"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2016. augusztus 31., szerda

Az okkultizmus bűnének hatása a gyermekekre

Több bibliai történetben fiatalok vagy gyermekek gyógyultak meg, általában a szülők keresték fel az Úr Jézust. Például a kánaáni asszony esetében:

"21Jézus ezután elment onnan: visszavonult Tírusz és Szidon vidékére. 22És íme, egy kánaáni asszony, aki arról a vidékről jött, így kiáltott hozzá: »Könyörülj rajtam, Uram, Dávid Fia! A lányomat kegyetlenül gyötri egy ördög.« 23Ő azonban egy szóval sem válaszolt neki.
A tanítványai odamentek hozzá és kérték: »Küldd el őt, mert kiabál utánunk!« 24Ekkor így szólt: »Nem kaptam küldetést máshová, csak Izrael házának elveszett juhaihoz.« 25Az asszony mégis odament, leborult előtte és kérte: »Uram, segíts rajtam!« 26Erre így válaszolt: »Nem való elvenni a gyerekek kenyerét, és odadobni a kiskutyáknak.« 27De az asszony csak folytatta: »Igen, Uram, de a kiskutyák is esznek a morzsákból, amelyek lehullanak uruk asztaláról.« 28Erre Jézus így szólt hozzá: »Asszony, nagy a te hited! Történjék veled akaratod szerint!« És abban az órában meggyógyult a lánya." Mt 15,21-28
A szabadítás és ördögűzés során gyakran tapasztaljuk, hogy gyerekek és fiatalok megnyílnak a tisztátalan szellemek előtt, amit a szüleik hordoznak magukban. Amikor a szülők elhozzák az AMOE-hoz (Manilai Egyházmegye Ördögűző Hivatala) szabadításra, könnyek között kérik a segítségünket. De az imák közben felismerjük, hogy a gyermeket gyötrő tisztátalan lélek valaki más hibája miatt tartózkodik ott. Valóban ott van a gyermeket gyötrő tisztátalan lélek, de ha hosszas ima után még mindig nincs változás a gyermeknél, akkor  az ok gyakran a szülőkkel kapcsolatos. Amikor a szülők szembesülnek ezzel a kérdéssel, akkor gyakran tagadják, hogy bármi rosszat tettek volna. A klasszikus filippínó válasz ez:"Nem hanyagoltuk el a feladatainkat. Csak azt szerettük volna ami neki a legjobb."

De talán nem maguk a feladatok, sem a hiányzó anyagiak, sokkal inkább a morális és szellemi része problémás. Ez az a terület amit meglehetősen nehéz elmagyarázni, mert kihívást jelent a szülőknek, hogy magukba nézzenek, azzal kapcsolatban hogyan nevelték fel a gyereket. És amikor megtudják az okot, akkor tele lesznek bűntudattal, ahelyett, hogy elősegítenék a gyerek gyógyulását, csak rontanak rajta, ahogyan a szülők hitéleti válságba kerülnek.

De akárcsak a százados szolgájának gyógyulásához, az ördögtől megszállott fiú apjának is kell a rendíthetetlen hit és alázat:

"...De ha valamit tehetsz, légy segítségünkre, könyörülj rajtunk.« 23Jézus így szólt hozzá: »‘Ha valamit tehetsz’? Minden lehetséges annak, aki hisz!« 24A gyermek apja azonnal felkiáltott, és könnyeket hullatva azt mondta: »Hiszek! Segíts hitetlenségemen!«" Mk 9,22-24

Természetesen nagyon fontos a szülői szeretet, elvégre ha a szeretet és az aggodalom nem lettek volna jelen, nem kerestek volna segítséget. De ebben az esetben az emberi szeretet nem elegendő. Létfontosságú az Isten iránt érzett természetfeletti szeretet. Át kell adniuk magukat teljesen Jézusnak és bizalommal kell lenni Isten iránt, hogy sokkal jobban szereti a gyerekeket, mint ahogyan ők képesek erre. Ahogyan Jézus is erre tanít minket:

"9Ki ad közületek fiának követ, ha kenyeret kér? 10Vagy ha halat kér, ki ad neki kígyót? 11Ha tehát ti, bár rosszak vagytok, tudtok jót adni fiaitoknak, mennyivel inkább tud mennyei Atyátok az őt kérőknek! 12Mindazt, amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük. Ez a törvény és a próféták."  Mt 7, 9-12

Íme négy történet:


1. Az anya és az apa elhozta a lányukat az AMOE-hez, hogy segítséget kérjenek, mert a lánynak olyan rohamai voltak amit az orvosok nem tudtak diagnosztizálni. Interjút készítettünk velük, elmondták, hogy buzgó katolikusok, és jó kereszténynek nevelik gyermekeiket. Ima közben a laikusok megkapták a Szentlélektől a szellemek megkülönböztetésének adományát. Elmondták nekünk, hogy bálványokat láttak és füstölőt használó embereket. Ezek az emberek úgy néztek ki mint a szülők. Amikor egyedül megkérdeztem a szülőket, akkor kiderült, hogy pogány szertartás keretében ételt és füstölőt, hogy kedveskedjenek az őket meglátogató nagyszülőknek. Nem vették valami komolyan. De a démonok igen, és Isten is. Őszinte és becsületes szív nélkül nincs kegyelem Isten előtt, akik bálványoknak áldoznak.

"9Ha bevonulsz arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ad neked, ne tanuld el az ottani népektől az utálatos dolgokat. 10Ne akadjon közted senki, aki fiát vagy lányát arra készteti, hogy tűzön menjen át; aki jövendőmondásra, varázslásra, csillagjóslásra vagy boszorkányságra adja magát; 11aki bűbájosságot űz, szellemet vagy lelket kérdez; aki halottat idéz. 12Mert aki ilyet tesz, utálat tárgya az Úr szemében; az Úr, a te Istened emiatt az utálat miatt űzi el ezeket a népeket előled.  MTörv 18,9-12"


2. A történet egy egyetemista lánnyal kapcsolatos, akit tisztátalan szellemek gyötörtek. Több szabadító imát elmondtak érte eredmény nélkül. A szülei soha nem vettek részt amikor imádkoztak érte. Úgy vélték ez az ő dolga. Kérte őket (a lány), hogy hagyják abba az okkult dolgokat, ne hozzanak neki amuletteket, bájitalokat, kérgeket. Azonban nem hallgattak rá. Nem hitték el, hogy az okkult tevékenységüknek bármi köze lenne a lányuk esetéhez. Csak akkor tértek észhez, amikor az otthonukban egy másik eset is történt, ebben az esetben a lány húgát támadták meg a tisztátalan szellemek. Csak amikor a szülők - különösen az anya - lemondtak a babonás hiedelmeikről és az okkulttal való kapcsolatukról kezdődött meg a gyógyulás, az Úr irtózik azoktól akik varázslóhoz fordulnak... Alázat és bűnbánat nélkül nincs kegyelem.

"31Ne forduljatok halottlátókhoz, ne keressétek fel a jósokat, mert beszennyezitek magatokat. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek. Lev 19,31"


3. Ez az eset egy anyával kapcsolatos aki meghívott egy spiritisztát aki megidézi a halottak szellemeit, hogy megidézze elhunyt férjét. Úgy tűnt egy ideig segít a halottidéző és a megidézett szellem, vagy legalábbis úgy gondolta. Amíg valami furcsa, bizarr, erőszakos dolog nem történt a családban. Amikor a dolgok kicsúsztak az irányításuk alól, akkor segítséget kértek az AMOE-től. Több szabadító összejövetel után lett vége. Teljesen világossá vált, hogy az anyának csak bűntudata volt, de nem hitt. Csak azt akarta, hogy a család meggyógyuljon, az ördögi varázslat alatt álló lány megszabaduljon, de akadályozta a hit hiánya. Sírt és sírt belefáradva az életében történő szerencsétlen események miatt. De nem tartott ki a hitben és az imában. Teljes önátadás, teljes és kitartó hit nélkül nem kap kegyelmet. 

"6Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza az őt keresőket. Zsid 11,6

6De ne kételkedve, hanem hittel kérje, mert aki kételkedik, hasonló a tenger hullámához, amelyet a szél fölver, és ide-oda hajszol. 7Az ilyen ember ne gondolja, hogy kap valamit az Úrtól, 8hiszen kettős lelkű és minden útján állhatatlan ember. Jak 1,6-7"

4. Ez az eset egy több szellem által megszállt fiúról szól, aki médiummá vált, mert a szellemek joggal szállták meg. A szülők elhozták az AMOE-hoz a fiút. Tisztán látták, ahogyan a szellemek ki-be járnak a fiúba. Számos szabadító ima, a belépési pontok bezárása után a támadások jelentősen lecsökkentek. Azonban a fiú még nem gyógyult meg és még mindig transzba esik. Az anya már-már kétségbeesetten minden szabadító ima után megkérdezte:"Mit kell még tennünk?"
Az egyik megkülönböztetés alkalmával az AMOE arra gondolt, hogy az anya jelentős akadályozó tényezője volt a fiú gyógyulásának? Hajlottunk arra, hogy igen. Az Istenbe vetett bizalom és a hit hiánya akadállyá vált. A fiú még nem tudott választ adni magának a hit dolgaiban. De a szülők megtehették a nevében, és ha meginganak, akkor milyen hit lenne képes ellenállni a fiút támadó gonosz ellenségnek? Ő teljesen a szülei hitétől függ, akik akkor is ott voltak amikor megkeresztelték. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni.

A szülők hite ugyanolyan fontos mint a lelki gyógyulás és a gyermekeik szabadulása. Mert ha csak szülők nem térnek meg, és nincs kapcsolatuk az Úrral, a házastársuk és a családjuk szándékosan nincs összhangban Isten igéjével és parancsolataival, minden gyógyulás csak átmeneti. Ez az oka annak, hogy az Úr nem gyógyítja meg a pogányokat és a hitetleneket. Arra törekszik, hogy először a lelket gyógyítsa meg, ami rendkívül fontos, aztán gyógyítja meg a testet és a betegséget. 

Forrás:
http://piscatores-hominum.blogspot.hu/2015/04/case-story-when-disposition-of-parents.html

2016. augusztus 30., kedd

Celebek és az okkult

Az alábbi cikk bemutat néhány hírességet/énekest/együttest, akik okkultizmussal foglalkoznak vagy foglalkoztak.Led Zeppelin


A híres 1960-as rock banda a Led Zeppelin mélyen elmerült az okkultban amikor fent voltak a listák élén, és mint másoknak akik belekóstoltak a sötét varázslatokba, szörnyű tragédiát és szomorúságot okozott. Alkut kötöttek az ördöggel és elégette őket.

A rock koncertek alatt elmondták a több ezres közönségnek, hogy eladták a lelküket a sátánnak, és hogy imádják őt, megsértve az Istent a mennyben aki teremtette őket. Azonban amit nem mondtak el a hallgatóságnak, hogy nyomort hozott nekik. A mainstream zene életrajzírói következetesen elhallgatják azt a tényt, hogy a Led Zeppelin sátánista volt, megpróbálják szépíteni a történetüket a történeti könyveik számára.

A bandát sújtó tragédiák miatt a Led Zeppelin tagok féltek és meg voltak győződve arról, hogy az alapító Jimmy Paige átkot hozott rájuk az okkultizmus és az őrült sátáni tanítások miatt, a pedofília, gyilkosság és a Kabbala követő Aleister Crowley miatt aki George W. Bush nagyapja. Igen, a rossz dolgok a jó emberekkel történnek, azonban Paige rossz iránymutatása miatt a Led Zeppelin  sötétségben és gonoszságban élt.

Geary Herman a  Rock Babylon c. könyvében írt a "Led Zeppelin átokról", ami miatt sok tragédia történt. Ami biztos, hogy a Led Zeppelinhez mint csapathoz rekord számú haláleset és súlyos baleset kapcsolódott, és kíséretükhöz is.

Beatles


Nem a Led Zeppelin volt az egyetlen, ami a sötétségbe süllyedt, ahogyan egy másik híres banda a Beatles akik Crowley rajongók voltak, beépítették az ő erkölcstelen témáit a zenéikbe, a videóikba és album borítóikba. Crowley is szerepel a Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club album borítón. (Bal felső sarokban a második ember - a ford.)

Beatles, Paul McCartney azt állította úgy került Crowley a borítóra "mint egy ember akit csodálunk." Hogyan lehet csodálni egy sátánistát aki emberáldozatokat követett el a kertjében, és akit így neveztek:"A leggonoszabb ember aki valaha élt."


John Lennon aláírást ad a sátánista Mark David Chapman-nak, aki órákkal később megölte őt

A Beatlest bajok sújtották. Folyamatosan ádáz harcot kellett vívniuk, ami kimerítette majd feloszlatta a csapatot. John Lennont fiatalon hidegvérrel meggyilkolta a sátánista és skizofrén Mark David Chapman, aki a megszállottjává vált, és végig követte New Yorkon át. George Harrisont megtámadta egy őrült fanatikus aki betört a házába, majdnem megölve őt. A skizofrén támadó Michael Abram több alkalommal megszúrta Harrisont, átszúrta a tüdőt és  fejsérülést okozott neki. Emiatt megromlott az egészsége és egy év múlva meghalt. A Beatles menedzser Epstein kábítószer túladagolásban meghalt, melyről az a hír járta, hogy öngyilkosság volt.

Michael JacksonA Dangerous lemezborítójáról azt mondják a fekete ruhába öltözött férfi Crowley, mások szerint PT Barnum


A néhai énekes Michael Jackson Aleister Crowley rajongó volt. Olvasta a könyveit és gyakorolta az un. Crowley-féle mágiát, és a szellemidézést, mint a halott énekest Liberace-t.
Crowley kedvelte a szexuális aktussal kevert mágikus rituálékat. Nem Jackson találta ki a táncot, azonban népszerűsítette. A Moonwalk-ot Crowley sátánista könyve inspirálta, amely kimondja, hogy az embereknek gyakorolniuk kell a visszafelé járást, beszédet, és olvasást.Aleister Crowley

A Moonwalkot a híres énekes és koreográfus Jeffrey Daniel a Shalimar zenekar tagja alkotta meg, aki a milliók által nézett londoni televíziós show-ban a "Top of The Pops-ban" debütált. Egy évvel később Jackson előadta a Moonwalk-ot a "Motown 25" TV közvetítésen. Tragikus, Jackson életét szörnyű problémák sújtották, és 49 évesen rövid véget ért egy titokzatos gyógyszer túladagolás miatt, ami bűncselekmény tárgya lett. Jackson emellett a Kabbala meggyőződéses tagja volt. Saját bevallása szerint ő vezette be a kultuszba Elizabeth Taylor színésznőt.Madonna egy Illuminátusokat promotáló dzsekit viselA csalárd énekesnő Madonna rajongója Crowley őrült tanainak, és elnézve a kabátja hátát, és megítélve beszédét úgy hisszük ő illuminátus. Madonna mélyen elmerült az okkultizmusba, a pszeudo-vallási kultusznak a Kabbalának a szóvivője.  

Aleister Crowley


Crowley "Quabalah-ként" hivatkozott a Kabbalára, amit Lucifernek más néven a sátánnak, a kultusz vezetőjének tulajdonít. Egyenlőséget tesz (Crowley) az illuminátus és a szabadkőművesség, mint a sátánizmus formái közé. Madonna Hoolywood-ban számos fiatal hírességet megfertőzött a Kabbalával, ami jó néhányat közülük pszichiátriára juttatott skizofrénia miatt.Madonna (középen) és Rihanna (jobbra) akik a Kabbala tagjai

Hivatkozásként nézzük meg Britney Spearst, akit kétszer is beutaltak, Paris Hiltont, aki a börtön pszichiátriai osztályára került, Lindsay Lohant, akit az UCLA pszichiátrián kezeltek DJ AM-et, akit pszichiátrián kezeltek, Steve O-t, akit ön- és közveszély miatt pszichiátriára küldtek. Más Kabbala tagok mint Rosanne Barr, Rosie O'Donell, Courtney Love, és a néhai Brtittany Murphy, mind súlyos mentális problémával küzdöttek a Kabbalához való csatlakozást követően.Madonna leszbikus barátnője Ingrid, Madonna, Sting, és a rapper Tupac. Az MC magáévá tette az okkultot amit Madonna közvetített, és nem hozott neki semmit csak nyomort és problémákat

A rapper Tupacot követte Madonna, aki bevezette őt a Kabbala és az Illuminátus hiedelembe. Készítettek egy közös dalt. Tupac aztán elkezdett zenét írni az Illuminátusról és átnevezte magát "K-Illuminátus előadónak" Az albumnak olyan szentségtörő borítója van, amit Madonna és a Kabbala gyakran használ, úgy ábrázolja Tupac-ot mint Jézust a kereszten. Ez nagy felháborodást okozott a keresztények között.

Tupac egy évvel később tragikusan meghalt egy lövöldözésben. A hatóságok megpróbálták szőnyeg alá söpörni a gyilkosságot, ahogyan ez volt a terv. Azonban miután nyilvánosságra hozták a gyalázatot, múlt héten újra indították az ügyet. 
Rapper Jay-Z Aleister Crowley könyvének egy sorát viseli a pulóverén, ami így kezdődik:"Tégy amit akarsz"


Jay-Z reklámozta Aleister Crowley beteg tanításait a zenéjén keresztül, már ha így nevezhetjük ezt a szemetet. Még írt egy ódát is a sátánhoz, egyik CD-jének címe "Lucifer". A nőgyűlölő és feleség verő Jay-Z valódi neve Shawn Carter, bevezette feleségét Beyonce-t az okkultizmusba, és a szeretőjét Rihanna-t a sátánizmusba és a Kabbalába.Rihanna és Chris Brown a Kabbalában. (Rihanna a kultusz piros karkötőjét viseli) Chris Brown a tervek szerint Madonnával fog dolgozni egy új felvételen.

A trió állandóan az okkulttal kapcsolatos képeket és szimbólumokat visel, ami jól beépül a zenei karrierjükbe is, szemtelenül hirdetik a sátánizmust.

Forrás:
http://www.judiciaryreport.com/celebrities_who_suffered_tragedy_in_the_occult.htm

2016. augusztus 27., szombat

Automatikus írás veszélyei

Az automatikus írás az okkult egy eszköze, hogy közvetlen kapcsolatot lehessen teremteni a démoni szellemekkel. Ennek a sötét okkult tevékenységnek a művelői úgy érzik közvetlen kapcsolatot alakítanak ki a segítőkész és jóindulatú szellemekkel, de ahogyan az alábbi tanúságtétel bemutatja, nincs olyan, hogy jóindulatú szellem. 

Az automatikus írás során a démoni szellem engedélyt kap arra, hogy teljes mértékben kontrollálja a karját és a kezét, így bármilyen üzenetet képes lesz leírni amit (a démon) szeretne. Olyan mint a Quija tábla, ahol engedélyezi a démonnak, hogy használja a planchette-t (a mutató eszköz a táblán ami mozog a betűk felett - a ford.), hogy kibetűzze azt amit el akar mesélni. 

Ahogyan a Quija tábla, így az automatikus írás is rendkívül veszélyes, és teljes jogosultságot ad a szellemvilágban a démonoknak, hogy közvetlenül eljöjjenek, ha megpróbál részt venni benne. 

Nemrég levelet kaptunk egy keresztény nőtől aki részt vett ebben a gyakorlatban azt gondolván, hogy jóindulatú szellemekkel kommunikál. Mire rájött, hogy ezek nem jóindulatú szellemek, hanem a valóságos démoni szellemek, addigra már megtámadták, és most teljes körű szabadításra van szüksége. 

Keresés közben rátalált a honlapunkra, így teljes mértékben megszabadulhatott ezektől a démonoktól az általunk kifejlesztett szellemi hadviselés eredményeként. 

Ez a hihetetlen tanúságtétel bemutatja mit tesznek a démonok Önnel és a testével, amikor támadás eredményeként keresztezze ezt a tiltott területet az Úrral. 

Ez az, amiért Isten annyira szigorúan figyelmezteti a zsidókat az Ószövetségben, hogy semmilyen formában vagy alakban ne vegyenek részt okkult tevékenységben. 
Legyen a nő vallomása ünnepélyes és komoly figyelmeztetés minden okkult tevékenységen gondolkodó egyénnek. Ez a tanúságtétel lehetővé teszi, hogy betekintést kapjon a színfalak mögé, hogy mi történik azzal aki egy csoport démon támadása alatt áll.

A tanúságtétel


"Köszönöm a Spiritual Warfare-nek (kb. Szellemi Hadviselés - a ford.) az információkat, különösen az imákat és a speciális információkat a támadó démonok jogainak megtörésére. Ez egy nagyon új terület számomra. Kapcsolatba kerültem az "automatikus írással", mert azt hittem jóindulatú szellemekkel kommunikálok. Ez elvezetett engem egy weboldalra, ahol anagrammák csúfolják Istent és Jézust. Villámként jött a szörnyű felismerés, hogy kikkel kommunikálok. Azonban addigra már engedélyeztem, hogy rendszeresen irányítsa a karom és mozgassa a fejem. 

Én hihetetlenül, hihetetlenül ostoba voltam! Miután rájöttem, hogy kivel kommunikálok, és elkezdtem imádkozni bocsánatért és szabadulásért, addigra már eléggé megkötözött engem, mocskolódott velem otthon ima közben, és még morgott is míg dolgoztam. 

Küzdöttem és küzdöttem ezzel (elsősorban saját magammal az "őrült" stigma miatt, amit  a támadó démonok állítottak) néhány hónapig. De Isten akaratából hiszek a jogokat megtörő imában, ami miatt megszűntek a támadások. Még egyszer köszönöm, ez hihetetlen nagy kegyelem."

Miután megkaptam a levelét, válaszoltam neki (a weboldal szerkesztője), hogy ki tudná-e fejteni a részleteket, hogy pontosan mi történt amikor démonok támadtak rá. Ismét legyen a tanúságtétele figyelmeztetés, hogy semmilyen okkultizmussal ne legyen kapcsolatunk.

"Nagyon zavaros tapasztalataim voltak, és biztos vagyok benne, hogy nehéz elhinni a történetet. Megpróbálom a lehető legjobban leírni mi történt a támadás alatt. Csak amikor elkezdtem imádkozni és hangosan olvasni a Szentírást tapasztaltam súlyos támadást.

Az egyik verset különösen utálták ami arról beszélt, hogy az utolsó időkben az emberek áldozatul esnek megtévesztő szellemeknek és démonok tanainak (pontosan nem emlékszem a versre). Ezt olvasva jobbra-balra rázta a testem, szintén gyorsan felfelé és lefelé is. Megfeszítette a nyakam amennyire csak tudta, hátra feszítette a fejem amennyire csak lehetett, eltorzította az arcom, sziszegett és köpködött (még a nyelvem is mozgott és úgy lélegeztem mint egy menekülő, imitálva egy kígyót).

A legfájdalmasabb az volt, hogy a fejem rendkívül gyorsan ostorszerűen mozgott ide-oda, amit én nem tudtam volna megismételni. Esténként imádkoztam és olvastam a Szentírást, aztán reggel folytattam ezt. Néhány nappal később dühösebb voltam mint amennyire féltem. És amikor megmozdult a karom munka közben (valószínűleg önkéntelen mozgás volt- a ford.), akkor lenyeltem a büszkeségemet és kapcsolatba léptem egy régen elveszett jámbor biblia ismerő barátommal (református) akiről már egy ideje nem hallottam. Nem kerestem fel, hogy kifejtsem neki megszállott vagyok (amit akkoriban hittem), és szükségem volt a segítségére.

Ahogyan romlott a munkám, úgy haragudtam egyre jobban a démonra, egyre merészebb lettem és megdorgáltam, válaszul hangosabban morgott. A morgás a torkomból jött, de valami olyan volt amit nem tudtam kontrollálni.

Amikor beültem a kocsimba, hogy haza menjek, azt mondtam neki megkötözöm és visszaküldöm a pokolba, és nem félek a támadásától, mert az én Mennyi Atyám soha nem engedné, hogy bántson engem. Válaszul nagyon hangosan morgott.

Egyszer vezetés közben, a zsúfolt autópályán dugóban állva felhívtam a keresztény barátomat és megpróbáltam kifejteni mit történt, hogy megszállott vagyok. Csendben maradt és megpróbált logikusan gondolkodni aztán kijelentette, ha én megtértem akkor nem lehetek megszállott.

Miután ezt elmondta és idézte a Szentírást, a démon rányomott a kormányra, és olyan hosszan üvöltött mint egy farkas. A mondat közepén próbáltam reagálni amikor ez történt. Azt mondta, ezt az Úr tette lehetővé neki, hogy elhiggye ez valóság. Azt mondta az üvöltéstől kirázta a hideg, és felismerte ez valami gonosz.

A démon teljes mértékben uralta a jobb karomat/kezemet utána, és nem engedte el (mint valami birkózó) pár percig.

Rendkívül szerencsés voltam, hogy állt a forgalom, vagy nem tudom mi történt volna. Később ő tisztázta, hogy nem vagyok megszállott, azonban támadás alatt állok. Ez hihetetlen megkönnyebbülés volt számomra, valószínűleg a démon azért reagált így, mert azt akarta, hogy úgy érezzem Isten elhagyott, és úgy érezzem keresztényként megszállott lettem.

A fenti 2-3 nap történése. Azt lehet mondani, hogy ez az egész szellemileg kezdődött (bocsánat, ez az a rész, ami valószínűleg meggyőzi, hogy bolond vagyok), de én kommunikáltam elhunytakkal (amit hittem) médiumként évekig. És eleinte szellemileg kommunikáltam ezekkel a démonokkal.

Csodálkoztam azon miért beszélnek ezek a szellemek ilyen trágár módon. Néha megátkoztak engem (ami soha nem következett be). Nagyon rosszul éreztem magam (szorongó érzés), hogy egy kedves barátommal valami nagyon rossz fog történni, végül annyira felizgattam vezetés közben, hogy megátkoztam az elhunytak szellemeit, hogy ha hagyják meghalni a barátomat, akkor megölöm magam, így megkaptam a jogot, hogy elhallgattassam őket.

Valahogyan ez az istenkáromlás vagy a trágár beszéd volt ami kiváltotta belőlük, hogy képesek legyenek médiumként kommunikálni velem, mert az alkarom lassan az egyik oldalról a másikra mozdult el. Tudtam, hogy ők azok (amikről azt gondoltam jóindulatú szellemek, akik sokat esküdöztek) akikkel kommunikálok és megengedik nekem, hogy halljam őket és velem legyenek.

Most már hiszem, hogy trágár beszédem valahogyan megtörte azt a védelmet amivel az Úr körülvett, és ez teljes jogosultságot adott a démonoknak, hogy elkezdjenek velem egy rendkívül megtévesztő kommunikációs hadjáratot.

Este amikor már ágyban voltam a karom ismét elkezdett mozogni. Egy idő múlva a kommunikáció odáig fejlődött, hogy a karom kiegyenesített könyökkel felemelkedett, majd lassan körbefordult, hogy tudassa velem ott van. Ez odáig fejlődött, hogy "igen" és "nem" jeleket kaptam: kar föl és le, balra és jobbra.

És végül, hogy tudassa velem írni akar - ami meg is történt - sokszor nagyon titokzatos rejtélyes beszédeket (melyekre később rájöttem, hogy aljas és szennyes anagrammák voltak).

Azt is megemlítette nekem gyógyítóként, hogy "csaló gyógyító" vagyok. Megpróbáltam rávezetni a gyógyulás felé vezető útra egy olyan barátomat, akit gyerekkorában zaklattak.

Amúgy a történet folytatódott. Ez nagyon bonyolult. A Tiur nevű démon kommunikált velem, mielőtt elvezetett arra a weboldalra. Akkor még mindig nem gondoltam démonnak. Ahogyan rátaláltam a weboldalra és elkezdtem olvasni volt az, amikor rájöttem igazságra.
Amikor beütöttem a démon nevet, bejött egy oldal ami anagrammában íródott.

Ahogyan én értelmeztem, Tiur "specialitását" úgy jellemezték, mint aki szorongást és "kígyószerűséget" okoz valakinek. Ironikus, Tiur támadásai kígyószerűnek tűntek. Később a többi démon támadásai során -akik nevét úgy gondoltam Nadir és Eere-  nem sziszegtek és nem mozgatták gyorsan a nyelvüket mint a kígyó.      

Mielőtt megtudtudtam, hogy démon, automatikus írás közben kígyók képeit rajzoltam a templom padlójára. Kígyót rajzoltam a templomba és azt mondták ez egy támadásra váró csörgőkígyó fészek. Abban az időben amikor böngésztem a honlapon olyan szorongás jött rám, hogy azt hittem idegösszeomlást kapok.

Elkezdtem beírni ismerőseim nevét a honlapra, és mindegyik névről volt valami leírás anagramma formájában (az egyetlen kulcsszó amit beírtam a név volt). Ezeknek a lefordítása nagyon időigényes volt. Soha nem jutottam túl az első bekezdésen, így a legtöbb emberen, így Tiur oldalán sem. Itt ez a furcsa dolog: Az oldal rendelkezett információikkal ezekről az emberekről. Van egy barátom aki alkohol problémával küzd, az oldal leírt egy démoni stratégiát, amivel őt "ködbe borítja."

Estéről estére folytatódtak az ellenem indított támadások (az ima és a Szentírás olvasás ellenére). A kimerültség miatt másnap nem mentem dolgozni. Két hónappal később jöttem rá, hogy az alkalmazottam megközelítőleg 60 000 $-t sikkasztott el a cégből. Néhány dokumentum vezetett a nyomára, amikor néhány nappal később ránéztem az oldalra és beteget jelentettem.

Hiszem, hogy van valami eredendően gonosz azon a természetfölötti oldalon. Szóval néhány alkalmas használat után nem mentem többé vissza. Őszintén hiszem Isten ezt "utálat tárgyának" tekinti, és né távol tartom tőle magam.

Van valami csábító elem benne, mert betekintés nyújtott az emberek belsejébe (ezekből néhány nem túl szép), leírja a démonok hogyan és miként manipulálják az életüket anélkül, hogy tudnának róla. Utólag úgy érzem magam mint Éva. Olyan akartam lenni mint Isten és tudni a jövőt.

Ez az ami bajt okozott nekem. Súlyosan megtévesztettek mint Évát. Megpróbálták, hogy egyre jobban elmerüljek a honlapban, ami természetfeletti betekintése csábított engem. De Istennek hála már megtapasztaltam, hogy az engedelmesség és a hit az EGYETLEN válasz a kérdéstől függetlenül.

Megpróbáltak elcsábítani automatikus íráson keresztül, hogy Isten adta nekem a tisztánlátás ajándékát, és hogy keressem meg a honlapon az "Eere" nevet. Nadir és Eere is azt állította angyal. Tiur semmit nem állított. Csak azt mondta gonosz voltam, ez a gonosz bennem volt. Azt akarják menjek vissza az oldalra megerősítésképpen, hogy nem rossz amit tettem.

Ahogyan korábban mondtam szörnyű állapotban voltam, majdnem kirúgtak a munkahelyemről (soha életemben nem rúgtak még ki) a dolgozók gaztette miatt amit nem vettem észre a megromlott/szorongó mentális állapotom miatt.

Hála Istennek csodálatosan megőrizte a munkámat, és átsegített az egész dolgon, megújulva és erőre kapva sétáltam Vele merészen a szellemi hadviselésbe. Talán vakmerő vagyok, de legkevésbé sem félek a démoni tevékenységektől. Bátran megközelítek bármilyen szenvedőt, és segítem azon a módon ahogyan a lélek hív engem, hogy közvetlenül szembeszálljak ezekkel a démonokkal.

Az imáiknak köszönhetően annyira lecsökkent a kezem mozgása, hogy csak egy kis rándulás volt a hüvelykujjamnál, ami teljes mértékben abbamaradt a szabadító ima folytatásakor. Ahhoz, hogy véget érjenek a támadások, 3-4 alkalommal 2-3 órás ima összejövetelek kellettek."  

Forrás:
http://www.bible-knowledge.com/dangers-of-automatic-writing/

2016. augusztus 24., szerda

Én és a kundalini

Mivel a korábbi kundalinis bejegyzésre viszonylag sok hozzászólás érkezett, ezért megkérem az érintetteket írják le bővebben tapasztalataikat. Azok jelentkezését várom, akik (név nélkül/alias névvel) vállalnák, hogy leírják történetüket az olvasóknak. Írják le hogyan kerültek vele kapcsolatba, miért pont ezt választották, milyen negatív tapasztalataik, testi/lelki tüneteik voltak, hogyan tudtak tőle megszabadulni, ha egyáltalán sikerült. Az írások jöhetnek az alábbi ímél címre rejtettd kukac gmx pont com, esetleg hozzászólásként a bejegyzéshez. 

2016. augusztus 21., vasárnap

A pszichiáter és egy megszállott nő esete

Egy a New Oxford Review c. újságban publikált cikkben dr.Richard Gallagher - a New York Medical College professzora- azt mondta, hogy egy nő akivel együtt dolgozott, nyilvánvaló démoni jeleket mutatott beleértve a levitációt és paranormális jelenségeket. Júlia (álnév) egy volt katolikus felkeresett egy katolikus papot, hogy segítséget kérjen, mivel démonok támadták meg. Onnan továbbküldték egy hivatalos katolikus ördögűzőhöz, aki alapos vizsgálat után elvitte dr.Gallagherhez, hogy megvizsgálja a mentális állapotát.

Júliával történt több találkozás alapján Gallagher megállapította róla, hogy megszállott. Gallagher azt állítja, a nő reakcióit nem csak ő látta, hanem más "mentálhigiénés szakemberek" mint nővérek, papok, világiak, apácák.
Gallagher azt mondja a legtöbb pszichiáter és orvos annak ellenére nem nyitott a démoni megszállottságra, hogy gyakran találkoznak olyan betegekkel akik azt állítják démoni támadás áldozatai. Ennek eredményeként legtöbben a szakmájában elszalasztják a valódi démoni megszállottságot.

Katolikus nézőpont alapján Gallagher betekintést nyújt a pszichiátria területéről egy megszállott esetébe.

Ritka a megszállottság

Gallagher azt mondja több alkalommal hívták, hogy adjon feltételezett megszállottakról szakvéleményt, mely közül csak néhány volt valódi démoni megszállottság.

- A megszállottság csak az egyik típusa a démoni támadásnak - mondja Gallagher.
- A megszállottság rendkívül ritka, de nem annyira ahogyan sokan elképzelik. Tehát az úgynevezett "elnyomás" vagy "fertőzés" kevésbé ritka, és néha nehéz megkülönböztetni. -

Gallagher azt mondja léteznek olyan tünetek számos betegségben, bipoláris és függőségi problémában, melyek könnyedén összekeverhetők a megszállottsággal.

Akkor miért következtet arra Gallagher, hogy ez valódi megszállottság volt? 

Transz

Júlia rendszeresen transzba esett. Gallagher azt mondja ez egyáltalán nem rendkívüli azoknál az embereknél akik mentális betegségben szenvednek, és ez önmagában nem jele a démoni megszállottságnak. Azonban Gallagher ír ezekről a transz állapotokról:" A szájából különböző fenyegetések, trágárságok, kifejezések mint 'hagyd békén te idióta; Ő a miénk; Búcsúzz el a félkegyelmű paptól; vagy csak Menj el! jöttek elő"

Beszéd közben Júlia hangja jellegzetesen megváltozott. Időnként férfiasan mély volt, máskor meg nagyon magas. Morgott is mint egy állat. Júlia soha nem emlékezett beszédre vagy hogy hangokat adott volna a transz alatt.

Gallagher azt mondja Júlia transzát megszakította egy "független, intelligens entitás (vagy entitások)."
Amiről Gallagher beszámol, hasonlóságot mutat a megszállott emberrel, akivel Jézus és a tanítványai találkoztak a Galileai tengeren való átkelés után, amire Márk Gerazaként hivatkozik.

"26A gerazaiak vidékére eveztek, amely Galileával átellenben fekszik. 27Ahogy a partra lépett, a város felől egy ördögöktől megszállt ember tartott feléje. Már régóta nem hordott ruhát, nem lakott házban, inkább a sírboltokban tanyázott. 28Amikor meglátta Jézust, a földre vetette magát, s ilyeneket kiabált: „Mi bajod van velem, Jézus, a magasságbeli Istennek a Fia? Könyörgök, ne bánts!” 29Megparancsolta ugyanis a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki az emberből, mert már régóta hatalmában tartotta. Láncra verték és megkötözték, de széttépte a köteléket. "

A találkozás során a gonosz szellem aki megszállta az embert, irányította a hangszálait és beszélt Jézushoz.

Amikor Jézus megkérdezte mi a neve, akkor így válaszolt:"A nevem Légió, mert sokan vagyunk. Jézus hatalmánál fogva kiűzte a démonokat, akik könyörögtek:"Akkor küldj minket a disznókba, hogy megszállhassuk azokat."

Habár nem említik, hogy a férfi transzba esett volna, a szabadulás után Márk megjegyezte, hogy a férfi "eszénél volt és felöltözött." 

Irtózás a megszentelt dolgoktól

Gallagher azt mondja a transz alatt Júlia "megvetés jeleit mutatott bármilyen vallási vagy megszentelt tárgy iránt."

Utánozza az Istent

A transz alatt Júlia különböző nyelveken beszélt. A csoportban felismertek szavakat két nyelvből, latinból és spanyolból. Később Júlia azt állította az angolon kívül mást nem beszél.

Ez lehetett kísérlet a démoni glosszáliára, a nyelveken szólásra. Pünkösd napján a Szentlélek eltöltötte azokat akik összegyűltek az emeleti szobában, így ők kivonultak Jeruzsálem utcáira más nemzetek nyelveit beszélve, amit korábban nem ismertek.
Pál apostol írt a nyelveken szólásról ami mindennapos volt az Egyházban, melyet úgy ír le mint "az emberek és angyalok nyelvét."

Tudjuk, hogy a sátán megpróbálja utánozni Istent. Amikor Isten elküldte Mózest, hogy vezesse ki Izraelt Egyiptomból, Isten számos csodát tett vele a fáraó előtt. A fáraó varázslói kezdetben utánozták Mózes csodáit, beleértve azt amikor a botot kígyóvá, a vizet vérré változtatta, stb.
Ez azt mutatja, hogy a sátán aki egy bukott angyal, hasonló hatalommal bír mint Isten, azonban korlátozott természetéből adódóan alulmarad.

Agresszivitás és pimasz viselkedés

A találkozók alatt a gonosz lélek egészen agresszívvé és gyalázkodóvá vált. Azt mondta a jelenlévő apácának "Állj, Te k...a vagy! A résztvevő papot "gyengeelméjűnek" nevezte. Egy másik alkalommal a hang azt mondta: "Hagyjátok abba idióták" , és "Ő a miénk."

Jézusnak is hasonló tapasztalata volt amikor beszélt a zsinagógában. A gyülekezetben ülő emberben lévő gonosz lélek hangos agresszív hangon szólalt meg:"Hagyj minket békén! Mi dolgod velünk Názáreti Jézus?"

Hihetetlen erő

Gallagher azt is mondta Júlia rendkívüli erőt tanúsított. Időnként több embernek kellett lefogni őt. A gerazai megszállott esetében Márk beszámol arról, hogy az emberek megpróbálták megfékezni a férfit láncokkal, de egyszerűen széttépte azokat felfedve hihetetlen erejét, de fájdalomtűrő képességét is.

Az Apostolok cselekedetei feljegyzi a hét zsidó papot akik megpróbálták kiűzni a gonosz lelket ezen a módon:"Jézus nevében parancsolok Neked akiről Pál prédikál."
Habár Jézus nevében parancsoltak, híján voltak a kapcsolatnak és hatalomnak, mellyel kiűzhetők a gonosz lelkek.

A gonosz lélek azt mondta a csoportnak:"Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok?" A papokat leteperte az ördöngös ember, és elmenekültek az házból ruhátlanul.

Paranormális tájékozottság

Gallagher beszélt Júlia egy másik jellemzőjéről, paranormális ismeretséggel rendelkezett a körülötte lévő dolgokról, különösen azoknak az életével kapcsolatban akik részt vettek a szabadításban.

Ez kísérlet volt azok megfélemlítésére akik részt vettek a szabadításban.

Gallagher azt mondta:"Ismerte a személyiségüket, a csoport egyik rokona halálának pontos módját (vagyis a rák típusát) amit senki nem tudott volna kitalálni."

Pál apostol hasonló képességgel találkozott, amikor Tiatíria városát meglátogatta. Megérkezésekor találkozott egy fiatal rabszolgalánnyal aki követte Pálékat és ezt kiabálta:"Ezek az emberek a fölséges Isten szolgái, s az üdvösség útját hirdetik nektek."

Pált végül annyira bosszantotta a dolog, hogy kiűzte a gonosz lelket. A megszállott tisztában volt Pállal és kíséretével, mint ahogyan tisztában azzal is ki Jézus.

Gallagher azt is megjegyezte, hogy Júlia beszélt a csoport egy tagjának, és ezt mondta:"Azok a macskák teljesen megvadultak tegnap este, ugye?" Egy másik városban lakó csoporttag azt mondta, a macskái előző esete rájuk nem jellemző módon hajnal kettőkor hangosan verekedtek.

Honnan tudta ezt Júlia?

Valószínűleg a démon felkavarta a két macskát, hogy megfélemlítsék és megijesszék ezt a tagot. Tudjuk a szentírásból, hogy a démon szokatlan módon hatással lehet az állatokra. Amikor a démonok engedélyt kaptak arra, hogy belemenjenek a disznókba, az egész csorda szokatlan módon beleugrott az óceánba, ahol megfulladtak. 

Pszichokinetikus képességek

A pszichokinézés fogalmat arra használjuk, amikor egy démonizált képes tárgyakat mozgatni. Gallagher valami hasonló megnyilvánulást jegyzett fel Júliánál.

Egy esetben beszámolt arról, hogy a föld fölött lebegett 30 percig. Ezt többen is megfigyelték. A tárgyak maguktól leestek a polcról.
Hasonló incidenst jegyzett fel Márk, amikor Jézus egy fiatal fiút megszabadított. A fiú apja azt állította, hogy a gonosz lélek gyakran tűzbe vagy vízbe vetette a fiút.
"22Sokszor tűzbe meg vízbe taszította, hogy megölje. Ha van lehetőséged rá, szánj meg minket és segíts rajtunk."

Most lehetne azzal érvelni, hogy a fiú saját magától ugrott a tűzbe. Azonban ebben a versben a fiú apja használja a görög "ballo" szót ami azt jelenti dobja. Ezt használták Máténál is, amikor Péter a tengerbe dobja a hálót. Nyilvánvalóan nem úgy tűnt az apa számára, hogy a fiú saját akaratából ugrott a tűzbe, hanem valami láthatatlan erő dobta bele.

Démoni utánzat


Bár Gallagher határozottan úgy véli, hogy léteznek valódi megszállottságok, azt mondja vannak olyan helyzetek melyek összetéveszthetők a megszállottsággal, melynek tünetei orvosi, pszichikai és érzelmi állapotok. Ezekben az esetekben az embereknek orvosi segítség szükséges nem szabadítás.
Ezek magukba foglalják a "személyiség vagy karakter rendellenességeket." Az emberek lehet, hogy tapasztalnak "mélyen gyökerező dühöt, alacsony önbecsülést, áldozattá válás érzését... a belső gonosz erős érzését."

Eljönnek azt állítva, érzik a gonosz jelenlétét magukban. Néhányan leírják, hogy ez a gonosz jelenlét bennük olyan mint egy "vonagló kígyó vagy sötét szellem."

Pál apostol beszél a "keserűség gyökeréről" ami kialakulhat a zsidókban. Természetesen ezeket az érzéseket mint a düh és a harag össze lehet keverni a sátáni jelenléttel.

Gallagher azt is mondja, hogy számos olyan körülmény létezik ami hallucinációkhoz vagy téveszmékhez vezetnek. Ez magába foglalja a bipoláris zavart, a drog- és alkohol függőséget, és a megvonási tüneteket. A betegek is meg lehetnek győződve arról, hogy démonok beszélnek hozzájuk, azonban Gallagher szerint ezek a tünetek orvosi kezelést igényelnek.

Van egy harmadik csoport, akik több személyiségként élnek. Ez visszaélések miatt alakulnak ki, amikor az egyén elhagyja a valóságot, és többszörös személyiséget alakít ki. Gallagher ismét azt mondja, ezeknek az embereknek nem szabadításra van szükségük, hanem orvosi segítségre.


Konklúzió


A keresztények felismerik, hogy az ellenség valós, és mi nagyon is valódi háború részesei vagyunk. Azonban rendkívül fontos a hívőknek, hogy felismerjék a Krisztusban lévő hatalmat:
"Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hatalmat adtam nektek minden ellenséges erő fölött: semmi sem fog ártani nektek. "   

 
Forrás:
https://opentheword.org/2015/10/06/a-psychiatrists-encounter-with-demon-possession/

2016. augusztus 14., vasárnap

Ördög szarv

Ez a kép egy rock koncerten (nem csak rock koncerteken használják a jelet. Használja Katy Perry meg Rihanna is...) készült a jól ismert ördög szarv jellel. Vajon mindenki tudja honnan származik a jel?


Ez pedig a sátánista egyház egy tagját ábrázolja. Mindenki levonhatja a következtetéseket... 


2016. augusztus 11., csütörtök

Az ördög jellemrajza

Francesco Bamonte atya, Mária Szeplőtelen Szívének Szolgálói rendjéből, aki 1990 szeptember 8-án lett pappá szentelve, a római egyházkerület ördögűzője és az olasz ördögűzők egyesületének elnöke. Már papsága első éveitől kezdve meghallgatás, tanács, bátorítás és az imában való kísérés által segítette azokat az embereket, akik varázslók áldozatai lettek vagy különféle okkult praktikák révén szenvedtek károsodást. 1997-ben lépett be az Ördögűzők Nemzetközi Szövetségébe. 2005 óta tanít a római Regina Apostolorum főpapi egyetem „Ördögűzés és szabadító imák” kurzusain. Különböző olasz és külföldi egyházmegyék püspökeinek kérésére néhány éve papnövendékek és papok számára tart előadásokat az exorcizmus végzésével, az exorcizmus lelkipásztori megközelítésével és az okkultizmus különböző formáinak a társadalomban való elterjedése által előidézett problémákkal kapcsolatban..

Az Ancora (horgony) kiadó adta ki a „Mit csináljunk ezekkel a varázslókkal? Hogyan szabaduljunk meg a babonától és hogyan védjük meg magunkat a csalóktól” (2000); „A spiritizmus okozta károk. A Gonosz okkult akciói a túlvilággal történő állítólagos kommunikációk során” (2003) c. könyveit, míg a Paoline Editoriali Libri az „Ördögi megszállottság és az exorcizmus. Hogyan ismerjük fel a ravasz megtévesztőt?” (2006), a „Lázadó angyalok. A gonosz rejtélye egy ördögűző tapasztalatain keresztül” (2008) és a „Szűz Mária és az ördög az ördögűzésekben” (2010) címűeket.
2012. július 19-én az Ördögűzők Nemzetközi Egyesülete elnökének választották.

Bamonte atya egy nagyon érdekes előadást tartott az olasz ördögűzők országos gyűlésén 2013-ban és egyebek között megerősítette: Az ördögűzés során rendszeresen visszatérő jellegzetesség, hogy a Gonosz folyamatosan azt kéri, imádják, mintha Isten lenne. A Gonosz, aki képtelen elfogadni teremtmény mivoltát, beképzeli magának, hogy Isten és mohón vágyik az emberektől arra az imádatra, ami csak Istennek jár ki. Gyakran, amikor azzal foglalatoskodom, hogy kiűzzem, azt mondja: „Imádjatok, imádjatok, Isten vagyok, Isten vagyok. Essetek térdre, ha a nevemet kiejtik előttetek. Én vagyok a Mindenható! Hívjatok meg!” Ezekre a kifejezésekre a Rituale Romanum 20. szabványa által előírtak szerint (Titulus XII. De exorcizandis obsessis a demonio) a Szentírás szavaival válaszolok, pl. Jézus szavaival a pusztában: "Takarodj, sátán! Írva van: Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!"
Vagy Szent Pál szavaival: „Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, s minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr”.
(Fil 2, 10-11). Néha spontán hozzáteszek olyanokat, hogy „Csak az Atya, a Fiú és a Szentlélek az Isten. Nincs más Isten! Vesd térdre magad Előtte és imádd!” Ismételt felszólításaimra, hogy imádja az egyetlen igaz Istent, az egyik mondat, mellyel dühösen válaszolt nekem és amely kifejezi büszkeségét és gőgjét, ez volt: „Soha! Soha! Én Isten vagyok! Nézz körül és lásd, hogyan követ mindenki engem és hogyan keresi mindenki azt, amit én akarok neki adni!”.

2016. augusztus 8., hétfő

Az okkultból a szabadságba - Janet tanúságtétele

Mire betöltöttem a nyolcadik évemet, a szüleim úgy döntöttek elválnak. Ez nem idegesített engem, mert nem bírtam elviselni a veszekedést. Ezen kívül az apám mostanra alkoholistává vált, és amikor frusztrált volt, akkor pofon ütötte az öcsémet. Habár nem álltam túl közel az öcsémhez, bántott amikor így láttam őt. Az apám elköltözött tőlünk, hogy máshol éljen.

Apám távozása után állandóan bántó szavakat és elutasítást kaptam. Habár soha nem felejtettem el a szexuális bántalmazást, nem tudtam többé magamban tartani a  fájdalmamat. Amikor más nem volt otthon, feltártam a bátyámnak az egész helyzetet. néztem, hogy reagáljon rá valamit. Amikor ez nem sikerült, akkor csak annyit tett, hogy tagadta ezt és engem őrültnek nevezett. Talán azt gondolta azért fedtem fel az igazságot, mert azután a nap után teljesen ellenem fordította a teljes családot. Az anyám és a testvéreim mindennap pikkeltek rám. Nem tettem megjegyzést rájuk. Most már hárman voltak egy ellen. Nem tudtam tovább elviselni a fájdalmat.

Most, hogy már az apám nem volt többé, hogy megvédjen a bántalmaktól, az öcsém úgy érezte kiöntheti haragját rám. Azon kívül, hogy folyamatosan gúnyt űzött belőlem, most még meg kellett küzdenem a heves dühkitöréseivel is. Bár ő gyakran megütött engem, az anyám szemet hunyt fölötte. Elárulva, egyedül, mérgesen, leverve és reménytelenül éreztem magam.

Mivel nem tudtam hová fordulni, így elkezdtem drogozni. Többé nem érdekelt az iskola, és csak ritkán jártam be. Lógtam az órákról, hogy igyak és dohányozzak másokkal, mint aki már nem foglalkozik az életével. Elkezdtem azt hinni, amit a családom naponta mondott. Semmi vagyok, vesztes, gonosz. Feladtam Istent teljesen, úgy gondolván Ő sem foglalkozik velem. A rituálékat és a sötét praktikákat melyeket gyerekként megismertem, és amit abbahagytam az Istentől való félelmemben, már nem zavart többé. Minden okkult tudást a magamévá tettem, ami a célommá vált.

Minél inkább elmerültem ebben a tudásban, annál inkább láttam, hogy a dolgokat a racionalitáson keresztül nem lehet megmagyarázni. Egyszerre féltem és voltam kíváncsi milyen az erő. Mire végeztem a középiskolában, már teljesen lázadóvá váltam. Gyűlöltem a képmutatást amit magam körül láttam. 
Minden érzelmet ami bennem volt, átfordítottam a külsőségekbe. Amikor nem tudtam inni vagy dohányozni, erkölcstelen szexuális viselkedést folytattam. Ez sem hozott megnyugvást. Nagyobb bűntudatot és szégyent éreztem mint korábban. Mivel semmi nem hozta meg a boldogságot, megpróbáltam fizikálisan is elmenekülni, így Hollywoodba mentem egy barátommal. Hollywood nagyon furcsa, de egyben izgalmas hely. Egy drog használónak ez a Mekka. A normális emberek kisebbségben vannak. Ez volt a legrosszabb hely számomra ahol valaha is éltem. Rendelkezésemre állt mindenféle gyógyszer, amikor csak akartam. A szexuális erkölcstelenség sokkal mindennaposabb volt mint a levegővétel. Hitrendszerek tekintetében, egy olvasztótégely volt a kultuszok, a klánok, és minden elképzelhető gyakorlat számára. Az emberek akikkel találkoztam, megtanítottak mindenre amit tudtak az okkulttal kapcsolatban. A drog függőségem kokain, crack, metamfetamin, pcp és heroin használatába torkollott. Kevés kivétellel, amit fel lehetett szippantani, belőni, elszívni, azt megcsináltam. Ahogyan növekedett a depresszióm, úgy nőtt a halál utáni vágyam is. 

A 21. születésnapom előtt, már nem engedhettem meg, hogy Hollywoodban éljek. Hazatértem, hogy az apámmal éljek. A költözéssel a drog használat súlyosbodott, azonban a fájdalom megmaradt. Habár az apám nagyon szeretett, már nem ismert meg. Drámaian megváltoztam mióta elmentem Hollywoodba, és mert semmit nem tudott arról ami az életemben történt, hozzájárult a viselkedésemhez is. Nem tetszett neki amit látott bennem, és ez még csak fokozódott, amikor munkát kaptam csaposként a helyi sztriptízbárban. Amikor rájött, csak olaj volt a tűzre, nem tudott többé elviselni. Hamarosan elköltöztem egy bántalmazó kapcsolatba. Rövid együttélés után egyik bántalmazó kapcsolatból kerültem a másikba. Mint amikor Hollywoodban éltem egyik munkahelyről mentem a másikra, nem törődve a következményekkel. 

Folyamatosan kimerültnek és depressziósnak éreztem magam. Csak meg akartam halni. Féltem az öngyilkosságtól a velejáró fájdalom és a kárhozat lehetősége miatt. Semmi nem hozta el a halált amit kerestem. Nem tudtam menekülni a fájdalomtól amiben éltem. Minden reménykedésem csak rövid életű volt. Mivel nem volt más lehetőségem, elhatároztam, hogy megpróbálkozom a főiskolai diplomával. Reméltem ez lesz az amire szükségem van, hogy megváltozzon az életem.

1992-ben bekerültem egy magán lány főiskolára. Főtárgyként büntető jogot tanultam kíváncsiságból. Másik fő tárgyként felvettem a pszichológiát azt remélve, hogy megértem az életem. Meglepetésemre rendkívül jó voltam mindkét főtárgyból ami növelte egy kicsit az önbecsülésemet. A tanulmányi eredményeim ellenére nem tudtam megszabadulni a bennem lévő fájdalomtól. Három évig igénybe vettem a főiskola által kínált ingyenes pszichoterápiát. Bár jó volt, hogy tudtam valakivel beszélni, nem úgy tűnt, hogy sokat segít. Poszttraumás stressz zavart, kényszerbetegséget és súlyos depressziót állapítottak meg.     

Végzősként már nem jártam a terapeutámhoz. Az osztályzataim kiválóak voltak, és hajtottam magam, hogy elérjek minden tudományos dolgot ami elérhető számomra. Néhány tanár aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy túl keményen hajtom magam. Nem foglalkoztam a figyelmeztetésekkel, és elmerültem a független kutatásokban. Szörnyű eredménye volt. Gyakran a földön találtam magam összegömbölyödve kisírt szemekkel. Volt egy hét, hogy az agyam működése teljesen megállt. A szó szoros értelmében nem emlékszem arra hogyan nyitottam ki a könyvet. 

Ez idő alatt rendkívüli haragot éreztem Isten felé, ultimátumot adtam Neki. Kihangsúlyoztam vagy segít nekem, vagy teljesen átadom magam a sötétségnek, magammal rántva annyi embert, amennyit csak tudok. Eddig a pontig az okkult dolgokkal csak a saját tudásom miatt foglalkoztam (senki nem volt akinek ártsak). Ez a harag egyáltalán nem segített Isten felé. Éppen az ellenkezője történt. Úgy láttam az életemben a sötét oldalt, mint még soha. Olyan furcsa mint amilyennek hangzik, rájöttem arra, hogy a  főiskolán a legközelebbi barátaim (akik alatt laktam) nem olyanok, mint amilyennek gondoltam őket. Bár próbáltak meggyőzni, hogy ők "magasabb rendű szellemi lények", úgy ismertem őket, hogy démonok általi megszállottak. Abban az időben ez nem zavart. Mostanra Isten ellen voltam, rendszeresen meghívtak, hogy beszéljek lényekkel, akik rajtuk keresztül beszéltek. Viccesen úgy hívtam őket az én "otthoni szórakoztató rendszerem." Eleinte azt hittem az egész csak móka volt. Feszülten hallgattam a tévedéseket a történtekben, melyek haszontalanok voltak. Még a lakásom szellőzőiből is hallottam beszélni őket, hogy próbáljam őket elkapni játékból. Ez a jelenség nagyon valóságos volt és lenyűgözött. Minél többet lógtam velük, annál inkább átengedtem magam a sötétségnek. Utáltam azt amivé váltam, de annyira megragadtam a sötétségben amit meg akartam érteni. Megvettem és elolvastam minden fekete mágiával kapcsolatos könyvet és tárgyat amit csak találtam. Mindent hitelkártyára vettem, és hamarosan nagy adósságom lett. Bár a jegyeim nem szenvedték meg, de sokkal jobban függő lettem az okkultban mint korábban. Hamarosan minden megváltozott. 

Volt egy megszokott rutinom az órák közötti kanapémon történő alvásra, hogy enyhítsem a kialvatlanságot. Az egyik ilyen nap olyat tapasztaltam, amit az emberek testen kívüli élménynek hívnak. Habár nem megyek bele a részletekbe (ez önmagában egy történet), azt kell mondjam ijesztő volt. Másnap ismét ilyen volt. Néhány nappal később amint írtam a számítógépen ismét megtörtént. A harmadik alkalommal teljesen ébren voltam, az egyetlen különbség az előző kettőhöz képest, hogy félig beragadtam a testembe. Légzési nehézségeim voltak és bepánikoltam. Mivel nem volt hová mennem, így őrjöngve felrohantam. Amikor beléptem a "barátaim" lakásába, mindannyian nevettek. Az egyik megkérdezte:"Milyen érzés meghalni?" Ő nevetett a rémületemen. Leültem a konyhaasztalhoz és csendben Jézushoz imádkoztam segítségért. 5 percen belül a testem normalizálódott. Úgy gondolhatja megragadtam a lehetőséget, hogy Jézus legyen az út az életbe. Még nem. Dicsérettel diplomáztam a főiskolán, és folytattam okkulttal kapcsolatos sötét életemet. Miután átéltem egy démoni fizikai támadást, nagyon megijedtem. Tudtam, hogy segítségre van szükségem, de nem tudtam hogyan jutok hozzá. Több lelkészt felhívtam és megbeszéltem velük találkozót. Habár mindent megtettek, hogy segítsenek rajtam, gyengén voltak felszerelve, hogy foglalkozzanak az ügyemmel. Némelyik úgy tekintett rám mint egy bolondra.      

Tovább kutattam segítség után, és kiterjesztettem ezt az online cset szobákra is. rki kereszténnyel beszéltem, aki meghallgatta a történetemet. Egy bizonyos keresztény lelkész a cset szobában mindent elmondott Jézusról, és hogyan mentett meg minket. Segített enyhíteni a félelmemet azzal kapcsolatban, hogy Isten utál engem és soha nem fogad vissza. Azt mondta legyen hitem, és bizalommal fogadjam el Jézust az életembe. 1997 szeptemberében megtettem a lépést a hit felé. A legszebb nap volt az életemben!

r még mindig sok küzdelmem és hiányosságom van, miután három hónappal később elfogadtam Jézust Uramnak és Megváltómnak teljesen eltűnt a depresszióm. Mindennap áldás számomra, és tele van örömmel amit nem tudok leírni. Még soha nem szerettem az életet Jézus előtt. Most minden egyes percet Érte élek. Minden amit akarok csak szolgálni Istent, és hogy növekedjek a terve szerint. Jézus eljött, hogy kiszabadítsa a foglyokat. Én vagyok az élő bizonyíték. Dicsérjük az Urat... mert Ő jó!   

Forrás:
https://carm.org/christianity/testimonies/occult-deliverance-jesus-janets-story