"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2019. március 31., vasárnap

Bamonte atya a spriritizmus veszélyeiről

Interjú az ördögűző Francesco Bamonte atyával

Róma, 2003 november 3. (Zenit)

A babona megsérti Jézust,  mert ez a belé vetett hit hiányát mutatja, mondja az ördögűző aki könyvet írt a gonosz rejtett munkájáról. 
Bamonte atya könyve amit az Ancora kiadó pubblikált a Spritizmus ártalmai címen elérhető olaszul, és hamarosan más nyelvekre is lefordítják.  
Bamonte atya a Szűz Mária Szeplőtelen Szívének szolgálóinál lelkipásztori szolgálatában olyan embereknek segít, akik varázslók vagy médiumok áldozataivá váltak. 

A Zenit interjújában Bamonte atya beszél a spiritizmus szellemi és testi veszélyeiről. 


Zenit: Ön egy ördögűző. Mit gondol, azok az emberek akik a spiritizmus praktikáival élnek tévesen keresik az igazságot?

Bamonte atya: Természetesen. A spiritiszta gyakorlatok az igazság keresésének téves módjai. Az emberek azt remélik, hogy valós információt kapnak Istenről, az emberről, a túlvilágról, a jelenről és a jövőről, azokról akiket halott lelkeknek hiszünk. A valóságban ezek nem mások mint trükkök, melyekkel néha kapcsolatba léphetünk a tudattalannal. 
Más esetekben azonban kapcsolatba lépnek démoni szellemekkel, melyek úgy tesznek, mintha halottak lelkei lennének. 
Ez azért van, mert a spiritizmus jelenségei nem mindig trükkök és fikciók, pszichológiai mechanizmusok, a tudatalatti megnyilvánulásai, melyeket néhányan úgy magyaráznak mint szokatlan eseményt, ideértve a démonit és a természetfelettit. 
Azok a démoni megszállottsági vagy fertőzéses esetek melyeknél spiritiszta szeánszokat követően exorcista papok beavatkoznak tisztán megmutatják, hogy ez az ördög kedvenc eszköze az embereket érintő destruktív tevékenységeire. 

Zenit: Pontosan mit jelent a spiritizmus és miért nem összeegyeztethető a hittel?

Bamonte atya: A halottak megidézése egy olyan gyakorlat, amely embereken vagy technikákon keresztül, médiummal vagy médium nélkül kísérletet tesz arra, hogy halott személyeknek kérdéseket tegyenek föl. 
Minden alkalommal amikor Istenhez imádkozunk a halottainkért anélkül, hogy spiritiszta gyakorlatot alkalmaznánk, megkérjük a halottat vagy szentet, hogy imádkozzon Istenhez értünk. Ez ima a halottakhoz, de nem a megidézése ami a spiritizmusban történik.  
A halottak csak Isten engedélyével nyilvánulhatnak meg közvetlenül, és soha nem technikákon, médiumon vagy szeánszon keresztül. Egyedi esetekben Isten megengedheti a halottnak, hogy megjelenjen nekünk, például tanácsot adjon vagy vigasztaljon jelenlétével, hogy imát kérjen tőlünk, vagy háláját fejezze ki az imákért. 
Ha mi vagyunk azok akik szeretnénk kapcsolatba lépni a halottakkal technikákon keresztül, akkor erről már az Ószövetség is beszélt, hogy Isten undorodik attól, aki ilyet cselekszik. Erről szól Mózes ötödik könyve 18;10-12, és a Leviták 19;31. 

Zenit: A spiritiszta gyakorlatok vigaszt és a halott személlyel való kapcsolatot ígérnek. Keresztény szemszögből mit lehet mondani azoknak akik ilyen módon közelítik meg a túlvilágot. 

Bamonte atya: El kellene olvasniuk a Bibliát és meglátnák, hogy Isten szigorúan megtiltja ezt a fajta kapcsolatfelvételt, mert tudja, hogy ez megtévesztő dolog, a sötétségbe sodor minket, eltávolít bennünket az igazságtól, az igaz hittől, megnyitja az utat a gonosz lelkek beavatkozásának. 
Aki szeretné magához közel érezni elhunyt szeretteit, az menjen gyakran szentmisére, gyónjon, imádkozzon értük, és teljes mértékben fogadja el Isten akaratát. Isten biztosan megadja nekik azt a lehetőséget, hogy békében és örömben lehessenek együtt elhunyt szeretteikkel.   

Zenit: Mik a spiritizmus fő veszélyei?

Bamonte atya: Fizikai problémák mint pl. gyomorbántalom, fájdalom a csontokban és a homloktájon, epilepsziás rohamok, hányás, bizsergés érzés a lábakban, hirtelen hideg vagy meleg érzése, növekvő szorongás, depresszió, folyamatos idegi tick, étkezési nehézségek. 

Zenit: Elég... elég! Van még valami? 

Bamonte atya: Csak a fizikai tünetekről beszéltem, de van még sok egyéb más is: nappali vagy éjszaki alvási nehézségek, munkára vagy tanulásra való képtelenség. Agitáltság, rémálmok, a sötétségtől való félelem, olyan érzés, mintha megragadták volna a karunkat, vagy olyan érzés mintha valaki ülne rajtunk. Mások ütéseket és harapásokat éreznek, vagy fújást a testre. 

Zenit: És mi a helyzet a pszichés károsodásokkal? 

Bamonte atya: Az olyan dolgok mint a kivonulás a társadalomból, függőségi állapotok mint alkoholizmus vagy drogfüggőség, a racionalitás és a szabadság elvesztése, a személyiségtől való elszakadás egészen addig a pontig, hogy valaki úgy érzi belépett egy másik személyiségbe; olyan hangok melyek beépülnek az imába, káromkodnak és öngyilkosságra biztatnak. 
Ami a helyek károsodását illeti, olyan dolgok jellemzik mint tárgyak mozgása minden külső behatás nélkül, ajtócsengő vagy hangszerek hangjának hallása, ami hirtelen elhallgat. Meg kell még említeni a tetőn, a falakon vagy a padlón hallható kopogást, dörömbölést, sírás vagy egyéb hangok a levegőben, léptek zaja, sötét árnyak vagy szörnyű látomások.  

Zenit: Mi a helyzet az un. pszeudo-katolikus spiritizmussal?


Bamonte atya: A katolikus hit és a spiritizmus összeegyeztethetetlen. Arra hivatkozva amit most mondtam, ez teljesen lehetetlen. 


Zenit: Igen, ez teljesen érthető. De nem szokatlan, hogy olyan katolikusokkal találkozunk, akik babonásak? Javulhat ez a tendencia? 


Bamonte atya: A babonaság az első parancsolat elleni bűn. A keresztény hit és babona egymásnak ellentmondanak, és mégis nem kevés keresztény fél a fekete macskától, a kiömlött olajtól, a 13-as és a 17-es számtól. Amuletteket vagy talizmánokat viselnek, hogy bevonzzák a szerencsét. 

Sok keresztény az ajtó fölött lópatkót tart. Nem szokatlan, hogy a katolikusok a kezükkel gesztusokat tesznek melyek szarvaknak látszanak, vagy vannak olyanok akik néhány alkalommal keresztezik a kezüket. Különösen súlyos, hogy ha egy keresztény hisz a horoszkópban, varázslókkal konzultál, olvastatnak a tenyerükből, vagy részt vesznek spiritizmusban. 
A babonaság sérti Krisztust


Forrás:
http://www.catholic.org/featured/headline.php?ID=467

Mi van az ördögűzés mögött?

Daniel Burke cikke


Több mint egy évtizede Frank-et a California államban lévő Silicon völgyben élő szoftver tanácsadót depresszió és düh kínozta. Mindent megpróbált, hogy megszűnjön ez az állapot, gyógyszert szedett, terápiára járt, még szellemekkel is kapcsolatba lépett, de semmi sem működött. 

Három évvel ezelőtt a felesége adott neki egy könyvet a démoni megszállottságról. Egy volt pap írta, aki még aktív a karizmatikus mozgalomban. A könyv szentírási részekkel bizonyítja a démonok létezését, és olyan kérdésekre is választ ad, hogy "Honnan tudjuk, hogy létezik gonosz szellem?", és "Hogyan imádkozzunk szabadulásért?" Frank úgy döntött, hogy az éjszakai kocogás alatt imádkozik szabadulásért. 
- Ha tudtam volna mi fog történni, akkor privát helyet választottam volna - mondta Frank. 
Miután elmondta az imát, összegörnyedt és öklendezett az út szélén. Úgy érezte a tüdeje kiugrik a mellkasából. 

Asztrofizikai doktorátussal Frank (nem a valódi neve) a tudomány emberének tartja magát, aki kutatásokra és elemzésekre támaszkodik, hogy megértse a világot. Az okkult felhangok ellenére, a szabadító imára adott erőszakos reakció nyilvánvalóvá tette számára az okot és az eredményt. Meggyőződött arról, hogy - mint azok a szegény lelkek akiről olvasott a könyvben - megfertőződött gonosz lelkekkel. 

Frank miután elolvasott több könyvet az exorcizmusról - nem gyakorló katolikusként - egy papot keresett, aki hajlandó volt ördögűzésre. 
Bizonyos módon Frank szerencsés volt. Az amerikai katolicizmusban az ördögűzés reneszánszát éli. Szakértők szerint most sokkal több ördögűző van az Egyesült Államokban mint a modern történelem folyamán bármikor. Múlt novemberben több mint száz püspök és pap találkozott Baltimore-ban, hogy további embereket toborozzanak. 

Így Franknak nem kellett messzire mennie, hogy rátaláljon Gary Thomasra, a Kalifornia állambeli Saratogában (ami egy kisváros a Szilikon völgy nyugati oldalán) lévő papra. A Szent Szív plébánia lelkipásztori feladatai mellett a san jose-i egyházmegye hivatalos ördögűzője. Ő lett az amerikai katolikus ördögűzők szóvivője is, a Rítus c. könyvvel és filmmel, amely a római ördögűző képzéséről szól. 

Frank átesett egy egy órás vizsgálaton, melyet Thomas atya "ördögűző csapatának" pszichiátere végzett el. Megállapította, hogy Frank nem szenved pszichiátriai betegségben. Thomas imádkozott Frank fölött, mire Frank nagyokat ásított. Ezt úgy értelmezte, hogy jel volt a benne rejtőző démonokra, akik irtóztak a szentelményektől, ami 1614-óta kritériumként szerepel a megszállottságra. 

Thomas hangsúlyozza, hogy a megszállottság ritka, talán az elmúlt öt évben öt emberen végzett ördögűzést. A hozzá forduló emberek 80%-ának terápiára van szüksége nem ördögűzésre, mondta ő. Amit Thomas nem említett, hogy az öt emberből - akiken ördögűzést végzett - négy feladta, mert frusztrálta őket az, hogy nem javultak. Az ötödik Frank volt, aki öt havonta elment a Szent Szívbe ördögűzésre, ezek két és fél évig tartottak. 

Az olyan esetek mint Franké, kellemetlen nem csak az ördögűzőknek mint Thomas, hanem a papoknak, a közbenjáróknak, és a pszichés panaszokkal foglalkozó egészségügyi szakembereknek is. Thomas arra ösztönzi Frank-et, hogy az ördögűzés mellett keressen fel pszichiátert is. De két évi pszichiáterhez járás után - aki antidepresszánsokat írt fel neki - Frank elutasította a gyógyszereket és a pszichoterápiát. Kipróbálta ezeket, de azt mondja nem segített. Az ördögűzés azonban igen. 
- Fejlődést értünk el - mondja Frank. Jobban érzem magam a mindennapokban. Remélem, már nem fog sokáig tartani, hogy végezzünk. 

Ahogyan nő az ördögűzések iránt az érdeklődés, az egyháznak bonyolult kérdésekkel kell szembenéznie. A rítus csak egy idejétmúlt ellenszer a történetre? Vagy hatékony lehet a modern orvosi és pszichoterápiás kezelés mellett? És miért vannak olyan püspökök - akik olyan egyházat vezetnek ahol kiürülnek az iskolák, megszűnnek a hivatások, és nem szűnő szexuális botrányok jellemzők - korlátozott idejüket és erőforrásaikat ördögűzők kiképzésére fordítják?

Démoni megszállottság


Évszázados alvás után az ördögűzések száma most kezd növekedni, amikor az egyház jelentős válsággal néz szembe, mondja Nancy Caciola a San Diegoban lévő University of California történésze. Az ördögűzést tartalmazó kézikönyvek bonyolultabb és standardizáltabbak voltak a XV. században amikor két férfi is azt állította, hogy ő a valódi pápa. A kézikönyvek ismét előtérbe kerültek a reformáció idején.  
- Általánosságban elmondható, hogy az ördögűzések ezekhez a fordulópontokhoz kapcsolódnak, amikor az egyház valamilyen módon ellenállásba ütközött, megpróbálta központosítani a hatalmat, és letisztázni az Istentől jövő hatalmat a hierarchiában - mondja Caciola. 

Az Egyesült Államokban lévő Katolikus Egyház számára a kihívást a következők jelentik: szexuális bántalmazások botrányai, szekularizálódó társadalom, elkényelmesedő nyáj, tanulmányok szerint három felnőtt katolikusból egy elveszíti a hitét, hogy csak néhány dolgot említsünk.  
Az exorcizmus megerősíti az egyház fontosságát, és páratlan hatalmát az emberi sors fölött. Ki más segíthetne, ha az ördög megközelít?
II. János Pál pápa aki a hírek szerint több ördögűzést elvégzett, gyakran figyelmeztette a katolikusokat, hogy sátán valós, és nagyon veszélyes. 

2005-ben XVI. Benedek dicsérte az olasz ördögűzők egy csoportját, és ezt mondta nekik: "Arra buzdítom önöket, hogy folytassák ezt a fontos egyházi szolgálatot, melyet a püspökök éber figyelme, és a keresztény közösség folyamatos imája követ. 
Michael Cuneo szerint János Pál pápaságának második felében a hivatalos ördögűzők száma az Egyesült Államokban 1-től 19-ig terjedt. Benedek pápa ideje alatt 30-ra nőtt a számuk. Az új exorcisták közül sokan teológiai szempontból konzervatívak, akiket hasonló gondolkodású püspökök választottak ki,  még osztják azt a hitet, hogy az egyház a gonosz erőivel küzd. 

Ezt a magasztos nézetet képviselő férfiak varázsát a papság szexuális botrányai szüntették meg. Thomas atya és mások is úgy vélik, hogy a renoméjuk visszaállítása évekbe vagy akár generációkba fog kerülni.  
- A 2002-es események hatása mostanra drámaivá vált - mondja Thomas, aki bár 57 éves, azonban egy fiatalember energiája árad belőle. Ez olyan, mint amikor földrengés következik be, az épületek összeomlanak, aztán meg kell javítanod azokat. Az utóhatás borzalmas. 

A papság hírnevének helyreállításában sok fiatal pap részt vesz - reverendát visel, latin misét cerebrál, II. Vatikáni Zsinat előtti imákat mond, ördögűzéseket hajt végre, egy olyan rítust, ami a papokat inkább hősöknek állítja be mint bűnbaknak. 

- Visszatérés a múlthoz, mondja Robert Schreiter a chichagoi Theological Union teológusa. 


Apokalipszis mostAz ördögűzés iránti érdeklődés összefüggésben van az apokaliptikus prognózisokkal, mondja Caciola. Ahogyan a világ egyre közelebb kerül a véghez, a démoni erők egyre jobban elhatalmasodnak, több emberi áldozatot követelve, a Szentírás szerint. Az utóbbi időkben az éjszakai hírek olvasása elég volt ahhoz, hogy meggyőzzön néhány kortárs katolikust, hogy valóban közel a vég. 
- Azt hiszem tényleg az apokaliptikus időkben élünk - mondja Thomas. - A gazdaság, az egyház botrányai, és az egyebek események cunamiját okozták, nem gondolom, hogy ezek véletlen egybeesések. 

Az illinois állambeli Springfield püspöke Thomas Paprocki múlt novemberben összehívott egy ördögűző konferenciát. A püspök vezetője a kánonjogi bizottságnak, és a konzervatív kampány részeként nem látja az exorcizmus iránti érdeklődést. - Biztosan nem ülünk le egy csoportban és mondjuk: "Hogyan tudjuk helyreállítani az alapokat? Hé, végezzünk ördögűzést! - mondja ő."

Inkább az az érdeklődés oka, hogy a katolikusok ragaszkodnak hozzá, és az egyház nem rendelkezik elegendő ördögűzővel  a kereslet kielégítésére. Míg  a teljes megszállottság rendkívül ritka, a démoni zaklatás egyéb formái melyet az egyház "elnyomásnak" vagy "megtorlásnak" nevez növekvő számot mutatnak mondja Paprocki. 
- Az emberek elszakadtak a szervezett vallástól, a saját útjaitól vagy nem teljesen követik vallásukat. Ez ajtót nyit az ördögnek, ami bejön és részévé válik az életünknek - mondja ő. 

Néhány évig Paprocki hallott az ördögűzők elégedetlenkedését, hogy nehéz a munkájuk. 
- Bizonyos értelemben ez nem tisztességes számukra - mondja ő.   
Két éve mióta megjelent a Rítus c. film, Thomas atya azt mondja havonta 40 ember hívja vagy ír neki e-mailt azt állítva megszállottak, és segítsen nekik. 
A baltimore-i találkozó célja az volt, hogy meggyőzze az ország mind a 195 egyházmegyéjét, és hogy kinevezzenek olyan papokat akik alkalmasak  arra, hogy kivizsgálják a démoni megszállottsággal kapcsolatot eseteket. 
- Ez nem annyira ördögűzés, hanem időigényes szűrés - mondja Paprocki. 

A püspök reméli, hogy a 66 pap és 55 püspök jelenléte a konferencián a jel arra, hogy a segítség már úton van. 


Gerilla hadviselésA Rolling Stones téved. Az ördög nem reméli, hogy kitalálod a nevét, és senki sem cimborál a bukott angyalokkal.  

Közel két tucat démon "nyomta el" Franket Thomas szerint. Ez azt jelenti, hogy Thomas teste és lelke támadás alatt állt, de nem esett teljesen az ördög befolyása alá mint ami megtörténik teljes megszállottság alatt. 

- A démonok nem egyedül utaznak - mondja Thomas. - Csoportosan utaznak, és meg kell szerezned a nevüket, hogy kiűzhesd őket. 
Frank és Thomas azt mondja az elmúlt két és fél évet azzal töltötték, hogy megtudják a démonok nevét, és kiűzzék őket egyiket a másik után. 
Mint az exorcizmus számos jellemzője mint a névjegyzék Jézushoz kötődik. A Márk 5,1-20-ban Jézus megkérdezi a démonok nevét (Légió, jött a válasz), aztán beleküldte őket egy sertéscsordába. 

A szinoptikus evangéliumok mindegyike Jézus által végzett exorcizmusról szól, aki arra biztatta a tanítványait, hogy démonokat űzzenek ki a nevében. Elhanyagolta a részletes utasításokat. 
Az évszázadok folyamán a Katolikus Egyház folyamatosan betöltötte ezt az űrt, kidolgozta az ördögűzés szertartását, és megszabva azt ki végezheti el. Korábban bárki - akár nők is - kiűzhettek démonokat. Most csak megfelelő püspöki engedéllyel rendelkező papok végezhetnek ilyet. 

Jeffrey Grob atya a chichago-i egyházmegye hivatalos ördögűzője azt mondja, az egyház kibővített irányelveket bocsátott ki a sarlatánok visszaélései miatt akik arra használták az ördögűzést, hogy pénzt keressenek vele, vagy megtámadják az ellenséget. 
A késő középkorban az Európában elterjed boszorkányvadászat során a démonokról úgy gondolták, hogy elrejtőznek a sziklák alatt állítja dr. Grob aki 2006-ban készült disszertációjában ismerteti a rítus történetét.
Gyakran terelődött a nőkre a gyanú, és az állítólagos boszorkányokat elfogták, megkínozták és megölték. 

"A legjobb amit tehetett az egyház, hogy sokkal jobban szabályozta az ördögűzés rítusát, és szorosabb ellenőrzés alá vonták azokat akik a szertartást végezték", írja Grob. 
"Végül csak azokat az ördögűzési formákat engedélyezték, melyeket régebb óta használtak, és az exorcisták számára sokkal bonyolultabb feltételeket írtak elő."


A Szentlélek a lelkek ellenA múltban a Vatikán katolikus karizmatikusokat képzett, akiknek az 1970-es években bekövetkezett megjelenése újra ráirányította a figyelmet az ördögűzésekre. 
A karizmatikus mozgalommal együtt az exorcizmus virágzott az afrikai és a latin-amerikai országokban, ahol a szellemekben való hit - a gonosz és egyéb - széles körben elterjedt. 

Bizonyos értelemben a katolikus karizmatikus pünkösdi stílusú "szabadító szolgálatai" közelebb kerültek az első század ördögűzéséhez mint az egyház modern szertartása. Egyszerű verbális szövegeket használnak és sok bántalmazást a gonosz erőknek nyilvánítanak. Hiszik, hogy a démonok eltávolításának hatalmát nem a püspök adja, hanem a Szentlélek. 

Habár a pünkösdi mozgalom befolyásolta, a katolikus karizmatikusok inkább tekintenek óvatossággal az ördögűzésre mint a pünkösdiek, néhányan tömeges gyógyító szolgálatokat szerveznek, hogy "megszabadítsák" a szenvedőket a tisztátalanság, a drogfüggőségtől, és - vitatható módon - a homoszexualitástól. 
Mégis, a katolikus szabadítók gyakran a diagnózisaikat hirtelen benyomásokra alapozzák, az óvatos felmérés helyett mondja Schreiter a Katolikus Teológiai Unióból. 

A Vatikánnak feltűnt a szabadító szolgálatok növekedése különösen Afrikában és Olaszországban, a püspökök utasítást kaptak, hogy lépjenek fel szigorúan ezekkel szemben. 
"A püspököket arra kérik, hogy szenteljenek nagyobb figyelmet azokra, akik nem rendelkeznek a szükséges hatalommal olyan gyülekezetek vezetésére, ahol a démonoktól való szabadítással foglalkoznak", írta 1985-ben a Hittani Kongregáció vezetője a későbbi Benedek pápa. A Vatikán 2000-ben megismételte a figyelmeztetést. 

A katolikus karizmatikusok okozta veszélyek elhalványulnak az orvostudományok kihívásai mellett. 
"Pozitív oldalról tekintve a pszichológusok és pszichiáterek információkat kapnak arról, hogy integrálják az ördögűzést a modern világba, de negatív oldalról nézve megkérdőjelezik az ördögűzést mint az egészség helyreállításának" , írja Grob. 

Az ördög vett rá, hogy ezt tegyem


A római szertartás figyelmezteti az ördögűzőket, hogy legyenek "körültekintőek és óvatosak", és ne használják a szertartást anélkül, hogy "erkölcsi bizonyossággal" meg nem győződnek a személy megszállottságáról. Emellett figyelmeztet arra is, hogy ne keverjék össze a mentális betegségeket a démoni befolyással. 

Súlyos mentális betegségekben ha nem alkalmazunk gyógyszeres kezelést, akkor öngyilkossághoz, vagy lassú halálhoz vezethet az elhanyagolás miatt, mondja John Cecero atya. 
Ezen aggodalmaknak köszönhetően néhány exorcista pap mint Thomas atya "ördögűző csapatot" alkalmaz, ami magába foglalja a pszichiátert, a pszichológust, és egyéb orvosokat. 

Grob három kategóriába sorolja a mentális egészséggel foglalkozókat: Azokra akik hisznek az ördögűzésben, azokra akik ezt csak placebonak gondolják, és azokra akik szerint ez átverés. 

dr. Richard Gallagher a new york-i Medical College pszichiáter professzora az első kategóriába tartozik. Az egyetlen amerikai, aki tagja a római székhelyű Ördögűzők Nemzetközi Szövetségének, az elmúlt 25 évben segítette az ördögűzőket azzal, hogy megvizsgálta azokat a személyeket akik megszállottnak mondták magukat, és értékeli mentális állapotukat. 
Gallagher óvatosan megjegyzi, hogy ő nem diagnosztizál démoni megszállottságot. Ez a pap dolga. Ő csak kizárja az orvosi okokat a rossz állapotban lévő betegeknél. 
- A legtöbb pap jól képzett és szkeptikus, és ez így jó - mondja Gallagher. A hozzám forduló emberek nagy százaléka pszichiátriai problémákkal küzd. 

A megszállottsággal együtt leggyakrabban a következő pszichiátriai betegségek járnak együtt: skizofrénia, bipoláris zavar, személyiségzavarok, disszociatív személyiségzavar melyet korábban többszörös személyiségzavarnak neveztek. 
A megszállottság nem szerepel a standard diagnosztikai kézikönyvekben. - Nem is lehet - mondja Gallagher. Egy szellemi zavar nem pszichiátriai zavar. 

Harc a szertartásért


dr. Roberto Lewis-Fernandez szerint - aki a könyv frissítéséért felelő csapat tagja - a Mentális Zavarok Diagnosztikus és Statisztikai kézikönyvébe bekerülhet a megszállottság. 
Lewis-Fernandez a Columbia Egyetem pszichiátria professzora javasolja a "megszállottsági transz" kategóriaként történő felvételét a disszociációs identitászavar részhez. A megszállottsági transzot mint disszociatív identitászavart úgy jelzik, amikor az egyén úgy érzi külső vagy belső erő támadja, és csak kevés emléke van erről az időszakról. 

A bejegyzés nem foglalkozna azzal, hogy a külső erő "valós vagy sem", és különbséget tenne a stresszel járó transzállapot mint a démoni megszállottság, és a sokkal pozitívabb vallási tapasztalatok mint a Szentlélekben "nyugvás" között mondja Lewis-Fernandez. 
A megszállottság miatt kialakuló transz állapot kezelése magában foglalja az ördögűzést is. 
- Amíg egy empatikus ember végzi és nem árt, addig működhet - mondja ő. 

Gallagher azt mondja számos ördögűzést látott már. De az egyháznak csak adomaszerű bizonyítéka van a szertartás hatásosságát illetően. Habár megpróbáltak felelősségteljes korlátokat felállítani az ördögűzés használatával kapcsolatban, de soha nem publikáltak tanulmányokat, hogy milyen gyakran végzik, hol és ki. 

Egyre több pszichiáter mint Lewis-Fernandez hajlandó beépíteni a kezelésekbe a vallási gyakorlatokat. A mentális panaszokkal foglalkozó tudósok egy nap talán használhatnák az ördögűzést mint lehetőséget a gyógyításban. 
Cuneo a szociológus azzal érvelt, hogy a közelmúltbeli érdeklődés az exorcizmus iránt része az amerikai gyors megoldásoknak, a pop pszichológiának, a múlt hibáinak, a fájdalommentes kultúrának. 

Azonban Frank leírja az ördögűzéssel kapcsolatos tapasztalatait, és nem volt sem gyors, sem fájdalommentes. 
Minden alkalommal másfél órát töltött sikoltozással és fenyegetőzéssel egy felekezeti templomban.         
- A végén úgy éreztem mint akin átment az úthenger. A hangom olyan volt mint egy dagadt sertésé, és úsztam az izzadtságban. 

A fizikai kimerültség ellenére béke tölti el az ördögűzések után. Aztán az érzés elhalványul. 


Forrás: 
http://www.uscatholic.org/church/2011/05/theyre-baaack-whats-behind-return-exorcist

2019. március 24., vasárnap

A Ouija tábla megszállottságot és démoni zaklatást okozhat

Az alábbi videókon a Ouija táblához köthető megszállottság, démoni zaklatások láthatók. Természetesen sok hamisítvány és megrendezett jelenet lehet az interneten, de mindenki döntse el kockáztat-e ilyesmit. A Ouija táblával soha nem az elhunytakkal lehet beszélgetni, csupán megtévesztő démonokkal.  


2019. március 19., kedd

Részvételem az okkultizmusban

Keresztény kutatóként és a hit védelmezőjeként beleástam magam az okkultizmusba, a világvallásokba, és a keresztény alapú kultúrákba. 
Az ok amiért ezt az információt megosztom magamról, mert tisztában vagyok azzal, hogy létezik természetfeletti világ. Bemutatom az okkulttal való kapcsolatomat ami megtérésem előtt történt. 

Amikor tinédzser voltam - még a kereszténységem előtt - foglalkoztattak a spirituális dolgok. A kereszténység semmit sem jelentett számomra.  Az öcsém aki keresztény volt, folyamatosan próbált nekem bizonyságot tenni hitéről. Emlékszem rá, hogy fizikálisan is megfenyegettem hagyja abba a zaklatásomat a keresztény dolgokkal. Érdekelt hogyan léphetek kapcsolatba a halottakkal, és hogyan láthatok dolgokat a szellemi világban. Eredményeket akartam elérni, és keresztény erkölcsök és szabályok nem jelentettek semmit, de érvényesíteni akartam vágyaimat. Beléptem a sötétség világába. 

A középiskolai barátaimmal kipróbáltuk a nekromanciát (kapcsolat a halottakkal), Ouija táblát, szeánszot, ingát, asztal táncoltatást, asztrális kivetítést, és más praktikákat. Voltak eredményeink. Mind igaz amit elmesélek neked. Nem túlzom el a dolgokat. Azért hozom nyilvánosságra a dolgokat, hogy felhívjam az emberek figyelmét a veszélyekre, és hogy ez valóságos. Láthatod, hogy az okkult sötétséggel jár. Kénytelen vagyok feltenni egy kérdést. Mivel áll kapcsolatban a Wicca, isteni manifesztációkkal vagy valami mással?

Mielőtt még megszülettem, az anyám arról álmodott, hogy egy ember eljön hozzá. Fehér színű hosszú ujjú pólóban jön, ami vissza van hajtva a könyökéig. Fekete nadrágot és fekete cipőt viselt, néha rövid karimájú kalapot. Ez az álom annyira megzavarta anyámat, hogy felébredt. Aztán csak ült az ágyban, nézte a falat, és látta, ahogyan a férfi materializálódik a falon keresztül, megközelíti az ágyat, és nézi őt. Annyira megijesztette, hogy felébresztette apámat, aki nem látta őt, de arra fordította a lámpát és ekkor az  alak eltűnt. Most azt gondolhatod, hogy az anyám vagy látta ezt, vagy be volt gyógyszerezve, vagy valami hasonló. A probléma az volt, hogy a jelenségek két éven keresztül zajlottak. Az anyám magas IQ-val rendelkezett, és mindent racionálisa szemmel nézett (2004-ben halt meg). Ez az alak házról-házra követte az anyámat, mivel apám a seregben szolgált, így gyakran költöztünk. 

Miután megszülettem, az anyám azt mondta egyik este ismét ezt álmodta. Szokás szerint az álom felébresztette, és várta az ágyban a materializációt. A férfi megjelent. Ekkor átment oda ahol feküdtem, félig a falban volt félig a szobában, és engem nézett. Az anyám azt mondta volt valami más abban a látogatásban, de nem tudta mi volt az. Megbökdöste az apámat aki felébredt és felkapcsolta a villanyt. Az alak eltűnt. Nem sokkal később abbamaradtak a jelenések. Fiatalon senkinek sem meséltem a "jelenésekről" melyeket anyám látott, mert úgy gondoltam túl furcsa és kínos lenne, meg a barátaim is furcsának találták az anyámat. 

Később 17 évesen amikor még csak éppen belekezdtem az okkultba, kipróbáltam az asztrális kivetítést. Ez egy olyan gyakorlat, ahol a személy megpróbálja elhagyni szellemtestével a fizikai testét, hogy utazgasson. Most már nem tudnám ezt megcsinálni, azonban voltak jelentősebb sikereim, mint erős mozgás, emelkedés, lebegés, néha szédülés. Teljes sikerem nem volt, és amikor elmondtam egy okkultizmussal foglalkozó haveromnak, akkor azt mondta ő képes rendszeresen megtenni. Kételkedtem ebben, és felajánlottam neki egy próbát. Megkértem őt, hogy asztrális kivetülés formájában jöjjön el a szobámba, és nézze meg az asztalomat. Az íróasztalon egy bizonyos alakzatban tollakat, ceruzákat és könyveket helyeztem el, és másnap amikor iskolában voltunk akkor elmondhatta nekem mit látott asztrális kivetüléskor a lakásban. Azt mondta ez nem lesz probléma. 

Aznap este elrendeztem az íróasztalomat és lefeküdtem aludni. Másnap reggel a barátommal mentünk az iskola felé, és megkérdeztem sikerült-e az asztrális kivetülés, és sikerült-e megnéznie az asztalomat. Azt mondta nem tudta megcsinálni. Kezdetben dühös voltam, de aztán elmondta miért nem sikerült. Elmesélte, hogy asztrális kivetülés közben közeledett a házunkhoz, azonban egy férfi aki feltűrt hosszú ujjú pólóban, fekete nadrágban, fekete cipőben és fekete kalapban volt, nem engedte be a házba. Nagyon megdöbbentem, mert nem meséltem neki anyám látomásairól. 


Egyre mélyebben az okkultba


Elég érdekes volt az, hogy a barátom olyan dologról beszélt amiről nem tudott. Bátorítottak minket, vele és két másik barátommal egyre jobban elmélyültünk az okkultban. Világosan emlékszem arra, hogy egy este együtt voltunk egy szobában, és vártuk a szellemet, hogy megnyilvánuljon. A barátaimmal láttuk, ahogyan fények mozognak a levegőben. Ez felkeltette az érdeklődésemet, és megpróbáltam szellemeket meghívni, hogy kapcsolatba lépjenek velem. Első alkalommal nem történt semmi sem. Azonban felfedeztem, hogy kék aurát látok más körül, ugyanazt álmodtam amit más, éjszaka hangokat hallottam amikor más nem volt körülöttem, stb. Világosan emlékszem arra, hogy minél jobban bevonódtunk, annál jobban vonzottak a sötét dolgok. Emlékszem arra, hogy démoni lények posztereit akasztottam ki a falra, és azt gondoltam ez menő. Érdekeltek a koponyák. Aztán elkezdtem heavy metal zenét hallgatni, amiben voltak "sötét" felhangok. Egyre nagyobb ellenállást éreztem a kereszténység iránt. 

Egyik este egy barátommal próbáltam kapcsolatba lépni a halottakkal. Mindketten láttuk, ahogyan egy kék fénygolyó kezd materializálódni és növekedni a padló közelében. Néztük ahogyan változott, és egy ember alakját vette föl. Ennek az embernek egy köpeny volt a hátán. Felemelkedett és felénk fordult. Amikor teljesen felénk fordult, akkor eltűnt, és egy sárga kereszt maradt utána a levegőben. Ahogyan ezeket a sorokat írom, még mindig látom magam előtt lelki szemeimmel. Gyönyörű volt. Ragyogott, bevilágította a szobát, és ugyanazt a kék fényt bocsátotta ki, mint amilyen aura körülvette. Aztán a kereszt elmozdult. Hirtelen ott termett előttünk. Lebegett és ragyogott előttünk, bevilágította az egész szobát. Ez a jelenség annyira megijesztett minket, hogy elmentünk onnan. Nem tudtuk mit tegyünk. Beszéltünk néhány emberrel aki már foglalkozott okkultizmussal, és azt mondták ez rossz. Meg kell állítanunk. 

Ez és a többi hasonló tapasztalat eléggé elgondolkodtatott engem, hogy átgondoljak mindent amit tettem. Végtére is a barátommal valami olyat láttunk, ami nagyon megérintett és valóságos volt. Nem ittunk, és nem használtunk drogokat. De a jó hír, hogy az Úr drámai és valós módon megmentett engem, és elfordultam az okkultizmustól. 

Sokan nem hiszik, hogy ez megtörtént velem. Az Úr a tanúm rá, hogy ez megtörtént. Feladtam ezt az egészet, mert tudtam, hogy létezik odakint egy szellemi világ, és hogy a Wicca-ban lévő emberek képesek kapcsoltba lépni a szellemi erőkkel. A kérdés csak az, hogy micsodák ők? Honnan lehet tudni, hogy jók vagy rosszak?

A Wiccát gyakorló emberek önkéntelenül is kapcsolatba lépnek a démoni erőkkel, és így hatalomhoz jutnak. De a hatalomnak ára van. Az ár a sötétség. Nagyon jól emlékszem a keresztényellenes magatartásra ami növekedett bennem ahogyan egyre beljebb kerültem a sötétségbe. Emlékszem a sötétséggel kapcsolatos dolgaimra mint a koponyák, pentagramok, az éjszaka sötétségére, és az általános dacos attitűdre. Ahogyan egyre jobban bevonódtam ebbe, egyre jobban növekedtek ezek a dolgok. Határozottan egy sprirituális kapcsolat alakult ki az okkult mögötti hatalom szerzőjével. Hasonlóképpen létezik egy hatalom ami az igaz és élő Istenből, Jézus Krisztusból származik. Ő sokkal nagyobb erővel, tisztasággal és igazsággal rendelkezik, mint amit a Wicca képes adni. Habár az okkult valóságos, Isten is az, és az ellenség elleni egyetlen védelem Jézus Krisztus. 


Forrás:
https://carm.org/religious-movements/wicca/my-involvement-occult

2019. március 17., vasárnap

A szex démonai - Egy ördögűző beszámolója

Az alábbi videóban Peter Glas lengyel atya beszél a megszállottságról, arról, hogy mennyire veszélyes a szabados szexualitás, milyen démoni kötelékek alakulnak ki a pornográfia és az önkielégítés miatt. Egy lány hangját is hallani, aki beszámol arról mi vezetett el a megszállottsághoz.  A videó lengyelül hallható, de a beállításokban van magyar felirat.


2019. március 13., szerda

"Ha a keresztények ismernék a rózsafüzér hatalmát, végem lenne!"
Megosztunk egy dialógust ami nem túl régen elhunyt Gabriele Amorth és a sátán között zajlott le. A sátán és a pap között gyakran fordult elő konfrontáció. Amorth atya sok nehéz esettel találkozott, és persze sok hazugsággal, hiszen az ördög tevékenysége a hazugságon alapul.  

Az ördög válasza


Fabio Marchese Ragona a Stanze Vaticana blog kurátora írta: "Az ördögűzés alatt Amorth atya megkérdezte az ördögöt mikor hagyja el megszállt lány testét. Az ördög azt válaszolta december 8-ig marad. Erről kiderült, hogy nem igaz, és amikor Amorth atya rákérdezett a hazugságra, az ördög ezt válaszolta neki; 'Nem mondták még neked, hogy hazug vagyok?' (Faro di Roma, 2016 szeptember)

Hogyan lehet kikérdezni az ördögöt? 


Amorth atya ezt írta a Luce di Maria honlapján (2015 május), hogy "az ördögűző kihallgatja az ördögöt, és válaszokat kap tőle." De ha az ördög a hazugság atyja, akkor mit használjunk a kihallgatás során?

"Tény, hogy az ördög válaszait később elbíráljuk, talán az Úr kényszeríti az ördögöt az igazmondásra, hogy megmutassa Krisztus legyőzte a sátánt, és kényszeríti arra is, hogy engedelmeskedjen Krisztus követőinek, amikor az Ő nevében működnek. 

A legrosszabb megaláztatás


Amorth atya szerint a gonosz "gyakran kijelenti, hogy kényszerítik a beszédre, amit általában megpróbál elkerülni. De amikor erre kényszerítik, akkor ez nagy megaláztatás számára, a vereség jele. Nagy probléma, ha az exorcista kíváncsiskodik (amit a szertartáskönyv megtilt) vagy az ördög vezeti a beszélgetést. Pontosan azért, mert ő a hazugság mestere, a sátán számára megalázó, ha Isten az igazság kimondására kényszeríti őt. 

"Erősebb vagyok mint Isten"


Az Urlo magazinban történt beszélgetésben Amorth atya megemlítette: "Egyszer megkérdeztem a démont, hogy a szuper intelligenciája ellenére hogyan kerülhetett a pokolba? Ő ezt válaszolta: 'Fellázadtam Isten ellen, így megmutattam, hogy erősebb vagyok mint Ő. Ezért számunkra a lázadás a fölény és a győzelem jele.'

"Félek, amikor használod a Szűzanya nevét..."


A Last exorcist c. könyvben - amely több blogbejegyzésből áll mint pl. a Gloria TV és a Testimonianze di fede - Amorth atya bemutat egy komplett beszélgetést ami közte és az ördög között folyik. 

Amorth atya: "A Szűzanya mely erényei idegesítenek?"

Démon: "Idegesít, mert ő a legalázatosabb az összes teremtmény közül, és vagyok a legbüszkébb; mert minden teremtmény közül ő a legtisztább, és én nem vagyok az; és minden teremtmény közül ő a leghűségesebb Istenhez, én meg lázadó vagyok!" 

Amorth atya: "Mondd meg nekem mi a Szűzanya negyedik erénye, ami miatt jobban félsz a Szűzanya nevétől, mintha Jézus Krisztus nevét említeném."

Démon: "Sokkal jobban félek amikor kimondod a Szűzanya nevét, mert jobban megaláz egy egyszerű teremtmény mint Jézus..."

Amorth atya: "Mondd el nekem a Szűzanya jellemzői közül melyik idegesít téged a legjobban."

Démon: "Mert ő mindig legyőz engem, mert őt soha nem fertőzte meg a bűn!"

"Az egyik ördögűzés alatt - emlékezett vissza Amorth atya - a sátán egy megszállotton keresztül ezt mondta nekem: 'A rózsafüzér minden Üdvözlégye egy ütés a fejemre; ha a keresztények ismernék a rózsafüzér hatalmát, akkor végem lenne!"

Az első összecsapás


A Libero weboldalon (2012 február 3-án) Amorth atya visszaemlékezett a sátánnal való első összecsapására. Egy ördögűzés alatt történt:

"Hirtelen démoni jelenlétet éreztem előttem. Éreztem, hogy ez a démon feszülten nézett engem. Alaposan megvizsgált engem. Körbejárt engem. A levegő lehűlt. Szörnyen hideg lett. Candido atya már régen figyelmeztetett engem az ilyen hirtelen hőmérséklet csökkenésre, de egy dolog hallani ezeket a dolgokat, és más megtapasztalni. Megpróbáltam koncentrálni. Becsuktam a szemem, és folytattam az imát. 'Távozz lázadó! Távozz csábító, aki telve vagy csalással és ámítással, az erény ellensége, az ártatlanság üldözője! Engedd át a helyed Krisztusnak, akiben nincs semmi a művedből..."

 
Forrás:
https://aleteia.org/2017/07/02/devil-admits-to-exorcist-im-afraid-of-the-madonna/

2019. március 7., csütörtök

Amikor a szellemi vezetők és az "elhunyt hozzátartozók" valójában megtévesztő démonok

A természetfeletti jelenségek már gyermekkorom óta érdekeltek. Anyám is megtapasztalt spirituális jelenségeket, de nem foglalkozott vele később. Mire elkezdtem a középiskolát, már anyám is készen állt a témával foglalkozni. Egy alkalommal amikor a kutyáját sétáltatta a parkban, odalépett hozzá egy médium, és azt mondta anyám potenciális médium, és meghívta a glasgow-i Spiritualista Egyházba. 

Anyám nagyon gyorsan belemerült a természetfelettibe. A Spiritualista Egyház új tagjaként vállalta a vasárnapi szolgálatot, hét közepén csoportokat tartott, majd jógaórát. Mindent megosztott velem amit tanult, és engem is lenyűgözött. Elköteleződött a médiumoknak, és mások arra biztatták csatlakozzon a Nyitott Körhöz, ahol megtanulhatja a kapcsolatfelvételt az elhunytakkal. Anyám fejlesztette a tisztánlátást, a tisztánhallást, a tisztánérzékelést és tanult más médiumoktól. 

Minden alkalommal amikor anya magán szeánszot tartott helyi vagy vendég médiummal, megvásárolta a szeánsz felvételét, és otthon meghallgattuk. Lenyűgözött engem, hogy egy fél órás felvétel mennyi, a szellemektől származó beszélgetést tartalmaz. Részleteket kaptunk az életünkről. Pontos neveket, helyszíneket, és dátumokat kaptunk.  Nyilvánvalóvá vált, hogy a médiumok nem voltak sarlatánok, nem csak úgy ráhibáztak a nevekre. Pontosan leírták a halott hozzátartozók külsejét, személyiségét, és akár a jellemző mondatokat is, melyeket nekünk mondtak. 

Amikor elég idős lettem, csatlakoztam a Spirituálista Egyházhoz. Faltuk a csakrák nyitásáról, a kristály gyógyításról, a reinkarnációról, az alternatív terápiáról szóló könyveket. Ellátogattunk New Age központokba, és sok információt magunkba szívtunk, hogy segítsen minket a szellemi fejlődésünkben. A környezetvédelem a társadalmi igazságosság, a nemzetközi béke iránti szenvedélyünk miatt szívesen gyógyítottunk embereket és állatokat személyesen vagy távolból. Végül részt vehettünk átváltozás üléseken is. Anya automatikus írás és jóslás útján azt mondta nekem, szellemi művész leszek, szellemi vezetők és elhunyt hozzátartozók képeit fogom lerajzolni. Kirlian fotográfiával kísérletezem, infravörös film  segítségével ektoplazmát fényképeztem. 

Az elkövetkező tíz évben több médiumról hallottunk aki nem tudták többé kontrollálni amikor a szellemek beszéltek hozzájuk vagy rajtuk keresztül. Sok médium idegösszeomlást kapott, pszichiátriára kerültek, vagy a szellemi vezetők kényszerítették őket. Hallottunk poltergeist jelenségekről médiumok otthonaiban. Elfogadtuk azokat a magyarázatokat, hogy ártó szellemek néha átjöhetnek, ami potenciálisan akadályozhatja a munkát. Amikor ez történt velünk, akkor nehezen toleráltuk, és majdnem lehetetlenné vált a munkánk. 

Médium barátaink nem tudták eltávolítani otthonukból a szellemeket. A szellem folyamatosan beszélt anyához, akadályozta őt az alvásban, sőt fizikálisan is megtámadta őt, zajokat okozott a szekrényben és csapkodta az ajtókat. 

Egyszer amikor a szellemek akarata ellenére transzban tartották, éppen ételt sütött. Amikor kijött a transzból, akkor a konyha tüzet fogott. Mire hazaérkeztem, addigra a tűzoltók már eloltották a tüzet, így nem terjedt át más helyiségekre. Felismertük, hogy anyát, a kutyát és a macskát is megölhették volna. Egyik délután anya idős nagynénje aki szintén látogatta a Spiritualista Egyházat, úgy érezte láthatatlan kezek lelökik a lépcsőn. Eltört a csuklója. Másnap amikor közeledtünk a boltokhoz, horrorba illő jelenet történt. Láttam, amint anyát felemelték a földről és egy autó tetején landolt. 

Úgy döntöttünk, hogy visszavonulunk a spiritizmustól, és megkértük a szellemi vezetőket, hogy távozzanak. Sokkot okozott, hogy nevettek rajtunk, és sértegettek minket. Elkezdtek fizikálisan is támadni minket. Ez azért volt döbbenetes, mert éveken keresztül kedvesek voltak, és útmutatást nyújtottak számunkra. Nyilvánvalóvá vált, hogy megtévesztettek minket, úgy tettek, mintha jóindulatúak lennének, miközben gonoszak voltak. 

A legnagyobb sokk akkor ért, amikor a halott hozzátartozóink is ellenünk fordultak. Gúnyolódtak és megütöttek minket. A szellemek figyelmeztettek bennünket, hogy nem hagyhatunk fel az okkult dolgokkal, mivel mi adtuk át nekik az irányítást akkor amikor meghívtuk őket az életünkbe. 

Amikor másodéves egyetemista voltam, akkor anya egészsége megromlott, a szellemi vezetői arra akarták rávenni, hogy öljön meg embereket. Anya orvosa nem akarta elfogadni a poltergeist jelenség magyarázatát, skizofréniásnak minősítette, és kórházban tartotta. Több hónapos gyógykezelés után elbocsátották, anya azt mondta a pszichiátereknek, hogy már nem hall hangokat. Hazabocsátották, de tovább kínozták a démonok, és öngyilkosságot követett el. 

Egy pszichológiai képzésen összefutottam egy kereszténnyel, aki meghívott a Pünkösdi Egyházba, és elmagyarázta több médium is hasonló tragédiát élt meg, megszabadultak a szellemi támadásoktól, amikor elfogadták Jézust Megváltójukként. Visszautasítottam a spiritizmust, és keresztény lettem. Később egy pásztor és a barátja meglátogatta a lakásunkat, és megtisztította azt. Jézus nevében parancsolva minden szellem elhagyta a lakást, és nem is tért vissza. Kb. egy évvel később eladtam anya lakását, és nem aggódtam amiatt, hogy zaklatni fogják az új lakókat. 

A Pünkösdi Egyház nem használ régi tradíciókat, ehelyett élő, vidám és szerethető. A hívőket a Szentlélek felkészíti a próféciára, gyógyulások és más csodák történnek. Most, így több évvel később már látom, hogy több ember gyógyult meg a Pünkösdi Egyházban, mint amit láttam tíz év alatt a Spirituális Egyházban. 

Amikor keresztény lettem, még mielőtt elolvastam volna a Mózes ötödik könyvét, már rájöttem mi történt. Helyére került a hiányzó mozaik darab. Amikor a szellemi vezetők és az elhunyt őseink elkezdték anyát támadni, kiderült, hogy megtévesztettek minket, az elhunyt rokonainknak adták ki magukat. Értelmet nyert az amikor keresztények elmagyarázták, hogy teljességgel lehetetlen a halottak visszatérése, és hogy beszélgessenek velünk, mivel a mennyben vagy a pokolban vannak az örökkévalóságig. Azt is megtudtam, hogy a gonosz lelkek bukott angyalok, és évszázadok tudásával rendelkeznek a családunkról vagy más történelmi hírességről. Könnyen elrejthetik valódi arcukat, hogy elhunyt családtagjainknak adják ki magukat vagy más korábban élt hírességnek. Ezt erősítette meg a következő rész: "S ez nem is csoda, hiszen maga a sátán is a világosság angyalának tetteti magát. Nem nagy dolog tehát, ha az ő szolgái is az igazságosság szolgáinak tettetik magukat. Végük megfelel majd a cselekedeteiknek." (2 Kor 11,14-15)
A gonosz lelkek akik a spiritizmuson keresztül működnek, a sátánt szolgálják, mivel megtévesztik az embereket, kiadva magukat elhunyt rokonainknak és szellemi vezetőknek. 
Amikor még nem hagytam fel az okkultizmussal, nem ismertem a következő bibliai részt:

"Szeretteim! Ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, vajon Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta ment szerteszét a világba. Erről ismerhetjük meg Isten Lelkét: Minden lélek, amely vallja, hogy Jézus Krisztus testben eljött, Istentől van. És minden lélek, amely nem vallja Jézust, nem Istentől van. Az Antikrisztusé az, akiről hallottátok, hogy eljön, és már most a világban van." (1Ján 1,1-3) 
 
Spriritualistaként azt hittem Jézus csak egy kozmikus erő, az egyetemes tudat része, vagy egy nagyszerű szellemi gyógyító. Megtérésem óta számos médiummal, cigánnyal, boszorkánnyal találkoztam, akik szintén rájöttek arra, hogy a szellemi vezetők és a halott hozzátartozók nem azok akiknek állítják magukat. Ezek az emberek is megszabadultak a szellemi támadásoktól, miután befogadták Krisztust. Két sikeres glasgow-i médium Sadie Bryce és Geordie Aitken szintén keresztények lettek. Sadie ugyanahhoz a keresztény egyházhoz tartozik mint én. A BBC csatornán beszélt okkult múltjáról, Geordie pedig könyvet írt ugyanerről a témáról. Keresztényként találkoztam Sadie-vel és Geordie-val, rájöttünk, hogy mindannyiunkat ugyanúgy megtévesztettek. 
 
Jézus kigyógyított engem a félelmeimből, a fóbiáimból, a testi betegségeimből. Örömmel és békességgel árasztott el engem. Szeretetének jelenléte sokkal erőteljesebb volt mint amit a spiritizmusban megtapasztaltam. 
 
Mióta megosztottam történetemet a TV-ben és a rádióban, egyre több emberről hallok, hogy felhagyott a spiritiszta összejövetelek látogatásától, a Tarot kártyák használatával, stb. Mostanság egy könyvet írok, és megemlítem benne az anyával való kapcsolatomat és az okkult tapasztalataimat. Tartalmaz néhány csodálatos találkozást Jézussal és az angyalokkal, teljesen más módon, mint amit megtapasztaltam a spiritizmusban.     

Forrás: 
http://www.anunseenworld.com/psychic.html