Az abortusz hatásai

Az abortusz meglehetősen kényes téma és sajnos sokakat érint amennyiben a globális statisztikai adatokat vizsgáljuk. Jelen bejegyzésben az abortusz okozta pszichés és fizikai károkról írok, illetve meg kell említeni a magzatok "további sorsát" is. Nem cél azon nők elítélése, akiknek abortusza volt, csak Istennek van joga elítélni vagy megítélni az embereket cselekedeteik alapján. "Ne ítélj, hogy ne itéltess!"


Az abortusz kiváltó okai sokrétűek lehetnek. Van aki anyagi okok miatt kényszerül rá, mások bűncselekmény miatt és vannak olyanok is (valószínűleg ők vannak a legtöbben), akiknek akkor abban az időpontban "rosszkor" jön a baba. Más esetben orvosi indikáció miatt kell abortuszt végezni, mert a terhesség az anya életét veszélyezteti. Indok van bőven, azonban azt tudni kell, hogy Isten előtt minden abortusz bűn, gyilkosság. Egy valami biztos, emberként senkit nem ítélhetünk el, erre csak Istennek van  joga. Mégis hányszor megtesszük, pedig talán semmit sem tudunk a másikról. Jézus is megmondta, előbb a saját szemünkből a gerendát, majd utána a másikéból a szálkát.

Isten azonban mindenkinek megbocsát, ha azt kérik. Az Isten irgalmasságát nem lehet emberi mértékkel mérni, erről szól Szent Fausztina nővér naplója. Jézus abban világosan kifejti, hogy nincs az a bűn (talán a Szentlélek elleni kivétel) amivel ne fordulhatnánk Hozzá. Tehát van remény az abortuszon átesett nőknek is.Egy magánkinyilatkoztatás az abortuszról 

Elsőként egy kolumbiai fogorvosnő esetét szeretném bemutatni, aki Istennel való találkozása előtt igencsak kicsapongó életet élt. Csak a pénz és a siker számított, voltak abortuszai is, aminek a hatásaival nem volt tisztában. Egy alkalommal villám csapott bele, összeégett és meghalt. Akkor Isten megmutatta neki bűneit és azok következményeit. Kapott még egy lehetőséget az életre és a megjavulásra. Visszatért az életbe és azóta  járja a világot és tanúságot tesz hite mellett. Könyvéből idézem az idevágó részeket, az abortusz szörnyűségét és a gonosz ujjongását.

"...547  Az abortusszal kapcsolatban azt mondta nekem Estela: „Ne aggódj, semmi az egész. Ne felejtsd el, hogy nekem néhányszor már át kellett ezen esnem. Először kicsit szomorú voltam, másodszor már kicsit könnyebb volt, harmadszor pedig már nem éreztem semmit.” 
548  Azt mondtam neki: „El se tudod képzelni, mi történik, ha hazamegyek, és anyám egyszer meglátja a heget. A fájdalom, amit ezzel okozok neki, megöli őt.” 
549  Megnyugtatott, és azt mondta:„Már nem csinálnak olyan nagy vágást. Amit láttál, az azért volt olyan nagy, mert a baba már nagy volt. Már az ötödik hónapban voltam. A tied még nagyon pici. Anyád észre sem fogja venni.”
550  Ó, testvéreim az Úrban, milyen szomorú dolog! Micsoda fájdalom. Úgy láttatja, és úgy elbagatellizálja a Sátán, mintha ez nem lenne fontos, jelentéktelen lenne. 
551  Mintha egy abortusz a legtermészetesebb velejárója lenne ennek az istentelen világnak. Ha egy olyan ostoba, érzéketlen ember, mint amilyen én voltam, rosszul érzi magát utána, milyen lehet egy romlatlan fiatalnak! 
552  A gonosz azzal hitegeti a fiatalokat, hogy a szex élvezetszerzésre való, és ezért nem kell az embernek lelkiismereti problémát csinálni, és hibásnak érezni magát. Tudják, miért teszi ezt a Sátán? Miért csábítja arra az embereket, hogy ilyesmit tegyenek? Sok más okon kívül azért, mert emberáldozatokra van szüksége, mert minden abortusz a hatalmát növeli a Földön.
553  Senki nem tudja elképzelni, milyen félelmem és bűntudatom volt, mikor a kórházba mentem, messze az otthonomtól, hogy elvégeztessem ezt a magzatelhajtást. 
554  Elaltattak, de amikor felébredtem, már nem voltam ugyanaz, mint előtte. Megölték a babát, és én is meghaltam vele együtt. (Megszakítja az előadást, és ismét sírni kezd!) 
555  Tudják, az Úr az „Élet könyvében” láttatta velem, amit mi földi szemmel nem láthatunk. Láthattam, mi történik, amikor az orvos az abortuszt végzi. 
556  Láttam az orvost, akinél egy olyan fogóféle volt, megfogta a babát, és darabokra törte. Ez a baba teljes erővel kiabál. Minden gyerek fogantatásakor már lelket kap, egy teljesen kész, fejlett lelket. Ez a lélek teljesen egész, érett. A lélek nem nő, mint a test. Az Isten készre teremti. 
557  Amint az ondó és a petesejt egyesültek, egy végtelenül szép fénysugár képződik. Ez a fény olyan, mint egy nap, az Úristen és végtelen szeretetének ragyogásából fakad. 
558  Ebben a pillanatban az Isten által alkotott lélek már érett és felnőtt, ez egy képmás, és Istenhez hasonló. Ez a fiatal élet belemerül a Szentlélekbe, mely Isten szívéből ered. 
559  A megtermékenyített nő öle megtelik ezzel a fénnyel, az Úr és az általa újonnan alkotott lélek egyesülésének ragyogásával. És ha ők (a gyilkos nő és az abortuszt végző) fogóval megfogják, és szétdarabolják ezt a gyereket, ó, hogy harcol ez az apró lény az életéért! 
560  Láttam, hogy megremegett és megborzongott az Úr, mikor ezek ezt a lelket a kezéből kiszakították. Amikor egy ilyen babát megölnek, az olyan keservesen sír, hogy az egész menny megremeg és reng. Az én esetemben, amikor megölettem a babámat, szívtépő kiabálást hallottam, hangosat és erőset. 
561  Hallottam, amint Jézus nyögött a kereszten, és láttam fájdalmát e miatt a lélek miatt, és minden olyan lélek miatt, akit elhajtottak, és elvették tőle a jogot az élettől. Jézus pillantása a kereszten tele volt fájdalommal, leírhatatlanul szenvedett. Aki ezt látná, biztos, hogy soha többé nem végeztetne abortuszt. (Megszakítja az előadást, és újra sírni kezd.) 
562 Kérdezem önöktől, hány abortuszt végeznek ezen a világon? Egy nap? Egy hónapban? Le tudják mérni bűneink rettentőméreteit? A tömeggyilkosság mértékét, a fájdalmat és szenvedést, amit az Istennek okozunk, neki, aki olyan kegyes hozzánk, és szeret minket, mi pedig, mint szörnyetegek egyre csak bűnözünk. 
563  És mindaz a fájdalom, amit saját magunknak is okozunk, és életünk gonoszsága, ami minket is hatalmába kerít. Az abortusz a legsúlyosabb bűn, ami minden bűnnél nagyobb 
564  Minden alkalommal, amikor egy magzat, egy ártatlan gyermek vére kifolyik, tűzáldozatot mutatunk be a Sátánnak, hatalma egyre jobban nő a Földön. Ez a lélek kétségbeesetten segítségért kiabál, de senki nem tudja, vagy nem akarja meghallani! Még egyszer megismétlem önöknek: ez érett, felnőtt lélek, ha nincs is kifejlődött teste, de minden része már megvan. Mint az almamagban, minden benne van, hogy terebélyes fa legyen belőle. 
565  A testnek fejlődni és nőni kell, de a lélek már készen van. Ez a kiáltás, ami a fiatal életből kitör, amikor megölik, megrázza az eget. A pokolban győzelmi ordítás tör ki, mint egy futballmeccsen, amikor gólt rúgnak. A pokol olyan, mint egy stadion, óriási belátható területen rengeteg démon, ördög és alördög van, akik diadalittasan ordítanak. 
566  A démonok rám öntötték a gyermekem vérét, ami a lelkiismeretemben volt, és azoknak a vérét,akiket arra bíztattam, hogy vétesse el a gyermekét. És az én világos lelkem átláthatatlan sötétséggé vált. Miután elvétettem a gyermekemet, érzéketlen lettem a bűnökre, valóban azt hittem, hogy nincsenek bűneim.
567  De az Úr még többet mutatott nekem, hogy az úgynevezett családtervezés további abortuszokat von maga után. Feltetettem magamnak egy rézspirált, hogy megelőzzem a fogamzást. 
568  16 éves korom óta alkalmaztam ezt a fogamzásgátlást. Egészen addig a napig hordtam, míg belém nem vágott a villám. Ha szerettem volna gyereket, eltávolíttattam volna. 
569 Minden nőnek szeretném elmondani, hogy a spirál abortuszt okoz. A megtermékenyített pete, nem tud beágyazódni, és elhal. Tudom, hogy sok nő, amikor menstruál, észreveszi, hogy a vérben durva vérrög található, és nagyobb fájdalma van, mint normál körülmények közt, akkor erről van szó. Orvoshoz megy, de az nem tulajdonít ennek jelentőséget, fájdalomcsillapítót ír fel, ha pedig nagyon erős a fájdalom, ad egy injekciót. 
570  Tudják, mi ez? Ez egy mikro-abortusz. Igen, a spirál mikro-abortuszt okoz. Miután megtermékenyült a pete, be akar ágyazódni a méhbe, de a spirál miatt nem tud, mint már mondtam önöknek. A megtermékenyített petesejtek már emberek, van már tökéletes lelkük, és nem engedik meg nekik, hogy éljenek. Borzasztó látni, amikor a megtermékenyített petesejtet, az életképes embert ily módon hajtják el. Ezeket a napokat, ezeket az „isteni szikrákat” kioltják, megölik, és ezeknek a magzatoknak a kiáltása megrengeti a mennyet. 
571  Számomra az volt a legszörnyűbb, hogy nem mondhattam azt, hogy nem tudtam. Mert egy pap mondta egyszer a prédikációjában, de nem akartam hallani. 
572  Mikor misén voltam, általában nem figyeltem, miről beszél a pap. Soha nem figyeltem oda. Ha valaki megkérdezte volna, mi volt az evangélium, nem tudtam volna megmondani. Tudják, a démonok a templomban is ott vannak, és megakadályozzák, hogy meghalljunk valamit, elterelik a figyelmünket, és elaltatnak. Egy misén, amikor csak testben voltam jelen, az őrangyalom egy lökést adott, és kinyitotta a fülemet, hogy halljam, mit mond a pap abban a pillanatban. 
573  Pontosan ezt hallottam akkor, azaz, hogy a spirál abortuszt okoz, és az a nő, akinek van ilyen, nem járulhat szentáldozáshoz. Amikor ezt meghallottam, megharagudtam a papra. 
574  Mit gondoltak ezek a papok? Miért avatkoztak ilyesmibe, milyen jogon? Világos, azért üresek a templomok, mert az egyház nem halad a korral, nem törődnek a papok a haladással, a tudománnyal. Kinek képzelik magukat ezek a papok? Talán ők etetik a gyerekeket, akik meg fognak születni? 
575  Dühösen, szitkozódva mentem ki a templomból. Az isteni vizsgáztatáskor tehát nem mondhattam, hogy nem tudtam. Bár hallottam ezt a felvilágosítást, nem törődtem vele, továbbra is hordtam a spirált egészen a balesetemig. 
576  Hány magzatot öltem meg ily módon? Azért voltam olyan lehangolt, mert a méhem az élet forrása helyett temetővévált, és kivégzőhellyé züllött.
577  Képzeljék el, maga az anya öli meg saját gyermekét, az anya, akinek Isten olyan kegyelmet adott, hogy továbbadhassa az életet, hogy minden bajtól óvja és védje a gyermekét, és aztán ez az anya meggyilkolja a saját utódját. 
578  A démon stratégiájával arra ösztönzi az egész emberiséget, hogy gyermekét, és ezzel a jövőjét pusztítsa el, csírájában fojtsa meg. 
579  Kezdtem megérteni, miért volt bennem egész időalatt olyan keserűség, miért voltam lehangolt, rosszkedvű, modortalan, mindig minden miatt morgó. Azért, mert anélkül, hogy észrevettem volna, gyilkoló géppé váltam. És ez egyre lejjebb húzott, egész a pokol széléig. 
580  A szándékos abortusz a legsúlyosabb bűn, mert egy védtelen gyereket, egy ártatlan lényt az anyaméhben megölni azt jelenti, hogy az élet vezetését a Sátánra átruházzuk, eladjuk neki a lelkünket. A démon bevisz a szakadékba, mert ártatlan vért ontottunk. 
581  Egy baba, mint egy bárányka, egy „ártatlan bárány” Jézushoz, az „Isten bárányához” hasonló, aki életét adta értünk. Ez a bűn kapcsolatot, mély kapcsolatot jelent a sötétséggel, mert a saját anyja ölte meg gyermekét. Ez az oka annak, hogy egyre több démon jön fel a mélyből, és benépesítik a Földet, hogy elpusztítsák az egész emberiséget. Mindenki tisztában van azzal, mennyire teret nyert a sátánizmus. 
582  Kinyílnak az eddig lepecsételt kapuk, amiket az Isten helyezett el, hogy a gonosz ne árasszon el minket. Ezek a pecsétek egyre jobban széttörnek a gyermekgyilkosságok miatt. A pokol kapujából egyre másra jönnek elő a démonok, olyanok, mint a lárvák, és ez a népség elborítja a Földet, az emberiséget, ráakaszkodik, követi, és mindnyájunkat testünk, az élvezetek rabjává, a bűn rabjává tesz, hajlamossá tesz a rosszra. 
583  Magunk is látjuk, mennyire terjed a gonoszság. Mintha mi magunk adtuk volna a démonok kezébe a kulcsot, hogy jöhessenek. És ők egyre csak jönnek, egyre többen, a prostitúció, az eltévelyedett szexualitás, a sátánizmus, az ateizmus, az öngyilkosság, az érzéketlenség és egyéb bajok démonai, amiket naponta látunk. 
584  Minden nap rosszabb lesz a Föld. A sok gyerek, akiket naponta ölnek meg, a pokol diadalát jelenti. Az ártatlan vér miatt kiengedték a démonokat, és köztünk garázdálkodnak. 
585  Figyeljenek, mi a nélkül vétkezünk, hogy tudnánk, és azért nem tudjuk, mert a lelkiismeretünket elhallgattattuk. Az életünk egyre jobban a pokol irányába megy, s tele vagyunk mindenféle problémával, betegségekkel és egyéb bajok érnek, ez a démonok hatása közöttünk, a halál kultúrája.
586  Mi vagyunk azok, és csakis mi, akik az ördög előtt kitártuk a kapukat, hogy nem bánjuk meg, és nem gyónjuk meg bűneinket. Életünkkel szabadságot és engedélyt adunk neki, hogy úgy bánjon vele, ahogy neki tetszik. 
587  Ez úgy van, bár az abortuszt végeztetjük el, ami a legsúlyosabb bűn, de ugyanakkor más területen is eltompulunk, elveszítjük a bűntudatunkat, és akkor még olyan szégyentelenek vagyunk, hogy Isten a hibás, ha betegség, fájdalom, vagy egyéb baj ér.
588 De szeretőIstenünk végtelen irgalma adja nekünk a bűnbánat szentségét, és lehetőségünk van arra, hogy megbánjuk, és a bűnbánat szentségével megtisztítsuk a lelkünk, és a Sátán bandájától elszakadjunk, befolyását egyszer s mindenkorra megszüntessük. Így tisztára moshatjuk a lelkünket. De én ezt nem tettem meg. "
Forrás: dr.Gloria Polo-Akit villámcsapás ért


Az abortusz késői hatásai, az abortusz hatása a családfára, az anyára

Az abortusznak közvetlen hatásai lehetnek az anyára, ami nem feltétlenül azonnal jelentkezik. A fizikai hatásokon kívül számolni kell a lelkiekkel is. A leggyakoribbak a súlyos lelkiismeret furdalás és a pszichés problémák. Depresszió, félelmek, szorongás, pszichoszomatikus betegségek. Vannak akik egy életen át nem tudják feldolgozni az abortuszt és folyamatosan vádolja lelkiismeretük.

Az abortusznak a családfára is kihatása van. Két lehetőséget vázolnak fel a családfagyógyítással foglalkozó könyvek. Az első esetben az abortuszt követően születik még egy vagy több gyerek (mert akkor már "jó időben fogan meg) és a megszületettekre lesz hatása. A leggyakoribb, hogy pszichés betegségek alakulnak ki náluk, különböző devianciák. A gyermek már egészen kis korban agresszivvé válthat, a szülők ellen fordulhat. Vádolhatja őket.

Kenneth McAll keresztény pszichiáter úttörő a családfagyógyításban. Sokat foglalkozott a különböző bűnökkel, melyek kihatottak a családfára, így írt az abortuszról is. Kihangsúlyozza, hogy az abortált vagy elvetélt magzatokért imádkozni kell, Isten oltalmába kell ajánlani őket.

"A fel nem ajánlott, imát igénylő kisbabák által érintett emberek legtöbbször fizikai vagy lelki problémákkal küszködnek. Ők leggyakrabban az elhalt baba szülei, ikertestvére, a következő gyerek, a helyette örökbefogadott gyerek, sőt, amint Joan esetében is, a család legérzékenyebb gyereke. Az ilyen múltbéli eseményből néha nem is származik baja a szülőknek egészen addig, míg meg nem tapasztalják az ima valós erejét. Egy helyi lelkész saját szemével látta egyik hívét kigyógyulni a látszólag gyógyíthatatlan mentális állapotából. Látta, amint kiengedték a kórházból, miután abortált kisbabájáért imádkozott, és miután az Úr elé hozta őt szentmise keretében."
Forrás: dr.Kenneth McAll- A családfa gyógyítása  

A sikertelen abortusz után a megszületett gyermeknél előfordulhatnak pszichés megbetegedések és gyakran öngyilkosságot kísérelnek meg. Érdekesség, hogy az öngyilkossági kísérletek periodicitást mutatnak, az év azonos szakában szeretnének meghalni és hasonlóképpen, mint ahogyan és amikor az abortusz megtörtént volna. Ha pl. gyógyszeres terhesség megszakítást végeztek korábban, akkor az egyén is gyógyszerrel vetne véget azéletének. Erre valószínűleg a pszichiáterek sem figyelnek föl, miért is. Sok esetük van és csak az a lényeg, hogy kihúzzák a gödörből a pácienst.
Érintett lehet az a gyermek is, aki abortusz után született meg. 

Egy családfagyógyítással foglalkozó szerzetes leírja könyvében az anya bűntudatát, ami átragadhat a gyermekre is, aki később megszületik.

"Vetélés, vagy abortusz után születő, a következő életben maradó gyermek gyakran hordozza az anya bűntudatát és félelmét. Ez is egy olyan terület, ahol gyógyulásra van szükség."
Forrás: Robert DeGrandis S.S.J.- Nemzedékek gyógyítása

Katona István atya gyógyító lelkigyakorlatában foglalkozik az abortuszon átesett nőkkel és az abortusz után született gyermekekkel. Megállapítja, hogy a nők énképe súlyosan sérül.

"Az énkép sérülését minden vonatkozásban előidézi az abortusz. Nemcsak az anya énképe sérül meg, hanem az abortuszt túlélt (vagy abortusz után újabb terhességből született) gyermeké is, sőt az abortuszt végző orvosé és ápolónőé is; sőt a férj vagy a távolabbi családtagok énképe is. Világméretekben tekintve, az évi 60 millió abortusz legalább 300 millió embert érint. Mély, gyógyíthatatlan sebet jelent ez a társadalom szívében. Van olyan ország, amelyben a nők 70-80 %-a végeztetett már abortuszt (sokan többször is), aminek beláthatatlan lelki következményei vannak. Egy amerikai klinikán két év alatt 60.000 abortuszt végeztek. Két év után több orvos és nővér alkoholista lett, némelyik pszichiátriai
kezelésre szorult, mert állandó rémálmai voltak.

Az abortuszt túlélő (vagy abortusz után született) gyermekek között gyakran előfordul, hogy felnőttkorukra olyan negatív tulajdonságokat tapasztalnak magukban, amelyek gyökerei anyjuk abortuszához vezetnek: bizalmatlanság, félelem, önbizalomhiány, túlzott bűntudat, feszült viszony emberi kapcsolataikban, kételkedés Istenben, reménytelenség. Mindezek csökkentik a pozitív énkép kialakulását, különösen akkor, ha valaki olyan területen dolgozik,
amely emberekkel kapcsolatos: orvos, pap, ügyvéd, tanár, pszichiáter, stb. Bizonyos értelemben ide vezethető vissza az a tény, hogy ezekben a hivatásokban azok közül, akiknekédesanyja abortuszon esett át, sokan rosszul, hanyagul végzik munkájukat vagy könnyen elhagyják hivatásukat. Egyházi pályán - papi és szerzetesi vonatkozásban - sokan már a teológiai tanulmányok kezdetén tele vannak bizonytalansággal; később pedig - felszentelés vagy fogadalomtétel után - könnyen feladják. A legkisebb nehézség miatt is elhagyják hivatásukat.

Az abortuszon átesett nők énképe mélyen megsérül. Sokan panaszkodnak amiatt, hogy félelemérzet, ingerlékenység, agresszivitás, elhidegülés támadt bennük. Nem is beszélve a bűntudatról, depresszióról, alkoholfogyasztásról. Ezek mind-mind befolyásolják az énképet, mert ezeken keresztül az ember elutasítja önmagát, értéktelenségtudatot érez, ami akadályozza munkájában és személyes kapcsolataiban. "
Forrás: Katona István- Gyógyító lelkigyakorlat

Leírtak olyan esetet is, ahol a kisgyermek elhunyt (abortált) testvérével beszélgetett, aki felvette vele a "kapcsolatot" és segítséget kért, hogy imádkozzanak érte és ajánljanak föl szentmiséket a lelki üdvéért. Miután ez megtörtént, a látogatások abba maradtak. A szentek életéből tudjuk, hogy bizonyos esetekben Isten megengedi, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkek felvegyék a kapcsolatot a Földön maradt hozzátartozójukkal vagy mással.Megoldás?

Amennyiben érintett vagy az abortusz bűnében, akkor az első és legfontosabb a bűnbánat. A katolikusoknál a gyónás az ami kitakarítja a lelket, de a protestáns testvéreknek is megvan Jézus irgalmasságába vetett hit. Bátran fordulj Jézushoz, még akkor is, ha a gonosz lélek azt sugallja, hogy neked már mindegy, már minden elveszett. A lelkiismeret furdalhat, de Isten irgalmassága sok mindenre gyógyír lehet.

Sajnos még mindig vannak olyanok, akik az Istent egy dörgedelmes és haragvó vagy bosszúálló Isten képében festik le. Ezzel riogatják a gyerekeket és a felnőtteket. Ez súlyos hiba. Jézus folyamatosan a szeretetet és a megbocsátást hirdette. Meghalt bűneinkért és megváltott minket. 2000 évvel később egy egész naplót íratott Szent Fausztina nővérrel, amiben szinte minden az irgalmasságról szól. Nem büntetni akar, hanem mindenkit megmenteni.
Jézus mondta:
"... Hogy minden lélek dicsérje jóságomat. Bizalmat kívánok teremtményeim részéről. Bátorítsd a lelkeket kimeríthetetlen irgalmam iránti nagy bizalomra. Ne féljen a gyenge, a bűnös lélek közeledni hozzám, még ha több vétke is lenne, mint amennyi homok van a földön, minden elmerül irgalmam mélységében."
Forrás: http://fausztinanover.webnode.hu/products/jezus-az-irgalmas-es-igazsagos/


Szüksége van a nőnek is belső gyógyulásra, ezt célzott imával el lehet érni.

Családfagyógyítással foglalkozó könyvek leírnak eseteket, ahol sikerült a szenvedő és érintett embert is pszichiátriai betegségekből kigyógyítani. Hogyan? Szentmisét ajánlottak fel az abortált magzatért, illetve lélekben megkeresztelték, nevet adtak neki és imádkoztak érte. Volt aki látta (lélekben) felnőtt gyermekét, ahogyan az engesztelő mise után a mennybe került.

Az egyik keresztény szerző így ír a csodás gyógyulásról:

"Több mint hatszáz nyilvántartott gyógyulásnak voltam tanúja, melyek közvetlenül azután következtek be, miután szentmisét ajánlottunk fel olyan kisgyermekekért, akik abortuszt szenvedtek, elvetéltek, halva születtek, akiket születésük után eldobtak, akiket sohase szerettek, vagy akiket sohasem ajánlottak fel megfelelően Jézus Krisztusnak gyászszertartás keretében. Egy ilyen csecsemőkért bemutatott szentmise után megdöbbentő eredményt tapasztaltunk. Sokan érzik a kiváltott gyógyító erő jótékony hatását: nemcsak a betegek, akik részt vettek a szentmisén, hanem olyanok is, akik több mérföldnyire kórházban vagy elmegyógyintézetben vannak, és nem tudhattak a szertartásról, sőt olyan zavart rokonok is, akik más országban élnek."
Forrás: dr.Kenneth McAll-A családfa gyógyítása

Robert DeGrandis egy 12 lépésből álló gyógyítási folyamatot vázol fel abortuszon átesett nőknek.

 1. Képzeld oda elhunyt gyermeked Jézus jelenlétébe.
 2. Látod, ahogyan Jézus átöleli a gyermeket.
 3. Látod, ahogyan Jézus megölel téged.
 4. Kérd az Urat, mondja meg a gyermek nemét.
 5. Adj nevet a gyermeknek. (Általában nem tudni milyen volt, lehet egy fiú és egy lány nevet is adni)
 6. Jézuson keresztül kérd, hogy a gyermek bocsásson meg neked az abortusz miatt.
 7. Kérd az Urat, bocsássa meg neked az abortuszt.
 8. Mindkettőjük bocsánatát fogadd el.
 9. Bocsáss meg magadnak.
 10. Add szeretetedet a gyermeknek.
 11. Látod, ahogyan Jézus fog egy arany kardot és elvág minden negatív emléket, ami a gyermekkel kapcsolatos. 
 12. Látod, ahogyan a gyermeket magával viszi az Úr. Ha akarod, kérd a Szűzanyát is, hogy jöjjön és adja anyai szeretetét a gyermeknek.

A fentiekből megállapítható, hogy bár az abortusz súlyos bűn, mégis van rá bocsánat Isten előtt. A bűnbánat, az ima, a gyermekért való felajánlás lesz a megoldás az abortusz bűneire és negatív hatásaira. 

Megjegyzések