"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2017. március 10., péntek

Egy volt médium szerint növekvőben van a spiritizmus

Van egy barátom Skóciában akit Laura Maxwellnek hívnak. Már nem emlékszem rá hol találkoztunk össze az interneten. Talán rátalált egy cikkemre amit médiumként írtam, vagy én futottam össze egy tanúságtételével. Akárhogy is, ő Krisztusban testvérem aki okkult múlttal rendelkezik.  

Van hasonlóság a történetünkben. Laura és én már gyerekkorunk óta érzékenyek voltunk a spiritualitásra, megtapasztaltuk azt amit ő csak "lelki történésnek" nevez. Mindkettőnk életét jellemezte a természetfeletti. 
Nos, én nem kerestem az okkultizmust, vagy fejlesztettem ki médiumi képességeket egészen 1999-ig, amikor is több év keresztény élet után elfordultam Istentől. 

Laura akkor került kapcsolatba a spiritizmussal, amikor egy médiummal való találkozó után az anyja belépett egy spiritiszta egyházba, amikor Laura még csak tinédzser volt
Laura és az anyja tíz évet töltött el a csakrákról, kristály gyógyítással, alternatív terápiákkal, és reinkarnációval kapcsolatos könyvek olvasásával. Fejlesztették médiumi képességeiket a Spiritiszta Egyház képzésein

Amit Laura elmond, azt félremagyarázzák vagy elhallgatják, miközben a médiumok tisztában vannak a szellemi zaklatással, mert megtapasztalták azt. Sokan közülük eljutottak a szellemi vagy fizikai szenvedésig. Sajnos Laura személyesen is megtapasztalhatta mi történhet, amikor megnyitjuk magunkat a spiritizmus, a szellemi vezetők és az okkult felé.  

Laura szavai következnek:

Sokan hisznek a spiritiszta mozgalomban és a Spiritiszta Egyházban, amely a múlt furcsasága. A jelenség a kora 1800-as évek közepétől 1920-ig volt jellemző az Egyesült Államok és Európa társadalmának közép- és felső rétegében. 
Azonban a spiritizmus napjainkban is él és virul. Tudomásom szerint több fajta Spiritiszta Egyház létezik, és (ellentétben a Wiccával és a boszorkánysággal) saját tradícióik vannak, bár vannak közös hiedelmek:
  • Hit a szellemi kommunikációban.
  • Hit abban, hogy a lélek a halál után folytatja létezését egy másik testben. 
  • Személyes felelősség az életkörülményekért. 
  • A lélek még halál után  is képes tanulni és fejlődni. 
  • Az istenben való hit, akire gyakran "végtelen intelligenciaként" utalnak. 
  • A természeti világra úgy tekintenek mint az említett intelligencia kiterjesztésére. 
Az elmúlt tíz évben Amerika szerte megnőtt az érdeklődés a spiritizmus iránt.     
Bár nem minden médium csatlakozik a Spiritiszta Egyházhoz, azért sokan tagjai. Az emberek (ideértve a keresztényeket is) növekvő számban keresik fel a médiumokat szellemi vezetésért. Csak néhány évvel ezelőtt Michiganban volt egy spiritiszta tiszteletes, aki egy 800-as tömeget hívott meg szellemidézésre. Minden városban található médium. A média tele van olyan könyvekkel, filmekkel és televíziós programokkal, melyek médiumokat és képességeiket mutatják be. 

Ahol élek, két Spirisztita Egyház működik. Amikor médiumnak tanultam, akkor volt egy barátom aki éveket töltött el a Spiritiszta Egyházban. Ő biztatott, hogy menjek el vele. Számos rendezvényen részt vettem amit az egyház kínált. Több fejlesztő órán részt vettem és egy szeánszon is. Aztán elolvastam egy könyvet amit egy spiritiszta médium írt, elhatároztam, hogy meghívom a szellemi vezetőket az életembe. 

A keresztényeknek emlékezniük kell arra mit mond a Biblia a médiumokról és a szellemi kapcsolatokról. 

"31Ne forduljatok halottlátókhoz, ne keressétek fel a jósokat, mert beszennyezitek magatokat. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek." Lev 19

"19És ha azt mondják nektek az emberek: „Kérdezzétek meg a halottidézőket és a jósokat, akik suttognak és motyognak”, akkor ezt mondjátok: „Hát nem Istenét kell megkérdeznie a népnek, vagy talán a holtaktól kell felvilágosítást kérni az élők felől?” 20Vissza a tanításhoz és a kinyilatkoztatáshoz! Aki nem ezt mondja, annak nincs hajnala." Iz 8       

Tudom, hogy médiumi élet izgalmas és érdekes. A probléma a képesség forrása, és a segítséget kérőknek átadott üzenetek. Az Isten nem rajtuk keresztül kommunikál. A lények akikkel kommunikálnak nem a barátaink és családtagjaink, hanem emberi lelkeknek álcázott megtévesztő szellemek. 

A keresztényeknek semmi dolguk a médiumokkal, vagy hogy olyanokká váljanak mint ők. A Szentírás világosan ír erről. Isten ezt a gyakorlatot utálatosnak nevezi. Könyörgöm! Tanulj a tapasztalataimból! Ne szórakozz a spiritizmussal!
  
Forrás:
https://yourspiritualquest.wordpress.com/2013/10/13/spiritualism-rising-by-ex-medium-kristine-mcguire/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése