"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2016. szeptember 22., csütörtök

Amikor az ördög utánozza a Szentlélek karizmáit

Azokban az esetekben amikor az AMOE (Fülöp-szigeteki Ördögűző Hivatal) kirendeli nekem, hogy szolgáljak és szabadító imát végezzek, legalább egy féltucat boszorkányt meg tudok számolni, akik szorosan kapcsolódnak a démonikus jósláshoz, különösen az okkult harmadik szem bezárásához. 
Most amikor az AMOE-ben azt mondjuk "okkult harmadik szem", azokra célzunk akik médiummá vagy érzékennyé váltak, azokra akik látják a szellemeket, azokra akik meg tudják jósolni a jövőt vagy látják a múltat, azokra akik képesek olvasni az aurában és a "szívekben", arra a boszorkány hatalomra amit egy ősétől kapott, vagy amire nyitottá vált egy okkult rituálé alatt; például amikor meglátogatott egy helyi gyógyítót, sámánt vagy alburaly-ot (fülöp-szigeteki gyógyító - a ford.). És most nem kevés példa után láttunk eseteket, ahol tisztátalan szellemek átvették a hatalmat egy ember fölött karizmatikus megújulásban, és a Szentlélek valódi ajándékait kicserélték hamis ajándékokra. 

A Szentírásban világos, hogy a tisztátalan lelkek képesek utánozni azt ami isteni hatalomnak tűnik. A Kivonulás könyvében a fáraó varázslója utánozta a Mózes és Áron csodáit, amikor a bot kígyóvá változott. Az Apostolok Cselekedeteiben Simon mágus és Szkéva fiai megpróbálták utánozni az apostolok csodáit. Máté Evangéliuma és a Jelenések könyve említik az Antikrisztust és az álprófétát, aki jeleket és csodákat visz végbe, melyekről az emberek azt hiszik Istentől van. Ez azért lehetséges, mert az ördög képes magát a világosság angyalának álcázni. 

Ismerem a bibliai beszámolókat, azonban még soha nem láttam hamis ajándékokat eddig az esetig. 

Egy nap az AMOE irodájában megkértek, hogy segítsek Jocis atyának asszisztálni egy bajba került fiatal hölgynél. Akkor 22 éves volt a hölgy. De Jocis atya elkezdett felé szolgálni amikor még főiskolás volt. Kezdetben nekem azt mondták, hogy egyszerűen be kellene zárni az okkult harmadik szemet. Azokban a korai hónapokban én Jocis atya ördögűző képzésén vettem részt. Éppen csak elkezdtük a szertartást és a harmadik szemet bezáró kapcsolódó imákat. Hatásosnak találtuk. Azt mondta nekem (Jocis atya) használjuk ezt az ima alkalmak alatt. 

A fiatal hölgy okos és aranyos volt. Senki nem tudta volna elképzelni, hogy a kedvesség mögött egy megtévesztő szellem lapul. A fiatal hölgy tagja volt egy karizmatikus csoportnak. Kezdetben úgy tűnt, hogy megkapta a prófétálás, a nyelvek, és a nyelvek magyarázatának karizmáit. A közösség elkezdett függeni a neki megadott ajándékoktól. A lelki vezető még a pásztorkodásban is segítségét kérte. A bölcs szülők akik tagjai voltak a közösségnek, fellelkesültek, hogy a lányuk fontos "ajándék" a közösség számára. A folyamat során a lány olyannyira fontossá vált, hogy nélküle a közösségben zavar lett volna. A munkáját is felhasználta apostolkodásra. Így megkapta a kollégái és az imaközössége csodálatát azon dolgok miatt amiket képes volt megtenni. 

Aztán hirtelen a semmiből egy éjszaka szörnyű lidérces rémálma volt. És annak ellenére, hogy álmában használta Jézus nevét, úgy tűnt a démon elkapta és a sötétségbe vitte. Az álom minden éjjel megismétlődött. És az elalvás előtt imák ellenére is folytatódtak a rémálmok. Nem csak ez volt, most már ébren is képes szellemeket látni. Ő nem akarta, egyszerűen csak megtörtént. És hogy még szörnyűbb legyen számára, amikor látja a szellemeket és elkezd imádkozni, akkor még közelebb jönnek. Azt gondolta, hogy imádkozott, a fejében imádkozott Istenhez, de néhány szó a száján jött ki, más szó, idegen szó, ismeretlen nyelven. 

És amikor Jocis atya elkezdett imádkozni érte, nem történt változás az állapotában. Ugyanabban az állapotban volt amikor találkoztam az áldozattal és az édesanyával. Jocis atya elkezdte a védő imát. Miután megkért engem, hogy mondjam el a Jósszellem Okkult harmadik szemének bezárása imáját. A szertartás első része a sátán által sújtott ördögűzése. Ez egyszerűen a keresztségi fogadalom megújítása, melyben szerepel a gonosz megtagadása. Ennél a korai résznél a fiatal hölgy reakciókat mutatott. Nehezen ejtette ki a szavakat, mintha valaki fojtogatná. Tehát a laikus segítő megkente őt exorcizált olajjal azokon a részeken amit támadtak vagy elszorítottak, ebben az esetben a torok volt, és ez segített. Aztán eljutottunk a bűnbánati imához, és ismét fulladást tapasztaltunk. Teljesen egyértelmű volt számunkra, hogy valami megakadályozza őt a bocsánatkérésben. Egy korty szentelt víz segített enyhíteni ezt. Aztán az őrangyal a védőszentek imái, és a Hiszekegy relatív könnyen ment. Nem mutatott sok reakciót, csak néhány köhögés volt itt-ott. 

Amikor eljött az ideje, hogy megtagadjon minden kapcsolatot a jósszellemmel: "Megtagadok minden jósszellemet és démoni erőt ami hatalmat adott nekem , és Jézus Krisztus nevében megparancsolom neked, hogy hagyj el engem most!" , akkor elkezdett olyan súlyosan remegni, mintha valaki pattogtatta volna mint egy labdát. Aztán kifordultak a szemei és transzba esett. Abbahagyta a remegést és elcsendesedett. Jocis atya intett, hogy lépjek az Ünnepélyes Ördögűzés fejezetéhez. Elkezdtem a Mindenszentek litániáját és magas hangon elkezdett sikítani. A szobán kívül várakozó emberek azt hitték egy csorda disznó leölését hallják. 

Aztán folytattam az imát. Amikor odaértem, hogy "Megparancsolom neked gonosz lélek akárki is vagy, az összes csatlósoddal együtt", akkor a lány elcsendesedett, azonban nézett rám a fennakadt szemeivel. Rendíthetetlen maradtam és folytattam az imát. Nem mutatott reakciókat, azonban csendes és nyugodt maradt. Amikor elértem az Ördögűző Ima III.-hoz, az okkult szellemek elleni imához, máshogy reagált. Olyan módon amivel korábban nem találkoztam. Elkezdett nyelveken beszélni. Igen, nyelveken! Tisztában vagyok vele, miután szeminaristaként részt vettem néhány karizmatikus imaösszejövetelen. Ismerem a hangzását. A nyelve egyszerűen mozgott és olyan dolgokat mondott ami csobogásként hangzott, de időként ismerős nyelv szavainak, azonban nem ő irányította. Ezt csinálta végig az Ördögűző Ima III. alatt. 

Visszatértem a Praecipio imához ezúttal több tekintéllyel a hangomban. Megismételtem az egész bekezdést háromszor mielőtt újra megnyilvánult. Ezúttal egy hölgy hangja szólalt meg, fiatal volt, édes és kedves hangon, de ez nem egyértelműen a szenvedő hangja volt. A hang megkérdezte: "Miért próbálsz engem és az ajándékokat elűzni amiket adtam a lánynak? Az ajándékok Istentől vannak." De abban a pillanatban ahogyan megszólalt már tudtuk, hogy a hazug kígyó. Ez válasz volt nekünk arra az imára, amit a katolikus ördögűzés történetében a démon nem tud sokáig ellenállni: "Mondd meg mi a neved!" Tudtuk, hogy a démon valamit utánoz, próbálta magát a Boldogságos Szűz Máriaként bemutatni. De minket nem tudott átverni. Így Jocis atya jelzett nekem, hogy folytassam az imát és ne hagyjam abba, ne engedjük neki, hogy hallgasson, az én szerepem a szertartás végigimádkozása amíg (az ördög) beszél. Még egyszer elismételtem a Praecipiot és a kedves, bájos női hang mérges lett, káromkodott, átkozódott, és rekedt férfi hangra változott meg. Tudtuk a démon rájött a leleplezésre, így ellenállt és fenyegetőzött. De tovább imádkoztam az Ördögűző ima I. II. és III.-at. A harmadik imánál újra elkezdett sikoltozni, majd köhögni és hányni. Az ima végén a fiatal hölgy kinyitotta a szemét. Kijött a transzból. 

Elvégeztük a harmadik szem bezárásának imáját. Megkértem, hogy ismételten tagadja meg a jósszellemet, és meg tudta tenni. Amikor arra került a sor, hogy megtörjek minden megkötözöttséget, tisztátalan kapcsolatot, akkor újra elkezdett remegni. Azonban végig tudatánál volt és követni tudta az imákat. Jocis atya intett, hogy ismételjem meg azokat a részeket újra, és megint remegni kezdett. Megismételtem háromszor és tovább remegett. Eljutottam odáig, hogy parancsoljak a sötétség és a jóslás szellemeinek: "Sötétség és jóslás szellemei, Jézus Krisztus nevében megparancsolom nektek, hogy távozzatok és többé ne térjetek vissza. Háromszor megismételtem a parancsot, és a hölgy részéről csak kismértékű remegés volt a reakció. Azt mondtam a hölgynek ne csukja be a szemét, és nézzen egyenesen rám. Mondtam neki, hogy adjon át mindent Jézusnak, adja át a harmadik szemet Neki. Megkentem exorcizált olajjal a homloka közepét, ahol azonosítottuk a harmadik szemet: "Jóslás szelleme által adott okkult harmadik szem, Jézus Krisztus nevében  megparancsolom neked, hogy záródj be és többé ne nyílj ki. Ahogyan kimondtam ezeket a szavakat és megkentem olajjal, folytatta a sikítást. A szemei felakadtak, csak a fehér rész látszott. Kétszer megismételtem az imát és az olajjal megkenést, a fiatal hölgy végig sikított. Jocis atya intett, hogy ismételjem meg a "sötétség és jóslás szellemei..." imát. Megtettem harmadszor is. Aztán újra elmondtam a "Jóslás szelleme és okkult harmadik szem..." imát, miközben megkentem a szenvedő homlokát. Megismételtem harmadszor is.  Úgy tűnt nem javul az állapota. 

Váltottunk és visszatértünk az általános ördögűzés szövegéhez. Elmondtam a Praecipiot és ezúttal a szentségtartót benne az Oltáriszentséggel a feje tetejére tettem. Folyamatosan üvöltött és sikított. Ez határozottan nem az a fiatal hölgy volt aki kb. egy órával ezelőtt a szobába lépett. Ez határozottan más volt. A hang újra megszólalt, úgy tett mintha a Szűzanya lenne, ideges hangon beszélt és kérte hagyjuk abba az imát, és akkor ők elhagyják. De soha nem alkudozunk a gonosz lelkekkel. Mindig Isten a felsőbb hatalom. Így nem hallgattunk rá, ehelyett ördögűző imákkal bombáztuk míg a fején volt a szentségtartó. A III-as Ördögűző ima során hangosan felsikított és rengeteg habos nyálat hányt ki. Ezt csend követte és a lány kijött a transzból. 

Folytattuk az imát ahogyan fel-alá járkáltunk. Egy másik parancsot a "Sötétség és jóslás szellemei...." a "Jóslás szelleme és az okkult harmadik szem..." követte és az ezzel járó olajjal kenés, mindenféle reakció nélkül. Végül a fiatal nő megvallotta hitét ezekkel a szavakkal:

Ó, Szeplőtelen és Szerető Szűzanya,
Isten anyja és az én anyám,
Aki jelent volt a keresztre feszítésnél
És a fiad Jézus halálánál
A Kálvária hegyén, 
Könyörülj rajtam, a fiadon (a lányodon)
Irgalmazz szegény szenvedő testemnek 
Amit zaklatott és elnyomott a gonosz. 
Könnyeiden keresztül 
Adj nekem megkönnyebbülést és nyugalmat. 
Zárd be a pszichikus képességeimet melyeket
A démonok erején keresztül nyertem el. 
Lemondok ezekről a pszichikai képességekről
És átadom teljesen neked
Neked szentelem magam
Neked ajánlom magam. 
Hallgasd meg könyörgésemet legkedvesebb Anya és Királynő
A fiad Jézus iránt érzett szeretettel 
Aki anyai gondoskodásodra bízott. Ámen

A szívből jövő felajánlás után még egyszer megkentem, ezúttal krizmával, az Úrnak ajánlva. Ezután lezártuk az egészet egy tisztító és áldó imával. 

Több hónap elteltével érdeklődtem a fiatal lány iránt. A kapcsolattartója szerint hónapokig rendben volt, de újra visszament a közösségéhez. A szülők kezdeményezésére folytatta a prófétálást, nyelveken szólást, stb. Mostanra a rémálmok visszatértek. Ők inkább az emberek hízelgését, a jóslás adta hatalmat kedvelték, mint hogy Isten valóban megszabadítsa, ami a szíve igazi vágya lett volna. Ő most rosszabb helyzetben van mint azelőtt. A Szentírásnak volt igaza, amikor találóan feljegyezte Jézus szavait:

"Mikor a tisztátalan lélek kiszáll az emberből, puszta helyen bolyong, nyugtot keres, de nem talál. Akkor azt mondja: visszatérek házamba, ahonnét kijöttem. Amikor odaér, üresen találja, sőt még kisöpörve és földíszítve is. Erre elmegy, hoz magával hét másik lelket, magánál is gonoszabbakat. Bemennek és ott laknak. Annak az embernek a sorsa pedig rosszabbra fordul, mint előbb volt. Így jár ez a gonosz nemzedék is.” Mt 12, 43-45

Hiúság költözött szívükbe. Büszkeség töltötte el a lelküket. Most a démon az erősség, és a következő küzdelem sokkal nehezebb lenne, mert ők nem értékelik a kegyelmet amit korábban kaptak. 
Tanulságok:
  • Az eredeti karizmák az un. Szentlélek Keresztségből származnak, gyakran az Egyház épülésére kapjuk. Ez a bizonyíték Jézus maradandó jelenlétére az Egyházban. Arra szolgál, hogy a hívőnek Istennel és az Egyházzal szorosabb kapcsolata legyen, így ráleljen a szentségi és erényes életre.
  •  A szent karizmákat is eltérítheti a gonosz, amennyiben tisztátalan és szentségtelen vágyak alakulnak ki. 
  • Mivelhogy ezek a karizmák megkövetelik a megszentelő kegyelmet, hogy megmaradjon a szentség, de el is veszíthetők, ha már nem áll fenn a megszentelő kegyelem állapota. Mivelhogy a karizmákat a lélek kegyelem által kapja, így feltétlenül szükséges a lélek megszentelő kegyelme. De amennyiben lélek halálos bűn állapotában van, a karizmáknak nincs alapjuk, így elveszik őket. Ez olyan mint amikor Simon mágus elvesztette a kegyelmet, amikor megpróbálta megvenni az apostoloktól a Szentlélek ajándékait:
    »Vesszen a pénzed veled együtt, mivel azt gondoltad, hogy Isten ajándékát pénzért lehet megszerezni! Sem részed nincs ebben, sem jussod nincs hozzá, mert a szíved nem igaz Isten előtt. Térj meg tehát ebből a gonoszságodból, s kérd Istent, hogy szívednek ez a gondolata bocsánatot nyerjen! Mert azt látom, hogy a keserűség epéjében és a gonoszság kötelékében vagy.«Apcsel 8,20-23
  •  Ez az ami ajtót nyit a bűnnek, szokásos bűnnek, véteknek, amin keresztül a gonosz lélek behatol , és kicseréli a karizmákat hamisra.
  •  Így a személy nincs tudatában annak, hogy hamisat használ. Ennél fogva a szentség már nincs jelen, de helyébe lép a büszkeség, hiú dicsőség, bűn, arrogancia, lustaság, harag, falánkság, más bűnös cselekmények és vágyak. 
  • Az egyén minél több hamis ajándékot használ, annál inkább az ördög rabja lesz. Minél erősebb a megkötözöttség, annál nehezebb a szellemi szabadítás. 
  • Isten soha nem tagadja meg a kegyelmet attól aki őszintén és bűnbánó szívvel jön Hozzá.

Forrás: 
http://piscatores-hominum.blogspot.hu/2015/03/case-story-demon-of-divination-and-its.html

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése