"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2018. január 15., hétfő

Kik a szellemi vezetők?

Amennyiben interneten rákeres a szellemi vezető kifejezésre, akkor számos hasonló választ kaphat:

"A szellemi vezetők testetlen lények, akiket hozzánk rendeltek még a születésünk előtt, hogy segítsenek minket az életben."

"Néhányan felemelkedett mesterek (mint Jézus), míg mások átlagos szellemek, akik csak egy bizonyos területen számítanak mesternek."

"Egy ősi vezető olyan is lehet aki azt állítja rokonunk, mint pl. a kedves Tillie nénike, aki akkor halt meg amikor ön még csak tíz éves volt."

"Egy tipikus szellemi vezető archetípus, szimbolikus, vagy valami mást képvisel."

"Egy valódi szellemi vezető olyan kifejlődött lény, aki ígéretet tett az ön vezetésére. A valódi szellemi vezetők bölcsek, könyörületesek és gyakran szórakoztatóak."

Az az általános elképzelés, hogy vannak jóindulatú szellemek, akik segíteni akarják az embereket vagy "vezetni" őket az élet során. A szellemi vezetők iránti elkötelezettség gyakran a New Age-hez kapcsolódik, a pogány és spirituális hiedelmekhez. A szellemi vezető kifejezést nem mindig használják, mert hívják őket "felemelkedett mestereknek" vagy "láthatatlan segítőknek" is. Az automatikus írás, az álom állapotok, a hipnózis és a meditáció olyan praktikák, melyek a szellemi vezetőkhöz köthetők. Az olyan kifejezések is mint mágikus körök, központosítás, iridológia, kristályok, önmegvalósítás, pozitív megerősítés, gyakran társulnak a szellemi vezetőkhöz. A szellemi vezetővel való kapcsolatfelvétel célja általában a titkos bölcsesség felfedezése, és a magasabb szintű tudatosság megszerzése. 

A New Age gyakorlók állításaival ellentétben a szellemi vezetők mindennek elmondhatók, csak jóindulatúnak nem. Nem kedves eltávozott szeretteink szellemei, nem felemelkedett mesterek akik átmentek valami misztikus bolygóra. Ők azok amit a Biblia is állít, generációs  szellemek (Lev, 20-27). Nem gonoszként mutatkoznak be, inkább jóságosnak állítják be magukat. A 2. Korintusi levélben is ez áll: ... S ez nem is csoda, hiszen még maga a sátán is a világosság angyalának tetteti magát. Nem nagy dolog tehát, ha az ő szolgái is az igazságosság szolgáinak tettetik magukat."
A sátán hazugságai akkor a leghatékonyabbak, ha úgy néznek ki és hangzanak mint az igazság, amikor segítségnek tűnnek. A szellemi vezetők valójában gonosz lelkek, akik segítőkként álcázzák magukat, hogy csapdába ejtsék és elpusztítsák az embereket hamis tanításokkal és okkult praktikákkal. 

A szellemi vezetők szerint az ember célja a lelki tudatosság, a belső istenségének felfedezése, és a kozmosszal való összekapcsolódás. A Biblia szerint az ember célja az, hogy dicsőítse Istent, és összhangban legyen az Ő képmásával. A spiritualizmus azt tanítja, hogy az ember eredendően jó, korlátlan potenciállal rendelkezik a hatalom és a fejlődés terén. A Biblia azt mondja, hogy az ember bűnös, és senki sem igazán jó. A szellemi vezetők azt állítják, hogy az igazság relatív, és számos út van ami elvezet Istenhez. A Biblia kijelenti, hogy Isten az igazság, és Jézus Krisztus az egyetlen út, hogy megfelelő kapcsolatunk legyen vele. A szellemi vezetők olyan világnézetet mutatnak be ami ellentétes a Bibliával.  

A Bibliában Isten több alkalommal is figyelmeztette az embereket a szellemvilág veszélyeiről. A Leviták 19,31 ezt mondja: "Ne forduljatok a halottidézőkhöz és semmit se kérdezzetek a jósoktól, hogy tisztátalanná ne tegyétek magatokat általuk. Én, az Úr, vagyok a ti Istenetek!" Az 1Kron 10,13-ban azt olvashatjuk , hogy Saul király azért halt meg, mert
"megszegte s nem tartotta meg az Úr adott parancsát, meg azért, mert halottidéző asszonytól kért tanácsot." Az 1Ján 4,1 szerint "Szeretteim! Ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, vajon Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta ment szerteszét a világba." 

Hogyan menekülhetsz meg ezek elől a szellemi ellenségek elől? Azáltal, hogy ellenállunk nekik az Istenbe vetett hittel. (Jakab 4,7) Isten bármilyen szellemnél nagyobb (1 János 4,4), és egyedül Ő képes megszabadítani ezektől az erőktől. Jézus uralmat szerzett a tisztátalan szellemek fölött parancsolván nekik, hogy hagyják el őket (Máté 17,18; Márk 5,8-9), és engedelmeskedniük kellett. Pál írja az Efézus 6, 10-18-ban, hogy fel kell vennünk Isten fegyverzetét és használni az Ő erejét a szellemi harcban. Ezt csak tudja megtenni, aki megkapta Isten megváltását Jézus Krisztuson keresztül. A bűnbánat és a bűnvallás az első pont. "Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igazságos, hogy megbocsássa a bűnöket, és megtisztítson minket minden gonoszságtól. (1Ján 1,9)

Forrás: 
http://www.gotquestions.org/spirit-guides.html

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése