"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2016. augusztus 21., vasárnap

A pszichiáter és egy megszállott nő esete

Egy a New Oxford Review c. újságban publikált cikkben dr.Richard Gallagher - a New York Medical College professzora- azt mondta, hogy egy nő akivel együtt dolgozott, nyilvánvaló démoni jeleket mutatott beleértve a levitációt és paranormális jelenségeket. Júlia (álnév) egy volt katolikus felkeresett egy katolikus papot, hogy segítséget kérjen, mivel démonok támadták meg. Onnan továbbküldték egy hivatalos katolikus ördögűzőhöz, aki alapos vizsgálat után elvitte dr.Gallagherhez, hogy megvizsgálja a mentális állapotát.

Júliával történt több találkozás alapján Gallagher megállapította róla, hogy megszállott. Gallagher azt állítja, a nő reakcióit nem csak ő látta, hanem más "mentálhigiénés szakemberek" mint nővérek, papok, világiak, apácák.
Gallagher azt mondja a legtöbb pszichiáter és orvos annak ellenére nem nyitott a démoni megszállottságra, hogy gyakran találkoznak olyan betegekkel akik azt állítják démoni támadás áldozatai. Ennek eredményeként legtöbben a szakmájában elszalasztják a valódi démoni megszállottságot.

Katolikus nézőpont alapján Gallagher betekintést nyújt a pszichiátria területéről egy megszállott esetébe.

Ritka a megszállottság

Gallagher azt mondja több alkalommal hívták, hogy adjon feltételezett megszállottakról szakvéleményt, mely közül csak néhány volt valódi démoni megszállottság.

- A megszállottság csak az egyik típusa a démoni támadásnak - mondja Gallagher.
- A megszállottság rendkívül ritka, de nem annyira ahogyan sokan elképzelik. Tehát az úgynevezett "elnyomás" vagy "fertőzés" kevésbé ritka, és néha nehéz megkülönböztetni. -

Gallagher azt mondja léteznek olyan tünetek számos betegségben, bipoláris és függőségi problémában, melyek könnyedén összekeverhetők a megszállottsággal.

Akkor miért következtet arra Gallagher, hogy ez valódi megszállottság volt? 

Transz

Júlia rendszeresen transzba esett. Gallagher azt mondja ez egyáltalán nem rendkívüli azoknál az embereknél akik mentális betegségben szenvednek, és ez önmagában nem jele a démoni megszállottságnak. Azonban Gallagher ír ezekről a transz állapotokról:" A szájából különböző fenyegetések, trágárságok, kifejezések mint 'hagyd békén te idióta; Ő a miénk; Búcsúzz el a félkegyelmű paptól; vagy csak Menj el! jöttek elő"

Beszéd közben Júlia hangja jellegzetesen megváltozott. Időnként férfiasan mély volt, máskor meg nagyon magas. Morgott is mint egy állat. Júlia soha nem emlékezett beszédre vagy hogy hangokat adott volna a transz alatt.

Gallagher azt mondja Júlia transzát megszakította egy "független, intelligens entitás (vagy entitások)."
Amiről Gallagher beszámol, hasonlóságot mutat a megszállott emberrel, akivel Jézus és a tanítványai találkoztak a Galileai tengeren való átkelés után, amire Márk Gerazaként hivatkozik.

"26A gerazaiak vidékére eveztek, amely Galileával átellenben fekszik. 27Ahogy a partra lépett, a város felől egy ördögöktől megszállt ember tartott feléje. Már régóta nem hordott ruhát, nem lakott házban, inkább a sírboltokban tanyázott. 28Amikor meglátta Jézust, a földre vetette magát, s ilyeneket kiabált: „Mi bajod van velem, Jézus, a magasságbeli Istennek a Fia? Könyörgök, ne bánts!” 29Megparancsolta ugyanis a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki az emberből, mert már régóta hatalmában tartotta. Láncra verték és megkötözték, de széttépte a köteléket. "

A találkozás során a gonosz szellem aki megszállta az embert, irányította a hangszálait és beszélt Jézushoz.

Amikor Jézus megkérdezte mi a neve, akkor így válaszolt:"A nevem Légió, mert sokan vagyunk. Jézus hatalmánál fogva kiűzte a démonokat, akik könyörögtek:"Akkor küldj minket a disznókba, hogy megszállhassuk azokat."

Habár nem említik, hogy a férfi transzba esett volna, a szabadulás után Márk megjegyezte, hogy a férfi "eszénél volt és felöltözött." 

Irtózás a megszentelt dolgoktól

Gallagher azt mondja a transz alatt Júlia "megvetés jeleit mutatott bármilyen vallási vagy megszentelt tárgy iránt."

Utánozza az Istent

A transz alatt Júlia különböző nyelveken beszélt. A csoportban felismertek szavakat két nyelvből, latinból és spanyolból. Később Júlia azt állította az angolon kívül mást nem beszél.

Ez lehetett kísérlet a démoni glosszáliára, a nyelveken szólásra. Pünkösd napján a Szentlélek eltöltötte azokat akik összegyűltek az emeleti szobában, így ők kivonultak Jeruzsálem utcáira más nemzetek nyelveit beszélve, amit korábban nem ismertek.
Pál apostol írt a nyelveken szólásról ami mindennapos volt az Egyházban, melyet úgy ír le mint "az emberek és angyalok nyelvét."

Tudjuk, hogy a sátán megpróbálja utánozni Istent. Amikor Isten elküldte Mózest, hogy vezesse ki Izraelt Egyiptomból, Isten számos csodát tett vele a fáraó előtt. A fáraó varázslói kezdetben utánozták Mózes csodáit, beleértve azt amikor a botot kígyóvá, a vizet vérré változtatta, stb.
Ez azt mutatja, hogy a sátán aki egy bukott angyal, hasonló hatalommal bír mint Isten, azonban korlátozott természetéből adódóan alulmarad.

Agresszivitás és pimasz viselkedés

A találkozók alatt a gonosz lélek egészen agresszívvé és gyalázkodóvá vált. Azt mondta a jelenlévő apácának "Állj, Te k...a vagy! A résztvevő papot "gyengeelméjűnek" nevezte. Egy másik alkalommal a hang azt mondta: "Hagyjátok abba idióták" , és "Ő a miénk."

Jézusnak is hasonló tapasztalata volt amikor beszélt a zsinagógában. A gyülekezetben ülő emberben lévő gonosz lélek hangos agresszív hangon szólalt meg:"Hagyj minket békén! Mi dolgod velünk Názáreti Jézus?"

Hihetetlen erő

Gallagher azt is mondta Júlia rendkívüli erőt tanúsított. Időnként több embernek kellett lefogni őt. A gerazai megszállott esetében Márk beszámol arról, hogy az emberek megpróbálták megfékezni a férfit láncokkal, de egyszerűen széttépte azokat felfedve hihetetlen erejét, de fájdalomtűrő képességét is.

Az Apostolok cselekedetei feljegyzi a hét zsidó papot akik megpróbálták kiűzni a gonosz lelket ezen a módon:"Jézus nevében parancsolok Neked akiről Pál prédikál."
Habár Jézus nevében parancsoltak, híján voltak a kapcsolatnak és hatalomnak, mellyel kiűzhetők a gonosz lelkek.

A gonosz lélek azt mondta a csoportnak:"Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok?" A papokat leteperte az ördöngös ember, és elmenekültek az házból ruhátlanul.

Paranormális tájékozottság

Gallagher beszélt Júlia egy másik jellemzőjéről, paranormális ismeretséggel rendelkezett a körülötte lévő dolgokról, különösen azoknak az életével kapcsolatban akik részt vettek a szabadításban.

Ez kísérlet volt azok megfélemlítésére akik részt vettek a szabadításban.

Gallagher azt mondta:"Ismerte a személyiségüket, a csoport egyik rokona halálának pontos módját (vagyis a rák típusát) amit senki nem tudott volna kitalálni."

Pál apostol hasonló képességgel találkozott, amikor Tiatíria városát meglátogatta. Megérkezésekor találkozott egy fiatal rabszolgalánnyal aki követte Pálékat és ezt kiabálta:"Ezek az emberek a fölséges Isten szolgái, s az üdvösség útját hirdetik nektek."

Pált végül annyira bosszantotta a dolog, hogy kiűzte a gonosz lelket. A megszállott tisztában volt Pállal és kíséretével, mint ahogyan tisztában azzal is ki Jézus.

Gallagher azt is megjegyezte, hogy Júlia beszélt a csoport egy tagjának, és ezt mondta:"Azok a macskák teljesen megvadultak tegnap este, ugye?" Egy másik városban lakó csoporttag azt mondta, a macskái előző esete rájuk nem jellemző módon hajnal kettőkor hangosan verekedtek.

Honnan tudta ezt Júlia?

Valószínűleg a démon felkavarta a két macskát, hogy megfélemlítsék és megijesszék ezt a tagot. Tudjuk a szentírásból, hogy a démon szokatlan módon hatással lehet az állatokra. Amikor a démonok engedélyt kaptak arra, hogy belemenjenek a disznókba, az egész csorda szokatlan módon beleugrott az óceánba, ahol megfulladtak. 

Pszichokinetikus képességek

A pszichokinézés fogalmat arra használjuk, amikor egy démonizált képes tárgyakat mozgatni. Gallagher valami hasonló megnyilvánulást jegyzett fel Júliánál.

Egy esetben beszámolt arról, hogy a föld fölött lebegett 30 percig. Ezt többen is megfigyelték. A tárgyak maguktól leestek a polcról.
Hasonló incidenst jegyzett fel Márk, amikor Jézus egy fiatal fiút megszabadított. A fiú apja azt állította, hogy a gonosz lélek gyakran tűzbe vagy vízbe vetette a fiút.
"22Sokszor tűzbe meg vízbe taszította, hogy megölje. Ha van lehetőséged rá, szánj meg minket és segíts rajtunk."

Most lehetne azzal érvelni, hogy a fiú saját magától ugrott a tűzbe. Azonban ebben a versben a fiú apja használja a görög "ballo" szót ami azt jelenti dobja. Ezt használták Máténál is, amikor Péter a tengerbe dobja a hálót. Nyilvánvalóan nem úgy tűnt az apa számára, hogy a fiú saját akaratából ugrott a tűzbe, hanem valami láthatatlan erő dobta bele.

Démoni utánzat


Bár Gallagher határozottan úgy véli, hogy léteznek valódi megszállottságok, azt mondja vannak olyan helyzetek melyek összetéveszthetők a megszállottsággal, melynek tünetei orvosi, pszichikai és érzelmi állapotok. Ezekben az esetekben az embereknek orvosi segítség szükséges nem szabadítás.
Ezek magukba foglalják a "személyiség vagy karakter rendellenességeket." Az emberek lehet, hogy tapasztalnak "mélyen gyökerező dühöt, alacsony önbecsülést, áldozattá válás érzését... a belső gonosz erős érzését."

Eljönnek azt állítva, érzik a gonosz jelenlétét magukban. Néhányan leírják, hogy ez a gonosz jelenlét bennük olyan mint egy "vonagló kígyó vagy sötét szellem."

Pál apostol beszél a "keserűség gyökeréről" ami kialakulhat a zsidókban. Természetesen ezeket az érzéseket mint a düh és a harag össze lehet keverni a sátáni jelenléttel.

Gallagher azt is mondja, hogy számos olyan körülmény létezik ami hallucinációkhoz vagy téveszmékhez vezetnek. Ez magába foglalja a bipoláris zavart, a drog- és alkohol függőséget, és a megvonási tüneteket. A betegek is meg lehetnek győződve arról, hogy démonok beszélnek hozzájuk, azonban Gallagher szerint ezek a tünetek orvosi kezelést igényelnek.

Van egy harmadik csoport, akik több személyiségként élnek. Ez visszaélések miatt alakulnak ki, amikor az egyén elhagyja a valóságot, és többszörös személyiséget alakít ki. Gallagher ismét azt mondja, ezeknek az embereknek nem szabadításra van szükségük, hanem orvosi segítségre.


Konklúzió


A keresztények felismerik, hogy az ellenség valós, és mi nagyon is valódi háború részesei vagyunk. Azonban rendkívül fontos a hívőknek, hogy felismerjék a Krisztusban lévő hatalmat:
"Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hatalmat adtam nektek minden ellenséges erő fölött: semmi sem fog ártani nektek. "   

 
Forrás:
https://opentheword.org/2015/10/06/a-psychiatrists-encounter-with-demon-possession/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése