"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2017. szeptember 20., szerda

Állásfoglalás a homeopátiáról

Az MTA cikke állásfoglalást közöl a homeopátiáról. Ebből kiderül (ismét), hogy tudományosan nem bizonyítható a hatása, sőt egyes esetekben káros is lehet.

Nincs bizonyíték arra, hogy a homeopátia bármilyen betegség esetén hatékony lenne. A homeopátiás készítmények bármilyen állítólagos hatása a placebohatással magyarázható. Sőt, a homeopátia kártékony is lehet azáltal, hogy eltéríti a betegeket a bizonyítékalapú orvoslás igénybevételétől. Ez a lényege annak a szakvéleménynek, amelyet szeptember 20-án adott ki az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete. A testület javaslatokat is megfogalmaz, és ezeknek nem fognak örülni az évi 1 milliárdos homeopátia-üzletág résztvevői.
2017. SZEPTEMBER 20.
Az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testületének (EASAC) egyik munkacsoportja Az EASAC állásfoglalása teljes terjedelmében itt olvashatóúj állásfoglalást adott ki a homeopátiás termékek hatékonyságával és biztonságosságával, valamint e termékek hirdetési és forgalmazási gyakorlatával kapcsolatban. Az EASAC az EU-tagállamok, valamint Norvégia és Svájc nemzeti tudományos akadémiái által létrehozott együttműködés, amely független, bizonyítékokon alapuló szakértői véleményekkel támogatja az európai szintű döntéshozatalt, s egyben az európai tudomány közös szószólójaként lép fel (a szervezetnek tehát a Magyar Tudományos Akadémia is tagja).
Az EASAC 2017. szeptember 20-án megjelent állásfoglalásában a szakértők leszögezik:
az irodalom kimerítő áttekintése után sem állnak rendelkezésre a homeopátiás termékek és eljárások hatékonyságát alátámasztó, tudományosan elfogadható, kellőképpen meggyőző és reprodukálható bizonyítékok.
A tudósok szorgalmazzák egy olyan egységes szabályozói keretrendszer kidolgozását, amely egyaránt kötelező érvényű lenne valamennyi gyógytermékre nézve, beleértve az emberi és állati alkalmazásra szánt homeopátiás készítményeket is. Az EASAC dokumentuma a tagállami akadémiák által korábban kiadott, hasonló értelmű ajánlásokra támaszkodik, azok közül is leginkább a Svéd Királyi Tudományos Akadémia állásfoglalására, amelyhez 2015-ben rövid közlemény kiadásával az MTA is csatlakozott.
Írásunkban először az állásfoglalás teljes szövegéből részleteket idézve vázoljuk a homeopátia jelenlegi helyzetét az Európai Unióban és összefoglaljuk a homeopátiával kapcsolatban legtöbbször hangoztatott tudományos kételyeket, majd változtatás nélkül közöljük az állásfoglalás rövidített, a sajtó számára kiadott szövegét.

A homeopátia jelenlegi helyzete az Európai Unióban: piaci pozíció és szabályozás

A Homeopátiás és Antropozófikus Orvosi Termékek Európai Szövetsége (ECHAMP: European Coalition of Homeopathic and Anthoposophic Medical Products, www.echamp.eu) által szolgáltatott adatok szerint a homeopátiás és antropozófikus gyógyászati termékek 2015-ös piaca az EU-ban meghaladta az 1 milliárd eurót. A piac évente 6 százalékkal növekszik, és a vény nélkül kapható gyógykészítmények teljes európai uniós piacának 7 százalékát teszi ki. Az Egyesült Államokban a homeopátiás termékek piaca még nagyobb (2015-ben meghaladta a 3 milliárd dollárt), és egy elemzés szerint a homeopátiás piac világszinten számottevő növekedést fog mutatni egészen 2024-ig.

2017. szeptember 19., kedd

Szeretetláng ima - Ima az okkultisták megtéréséért és szabadulásáértA blog témája az okkultizmus és a mágia. Ez a rövid bejegyzés azonban egy imát szeretne "reklámozni", amit a Szűzanya adott Erzsébet asszonynak. Maga a Szeretetláng egy komplex téma, én ebből csak az egyik imát szeretném kiemelni. Ha van olyan ismerősöd aki belemerült az okkultizmusba, az ezotériába, és szeretnél rajta segíteni, akkor imádkozd érte el ezt a rövid imát. Napi 10 ilyen ima amíg meg nem tér, de felajánlhatsz többet is. Bármilyen ima megfelel a lelkek megtéréséért, ez csak egy lehetőség. Ajánld fel a Szűzanyának, és kérd közbenjárását az ismerősödért, hogy megtérjen/megszabaduljon az okkult dolgokból. 

Az ima:

„Az engem tisztelő imába, az Üdvözlégybe foglaljátok bele ezt a kérést ily módon: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes… Imádkozzál érettünk, bűnösökért, áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre most és halálunk óráján. Ámen.” (Szl. LN, 1962.okt.)

Egy rövid leírás az ima erejének hatásáról:


"Hogy a Sátán megvakítása, tehetetlenné tétele a Szeretetláng kiáradása által milyen konkrét valóság, azt több ördögűző bizonyította tapasztalatai alapján. (Pl. a Római Egyházmegye egyik exorcistája, a Szeretetláng Lelki Napló eddigi olasz nyelvű kiadását jól ismerő don Roberto Liani arról számolt be, hogy addigi gyakorlata során az ördögűzések alkalmával valahányszor a Szűzanya Szeplőtelen Szíve Szeretetlángjának kiáradását kérte, a megszállott egyén szabadulása feltűnően hamar és könnyen megtörtént.)"

Akinek van/volt tapasztalata a Szeretetláng ima okkultizmussal kapcsolatban állók megtérésére/szabadulására, az kérem írja meg nekem ide hozzászólásban vagy e-mailben. 


2017. szeptember 15., péntek

Menekülés a Ouija tábla hatalmából

18 éves voltam. A nyár hosszú volt és unalmas. Egyik nap elhatároztam, hogy vásárlok egy Ouija táblát. Egy barátommal három napig próbálkoztunk a táblával. Végül a mutató elkezdett mozogni betűről-betűre. Néhány napig nem volt egyértelmű az üzenet. A barátom fáradt volt, és félt a táblától. Elhatározta, hogy többé nem játszik vele. Többet nem nyúlt hozzá. 

A zavaros üzenetek felcsigázták az érdeklődésemet. Megpróbáltam a játékot egyedül játszani. Az első vagy második napon a mutató nem mozdult. Végül életre kelt, és betűről-betűre mozgott. Végre érthető volt az üzenet. A tábla azt írta, hogy egy szellem jön belém a táblán keresztül. A szellem azt mondta, hogy ő egy barát aki védelmez az élet bajaiban. Elvezet egy jobb életbe, mert ismeri a jövőt. 

Minden szabadidőmet a táblával töltöttem. A szellem azt mondta kedvel engem, és meg kellene engednem, hogy irányítsa az életem, mert így a jövőm boldogabb és biztonságosabb lesz. Beszélgettünk az életről és a szerelemről a táblán keresztül. Boldogságot és biztonságot ígért, ha hallgatok rá, és azt teszem amit mond. Ez így ment egész nyáron, és utána eljött az idő, hogy terveimnek megfelelően főiskolára menjek. Elvittem magammal a Ouija táblát az iskolába. Minden szabadidőmet a Ouija táblával töltöttem, és túlságosan terhesnek találtam. Voltak szobatársaim, akik furcsán néztek rám, hogy egyedül játszom a táblával. A szellem azt javasolta, hogy használjam a kezem az automatikus íráshoz. Megpróbáltam, de mindössze annyit kaptam, hogy egy nyolcast rajzoljak le újra és újra. Az egész időm arra ment el, hogy megpróbáltam üzeneteket kapni. Természetesen mivel nem jutott idő a tanulásra, kiestem a főiskoláról. Sápadtan, fáradtan és kimerülten értem haza. Az év fennmaradó részében a szellemmel kommunikáltam a táblán keresztül. 

Második év

A szellem a táblán keresztül javasolta, hogy használhassa a hangomat. Az automatikus írás nem működött, mivelhogy csak nyolcasokat tudtam írni. Azt gondoltam kipróbálom, így megengedtem a szellemnek, hogy használja a hangomat. Engedtem, hogy használja a hangomat, és elkezdett szavakat megformálni. Először zagyvaság volt. Akkor használta a hangomat, amikor egyedül voltam. 

Abban az időben teljes munkaidőben dolgoztam. Nem teljesítettem túl jól, mert nem tudtam eléggé odakoncentrálni. A szellem folyamatosan felkeltette a figyelmemet - az ujjaim megérintésével - megpróbált leveleket írni az ujjaim mozgatásával. Meg tudtam akadályozni a szellemet, hogy használja a hangomat vagy az ujjaimat, ha összpontosítottam, de ez csökkentette a koncentrációmat. 

Harmadik év

Egyik nap amikor a szellem használta a hangomat, átkokat és rágalmazásokat mondott. Az átkok és rágalmazások Jézusra vonatkoztak. Sokkot kaptam, hogy ezek a szavak az én hangomtól vannak. Azt mondta öljem meg magam. Olyan gyűlöletet éreztem, amit korábban soha. Ez arra késztetett, hogy magamba nézzek. Milyen szellem ez? Mit tettem? 

Végül jól megnéztem magam a tükörben. Sápadt voltam, fáradt és ideges. Azt akartam, hogy hagyjon el a szellem. Nem ment el. Sokkal agresszívebb lett, és harcolnom kellett azért, hogy kontrolláljam a hangomat. Beszélni akartam, és néha a szellem válaszolt. Minden egyes szavamat és megmozdulásomat kontrollálnom kellett. A kezeim és a karjaim néha gyorsan mozogtak. Nem tudtam békében aludni. Rémálmok kezdtek el gyötörni, lények üldöztek és nevettek rám. Egy késsel a párnám alatt aludtam. Rettegtem elaludni. 

Egy nap apa azt mondta, hogy egy nagy és rusnya ördögöt látott a házunkban. Azt mondta üldözte a dolgot, és az ebédlő ablakon keresztül elmenekült. Egész nap erről az élményéről beszélt. Én csak viccelődtem és nevettem. 

Elhatároztam, hogy Istenhez fordulok segítségért. Ki más tudna rajtam segíteni? Mindenki más valószínűleg pszichiátriára küldene. Elkezdtem imádkozni, és harcoltam azért, hogy kontrolláljam az elmémet és a testemet. Mindig hittem abban, hogy Jézus létezett, és most eljött az ideje annak, hogy lássam Jézus valódi-e. Nyilvánvalóan a szellem gyűlölte Jézust, mert őt átkozta. 

Negyedik év

Növeltem a testem és az elmém fölötti kontrollt. Elhatároztam, hogy figyelmen kívül hagyom a szellemet amennyire csak lehetséges, és beiratkozom egy helyi főiskolára. A főiskolai részvétellel csatlakoztam egy keresztény csoporthoz, a Campus Crusade for Christ-hez. A csoport tagjai megtanították hogyan kommunikáljak Jézussal. Megtanították hogyan olvassam a Bibliát, hogyan járjak templomba. Az emberek nem tudtak a szellemről. Szégyelltem, hogy elmondjam nekik, vagy segítséget kérjek tőlük. 

Megtanultam hogyan vívjak szellemi harcot. Megtanultam és gondolkodtam azokon a szentírási részeken amikor Jézus győzelmet aratott a sátán fölött. Minden szellemi támadásnál Jézus vérét kértem, ez annyira automatikus volt, hogy még álmomban is Jézus vérét kértem magamra. Egy éjszaka arra ébredtem, hogy erős izomrángásaim voltak. Tudtam, hogy a szellem elhagyott. Az elmém tiszta volt és békés. Ez 25 évvel ezelőtt történt. A szellem soha többé nem tért vissza. 

Befejeztem a főiskolát, és szociológiából diplomát szereztem, és pszichológiát is tanultam. Mindennap  megköszönöm Jézusnak, hogy megmentette az életemet. Én vagyok az Ouija Tábla oldal szerkesztője, ami arra figyelmeztet, hogy ne lépj kapcsolatba a szellemekkel. 

Forrás:
http://www.christian-faith.com/testimonies/ouija.html

2017. szeptember 5., kedd

Kiűzlek! - az ördögűző specialista magyarázza a démoni megszállottságot

Matthew Waller írása


San Angelo - Texas állam. Dennis D. McManus atya nagyon körültekintő volt, amikor a pszichiátriai dolgozói segítségét kérték.  
Látott egy fiatal lányt, akit egyedül zártak be egy kórterembe a pszichiátrián. Azt mondták neki, hogy a meghallgatás a Szent Szív katedrálisban lesz. 
- Azt mondták pszichésen semmi baj vele - mondta McManus a new yorki érsek asszisztense, aki ördögűzéssel foglalkozott. 

McManus a san angeloi egyházmegye meghívására érkezett, hogy beszéljen az ördögűzésről, és mintegy 700-an voltak akik figyelmesen hallgatták. 
Az osztály dolgozói azt mesélték, hogy a lány rendkívül erőszakos volt. Amikor megvizsgálta az ügyet, akkor rájött, hogy a megszállottság 4 jelét fedezi fel a lányban. Idegen nyelveken beszélt, bár kiemelkedett a görögben, azt állította folyékonyan beszél arabul. 

Emberfeletti erővel rendelkezett, kb. 125 (kb. 56 kiló- a ford.) font súlyú bútort volt képes áthajítani a szobán. 
Ismert rejtett dolgokat. Meg tudta mondani, hogy az orvosnak volt-e szerelmi viszonya, vagy illegális gyógyszerekkel kereskedett-e. Irtózott a szentképektől. 

McManus nem használta a hollywood-i filmek ihlette ünnepélyes rítusokat, az imákat és az összejöveteleket. Először beszélt a lánnyal. A lány azt mondta neki, hogy az apja megverte őt és a barátját, és a rideg anyja nem lépett közbe. Azt mondta egy este a fürdőkádban sírt, visszautasította a családját és Istent, és valakihez segítségért kiáltott. Egy fél órát várt, míg valamilyen jelenlétet érzett a szobájában ami átölelte. 
Azt mondta a jelenlét segített férfiakat és több pénzt szerezni. 

- Ne tégy semmit, hogy ne zavard meg ezt - mondta a lány McManusnak. 
McManus a pszichiáterek és orvosok kezelése mellett különleges lelkipásztori gondozást javasolt. Délután háromkor felébredt a házában, és tanúja volt, amint egy nehéz ikon leesett a falról a földre. - Talán jobb nézőpontra volt szüksége - mondta az összegyűlteknek. Valószínűbb azonban, hogy démoni zaklatás volt. A démon mérges a papra, mert a pap megpróbál véget vetni annak, ami a démon számára biztonságos volt. 

McManus azt mondta nincs olyan forrás amelyről tudomást szerzett megbízható démoni megszállottságról. A san angeloi egyházmegye püspöke Michael Pfeifer azt mondta, szemtanúja volt ördögűzéseknek, de titkosságuk miatt nem tud róluk információt nyújtani. 
- A megszállottságok lényegében olyan kapcsolatok, melyben az egyén úgy dönt, hogy beleegyezik - mondta McManus. Szükségük van a beleegyezésükre. 
- Ha arra törekszünk, hogy tisztességes életet éljünk, akkor az már elég ahhoz, hogy az ördög máshol keressen magának megszállott jelöltet - mondta ő. 
- "Az ördög nem foglalkozik Önnel", ha próbál úgy élni és azt keresni ami jó- mondta McManus. - Azt akarja, hogy az emberek kapcsolatba lépjenek vele. 

McManus figyelmeztetett az okkultizmus vonzerejére, ami rabul ejti az embert a speciális, természetfölötti tudással, beleértve az Ouija táblát is. Azt is elmondta, hogy csoportok lassan és észrevétlenül vonzzák az embereket a boszorkányságba, melyekről McManus azt mondta, általában 12 gazdag és hatalmas ember egy démonnak szenteli magát cserébe a hatalomért és a befolyásért. Azt mondta a (sátánista) papok egyike Kaliforniában boszorkány csoportokat tartott fent, és azt mondta nagyobb számban fordultak elő mint a missziók, plébániák és más katolikus közösségek együttvéve. Ugyanez igaz arra a városra is ahonnan származik, mondta McManus. 

Pfeifer szerint a filmek az egyik oka amiért meghívták McManust. Azt mondta az elmúlt években több démoni aktivitást látott, Nyugat Texas-szerte ördögi kultuszok találhatók, és mert a démoni megszállottság sokkal gyakrabban szerepel a média fősodrában, ahogyan azt a közelmúltban a Rítusban is látta. 
Pfeifer megjegyezte, hogy Jézus Krisztus által a tanítványaira átruházott hatalmak között szerepelt az ördögök kiűzése is. 

Az ördögűzések, az emberek megtisztítása a gonosztól, az első lépések minden keresztény életében. 
- Átestél ördögűzésen, amikor megkereszteltek - mondta Pfeifer. 
Az Angelo State University egyik diákja Horacio Casillas szintén látta a Rítust, és ezt mondta ez volt az oka, hogy eljött. 
A résztvevők bátrak és aktívak voltak. 
- Még a legrosszabb helyzetekben is van remény, a Szentlélek erejével - mondta Amelia Valdez. Egy másik résztvevőt McManus arra ösztönzött, hogy legyen erős, biztassa a családokat, hogy tartsák távol a fiatalokat az okkultizmustól. 
- Az első dolog, hogy segítsünk a gyerekeinken - mondta Wiliam Tarn. Azt mondta szeretné, ha az iskolák visszatérnének a hagyományos imához. 

McManus beszélt a szellemjárta helyekről is, említett egy pap szellemét aki kopogással kommunikált. McManus azt mondta a pap kopogást használt, ami igent vagy nemet használt, amíg McManus és a többiek pénzt kerestek egy fiókban. A pénzt az elhunyt papnak adták szentmisékre mielőtt meghalt. Miután a miséket elvégezték, abbamaradt a kopogás, mesélte McManus. 

McManus arra is felhatalmazást kapott, hogy a San Angelo katolikus egyházmegye papjainak ördögűző szemináriumot tartson. Pfeifer azt mondta talán néhány papot kijelöl az ördögűzés szolgálatára. Csak egy püspök engedélyezhet ilyet, mondta Pfeifer. 

- Nagy oktatási tapasztalat áll rendelkezésre papjaink számára - mondta Pfeifer. - Papjaink el voltak ragadtatva a kapott információktól, hogyan kell egy másik világ teremtményével foglalkozni. Pfeifer azt mondta, hogy a környező egyházmegyék papjai eljöttek, és megtanulták az exorcizmus sajátosságait. 
A démoni megszállottság nagyon ritka, habár történik ilyen, mondta Pfeifer. Azt mondta nem tudja pontosan megadni az egyházmegyéjében történt ördögűzések számát azok titkossága miatt. 

- Az emberek azt gondolják a sátán nem létezik - mondta JoAnn Turner - pedig létezik. 

Forrás:
http://piscatores-hominum.blogspot.hu/2015/09/i-cast-you-out-exorcism-expert.html