"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2016. június 11., szombat

"A pokol egy állapot" - Interjú Pedro Barrajon atyával

Paul Badde interjúja Pedro Barrajon atyával a démonokról, a gonosz természetéről és az ördögűzésről.Die Welt: Nem sokkal kinevezése után XVI Benedek pápa találkozott egy csoport ördögűzővel. Ez egy jel volt?

Pedro Barrajon: Nem, ez csak az olaszországi ördögűzők szokásos találkozója volt. A Katolikus Egyház tanítása szerint a gonosz nem változott századok óta.

DW: Mik azok a tanítások?

PB: Elsősorban a Biblián alapulnak mely szerint Isten teremtett minden élőlényt: az embert éppúgy mint a tisztán szellemi lényeket, más szóval az angyalokat és az ördögöket.

DW: Az Isten démonokat teremtett?

PB: Ő teremtett mindent. A keresztény hagyományok szerint az ördögök és a démonok bukott angyalok. Olyan angyalok akik fellázadtak Isten ellen már a teremtés kezdetén.

DW: Hogyan engedte Isten a gonoszt az első helyre?

PB: A szabadságunk miatt! A gonosz közvetett módon a szabadság ajándékához kapcsolódik. Isten az embert szabadnak teremtette. Amikor döntött, hogy megtiltsa a rosszat vagy megadja a szabadság ajándékát, akkor Isten a szabadság mellett döntött. A jó vagy rossz melletti döntés lehetősége nélkül nem létezne szabadság. Ez azt jelenti, hogy Istennél többet ér a szabadság az összes bűnünknél. Az állatok nem gonoszak, de nem is szabadok. A szabadsággal Isten az állatok fölé emelt minket.

DW: Hogyan érthetjük meg a tisztán szellemi lényeket?

PB: Rendelkeznek akarattal. Rendelkeznek intelligenciával. De nincsenek érzékeik. Nincsen testük. Csak az embereknek és az állatoknak van testük.

DW: A keresztény hit szerint Isten egy személy. Lehet a gonosz és az ördög olyan mint az emberek?

PB: Karl Barth a svájci teológus azt mondta, hogy a démon egy személytelen személy. Mi egy személy? Egy szellemi természettel, intelligenciával és akarattal rendelkező lény, akinek intelligenciája az akaratot kutatja, és akiknek az akarata a jóra törekszik. A démon rendelkezik intelligenciával és akarattal, de akarata a rosszra törekszik, és akarata nem az igazságot keresi. Ebben az értelemben - mondja Karl Barth- az ördög egy személytelen személy, úgy hívja maga a "nemlét".

DW: Van arcuk?

PB: Nem. Azonban Isten megengedheti az angyaloknak és az ördögöknek, hogy testi formában jelenjenek meg. Így lehetséges az angyalok számára, hogy megjelenjenek az embereknek és átadják üzeneteiket. És Isten a démonoknak is megengedheti a fizikai tulajdonságokat, hogy megjelenjenek ebben a formában emberként vagy állatként; de ez nem befolyásolja lényüket. Ők is igénybe vehetik ezt a formát, de ez nem a sajátjuk.

DW: Van szaguk?

PB: Néhány szent érezte az ördög szagát, mint Szent Teréz. Azt mondta az ördög bűzlött.

DW: Mint a kén?

PB: Néhány szent ezt mondja. Ez alapvetően csak egyfajta undorító bűz.

DW: Hol van a démonok lakhelye? A pokolban?

PB: Igen. A pokol nekik készült, nem az embernek.

DW: Tehát a poklot is teremtették?

PB: Igen. Az angyalokat teremtették, ennek következtében vannak a bukott angyalok és a pokol. Nem önteremtés. A pokol nem egy hely, egy állapot. Egy állapot amiben a démonok egymással lehetnek, egyesülve Isten utálatukban. A negatív szeretet állapota. Isten a szeretet. A pokol a szeretet ellentéte, ez a gyűlölet. A pokol egy fogalom ezeknek a szellemeknek az állapotára. A pokol az örök antiszeretet állapota. Ez Isten szeretetének örök visszautasítása.

DW: Léteznek objektív kritériumok arra melyeket annak meghatározására lehetne használni, hogy egy személyt megszállt-e a démon?

PB: Az ördögűzés új rendelkezései jól összefoglalják a megszállottság kritériumait. Papként számomra a legtisztább a szent tárgyaktól való irtózás mint a feszület, rózsafüzér, vagy a kereszt jele. Vagy még Isten szavától való idegenkedés, amikor ez elhangzik, akkor az ilyen ember nagyon ideges lesz. Kevésbé jellegzetes a természetfeletti képességeknél, hogy az embereknél hirtelen alakulnak ki. Képesek korábban nem ismert nyelveken beszélni. Képesek levitálni, lebegni, legyőzni a gravitációt. Néha rendkívül erőssé és erőszakossá válnak. De nem olyan könnyű megállapítani a megszállottság állapotát. Általában azt javaslom, hogy az emberek keressenek fel egy neurológust vagy pszichiátert mielőtt belefolynék az ügyükbe. Miután ezek a javasolt szakemberek nem tudnak segíteni, akkor kezdem el a lelki kezelést. Általános szabályként azt mondanám 10 emberből aki ördögűzést kér, csak egy ember megszállott.

DW: Léteznek okai a megszállottságnak?

PB: Nem ismerjük ezeket. Azt sem tudjuk miért lesz az egyik ember rákos a másik meg nem. Egyikre sincs magyarázatunk. Mi csak azt tudjuk, hogy Isten szeretete és ereje nagyobb a testi és lelki betegségeinknél. Így kell tekinteni a megszállottságra. 

DW: Hogyan történik az ördögűzés?

PB: Az Egyház kér egy papot aki erkölcsi bizonyossággal vállalja ezt a "kiűzést", hogy ez valóban megszállottság. De nincs teljes bizonyosság. Így nagyon fontos, hogy egy ördögűző az ima és a böjt embere legyen.

DW: És utána?

PB: Az exorcizmus egy fontos hivatalos imádság, melyben az Egyház hatalma jelen van. Ez a lényeg. Néha szentelt vizet vagy füstölőt használnak, és mindig van egy feszület a pap kezében. Több embernek kell jelen lennie a pap mellett arra az esetre, ha a megszállott személy erőszakossá válna. Az emberek megváltoznak az ördög kiűzése alatt. Nem maradnak ugyanolyanok. A szertartás alatt a démon megnyilvánul Isten jelenléte és a sok ember imája miatt. (Az ördög) Gyakran válik erőszakossá, mert tudja, hogy valamilyen módon vereséget szenvedett. A megszállott személy hangja általában megváltozik és nagyon kellemetlenné válik. 

DW: Ijesztővé is?

PB: Egyáltalán nem. Az ilyen pillanatokban sajnálom a megszállott személyt, mert szenved, és láthatod a szenvedését. Ugyanakkor boldog vagy, mert tudod, hogy az ördögűzés megszabadítja ettől a szenvedéstől. Minden ördögűzés a Szentháromsághoz való könyörgéssel kezdődik: az Atya, a Fiú és a Szentlélek (Az eredeti szövegben Szent Szellem) nevében. Aztán van egy olvasmány a Bibliából mielőtt párbeszéd kezdődne el az ördögűző és a megszállott személy között, melyben az ördögűző megkérdezi a démon nevét. Ez mindig nehéz pillanat. A gonosz soha nem akarja kiadni magát. Gyakran hazudik.

DW: Miért nem akarja kiadni a nevét?

PB: A név felfedi a személyt. Franz Rosenzweig egyszer azt mondta a név nem csupán "hang és füst" ahogyan Goethe mondja, azonban "szó és tűz". Jézus neve azt jelenti "Isten megment". Izsák, Jákob, ezek a nevek mind jelentenek valamit. Mindig felfedi a személy lényét. Amikor kimondom a nevem, azt is mondom: Itt vagyok. A démon soha nem akarja kimondani a nevét.

DW: És amikor egyszer kimondja?

PB: A végén a pap azt mondja a démonnak: "Menj innen! Tűnj el!" A démon általában ezt mondja: "Nem, nem akarok!" Fellázad. Néha azt mondja: "Nincs hatalmad felettem. Semmi vagy nekem. " De egy idő után gyengül az ellenállása. Ez általában a Szűzanyához való könyörgés után történik, ő nagyon fontos ebben. A démon sem meri sértegetni az ördögűzés folyamán. Soha. 

DW: Talán jobban tiszteli Máriát mint magát az Istent?

PB: Látszólag. Egyébként nincs meggátolva ebben, és mindenkit sérteget: a papokat, minden jelenlévőt, a püspököket, a pápát, még Jézus Krisztust is. De a Szűzanyát soha. Ez egy rejtély.

DW: És aztán?

PB: Egy ördögűzés egy óráig is eltarthat, és imákkal fejeződik be. Tanácsos, hogy ne tartsuk sokáig, mert ez a harc nagyon nehéz és stresszes minden jelenlévőnek, az exorcizált személynek is. Az ördögűzés után mindenki felszabadultnak érzi magát, mintha újra tudna lélegezni. De sok esetben újbóli ördögűzésre van szükség. Tudok olyan esetekről amikor több ördögűzés után az emberek már valóban szabadon új életet kezdhettek. Azt szokták mondani olyan ez mintha újjá születtek volna.

DW: Annyi rossz van a világban. Ha megnézzük a háborúkat, a vérengzéseket, a zsarnokokat és gyilkosokat. Nem furcsa, hogy az ördög mindig csak a szegény és magányos emberekkel játszadozik, veri át őket? Nem is csinálhatná jobban, vagy rosszabbul? Nincs még elég dolga?

PB: Ez valóban egy rejtély. A megszállottsági esetek nekem a gonosz ellenkező oldali csodáinak tűnnek, melyek teljesen megmagyarázhatatlanok, de meg is tudjuk figyelni ezeket. Az ördög mindenütt jelen van, ahol a természet normál szabályai szerint gonosz dolgok történnek. Bárki azt mondhatja: nem fogadom el a szeretetet, a fivéreim és nővéreim szeretetét, Isten szeretetét. És sok helyen, minden mészárlásban, minden gyilkosságban, minden természeti katasztrófában, minden koncentrációs táborban, minden rosszban. Néha megmutatja magát, furcsa, de megszállottsági esetekben is. Azonban az a legveszélyesebb, amikor nem mutatja meg magát, amikor nem távolítható el az ördögűzésen keresztül.    

 
Forrás:
http://www.signandsight.com/features/530.html

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése