"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2018. december 17., hétfő

A természet istenségei és a megszállottság

Ez a történet egy 60 éves nagymamáról szól, akit délről ajánlottak be hozzánk. Külső szemmel nézve a nő egészséges, normális életet él, sikeres gyerekei vannak, jó házassága van, hívő katolikus, jó szomszéd. De mélyen belül egy olyan küzdelem húzódik meg ami visszanyúlik a születése előtti időre. 

Ő és az ősei, a szülei és nagyszülei olyan vidékről származnak, ahol sokan gyakorló katolikusok, azonban emellett jellemző rájuk a félelem a babonáktól, a varázslóktól és a természeti istenségektől.  
Elmondása szerint a nagyszülei még születése előtt felajánlották őt a természeti isteneknek. Ezt helyi sámánok vagy gyógyítók végezték el egy szertartás keretében. A szertartás célja a vetélés megelőzése, az anya és a gyermek védelme volt az erdő, a folyó szellemeitől. 
A terhesség komplikációmentesen lezajlott, a szülők és nagyszülők a védelmet a rituálénak tulajdonították. Amikor a gyerek megszületett, még keresztsége előtt hálából a védelemért egy újabb rituálé keretében felajánlották a természeti istenségeknek. 

A gyermekkora eseménytelen volt. A szülők és a nagyszülők semmi furcsát nem találtak abban, hogy láthatatlan barátokkal játszik vagy nevetgél. A faluja lakói nem aggódtak a viselkedése miatt, hiszen felajánlották a természeti isteneknek így védve volt a zaklató démonoktól. Szerencsétlen dolog, hogy a katolikus vallásukat csak kevésbé gyakorolták. 
Ha tudták volna, hogy amit tettek, az bűn a Mindenható Isten előtt, akkor nem keveredtek volna bele ilyen babonaságba és rituálékba. 

Amikor a lány 5 éves lett, akkor az éjszaka közepén sikoltozott, és azt mondta emberevő óriást látott (egy elemental, akinek hosszú haja van, és vonzódik a szüzekhez és a kislányokhoz) a szobájában. A tapasztalat akkora traumát okozott számára, hogy minden este rémálmok gyötörték. Amikor a nagyszülők és az anya kikérdezte, akkor azt mondta nekik, hogy a kapre zaklatja. Ez meglepte a véneket, ugyanis ez nem történhetett volna meg, mert a természeti istenei megvédik őt. Mivelhogy folytatódtak ezek az élmények, így a nagyszülők elvitték őt a sámánokhoz, hogy meggyógyítsák őt. Amikor a rémálmok megszűntek, kijelentette, hogy jól van, akkor a kapre eltűnt, úgy nőtt fel mint egy normális tinédzser, képes volt iskolába járni és jól tanulni. 

Néhány évvel később a támadások ismét elkezdődtek. Első alkalommal nagyhéten történt meg a támadás. Aztán később pedig mindig nagyhéten. Nem tudta, hogy miért éppen nagyhéten zajlottak le a támadások. Később azt mondta éppen nagyhéten született. És nagypénteken ajánlották fel a természet isteneinek. A támadások rémálommal kezdődtek, majd jött a rémült sikoly és egy transzszerű állapot, és még olyan érzés, mintha valaki vagy valami molesztálná őt. Később megkérdezték mire emlékezett a transz állapot után, akkor azt mondta a kapre bemászott az ablakon, bejött a szobájába és molesztálta őt. Amikor a tartomány egy másik városába költöztek, akkor többször elvitték  az orvoshoz, de semmi gyanúsat nem találtak, ami orvosilag gyanúsnak tekinthető lett volna. Tömören, testi szempontból minden rendben volt vele. Csak a nagyhéten történtek támadások, de utána minden rendben volt. Ezek a támadások minden évben megismétlődtek, még akkor is amikor férjhez ment és gyerekei születtek. 

Bár hithű katolikusnak vallotta magát, azért bevallotta, hogy Istenbe vetett hitében, és a Katolikus Egyház tanításának megismerésében nem igazán fejlődött. Az őseihez hasonlóan ő is a helyi gyógyítókkal beszélte meg problémáit, különösen a kapre-val kapcsolatosat. Egy alkalommal amikor elment a gyógyítóhoz, akkor azt mondta neki, hogy egy elemental kíséri folyamatosan. Ráadásul egy kapréval házasodott össze. Az elemental az ő védelmezője, mivel összeházasodott a kapréval. Elfogadta ezt a diagnózist, és ezzel élt együtt. De úgy tűnt, hogy évről-évre egyre erősebbek lettek a támadások, így már félt a nagyhéttől. Ahelyett, hogy ez az időszak az elcsendesedés, az imádság, a bűnbánat ideje lett volna, félelemmel teli hétté változott. Rájött, hogy minél jobban könyörgött az Úrhoz, hogy gyógyítsa és szabadítsa meg, annál erősebbek voltak a támadások. Nem csak azt érezte, hogy molesztálják, de még egy kis rovarszerű lények lépnek be a testébe különböző helyeken. Ezek annyira megrémítették, hogy szinte beleőrült, csak a családja, különösen a férje és a gyerekei mentették meg őt. Mindez a láthatatlan átok miatt volt amit csak a gyógyítók látnak. Mindent összevetve 24 különböző gyógyítóval konzultált. Mindannyian azt a diagnózist adták a betegségének. Különböző talizmánokat adtak neki annak érdekében, hogy csökkentse az elemental hatását. Ami rejtve maradt, hogy a támadások intenzívebbé váltak, a rovarszerű lények feltűntek rajta amikor két abortusz volt a terhesség korai szakaszában. Jellemző volt még a támadásokra a kéjvágy lelkének jelenléte amire nem volt magyarázata, de folyamatosan bombázta őt buja képekkel és gondolatokkal. 

Akkor nyílt meg a szeme, amikor a férjével együtt csatlakoztak a templomi hittan csoporthoz. Látta mennyire gonosz az élete, mennyire távol került Istentől babonás múltja miatt. Látta, hogy a szülei és a nagyszülei átengedték magukat a gonosz hatalmának a varázslás és a mágia miatt. Semmit sem tehetett értük, mert már meghaltak. Könyörgött az Úrhoz, hogy könyörüljön meg szegény lelkükön. De itt és most még tudott segíteni a családjának. Egy fájdalmas átalakulási folyamaton esett át. Fájdalmas volt, mert a gyógyító akihez elment másoktól hallotta, hogy visszautasította őket és az ördög eszközeit. Ők bosszújuk jeleként megátkozták és megakadályozták a szabadulás folyamatát. Valóban úgy tűnt, hogy a szabadulás és a lelki vigasz nehezen érkezett el. Intenzívebbé tette az imaéletét. Könyörgött az Úrhoz, hogy bocsásson meg neki, és megbánta gonosz módszereit is. Elment gyónni, megtagadta babonás múltját és megbánta az abortuszait. Hálás volt a bocsánatért, de ez csak a kezdet volt. Tudta, hogy az elmúlt évtizedek okkult gyakorlatai fogva tartották a lelkét. De nem adta fel, biztos volt benne, hogy Isten nem hagyja el. Megtartotta katolikus hitét, a Mindenható Istenbe vetett bizalmát. Mélyen elköteleződött a Szűzanya és a rózsafüzér iránt, és könyörgött hozzá, hogy fogadja el gyermekeként, mivel méltatlannak érzi magát bűnös múltja miatt. Mindent felajánlott az Úrnak. 

Felkereste a plébánost, aki azt javasolta, hogy keressék fel az AMOE-t (Fülöp-szigeteki Ördögűző Hivatal). A manilai érsekség ördögűző hivatalában sok ember ügye várakozott megoldásra. De az AMOE úgy látta az ügye elég sürgős, mivel már nagyböjt van, és közeledik a nagyhét. Így előjegyezték ördögűzésre. Megkérdezték tőlem, hogy tudnám-e vállalni. Igent mondtam. 

Az ima összejövetel napján láttam, hogy a nagymama sírt és bocsánatért könyörgött. Azt mondtam neki egyedül az Úr az aki meggyógyítja a megtört szíveket és hozza el a foglyoknak a szabadulást. És ha van hite, akkor semmi sem lehetetlen. Reggel 10:30-kor kezdtük el az imákat. Mondtam az áldozatnak, hogy nyissa meg a szívét, és bocsásson meg mindenkinek aki valaha megbántotta, és ajánlja fel őket az Úrnak. Adtam neki néhány imát, hogy mondja el az Oltáriszentség előtt. Nagy meglepetésemre hangosan kimondta azok nevét akik megbántották őt. Azt mondta az Úrnak megbocsát nekik, és kérte kegyelmét, hogy igazán meg tudjon bocsátani. Kérte az Urat, hogy áldja meg őket, és bocsásson meg nekik. Imádkoztam érte belső gyógyulásért, és a generációs átkok megtöréséért. Könnyek között bocsánatért és irgalomért könyörgött az Úrhoz. Aztán a Fatimai Szűzanya képéhez fordult, és imádkozott hozzá, hogy oldjon meg minden elakadást az életében. Megkértem, hogy tagadja meg a sátánt és minden tisztátalan köteléket amit a boszorkány doktorok raktak rá, tagadjon  meg minden tisztátalan köteléket ami közte, a szülei és nagyszülei között jött létre az okkult gyakorlatai miatt. 

Aztán megkértem a hölgyet üljön le és elkezdtem imádkozni érte. A kis exorcizmussal és az érzékszervek megkenésével kezdtem, ideértve a tisztátalan lelki kötelékek, pecsétek, átkok, áldások megtörését. Kisebb rángások fordultak csak elő, semmi más. Imádkoztam az összes varázslat, mágia, és okkult hatalom megtöréséért. Néhány kisebb reakciót észleltünk. 12:30-ig folyamatosan imádkoztunk érte. Kértek tőlem egy kis szünetet, hogy a csoport elvégezhesse a megkülönböztetést. 

Megítélésünk szerint az alábbi szellemek voltak jelen:

 • egy magas, sok hajjal rendelkező ogre-szerű teremtmény irigy szemekkel
 • egy boszorkányra hasonlító lény aki egy csecsemőt tartott, és méreggel etette
 • egy démon álló szarvakkal
 • egy kígyó aminek lábai, karjai, dereka és nyaka volt
 • egy magas és vékony ember sebekkel borítva
 • egy nő aki egy csecsemőt kínált
 • bogarak és rovarok amik mászkáltak rajta
 • egy másik kígyó
Ezek olyan képek, melyeket az imacsoport azon tagjai kaptak, akik rendelkeztek a lelkek megkülönböztetésének adományával. Miattuk tudtunk azonosítani az okkult démonokat, az elementálokat, a természeti istenséget aki a gyereket kínálta, a kéjvágy démonát, a varázslás, a boszorkányság és az abortusz démonát, a harag és a gyűlölet démonát, és a bosszúvágy démonát aki megtámadta a papot. 
Miután már tudtuk mivel állunk szemben, elkezdtük az ünnepélyes ördögűzést. Ez egy folyamatos ördögűző ima volt, melyben dicsértük az Urat, könyörögtünk a Mindenhatóhoz, a Szűzanyához és Szent Mihályhoz. Könyörögtünk az Úr Jézushoz, hogy dicsőítse meg szent nevét, hogy az elhunyt idős asszony jusson el Hozzá. Megparancsoltuk a démonoknak, hogy mondják meg a nevüket és hagyják el a nőt, így az okkult lelkeknek, a boszorkányság, az abortusz, a varázslás, a harag, a gyűlölet és a kéjvágy lelkeinek. A Római Szertartáskönyvet használva újra és újra parancsoltunk nekik Jézus Krisztus nevében. Öt ördögűző imát végeztük el, hármat a régi szertartáskönyvből, kettőt pedig az újból. 13:45-kor újabb megkülönböztetést kértem. A megkülönböztetés pozitív volt. Nem érzékeltünk démonokat. Mindet visszaküldtük a pokolba? A nő teljesen megszabadult. 

Volt még egy dolog amit meg kellett tennünk, a jóslás lelke okkult harmadik szemének bezárása. Minden simán ment, semmi reakciót nem tapasztaltunk. Az idős nő sírt az ima alatt. Megkérdeztem miért sír. Azt mondta most először életében jól érzi magát, és Isten szeretetét is megtapasztalta. Végül felajánlottuk őt a Szeplőtelen Szűznek. Elimádkozta a felajánlást, majd megkentem olajjal az érzékszerveit, hogy felajánljam őt Istennek. Végül zártuk az összejövetelt egy tisztító imával. Fél háromkor végeztünk, amikor útnak elengedtük néhány instrukció kíséretében. 

Megtanultam hogyan vett részt az idős hölgy az okkultizmusban. Azt gondoltam az ördögűzés bonyolult és erőszakos lesz több összejövetellel, de tévedtem. Az Úr irgalmat tanúsított az asszony iránt. Látta az őszinteségét. Lelkileg felkészült, valódi hite volt, teljesen átadta magát Istennek. Semmit sem rejtett el az Úr előtt, megbánta minden bűnét, megtagadott minden bűnt. Az Úr irgalmas volt és látta a hitét, megérintette őt, és a nő érezte ezt lelkében. Ez hasonló volt az evangéliumi asszonyhoz aki már 12 éve vérzett, és elvesztette a hitét az őt kezelő orvosokban. Rábízta magát Jézusra, amikor megérintette a ruháját és meggyógyult. Most már megkapta a hitet. 

Kezdődik a szent hét. Talán ez igazán egy új nagyhét kezdete lesz, ahol részese lehet Jézus szeretetének és feltámadásának. 

Következtetések


 1. Minden babona veszélyes. Szép lassan gyengíti a hitet. Hatalommal ruházza fel a tisztátalan lelkeket, és nagyobb félelmet táplálunk irántuk mint a szerető Isten iránt. 
 2. Az okkultisták azt állítják, hogy a hatalmuk Istentől származik, de ez egyszerűen hazugság. Ha képesek gyógyítani, akkor képesek szörnyű átkokat is küldeni, mert a hatalmuk a gonosztól származik. 
 3. Ha okkultistától kérünk testi vagy lelki enyhülést, akkor elmélyítjük a rabszolgaságot a gonosz hatalma felé. Még ha valaki meg is gyógyul, a gyógyulás átmeneti, a támadás egy nagyobb zűrzavarral tér vissza a szellemi önelégültség miatt. 
 4. A megszállott részéről a szellemi felkészülés fontos része a gyógyulásnak és a szabadulásnak. 
 5. Az ördögűző és a közbenjárók az ördög ellenségei. Ennél fogva támadások és megtorlások célpontjai lehetnek. De Jézus soha nem hagyja el a papjait és azokat akik segítik őt. 
Forrás: 
http://piscatores-hominum.blogspot.hu/2015/03/case-story-24-albularyos-24-demons-24.html

2018. november 26., hétfő

Szellemjárta házak

Attól félve, hogy az elhunyt férje kísérti őt, egy asszony felkereste Vincent Lampert atyát, az Indiana állambeli indianapolisi egyházmegye ördögűzőjét. Mióta a férje meghalt különös dolgok történtek a kedvenc szobájában. 
A nő már egyedül élt, amikor a bútorok megmozdultak, és senki nem volt ott aki ezt okozta volna. Különösen felháborító volt az, amikor egy régi esküvői képet az asztalon talált meg. Elrakta, de később újra az asztalon találta hol képpel felfelé, hol meg lefelé. 

A házasság hűtlenség miatt ért véget. Amikor a férfi bejelentette, hogy otthagyja őt egy másik nő miatt, akkor a feleség azt mondta neki: "Rohadj meg a pokolban!" 

Elég sok idő telt el, és a férfi végül halálos beteg lett. Halála előtt megbánta a házasságtörését, és megkérte a feleségét bocsásson meg neki. Ugyanaz volt a válasza: "Rohadj meg a pokolban." Nem akart neki megbocsátani az óriási fájdalom miatt, amit a házassága lerombolásával okozott. De most halála után úgy tűnt a volt férj a jelenlétét éreztette néhai feleségével. Talán bosszúból kísértette őt? Vagy már a pokolban van, és valahogyan bünteti őt? 

A helyzet kiértékelése után Lampert atya úgy vélte, hogy a férfi a purgatóriumban van, és segítségre van szükséges. Isten megengedte neki, hogy éreztesse a jelenlétét a feleségével. 
- Meggyőztem, hogy bocsásson meg neki - mondta Lampert atya. - Együtt imádkoztunk érte, és minden megszűnt. 

Démonok vagy lelkek a tisztítótűzből? 


Nem az első eset, hogy Lampert atya ilyen típusú kísértettel találkozott. 
- Több ilyen helyen mondtam már szentmisét, és általában megoldotta a problémát - mondta ő. - A szentmise alatt, amikor imádkozunk az elhunytért, és minden elcsendesedik, akkor tudjuk, hogy erre szükség volt. 

Ez azt is jelentheti, hogy léteznek szellemjárta házak? A szellemvadász TV műsorok, mozifilmek és könyvek kihasználják ezt a lehetőséget. Sok ember nem hisz a szellemjárta házakban, mások meg az ördögöt hibáztatják ezért a tevékenységért. De létezik olyan mint barátságos szellem? 

- Hiszem azt, hogy a lelkek képesek ebben a világban tevékenykedni, amennyiben imára van szükségük, és Isten megengedi nekik - mondta Lampert atya. 
Honnan tudhatjuk azonban egy lélek a purgatóriumból, vagy éppen egy ördög? 
- Ha ima hatására minden elcsendesedik, akkor az egy lélek a tisztítótűzből - mondta Lampert atya. - Ha pedig a gonosz, akkor dolgok viharosabbá válnak, mert az ördögöt kínozza az ima. 

Sok ember keresi fel Lampert atyát, mert furcsa dolgok történnek az otthonukban. 
- Ha egy szenvedő lélek, akkor imára van szüksége, és megpróbálja felhívni az emberek figyelmét - fejtette ki a pap. - Szüksége van imákra, hogy továbblépjen oda ahová igyekszik. 

Mielőtt cselekedne egy kísértetjárta ház ügyében, először kivizsgálja az esetet, és imádkozik az esetért. 
- Általában óvatos vagyok, mielőtt beleegyezem abba, hogy szentmisét mondok - mondta ő. - Azt mondom imádkozom azért, hogy elűzzem a gonoszt, de nem tartok misét. Semmi olyat nem akarok csinálni, ami profanizálná az Eukarisztiát. 
Kifejtette, hogy az ördögűzés alatt amikor egy démon megnyilvánul, akkor a papnak óvatosan kell kezelnie az Eukarisztiát. 


A láthatatlan világPatrick atya (nem valódi név) egy plébános, és az egyházmegye ördögűzője is. Amikor olyan dolgokról kérdezték mint a szellemek, akkor a következőt nyilatkozta a Nicene Creed-nek:
- Mi az egy Istenben hiszünk, a mindenható Atyában, minden látható és láthatatlan teremtőjében... 
- Ha átlagos keresztényként nem ismeri fel a láthatatlan világot, akkor vaknak mondhatod magad - mondta ő. Az angyalok és a démonok 9 karán kívül léteznek még olyan lelkek, akik valaha testtel rendelkeztek. 

- Halálunk után a lelkünk vagy a mennybe, vagy a pokolba jut, azonban vannak olyanok akik tökéletlenségük miatt nem juthatnak a mennybe tökéletlenségük miatt - mondta Patrick atya. Néha földi dolgokhoz kapcsolódnak. Úgy vélem ez az, amikor az emberek szellemekről számolnak be, akkor ezek olyan testetlen lelkek, akik még mindig hozzákapcsolódnak tárgyakhoz vagy személyekhez. 

Patrick atya azt mondta számos ilyen esete volt. 
- Amikor az emberek azt mondják ilyen tapasztalatuk volt, akkor megpróbálom behatárolni az esetet - mondta ő. - Megkülönböztetést végzek, hogy milyen lélekkel van dolgom. Lehet egy lélek a tisztítótűzből, vagy egy olyan átkozott, aki még nem nyerte el Isten ítéletét.  

Patrick atya azt mondta, hogy létezik a pokol. 
- Csak Isten ismer minden lehetőséget amit a lelkek megkaptak vagy visszautasítottak - mondta ő. -Hiszek abban, hogy találkoztam már kárhozott lelkekkel. Elmondása szerint nem létezik speciális tanítás arra mit tegyen ilyen esetben, és ez ellentmondásokkal teli téma. Úgy kezeli mintha ördögűzésre lenne szüksége, és imádkozik azért, hogy távozzanak. 

Patrick atya megismételte, hogy találkozott már számos olyan családdal akik a földön csapdába estek, akik nem készültek fel a halálra, vagy nem kaptak keresztény temetést. Azt mondta ezekben az esetekben nyugalmat találtak az értük mondott szentmise vagy ima után. 

- Olyan sok lélek kötődik a földhöz - mondta Patrick atya. - Isten teremtett minket, és addig nem nyugodhatunk amíg nem vagyunk Vele. 

Patrick atya figyelmeztette az embereket, hogy ne hívjanak fel olyan szellemvadászokat akik szellemjárta házakat keresnek fel a saját eszközeikkel.  
- Elkezdenek kérdezősködni, hogy válaszokat kapjanak a kísértő szellemektől - mondta ő. - Ez valójában visszaélés. Nem tartják tiszteletben az ott lakó lelkeket. Vagy ilyen például amikor bekamerázzák a házadat, és mikrofont tolnak az arcodba, amikor éppen próbálsz reggelizni. 

Ehelyett Patrick atya azt mondja imádkoznunk kell az eltávozott lelkekért. Ha valaki azt gondolja szellemek kísértenek a házában, akkor keresse meg a helyi plébánost, és kérjen segítséget.Forrás:
http://www.ncregister.com/blog/armstrong/two-exorcists-weigh-in-on-ghosts-and-haunted-houses/

2018. november 15., csütörtök

Megszállottságot okozott a spiritizmus

Ez az eset egy olyan nőről szól, ki egy kultusz csoport tagja volt. A csoport érdeklődött a gyógyító szolgálat iránt, és médiumokat alkalmazott, hogy erőt kapjanak a gyógyításhoz és üzeneteket a tanuláshoz. A csoport már több száz aktív tagot számlál. Több alkalommal volt médium olyan szellemeknél, melyek hasonlítottak Szűz Máriára, valamelyik angyalra vagy szentre. Ez az eset azért volt emlékezetes számomra, mert nem volt velem segítő pap a szertartás kezdetén. Miután Jocis atya segített nekem néhány megszállottsági ügyben, úgy vélte egyedül is csinálhatom. Azért is volt még emlékezetes, mert nagyon erőszakos volt a megszállott. 

A szabadító szolgálat az érzékszervek megkenésével kezdődött a katekumenek olajával. Abban a pillanatban ahogyan a szentelt olaj megérintette a hölgy homlokát, azonnal erős reakciót mutatott, az arca eltorzult a fájdalomtól. Amikor az olajjal megkentem a fülét, megemelte a vállait, mintha el akarná érni a füleit. Aztán a szemei következtek, és ismét eltorzult az arca. Amikor az orrát kentem meg, akkor a szenvedő felkiáltott: "Mi ez a kellemetlen szag?" Természetesen az olaj ne volt túl erős illatú. Amikor az ajkai kerültek volna sorra, akkor behúzta az ajkait, hogy nem lehessen megkenni. Nyilván nem akarta, hogy keresztet rajzoljak rá az olajjal. Aztán a mellkasa és a vállai kerültek megkenésre, és teljesen világossá vált számunkra, hogy a nő fájdalmat érez, mert meglátszott az arcán. Amikor a tenyerét akartam megkenni, akkor a megszállott nem nyitotta ki a tenyerét. De sikerült kinyitnunk az ujjait, megkenni olajjal, majd ezután a tenyerét és megkenhettük. Amikor a láb került sorra, akkor a nő elkezdett rugdosni, így először nem tudtuk megtenni. Azonban először valahogy megkentem a lábfejét, majd amikor ellazult, akkor a talpát is. Amikor eljött az idő, hogy a kereszt jelét rajzoljam a személy felé, akkor erőszakosan ellenállt, a testén kiütközött az ellenállás jele. 

Az ünnepélyes ördögűzés a kereszt jelével kezdődött, melyet követett a Mindenszentek litániája. Nem sokáig tartott, míg a tisztátalan lélek transzba ejtette a nőt. Az imádság alatt a démon izgatott volt, miközben végig rémülten értelmetlen szavakat mondogatott. A Praecipio rész elimádkozása eltérő reakciót váltott ki belőle. Hirtelen a megszállott elhallgatott. Az ismételt parancsok nem csak csendet váltottak ki, hanem elég egyértelmű arckifejezést, behúzta az ajkait, a démonok így álltak ellen, hogy megmondják a nevüket. Néhány próbálkozás után áttértem más ördögűző imákra. Ezúttal a démon ismét beszédes lett. Szavakat mormogott. Sok esetben olyan volt, mintha nyelveken imádkozna, ahhoz hasonlított mint amit akkor hallok, amikor elmegyek egy ima összejövetelre, és nyelveken imádkoznak. Nem sokkal utána gyengéd hangon megszólalt filippínóul: "Miért akarsz kiűzni engem? Én jó vagyok. Sok embernek tudok segíteni." Egyszerűen nem foglalkoztam ezzel a kijelentéssel. Mert az ember tudja, hogy aki ilyen módon reagál az imára, az biztosan nem Isten. Ez egyszerűen egy megtévesztő szellem. 

Az első ördögűző ima után elkezdtem mondani a Miatyánkot, és a csoport csatlakozott hozzám. Nagy meglepetésre a megszállott hangosan velünk mondta az imát, talán megpróbálta bizonyítani nekünk, hogy képes Istenhez imádkozni. Azonban nem csaptak be minket a szájából elhangzó szavak, mert valóban az Úr imája volt, de nem szívvel-lélekkel mondta. Csak egyszerűen elmondta az imát. Nyilvánvalóan gúnyból mondta el. A Miatyánk után rögtön visszatértem a Praecipiora, ami védekezésre késztette a tisztátalan lelket. Megint elcsendesedett. Nem meglepő módon nem tudott ellenállni a parancsoló imáknak, ami zárva tartotta a száját, nem tudott megszólalni. Mi csak annyit hallottunk, hogy "Hmpffff". Elismételtem a Praecipiot három alkalommal, miután áttértem az Ördögűző Ima II-re. Amikor az imában megszólítottam a Mennyei Atyát, megszólalt, hogy "Én vagyok." Tisztában voltunk vele, hogy ez ismét egy megtévesztés, most a Mennyei Atyát személyesítette meg. Hány olyan ember lehetett, akit a démon megtévesztett. A közösségében ez a nő prófétaként szolgált aki az Atyaisten szavait közvetítette, és az emberek hallgatták a tőle jövő üzeneteket. De az ördögűzés során nyilvánvalóan nem az Atya szólat meg, hanem egy hazug démon. 

Imádkoztunk a Boldogságos Szűzanyához, és megkértük segítsen nekünk kiűzni ezt a hazug és megtévesztő démont. Hívtuk az Angyalok Királynőjét, hogy távolítsa el ezeket a démonokat, és szabadítsa fel Isten szolgáját a megszálló démonoktól. 

Krisztus tekintélyébe vetett hittel újra parancsoltam a tisztátalan léleknek a Praecipioval, hogy elárulja a nevét. Nyilvánvaló, hogy a megszálló démonokat egy magasabb rangú démon zaklatja, hogy ne árulják el a nevüket és ne fedjék fel vezetőjüket. Hirtelen a nő elkezdte harapdálni a nyelvét. Attól féltünk, hogy leharapja a saját nyelvét. Azt tudtuk, hogy a démon annyira meggyengült, hogy képes lenne a megszállottnak halálos sérülést is okozni. 

A Harmadik Ördögűző imában ami az okkult lelkek ellen van a gonosz lelkek már nem tudtak ellenállni az ima erejének, mert a nő folyamatosan hányt. A szellem újra megszólalt a vereség jelét mutatva: "Szégyelld magad! Mindet elűzted. Kínzol engem. Szégyelld magad!" Biztos jel volt számunkra, hogy a démonok elhagyják, hogy a vezető démont zavarja az ima ereje. 

A nő kijött a transzból. Végül megtagadhatja a sátánt és minden művét. Együtt imádkoztam vele, hogy bezárjuk a jóslás lelkének okkult harmadik szemét. Semmilyen reakciója nem volt az okkult harmadik bezárásért mondott ima bevezető részében. A reakciók akkor kezdődtek, amikor elkezdte megtagadni a szellemeket: " Jézus Krisztus nevében visszautasítom a jóslás szellemét és minden démont, melyek azért jöttek belém, hogy megadják ezt a hatalmat." Háromszor ismételte el a megtagadás imáját. Minden alkalommal láttuk, hogy elég nehezen megy neki a szavak kimondása. De összeszedte minden erejét, hogy Isten irgalmában bízva koncentrálhasson a visszautasító imára. Utána azon voltam, hogy a nő vágjon el minden köteléket a jóslás lelkével, aztán parancsoltam a jóslás lelkének, hogy hagyja el őt, záródjon be az okkult harmadik szeme és soha nem nyíljon ki többé miközben megkentem a homlokát szentelt olajjal. Hangosan és hosszú ideig sikoltozott mielőtt elhányta volna magát. Megismételtem a parancsot, újra megkentem olajjal, közben a nő abbahagyta a hányást, és megnyugodott. 

Megkértem, hogy szentelje magát Istennek a Miasszonyunk közbenjárásával. Az ima alatt a boldogságtól elsírta magát, és később elmesélte, hogy nagy békét, szeretetet és boldogságot érzett, ami Istentől és a Szűzanyától származott. Átadását követően megerősítettem a teljes átadását Istennek, hogy még egyszer megkentem az érzékszerveit krizmával. Most már vége. 

Mielőtt elbocsátottam, határozottan arra utasítottam, hogy ne csatlakozzon a csoporthoz, és ne legyen médium. Figyelmeztettük arra is, hogy minden lélek ami azt kéri, hogy megszállhassa a testet azért, hogy beszélhessen, gyógyíthasson, vagy üzeneteket adhasson át az embereknek, mindig a Hazugság Atyjától való. A médiumi állapot vagy modern kifejezéssel a "channeling"  valami olyan dolog amit a Mindenható megtiltott, és undorító az Úr előtt.
     

Forrás:
http://piscatores-hominum.blogspot.hu/2015/05/case-story-deceiving-demons-in.html

2018. november 3., szombat

Növekszik az okkultizmus a világban

Az okkultizmusban veszélyeiben járatos katolikus specialisták azt mondják, hogy az okkult aktivitás és ennek eredményeként megnövekedett ördögűzések száma elért már egy kritikus szintet. 
Az Exorcisták Nemzetközi Szövetsége a 12. éves konferenciáját tartotta Rómában október 20-25 között (2014-ben). Walter Cascioli szóvivő szerint több püspök és bíboros kapott felkérést arra, hogy vegyen részt a konferencián a növekvő démoni aktivitás miatt. 
- Lelkipásztori vészhelyzet van kialakulóban - mondta Cascioli a CNA-nak. - A rendkívüli démoni tevékenység egyre nő. 

A démoni tevékenység növekedése összefüggésbe hozható az emberek hitének csökkenésével, amelyhez hozzájön még az emberi kíváncsiság és az okkult tevékenységben való részvétel, mint pl. a Ouija tábla és szeánszok, tette hozzá Cascioli. 
Sok ember jut el az okkultizmushoz az ártatlan kíváncsiságon keresztül. Az egyik érintett anya írta a Crux magazinnak, amely tanácsot adott a lányának, aki úgy tűnik megszállottja az okkultizmusnak, keresi a boszorkánysággal kapcsolatos könyveket, nézi a Long Island Medium sorozatot, és szeánszokat tart egy barátjával otthon akinek Ouija táblája van. 

A rovatvezető elutasította ezt a témát, hasonlóan az olyan szakirodalmakhoz mint a Narnia Krónikái vagy a Tolkien Középföldje vagy az Én kicsi pónim. 
- Ha nem csinál belőle nagy ügyet,akkor szembe fog nézni a valósággal: előbb vagy utóbb fel kell nőnie írta Lisa Millernek a Crux rovatvezetője. 
A Katolikus Egyház azonban nem köntörfalaz, amikor találkozik az okkultizmussal. Bármilyen részvétel az okkultban, akár még a passzív is, katasztrofális lehet, és a hívőknek el kell vetniük, mondta Cascioli. 

Általában tudatlansággal, felületességgel, butasággal, megtévesztéssel aktív vagy passzív részvétellel kezdődik. A következmények mindig katasztrofálisak. 
Az okkultizmus hatással van az emberre pszichésen, fizikálisan, szellemileg és morálisan, okozhat szorongást, rémálmokat, önkárosító eseményeket, halálfélelmet, hogy csak néhányat említsünk. Néhány alkalommal az okkultizmus megszállottsághoz vezet. 

Akár tudatában vagyunk akár nem, akár mókából csináljuk akár nem, akár más okból csináljuk, a lényegen nem változtat; a szellemiség pusztító hatása ugyanaz. Gyakran félrevezetik az embereket azzal, hogy az elhunyt szeretteikkel vannak kapcsolatban, amikor kapcsolatba léptek velük, akkor démonokat hívtak be az életükbe, folytatta Cascioli. 

A szellemi entitás megtéveszt és elárul bennünket, olyan dolgokat mond nekünk melyek részigazságon alapulnak, elcsábítanak minket, trükkel átver és megpróbál behatolni az életünkbe, fejtette ki Cascioli. Stephen Doktorczyk a kaliforniai egyházmegye papja részt vett szabadító és gyógyító workshopokon, és számos alkalommal imádkozott olyanokért akik megszállottak voltak. 
A pap azt írta a Crux honlapján, hogy az anya feladata imádkozni a rózsafüzért a lányáért, és le kell beszélnie őt mindenféle okkult részvételről. 

- A fiatal lány viselkedése potenciálisan veszélyes, és komoly problémákhoz vezethet a nem túl távoli jövőben - mondta ő. - A gonosz rendkívül okos. Tudja hogyan csábítsa el az ember látszólag okos dolgokkal. Ahogyan olvashatjuk az 1 Pét 5,8-9-ben "Ellenségtek az ördög körüljár mint az ordító oroszlán, keresve kit nyeljen el. Álljatok ellen neki szilárd hittel."

Túl sok olyan emberrel találkoztam, akik talán tudatlanul elkezdetek okkult dolgokkal foglalkozni. Most azt kívánják bárcsak visszamehetnének az időben és visszacsinálhatnák az egészet, tette hozzá. 
A Katolikus Egyház Katekizmusa szerint a jóslás minden formája, mindaz ami magába foglalja a sátán vagy a démonok segítségének igénybevételét, a halottakkal való kapcsolatfelvételt, beleértve a jövőbeli események feltárását, visszautasítandó. 

A 2116-os paragrafus szerint A horoszkópok, az asztrológia, a tenyérjóslás, a kártyavetés, a jelek értelmezése, a jövőbelátás, a jósokhoz (médiumokhoz) fordulás mind arra törekszik, hogy hatalma legyen az idő, a történelem és végső soron az emberek fölött; ugyanakkor kegyessé akarják tenni a titokzatos hatalmakat. Mindezek ellentmondanak a szerető félelemhez kapcsolódó tiszteletnek és imádásnak, mellyel egyedül Istennek tartozunk.

A Katekizmus a következő bejegyzésben is folytatja a figyelmeztetést a mágia, a varázslás és az okkult tevékenység ellen. 
Másik gyakori hiba az, hogy azt hiszik az emberek az ördög és a szellemi világ nem létezik. Cascioli azt mondta: az ördög létezik, a Biblia 118 alkalommal hivatkozik rá különféle neveken, ideértve a sátánt is, a gonoszt és mint evilág fejedelme. 

Az Ördögűzők Nemzetközi Szövetsége, mely a világon 250 ördögűzővel rendelkezik, észrevette, hogy kultúrától vagy helytől függetlenül a démoni tevékenység növekedést mutat. 

- Tudjuk, hogy a világ néhány országában nincsenek ördögűzők, a démoni tevékenység és annak következményei elterjedtek a világon - mondta Cascioli. - Nem szociokulturális jelenség, jelen van az egész világon, és ez sokat elmond nekünk. Valóban lelkipásztori vészhelyzet alakult ki, ezért szükséges, hogy megküzdjünk a helyzettel. 

Forrás:
http://www.ncregister.com/daily-news/increase-of-occult-activity-sparks-pastoral-emergency-specialists-say#ixzz3JGbZVxuJ

2018. október 28., vasárnap

Mormo és Légió démonai

Ellen esete (nem ez az igazi neve) már a kezdetekben is bonyolult volt, míg végül eljutott az AMOE-hoz (a Fülöp-szigeteki Ördögűző Hivatal). Erős varázslók és helyi gyógyítók voltak az ősei között. Az apját jól ismerték és féltek tőle hatalma miatt. Az apja életét nehezítő átok mellett még két másik varázslóval is meg kellett küzdeniük akik megfenyegették az apját és a családját. Mivel féltette saját magát és családját, az apja alkut kötött pokolbeli démonokkal, hogy védelmezzék családját. Bár az apa és családja évekig békében élt, az idős ember hamarosan beteg lett ami a halálához vezetett. Azonban mielőtt meghalt, lányára Ellenre hagyta minden tudását amit megszerzett a sötétséggel kapcsolatban, ideértve a varázslatok és mágiák fekete könyvét is. Nem sokkal ezután Ellen elkezdte gyakorolni a hatalmát. Ő lett a helyi gyógyító. Ami igazán ironikus, hogy a helyi katolikus pap elhívta őt, hogy kísérje el őt a gyógyító szolgálatban a beteg hívekhez. Ellen aktív volt az egyházközség életében, míg csendben folytatta mesterségét.  

Egy gondviselésszerű napon megszerezte Fr. Syquia: Exorcizmus: Találkozás a paranormálissal és az okkulttal című könyvét. Elkezdte olvasni. Ez vezette el őt az átalakuláshoz és megvilágosodáshoz, melynek természetesen következményei lettek a megtorlások és a megszállottság...

A szabadító ima első napján kényelmesen ült  az Oltáriszentség előtt,  a közbenjárók még nem kezdték el az imát, amikor megmerevedett, és transz állapotba került. A szemei kifordultak, és csak a fehérje látszott. A papok egyike elkezdte az imát, az érzékek lezárását és a négy kisebb exorcizmust. Elkezdett sikoltozni és erőszakossá vált. Egy kedves hölgyhöz képest erős volt. Négy nagy testű nő nem tudta lefogni, így még két férfi jött segíteni, de még így is nehéz volt kordában tartani. Amikor az ellenállás és a reakció még erősebbé vált, akkor elhatároztuk, hogy belekezdünk a nagy exorcizmusba. Ekkor a harc még intenzívebbé vált. A szellem megnyilvánult benne átkozódva és káromkodva. Időnként kinyitotta az áldozat szemét, és gyűlölettel teli gonosz pillantást vetett a papra. De a pap csak folytatta az imákat és a parancsokat. Kb. 30 percnyi folyamatos imát követően megkértek, hogy vegyem át az imát, hogy a másik pap pihenjen egy kicsit, majd később segítsen a megszállottnál. 


Elmondtam kb. 7 Praecipio parancsot, könyörögtem a Szent Szűzhöz, Szent Mihály főangyalhoz közbenjárásért, mielőtt a démon megadta a nevét. Azt kiabálta "Mormo". És amikor rákérdeztem miért szállta meg a nőt, akkor azt mondta: "A család hozzám tartozik. Én adtam nekik a hatalmat." Minden alkalommal amikor elimádkoztam a Praecipiot, mindig ugyanazt a nevet mondta, és hogy miért szállta meg őt. Egy ponton a megszállott felkiáltott, és ezt mondta: "Apa segíts nekem! Nagy fájdalmam van. Elég ebből." Ez hangzott el az Ördögűző imádság III. alatt is, ami az okkult lelkek ellen van. 


Kb. egy óra intenzív imába tellett, míg Ellen megnyugodott és felébredt a transzból. A harc még nem ért véget. Ebben biztosak voltunk. a démon kiűzésének még nem volt nyilvánvaló jele. Úgy tűnt a démon egyszerűen meghátrált. Ellennek még sok mindent meg kellett tennie, hogy megszabaduljon ettől a makacs démontól Mormotól. 


A megkülönböztetés alatt utánanéztem Mormonak. Ez nem igazán személy név, inkább egy démon fajta. Ez egy olyan démon, ami a sötét dolgokra specializálódott, és szeret hatalmat átadni, ideértve a gyógyítást vagy bármi mást. És ha egyszer a személy megrészegül a kapott hatalomtól, akkor meghív egy magasabb rangú démont, de cserébe áldozatot kell felajánlani.   

Az AMOE csapat szerint más démonok is megnyilvánultak. Volt egy hatalmas kígyó Ellen köré csavarodva, ami ki- és bejárkált a testébe. És ezt a nagy kígyót több kisebb kígyó vette körül. Volt egy nagy rák is a testében. Volt még egy ott egy öregember-szerű alak aki átölelte a karjaival. Félig ember félig félig fenevad teremtmények voltak a lábán. Ez utóbbi magyarázatot ad arra, hogy Ellen az ülés alatt miért rugdosott úgy, mintha valamit le akart volna rázni a lábáról. Ez a reakció okozott leginkább problémát a személyzetnek, mert nehezen tudták megfékezni, és számos alkalommal őket is megrúgta ami fájdalmat okozott nekik. 


Amikor megkérdeztük a csapat tagjait, hogy kiűzték-e a démonokat, akkor azt válaszolták csak meghátráltak és volt néhány megnyilvánulás. Ez a megkülönböztetés azt jelentette nekünk, hogy a harc csak elkezdődött, és még szükség van több imaalkalomra, hogy Ellen számára eljöjjön a szabadulás. Közben Ellennek is erősödnie kell az imaéletben és a bűnbánatban. Ő, az elhunyt apja és az egész családja mélyen kötődött az okkultizmushoz és a démonokhoz, és a démonok nem adták fel harc nélkül. Arra figyelmeztettük, hogy ne használja újra a hatalmát, mert minden alkalommal amikor ezt megteszi, akkor egyre jobban odaköti magát a démonhoz, aki rabszolgává teszi őt. 


Négy hónap múlva láttuk őt ismét. Az első és a mostani találkozás között volt még egy imaalkalom, amikor szintén erőszakosan nyilvánult meg. A második alkalommal megpróbálták lezárni az okkult harmadik szemet, mert az imákra adott reakció erőszakos volt. Miután Ellen kilépett a transzból annyira gyenge volt, hogy még a járáshoz is segítségre volt szüksége. A harmadik szem bezárásával várnunk kellett addig, míg jobban meg nem erősödött. 


A harmadik alkalommal a gonosz lélek nem manifesztálódott 20 percen keresztül. Az érzékek lezárása kedvezőtlen reakciót váltott ki, különösen amikor a szentelt olaj a füleket érte. Korábban azt mondta hangokat hall, azt mondják menjen ki és segítsen a beteg embereknek, gyógyítsa meg őket a hatalommal. Amíg megkentük a füleit olajjal gyalázatos és tisztátalan dolgokat hallott. Az 5 kisebb exorcizmus alatt vicsorgott és sikoltozott. Ismét megmerevedett és transzba esett. 


Amikor átvettem a vezetést és elkezdtem a Praecipiot, a démon részéről erős ellenállást éreztem, a nő rugdosott a lábával és felemelte a kezét a mennyezet felé, és harcolt a négy nő ellen aki tartotta. A nyöszörgés hangosabbá vált, amikor az ünnepélyes exorcizmust elkezdtem. Erősen morgott, amikor az "Ős Sárkány", "Ős Kígyó", "Gonosz Sárkány" szavak hangzottak el. Tapasztalataink szerint ezekre a nevekre adott reakciók azt jelentik, hogy a velünk szemben álló démon a pokolból származik. 


Ezt az imát akkor végeztem el, amikor Mária Királynő ünnepe volt, hogy megtörjem az Ellent gyötrő gonosz hatalmát. Gyakran használtam ezt az imát: "Isten anyja, Szeplőtelen Szűz Mária, a Menny és Föld Királynője parancsolja neked! Ő, aki fogantatásának pillanatában rátaposott büszke fejedre." Többször elismételtem ezeket, a reakciók folyamatosak voltak. A démon elismerte, hogy vereséget szenvedett a Szeplőtelen Szűztől. Több alkalommal ezt kérdeztem a démontól: "Miért utasítod el démon? Talán felismered, hogy örökre legyőzött Jézus Krisztus és az ő Szeplőtelen édesanyja?" A morgás felerősödött, mert ezek a szavak szenvedést okoztak a démonnak. 


Amikor felismertem hogy gyengül, akkor elismételtem három alkalommal a Praecipiot mielőtt belekezdtem más ördögűző imába. Nem tudott ellenállni a parancsoknak: "A Menny és Föld Dicsőséges Királynője, az Angyalok Királynője parancsolja neked. Dicas mihi nomen tuum..." Végre több alkalommal kimondta a nevét: "Légió, Légió, Légió!" Ellen elkezdett hányni, ami a szabadulás jele volt. De ha valóban szemben állunk a bibliai Légió nevű ellenséggel, akkor az nagyon erős ellenség. Az, hogy ha valakit megszáll egy ilyen, akkor közvetlenül a pokolból kell származnia. Talán ez az oka annak, hogy ilyen erősen reagált az "Őskígyó" és az "Ősi Sárkány" szavakra. De miért jut eszébe bárkinek is, hogy megidézze?


Az a legvalószínűbb, hogy a Légiót az apa idézte meg, és Ellen apja szerződést kötött a démonnal, hogy megvédje a családot az erős varázslóktól. És Ellen volt az áldozat a démon számára. És bár látszólag az apa áldozta fel az állatot a  démonnak, mégis amikor Ellen kérdezősködött erről, akkor az apja azt mondta Ellen volt az, aki az állat vérével aláírta a szerződést. A megkülönböztetés folyamatában az apa világosan emlékezett rá milyen felszerelést látott. A nő álmaiban és látomásaiban látta, hogy az apja megkínozza őt, mert visszautasította azt a hatalmat amit kapott, és elvágta a tisztátalan kötelékeket ami összekötötte a szüleivel, a nagyszüleivel és minden ősével. Az okkult visszautasítása és az Istennek való szentelődés miatt a gonosz céltáblájává vált. 


Ellennek szüksége van még két szabadító alkalomra. Habár áttörést értünk el, mert kaptunk két nevet mint Mormo és Légió, a teljes szabadulás még várat magára. Ellen spirituális útja folytatódik...


Frissítés


2015 október 13


Két hónapja nem láttam Ellent. Azt mondták egy másik pap is végzett rajta ördögűzést. Az AMOE kapcsolattartója szerint Ellen az utolsó ördögűzés óta jól van. Ellen azóta már képes szívből imádkozni, szentáldozáshoz járulni, hálával és szeretettel fordul Jézus felé. Erős tiszteletet alakított ki a Szűzanya és a rózsafüzér iránt. Minden tekintetben meggyógyult és szabad. Most ő kér imát testvéreiért akiket zaklatnak a tisztátalan lelkek, mert továbbra is kapcsolatban vannak az okkulttal. Nem hajlandók lemondani róla. Azonban hittel elmondott imáit Isten figyelembe veszi, mert a testvérein végbemenő megtorlás azt jelenti, hogy Isten megérintette a szívüket. Imádkozunk az irgalmas Istenhez, hogy megtérésük napja mihamarabb eljöjjön, rátaláljanak az igazságra és elforduljanak gonosz módszereiktől. 


Forrás:
http://piscatores-hominum.blogspot.hu/2015/08/case-study-encountering-demon-who-calls.html

2018. október 8., hétfő

Kundalini élményeim

Az összes sprirituális fegyelmem" és az intenzív misztikus praktikám néhány évvel ezelőtt csúcsosodott ki egy nagyon erőteljes élményben, amit "Kundalini tapasztalatként" lehet jellemezni. Ez volt az a pont ahonnan nem lehet visszatérni, és végem lett volna, ha nem védett volna az én Uram. 
Amikor ezeket a sorokat írom, akkor is könnyek szöknek a szemembe, mert az Úr megvédett engem a pusztulástól. 

A Kundalini energiát úgy jellemzik, mint létfontosságú életerőt, univerzális energia, ami életre kelti lényünket. Ez egy hatalmas hazugság. Isten egyedül lényünk forrása, és az Ő hatalmas ereje adja életerőnket. A Kundalinit jellemzően olyan energiaforrásként írják le, ami az emberi gerinc alján fekszik mint egy összetekeredett kígyó.  
Az összetekeredett kígyó képe komoly gyanút kelt az itt szóban forgó valóság természetével kapcsolatban. A sárkány kínai imádata, és az egyiptomi/hindu/buddhista kobra imádata (Naga-nak hívják) olyan hüllőformák, melyeket Lucifer öltött magára. 

Amikor bizonyos gyakorlatokkal ezt az energiát aktiválják, akkor végigfut a gerincen egy hatalmas erő, amit Kundalini energia rohanásnak is hívnak. A hinduk úgy hitték, hogy a Kundalini egy női energia, amely a Shaktinak, Síva istennő megjelenési formája. (Sívát gyakran ábrázolják úgy, hogy egy kobra van a nyaka körül. Ebből a hitből levezethető, hogy a Kundalini egy entitás, egy erő ami az emberi testen végigfut. 
A Kundalini bioenergetikai jelensége a paranormális energia egy formája, Nagyon is intenzív és fizikai megnyilvánulásokkal jár. Úgy hiszem, hogy Lucifer ereje mozog végig a testen. A guru a Kundalini tevékenység kezdetét shaktipatnak hívja, és az átadás akkor történik meg, amikor a guru megérinti a tanítvány fejét. 
A Kundalini tüzének ébredését sokféleképpen megtapasztalják, de mindig megrázó, és veszélyes is lehet. Olyannak éreztem ezt az erőteljes energiát ahogyan végigfutott a testemen, mint egy kirobbanó energiát. 

A Kundalini Lucifer energiája. Ha azt gondoljuk, hogy a Kundalini a létezésünk alapja, hogy a testünket mozgató életerő, akkor azt is hisszük, hogy Lucifer a mi teremtőnk. 
Nincs olyan, hogy egy kígyó ott van összetekeredve a gerincünk alján. Ez a leírás arra törekszik, hogy meggyőzze az embereket arról, hogy a szervezetük alkalmazkodott a szellemi egyesülésre. Ez nem az Istennel való egyesülés, hanem inkább a bukott világ mesterével. 

Ismerek olyan embereket, akik fizikálisan megsérültek vagy lerokkantak, másoknál károsodott az agy vagy az idegrendszer, és a Kundalini tapasztalat után már soha nem jöttek helyre. Az olyan praktikák mint a Kundalini jóga, intenzív légzőgyakorlatokkal és specifikus jóga pózokkal járnak, mert a Kundalini tüzének felélesztéséhez kellenek. A Kundalini felébresztése okozhat őrültséget, sötét okkult erők ébredését, és paranormális pszichés energiát. A világhírű guru Swami Muktananda a saját Kundalini tapasztalataival kapcsolatban elmondta, hogy majdnem megőrült: "Úgy tűnik megcsalt az elmém... Úgy éreztem mindjárt megőrülök..." 

A legextrémebb esetekben mint pl. az indiai guruknál olyan megváltozott tudatállapot alakul ki, amikor az éntudat elveszik, és kialakul az "egység az univerzummal" érzése. Ez a tapasztalat előfordul minden New Agernél, ezt akarják elérni a keleti tanok gurui is. Ezt hívják Samadhinak vagy Nirvánának, ami egy extatikus elragadtatás. Mindez azonban nem olyan jó, mint az üdvözült elragadtatás. 

Azt azonban nem tudják az emberek, hogy miután fellebbentették a fátylat amit én második mennyországnak neveztem, akkor soha nem térsz haza ebből az "utazásból" egyedül. A második menny (amit a New Age terminológiában asztrális síknak is neveznek) nem más mint a démonok légióinak lakhelye. Azok az emberek akik visszatértek azt mondják "megváltoztak", és azt gondolják "megvilágosító élményben" volt részük. Nem gondolod úgy, hogy az Istennel való találkozás az ami megvilágosít? 

A valóságban amit odakint tapasztalunk, az egy hamis Lucifer királyság, amit mi mennynek érzékelünk. Honnan tudjuk, hogy ez nem a Biblia harmadik királysága, hogy ez nem Isten valódi Királysága? Nem tudjuk! Ezért a legtöbb embert átverik mert azt gondolják valódi, de amikor visszatérnek a földre az első Mennyből, akkor entitások serege tapad rá. 

Amíg eljutottam a Kundalini tapasztalatomig, szigorú aszketikus életet éltem. Úgy éltem mint egy remete a Los Padres Nemzeti Park hegyeiben, ahonnan a kalifornai Ojai völgyre nyílt kilátás. Az étrendem szinte csak nyers bio vegetáriánus ételekből állt. Cölibátusban éltem és ki kellett hevernem egy fájdalmas szakítást olyan nővel, akit nagyon szerettem. 
Minden éjszaka kint aludtam, és mezítláb jártam be a környező hegyeket. Minden nap egy gallon vizet ittam, mellé zöld turmixot ittam, ami különféle zöld növényekből állt. A testem annyira feltöltődött energiával, hogy gyakran láttam szikrákat az ujjaim végén, amikor megérintettem az autót. Érzékenynek éreztem magam, és kerültem az embereket. 

Órákat töltöttem el csendes meditációval, soha nem éreztem még ennyire kiszakadva a világból. És valóban, egy másik világ ajtaja előtt álltam, hogy felfedezzem a rejtélyeket. 

A Kundalini felemelkedett, és nagyon intenzív tapasztalataim voltak. A semmiből jött, ahogyan meditáltam a földön. Úgy éreztem, mintha egy villámcsapás érintené az egész testemet. Elindult a gerincemen felfelé, és egy rakéta sebességével kitört a fejtetőmön. Egy robbanást éreztem az agyamban, fehér fényt láttam, és egy erőt éreztem ami kirepítettem a testemből egy másik világba. Gyanakodni kezdtem, és megkérdeztem magamtól mi az a hely ami felé tartok? Tényleg oda akarok menni? Ez a kozmosz? A semmi? Isten Királysága? 

Az egész élmény csak néhány pillanatig tartott, mielőtt ellenálltam és nem mentem sehová sem. Nagyon féltem, hogy elhagyom a testemet és nem tudok visszajönni, hogy máshol találom magam amit nem ismerek. Biztos voltam abban, hogy ha elmennék ebbe a másik világba, akkor meghalnék. 
Emlékeztem mások történeteire, akik elhagyták a testüket és meghaltak, nem jutottak vissza, mert nem ismerték a visszafelé vezető utat, vagy meg voltak arról győződve, hogy a mennyországban vannak, és nem akartak visszatérni. Azon voltam, hogyan tudnám megakadályozni ezt a csodálatos élményt, amiért sokan meghalnának, csak hogy megtapasztalják. Hogyan nem megyek végig egy olyan utazáson, amiről azt gondoltam szembe találom magam Istennel? Hogyan nem próbálok ki egy olyan élményt amire egész életemben vágytam? 

Úgy éreztem bolond vagyok! 

A testemben lévő energia út olyan mint egy lenyomat, újraélhetem a tapasztalatot meditáció során. Imádkoztam védelemért, mivel tudtam, hogy veszélyes vizekre evezek. Nem tudtam hány cápa vár rám, hogy lehúzzon a mélybe. Így újra és újra megpróbáltam, átadtam magam az "áramlásnak", hogy tipikus New Age kifejezéssel éljek, de minden alkalommal ellenálltam neki. Hasonló élményeket tapasztaltam, de nem engedtem neki. Hála Istennek!

Az utolsó alkalommal amikor ez történt Big Surban, Kaliforniában a tengerparton ültem egy barátommal. Néztük a naplementét, minden csendes volt, becsuktam a szemem egy pillanatra, hirtelen megváltozott valami az agyamban, olyan volt mintha felkattintottak volna egy kapcsolót. Nem volt energiaáramlás a gerincemben, semmilyen előjele nem volt, csak egy hirtelen robbanást éreztem az agyamban, ami felfelé haladt a koponyatetőmig, és kinyitotta az ajtót a másik világba. Utolsó alkalommal visszautasítottam ezt. Többé nem fordult elő, mert örökre lezártam ezt az ajtót.


Forrás:
https://pilgrim777.wordpress.com/table-of-contents/11-my-kundalini-experience/

2018. augusztus 24., péntek

A démon a családokat támadja
César Truqui ördögűző pap aki részt vett a 2015-ös római exorcista képzésen, azt nyilatkozta, hogy van egy démon, ami specializáltan a családokat támadja.
Truqui figyelmeztetett arra, hogy minden ami kárt okoz a családnak - ideértve a válást - örömet okoz az ördögnek. 

A pap azt mondta 2015-ben a Tempi magazinnak: "Van egy démon ami specializálódott a családok támadására, Tóbiás könyvében is említik, Asmodeusnak hívják."
Az Ószövetségben úgy ismerték a démont, mint aki megölte Sára hét férjét, és akit Szent Rafael megkötözött a sivatagban. 

A pap visszaemlékezett arra, hogy találkozott a démonnal, amikor asszisztált Gabriele Amorth atyánál és Francesco Bamonte atyánál. A közelmúltban elhunyt Amorth atya híres ördögűző volt, aki becslése szerint 70 000 ördögűzést hajtott végre 29 év alatt. 
Az ördögűzés végrehajtása több ülésből is állhat, és minden egyes ülés különálló rítusnak számít. 

- Emlékszem egy fiatal párra, nagy volt az egyetértés közöttük, össze akartak házasodni, de az asszonynak egy ördögűzésre volt szüksége a továbblépéshez - mondta Truqui atya. 

Az ördögűzés során a démon dühös volt, és megfenyegette Amorth atyát, hogy ha megvédi a házasságot, akkor megöli a fiatal lányt. Nyilvánvaló, hogy ez fenyegetés volt a Hazugtól, ami végül nem történt meg. 
Az esettel kapcsolatban a pap hozzátette, hogy az ördög az ideológiák, az életmód, az individualista gondolkodás és a válás elterjedése révén támadja a családokat. 

- Az gondolják, hogy ha már nem szeretem a férjemet, akkor jobb, ha elválunk, de elfelejtik milyen következménnyel jár a társadalomra és a gyerekekre - mondta ő. Ez a mentalitás, ami a családok ellen irányul, örömet okoz az ördögnek. Tudja, hogy egy egyedülálló férfi akinek nincsenek céljai, az manipulálható és ingatag. 
- Még ma is, pedig már több mint 50 éves vagyok, úgy gondolok apámra és anyámra, hogy örökké szeretik egymást, ebből biztonságot és bátorítást meríthetek. Ezzel szemben a mozaikcsaládokban élő gyerekek törékenyek és sérülékenyek - mondta ő.

2014-ben Ferenc pápa beszédet intézett a Karizmatikus Megújulás résztvevői számára. Ebben rámutatott arra, hogy az ördög a családok elpusztítására törekszik, mert ez az ahol Jézus jelen van, a házastársak szeretetében, és a gyerekeik életében. 

"Ott növekszik a házastársak szeretetében, a gyerekeik életében. És ez az amiért az ellenség ennyire támadja a családokat. Az ördög nem szereti a családokat. Azt keresi hogyan pusztíthatná el, meg akarja szüntetni a szeretetet.
Aznap Ferenc pápa emlékeztetett arra, hogy "a családok olyanok mint a házi templomok. A házastársak egyformán bűnösök mint mindenki más, de növekedni akarnak hitükben, gyümölcsözőségükben, gyermekeikben és gyermekeik hitében. 

Ezért kérte az Urat, hogy áldja meg és erősítse meg a családokat ebben a vészterhes időben, amikor az ördög el akarja pusztítani őket. 
  


Forrás:
http://www.catholicnewsagency.com/news/exorcist-says-theres-a-demon-that-targets-the-family-34067/

2018. augusztus 21., kedd

A szellemi vezetők megtévesztő démonok

Nem kétséges, hogy a világon több médium van, aki transz állapotba kerül, és a "megvilágosodás" érdekében kapcsolatba lép különböző gonosz szellemekkel. Itt van néhány népszerű médium és a (démon) szellemi vezetőik, akikkel kommunikálnak:

Médium                      Szellemi vezető

J. Z. Knight                Ramtha
Ruth Montgomery      Lilly
Jach Pursel                Lazaris
Jane Roberts             Seth
Pat Rodegast             Emmanuel
Kevin Ryerson           John
Helen Schucman       Jesus 

A szellemi vezetőktől (Ramtha, Lilly, Seth, Jeus) származó idézetek szerepelnek a The Facts on Spirit Guides c. könyvben, melyet John Ankerberg és John Weldon írt. Ramtha könyvében melyet J. Z. Knight írt, az első fejezet ezt állítja: "Az emberiség számára nincs más lehetőség a megváltásra, minthogy felismerje saját istenségét. Ti vagytok a megvalósítás magjai." Az első fejezetben Ramtha a szellemi vezető így szól:

"Ramtha vagyok, szuverén lény, aki régebben ezen a bolygón élt, amit Földnek vagy Terrának neveznek. Nem haltam meg ebben az életben, hanem felemelkedtem, megtanultam használni az elmém hatalmát, magammal vittem a testemet az élet egy láthatatlan dimenziójába. Ennek során rájöttem, hogy létezik a korlátlan szabadság, korlátlan öröm, korlátlan élet. Azok is felemelkedtek, akik utánam éltek a Terrán."

A fenti listában a Jesus az igazi Jézus démon utánzata, ugyanúgy, ahogy a szellemi vezetőktől származó információk az igaz tudás hamisítványai. Az igazi Jézus azt akarja, hogy Szentlelkén keresztül lépjen velünk kapcsolatba, pont úgy ahogyan a Bibliában is meg van írva. Helen Schuman és a szellemi vezető "Jesus" írta a népszerű A Course in Miracles c. könyvet. Ruth Montgomery és "Lilly" számos népszerű New Age témát jegyzett. Más médiumok fellépnek TV- és rádióműsorokban, hogy élő adásban tudósítsanak a szellemi vezetőjükről. 


Azok az emberek akik belekóstolnak az okkultizmusba sokkal inkább hajlamosabbak a démonizáltságra és médiumi állapotra, mint akik nem foglalkoznak ilyennel. A pszichiáter M. Scott Peck ezt mondja: "A megszállottsággal kapcsolatos irodalmakból kiderül, hogy a megszállottak többsége sokkal nagyobb arányban vett részt okkultizmusban mint az átlag népesség." 


Megtévesztő információk, hamis válaszok


John Ankerberg és John Weldon szerint:


"A modern ember úgy látja, hogy a channeling bizonyíték az élet nagy kérdéseire. Úgy tűnik, hogy a channeling megválaszolja a valóság természetével (szellemi?), a halál természetével (a vég?), az emberi képességgel (korlátlan?), és az én természetével (isteni?) kapcsolatos kérdéseket. Így a channeling meggyőző erővel bír, mert azt állítja hozzáfér a szellemi világhoz ahonnan válaszokat kaphatunk. A szellemektől olyan információkhoz juthatunk, melyek megtévesztik az embereket, mert azt gondolják olyan lélekkel vannak kapcsolatban aki korábban a földön élt, meghalt, és most boldogan él a túlvilágon. A szellemek azt állítják, hogy a halálon túl megtalálták az élettel kapcsolatos válaszokat, és a tudást, ami szerint minden ember örökké élni fog. A szellemek azt állítják, hogy megbízhatóan beszélnek Isten természetéről, az élet céljáról, és arról mi történik a halál után. Azt állítják nincs pokol, és hogy Isten meg a mennyország nem olyan mint ahogyan a Biblia állítja.


A channeling tehát hamis válaszokat ad a modern ember vallási kérdéseire. Önt becsapják, ha úgy gondolja a szellemekkel való ilyen kapcsolat választ ad az élet értelmére, és  hogy enyhülést kap halálfélelmére." 


Ne feledje, " A sátán a világosság angyalának tünteti fel magát". A gonosz lelkek képesek ugyanezt megtenni. Pontosan azt mondják az embereknek, amit hallani akarnak, és soha nem lehet bennük megbízni. Ők azt tanítják, hogy az emberiség problémáinak forrása "isteni természetünk" tudatlansága nem az emberi bűn, és hogy Isten egy "személytelen erő" nem pedig egy szuverén Lény. Azt is tanítják, hogy az olyan fogalmak mint a megváltás, a bűn, a bűntudat, ítélet elavultak és feleslegesek, és el kell vetni azokat. Azt is tanítják, hogy ördögök és démonok nem léteznek! 


J. David Branon az Our Daily Bread füzetének munkatársa azt mondta; egyszer a lánya osztálytársai meggyőzték a lányát, hogy a spagetti a fákon nő. A lánya nem így tudta ezt, de a társai annyira meggyőzőek voltak, hogy végül elhitte. Rámutat arra, hogy a kultuszok (melyek át vannak itatva démoni tanítással) 


... befolyásolják a gyanútlanokat, hogy elfogadják a hamis tanításaikat. Tudják, hogy ha az embereknek elég sokáig és elég meggyőzően mondanak valamit, akkor hinni  fognak nekik...

Óvakodj azoktól akik megváltoztatják Isten igéjét, hogy olyanná tegyék amilyennek hallani akarják. Nem számít mennyire meggyőzőek vagy az, hogy mit mondanak, ez nem más mint a "spagetti fa" története. 

Mivel a démonok csalók (és milliókat távolítanak el az igazságtól), Isten megtiltotta a szellemekkel való kommunikációt és a halottakkal való kapcsolatfelvételt. "Ne akadjon közötted, aki fiát vagy lányát átviszi a tűzön, hogy megtisztítsa, vagy aki jósoktól tudakozódik, aki álmokat s jeleket magyaráz, ne legyen varázsló, se bűbájos, se aki ördöngösöktől vagy jósoktól kér tanácsot, se aki halottaktól kérdez igazságot. Mindezt ugyanis utálja az Úr, s az effajta vétkekért törli el azokat a nemzeteket utadból. (MTörv 18, 10-12) "És ha így szólnak hozzátok: »Forduljatok a halottidézőkhöz és a jövendőmondókhoz, akik suttognak és mormolnak! Miért ne fordulna a nép az Istenéhez, az élők ügyében a halottakhoz? (Iz 8,19) (A figyelmeztetés arra utal, hogy még csak ne is próbálja felvenni a kapcsolatot a halottakkal, mivel az esetek túlnyomó többségében nem azok akikkel beszélgetnek) 


A démonok veszélyesek, megtévesztenek és félrevezetnek mindenkit akik önként vagy akaratlanul megnyitják magukat feléjük, amikor kérdeznek tőlük (pl. sátáni rituálék, Ouija tábla, vagy médiumi csatorna). Miután valaki önként átadta magát egy gonosz léleknek, akkor jelentősen megnő a lehetősége a megszállottságnak, még akkor is, ha a személy kontrollálja a démont. 

Egy jó példa erre Adolf Hitler esete aki elmélyedt az okkultizmusban és meg volt arról győződve (valószínűleg a sátán miatt), hogy a zsidó népet el kell pusztítani. Ráadásul a démon meggyőzte őt arról is, hogy egyedül uralkodhat a világon. A megtévesztett élete öngyilkosságban végződött, mint oly sok embernek akik tudatosan vagy akaratlanul átadják magukat a démoni befolyásnak és kontrollnak. És azok akik nincsenek kapcsolatban az Istennel, a Teremtővel, és azok akik figyelmen kívül hagyják az időtlen igazságokat az Ő írott szavát a Bibliában, azok irányítás alá kerülnek, kezdetben kicsit, végül teljesen. 


Forrás:
http://www.tedmontgomery.com/bblovrvw/c_8b.html

2018. augusztus 17., péntek

Álom paralízis 2.

Nem sokkal azután, hogy elhagytam azt amit "szervezetnek" (sátáni hierarchia) hívtam, az egyik fiam aki korábban békésen aludt, elkezdett éjjeli rémálmoktól szenvedni. Semmi olyan traumáról nem tudtam, ami nála ilyen változást okozott volna. A fiam félt elalvásnál, és amikor egyedül volt. Arról panaszkodott, hogy szörnyeket lát. Gyakran felébredt az éjszaka közepén, és sikoltozott, a teste megfeszült,  az arcára kiült a rettegés. Úgy tűnt olyan dolgokat lát, amik nincsenek ott, gyakran védekezett láthatatlan támadások ellen. Egyszer folyamatosan sikoltozott, és nem hagyta abba, "Nem szeretem amikor így megérintenek!", és elkeseredetten próbálta magát védeni. Néha hadakozás közben úgy sikoltozott, mintha idegen nyelven beszélt volna. A fiam, aki ébernek tűnt, megmerevedett, mintha egy másik világban ragadt volna, bár hallotta, hogy a férjem és én próbálunk hozzászólni. Máskor meg úgy tűnt, nem hall minket rendesen. Néha úgy tűnt sikerül kitörnie ebből az állapotból, és visszanyerte a tudatát, majd ismét visszaesett. Ebben az állapotban szerettem volna tartani, de nem tudtam.  

Keveset tudtam a szellemi hadviselésről. Az egyetlen dolog ami eszembe jutott, hogy kimondom "Jézus Krisztus nevében." Megpróbáltam a fiam is rávenni erre. Olyan volt, mintha próbáltam volna elérni egy sötét alagútban, de se nem látott se nem hallott bennünket, ahogyan azt kérdezzük ott van-e. Amikor végre elértük őt, amikor végre meghallotta, hogy mondja ki Jézus Krisztus nevében, akkor teli torokból sikoltozott. Úgy tűnt ez megtörte a terrort és visszahozta őt, bár nem ment végbe azonnal. 

Rájöttem hogyan segítsek a fiamnak. Megkerestem keresztényeket, hogy megkérdezzem őket van-e valami javaslatuk, de senki sem tudott eleget a szellemi hadviselésről, mások meg csak kedvesen rám mosolyogtak, megveregették a hátam, és azt mondták imádkoznak értem. Később Johanna Michaelsennel konzultáltunk, ellátott minket bölcs tanácsokkal, imádkozott értünk, és végre megszűnt a fiam éjszakai rettegése. 

Johanna Michaelsen azt javasolta naponta imádkozzam a gyerekeimért, kérve takarja be őket az Úr Jézus Krisztus vére, és elalvás után meg kell ismételni az imát. Megáldottam az otthonunkat Jézus Krisztus nevében, és Isten oltalma alá helyeztem. Kértem Istent hogy küldje el szent angyalait, hogy védelmezzenek minket ébren és alvás közben egyaránt. Az éjszakai terror megszűnt.    


Forrás:
http://beyondthephysical.blogspot.hu/2014/03/spiritual-warfare-101-victory-over.html

Alvási paralízis 1.

Amikor megtapasztaltam az álomparalízist, akkor olyan volt, hogy nem tudtam kimondani a  szavakat: "Jézus Krisztus nevében", csak gondolatban, hogy megtörjem a gonosz hatalmát. Már hozzászoktam hogy ezt csináljam, most már ha elalszom, és egy démon belép az álmomba, akkor képes vagyok legyőzni ezekkel a szavakkal: "Jézus Krisztus nevében. Néha a démonok ellenállnak, de én is. Menniük kell... és mennek. Tudom, hogy menniük kell, mert ez a szellemi törvény. 

Időt vett igénybe, hogy megerősödjön Isten ígéreteibe vetett hitem (ami szellemi törvény) , melyeket megtaláltam a Szentírásban. A 23. és a 91. Zsoltár szólnak a védelemről. Az univerzum megalkotója hozta létre a szellemi törvényeket. 

Az egyik éjszaka kb. 27 évvel ezelőtt röviddel a szervezet elhagyása után, egy gonosz jelenlétet érzékeltem a hálószobámban. Teljesen ébren voltam. Egy árnyékot láttam, akinek kalap volt a fején. Odajött az ágyamhoz. Meglepetésemre megérintett, létrehozott egy erőteret körülöttem, ami megbénított engem. Olyan volt az érintése mint egy igazi kéznek. Ahogyan megérintett, úgy éreztem szexuális töltése van. Megbecstelenítve éreztem magam, és pánikba estem, ahogyan a keze intimebb rész felé vándorolt. Minden erőmet összeszedve odafordultam a férjem felé, és láttam, hogy alszik. Kétségbeesetten igyekeztem segítséget kérni, de a hangom halkan szűrődött át zárt ajkaimon.

Aztán valami az elmémben ezt mondta nekem: "Jézus Krisztus nevében!" Mit veszíthetek? Elkeseredett voltam, és pontosan azt tettem ami a fejemben volt, kimondtam gondolatban, hogy Jézus Krisztus nevében! Amikor ezt megtettem, akkor a kéz visszahúzódott tőlem, az erőtér felemelkedett, és eltűnt ezzel a mocskos entitással együtt.

Annak ellenére, hogy az entitás eltűnt, mocskosnak éreztem magam. Olyan volt, mintha még mindig piszkos lennék, ott, ahol megérintett. Felkiáltottam Istenhez. Mondtam Neki, hogy mocskosnak éreztem magam, és kértem tisztítson meg engem. Tudtam, hogy egyedül csak Isten tud engem megszabadítani a gonosz mocskától ami rajtam van. Aztán hallottam, hogy Isten szól hozzám. Ezt mondta: "Ébreszd fel a férjed. Mondd el neki mi történt veled, aztán kérd meg imádkozzon érted, és hivatkozzon rád.

Azt mondtam Istennek: "Nem tudom megtenni. Ő nem fog hinni nekem, és nem hiszem, hogy imádkozni fog értem." Aztán Isten megismételte korábbi szavait. Így felébresztettem a férjem, és elmondtam neki mi történt velem. Ahelyett, hogy azt mondta csak képzelődtem és visszaaludt volna, átölelt, az álmos hangon és félig nyitott szemmel felajánlott engem Istennek, és kérte tisztítson meg. Azt tette, amit Isten javasolt, hivatkozott rám, és kérte Istentől a védelmet.

Soha többé nem volt olyan démoni támadásom mint akkor. Rossz élmény volt, de megtanított arra, hogy higgyek Jézus Krisztus nevében. Megtanultam, hogy Jézus Krisztus neve megállítja a támadást. Ezért már béke van bennem, és nem félek többé az ilyen támadásoktól.       


Forrás:
http://beyondthephysical.blogspot.hu/2014/03/spiritual-warfare-101-victory-over.html

2018. augusztus 12., vasárnap

A tisztánlátás és a jóslás démona

Ez az eset nemrég került az AMOE (fülöp-szigeteki ördögűző szolgálat) elé, ami három lánytestvérről szólt, akik kislánykoruktól kezdve látták a szellemeket. Mindig azt hitték, hogy ez normális dolog. Azonban amikor elmesélték az embereknek, a rokonoknak vagy barátoknak, hogy ők mindenhol látják a szellemeket, a sarokban, a szobában vagy bárhol máshol, akkor általában negatívan vagy félelemmel reagáltak. De azt mondták nekik, hogy ez a szellem kedves, mert mosolyog, stb. Azt is elbeszélték, ha a szellem gonosznak nézett ki, mert így mutatkozott meg. De senki sem akarta hallgatni a történetüket. Hamar rájöttek, hogy azok a képességek melyekkel rendelkeztek, nem általánosak. Voltak olyanok akiknek megvoltak, másoknak nem. 

Ahogyan felnőttek, megtanulták kezelni a hatalmukat a saját céljaikra, és kifejlődött bennük egyfajta büszkeség, mert az emberek azt mondták ez egy ajándék. Meggyőzték őket, hogy ez valóban ajándék, ezért továbbfejlesztették képességeiket. Élvezték azt a hatalmat amivel rendelkeztek, elkezdtek beszélgetni a szellemekkel, és barátságokat is kialakítottak velük. Varázslással is elkezdtek foglalkozni. A szellemek megtanították őket a varázslásra, megmondták nekik ki az igazi barátaik, és kik az ellenségeik. Ami különösen ironikus, hogy mindannyian hívő katolikusok voltak. Nem tudták, hogy a képességük nem Isten ajándéka, hanem máshonnan van. Azt állították, hogy képesek segíteni az elveszett lelkeknek beszélgetéssel, és hogy elvezetik őket a fénybe. 

Mindez az "ajándék" dolog megváltozott amikor középkorúak lettek, és baljós dolgok történtek a családban. Az anya egy tengeri út során kómába esett. Visszavitték a Fülöp-szigetekre, és a legjobb orvosok vizsgálták ki igen alaposan. De az orvosok semmi kiváltó okot nem találtak. Készítettek MR-t, CT-t, minden lehetséges vizsgálatot elvégeztek, de semmilyen diagnózist nem tudtak felállítani. Végül hazavitték, hogy a gyerekei vigyázzanak rá. Az anya egész testén sebek alakultak ki, melyek úgy néztek ki mint egy kiszáradt fakéreg. Szomorú látvány volt a gyerekek számára. Időként az anya arca fájdalmasan eltorzult, mintha harcolna valakivel. A házban lévő dolgok mozogtak, és vér csöpögött a mennyezetről. A klinikán az egyik testvérnél elkezdtek a gépek maguktól mozogni. Az egyik asszisztens szemtanúja volt annak, hogy egy szék néhány cm-re felemelkedett, és odébb mozdult a levegőben. Hamarosan eluralkodott a terror a családban. Karcolások alakultak ki a falon. Sírást lehetett hallani. Mi történt? Nem kaptak választ az orvosoktól. Így elhozták az ország legjobb okkult gyógyítóit. Még a közeli ázsiai országokból is hívtak gyógyítókat. De minden egyes alkalommal az anya állapota még rosszabb lett. 

Paradox módon soha nem hívtak papot a betegség korai szakaszában, hogy megkapja az anyjuk a betegek szentségét, vagy hogy imákkal segítsék őt. Csak amikor már mindent megpróbáltak, akkor hívtak egy pap barátot, aki szívesen vállalta, hogy feladja a betegek kenetét az anyának. Amikor a pap eljött hozzájuk, akkor neki sem ment minden simán. Amikor belépett a házba, akkor rosszul lett, és olyan érzése támadt, hogy nem látják itt szívesen. De végül feladta a betegek kenetét az anyának. Az ima alatt úgy tűnt, hogy az anya ellenáll, de miután megkapta a szentséget, azután kisimult az arca. Azonban kómában maradt, és a bőre állapota sem javult. 

Aztán elmesélték a történetüket a papnak, aki azt mondta nekik kérjenek segítséget az AMOE-től. Az interjú alatt az egész család rövid időre transzba esett az irodában. Ez jel volt arra, hogy milyen mély a kapcsolatuk a szellemvilággal. Ezalatt valamilyen meghökkentő dolog történt az otthonukban. A házvezetőnő szerint a dolgok elkezdtek erősen mozogni, és mintha valaki erőszakosan verte volna a falat. Amikor ez történt, akkor a takarító felhívta a tulajdonosokat, hogy tájékoztassa őket a történtekről. 

Az AMOE nem vesztegette az idejét, és imádkozott minden testvérért. A laikus közbenjáró szorgalmasan végigvette azokat a dolgokat velük, amikről le kell mondaniuk, és hogy fel kell készülniük a szabadító imára. Ez az ajándék amit ők "tisztánlátásnak" neveznek (olyan képesség, amely az érzékszerveken túl képes tárgyakról, helyekről, személyekről információkat szolgáltatni) nem más mint jóslás. És az AMOE ördögűzője szerint ez a jelenség leginkább démoni természetű. Ezt ajándéknak nevezni téves és hamis elképzelés. Ez nem ajándék, hanem az ördög trükkje. Most már láthatók ennek a hamis ajándéknak a gyümölcsei. A  háztartásukban megjelenő paranormális jelenségek jelezték a család fölötti démoni dominanciát. A testvérek már elég régóta élvezték ezt a hatalmat, amit használtak a munkában és a magánéletben egyaránt. Most a jóslás démona elérkezettnek látta az időt, hogy megkapja a fizetséget. Miért támadta meg az anyát ilyen módon? Az AMOE megtudta, hogy az anya volt az, aki bemutatta nekik hogyan használják ezt a hatalmat. Ő vezette be őket a jóslásba, a tisztánlátásba, az okkult dolgokba. Ironikus, hogy az anya mélyen vallásos és babonás is volt egyszerre. 

Amikor megkérték őket, hogy ne használják ezt a hatalmat, akkor nagyon elszomorodtak. Valószínűleg ez olyan pillantás volt amit Jézus látott a gazdag ifjúnál, akinek azt mondták, ha örök életet szeretne, akkor el kell adnia mindent, odaadni a szegényeknek, és követnie Krisztust. Nagyon nehéz volt lemondaniuk a hatalomról, mert attól tartottak, hogy az emberek áldozataivá válnak, mivel már nem tudják ki az igazi barát és ki nem. Ráadásul ezt a hatalmat a munkában is használták, és attól tartottak elveszítik a szerencséjüket. Próbáltak alkudozni, hogy megtartják az "ajándékot", de kiűzhetik a démont. Az ügyintéző azt mondta le kell mondaniuk a minden hatalomról és minden befolyásról amit a démon okozott a jóslás által. 

Az első szabadító szolgálat csak két lánytestvérért ment. Az ima alatt a reakciók bizarrak voltak. Erőszakos reakcióik voltak. Úgy visítottak mint a disznók akiket levágnak, és a nyelvük sziszegő hang kíséretében járt ki és be. Ez elsősorban az Ördögűzés III. ima alatt történt. Igazunk volt abban, hogy okkult lelkekkel van dolgunk. Az okkult harmadik szem bezárása alatt, ami a szellemvilágban a tisztánlátás szeme, hisztériás rohamuk lett. Addig nem tudtuk folytatni az ördögűzést, amíg meg nem nyugodtak. Utána arra kértük őket, hogy szenteljék magukat és képességeiket az Áldott Szűzanyának, és kérjék őt, hogy zárja le azokat végleg. 

A testvérükkel eseménytelen volt az ördögűzés. Nem volt semmilyen erőszakos reakció.  Kicsit aggódtunk, mert egyszerűen nem hittük el, hogy a két testvérük akikért korábban imádkoztunk megnyilvánultak, ő meg nem. Vajon a démon már ördögűzés előtt elhagyta, mert tudta, hogy konfrontálódnia kell? Vagy csak rejtőzködött? Amikor megkérdeztük őt hogyan érezte magát az ima alatt, akkor azt mondta megkönnyebbült, és minden rendben volt. De volt valami amit nem mondott el nekünk. Amikor azt kérdeztük érzett-e fájdalmat, akkor azt mondta homloktájon volt fejfájása. Miután elvégeztük az ördögűzést, a harmadik szem bezárását, és a  felajánlást, tovább már nem imádkoztunk. Bíztam abban, hogy jobban kimutatja érzéseit, hogy jobban megnyitja magát az Úr felé. Egyiket sem tapasztaltam. Lezártam az ülést a tisztító és az áldást késő imával. 

A megkülönböztetés időszaka alatt rájöttünk, hogy nem volt őszinte a lemondása. Gyanítottuk, hogy nem akarja feladni a hatalmat, csak a démont. A tisztátalan léleknek az imákra adott reakciója és a homloktáji fejfájás sem adott számunkra bizonyságot a szabadulásról. Meg kellett engednünk neki, hogy megtapasztalja mi a megtorlás. 

Négy nappal később még nem érkezett semmilyen negatív dolog. A két lánytestvér jól felkészült lelkileg, bűnbánatuk őszinte, a lemondásuk teljes volt. Eközben vártunk még az utolsó nővérre. Egy hétig ágyban feküdt, nem volt ereje felkelni sem, rossz közérzete volt, valósághű látomásokkal küzdött. Amikor jobban lett, akkor felhívta a hivatalt egy újabb időpont egyeztetése miatt. Az  ügyintéző megkérdezte mi történt vele, és a lány elmesélte mit tapasztalt az ima után. Azt mondta, hogy valószínűleg bosszút álltak rajta. Az ügyintéző megkérdezte, hogy nála mi okozhatott ilyen megtorlást, amikor a két testvérével ilyen nem történt, és most sokkal nagyobb békét élveznek. A lány azt mondta nem tudja. Tehát az ügyintéző azt mondta, hogy addig az AMOE nem tud segíteni, míg nem segít magán, nem végez lelkiismeret vizsgálatot ami hiányzik még neki. 

Eltelt néhány nap, mire bevallotta az ügyintézőnek, hogy még nem tudott lemondani teljesen a hatalomról. A hatalmát kamatoztatta a mindennapi munka során. Úgy gondolta, hogy ezzel a hatalommal sokkal több embernek és léleknek tudott segíteni. Tehát nem akart erről lemondani, csak a démontól szabadult volna meg. De a démon és a hatalom szorosan összetartoznak. A démon adja a hatalmat. Ezért a megtagadásnak teljesnek kell lennie, mert a démon és a hatalom összefügg. Végre azt mondta: "Készen vagyok." Az ügyintéző meg akart bizonyosodni arról, hogy jól értette-e amit a lány mondott, ezért megkérdezte: "Mire állsz készen?" A lány ezt válaszolta: " Készen állok arra, hogy lemondjak erről a képességről. Teljesen rábízom magam Isten akaratára." Az ügyintéző hallotta ezt az elhatározást, így tudtak egyeztetni egy időpontot szabadító imára, de csak később, mert már mások korábban bejelentkeztek. A lány azt mondta tud várni. Az ügyintéző feladatokat adott neki, amit teljes mértékben el kellett végeznie. 

Végül eljött a szabadító ima napja. Újra én kaptam meg az ügyét. Elmondtam neki mit fogunk csinálni. Megint eseménytelenül zajlott le az ima. Vajon mit rejteget megint a lány? Kérdeztem, hogy érzett-e fájdalmat. Azt mondta fájt a válla, a nyaka hátul és hátul a feje. "Mi a helyzet elől?" kérdeztem tőle. "Semmi." válaszolta. Folytattam az ördögűzést az okkult lelkek ellen, és ez alkalommal a lány teste rázkódott és remegett, aztán úgy nyújtogatta a nyelvét mint egy kígyó, és sziszegő hangot adott ki. Addig folytattam az imát, amíg már nem rázkódott. Aztán elvégeztem az okkult harmadik szem bezárását. Elmondtam neki, hogy ha valóban meg akar szabadulni, akkor vissza kell utasítani a hatalmat és a démont. Azt mondta: "Atyám, lemondtam róla, és újra lemondok róla." Az okkult harmadik szem bezárása közben élesen felsikoltott, ahogyan visszautasította a jóslás démonát, aztán csend lett. Ahogyan folytattam az imát a jóslás lelke ellen, és az okkult harmadik szem bezárásáért, újra élesen felsikoltott. Felszólítottam arra, hogy ne csukja be a szemét és nézzem rám, amikor exorcizált olajjal megkenem a homlokát. Zihált amikor ezt csináltam. Ismét elmondtam az ördögűző imát az okkult szem bezárásáért, és a jóslás démonának kiűzéséhez, mindezt háromszor. Az ima befejezése után megnyugodott. Felajánlotta magát a Szűzanyának, és megerősítettem felajánlását azzal, hogy még egyszer megkentem szentelt olajjal a homlokát, és az érzékszerveit (szemeit, füleit, ajkait, szívét, vállait, tenyerét és talpát). Már nem nyilvánult meg. Nem voltak fájdalmai. Egy tisztító imával zártuk a szolgálatot. Elláttuk tanácsokkal, hogy mit tegyen ezután. 

Négy nappal később felhívta a hivatalt, és elmondta képes újra normálisan aludni,nincsenek rémálmai, látomásai, nem hallja azt, hogy valaki kaparja a falat vagy hogy valaki sétál a folyosón. Most már megtapasztalta azt amit a testvérei is, a békét. Néhány héttel később ismét visszahívott, és már sokkal jobb kedve volt. A kórházi munkájában sikeres, folyamatosan jönnek hozzá a betegek. Megnyitotta magát Isten áldására, mert bezárta a démon ajtaját. 

Amikor a gyerekek meggyógyultak, akkor az anya is a gyógyulás útjára lépett. A sebei begyógyultak, és a bőre normális lett. Bár még mindig kómában van, az arckifejezése megváltozott, a szorongás és a félelem helyett a béke és a nyugalom látszott rajta. És ha Isten is úgy akarja, akkor hamarosan meggyógyul. 

Konklúzió

Gyakran kíséri büszkeség azokat, akik rendelkeznek a jóslás erejével. A tisztánlátás vagy a harmadik szem vagy bárhogy is nevezzük, a gonosztól származik. Az ilyen hatalom használata még akkor is illúzió, ha másoknak segítünk vele. A Szentírás tanítása elég világos, és a Katolikus Egyház megismétli Isten tiltását, hogy az okkult erők használata miatt a gonosz léleknek is hatása lehet rád. 

Az a személy aki fél feladni ezt a hatalmat, rájöhet arra, hogy az ördögűző ima megszünteti ezt az ajándékot, akkor biztosan nem Istentől származik. És ha valaki azzal mentegeti magát, hogy csak rajta keresztül kaphat segítséget, akkor egyszerűen csak élvezi mások dicséretét. És a szívben megjelenő büszkeség, megerősíti a jóslás démonának erejét az emberben. Most már nem csak a jóslás démonával van dolgunk, hanem a hatalomvágy és a büszkeség démonával is. Most már ezek a démonok is hatnak rá, mert nem akarja elengedni a jóslás hatalmát.

Ne hívjuk a harmadik szemet vagy a tisztánlátást ajándéknak, mert ezek nem azok! Ha valaki ezt ajándéknak nevezik, akkor önmagát csapja be. Nyomós oka van annak, hogy Isten ezt a képességet elzárta. Most már tudjuk, hogy ha valaki ezzel a képességgel született, akkor miért kell bezárni.       


Forrás:
http://piscatores-hominum.blogspot.hu/2015/04/case-story-clairvoyance-and-divination.html