"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2017. január 29., vasárnap

A Szűzanya erős közbenjárása a szabadító szolgálat és ördögűzés alatt

Domonkosként különleges tiszteletet mutatunk a Szűzanya iránt, különösen a Rózsafüzér Királynője iránt. A Prédikátorok Rendjének története szerint a rózsafüzért az albigens eretnekség elleni harc idején a Miasszonyunk adta szent Domonkosnak - aki úgy ismert mint az eretnekség orvosa- a sátán elleni harchoz. Hiszek az anyai gondoskodásában. Tudom, mert bőven van szakirodalom erőteljes közbenjárásáról. Tudom, mert a családom is sértetlen a szüleim rózsafüzér tisztelete miatt, mert minket gyerekeket is köteleztek a napi családi rózsafüzér elmondására. Ez az amit az Üdvözlégy Mária ima elmond nekünk. Ez nyilvánvaló az Üdvözlégy Szent Királynő és az Emlékezzél imákban. Azonban én még nem találkoztam vele közelről, amíg tisztátalan lelkekkel nem kezdtem el foglalkozni.

Saját kezdeményezésem volt, amikor segítettem a cubao-i egyházmegyés Jojo Zerrudo atyának az ördögűzésben. A szertartás alatti a plébániáján az imádás kápolnában a 9:30-tól majdnem 13:30-ig tartó hosszú ima során 3 dolgot láttam a Szűzanya közbenjárására:

  • A domonkos skapuláré amit a legenda szerint a Szűzanya adott Boldog orleani Reginald-nak, ami egy erőteljes szentelmény a démoni zsarnokság megfékezésére.
 
 
 
Amikor a megszállott lebegett, mert a teste megmerevedett és transzba esett, Martius Lechuga OP testvér aki szintén önkéntesként volt jelen a szolgálatban, a domonkos ruháján lévő skapulárét ráhelyezte a megszállott testére. Nem sokkal azután, hogy ráhelyezte a megszállott reagált, káromkodott és átkozta a barátot, mert súlyos terhet rakott rá. Martius testvér nem vette el a skapulárét, mert minden alkalommal amikor megpróbálta, a megszállott újra megmerevedett, levitált, vagy függőlegesen összegömbölyödött. A skapuláré megóvta őt a levitációtól, és a padlóhoz szögezte.
  • A domonkos rózsafüzér amit a Szűzanya adott a Prédikátorok Rendjének fegyverként, hogy harcoljon az eretnekség, és az ellenség igazság elleni támadásai ellen, egy másik hatékony szentelmény ami megköti az ördög kezeit.  A megszállott utána kereszt alakot vett fel, a kezeit kinyújtotta kereszt alakban, és a lábaival együtt mintha keresztre feszítették volna. Gyakran látjuk ezt jelként, amikor a gonosz kigúnyolja az Úr keresztre feszítését.


Ekkor Martius testvér a megszállott hozzá közelebb lévő karjára csavarta a 15 titkos rózsafüzérét. A reakció azonnali volt, káromló és átkozódó beszéd. És szúrós, gyűlölettel teli szemekkel bámult rá amiért ezt tette. A megszállott sírt és panaszkodott, hogy a rózsafüzértől olyan érzése van, mintha égő lánc lenne a bőrén. Bár külsőleg semmiségnek tűnik, mégis látható a szenvedő arcának eltorzulása, a test mozgása, hogy ő mégis valami fájdalmat érez. Könyörgött Martius testvérnek, hogy távolítsa el a távolítsa el a füzért, de ő visszautasította. Aztán (a megszállott) káromkodott, és átkozódott. Szívtelenséggel és gonoszsággal vádolta a testvért amiért kínozza őt. A valóságban nem volt kínzás, csak egy rózsafüzért lazán a személy karja köré tekert. A rózsafüzér ami egyszerűen csak láncra fűzött gyöngyökből áll. A katolikus ellenes keresztények csak hiábavaló ismétlésnek tartják. De a katolikusoknak ez a Szűzanya iránti jelképes elkötelezettségét jelenti. A démonoknak pedig égető lánc ami megkötözi őket.
  • A Szűzanya neve, amit a terrort jelenti a démonok számára. 
Az ördögűzés már órák óta húzódott. Fáradtak és éhesek voltunk, mivel hogy az ördögűzés előtti böjt kimerítette az energiáinkat. A megszállott órák óta transzban volt. A szenvedő részéről nem volt szünet az eszméletlenségben, így a csapat szüntet tartott és megbeszélte hogyan tovább. Ő [nőről van szó] kritikus állapotban volt, ez kihívást jelentett az imában való kitartásban. Már legalább ötször végig mentünk az ördögűző imákon. Ezen kívül még használtuk Nagy Szent Bazil és Aranyszájú Szent János imáit, mielőtt visszatértünk a Római Rituáléhoz. Láttuk, hogy Jojo atya ereje fogyatkozik. Nem sokkal este 9 előtt érkezett egy szentmiséről, aztán csatlakozott a kis kápolnában az ördögűzőkhöz. Akkoriban még nem tudtam átvenni a szerepét mint vezető ördögűző, mert (1) még csak tanuló ördögűző voltam; (2) és még nem voltam a cubaoi egyházmegye ördögűző fakultásán.


Talán tudta, hogy szükségük van pihenésre, így azt mondta nekünk most már komolyan kérjük a Szűzanyát segítsen nekünk hatásos módon, és segítsen gyöngeségünkben, és erősítsen meg minket. Elkezdtük az Üdvözlégy Máriával. És a megszállott azonnal reagált, kigúnyolt minket imánk utánzásával, még a kiejtésével is "Üdvözlégy Mária kegyelemmel teljes", és "Szűz Mária Isten Anyja". De a megszállott nem imádkozott, ő gúnyolódott. A szándéka az volt, hogy megzavarjon minket, hogy megijesszen minket mert képes csatlakozni az imához. Megértettük, hogy egy erőteljes démonnal van dolgunk, mert tisztán képes volt kiejteni Mária szent nevét, Isten Anyjáét. Azt is megértettük, hogy talán látja a gyengeséget imánkban. Talán csak elmondtuk a szavakat. Talán nem kértünk teljes hittel és bizalommal.

Így hát újra elismételtük az Üdvözlégy Máriát, ezt követte az Emlékezzél, az Üdvözlégy Szent Királynő, és az Angyalok Augusztusi Királynője. Mi komolyan megkértük a Szűzanyát, hogy segítsen imáinkban, segítsen nekünk gyenge hitünkben. Ez a neki való teljes odaadás és erős közbenjárása alatt történt, amikor áttörést értünk el. A megszállott elkezdett sírni, és könyörgött hagyjuk abba a Szűzanya hívását. Minél inkább könyörgött, annál jobban imádkoztunk. És hirtelen a megszállott felsikoltott rémületében. Azt mondta: "Itt van. Miért kellett ide hívnotok?" Tudtuk, hogy a Miasszonyunk eljön, hogy segítsen nekünk, és segítsen meggyötört leányán. Örvendeztünk, és megdupláztunk imáinkat. Jojo atya ezután folytatta az ördögűző imákat amíg mi a végére nem értünk. Az imák végén a megkínzott nő elcsendesedett, és néhány másodperccel később kinyitotta a szemét. Megkérdeztük mire emlékszik, azt mondta semmire, kivéve arra a részre, hogy látott egy gyönyörű hölgyet aki azt kérte tőle ébredjen fel. 
 
Néhány napig még szükség lesz ördögűzésekre, hogy a nő teljesen meggyógyuljon és megszabaduljon. Rendbe kell hoznia és rendezni házaséletét, mivel még nem kapták meg a házasság szentségét. Az imáinknak valódiaknak és őszintéknek kell lenniük; nem elég kimondani a szavakat és teljesíteni a kötelezettségeket. De aznap este amikor szolgáltunk feléje gyönyörű dolgokat láttam. Megértem mit jelent amikor a Miasszonyunk ezt mondja:
... boldognak mond engem minden nemzedék.
nagyot művelt rajtam hatalmas keze,

jóságában százszor szent az Ő neve.  


Forrás: 
http://piscatores-hominum.blogspot.hu/2015/03/the-powerful-intercession-of-our-lady.html

2017. január 20., péntek

A meditáció démoni támadást okozott

Saját meditációs tapasztalataim, ajtónyitás a démoni világba

Sziasztok! Nos, nekem rengeteg furcsa, rémisztő, magával ragadó élményem volt. Az egész akkor kezdődött, amikor a YouTube-on zenei videókat néztem, egy csomó hozzászólás azt mondta, hogy ezek a videók tele vannak okkult, luciferi, gonosz szimbólumokkal. Lefogadom, valószínűleg hallottál az illuminátusokról. Hiszem, hogy léteznek. Mindenesetre elkezdtem kutatni az okkult dolgok után amiket a videókban láttam, és apránként egyre többet olvastam a New Age-ről, okkultizmusról, sátánizmusról, keleti miszticizmusról, minden lehetséges vallásról és hiedelemről amit csak el tudsz képzelni. Innentől kezdődtek el az ijesztő dolgok. Teljesen elhatalmasodott rajtam a félelem, és nem tudtam megmagyarázni miért.

Lefeküdtem aludni, és álom paralízisbe estem, amikor gonosz jelenlét vagy szellemek jelentek meg, és kínoztak engem, a tudomány és az orvosi közösség ezt hallucinációnak hívja, azonban én nem vagyok erről meggyőződve. Ez esténként már állandósult, korábban nem volt jelen az életemben. Vonzódtam a sötét dolgokhoz, zenékhez, filmekhez, melyeknek démoni kapcsolata volt. Amikor néztem a filmeket vagy hallgattam a zenéket, az egész testemben szétáradt az izgalom, amitől remegtem, ami függővé tett. Aztán olvastam a meditációról, és elhatároztam, hogy kipróbálom, depressziós voltam, és csapongtak a gondolataim, úgy gondoltam ez segít kiüresíteni az elmémet, és talán majd megnyugvást, békét fogok érezni. Az első alkalommal elhatároztam, hogy egy almáról fogok meditálni, ami egy ártalmatlan tárgy. Korábban nem meditáltam vagy használtam mantrákat. 

Az első időszak nehéz volt, nálam kb. 50 perc kemény ismétlés és almára való koncentrálásba került az elmém kiüresítése. Aztán teljes ürességet, gondolattalanságot éreztem. Ebben az állapotban maradtam 5 percig, aztán energiát éreztem végigfutni a testemen, kontrollálhatatlanul elkezdtem remegni. Aztán extrém nyomást éreztem a homlokomon, elkezdtem villogó fényeket és egyéb furcsa dolgokat látni, míg valami furcsa érzésem nem lett. Aztán becsukott szemmel egy árnyat láttam mozogni, egyre közelebb jött, míg végül éreztem egy jelenlétet, nem voltam egyedül. Ez teljesen kiborított, és elhatároztam abbahagyom a meditációt. Még aznap este amikor lefeküdtem aludni, újra ugyanazt az energiát éreztem a testemben, de ez alkalommal sokkal erősebb volt, mintha 10 vagy több sötét élő árny elkezdett volna az ágyam körül repkedni valamit suttogva.Valami sötétet és gonoszat éreztem, elkezdtem Istenhez imádkozni, és lassan eltűntek. Ezek után amikor aludni tértem a testem elkezdett vibrálni, egy megváltozott tudatállapotba kerültem, szellemi és gonosz dolgokat láttam. Például az álom paralízis alatt démonokat láttam, egy éjszaka alatt 15 álom paralízisem volt, másfél óránként, és mindig két ugyanolyan szellemi lény támadott engem. Minél inkább gyakorlod, annál könnyebb és könnyebb lesz a meditáció. Egy idő után már néhány perc alatt ki tudtam üresíteni az elmémet. Meditáció alatt valamilyen jelenlétet, és egyéb furcsa dolgokat éreztem, vízióim voltak, mintha kígyó mászna a testemben. 

Egy alkalommal amikor lefeküdtem és becsuktam a szemem, a nappalinkban találtam magam, ahol megjelent egy magas valami fekete köpenyben. Amikor közelebb mentem, hogy megnézzem mi az, megfordult és rám nézett, megbénultam a  félelemtől, soha életemben nem láttam ennél ijesztőbbet. Ez a valami megragadott és felemelt, mintha semmi volnék, úgy éreztem minden csontom összetört, és minden izmom megszakadt a testemben, de ez semmi volt ahhoz képest, amit a lelkemben éreztem, valamilyen  sötét, gonosz, fertőzött meg, és teljesen elnyelt engem. Reménytelennek és  magára hagyatottnak éreztem magam, az egyetlen dolog az volt, hogy Isten segítségét kértem. 10-szer kértem a segítségét, aztán ez a valami nagyon mély hangon megszólalt és ezt mondta a második alkalommal is meghallotta, a többi nyolc felesleges volt. 

Konzervatív keresztény családban nőttem fel, és talán ez volt az ami segített. Most nem vagyok keresztény, de erősen hiszem, hogy léteznek démonok, így lennie kell Istennek és Jézusnak, így kereszténnyé kell válnom. Emlékszem egy alkalommal, miután 2 órán keresztül hallgattam Rihanna Disturbia  albumát, elmentem aludni, majd az éjszaka közepén felébredtem, és észrevettem, hgy a testem mozog, pedig nem én mozgattam. Egy nagyon sötét gonosz jelenlétet éreztem magamban. Elkezdtem imádkozni, de nem tudtam Jézus vagy Isten nevét kimondani csak halandzsázni, újrapróbáltam nagyobb erőfeszítéssel, amikor egy ijesztő és hangos üvöltés jött ki a testemből. Aztán elhagyott a jelenlét. 

Az egyik este egy fényről meditáltam, miután elaludtam, felébredtem és a homlokomból fény áradt ki ami bevilágította az egész szobát, a kezem a homlokomra tettem, és a fény egy részét blokkoltam, úgy tudom a buddhizmus és a hinduizmus ezt valamiféle megvilágosodásnak hívja, de úgy hiszem a valóságban ez egy gonosz manifesztáció ami megpróbál becsapni. Amikor utánanéztem az alvás paralízisnek olvastam az emberek hozzászólásait, hogy képes vagy elkülöníteni a szellemi tested a fizikaitól. Amikor legközelebb alvás paralízisem volt kipróbáltam, és nagyon könnyűnek éreztem magam, észrevettem, hogy lassan elemelkedtem az ágyról, körbenéztem, és láttam a testemet az ágyon feküdni, hallottam valami hangos riasztó hangot, megijedtem és visszatértem a testembe.  

A következő alkalommal amikor kiléptem a testemből beléptem valamilyen szellemi birodalomba ahol szellemeket, energiákat, színes gömböket láttam, az asztrális utazásom ekkor nagyjából 2 órát tartott, aztán beléptem valamilyen fehér templomba ahol suttogásokat hallottam. Amikor megpróbáltam hallgatózni, hogy mit mondanak, hallottam valakiket hozzám közel jobb- és bal oldalon amint ezt mondták, fogjátok meg és egyétek meg. Tudtam, hogy rólam beszélnek így visszatértem a testembe, aztán valami megragadott és nagyon gyorsan felfelé repültem, elég keményen kellett koncentrálnom, hogy visszakerüljek a testembe, asztrális kivetítés közben telepatikus kapcsolatban vagy a testeddel. Miután megijedtem az újabb próbától, és mivel folyamatosan éreztem az elkülönülést, leállítottam magam.Több alkalommal is meg tudtam tenni. Néha a fejemben olyan latin szavakat hallottam mint az imparatus, ami annyit jelent még nincs kész. Egyszer egy szellem jelent meg nekem szőke férfiként, először nem hallottam, de aztán elkezdett ráhangolódni az én hullámhosszomra olyan módon, mint amikor beállítod az FM rádiót sztereóra, aztán már tisztán hallottam, meglepődtem amikor megjelent, nem akartam egy olyan dologgal kommunikálni aminek esetleg rossz szándékai vannak. A New Age hívők szellemi vezetőknek hívják őket. Felismertem, hogy létezik valami sokkal több az életben mint a fizikai világ. De minél többet meditáltam és kutattam ezeket a dolgokat, megtapasztaltam furcsa és ijesztő dolgokat, annál inkább elszakadtam a való világtól, megszállottja lettem a természetfölöttinek és a szellemi dolgoknak. Sőt, egyre depressziósabb lettem, naponta ittam, nem tudtam elaludni, ha nem ittam, mert ijesztő dolgok történtek. Villanynál aludtam el, de nem sokat segített. Az egyetlen dolog ami rendszeresen segített az ijesztő tapasztalatoknál, hogy segítségül hívtam Jézus nevét.

Elhatároztam, hogy véget vetek ennek az egésznek. Teljesen abbahagytam a New Age, az okkult, a miszticizmus, a keleti dolgok olvasását. Abbahagytam a meditációt, azt gondolom ajtót nyitsz a gonosz lelkeknek amikor meditálsz, ez a véleményem a tapasztalataim alapján, tehát gondold végig mielőtt olyat teszel amit megbánnál. Ezek után minden élményem megszűnt, eltűnt a félelem is. Különböző neveken hívják ezeket, mint kundalini, megvilágosodás, csakrák, magasabb tudat, de úgy gondolom a forrása ennek az erőnek és megnyilvánulásnak nagy hatalommal bíró démoni lelkektől származik. Visszatekintve úgy tűnt, mintha varázslat alatt álltam volna, amit képes voltam megtörni, azonban nem tudom mi történt volna, ha jobban belemerülök. Erősen javaslom az embereknek, hogy ne meditáljanak, mert igazán bajba kerülhetnek. Mielőtt ez az egész megtörtént, nem hittem ezekben a dolgokban. 


Forrás:
http://www.experienceproject.com/stories/Had-A-Supernatural-Experience/3368425

2017. január 13., péntek

Menekülés a boszorkányságból és a Tarotból

A nevem Katina. Az egyházban töltöttem az egész életemet. Amikor 17 éves lettem, elfogadtam Jézus Krisztust Uramnak és Szabadítómnak. Mindig a templomban voltam amikor csak nyitva volt. Csak ritkán hagytam ki a szolgálatot, és amikor távol maradtam, akkor, egész héten kiegyensúlyozatlannak éreztem magam.

20 éves koromban még mindig főiskolára jártam, és barátaim lettek, egyikük idősebb mint én. Kemény időszakon ment keresztül, és bizalmasan elmesélte, hogy néhány vitás kérdéssel kellett szembenéznie. Elkezdtem eltávolodni Istentől, mert nem tudtam hogyan maradjak barátságban ezzel a sráccal és szolgáljam Istent egyszerre. Később már nem jártam templomba. Eltávolodtam Istentől, mintha megöltem volna egy részemet. Annyira szégyelltem magam, hogy nem tudtam magam rávenni, hogy visszatérjek a templomba.  A visszautasítás állapotában maradtam.  

27 évesen olyan messze kerültem az Úrtól, hogy kísérletezgettem a boszorkánysággal. A kísérletezésem életformává vált. Napi rendszerességgel használtam tarot kártyát, volt egy oltárom amin "speciális" gyertyákat gyújtottam, és Ouija táblát használtam. Ne tévesszen meg az, ami engem megtévesztett, amiről az emberek beszélnek neked. Ez egyáltalán nem így van. Szemtől-szembe kerülsz a sátánnal, mert ő fog beszélgetni veledElmondja a hazugságot, és meggyőz arról, hogy egy elhunyt családtagoddal beszélsz, vagy valami bölcs emberrel aki nemrég tűnt el. 
A Ouija tábla használata hamar függőséget okoz. Egy héten nyolc órát töltöttem el direktben az ördöggel. Egy idő után furcsa dolgokat kezdtem el tapasztalni. Például: az éjszaka közepén felébresztett egy hang, mintha valaki futna a folyosón, és kinyitná, vagy csapkodná a bejárati ajtót. Felkeltem és ellenőriztem, de senkit nem láttam. 

Volt idő, amikor úgy hallottam valaki a hálószobában az ágyam felé lépked. Körbenéztem, de senkit sem láttam. Feküdtem az ágyban, és úgy éreztem az egész ágyam remeg, mintha valaki lökdösné. Árnyak mozogtak át a falamon, és semmi nem volt ami árnyékot vetne. A lámpa ami biztonságosan állt az asztalon nekem repült. Ez még csak kezdete volt azoknak a rémisztő dolgoknak, amik ezután következtek. 

Talán magában most ezt mondja: "Miért nem fordult az Úrhoz?" Nem tudom miért. Ebben az időben nem voltam önmagam. Láthatod, azzal, hogy az ördög területére léptem, tudatlanul is engedélyt adtam neki, hogy irányítson engem. Rémült voltam! Féltem lefeküdni, mert minden este támadás ért. Éjszaka felébredtem, hogy kimenjek a mosdóba, és úgy éreztem a fürdőben valaki a sétál mögöttem, vagy lebeg felettem. 

Igazából tudom milyen a "gonosz" jelenlétét érezni. Hogy ha egy rossz szellem van körülöttem, akkor minden szőr feláll rajtam. Van még egy "süvítő" érzés ami elindul a gyomromból és végig megy a testemen. Olyan érzésem van, mintha lefelé mennék egy hullámvasúton. Ez egyre gyakrabban megtörtént, és olyan intenzív lett, hogy elakadt a lélegzetem. Ez volt a fordulópont az életemben. Eddig a pontig kb. másfél év telt el. 

Ezt követően a változások gyorsan lezajlottak. A szobámban voltam, amikor olthatatlan vágyat éreztem, hogy keresztény zenét hallgassak. Ahogyan szólt a zene, ránéztem a tarot kártyáimra, és nem bírtam elviselni a látványukat. Valami nagy dolog zajlott le bennem amit még nem értettem. Késztetést éreztem arra, hogy minden okkult dologtól megszabaduljak, és pontosan ezt tettem. Aznap este mikor lefeküdtem volt egy álmom ami megváltoztatta az életem. Jézus állt előttem, és ezt mondta:"Annyira féltékeny vagyok. Van időd a munkádra, a barátaidra, van időd minden másra, de nincs időd rám." Aztán fejére tette a kezét és elkezdett sírni. Ebben a pillanatban minden fájdalmát és szomorúságát megéreztem. Azonnal tudtam, hogy minden kerestem válaszok után, amikor a válasz ott állt előttem. Összetörtem és elkezdtem zokogni. Találkoztam Istennel, és tudtam Ő a megoldás. Ő elvezetett engem a csodálatos, lélekkel teli egyházba, ahol az emberek gyökeresen átalakulnak. 1998 december 24-én beléptem az egyházba, és újra Jézus Krisztusnak szenteltem az életem, és újjáteremtve sétáltam ki. 

Ezután minden alkalommal amikor beléptem a templom épületébe hasogató fejfájásom lett. Visszasétáltam az autómhoz istentisztelet után, mert súlyos volt a fejfájásom. Ez így ment minden héten. Néha a boszorkánysággal felhagyó emberek "elme kontrolláló" szellemet kapnak ami hozzájuk csatlakozik. A klasszikus tüneteket tapasztaltam. 

Ezen a ponton még mindig nehéz volt Istenhez szólnom, mert bűntudattal küzdöttem. Párnába temetve az arcomat elkezdtem imádkozni. Visszaemlékeztem amennyire tudtam, és mindent megbántam. Remegtem a félelemtől, mert annyi minden történt körülöttem. Miután felhagytam mindennel, rájöttem, hogy elmúlt a fejfájásom. A kezdetektől jelenlévő terrort felváltotta a leírhatatlan béke. Mindent körbevevő béke. Körbevett Jézus szeretete és védelme. Hosszú idő óta csendes és nyugodt voltam, és hozzásimultam. Tudtam, hogy Jézus mindenre vigyáz. 2 év óta most alszom a legnyugodtabban. És ez így van azóta is. Most már tudom, hogy Jézus nevében teljes hatalmam van a sátán fölött. Milyen csodálatos az Isten akit szolgálunk! Megérdemel minden tiszteletet és dicsőséget. Erőfeszítést tett azért, hogy kihozzon engem a pokolból. Nagyon hálás vagyok, hogy Istennek messzire elér a keze

Remélem ez biztató volt neked, hogy meghalld. Azért meséltem el, mert az ima működik. Ha imádkozol egy visszaeső bűnösért, ne add fel!

Senkinek sincs túl késő. Lehet, hogy úgy néz ki Isten semmit nem tesz, de mégis. Hatalmas harcosokat keres, akik hajlandók helytállni, és imádkozni az elveszett lelkekért.          


Forrás:
http://www.christian-faith.com/forjesus/delivered-from-witchcraft-and-tarot