Transzcendentális meditáció (TM)

Divat lett meditálni. Az életmóddal foglalkozó magazinok javasolják, hogy meditáljunk, relaxáljunk, zárjuk ki a környezet zajait és csendesedjünk el. Találjuk meg belső önmagunkat.
 Keleti vallásokban is gyakori a meditáció, ami nem feltétlenül imát jelent. Inkább a gondolatok kiüresítését és a bennünk rejlő "magasabb én" megtalálását. Máskor egy bizonyos dologra való fókuszálást jelent.

A Wikipedia szerint a meditáció: "A meditáció rendszerint olyan lelkiállapotra utal, amikor a testet tudatosan ellazítjuk, és szellemünket átengedjük a nyugalomnak és a belsőnkre való koncentrálásnak. A cél a lelki béke, megnyugvás keresése. Ilyenkor sikerül a környezetből kikapcsolódni, úgyhogy pszichológiai szempontból az élményt akár megváltozott tudati állapotnak is lehetne nevezni."
http://hu.wikipedia.org/wiki/Medit%C3%A1ci%C3%B3

A meditáció mint olyan általában nem káros és vannak az egészségre hasznos hatásai is. Vannak olyan meditációs formák, amik keresztények számára igencsak megkérdőjelezhetőek. Mások vallástól függetlenül károsak, veszélyesek lehetnek.
Azok a meditációs formák, ahol a cél a bennünk rejlő erő, az "istenség", a magasabb szellemi állapot elérése, nem Istenhez visz bennünket. Sőt. Jézus soha nem mondta, hogy hozzá vagy a Mennyei Atyához, a Szentlékekhez meditáció útján jussunk el. Imát tanított, mint amilyen a Miatyánk. Ebben benne van minden.
A bennünk rejlő istenség, őserő, akármi elérése kizárja a valódi Istent, aki meghalt értünk és megváltott a bűntől. Semmilyen kapcsolatunk nincs Vele, mert magunkban keressük a boldogulást, a fényt.

Jó példa lehet erre a Quan Yin meditáció. A egyik kapcsolódó honlap szerint ez a meditáció nem más, mint "
A Quan Yin meditációs módszer az az egyedülálló és legősibb meditációs technika, ami segít Neked abban, hogy újra felfedezd önmagadban a Mindenható Erőt, amely Belső Fényként és Hangként jelenik meg. A Quan Yin módszer minden vallással és hitbéli meggyőződéssel összeegyeztethető. Sok szentírásban említik, szerte az egész világon.

"Mi azon az Igén meditálunk, ami a belső rezgés, azon az Igén, ami jelzi a frekvenciát, az Isteni erőt. Mert mi vagyunk Isten temploma, és Isten ily módon beszél hozzánk. Ő fény formájában jelenik meg nekünk, és hangok formájában beszél hozzánk." "


Itt is titkos beavatáson kell részt vennünk, hogy isten beszéljen hozzánk, kapcsolatba lépjen velünk. Nekem a beavatásoktól mindig a hideg futkos a hátamon, mert semmi jó nem sül ki belőle. Nézzük meg, hogy milyen szavak jellemzőek erre a rövid bemutatkozó szövegre: fény, önmagad, mindenható erő, rezgés, frekvencia, stb. Aki olvasta a korábbi bejegyzéseket, annak már ismerősek lehetnek ezek a szavak. Tipikus New Age-es megtévesztő szöveg. Máshol is megjelenik, gondoljunk csak a reiki magasabb energiaszintjére s titkos beavatására. Kiemeltem a megtévesztő mondatrészt, amivel nem értek egyet. Ez ködösítés, meg az utána következő mondat is. 

Kovács Gábor atya honlapján így jellemzi a New Age meditációt:
"Van olyan New Age meditáció, amelyben “belső vezetőddel”, “mestereddel” találkozhatsz. Nagyon vaknak kell lenni, hogy ne lássuk: a New Age démonok behatolása előtt nyitja meg az embert. Ugyanezt teszi a (formálisan a New Age-től független) agykontroll. “Tanácsadókat” vizualizál, ami közönséges halottidézés. Az agykontroll valójában tibeti jóga és mágia. Ne tévesszen meg bennünket, hogy hirdetői hívőnek vallják magukat, és egy szerencsétlen ferences szerzetespap tekintélyére hivatkoznak."
A meditációs formák közül vannak ennél sokkal problémásabbak, mondhatni veszélyesebbek is. Mindent ide sorolok, ami megváltozott tudatállapotot eredményez, ami kiváló kapuja lehet a démoni működés számára. A címben a Transzcendentális Meditációt említem, rövidítve TM. Ennek jártam utána egy kicsit. 

A Transzcendentális Meditációról

Fogalma: A Transzcendentális Meditáció® [röviden TM®] egy egyszerű, természetes és bárki által könnyen elsajátítható mentális technika, amelyet reggel és este alkalmanként 15-20 percig gyakorolunk, csukott szemmel kényelmesen ülve, mialatt a tudatos elme megtapasztalja a gondolkodás folyamatának egyre finomabb szintjeit, amivel párhuzamosan a test egyre mélyebb pihenéshez jut. Az elme amikor túllépi, azaz transzcendálja a gondolkodás legfinomabb szintjét is, eléri a tiszta tudatosság állapotát - a tudatosság legegyszerűbb formáját - amely az egyén teljes alkotó képességének, kreatív potenciáljának forrása.

Tehát ez a hivatalos megfogalmazása. A honlapon hosszasan sorolják, hogy miért jó és mennyi pozitív hatása van a szervezetre és a pszichére. Természetesen itt sem minden az aminek látszik. 
Keresztény megközelítése ennek a meditációnak már egészen más képet mutat. 

Gál Péter könyvében a következő hivatkozásokat találtam:

"A transzcendentális meditáció mindenki számára tiszta gyakorlati eszköznek látszik. Maharishi Mahesh jóginak a találmánya ez, aki magát ,,az Istenhez vezető mechanikus ösvény tanítójának'' hirdeti, de ezen túl szövegeiben Istenről már nem sok szó esik. A TM, ahogy röviden emlegetik, az elmélkedés egyfajta technikája. Mit ígér? Szabadulást a feszültségek alól, a koncentráció magas fokát, tanulási teljesítmények növekedését, a teljes nyugalom elérését, ,,csökkenti a stresszt, javítja az egészséget, (...) javítja a kapcsolatokat és elősegíti az egyén fejlődését és boldogságát, összehangolja az életet a természeti
törvény evolúciós erejével, ezért úgy tekinthető, hogy a világbéke lényegi alapját teremti meg.''
A lélektani eljárások során fontos a mantra (ÓM) vibrálása, bizonyos jógaszerű tudatállapot, melyek nyomán az elme a tudat egyre ritkuló rétegei felé haladhat, majd belép egy ,,tárgy nélküli tudatosságba'', a ,,transzcendentális lét csendjébe''. Közben eme önmegvalósítás során az ember olyan ,,tökéletességeket is elsajátíthat, mint amilyen a repülés (levitáció). Sajnos -- mondta többek között a TM Itáliai Szövetségének
elnöke -- még csak a kezdeti szakaszban vagyunk, de már fel tudunk mutatni valamilyen eredményt. Központjaink padozatát már matracok borítják. Ezekre azért van szükség, mert fölemelkedni ugyan elég
könnyű, de a magasban megmaradni nehéz, s a visszazuhanás elég hirtelen
történik.''

,,Az egyesített mező a természet mélyén a korlátlan energia, a kreativitás és az intelligencia mezeje. Az egyén mélységeiben a gondolat forrása szintén a korlátlan energia, a kreativitás és az intelligencia mezeje. Van a kettő között kapcsolat? -- Igen.'' A Maharishi kimondja nagy felfedezés gyanánt az igent. Egyetemének, a Maharishi International University Fizikai Karának elnöke, Dr. Hagelin pedig bizonyítja ezt: ,,Világos, hogy végül is az egyesített mező minden sajátosság eredete a világon. (...) Ha az egyesített mező
tulajdonságait részletesen vizsgáljuk, a tiszta tudat valamennyi tulajdonságát felfedezzük benne.''
Íme Mahesh jógi monista iskolája, mint az életerő-mítosz egyik modern változata. Ő, a saját nyelvén a világlelket, világszellemet, kozmikus energiát, a pránát ,,tiszta tudatnak'' nevezi, amely szerinte nem más, mint a bizonyos fizikusok által említett ,,egyesített mező''. ,,A tiszta tudat -- az egyesített mező -- mélyen a gondolat forrásánál minden emberi lény elméjében feleleveníthető a TM segítségével.'' Az egyesített mező ,,mindent teremt és mindent összeköt a világegyetemben''. Ennek alapján a TM révén a tudatnak ,,szuper sugárzó hatása van: távolba hatása'', mert ,,minden összeköttetésben van a természetben''. ,,Úgy találták, hogy a népesség egy százaléka négyzetgyökének szükséges csak egyszerre egy helyen gyakorolni a TM-
Sidhi programot ahhoz, hogy a rend és a koherencia hatása az egész népességben létrejöjjön.'' Ez nagyszerűen hangzik. De hát mégis miért zárul le a szuper távolhatás a városfalnál?...

...Ezzel szemben a Transzcendentális Meditáció kimeríti a maga módján a mágikus álmisztika fogalmát, melynek mélyén a gyakorlatban démoni erők állnak: szó sincs semmilyen Istenről; a koncentráló gyakorlatok célja a saját békém, összeszedettségem; szó van arról, hogy e passzív elszigetelt meditálásom majd kihat a világra, de ilyen hatás irányába a magam kiüresítésének gyakorlatain kívül semmi nem történik; a lebegés
(levitáció) gyakorlata magáért a lebegésért történik. "
Gál Péter-New Age keresztény szemmel

Kovács Gábor atya honlapján is érdekes dolgokat olvashatunk a TM-ról.

"Az 1970-es években történt. Feleségem és én szabadulást kerestünk sokféle feszültségünkből és betegségünkből, így fordultunk a transzcendentális meditációhoz. (Akkor divat volt a meditálás.) Mindenekelőtt le kellett térdelnünk egy hindu mester képe előtt. Elkezdtünk valamiféle békességet érezni, de aztán ez abbamaradt, és én elkezdtem erősen inni...
A mantra, amit használtam, egy hindu démon neve volt... Erre csak évekkel később jöttem rá, amikor életemet Krisztusnak adtam."

Másik helyen:
"A jóga és a zen a mágiával érintkező meditációs formák. A meditáló “áthalad a szellemek világán”, és meg tudja tenni, hogy lótuszülésben a levegőbe emelkedik. A jógi, aki le tudja állítani életfunkcióit, vagy a hindu tűzönjáró mágiával dolgozik. A transzcendentális meditáció is mágikus gyakorlat, a “mantra” gyakran pogány istenek imádása. A kereszténységbe e pogány eredetű formák egyes külső elemei ott emelhetők át, ahol a helyi kultúra azt megkívánja, vagyis missziós területeken, és akkor is csak nagy körültekintéssel és óvatos megkülönböztetéssel. A mi keresztény hagyományainkat teljesen fölösleges keleti technikákkal kiegészíteni, mert mihelyt a testtartás vagy a szöveg kérdése középpontba kerül, már a mágikus gondolkodásmódnál vagyunk (“a technika teszi az imát”). Annyit mondani az imádság külsőségeiről, amennyit a szentségimádással kapcsolatban mondtunk, tökéletesen elegendő. A keresztény imádság mindig párbeszéd két szabad személy között, és nem egyszerűen önmagunk mélységeibe való alámerülés. A mágikus formák nehezen vagy egyáltalán nem válaszhatók el el a mágikus tartalomtól, ezért a keleti meditáció vagy a jóga a démoni befolyás alá kerülés veszedelmét hordja magában."

Egyéb New Age hatásaival foglalkozó könyvekben is található utalások a TM-ra. 

"A pszichológia a tudattágítást mint „misztikus” élményt magyarázza. A jóga, a zen, a transzcendentális meditáció és a tantrikus gyakorlatok a beteljesülés és a megvilágosodás élményéhez vezetnek el. A csúcsélmények (újraélni saját megszületésünket, elutazni a halál kapuihoz, biofeedback, tánc, sőt drogok – bármi, ami megváltozott tudatállapotot képes előidézni) e nézet szerint az egységre és a megvilágosodásra vezetnek. Mivel csak egyetlen Tudat van, némelyek csatornául szolgálhatnak magasabb lényeknek. Ebben az egyetlen egyetemes lényben minden rész kapcsolatban van az összes többivel.

„A New Age technikáknak az a célja, hogy tetszés szerint idézhessünk elő misztikus állapotokat, mintha az csak laboratóriumi anyag kérdése volna. A rebirthing, a biofeedback, az érzékszervi elszigeteltség, a holotróp légzés, a hipnózis, a mantrák, a böjtölés, az alvástól való megfosztás és a transzcendentális meditáció mind olyan próbálkozás, hogy uraljuk ezeket az állapotokat és folyamatosan megtapasztalhassuk azokat”. Ezek a gyakorlatok mind a pszichikai gyöngeség (és sebezhetőség) állapotát idézik elő."

„A keresztény imádság és Jézus Krisztus Istene könnyen felismerhető. Sokan abban a meggyőződésben élnek, hogy nem ártalmas a „kölcsönzés” a Kelet bölcsességéből, de a Transzcendentális Meditáció (TM) példája elővigyázatossá kell, hogy tegye a keresztényeket, nehogy öntudatlanul elkötelezzék magukat egy másik vallásnak (ebben az esetben a hinduizmusnak), bárhogy hangoztassák is a TM terjesztői a vallási semlegességet. Nem azzal van a baj, hogy valaki megtanul meditálni, hanem a gyakorlat tárgyával és tartalmával, amely világosan meghatározza, hogy a Jézus Krisztus által kinyilatkoztatott Istenre vonatkozik, valami más kinyilatkoztatásra, vagy egyszerűen az én rejtett mélységeire."
Forrás: Jézus Krisztus az élő víz hordozója

Lássunk egy olyan példát, ahol egy indiai brahmin írja le élettörténetét, aki hinduból keresztény lett. A lényeg nem ezen van. Azon, hogy ő gyakorolta mind a kundalini jógát, mind a trancendentális meditációt. Könyvében úgy fogalmazott, hogy a TM által kiváltott érzések és látomások megegyeztek az LSD használók tapasztalataival. Leírja, hogy hatalmas élményei voltak, de ezek az "utazások" mennyire veszélyesek, démoniak.

"Semmi sem volt fontosabb a naponkénti transzcendens meditációknál, ami a jóga középpontja, s amelyet Krisna úgy ajánlott , mint az örök üdvösséghez vezető legbiztosabb utat. De veszélyes is lehetett. A vigyázatlan meditálóra rémületes pszichikai élmények vártak, amelyek egy rossz kábítószeres "utazásra" emlékeztettek. "
Forrás: Rabrindranth R. Maharaj-Egy guru halála

Még néhány példa a TM káros hatásairól.

Egy asszony mindent megtett amit csak lehetett, hogy fejlődjön a meditációban. Mindeféle tanfolyamokon vett részt és voltak vele jó élményei is. Egy darabig...

"... Sőt ellenkezőleg: egyre nyugtalanabb lettem, alvási zavaraim visszatértek , koncentrációs képességem csökkent, az agresszió, elégedetlenség és diszharmónia fokozódott bennem, és nem javult sem lelki sem testi egészségem. "

Másoknak horrorisztikus tapasztalatai voltak, de inkább csak az ördög igazi arca mutatkozott meg, aki a TM mögött van.

"Ennél sokkal súlyosabb, sőt végzetes következmények is mutatkoztak más meditálóknál. Ezek a TM kísérő jelenségeként horror-utazásokat éltek át, és megszállotsságot éreznek szorongásos állapot kíséretében. Néhány esetben a TM meditáció és a TM szervezetben való működés a pszichiátriai klinikán ért véget.
A pszichiáterek (vajon a magyarországiak is?) egyre gyakrabban adnak hírt olyan meditálókról, akiknek a TM lelki betegséget okozott. Egy egykori TM kormányzó jelentése szerint a TM tanítók között sok a skizofrén."
Forrás: Wolfgang Heiner-Miért éppen Jézus Krisztus?

Az Istenkereső embernek a TM nem megoldás. Jézus mondta: "Én vagyok az út, az igazság és az élet." Ebben azt hiszem minden benne van. Nem önmagunkban kell keresni a boldogulást, hanem Jézusban.
Ezen kívül ki kell emelni a veszélyeket is, amit a TM és más, tudatelváltozással járó állapotok idézhetnek elő.
Nem csak a pszichiátriai megbetegedésektől kell tartani, hanem a démoni behatolástól is.
Kíváncsi lennék arra, hány ember károsodott mentálisan, aki TM-ót gyakorolta...

Megjegyzések

 1. A TM-et "lejárató" cikkekkel, illetve könyvekkel két alapvető hiba van:

  1. semmiféle tudományos igazolást nem tudnak felmutatni az állítólagos "káros" hatásokra, míg a TM jótékony hatásait több mint 700 tudományos kutatás igazolja, melyek közül mintegy 350-et vezető nemzetközi tudományos szaklapok is leközöltek (http://www.truthabouttm.org/utility/showDocumentFile/?objectID=62)

  2. olyanok írják, akik csak hallomásból ismerik a TM-et...

  Ezen a videón Leonard DUBI atya beszél a TM és a keresztény hit kapcsolatáról: DUBI atya hosszú évek óta gyakorolja a TM-et: https://www.youtube.com/watch?v=JMm0rCTQPWg

  Cletus STEIN atya véleménye a TM-ről: https://www.tminfo.hu/transzcendentalis-meditacio/cletus-stein-atya-velemenye-a-tm-rol/ (STEIN atya szintén régóta gyakorrolja a TM-et.)

  Fontosnak tartom, hogy még egy "hívő" személy is objektív és ellenőrizhető információk alapján alakítsa ki a véleményét a "világ dolgairól"...

  VálaszTörlés
 2. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

  VálaszTörlés
 3. "Nem önmagunkban kell keresni a boldogulást, hanem Jézusban." (a cikk végén)
  ez egy nagyon félrevezető mondat, bár a nyugati keresztény egyházak dogmarendszerébe illik.
  félrevezető, mert az isten nem valami külső, elérhetetlen, megfoghatatlan, uralkodó. hanem a bennünk lakó, velünk való (és mindenütt jelenlét). isten és az ember az MI, egyben van. isten nem szenved, hanem szeret. az istenhez önmagunkon keresztül juthatunk el, közvetítők (egyházak, dogmák, papok, stb) nélkül. a közvetítők jó esetben segíthetnek az úton, de nem feltételei az istennel való kapcsolatnak.

  VálaszTörlés
 4. A keresztényeknek az imádkozás kell megteremtse a belső békét. Aki Jézust megtalálta, annak lelke is megnyugszik.

  VálaszTörlés
 5. Én zazent gyakoroltam,de mindenkit lebeszélek róla...mert nagyon súlyos testi következményei lettek..fejzúgás izzadás sorolhatnám... Ne higgyetek nekik.. mert amit írnak híresztelnek mind hazugság..főleg a Szaladják István által vezetett csoport.. Többen kerültek pszichiátriára..

  VálaszTörlés

Megjegyzés küldése