"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2016. augusztus 31., szerda

Az okkultizmus bűnének hatása a gyermekekre

Több bibliai történetben fiatalok vagy gyermekek gyógyultak meg, általában a szülők keresték fel az Úr Jézust. Például a kánaáni asszony esetében:

"21Jézus ezután elment onnan: visszavonult Tírusz és Szidon vidékére. 22És íme, egy kánaáni asszony, aki arról a vidékről jött, így kiáltott hozzá: »Könyörülj rajtam, Uram, Dávid Fia! A lányomat kegyetlenül gyötri egy ördög.« 23Ő azonban egy szóval sem válaszolt neki.
A tanítványai odamentek hozzá és kérték: »Küldd el őt, mert kiabál utánunk!« 24Ekkor így szólt: »Nem kaptam küldetést máshová, csak Izrael házának elveszett juhaihoz.« 25Az asszony mégis odament, leborult előtte és kérte: »Uram, segíts rajtam!« 26Erre így válaszolt: »Nem való elvenni a gyerekek kenyerét, és odadobni a kiskutyáknak.« 27De az asszony csak folytatta: »Igen, Uram, de a kiskutyák is esznek a morzsákból, amelyek lehullanak uruk asztaláról.« 28Erre Jézus így szólt hozzá: »Asszony, nagy a te hited! Történjék veled akaratod szerint!« És abban az órában meggyógyult a lánya." Mt 15,21-28
A szabadítás és ördögűzés során gyakran tapasztaljuk, hogy gyerekek és fiatalok megnyílnak a tisztátalan szellemek előtt, amit a szüleik hordoznak magukban. Amikor a szülők elhozzák az AMOE-hoz (Manilai Egyházmegye Ördögűző Hivatala) szabadításra, könnyek között kérik a segítségünket. De az imák közben felismerjük, hogy a gyermeket gyötrő tisztátalan lélek valaki más hibája miatt tartózkodik ott. Valóban ott van a gyermeket gyötrő tisztátalan lélek, de ha hosszas ima után még mindig nincs változás a gyermeknél, akkor  az ok gyakran a szülőkkel kapcsolatos. Amikor a szülők szembesülnek ezzel a kérdéssel, akkor gyakran tagadják, hogy bármi rosszat tettek volna. A klasszikus filippínó válasz ez:"Nem hanyagoltuk el a feladatainkat. Csak azt szerettük volna ami neki a legjobb."

De talán nem maguk a feladatok, sem a hiányzó anyagiak, sokkal inkább a morális és szellemi része problémás. Ez az a terület amit meglehetősen nehéz elmagyarázni, mert kihívást jelent a szülőknek, hogy magukba nézzenek, azzal kapcsolatban hogyan nevelték fel a gyereket. És amikor megtudják az okot, akkor tele lesznek bűntudattal, ahelyett, hogy elősegítenék a gyerek gyógyulását, csak rontanak rajta, ahogyan a szülők hitéleti válságba kerülnek.

De akárcsak a százados szolgájának gyógyulásához, az ördögtől megszállott fiú apjának is kell a rendíthetetlen hit és alázat:

"...De ha valamit tehetsz, légy segítségünkre, könyörülj rajtunk.« 23Jézus így szólt hozzá: »‘Ha valamit tehetsz’? Minden lehetséges annak, aki hisz!« 24A gyermek apja azonnal felkiáltott, és könnyeket hullatva azt mondta: »Hiszek! Segíts hitetlenségemen!«" Mk 9,22-24

Természetesen nagyon fontos a szülői szeretet, elvégre ha a szeretet és az aggodalom nem lettek volna jelen, nem kerestek volna segítséget. De ebben az esetben az emberi szeretet nem elegendő. Létfontosságú az Isten iránt érzett természetfeletti szeretet. Át kell adniuk magukat teljesen Jézusnak és bizalommal kell lenni Isten iránt, hogy sokkal jobban szereti a gyerekeket, mint ahogyan ők képesek erre. Ahogyan Jézus is erre tanít minket:

"9Ki ad közületek fiának követ, ha kenyeret kér? 10Vagy ha halat kér, ki ad neki kígyót? 11Ha tehát ti, bár rosszak vagytok, tudtok jót adni fiaitoknak, mennyivel inkább tud mennyei Atyátok az őt kérőknek! 12Mindazt, amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük. Ez a törvény és a próféták."  Mt 7, 9-12

Íme négy történet:


1. Az anya és az apa elhozta a lányukat az AMOE-hez, hogy segítséget kérjenek, mert a lánynak olyan rohamai voltak amit az orvosok nem tudtak diagnosztizálni. Interjút készítettünk velük, elmondták, hogy buzgó katolikusok, és jó kereszténynek nevelik gyermekeiket. Ima közben a laikusok megkapták a Szentlélektől a szellemek megkülönböztetésének adományát. Elmondták nekünk, hogy bálványokat láttak és füstölőt használó embereket. Ezek az emberek úgy néztek ki mint a szülők. Amikor egyedül megkérdeztem a szülőket, akkor kiderült, hogy pogány szertartás keretében ételt és füstölőt, hogy kedveskedjenek az őket meglátogató nagyszülőknek. Nem vették valami komolyan. De a démonok igen, és Isten is. Őszinte és becsületes szív nélkül nincs kegyelem Isten előtt, akik bálványoknak áldoznak.

"9Ha bevonulsz arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ad neked, ne tanuld el az ottani népektől az utálatos dolgokat. 10Ne akadjon közted senki, aki fiát vagy lányát arra készteti, hogy tűzön menjen át; aki jövendőmondásra, varázslásra, csillagjóslásra vagy boszorkányságra adja magát; 11aki bűbájosságot űz, szellemet vagy lelket kérdez; aki halottat idéz. 12Mert aki ilyet tesz, utálat tárgya az Úr szemében; az Úr, a te Istened emiatt az utálat miatt űzi el ezeket a népeket előled.  MTörv 18,9-12"


2. A történet egy egyetemista lánnyal kapcsolatos, akit tisztátalan szellemek gyötörtek. Több szabadító imát elmondtak érte eredmény nélkül. A szülei soha nem vettek részt amikor imádkoztak érte. Úgy vélték ez az ő dolga. Kérte őket (a lány), hogy hagyják abba az okkult dolgokat, ne hozzanak neki amuletteket, bájitalokat, kérgeket. Azonban nem hallgattak rá. Nem hitték el, hogy az okkult tevékenységüknek bármi köze lenne a lányuk esetéhez. Csak akkor tértek észhez, amikor az otthonukban egy másik eset is történt, ebben az esetben a lány húgát támadták meg a tisztátalan szellemek. Csak amikor a szülők - különösen az anya - lemondtak a babonás hiedelmeikről és az okkulttal való kapcsolatukról kezdődött meg a gyógyulás, az Úr irtózik azoktól akik varázslóhoz fordulnak... Alázat és bűnbánat nélkül nincs kegyelem.

"31Ne forduljatok halottlátókhoz, ne keressétek fel a jósokat, mert beszennyezitek magatokat. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek. Lev 19,31"


3. Ez az eset egy anyával kapcsolatos aki meghívott egy spiritisztát aki megidézi a halottak szellemeit, hogy megidézze elhunyt férjét. Úgy tűnt egy ideig segít a halottidéző és a megidézett szellem, vagy legalábbis úgy gondolta. Amíg valami furcsa, bizarr, erőszakos dolog nem történt a családban. Amikor a dolgok kicsúsztak az irányításuk alól, akkor segítséget kértek az AMOE-től. Több szabadító összejövetel után lett vége. Teljesen világossá vált, hogy az anyának csak bűntudata volt, de nem hitt. Csak azt akarta, hogy a család meggyógyuljon, az ördögi varázslat alatt álló lány megszabaduljon, de akadályozta a hit hiánya. Sírt és sírt belefáradva az életében történő szerencsétlen események miatt. De nem tartott ki a hitben és az imában. Teljes önátadás, teljes és kitartó hit nélkül nem kap kegyelmet. 

"6Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza az őt keresőket. Zsid 11,6

6De ne kételkedve, hanem hittel kérje, mert aki kételkedik, hasonló a tenger hullámához, amelyet a szél fölver, és ide-oda hajszol. 7Az ilyen ember ne gondolja, hogy kap valamit az Úrtól, 8hiszen kettős lelkű és minden útján állhatatlan ember. Jak 1,6-7"

4. Ez az eset egy több szellem által megszállt fiúról szól, aki médiummá vált, mert a szellemek joggal szállták meg. A szülők elhozták az AMOE-hoz a fiút. Tisztán látták, ahogyan a szellemek ki-be járnak a fiúba. Számos szabadító ima, a belépési pontok bezárása után a támadások jelentősen lecsökkentek. Azonban a fiú még nem gyógyult meg és még mindig transzba esik. Az anya már-már kétségbeesetten minden szabadító ima után megkérdezte:"Mit kell még tennünk?"
Az egyik megkülönböztetés alkalmával az AMOE arra gondolt, hogy az anya jelentős akadályozó tényezője volt a fiú gyógyulásának? Hajlottunk arra, hogy igen. Az Istenbe vetett bizalom és a hit hiánya akadállyá vált. A fiú még nem tudott választ adni magának a hit dolgaiban. De a szülők megtehették a nevében, és ha meginganak, akkor milyen hit lenne képes ellenállni a fiút támadó gonosz ellenségnek? Ő teljesen a szülei hitétől függ, akik akkor is ott voltak amikor megkeresztelték. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni.

A szülők hite ugyanolyan fontos mint a lelki gyógyulás és a gyermekeik szabadulása. Mert ha csak szülők nem térnek meg, és nincs kapcsolatuk az Úrral, a házastársuk és a családjuk szándékosan nincs összhangban Isten igéjével és parancsolataival, minden gyógyulás csak átmeneti. Ez az oka annak, hogy az Úr nem gyógyítja meg a pogányokat és a hitetleneket. Arra törekszik, hogy először a lelket gyógyítsa meg, ami rendkívül fontos, aztán gyógyítja meg a testet és a betegséget. 

Forrás:
http://piscatores-hominum.blogspot.hu/2015/04/case-story-when-disposition-of-parents.html

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése