"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2016. szeptember 23., péntek

Potter-mánia és elragadtatás I.

Két álláspont a New Age-ről
 
 
– A Csillagok Háborújától a Potter-mániáig, az életmódmagazinok bio-fitnesz-horoszkóp háromszögétől a "vallási salátabárnak" is nevezett, személyre szabott világnézeti egyvelegig számtalan változatban hirdeti magát a New Age gondolatvilága. Valóban új gondolatok, praktikák ezek?– Teológusként az okokat az ember és a kísértő, más szóval Sátán ősi konfliktusára vezetem vissza. A Sátán a bukott ember világában nagyon sok területen próbál meg teret nyerni. Kezdetektől a legkedvesebb és igen sikeres módszere a mágia, amint ezt a kultúrtörténet is bizonyítja. A kereszténység ezt okkultizmusnak nevezi. Sokan azt vallják, hogy a vallások ősi állapotában egy volt a művészet, valamint a mágia, a zene és a hit. A vallások perifériáin rendszeresen megjelent a mágia, ami szerintem nem vallás, hanem inkább az ember vagy a természet tudatos manipulációja. Ezt a kísértés speciális munkaterületének tartom, hiszen a Sátán a mágián keresztül – még ha minden módon leplezi is – végül is önmagát próbálja meg istenné tenni. A mágiában az ember amellett, hogy a bálványimádás és egyéb politeista, sokistenhívő vallási tévedés részese lesz, elhiszi, hogy saját erejével vagy mágikus, szellemi erők igénybevételével rendkívüli dolgokat érhet el. Ez nem a vallás vagy a hit útja. A mágia és a hit közötti különbség lényege, hogy a mágus a saját hatalmával akar cselekedni, a hívő pedig Istenre hagyatkozik, és Isten erejével cselekszik, Tőle vár mindent.
– A mágia ma – csakúgy, mint az ókorban, a Római Birodalom idején – üzletté vált, piacra dobták. Sok támogatója van, például egyes pszichológiai irányzatok, a pszichoanalízisből kiemelt divatos "lélekvezetési" módszerek. A termékké vált mágia a régi mágikus és mindenkori pogány elemeket ötvözi össze sok más világvallás, így a kereszténység elemeivel is. Ami létrejön: egy gyakorlatilag mágikus világvallás, amelyet a New Age is képvisel. A transzcendencia iránt felszabadult emberi érdeklődést aztán jó reklám- és piaci érzékkel fölözi le az ezoterikusnak nevezett okkult ipar, könyv- és filmgyártás is.
– Miben ütközik a New Age-jelenség a kereszténység alapállításaival?– A Szentírásból tudjuk, hogy Istennek van parancsa az okkultizmus ellen. Sőt, több is. Izaiás prófétának rengeteg kitétele van például az asztrológia ellen. A New Age a kereszténységgel össze nem egyeztethető hitelemeket hordoz. A fő kifogás az, hogy a mágia a hittel szemben azt állítja, hogy én magam uralkodom és befolyásolok mindent, és ehhez semmi köze se a másik embernek, se Istennek, se a természetnek. Ez totálisan keresztényellenes. A mágia ezen túl totálisan emberellenes, kultúraellenes és személyiségellenes is. A kereszténységgel ellenkezik a reinkarnációba és az asztrológiába vetett hit is, amelyek ennek a világnézetnek fontos elemei.
– A New Age tudatosan igyekszik a kereszténység helyére lépni? – Igen. Legalábbis kirajzolódnak ilyen világvallási tervek és igények – amelyek nem álmok, mert eléggé radikálisan és nagy sikerrel terjesztik őket. A New Age nagyon sokféle elemből áll össze, de ennek a lényegét – ismét mondom – a mágia adja. Ha például a spiritizmust nézzük, amely számtalan formában újult meg, megállapíthatjuk: a modern természetgyógyászok is nagyrészt spiritiszták. A spiritizmus leginkább a keleti vallásokhoz hasonlít, mivel mindkettő középpontjában szellemek konkrét működése áll. Ez végül mindig odavezet, hogy ezeknek a szellemeknek – démonoknak – a tisztelete, a nekik való hódolat kialakuljon, és itt érhető tetten a kísértőnek a munkája. Ma van egyfajta csalódás a tudományos eredményekkel kapcsolatban: a tudományos korszak nem hozta meg sem a világbékét, sem a jólétnek az egyetemességét, amit a kommunizmus is ígért. A tudományos ígéretekben való csalódásban lényeges szerepet játszik a kommunista ígéretekben való csalódás. És létezik a kereszténységben való csalódás is, amelynek a mozgatórugója egy általános és mindig megújuló keresztényellenes támadás. Ez a szándékolt keresztényellenesség kihasználja a keresztények által elkövetett hibákat és hiányosságokat. Ez öltött testet a felvilágosodásban, és ez hozta el a XX. század válságkorszakaiban, például a 30-as években az okkultizmus iránti érdeklődést.

A teljes cikk elolvasható itt: http://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/200007/potter_mania_es_elragadtatas_i

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése