"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2016. október 14., péntek

Halloween és a sötétség erői

Honnan származik? Október 31 a szellemek, boszorkányok, manók és groteszk lények napja. Napja a narancssárgának és feketének, a gyertyáknak és töklámpásoknak. A kosztümös partik és a furcsa szokások beszivárogtak a nyugati civilizációba, és úgy tűnik ez évről-évre egyre jobban elterjednek. A gyerekek mindenféle ruhát viselnek, és háztól-házig mennek az ilyenkor szokásos "trick or treat" felkiáltással, majd zsákba gyűjtik az édességet. Az elmúlt években sok ember olyannak díszítette fel a háza elejét mint egy temető, így azok a házak nagyon kísértetiesen néznek ki. Még az egyházak is tartanak Halloween partikat, és "kísértet járta házakat" rendeztek be pénzgyűjtő céllal. Honnan jön az az egész, és mit jelent? A legtöbb ember azt mondaná csak ártatlan móka. Egyesek azt merik mondani:"Ha van is benne boszorkányság, akkor az fehér boszorkányság." Annak érdekében, hogy valóban választ kapjunk a két kérdésre, hogy honnan származik és mit jelent, meg kell vizsgálnunk az eredetét.


A Halloween a Brit szigetekről származik, kb. 1300 évvel ezelőttről. Azokban az időkben több férfi és nő gyakorolta az un. "természet vallását" ami Wiccaként ismert. (A Wicca szó jelentése "bölcs". Maga a "boszorkány" szó a Wiccából ered.) A boszorkányok varázslással és mágiával foglalatoskodtak egyedül, vagy néha 13-as csoportokban ami már egy klán. Néha a varázslók és boszorkányok összedolgoztak triumvirátusban a háromszoros hatalomért. A női Wicca tagokat boszorkányként, a férfi tagokat varázslóként nevezték. A "boszorkánymester" [az eredeti szövegben a "warlock" szerepel- a ford.] szót nem használták a boszorkányok önmaguk azonosítására. Ez igazából egy skót-gael szó ami annyit tesz "áruló". A sátánisták használják a "boszorkánymester" kifejezést.

A Wicca tagok a "Földanya", a Nap, a Hold és a csillagok imádói voltak. A boszorkányok nem hisznek a sátánban. A Wicca tagok és a boszorkányok péntek esténként találkoznak amit "esbatnak" neveznek. Egy mágikus kört rajzolnak benne egy hatágú csillaggal amit hexagramnak neveznek amiből ered a "hex" (bűbáj, rontás, varázslat) szó. A 13 főből álló klán "csillagruhában" vagy meztelenül beleáll a hatszögbe és varázslatokat mondanak énekelve, vagy rituális cselekedeteket tesznek pl. "lehívják a Holdat." A telihold szent a boszorkányok számára, különösen ha az péntekre esik. Úgy vélik még jobb, ha abban a hónapban a péntek 13-ára esik. 
Évente nyolc alkalommal a boszorkányok megünneplik a sabatot, és a rituális cselekményeket és a varázslást mindig sabat éjszakáján végzik. A boszorkányok minden egyes sabatot különleges módon ünnepelnek meg, és habár nem hisznek a sátánban, mégis a sátán az aki a tapasztalatokat adja és megtéveszti őket abban, mivel úgy gondolják a természet erejét használják. A boszorkányságban a Halloween a legfontosabb a nyolc sabat közül, és úgy ismert a boszorkányok számára a skót-kelta szó "Samhain" amit "Sow-Een-nek" ejtenek. Úgy hiszik, hogy azon az éjszakán az evilág és a másvilág közötti határ amit asztrál síknak neveznek, nagyon vékony lesz. A boszorkányok úgy hiszik, hogy a szellemeknek ez lehetővé teszi az oda-vissza utazást a mi világunk és a túlvilág között. Így Halloween a legnagyobb ünnep a Wicca boszorkányságban. Évszázadokon keresztül azon az éjszakán a boszorkányok varázsoltak és utána vad partikat rendeztek a sötét éjszakában. Játszottak pl. alma lebegtetést, mert az almát szentnek tartják. A boszorkányok ezen kívül történeteket meséltek a saját életükben jelenlévő varázslatokról, amit "árnyak könyvének" neveznek. Ezek a szellem történetek akkor kezdődtek amikor a Főpap vagy Főpapnő azt mondta:"Mesét a boszorkányoknak és egy kupa sört a láthatatlan vendégeinknek."

Azokban a korai időkben Angliában létezett egy másikfajta boszorkányság is amit Druidizmusnak hívtak. A druidákat úgy hívták mint a "tölgyek férfiai", és volt egy furcsa klán aki fehér köpenybe öltözött. A druidák Cernnunost imádták, az "éjszaka szarvas vadászát." Halloween szent volt a druidák számára, mert október 31.-én a Napisten visszahúzódott az alvilágba, ezért úgy vélték csökkent a világosság és növekedett a sötétség. 
Ahogyan október 31.-én beállt a sötétség, a druida klán felvette a fehér köpenyt és a csuklyát. Sarlókat és kelta keresztet vittek amikor megkezdték a fáklyás felvonulást. Amikor elkezdődött a felvonulást, akkor egy férfi rabszolgát megöltek, és vonszolták a bal bokájára erősített kötéllel. A druidák addig mentek, míg egy házhoz vagy faluhoz nem értek, ahol a "trick or treat (kb. adj valamit vagy megtréfálunk)" megfelelőjét kiáltották. A vendégség egy rabszolga lány vagy asszony volt akit a druidáknak adtak. Amennyiben az emberek visszautasították a lányt ajándékként való odaadását, akkor vért vettek a halottól és hexagramot rajzoltak az ajtóra vagy a falu kapujára. Az "éjszaka szarvas vadászának" szellemeit megidézték a druidák, hogy megöljön valakit abban a házban vagy faluban éjszaka.     Amennyiben a ház vagy a falu adott egy lányt a druidáknak, akkor ők egy kifaragott tököt a ház ajtaja vagy kapuja elé tettek. A tökben volt egy emberi faggyúból készített gyertya, hogy távol tartsa a gonosz lelkeket. Így a töklámpás volt a jel arra, hogy összejátszottak a sátánnal. 
A női áldozatot elvitték Stonenehge-be, ahol megerőszakolták és megölték, aztán feláldozták a szent máglyán amíg csak parázs marad belőle. A máglya volt az eredete a mai örömtűznek. Ami azt illeti szerencse kellett a téli túléléshez. A falusiak azt várták, hogy használhassák a máglya parazsát, hogy megvilágítsa a szívüket. 

Ahogyan az látható, Halloween egyáltalán nem ártalmatlan. A sátánnak a modern korban is vannak emberei, akik utánozzák a régi korok boszorkányait és druidáit. Ez az egész Isten átka. Abban a korban élünk amikor újraéledt a boszorkányság. A filmek tele vannak boszorkánysággal, és számos televíziós műsor mint a Bűbájos Boszorkák millióknak tanítják a boszorkányságot. A Harry Potter könyvek szintén támogatják a sátán ügyét. A Halloween nem játék és ártalmatlan szórakozás. Ez a gonosz nap nem lehet része a keresztények életének.    


Forrás: 
http://walkingintruth.blogspot.hu/2005/10/halloween-and-forces-of-darkness.html

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése