"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2017. január 29., vasárnap

A Szűzanya erős közbenjárása a szabadító szolgálat és ördögűzés alatt

Domonkosként különleges tiszteletet mutatunk a Szűzanya iránt, különösen a Rózsafüzér Királynője iránt. A Prédikátorok Rendjének története szerint a rózsafüzért az albigens eretnekség elleni harc idején a Miasszonyunk adta szent Domonkosnak - aki úgy ismert mint az eretnekség orvosa- a sátán elleni harchoz. Hiszek az anyai gondoskodásában. Tudom, mert bőven van szakirodalom erőteljes közbenjárásáról. Tudom, mert a családom is sértetlen a szüleim rózsafüzér tisztelete miatt, mert minket gyerekeket is köteleztek a napi családi rózsafüzér elmondására. Ez az amit az Üdvözlégy Mária ima elmond nekünk. Ez nyilvánvaló az Üdvözlégy Szent Királynő és az Emlékezzél imákban. Azonban én még nem találkoztam vele közelről, amíg tisztátalan lelkekkel nem kezdtem el foglalkozni.

Saját kezdeményezésem volt, amikor segítettem a cubao-i egyházmegyés Jojo Zerrudo atyának az ördögűzésben. A szertartás alatti a plébániáján az imádás kápolnában a 9:30-tól majdnem 13:30-ig tartó hosszú ima során 3 dolgot láttam a Szűzanya közbenjárására:

  • A domonkos skapuláré amit a legenda szerint a Szűzanya adott Boldog orleani Reginald-nak, ami egy erőteljes szentelmény a démoni zsarnokság megfékezésére.
 
 
 
Amikor a megszállott lebegett, mert a teste megmerevedett és transzba esett, Martius Lechuga OP testvér aki szintén önkéntesként volt jelen a szolgálatban, a domonkos ruháján lévő skapulárét ráhelyezte a megszállott testére. Nem sokkal azután, hogy ráhelyezte a megszállott reagált, káromkodott és átkozta a barátot, mert súlyos terhet rakott rá. Martius testvér nem vette el a skapulárét, mert minden alkalommal amikor megpróbálta, a megszállott újra megmerevedett, levitált, vagy függőlegesen összegömbölyödött. A skapuláré megóvta őt a levitációtól, és a padlóhoz szögezte.
  • A domonkos rózsafüzér amit a Szűzanya adott a Prédikátorok Rendjének fegyverként, hogy harcoljon az eretnekség, és az ellenség igazság elleni támadásai ellen, egy másik hatékony szentelmény ami megköti az ördög kezeit.  A megszállott utána kereszt alakot vett fel, a kezeit kinyújtotta kereszt alakban, és a lábaival együtt mintha keresztre feszítették volna. Gyakran látjuk ezt jelként, amikor a gonosz kigúnyolja az Úr keresztre feszítését.


Ekkor Martius testvér a megszállott hozzá közelebb lévő karjára csavarta a 15 titkos rózsafüzérét. A reakció azonnali volt, káromló és átkozódó beszéd. És szúrós, gyűlölettel teli szemekkel bámult rá amiért ezt tette. A megszállott sírt és panaszkodott, hogy a rózsafüzértől olyan érzése van, mintha égő lánc lenne a bőrén. Bár külsőleg semmiségnek tűnik, mégis látható a szenvedő arcának eltorzulása, a test mozgása, hogy ő mégis valami fájdalmat érez. Könyörgött Martius testvérnek, hogy távolítsa el a távolítsa el a füzért, de ő visszautasította. Aztán (a megszállott) káromkodott, és átkozódott. Szívtelenséggel és gonoszsággal vádolta a testvért amiért kínozza őt. A valóságban nem volt kínzás, csak egy rózsafüzért lazán a személy karja köré tekert. A rózsafüzér ami egyszerűen csak láncra fűzött gyöngyökből áll. A katolikus ellenes keresztények csak hiábavaló ismétlésnek tartják. De a katolikusoknak ez a Szűzanya iránti jelképes elkötelezettségét jelenti. A démonoknak pedig égető lánc ami megkötözi őket.
  • A Szűzanya neve, amit a terrort jelenti a démonok számára. 
Az ördögűzés már órák óta húzódott. Fáradtak és éhesek voltunk, mivel hogy az ördögűzés előtti böjt kimerítette az energiáinkat. A megszállott órák óta transzban volt. A szenvedő részéről nem volt szünet az eszméletlenségben, így a csapat szüntet tartott és megbeszélte hogyan tovább. Ő [nőről van szó] kritikus állapotban volt, ez kihívást jelentett az imában való kitartásban. Már legalább ötször végig mentünk az ördögűző imákon. Ezen kívül még használtuk Nagy Szent Bazil és Aranyszájú Szent János imáit, mielőtt visszatértünk a Római Rituáléhoz. Láttuk, hogy Jojo atya ereje fogyatkozik. Nem sokkal este 9 előtt érkezett egy szentmiséről, aztán csatlakozott a kis kápolnában az ördögűzőkhöz. Akkoriban még nem tudtam átvenni a szerepét mint vezető ördögűző, mert (1) még csak tanuló ördögűző voltam; (2) és még nem voltam a cubaoi egyházmegye ördögűző fakultásán.


Talán tudta, hogy szükségük van pihenésre, így azt mondta nekünk most már komolyan kérjük a Szűzanyát segítsen nekünk hatásos módon, és segítsen gyöngeségünkben, és erősítsen meg minket. Elkezdtük az Üdvözlégy Máriával. És a megszállott azonnal reagált, kigúnyolt minket imánk utánzásával, még a kiejtésével is "Üdvözlégy Mária kegyelemmel teljes", és "Szűz Mária Isten Anyja". De a megszállott nem imádkozott, ő gúnyolódott. A szándéka az volt, hogy megzavarjon minket, hogy megijesszen minket mert képes csatlakozni az imához. Megértettük, hogy egy erőteljes démonnal van dolgunk, mert tisztán képes volt kiejteni Mária szent nevét, Isten Anyjáét. Azt is megértettük, hogy talán látja a gyengeséget imánkban. Talán csak elmondtuk a szavakat. Talán nem kértünk teljes hittel és bizalommal.

Így hát újra elismételtük az Üdvözlégy Máriát, ezt követte az Emlékezzél, az Üdvözlégy Szent Királynő, és az Angyalok Augusztusi Királynője. Mi komolyan megkértük a Szűzanyát, hogy segítsen imáinkban, segítsen nekünk gyenge hitünkben. Ez a neki való teljes odaadás és erős közbenjárása alatt történt, amikor áttörést értünk el. A megszállott elkezdett sírni, és könyörgött hagyjuk abba a Szűzanya hívását. Minél inkább könyörgött, annál jobban imádkoztunk. És hirtelen a megszállott felsikoltott rémületében. Azt mondta: "Itt van. Miért kellett ide hívnotok?" Tudtuk, hogy a Miasszonyunk eljön, hogy segítsen nekünk, és segítsen meggyötört leányán. Örvendeztünk, és megdupláztunk imáinkat. Jojo atya ezután folytatta az ördögűző imákat amíg mi a végére nem értünk. Az imák végén a megkínzott nő elcsendesedett, és néhány másodperccel később kinyitotta a szemét. Megkérdeztük mire emlékszik, azt mondta semmire, kivéve arra a részre, hogy látott egy gyönyörű hölgyet aki azt kérte tőle ébredjen fel. 
 
Néhány napig még szükség lesz ördögűzésekre, hogy a nő teljesen meggyógyuljon és megszabaduljon. Rendbe kell hoznia és rendezni házaséletét, mivel még nem kapták meg a házasság szentségét. Az imáinknak valódiaknak és őszintéknek kell lenniük; nem elég kimondani a szavakat és teljesíteni a kötelezettségeket. De aznap este amikor szolgáltunk feléje gyönyörű dolgokat láttam. Megértem mit jelent amikor a Miasszonyunk ezt mondja:
... boldognak mond engem minden nemzedék.
nagyot művelt rajtam hatalmas keze,

jóságában százszor szent az Ő neve.  


Forrás: 
http://piscatores-hominum.blogspot.hu/2015/03/the-powerful-intercession-of-our-lady.html

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése