"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2017. május 31., szerda

Generációs átkok megtörése

A generációs átok megértéséhez definiálni kell a generáció fogalmát. Generáció alatt nagyjából az elmúlt 30 év rokonait, és azok őseit értjük időbeli hatály nélkül. Az átok alapvetően egy másik rosszakaratú embertől származik, de kialakulhat bűn, lázadás vagy tudatlanság révén is. Tehát a generációs átok egy egész generációt, vagy az ősök egy tagját érinti, amit az ősök lázadása, bűne vagy tudatlanság eredményezett. Hogyan jöhet létre a generációs átok? Nézzük meg mit mind a Biblia:5Így szól az Úr:
»Átkozott az ember, aki emberben bízik
és testet tesz támaszává,
de az Úrtól eltávozik szíve! 6Olyan lesz, mint a tamariszk a pusztában:
nem látja, ha valami jó jön;
kiaszott vidéken lakik a sivatagban,
szikes és lakatlan földön. (Jer 17,5-6)

Isten szerint az az ember aki magában bízik Isten helyett, az átkozott. Ez pont olyan ami az Édenkertben történt. Ádám és Éva elhatározta (Lucifer segítségével), hogy ha inkább magukban bíznak az Úr helyett. Tudták, hogy Isten egy dologtól eltiltotta őket. Csak egytől. Ha Isten csak annyi szabadságot adott nekik, hogy bejárják a kertet, és gondozzák a földet, akkor annak az egy dolognak nagyon fontosnak kell lennie. Ettől a pillanattól kezdve azonban hajlandók voltak felrúgni Istennel kialakított kapcsolatukat és a nekik adott szabadságot egy hazugság miatt. Egy olyan hazugság miatt, hogy olyanok lehetnek mint az Isten. 

A történelem folyamán hány ember esett bele ebbe a hazugságba? Ezrek és ezrek. Mégis ez az első történet a Bibliában szinte a kezdő oldalakon. Nehéz elfelejteni a leckét, és évezredekkel később még mindig ugyanazt a helyet foglaljuk el mint Ádám és Éva. Ez a generációs átok gyökere. Ádám és Éva nem csak saját magukat átkozták meg, hanem az utánuk következő generációkat is, addig tartott míg maga Jézus Krisztus el nem jött, és meg nem törte ezt az átkot a kereszten. 

Egyes családoknál a hatalomvággyal indul. Egy ember dönthet úgy, hogy egy olyan erőhöz csatlakozik ami jónak tűnik, de igazából teljesen gonosz. Átadja az életét ennek, és a következő generációkét is. Véres áldozatot mutat be, hogy megkösse a szerződést, és úgy zárja le a dolgot, hogy soha nem fogja megtudni milyen károkat okozott sokaknak a tettével. Részt vesz a boszorkányságban csak mert úgy hisz mint Ádám és Éva, hogy istenné válhat. Vagy maga lehet az isten. Ilyen hazugságot mond az ördög. A büszkeségre és a tudatlanságra épít. Az ember büszkesége ami miatt elbukik, ami kihat a családja vonalára is. 

A generációs átkok másik fajtája a félelemből ered. Egy ember el tudja hinni, hogy lázadással vagy boszorkánysággal megmentheti azokat akiket szeret. Meg van arról győződve, hogy ez az egyetlen módja a probléma megoldásának. A megoldásért talán még ölni is képesek. Amennyiben elköveti ezt a bűnt, akkor átkot von magára és a következő generációkra. Ez bűn, de a félelem és a tudatlanság miatt történik. Ha rossz helyzetbe kerül, akkor bármire hajlandó, hogy megoldja ezt az élethelyzetet. Néhányan még a saját családjukat is hajlandók megölni. Csak nézzük meg Káint. Azt hitte ha eltávolítja Ábelt, akkor helyette megkapja Isten szeretetét és áldását. Káin azt akarta, hogy Isten fogadja el őt, de ugyanakkor Isten erejét is magáénak akarta azzal, hogy az életét a kezébe helyezi. 

Számos módja van még a generációs átkok keletkezésének. Ez családonként eltérő. Csak a Szentlélek képes feltárni neked ezeket, hogy megértsd miért sújtanak csapások évek óta. Amikor generációs átok sújt, akkor ez életed első napjától annak megtöréséig tart. Sokaknak ez a nap soha nem jön el. Az emberek gyakran nem hisznek az átokról szóló beszédeknek. Ez olyan ősinek és babonásnak hangzik. Azonban nagyon is valóságosak, a hatásai pedig szerteágazóak. 

Mik lehetnek a generációs átkok hatásai? Ilyen lehet a depresszió vagy más mentális probléma mint a harag vagy düh; drog, alkohol szex függőség; pénzügyi problémák; kapcsolati problémák (válás, családok szétesése, stb.); dolgok rendszeres elvesztése; a körülötted lévő dolgok gyakori elromlása; szegénység vagy meddőség. Ezek csak példák az átok hatásaira. Nem mindegyik ősi vagy generációs, de a generációs átkoknál gyakran előfordulnak. 

A generációs átkok Isten büntetései? Találkoztam olyanokkal akik visszautalnak a Szentírásra, hogy az átok Isten büntetése. Valamit tisztán kell látnunk, hogy Isten nem büntet meg minket az életünkben történt dolgokért. Jézus Krisztus magára vette minden bűnünket a kereszten. Ezért már nincs rajtunk többé Isten haragja. Jézus elvitte Isten minden haragját a Golgotán. Ha mi abban hiszünk, hogy Isten büntet minket , akkor semmibe vesszük azt amit Jézus a kereszten véghezvitt. Ha azt hisszük, hogy Isten  büntet minket, akkor az olyan mint Káin és Ádám tett, megpróbálják Istent helyettesíteni az életükben. Úgy véled nem volt elég Jézus tette a kereszten számodra, és helyette kell büntetést elszenvedned? 

Léteznek olyan törvények a szellemvilágban melyeket el kell fogadnunk. Jeremiás 17. fejezete azt állítja, hogy az az ember aki magát istenné teszi, az átkot von magára. Ezt Isten betartatja, mint ahogyan az összes szellemi törvényt is. Ha szenvedsz az átok hatásaitól, akkor azt tudnod kell nem a te hibád. Valahol a vérvonaladban a rokonaid szándékosan vagy tudatlanságból meghoztak egy döntést, mellyel megfertőzték a vérvonalat.      

Hogyan szabadulhatunk meg a generációs átkoktól? Ahhoz, hogy megtörjük az átkot először is tudnunk kell mi ez. Ajánlom mindenkinek aki úgy véli generációs átoktól szenved, hogy vegyen részt szabadító szolgálaton. A saját szabadító szolgálatom alatt tanultam többet a generációs átkokról, és ezek közül melyek voltak jelen az életemben. Nem csak saját magam tudtam megszabadítani, de még az alattam lévő generációkat is. Imádkozhatsz és kérheted a Szentlelket, hogy lépjen be az életedbe a szabadulás érdekében, de még nem mindig érsz el teljes szabadulást. A legtöbben olyan elnyomás alatt élnek, melyről nincs tudomásuk. Egy szabadító szolgálat során sokkal többet megtanulhatsz a generációs átkokról. Megismered azokat a módokat amikor az ördög megpróbál a saját oldalára az Isten oldaláról, és hogy hogyan pusztítja el az életedet. Azt is megtudhatod hogyan juthatsz közelebb Istenhez. Több jól képzett szolgáló segíthet neked. Javaslom imádkozz Istenhez bölcsességért és vezetésért amikor segítőt keresel. Nem minden közbenjárót képeznek ki megfelelően ahhoz, hogy megoldhassa azokat a komplikált problémákat melyek felmerülnek a szabadító szolgálat alatt. Isten szuverén, és szerepel a tervében, hogy teljesen szabad légy. Szabadságra és nem a fogságra születtél. Fontos vagy az Atyának. Nem akarja, hogy szenvedj, de a szabad akarat miatt ez is előfordulhat. Azonban ennek nem kell így lennie. Meg kell hoznod a döntést. Kerested az igazságot és rátaláltál. Most már csak meg kell fognod a kezét, és elfogadni segítségét. 

Mindig van remény, még akkor is amikor nem így érzed. 

 7Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik,
és az Úr lesz bizodalma!

8Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa,
mely a folyóhoz ereszti gyökereit:
nem fél, ha jön a hőség,
lombja zöldellni fog;
száraz esztendőben sem aggódik,
és nem szűnik meg gyümölcsöt teremni. (Jer 17,7-8)Forrás:
http://www.theothersideofdarkness.com/generational-curses/

2017. május 25., csütörtök

Szabadulás a sátánizmusból, szabadulás az őrületből

Figyelem! A szövegben a nyugalom megzavarására alkalmas tartalom található. 

A tanúságtételem 11 évvel korábbra nyúlik vissza, amikor egy reggel hazaértem az éjszakás műszakból. Keresztény voltam, boldog házasságban éltem két gyerekkel, egy 5 éves fiúval és egy 4 éves lánnyal. Amikor kinyitottam a bejárati ajtót, akkor érzékeltem, hogy valami megváltozott ezen a helyen. Ahogyan végig sétáltam a folyosón, a feleségem közelített hozzám, és bejelentette el akar hagyni, és magával viszi a gyerekeket. Megpróbáltam megtudni tőle mi történt, és hogy miért csinálja ezt, de nem kaptam választ. Néhány perc múlva a bátyja megállt odakint, felvette őket, és kisétáltak az életemből. Beléptem a házba és először zsibbadás majd erős harag vett erőt rajtam. Istenhez kiáltottam, hogy miért hagyta ezt megtörténni velem. Nem kaptam választ, nem tudtam meghallani Istent. Telve voltam haraggal, és megnyitottam egy spirituális kaput, amin keresztül a démonok irányították az életem. Tekintsünk vissza korábbra. Amikor 15 éves voltam néhány barátommal játszottam egy Ouija táblával, nem sokkal ezután horror filmekre kezdtem el vágyakozni. Nem tudtam betelni a gyilkosságokkal teli horror filmekkel. Emlékszem arra, hogy tinédzserként állatokat öltem csak azért, hogy lássam a halálukat. Kis rovarokat pusztítottam el, majd a hangyáknak adtam őket.

Vissza a jelenbe. Az eset után vágyat éreztem az okkult könyvek olvasására, elmentem egy boltba, és beszereztem amennyit csak tudtam. Elkezdtem gyakorolni az asztrális kivetítést és a vizualizációt. Ez elvezetett engem a kristályokhoz és a spirituális egyházhoz. Aztán belekeveredtem a sátánizmusba, és démoni szellemektől vezetve hatalmas pentagrammát készítettem a hálószobám padlójára. A vérem felhasználásával fekete gyertyákat készítettem, elkezdtem imádkozni, majd mindenféle démoni szellemet meghívtam a testembe. Nem érdekelt mi történik velem, meg akartam ölni mindenkit, beleértve a feleségem és a gyerekeim is. Minél dühösebb lettem, annál inkább el akartam magam pusztítani. Egy idő után a démonok véráldozatokat követeltek. Elmentem, vettem egy borotvát és megvagdostam a karjaimat és a lábaimat. Fordított keresztet karcoltam a homlokomba, megittam a borral és vizelettel kevert véremet. 

Később találkoztam egy másik sátánistával (disznónak hívták) és a barátnőjével (Alexandra), a mellkasán egy hatalmas fordított kereszt volt. Összefogtunk, és meghívtam őket az otthonomba, hogy rituálékat csináljunk. A démonok azt mondták nekem vegyek fel újabb tagokat, és találtam egy fiatal fiút aki jó jelöltnek tűnt. Az egyik este kimentünk, hogy macskákat keressünk az áldozathoz. Körbenéztünk a szomszédoknál, és olyan macskát kerestünk ami barátságos, engedi magát megfogni. Találtunk egyet és elvittük a pünkösdi egyházhoz, hogy feláldozzuk. Amint kiszálltam az autóból, egy démon átvette az uralmat a testem fölött, és éreztem amint a kezem a macska nyakára szorul. Utána fogtam egy kést, és feldaraboltam a macskát, majd a vérével sátánista szimbólumokat festettünk a templom falaira. 

Valaki látott minket, ahogy megöljük a macskát. Hamarosan rendőrök vettek körül. Mellékesen hozzáteszem, hogy abban az időben egy különleges anti okkultista rendőrségi csoport is működött, ami rendőrökből és különböző egyházi személyekből állt. Az volt a munkájuk, hogy kivizsgálják az okkult bűncselekményeket. 

Egy hétig rendőrségi fogdán voltam amit szóvá tettem. Később elvittek ebbe a csoportba, hogy szabadítást végezzenek el rajtam. Ahogyan elkezdték az imát, a démonok körbevettek engem, és felemelkedtem a levegőbe. Hat férfi próbált lefogni, de nem bírtak velem. Később átvittek egy másik házba ahol újra megpróbálkoztak a szabadítással. De sikerült kiszabadulnom tőlük, és azon vettem magam észre, hogy a város központ felé rohanok. Kapcsolatba léptek a rendőrökkel, és kerestettek engem. Morogtam mint egy kutya és habzott a szám, amikor körbevettek a postánál. Tíz rendőr kellett ahhoz, hogy lefogjanak és megbilincseljenek. Utána elvittek egy kórházba, ahol az orvos megvizsgált, majd erős nyugtatót adott ami egy elefántot is kiütött volna. Emlékszem arra, hogy törtem-zúztam, aztán filmszakadás. 

Másnap amikor magamhoz tértem, egy speciális pszichiátriai osztály ágyában találtam magam. Gyógyszereket és injekciókat kaptam, hallottam amint az orvos azt mondta az egyik rendőrnek, hogy számomra nincs remény, és egész életemben vegetálni fogok. A sátán elkezdte elpusztítani az elmémet. Néhány hónappal később bíróságra kerültem vagyoni károkozásért, és a bíró még elrendelte 30 napos elmegyógyintézeti megfigyelésemet, hogy lássák alkalmas vagyok-e a bírósági tárgyalásra. A pszichiáterek úgy találták, hogy alkalmatlan vagyok a bírósági tárgyalásra, és habár az ellenem felhozott vádakat ejtették, átszállítottak egy másik intézetbe mint tartós állapotú beteget. Ez azt jelentette, hogy életem végéig itt kellett maradnom. Esély sem volt a szabadulásra. Fenyegetést jelentettem a társadalomra. 

A pszichiátriai otthonban leszedáltak. Napi szinten kaptam injekciókat és gyógyszereket. Nagyjából három hónappal később feküdtem az ágyamban és néztem a mennyezetet, amikor bizsergő érzés támadt a lábamban. Ahogyan ott feküdtem, lassan felemelkedtek a lábaim. Rájöttem, hogy valami történik velem, és próbáltam egy mellettem lévő beteghez fordulni, hogy elmondjam neki valami történik. De nem tudtam mozogni, a testem megbénult. Az érzés most már a mellkasomnál járt. Próbáltam szólni a másik betegnek, de nem tudtam megszólalni. A nyelvem is megbénult. Az érzés tovább haladt a fejem felé, és úgy éreztem egy sötét alagútba kerülök. Más út nem volt csak az alagút. Nem tudom megmagyarázni, de nem volt más út. 
Ahogy beléptem az alagútba, láttam, hogy valaki a másik végén áll. Amint közelebb kerültem, hogy szembenézzek vele, rájöttem, hogy a sátán az. Azt mondta azért jött, hogy a lelkemet elvigye a pokolba. Hatalmas lánc volt a kezeiben. Emlékszem arra, hogy sikítottam, és visszarohantam az alagútban. Nevetett, és hirtelen a testemben találtam magam. Úsztam a verítékben. Hívtam a nővéreket, és azt mondtam hallucinálok, azonban annyira biztos voltam voltam abban, hogy történt velem valami, mint ahogyan van egy nap odakint. Lassan rájöttem, hogy a Mindenható Isten adott nekem még egy lehetőséget. Az Úr ezután keresztény szociális munkásokat küldött hozzám, aztán tett még egy csodát. Négy hónapon belül kiengedtek az intézetből, és a helyi gyülekezet híveire és pásztoraira bíztak engem. Naponta szolgáltak felém, több szabadító szolgálatban volt részem, elpusztítottam az össze okkult könyvemet, ékszeremet. Minden bűnömet megvallottam a Mindenható Istennek, megkértem, hogy lépjen be az életembe és irányítsa az életemet. Rögtön békességet és elfogadást éreztem. A gyülekezet tagjai megengedték nekem, hogy több éjszakát náluk töltsek egészen hajnalig, amikor a démonok kínoztak, megpróbáltak megölni engem.  

Felkért a metodista egyház, hogy elmondjam  tanúságtételemet, és itt találkoztam a jövendőbeli feleségemmel is. A sátán több alkalommal megpróbált megölni, amikor az autónk megállt a vasúti sínen amikor jött a vonat, és nagy sebességnél kilukadtak az autógumik. De Jézus rajta tartotta a kezét az életünkön. 

Most tanulok, hogy pásztor lehessek, és életem végéig szolgálhassam az Urat. 

Tanúságot teszek arról mit tett Isten velem. Amit értem tett, azt megteszi érted is. 

Forrás:
http://www.christian-faith.com/forjesus/delivered-from-satanism-freed-from-insanity

2017. május 18., csütörtök

Démonok nem csak a pokolban vannak

Hiszel a démonokban? Hiszel abban, hogy ez több mint egy bibliai történet, vagy csak egy fantázia film? Hiszel benne, hogy a démonok  most is jelen vannak az életedben azt keresve hogyan ártsanak neked? Vagy nem hiszel a démonok létezésében?


Néhány évvel ezelőttig nem hittem a démonokban, boszorkány voltam. De boszorkányként abban hittem, hogy amit csinálok az jó. Nem hittem a sátánban és a pokolban, és nem is foglalkoztam ezekkel. Nem ismertem olyat aki hitt a démonokban. A démonok az ijesztő filmekben voltak, és én szerettem az ijesztő filmeket. És Halloweent. Azt is szerettem. Ez egészen addig tartott, amíg elfogadtam a Bibliát mint Isten tökéletes szavát, és elkezdtem hinni a démonokban. Aztán elfogadtam ezt mint igazságot annak ellenére, hogy még nem volt dolgom démonokkal. Vagy legalábbis úgy gondoltam. 

"Minden Istentől sugalmazott írás hasznos a tanításra, az intésre, a feddésre, az igazságosság oktatására, hogy Isten embere tökéletes és minden jótettre kész legyen." (2Tim 3;16-17)

Úgy gondolom sok ember számára nehéz elhinni, hogy a démonok valóságosak. Végtére is a legtöbb ember nem látja őket. És nem gondolom, hogy a legtöbb keresztény sokat gondolna a démonokra. Pontosan ez az amire a sátán vágyik, hogy figyelmen kívül hagyjuk őt, és éljük tovább az életünket, mintha ő nem is létezne. Ez megkönnyíti a dolgát. Ha megismerjük a sátánt és démonait, akkor ez azt jelenti, hogy győzelmet aratunk felettük. Ez azt jelenti, hogy megtanulunk harcolni ellenük Jézus Krisztus neve és vére által, amit ránk hagyott. 

Volt már olyan fájdalmad vagy fizikai problémád ami kezeléssel sem szűnt meg? Volt már olyan bűnnel dolgod amitől nem tudtál megszabadulni pedig erősen törekedtél rá? Volt már olyan, hogy depressziótól vagy haragtól szenvedtél, amibe úgy érezted belefulladsz, és nincs rá segítség? Ha ez veled is megtörtént, akkor jó eséllyel démonok okozták. Az igaz, hogy démonok nem szállhatják meg a keresztényeket. De amit sokan nem tudnak, hogy a démonok képesek bennünk élni. Nem tudnak minket irányítani, de számos problémát okozhatnak és zaklathatnak minket. Tudom, hogy ez igaz, mert megtapasztaltam a saját életemben. 


"Józanok legyetek és vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán körüljár, keresve, kit nyeljen el." (1 Pét 5;9)

Mivel Jézus Krisztus kegyelméből újjászülettem, sokat tanulhattam a démonokról és a szellemi támadásokról. Az elmúlt két évben elég sok problémám volt, mint a maradandó károsodást okozó agyműködési zavar, szorongás, düh, gyomor puffadás, stb. Ezek olyan problémák, melyekkel testileg és lelkileg is foglalkoztam. Több orvost felkerestem, táplálékkiegészítőket szedtem, megváltoztattam az étrendem, és mindent kipróbáltam amiről azt gondoltam enyhítheti a problémákat. Megkértem embereket, hogy újra és újra imádkozzanak értem. Mindezekkel együtt csak ideiglenes javulást értem el. Néhány napon vagy héten belül az állapotom rosszabbodott. Így ment ez egy éven keresztül. Megjegyzéseket kaptam, amikor elkészült a teljes vérkép és a fizikai állapotomról szóló jelentés, hogy semmi baj nincs velem, annyira egészséges voltam amennyire csak lehetett.

Egyre inkább kétsége ejtett a gyógyulásra irányuló kísérletem. Az agyam állapota egyre rosszabb lett, így nem tudtam többé vigyázni a gyerekeimre. Olyan súlyos depresszióba estem, ami nem volt a megmentésem óta. Nem úgy tűnt, hogy jobban lennék, sőt inkább rosszabb lett az állapotom. Hittem a gonoszban és a szellemi támadásban. Láttam és éreztem a démonok jelenlétét. Az Isten elleni lázadásban, boszorkányságban, okkultizmusban és drog valamint alkohol abúzusban eltöltött évek alatt megismertem a sátánt magát, aki a pokolba hajszolt és megkötözött. 

Mert nem a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának kormányzói ellen, a gonoszságnak az ég magasságaiban lévő szellemei ellen. (Ef 6,12)

Végül annyira elkeseredtem, hogy rákerestem a Google-ban a "szabadító szolgálatra". Nem volt túl sok a találatok között, de azért ráakadtam egyre. Megkértem a férjemet, hogy hívja fel és ellenőrizze le. Megbeszéltünk egy találkozót, és elmentünk, hogy találkozzunk azzal a férfival aki a szabadító szolgálatot vezette. Együttműködött egy templommal, és csütörtök esténként vezette a szolgálatot. Nagyszerű fickó volt aki a szolgálat sok időt töltött el imádással és Jézushoz intézett imában. Nagyon őszinte volt, és sokat tanított a szellemi hadviselésről. Démonokat űzött ki belőlem és a következő nap a pszichés zavarom megszűnt. 
Eksztatikus állapotban voltam, hogy az pszichés zavarom eltűnt. Győzelmet arattam az agyműködési zavarom fölött, és amikor megpróbált visszatérni, akkor megdorgáltam. De még volt más problémám is. Arra kerestem a választ, hogy miért vannak még fizikai tüneteim és szellemi támadásaim. Továbbra is gyógyulásért kerestem imát, de nem jártam eredménnyel. Csalódott és kimerült voltam a próbálkozástól. Készen álltam, hogy feladjam, és elfogadjam úgy a dolgokat ahogyan vannak. 
Ez addig tartott, míg el nem jutottam a szabadító szolgálathoz, ami új irányba terelte a szellemi problémáimat. Ő volt ami parancsolt a bennem lakó fő démonra, és megpróbálta  kiűzni. Tudom, ez nagyon erőltetettnek hangzik. Egészen furcsa tapasztalat volt, még mindig rosszul vagyok tőle. Tanúsítani tudom, hogy amikor a szabadító szolgálat során vezető démont elkezdték kiűzni és beszéltek hozzá, tisztán hallottam egy hangot ami nem  az enyém volt. Éreztem egy dühös, gyűlölettel teli, bosszús, unatkozó, undorodó és gőgös jelenlétet. Hogyan lehetséges ez? Hogyan lehetséges az, hogy részt vettem több gyógyító és szabadító alkalmon és mégis démonok voltak bennem? Ez a valami nagyon összezavart engem, mert nem kellett volna már eltűnniük mostanra? Megbántam azt amit Isten ellen újra és újra elkövettem. A szabadítással foglalkozó közbenjárók több démont kiűztek belőlem. Éreztem, ahogyan Jézus gyógyító ereje megérint és beborít engem. Teljesen elteltem a Szentlélekkel olyannyira, hogy már csak nevetni tudtam. Hogyan lehet bennem egyáltalán démon?


A békesség Istene hamarosan össze fogja tiporni lábatok alatt a sátánt! Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak kegyelme legyen veletek! (Róm 16,20)Hamarosan megkaptam a válaszokat kérdéseimre, ahogyan a szabadító szolgálat tagjai elkezdtek kikérdezni. Még azelőtt hogy megszülettem, valaki a családomból felajánlott véres áldozat keretében a sátánnak. És legalább két családtag volt. Az egyik egy mormon, hatalommal bírt. A mormonokról azt tartják, hogy szabadkőműves rítusokat és rituálékat használnak. Joseph Smith a mormonok alapítója szabadkőműves volt, és sok dolgot átvitt az új vallásba. Ha esetleg nem ismerős a szabadkőművesség, akkor azt kell róla tudni, hogy ez egy politeista vallási kultusz ami azt hiszi, hogy az ember istenné válhat. A másik családtag nem tudatosan tette. Megkötöztek a saját vér rituáléval,  depressziós tinédzser lettem. Még a születésem előtt a sötétségnek ajándékoztak. Hirtelen jobban értettem az életemet. A véres áldozatok generációs átkot okoztak, ami végigfutott a családfán egészen a gyerekeimig. Láttam ennek az átoknak a gyümölcsét a gyerekeim életében és a saját életemben. Láttam az ellenőrizhetetlen dühöt, haragot, erőszakot és gyűlöletet, ahogyan rajtam keresztül átment a gyerekekbe. Számos fizikai és érzelmi problémát okozott számunkra. Csak feltételezem, hogy ez más családtagokat is érint. Tudom, hogy a családok sokszor diszfunkcionálisak, de ez a válasz felvetett bennem néhány kérdést, mivel néhány súlyos és furcsa dolog történt velem. 


A szabadító szolgálat végére kitaláltuk ezek a démonok milyen jogokat szereztek amivel tovább árthattak. Minden jogot visszavontak és kiűzték az összes démont. Három óra ima után kimerültem. Készen álltam arra, hogy teljesen megszabaduljak a démonoktól és a támadásaiktól. De a következő hét a lehető legrosszabb volt. A férjem és én harcoltunk, utáltuk egymást. A gyerekeim megpróbálták megölni egymást. Elkezdtem kételkedni magamban, úgy éreztem megőrülök, és újra rám tört a depresszió. Valami baj volt velem. 

Nem azért meséltem el azt a történetet, hogy féljen, éppen az ellenkezője volt a cél. Azt akarom, hogy tudd nincs semmi ezen a földön vagy a pokolban amitől félni kellene, mert a sátán és démonai már vesztettek. Az emberek megbetegítése a legtöbb amit megtehetnek. Utálnak minket, és el akarnak pusztítani, mert Isten képmására teremtettünk, és egy nap Jézussal leszünk a menyben az örökkévalóságig. Ez ad reményt amibe nap mint nap bele kell kapaszkodnunk. Ki kell állnunk ezt a próbát, mert tökéletesnek kell lennünk, növekednünk kell hitünkben. Meg kell tanulnunk az ellenséggel szembeni szellemi harcot, és teljes mértékben Jézusra kell támaszkodnunk. 

Engedelmeskedjetek tehát Istennek; az ördögnek pedig álljatok ellen, és futni fog tőletek. (Jak 4,7)

Egy héttel később amikor vesztesnek éreztem magam Isten üzenetet küldött nekem. Vártam, hogy olyan állapotba kerüljek ahol a gonosz nem árthat nekem, de aztán rájöttem olyan dologra vártam ami nem lehetséges. Ez egy olyan hazugság volt ami fogságban tartott. A sátán felségterületén élünk. Életünk során folyamatos szellemi harcot kell vívnunk. Az a kérdés, hogy tudatában vagyunk-e az ellenségünknek, és megtanultuk-e felvenni a szellemi fegyvereket. Mindennap Istentől kell függenünk, és abba kell hagynunk az önálló harcot. Emlékezzünk arra, hogy Isten sokkal hatalmasabb mint bármilyen probléma vagy a démonok, és még ha szenvedünk is egy ideig, Ő akkor is velünk fog együtt dolgozni a boldogulásunkért. Ez egy olyan ígéret amit nem szabadna alábecsülnünk. 

Forrás:
http://www.theothersideofdarkness.com/demons-are-not-just-in-hell/