"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2017. május 31., szerda

Generációs átkok megtörése

A generációs átok megértéséhez definiálni kell a generáció fogalmát. Generáció alatt nagyjából az elmúlt 30 év rokonait, és azok őseit értjük időbeli hatály nélkül. Az átok alapvetően egy másik rosszakaratú embertől származik, de kialakulhat bűn, lázadás vagy tudatlanság révén is. Tehát a generációs átok egy egész generációt, vagy az ősök egy tagját érinti, amit az ősök lázadása, bűne vagy tudatlanság eredményezett. Hogyan jöhet létre a generációs átok? Nézzük meg mit mind a Biblia:5Így szól az Úr:
»Átkozott az ember, aki emberben bízik
és testet tesz támaszává,
de az Úrtól eltávozik szíve! 6Olyan lesz, mint a tamariszk a pusztában:
nem látja, ha valami jó jön;
kiaszott vidéken lakik a sivatagban,
szikes és lakatlan földön. (Jer 17,5-6)

Isten szerint az az ember aki magában bízik Isten helyett, az átkozott. Ez pont olyan ami az Édenkertben történt. Ádám és Éva elhatározta (Lucifer segítségével), hogy ha inkább magukban bíznak az Úr helyett. Tudták, hogy Isten egy dologtól eltiltotta őket. Csak egytől. Ha Isten csak annyi szabadságot adott nekik, hogy bejárják a kertet, és gondozzák a földet, akkor annak az egy dolognak nagyon fontosnak kell lennie. Ettől a pillanattól kezdve azonban hajlandók voltak felrúgni Istennel kialakított kapcsolatukat és a nekik adott szabadságot egy hazugság miatt. Egy olyan hazugság miatt, hogy olyanok lehetnek mint az Isten. 

A történelem folyamán hány ember esett bele ebbe a hazugságba? Ezrek és ezrek. Mégis ez az első történet a Bibliában szinte a kezdő oldalakon. Nehéz elfelejteni a leckét, és évezredekkel később még mindig ugyanazt a helyet foglaljuk el mint Ádám és Éva. Ez a generációs átok gyökere. Ádám és Éva nem csak saját magukat átkozták meg, hanem az utánuk következő generációkat is, addig tartott míg maga Jézus Krisztus el nem jött, és meg nem törte ezt az átkot a kereszten. 

Egyes családoknál a hatalomvággyal indul. Egy ember dönthet úgy, hogy egy olyan erőhöz csatlakozik ami jónak tűnik, de igazából teljesen gonosz. Átadja az életét ennek, és a következő generációkét is. Véres áldozatot mutat be, hogy megkösse a szerződést, és úgy zárja le a dolgot, hogy soha nem fogja megtudni milyen károkat okozott sokaknak a tettével. Részt vesz a boszorkányságban csak mert úgy hisz mint Ádám és Éva, hogy istenné válhat. Vagy maga lehet az isten. Ilyen hazugságot mond az ördög. A büszkeségre és a tudatlanságra épít. Az ember büszkesége ami miatt elbukik, ami kihat a családja vonalára is. 

A generációs átkok másik fajtája a félelemből ered. Egy ember el tudja hinni, hogy lázadással vagy boszorkánysággal megmentheti azokat akiket szeret. Meg van arról győződve, hogy ez az egyetlen módja a probléma megoldásának. A megoldásért talán még ölni is képesek. Amennyiben elköveti ezt a bűnt, akkor átkot von magára és a következő generációkra. Ez bűn, de a félelem és a tudatlanság miatt történik. Ha rossz helyzetbe kerül, akkor bármire hajlandó, hogy megoldja ezt az élethelyzetet. Néhányan még a saját családjukat is hajlandók megölni. Csak nézzük meg Káint. Azt hitte ha eltávolítja Ábelt, akkor helyette megkapja Isten szeretetét és áldását. Káin azt akarta, hogy Isten fogadja el őt, de ugyanakkor Isten erejét is magáénak akarta azzal, hogy az életét a kezébe helyezi. 

Számos módja van még a generációs átkok keletkezésének. Ez családonként eltérő. Csak a Szentlélek képes feltárni neked ezeket, hogy megértsd miért sújtanak csapások évek óta. Amikor generációs átok sújt, akkor ez életed első napjától annak megtöréséig tart. Sokaknak ez a nap soha nem jön el. Az emberek gyakran nem hisznek az átokról szóló beszédeknek. Ez olyan ősinek és babonásnak hangzik. Azonban nagyon is valóságosak, a hatásai pedig szerteágazóak. 

Mik lehetnek a generációs átkok hatásai? Ilyen lehet a depresszió vagy más mentális probléma mint a harag vagy düh; drog, alkohol szex függőség; pénzügyi problémák; kapcsolati problémák (válás, családok szétesése, stb.); dolgok rendszeres elvesztése; a körülötted lévő dolgok gyakori elromlása; szegénység vagy meddőség. Ezek csak példák az átok hatásaira. Nem mindegyik ősi vagy generációs, de a generációs átkoknál gyakran előfordulnak. 

A generációs átkok Isten büntetései? Találkoztam olyanokkal akik visszautalnak a Szentírásra, hogy az átok Isten büntetése. Valamit tisztán kell látnunk, hogy Isten nem büntet meg minket az életünkben történt dolgokért. Jézus Krisztus magára vette minden bűnünket a kereszten. Ezért már nincs rajtunk többé Isten haragja. Jézus elvitte Isten minden haragját a Golgotán. Ha mi abban hiszünk, hogy Isten büntet minket , akkor semmibe vesszük azt amit Jézus a kereszten véghezvitt. Ha azt hisszük, hogy Isten  büntet minket, akkor az olyan mint Káin és Ádám tett, megpróbálják Istent helyettesíteni az életükben. Úgy véled nem volt elég Jézus tette a kereszten számodra, és helyette kell büntetést elszenvedned? 

Léteznek olyan törvények a szellemvilágban melyeket el kell fogadnunk. Jeremiás 17. fejezete azt állítja, hogy az az ember aki magát istenné teszi, az átkot von magára. Ezt Isten betartatja, mint ahogyan az összes szellemi törvényt is. Ha szenvedsz az átok hatásaitól, akkor azt tudnod kell nem a te hibád. Valahol a vérvonaladban a rokonaid szándékosan vagy tudatlanságból meghoztak egy döntést, mellyel megfertőzték a vérvonalat.      

Hogyan szabadulhatunk meg a generációs átkoktól? Ahhoz, hogy megtörjük az átkot először is tudnunk kell mi ez. Ajánlom mindenkinek aki úgy véli generációs átoktól szenved, hogy vegyen részt szabadító szolgálaton. A saját szabadító szolgálatom alatt tanultam többet a generációs átkokról, és ezek közül melyek voltak jelen az életemben. Nem csak saját magam tudtam megszabadítani, de még az alattam lévő generációkat is. Imádkozhatsz és kérheted a Szentlelket, hogy lépjen be az életedbe a szabadulás érdekében, de még nem mindig érsz el teljes szabadulást. A legtöbben olyan elnyomás alatt élnek, melyről nincs tudomásuk. Egy szabadító szolgálat során sokkal többet megtanulhatsz a generációs átkokról. Megismered azokat a módokat amikor az ördög megpróbál a saját oldalára az Isten oldaláról, és hogy hogyan pusztítja el az életedet. Azt is megtudhatod hogyan juthatsz közelebb Istenhez. Több jól képzett szolgáló segíthet neked. Javaslom imádkozz Istenhez bölcsességért és vezetésért amikor segítőt keresel. Nem minden közbenjárót képeznek ki megfelelően ahhoz, hogy megoldhassa azokat a komplikált problémákat melyek felmerülnek a szabadító szolgálat alatt. Isten szuverén, és szerepel a tervében, hogy teljesen szabad légy. Szabadságra és nem a fogságra születtél. Fontos vagy az Atyának. Nem akarja, hogy szenvedj, de a szabad akarat miatt ez is előfordulhat. Azonban ennek nem kell így lennie. Meg kell hoznod a döntést. Kerested az igazságot és rátaláltál. Most már csak meg kell fognod a kezét, és elfogadni segítségét. 

Mindig van remény, még akkor is amikor nem így érzed. 

 7Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik,
és az Úr lesz bizodalma!

8Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa,
mely a folyóhoz ereszti gyökereit:
nem fél, ha jön a hőség,
lombja zöldellni fog;
száraz esztendőben sem aggódik,
és nem szűnik meg gyümölcsöt teremni. (Jer 17,7-8)Forrás:
http://www.theothersideofdarkness.com/generational-curses/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése