"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2016. március 1., kedd

A démonok megtévesztő módszerei 2.

A céljaik kifejtése


1. Alanyaik invitálásán keresztüli behatolás vagy megfelelő jogosultságon keresztül uralni alanyaik cselekedeteit

Gyakran erre "nyitott kapuként" hivatkoznak. Ez lehet az eredménye démonizáltság különböző szintjeinek a meghívás természetétől függően. A démonizáltság ezen szintjei kiterjedhetnek a majdnem lehetetlen érzékelni-től (a Szentlélek segítsége nélkül), a generációs átkokon, az erőszakos szellemi elnyomáson át akár a teljes megszállottságig (John Paul Ignatius szabadító tanácsadó a démonizáltság hét szintjét azonosítja).

Szándékos cselekedeteink, még ha nincs is okkult eredete, okozhatják a kapuk kinyitását. Démonizáltságot okozhat a szexuális bűn, a lopás, a hazugság és számos más bűn. Amennyiben tárgyuk okkult praktikához kapcsolódik, akkor a démonizáltság szintje sokkal súlyosabb. Az okkult démonok, ahogyan a szabadítással foglalkozó tanácsadók gyakran hivatkoznak rájuk, nagyon erősek és nehéz megszabadulni tőlük. Ezek a démonok általában a szeánszon, szabadkőműves rituálékon, Quija táblán, indián sámánizmuson, boszorkányságon és a New Age praktikákon keresztül hatolnak be az emberbe. Habár ezen praktikáknak a démoni aspektusa rejtve maradhat az alany egész életében (boszorkányság, New Age, szabadkőművesség, sámánizmus), mégis jelen vannak és talán sokkal veszélyesebbek a résztvevők lelkének mint bármely más hamis vallás. Az olyan esetekben mint ezek, a démonok alig működnek más módon, folytatják megtévesztéseiket a lelepleződés veszélye nélkül és elveszítik azokat a lelkeket akik tagadják Krisztust és az Evangéliumot.

Néha a démonok behatolhatnak mások átkai vagy bűnös viselkedésein keresztül. Vannak példák generációs átkokra és szellemi elnyomásra ami az ősök bűnös tetteinek eredménye. Az ősök bűnei generációkon keresztül szenvedéseket okoznak különböző formában (erőszakos szellemi tevékenység, átkok, fizikai betegségek, érzelmi és pszichés problémák- bár óvatosan kell kezelnünk az utolsót. A pszichés problémák nem téveszthetők össze a démonizáltsággal. Ezt meg kell különböztetni professzionális tanácsadók és az imádságos tisztánlátás által.)

Az ősök bűnein felül erőszakos szellemi tevékenységeket is dokumentáltak, ahol úgy tűnt a korábbi lakók súlyos bűnös cselekedetei okozták ezt. Otthonok melyeket korábban paráznák laktak, vagy otthonok melyekben már elkövettek gyilkosságot, erőszakot, stb. előfordulhat és néha megtörténik a démoni kötődés. Néha ezeknek a démonoknak elölről kell kezdeniük, hogy úgy mondjam, az új lakókkal és folytatják a megtévesztést emberi szellem formájában. Máskor ravaszul átugorják az emberi lélek trükköt és rögtön elkezdik az erőszakos szellemi tevékenységet. Számos oka van ennek, de ez az értekezés túlmutatna ezen az íráson. 

2. A tévhit terjesztése és mások erre csábítása

Az erőszakos szellemi és démoni tevékenységeket tegyük félre egy pillanatra, hogy áttérjünk a démonok és követőik hamis tanításaira a New Age-en és a boszorkányságon keresztül.

Az első találkozásom ezekkel a démoni tanokkal körülbelül 14 éves koromban történt. Mint számos fiatalt, lenyűgözött az ESP (érzékeken túli érzékelés, a szerk.), telekinézis, szellemek és kopogó szellemek, és elolvastam szinte mindent ami a kezembe került. Amikor elolvastam "Szeth megszólal" c. könyvét, rögtön kíváncsivá váltam. Szeth ahogyan megtanultam egy szellem, aki médiumon keresztül beszél. Mint a legtöbb médiumi szellemnek, Szethnek is volt tanítása az emberiség számára, akik saját hibájukon kívül terhelve voltak a jó eszméjével és a jó cselekvésekkel.ó. Látható, Szeth szerint az emberiség egy a túlvilággal kapcsolatos tévhittől szenved. Nincs mennyország és nincs pokol. Csak mesterek vannak akik vezetnek bennünket a következő életünkben, és segítenek bennünket megszabadítani ezektől az archetípusoktól amit a vasárnapi iskolában tanítottak nekünk a mi tudatlan szüleink, tanáraink, papjaink, segítőink, stb. Azonban nem kell aggódni, azok a felvilágosulatlan embereknek még van idejük megtanulni. Közben a kiváltságos kevesek megkaphatják a Szeth által felkínált tudást. Ezeknek a felvilágosult lelkeknek kellene segíteniük másoknak, hogy megtanulják a túlvilággal kapcsolatos igazságot, és valójában a lét magasabb szintjén kellene lenniük, mint azoknak akik nem választották ezt a magasabb tudást.

Ezek a démoni tanok egészen népszerűek napjainkban, és egyre nagyobb lendületet kap követőik és újoncaik körében. Eközben az Evangélium tanításához ragaszkodó vallásos emberek egyre inkább akadályokba ütköznek a felvilágosult társadalomban. Sőt van olyan vélemény, hogy nekünk keresztényeknek el kellene tűnnünk a globális tudat javulása érdekében; ha végre megszabadultak tőlünk, akkor az emberiség megkezdheti az istenekké való fejlődést. És azt mondják nincs semmi baj ezzel, mert a keresztények egyszerűen csak reinkarnálódnak kevésbé fejlett lényekként és végül elvetik az egész Isten fogalmát amit tanultak, milyen igazából a túlvilág, és egyszer megtanuljuk, hogy nem vagyunk Isten.

3. Az embereket távol tartják az egészséges tanítástól

Mi az egészséges tanítás? Az egészséges tanítás van, volt és lesz az örökkévalóságig  amit a mi Urunktól, Jézus Krisztustól az Egyházán keresztül, "az igazság oszlopa és szilárd alapja" 1 Tim 15 kaptunk . Bármi más nem egészséges, mert az az egyetlen igazság amit Isten kinyilatkoztatott.

Tanúi vagyunk az országunkat és világunkat beszövő démoni filozófiának. Ezek a filozófiák egészen sikeresek sokak fejében és szívében, az Isten által kinyilatkoztatott abszolút igazságok tagadásában.

4. Szenvedést okoznak

Ennek a résznek lehetne ez is címe: "Mert ilyen a természetük". Habár nem foglalkoztam vele eddig, néha veszélyes lehet rájönni miért csinálják a démonok amit csinálnak. A démonok tettei néha céltalanok és értelmetlenek. Például az erőszakos szellemi tevékenységek esetén, amikor valaki folyamatos rázkódást érez az ágyában éjszaka, talán felteheti a kérdést magának "megvéd ettől az alvás?" vagy "Elkövettem néhány bűnt ebben az ágyban ami miatt démon ezt teszi?" Az ilyen típusú kérdések haszontalanok, még ha tudjuk is rájuk a választ (újra kihangsúlyozva, hogy gyakran nincsenek válaszok) a probléma megoldásához a módszer ugyanaz marad. Ezért az igazi kérdés nem az "mi az oka." Inkább ez "mit fogunk csinálni?"

Az igazat megvallva jómagam is kísértésbe estem, hogy megpróbáljam kitalálni a démoni cselekedetek céljait. Azt kell mondjam haszontalan volt. A legrosszabb, ha őrületbe kergeted magad egy megoldhatatlan puzzle kirakása miatt. Ahelyett, hogy egyszerűen azt mondd, "semmi okom rá", azt hiszem nyugodtan állíthatjuk, hogy egyszerűen a természetük okoz szenvedést minden lehetséges módon.

Ha valakinek rázzák az ágyát félelmet okozva (a gyötrelem és szenvedés egy fajtája), akkor ez egy cselekmény lesz amit a démonok természetük miatt megtesznek.

Bár a démonoknak örömet okoz az emberek szenvedése, és ez a fő céljuk, normál esetben a színfalak mögött cselekszenek. Általában nem jellemző, hogy valakinek az otthonában démonok okozta fizikai manifesztáció történjék. A harc elsődlegesen az elme ellen zajlik. Amennyiben a démonok képesek átvenni a hatalmat valaki elméje fölött, nem csak időlegesen tudnak szenvedést okozni (ahogyan említettem ez mérhetetlen gyönyört okoz nekik), de elérhetik végső céljukat. Nevezetesen az elmén keresztül szert tesznek a lélekre. Ebben a szellemi hadviselésnek találják magunkat a szegény lelkek akik rabjai a szexnek, drogoknak és a pornográfiának. Itt szíveket találunk tele gyűlölettel és rosszindulatú gondolatokkal embertársaink felé. Nemi erőszakot elkövetőket, gyilkosokat és paráznákat találhatunk. És így tovább.

Ebben rejlik az igazi csata. Ez sokkal kevésbé veszélyes, bár sokkal ijesztőbb, hogy foglalkozzon a démoni külső megnyilvánulásokkal. Az igazi veszély  abban rejlik, hogy napról-napra kapcsolatba lépünk a démonokkal akiket gyakran nem ismerünk fel. Őszintén remélem, hogy az emberiség felébred ennek a láthatatlan harcnak a valósága láttán "2Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Ef 6 Más szóval nem test és vér ellen harcolunk. Vagy Isten erejével megküzdünk a démonok ellen vagy legyőznek minket. Akárhogy is, a csata valós.

5. Végső cél: a lelkek kárhozatra juttatása

Testvéreim, nem tévedhetünk ezzel kapcsolatban: bár a démonoknak gyönyört okoz az időleges szenvedés, nincs annál nagyobb sátáni öröm a pokolban, mint amikor egy lélek csatlakozik a kárhozottak sorához. Ez a végső cél.

Magadra hagylak a pokol kijózanító látványával:

Szent Teréz látta a helyet ami neki készült a pokolban, és ez erőt adott neki hogy elviselje a megpróbáltatásokat. Így ír róla önéletrajzának 32. fejezetében:
"Egy nap ima közben nem tudom hogyan, testemmel és lelkemmel a pokolban találtam magam. Megértettem Isten akarta, hogy lássam ezt a helyet amit el kellett volna foglalnom, ha nem változik meg az életem. Nincs szó amivel leírható ez a szenvedés - felfoghatatlan. Éreztem a testemben és a lelkemben az elemésztő tüzet, az áldozat elviselhetetlen fájdalmát. Elviseltem már kegyetlen szenvedéseket az életem során, de az összes szenvedés sem hasonlítható ahhoz amit megtapasztaltam. A testi szenvedések habár kegyetlenek voltak, semmi sem volt a lélek gyötrelmeihez képest. Mialatt éreztem magam égni, mintha ezer darabra hullottam volna, halálgyötrelem és borzalmas kétségbeesés miatt szenvedtem. Nem volt egy cseppnyi remény sem, vigasz ezen az ijesztő helyen. Dögletes, fullasztó szag volt. Nem volt fény csak a sötétség különböző fokozatai; és mégis ó csoda! Semmi fény nem volt ami a leginkább lehangolt. Röviden, minden amit hallottam, amit könyvekben olvastam a pokol kínjairól, az meg sem közelítette ezt a valóságot.  Ah! A világ legforróbb tüze is jelentéktelen. Olyan ez, mintha egy megfestett tüzet hasonlítanánk össze azzal a tűzzel ami az átkozott pokolban ég. Csaknem tíz év telt el a látomás óta és még mindig rémülettel tölt el ahogy leírom, a vérem megdermed az ereimben. A megpróbáltatások és szenvedések közepette előhívom ezt az emléket és erőssé tesz, hogy mindent elviseljek.

Forrás:
http://oswc.org/FurtherStudy/DemonicDeceptions.asp

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése