"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2018. október 28., vasárnap

Mormo és Légió démonai

Ellen esete (nem ez az igazi neve) már a kezdetekben is bonyolult volt, míg végül eljutott az AMOE-hoz (a Fülöp-szigeteki Ördögűző Hivatal). Erős varázslók és helyi gyógyítók voltak az ősei között. Az apját jól ismerték és féltek tőle hatalma miatt. Az apja életét nehezítő átok mellett még két másik varázslóval is meg kellett küzdeniük akik megfenyegették az apját és a családját. Mivel féltette saját magát és családját, az apja alkut kötött pokolbeli démonokkal, hogy védelmezzék családját. Bár az apa és családja évekig békében élt, az idős ember hamarosan beteg lett ami a halálához vezetett. Azonban mielőtt meghalt, lányára Ellenre hagyta minden tudását amit megszerzett a sötétséggel kapcsolatban, ideértve a varázslatok és mágiák fekete könyvét is. Nem sokkal ezután Ellen elkezdte gyakorolni a hatalmát. Ő lett a helyi gyógyító. Ami igazán ironikus, hogy a helyi katolikus pap elhívta őt, hogy kísérje el őt a gyógyító szolgálatban a beteg hívekhez. Ellen aktív volt az egyházközség életében, míg csendben folytatta mesterségét.  

Egy gondviselésszerű napon megszerezte Fr. Syquia: Exorcizmus: Találkozás a paranormálissal és az okkulttal című könyvét. Elkezdte olvasni. Ez vezette el őt az átalakuláshoz és megvilágosodáshoz, melynek természetesen következményei lettek a megtorlások és a megszállottság...

A szabadító ima első napján kényelmesen ült  az Oltáriszentség előtt,  a közbenjárók még nem kezdték el az imát, amikor megmerevedett, és transz állapotba került. A szemei kifordultak, és csak a fehérje látszott. A papok egyike elkezdte az imát, az érzékek lezárását és a négy kisebb exorcizmust. Elkezdett sikoltozni és erőszakossá vált. Egy kedves hölgyhöz képest erős volt. Négy nagy testű nő nem tudta lefogni, így még két férfi jött segíteni, de még így is nehéz volt kordában tartani. Amikor az ellenállás és a reakció még erősebbé vált, akkor elhatároztuk, hogy belekezdünk a nagy exorcizmusba. Ekkor a harc még intenzívebbé vált. A szellem megnyilvánult benne átkozódva és káromkodva. Időnként kinyitotta az áldozat szemét, és gyűlölettel teli gonosz pillantást vetett a papra. De a pap csak folytatta az imákat és a parancsokat. Kb. 30 percnyi folyamatos imát követően megkértek, hogy vegyem át az imát, hogy a másik pap pihenjen egy kicsit, majd később segítsen a megszállottnál. 


Elmondtam kb. 7 Praecipio parancsot, könyörögtem a Szent Szűzhöz, Szent Mihály főangyalhoz közbenjárásért, mielőtt a démon megadta a nevét. Azt kiabálta "Mormo". És amikor rákérdeztem miért szállta meg a nőt, akkor azt mondta: "A család hozzám tartozik. Én adtam nekik a hatalmat." Minden alkalommal amikor elimádkoztam a Praecipiot, mindig ugyanazt a nevet mondta, és hogy miért szállta meg őt. Egy ponton a megszállott felkiáltott, és ezt mondta: "Apa segíts nekem! Nagy fájdalmam van. Elég ebből." Ez hangzott el az Ördögűző imádság III. alatt is, ami az okkult lelkek ellen van. 


Kb. egy óra intenzív imába tellett, míg Ellen megnyugodott és felébredt a transzból. A harc még nem ért véget. Ebben biztosak voltunk. a démon kiűzésének még nem volt nyilvánvaló jele. Úgy tűnt a démon egyszerűen meghátrált. Ellennek még sok mindent meg kellett tennie, hogy megszabaduljon ettől a makacs démontól Mormotól. 


A megkülönböztetés alatt utánanéztem Mormonak. Ez nem igazán személy név, inkább egy démon fajta. Ez egy olyan démon, ami a sötét dolgokra specializálódott, és szeret hatalmat átadni, ideértve a gyógyítást vagy bármi mást. És ha egyszer a személy megrészegül a kapott hatalomtól, akkor meghív egy magasabb rangú démont, de cserébe áldozatot kell felajánlani.   

Az AMOE csapat szerint más démonok is megnyilvánultak. Volt egy hatalmas kígyó Ellen köré csavarodva, ami ki- és bejárkált a testébe. És ezt a nagy kígyót több kisebb kígyó vette körül. Volt egy nagy rák is a testében. Volt még egy ott egy öregember-szerű alak aki átölelte a karjaival. Félig ember félig félig fenevad teremtmények voltak a lábán. Ez utóbbi magyarázatot ad arra, hogy Ellen az ülés alatt miért rugdosott úgy, mintha valamit le akart volna rázni a lábáról. Ez a reakció okozott leginkább problémát a személyzetnek, mert nehezen tudták megfékezni, és számos alkalommal őket is megrúgta ami fájdalmat okozott nekik. 


Amikor megkérdeztük a csapat tagjait, hogy kiűzték-e a démonokat, akkor azt válaszolták csak meghátráltak és volt néhány megnyilvánulás. Ez a megkülönböztetés azt jelentette nekünk, hogy a harc csak elkezdődött, és még szükség van több imaalkalomra, hogy Ellen számára eljöjjön a szabadulás. Közben Ellennek is erősödnie kell az imaéletben és a bűnbánatban. Ő, az elhunyt apja és az egész családja mélyen kötődött az okkultizmushoz és a démonokhoz, és a démonok nem adták fel harc nélkül. Arra figyelmeztettük, hogy ne használja újra a hatalmát, mert minden alkalommal amikor ezt megteszi, akkor egyre jobban odaköti magát a démonhoz, aki rabszolgává teszi őt. 


Négy hónap múlva láttuk őt ismét. Az első és a mostani találkozás között volt még egy imaalkalom, amikor szintén erőszakosan nyilvánult meg. A második alkalommal megpróbálták lezárni az okkult harmadik szemet, mert az imákra adott reakció erőszakos volt. Miután Ellen kilépett a transzból annyira gyenge volt, hogy még a járáshoz is segítségre volt szüksége. A harmadik szem bezárásával várnunk kellett addig, míg jobban meg nem erősödött. 


A harmadik alkalommal a gonosz lélek nem manifesztálódott 20 percen keresztül. Az érzékek lezárása kedvezőtlen reakciót váltott ki, különösen amikor a szentelt olaj a füleket érte. Korábban azt mondta hangokat hall, azt mondják menjen ki és segítsen a beteg embereknek, gyógyítsa meg őket a hatalommal. Amíg megkentük a füleit olajjal gyalázatos és tisztátalan dolgokat hallott. Az 5 kisebb exorcizmus alatt vicsorgott és sikoltozott. Ismét megmerevedett és transzba esett. 


Amikor átvettem a vezetést és elkezdtem a Praecipiot, a démon részéről erős ellenállást éreztem, a nő rugdosott a lábával és felemelte a kezét a mennyezet felé, és harcolt a négy nő ellen aki tartotta. A nyöszörgés hangosabbá vált, amikor az ünnepélyes exorcizmust elkezdtem. Erősen morgott, amikor az "Ős Sárkány", "Ős Kígyó", "Gonosz Sárkány" szavak hangzottak el. Tapasztalataink szerint ezekre a nevekre adott reakciók azt jelentik, hogy a velünk szemben álló démon a pokolból származik. 


Ezt az imát akkor végeztem el, amikor Mária Királynő ünnepe volt, hogy megtörjem az Ellent gyötrő gonosz hatalmát. Gyakran használtam ezt az imát: "Isten anyja, Szeplőtelen Szűz Mária, a Menny és Föld Királynője parancsolja neked! Ő, aki fogantatásának pillanatában rátaposott büszke fejedre." Többször elismételtem ezeket, a reakciók folyamatosak voltak. A démon elismerte, hogy vereséget szenvedett a Szeplőtelen Szűztől. Több alkalommal ezt kérdeztem a démontól: "Miért utasítod el démon? Talán felismered, hogy örökre legyőzött Jézus Krisztus és az ő Szeplőtelen édesanyja?" A morgás felerősödött, mert ezek a szavak szenvedést okoztak a démonnak. 


Amikor felismertem hogy gyengül, akkor elismételtem három alkalommal a Praecipiot mielőtt belekezdtem más ördögűző imába. Nem tudott ellenállni a parancsoknak: "A Menny és Föld Dicsőséges Királynője, az Angyalok Királynője parancsolja neked. Dicas mihi nomen tuum..." Végre több alkalommal kimondta a nevét: "Légió, Légió, Légió!" Ellen elkezdett hányni, ami a szabadulás jele volt. De ha valóban szemben állunk a bibliai Légió nevű ellenséggel, akkor az nagyon erős ellenség. Az, hogy ha valakit megszáll egy ilyen, akkor közvetlenül a pokolból kell származnia. Talán ez az oka annak, hogy ilyen erősen reagált az "Őskígyó" és az "Ősi Sárkány" szavakra. De miért jut eszébe bárkinek is, hogy megidézze?


Az a legvalószínűbb, hogy a Légiót az apa idézte meg, és Ellen apja szerződést kötött a démonnal, hogy megvédje a családot az erős varázslóktól. És Ellen volt az áldozat a démon számára. És bár látszólag az apa áldozta fel az állatot a  démonnak, mégis amikor Ellen kérdezősködött erről, akkor az apja azt mondta Ellen volt az, aki az állat vérével aláírta a szerződést. A megkülönböztetés folyamatában az apa világosan emlékezett rá milyen felszerelést látott. A nő álmaiban és látomásaiban látta, hogy az apja megkínozza őt, mert visszautasította azt a hatalmat amit kapott, és elvágta a tisztátalan kötelékeket ami összekötötte a szüleivel, a nagyszüleivel és minden ősével. Az okkult visszautasítása és az Istennek való szentelődés miatt a gonosz céltáblájává vált. 


Ellennek szüksége van még két szabadító alkalomra. Habár áttörést értünk el, mert kaptunk két nevet mint Mormo és Légió, a teljes szabadulás még várat magára. Ellen spirituális útja folytatódik...


Frissítés


2015 október 13


Két hónapja nem láttam Ellent. Azt mondták egy másik pap is végzett rajta ördögűzést. Az AMOE kapcsolattartója szerint Ellen az utolsó ördögűzés óta jól van. Ellen azóta már képes szívből imádkozni, szentáldozáshoz járulni, hálával és szeretettel fordul Jézus felé. Erős tiszteletet alakított ki a Szűzanya és a rózsafüzér iránt. Minden tekintetben meggyógyult és szabad. Most ő kér imát testvéreiért akiket zaklatnak a tisztátalan lelkek, mert továbbra is kapcsolatban vannak az okkulttal. Nem hajlandók lemondani róla. Azonban hittel elmondott imáit Isten figyelembe veszi, mert a testvérein végbemenő megtorlás azt jelenti, hogy Isten megérintette a szívüket. Imádkozunk az irgalmas Istenhez, hogy megtérésük napja mihamarabb eljöjjön, rátaláljanak az igazságra és elforduljanak gonosz módszereiktől. 


Forrás:
http://piscatores-hominum.blogspot.hu/2015/08/case-study-encountering-demon-who-calls.html

2018. október 8., hétfő

Kundalini élményeim

Az összes sprirituális fegyelmem" és az intenzív misztikus praktikám néhány évvel ezelőtt csúcsosodott ki egy nagyon erőteljes élményben, amit "Kundalini tapasztalatként" lehet jellemezni. Ez volt az a pont ahonnan nem lehet visszatérni, és végem lett volna, ha nem védett volna az én Uram. 
Amikor ezeket a sorokat írom, akkor is könnyek szöknek a szemembe, mert az Úr megvédett engem a pusztulástól. 

A Kundalini energiát úgy jellemzik, mint létfontosságú életerőt, univerzális energia, ami életre kelti lényünket. Ez egy hatalmas hazugság. Isten egyedül lényünk forrása, és az Ő hatalmas ereje adja életerőnket. A Kundalinit jellemzően olyan energiaforrásként írják le, ami az emberi gerinc alján fekszik mint egy összetekeredett kígyó.  
Az összetekeredett kígyó képe komoly gyanút kelt az itt szóban forgó valóság természetével kapcsolatban. A sárkány kínai imádata, és az egyiptomi/hindu/buddhista kobra imádata (Naga-nak hívják) olyan hüllőformák, melyeket Lucifer öltött magára. 

Amikor bizonyos gyakorlatokkal ezt az energiát aktiválják, akkor végigfut a gerincen egy hatalmas erő, amit Kundalini energia rohanásnak is hívnak. A hinduk úgy hitték, hogy a Kundalini egy női energia, amely a Shaktinak, Síva istennő megjelenési formája. (Sívát gyakran ábrázolják úgy, hogy egy kobra van a nyaka körül. Ebből a hitből levezethető, hogy a Kundalini egy entitás, egy erő ami az emberi testen végigfut. 
A Kundalini bioenergetikai jelensége a paranormális energia egy formája, Nagyon is intenzív és fizikai megnyilvánulásokkal jár. Úgy hiszem, hogy Lucifer ereje mozog végig a testen. A guru a Kundalini tevékenység kezdetét shaktipatnak hívja, és az átadás akkor történik meg, amikor a guru megérinti a tanítvány fejét. 
A Kundalini tüzének ébredését sokféleképpen megtapasztalják, de mindig megrázó, és veszélyes is lehet. Olyannak éreztem ezt az erőteljes energiát ahogyan végigfutott a testemen, mint egy kirobbanó energiát. 

A Kundalini Lucifer energiája. Ha azt gondoljuk, hogy a Kundalini a létezésünk alapja, hogy a testünket mozgató életerő, akkor azt is hisszük, hogy Lucifer a mi teremtőnk. 
Nincs olyan, hogy egy kígyó ott van összetekeredve a gerincünk alján. Ez a leírás arra törekszik, hogy meggyőzze az embereket arról, hogy a szervezetük alkalmazkodott a szellemi egyesülésre. Ez nem az Istennel való egyesülés, hanem inkább a bukott világ mesterével. 

Ismerek olyan embereket, akik fizikálisan megsérültek vagy lerokkantak, másoknál károsodott az agy vagy az idegrendszer, és a Kundalini tapasztalat után már soha nem jöttek helyre. Az olyan praktikák mint a Kundalini jóga, intenzív légzőgyakorlatokkal és specifikus jóga pózokkal járnak, mert a Kundalini tüzének felélesztéséhez kellenek. A Kundalini felébresztése okozhat őrültséget, sötét okkult erők ébredését, és paranormális pszichés energiát. A világhírű guru Swami Muktananda a saját Kundalini tapasztalataival kapcsolatban elmondta, hogy majdnem megőrült: "Úgy tűnik megcsalt az elmém... Úgy éreztem mindjárt megőrülök..." 

A legextrémebb esetekben mint pl. az indiai guruknál olyan megváltozott tudatállapot alakul ki, amikor az éntudat elveszik, és kialakul az "egység az univerzummal" érzése. Ez a tapasztalat előfordul minden New Agernél, ezt akarják elérni a keleti tanok gurui is. Ezt hívják Samadhinak vagy Nirvánának, ami egy extatikus elragadtatás. Mindez azonban nem olyan jó, mint az üdvözült elragadtatás. 

Azt azonban nem tudják az emberek, hogy miután fellebbentették a fátylat amit én második mennyországnak neveztem, akkor soha nem térsz haza ebből az "utazásból" egyedül. A második menny (amit a New Age terminológiában asztrális síknak is neveznek) nem más mint a démonok légióinak lakhelye. Azok az emberek akik visszatértek azt mondják "megváltoztak", és azt gondolják "megvilágosító élményben" volt részük. Nem gondolod úgy, hogy az Istennel való találkozás az ami megvilágosít? 

A valóságban amit odakint tapasztalunk, az egy hamis Lucifer királyság, amit mi mennynek érzékelünk. Honnan tudjuk, hogy ez nem a Biblia harmadik királysága, hogy ez nem Isten valódi Királysága? Nem tudjuk! Ezért a legtöbb embert átverik mert azt gondolják valódi, de amikor visszatérnek a földre az első Mennyből, akkor entitások serege tapad rá. 

Amíg eljutottam a Kundalini tapasztalatomig, szigorú aszketikus életet éltem. Úgy éltem mint egy remete a Los Padres Nemzeti Park hegyeiben, ahonnan a kalifornai Ojai völgyre nyílt kilátás. Az étrendem szinte csak nyers bio vegetáriánus ételekből állt. Cölibátusban éltem és ki kellett hevernem egy fájdalmas szakítást olyan nővel, akit nagyon szerettem. 
Minden éjszaka kint aludtam, és mezítláb jártam be a környező hegyeket. Minden nap egy gallon vizet ittam, mellé zöld turmixot ittam, ami különféle zöld növényekből állt. A testem annyira feltöltődött energiával, hogy gyakran láttam szikrákat az ujjaim végén, amikor megérintettem az autót. Érzékenynek éreztem magam, és kerültem az embereket. 

Órákat töltöttem el csendes meditációval, soha nem éreztem még ennyire kiszakadva a világból. És valóban, egy másik világ ajtaja előtt álltam, hogy felfedezzem a rejtélyeket. 

A Kundalini felemelkedett, és nagyon intenzív tapasztalataim voltak. A semmiből jött, ahogyan meditáltam a földön. Úgy éreztem, mintha egy villámcsapás érintené az egész testemet. Elindult a gerincemen felfelé, és egy rakéta sebességével kitört a fejtetőmön. Egy robbanást éreztem az agyamban, fehér fényt láttam, és egy erőt éreztem ami kirepítettem a testemből egy másik világba. Gyanakodni kezdtem, és megkérdeztem magamtól mi az a hely ami felé tartok? Tényleg oda akarok menni? Ez a kozmosz? A semmi? Isten Királysága? 

Az egész élmény csak néhány pillanatig tartott, mielőtt ellenálltam és nem mentem sehová sem. Nagyon féltem, hogy elhagyom a testemet és nem tudok visszajönni, hogy máshol találom magam amit nem ismerek. Biztos voltam abban, hogy ha elmennék ebbe a másik világba, akkor meghalnék. 
Emlékeztem mások történeteire, akik elhagyták a testüket és meghaltak, nem jutottak vissza, mert nem ismerték a visszafelé vezető utat, vagy meg voltak arról győződve, hogy a mennyországban vannak, és nem akartak visszatérni. Azon voltam, hogyan tudnám megakadályozni ezt a csodálatos élményt, amiért sokan meghalnának, csak hogy megtapasztalják. Hogyan nem megyek végig egy olyan utazáson, amiről azt gondoltam szembe találom magam Istennel? Hogyan nem próbálok ki egy olyan élményt amire egész életemben vágytam? 

Úgy éreztem bolond vagyok! 

A testemben lévő energia út olyan mint egy lenyomat, újraélhetem a tapasztalatot meditáció során. Imádkoztam védelemért, mivel tudtam, hogy veszélyes vizekre evezek. Nem tudtam hány cápa vár rám, hogy lehúzzon a mélybe. Így újra és újra megpróbáltam, átadtam magam az "áramlásnak", hogy tipikus New Age kifejezéssel éljek, de minden alkalommal ellenálltam neki. Hasonló élményeket tapasztaltam, de nem engedtem neki. Hála Istennek!

Az utolsó alkalommal amikor ez történt Big Surban, Kaliforniában a tengerparton ültem egy barátommal. Néztük a naplementét, minden csendes volt, becsuktam a szemem egy pillanatra, hirtelen megváltozott valami az agyamban, olyan volt mintha felkattintottak volna egy kapcsolót. Nem volt energiaáramlás a gerincemben, semmilyen előjele nem volt, csak egy hirtelen robbanást éreztem az agyamban, ami felfelé haladt a koponyatetőmig, és kinyitotta az ajtót a másik világba. Utolsó alkalommal visszautasítottam ezt. Többé nem fordult elő, mert örökre lezártam ezt az ajtót.


Forrás:
https://pilgrim777.wordpress.com/table-of-contents/11-my-kundalini-experience/