"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2019. március 31., vasárnap

Bamonte atya a spriritizmus veszélyeiről

Interjú az ördögűző Francesco Bamonte atyával

Róma, 2003 november 3. (Zenit)

A babona megsérti Jézust,  mert ez a belé vetett hit hiányát mutatja, mondja az ördögűző aki könyvet írt a gonosz rejtett munkájáról. 
Bamonte atya könyve amit az Ancora kiadó pubblikált a Spritizmus ártalmai címen elérhető olaszul, és hamarosan más nyelvekre is lefordítják.  
Bamonte atya a Szűz Mária Szeplőtelen Szívének szolgálóinál lelkipásztori szolgálatában olyan embereknek segít, akik varázslók vagy médiumok áldozataivá váltak. 

A Zenit interjújában Bamonte atya beszél a spiritizmus szellemi és testi veszélyeiről. 


Zenit: Ön egy ördögűző. Mit gondol, azok az emberek akik a spiritizmus praktikáival élnek tévesen keresik az igazságot?

Bamonte atya: Természetesen. A spiritiszta gyakorlatok az igazság keresésének téves módjai. Az emberek azt remélik, hogy valós információt kapnak Istenről, az emberről, a túlvilágról, a jelenről és a jövőről, azokról akiket halott lelkeknek hiszünk. A valóságban ezek nem mások mint trükkök, melyekkel néha kapcsolatba léphetünk a tudattalannal. 
Más esetekben azonban kapcsolatba lépnek démoni szellemekkel, melyek úgy tesznek, mintha halottak lelkei lennének. 
Ez azért van, mert a spiritizmus jelenségei nem mindig trükkök és fikciók, pszichológiai mechanizmusok, a tudatalatti megnyilvánulásai, melyeket néhányan úgy magyaráznak mint szokatlan eseményt, ideértve a démonit és a természetfelettit. 
Azok a démoni megszállottsági vagy fertőzéses esetek melyeknél spiritiszta szeánszokat követően exorcista papok beavatkoznak tisztán megmutatják, hogy ez az ördög kedvenc eszköze az embereket érintő destruktív tevékenységeire. 

Zenit: Pontosan mit jelent a spiritizmus és miért nem összeegyeztethető a hittel?

Bamonte atya: A halottak megidézése egy olyan gyakorlat, amely embereken vagy technikákon keresztül, médiummal vagy médium nélkül kísérletet tesz arra, hogy halott személyeknek kérdéseket tegyenek föl. 
Minden alkalommal amikor Istenhez imádkozunk a halottainkért anélkül, hogy spiritiszta gyakorlatot alkalmaznánk, megkérjük a halottat vagy szentet, hogy imádkozzon Istenhez értünk. Ez ima a halottakhoz, de nem a megidézése ami a spiritizmusban történik.  
A halottak csak Isten engedélyével nyilvánulhatnak meg közvetlenül, és soha nem technikákon, médiumon vagy szeánszon keresztül. Egyedi esetekben Isten megengedheti a halottnak, hogy megjelenjen nekünk, például tanácsot adjon vagy vigasztaljon jelenlétével, hogy imát kérjen tőlünk, vagy háláját fejezze ki az imákért. 
Ha mi vagyunk azok akik szeretnénk kapcsolatba lépni a halottakkal technikákon keresztül, akkor erről már az Ószövetség is beszélt, hogy Isten undorodik attól, aki ilyet cselekszik. Erről szól Mózes ötödik könyve 18;10-12, és a Leviták 19;31. 

Zenit: A spiritiszta gyakorlatok vigaszt és a halott személlyel való kapcsolatot ígérnek. Keresztény szemszögből mit lehet mondani azoknak akik ilyen módon közelítik meg a túlvilágot. 

Bamonte atya: El kellene olvasniuk a Bibliát és meglátnák, hogy Isten szigorúan megtiltja ezt a fajta kapcsolatfelvételt, mert tudja, hogy ez megtévesztő dolog, a sötétségbe sodor minket, eltávolít bennünket az igazságtól, az igaz hittől, megnyitja az utat a gonosz lelkek beavatkozásának. 
Aki szeretné magához közel érezni elhunyt szeretteit, az menjen gyakran szentmisére, gyónjon, imádkozzon értük, és teljes mértékben fogadja el Isten akaratát. Isten biztosan megadja nekik azt a lehetőséget, hogy békében és örömben lehessenek együtt elhunyt szeretteikkel.   

Zenit: Mik a spiritizmus fő veszélyei?

Bamonte atya: Fizikai problémák mint pl. gyomorbántalom, fájdalom a csontokban és a homloktájon, epilepsziás rohamok, hányás, bizsergés érzés a lábakban, hirtelen hideg vagy meleg érzése, növekvő szorongás, depresszió, folyamatos idegi tick, étkezési nehézségek. 

Zenit: Elég... elég! Van még valami? 

Bamonte atya: Csak a fizikai tünetekről beszéltem, de van még sok egyéb más is: nappali vagy éjszaki alvási nehézségek, munkára vagy tanulásra való képtelenség. Agitáltság, rémálmok, a sötétségtől való félelem, olyan érzés, mintha megragadták volna a karunkat, vagy olyan érzés mintha valaki ülne rajtunk. Mások ütéseket és harapásokat éreznek, vagy fújást a testre. 

Zenit: És mi a helyzet a pszichés károsodásokkal? 

Bamonte atya: Az olyan dolgok mint a kivonulás a társadalomból, függőségi állapotok mint alkoholizmus vagy drogfüggőség, a racionalitás és a szabadság elvesztése, a személyiségtől való elszakadás egészen addig a pontig, hogy valaki úgy érzi belépett egy másik személyiségbe; olyan hangok melyek beépülnek az imába, káromkodnak és öngyilkosságra biztatnak. 
Ami a helyek károsodását illeti, olyan dolgok jellemzik mint tárgyak mozgása minden külső behatás nélkül, ajtócsengő vagy hangszerek hangjának hallása, ami hirtelen elhallgat. Meg kell még említeni a tetőn, a falakon vagy a padlón hallható kopogást, dörömbölést, sírás vagy egyéb hangok a levegőben, léptek zaja, sötét árnyak vagy szörnyű látomások.  

Zenit: Mi a helyzet az un. pszeudo-katolikus spiritizmussal?


Bamonte atya: A katolikus hit és a spiritizmus összeegyeztethetetlen. Arra hivatkozva amit most mondtam, ez teljesen lehetetlen. 


Zenit: Igen, ez teljesen érthető. De nem szokatlan, hogy olyan katolikusokkal találkozunk, akik babonásak? Javulhat ez a tendencia? 


Bamonte atya: A babonaság az első parancsolat elleni bűn. A keresztény hit és babona egymásnak ellentmondanak, és mégis nem kevés keresztény fél a fekete macskától, a kiömlött olajtól, a 13-as és a 17-es számtól. Amuletteket vagy talizmánokat viselnek, hogy bevonzzák a szerencsét. 

Sok keresztény az ajtó fölött lópatkót tart. Nem szokatlan, hogy a katolikusok a kezükkel gesztusokat tesznek melyek szarvaknak látszanak, vagy vannak olyanok akik néhány alkalommal keresztezik a kezüket. Különösen súlyos, hogy ha egy keresztény hisz a horoszkópban, varázslókkal konzultál, olvastatnak a tenyerükből, vagy részt vesznek spiritizmusban. 
A babonaság sérti Krisztust


Forrás:
http://www.catholic.org/featured/headline.php?ID=467

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése