"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2016. március 26., szombat

Ne játssz a Quija táblával!


Régen amikor még csak pár hónapja voltam tagja a szent papságnak, a santo domingói egyházközség lelkésze voltam Quezon városban. Egy álmos délutánon nagy sokaság nyomult be  a  templomba, mert öt gyermeket megszállt a tisztátalan lélek. Furcsa terve a Mindenhatónak, éppen az irodában voltam és a megszállottak családtagjai eljöttek hozzám segítséget kérni. Azt mondtam nekik hozzák el a gyermekeket a Rózsafüzér Királynője oltárához. Azt mondták már megtették, és a gyermekek ott rángatóznak és sikoltoznak. Féltem ettől a helyzettől. Egyszerűen nem tudtam pontosan mit kell tennem. Visszamentem a kolostorba, hogy megnézzem van-e ott valamilyen idősebb pap aki tud segíteni, vagy irányít a krízis megoldásában. Szerencsére a provinciális atya Quirico Pedregosa OP ott volt az étkezdében. Tudtam, hogy részt vett a Katolikus Karizmatikus Megújulásban és bizonyára Isten küldte. Elmondtam neki a történetet és hallotta a felfordulást a templomban. Reméltem és imádkoztam, hogy megoldja ezt, és megkímél engem ettől a horrortól. De nem tette. Egyszerűen azt mondta reagáljak rá. Azt mondtam: "Atyám, hogyan tudnék?" Azzal akartam érvelni, hogy ebben a témában én csak egy kezdő pap vagyok mindenféle képzettség és tapasztalat nélkül. Azonban a provinciális atya válasza mellbe vágott engem. Azt mondta: "Emlékezz arra, hogy most egy pap vagy." Megkövültem a választól és eltelt néhány másodperc mire rájöttem mit mond. Átmentem a kolostor második emeletén a kápolnához ahol a gyereket hozó szülők voltak. Láttam a habzó szájukat, az átkozódást és a rángatózást. A hozzátartozók sírtak. Az egyikük megkérdezte: "Hol van a pap?" Felismertem a férfit aki odajött hozzám az irodában, ő volt az egyik aki azt mondta: "Jön."

Bárcsak egyszerűen felébredhetnék ebből a szörnyű látomásból. De ez nem egy álom volt. Ránéztem a Rózsafüzér Királynője csodálatos képére és elmondtam egy imát. Azt mondtam neki: "Szűzanya, ne hagyj el. Én egy szerencsétlen bűnös vagyok. Egy senki vagyok. Kérlek segíts nekem." Ezután bementem a szobámba és felvettem domonkos rendi ruhámat, és felkészültem az emberekkel való találkozásra. Amikor kinyitottam a kaput és átmentem a kápolna közelébe, jobban hallottam a gyerekek kiáltozását. A szívem olyan gyorsan vert, hogy kíváncsi voltam vajon a vérem valóban körbejárja-e a testem, mert egyszerre éreztem hideget és nyirkosságot. Amikor az emberek megláttak, az egyikük felkiáltott: "Az atya itt van." Nem szolgáltam a gyerekek felé akik a Miasszonyunk kápolnában voltak, volt ott még sok ember beleértve a bulvár újságírókat. Azt mondtam a szülőknek: "Hozzák el hozzám őket a hátsó oltárhoz." És ők követtek. Az emberek elkísérték őket. Ott voltak a kíváncsiskodók, és igen, ott voltak az újságírók. Intettem a sekrestyésnek, hogy vezesse a szülőket és a gyerekeket a keresztelő helyre, és hozzon nekem szentelt vizet. Egy csapat megtermett férfi segített odahozni a gyerekeket arra a helyre. Azok szerint akik vitték a gyerekeket, ők kontrollálatlanok voltak és úgy tűnt korukat meghaladó erővel rendelkeztek.

Könyörögtem a riportereknek, hogy hagyjanak a gyerekeknek és a szülőknek egy kis magánéletet, és engedjenek imádkozni és segíteni nekik. De ők ragaszkodtak a maradáshoz. Aztán erősen nemet kellett mondanom. De ők ellenszegültek, hogy az embereknek meg kell tudniuk az igazságot erről. Ezekkel a szavakkal könyörögtem hozzájuk: "Ismeri azt az evangéliumi történetet amikor az Úr Jézus egy démonizáltból légiónyi démont küldött egy disznónyájba?" Azt válaszolták: "Igen!" Így hozzátettem: "Nos, ez az  amit tenni fogok. Mivel ragaszkodnak ahhoz, hogy a gyerekeket démonok szállták-e meg vagy szimplán hallucinálnak, önökhöz küldöm a démonokat." Erre felkiáltottak: "Ne, atyám. Kérem, ne." Megérezve félelmüket ezt mondtam: "Akkor menjenek el. És engedjék meg, hogy imádkozzam értük. Kelletlenül otthagytak.

Odamentem a gyerekekhez, akik még mindig rángatóztak, habzott a szájuk, sikoltoztak, az arcuk hamuszínű volt. Szembefordulva a nagy feszülettel magamban teljes szívből így imádkoztam: "Uram, kérlek gyógyítsd meg ezeket a gyerekeket. Dorgáld meg a tisztátalan lelket és űzd el őket. Dicsőüljön meg bennük neved, ó Uram Jézus." Aztán a gyerekek felé fordultam. Átvettem a szenteltvíz tartót a sekrestyéstől, és míg meghintettem őket szentelt vízzel, a következőt mondtam parancsoló hangon: "Tisztátalan lélek, Jézus Krisztus nevében megparancsolom, hogy hagyd el ezeket a gyerekeket azonnal, és ne térj vissza többé." Hallottunk egy utolsó sikolyt és minden gyermek elájult. Néhány perc múlva visszatért a szín az arcukba és mindegyik rendben magához tért. Meghallgattam vallomásukat és szentségi feloldozást adtam nekik, megáldottam őket és szüleiket, és figyelmeztettem őket ne játszanak újra okkult dolgokkal.

Mi történt valójában ezekkel a gyerekekkel? A gyerekek 6-12 év közöttiek voltak, testvérek és unokatestvérek voltak. Boszorkánytáblával játszottak amit papírból és üvegből készítettek el a Quija tábla alapján. Elsőre meglepő és mulatságos volt, ahogyan az üveg mozgott a táblán. Abban a hitben voltak, hogy képesek kontrollálni a szellemet amit meghívtak, több napon keresztül meghívták. Aznap délután játszottak vele utoljára amikor megszállottak lettek. Amikor azon voltak a rituáléban, hogy elengedjék a szellemet, akkor a szellem visszautasította a távozást és tovább folytatta a szavakat a táblán. A gyerekek szerint a szellem ezeket a szavakat rajzolta ki a táblán: "Többé már nem megyek el. Csatlakozom hozzátok, mert mindig megidéztetek." Megrémültek attól amit olvastak, és egyszerűen eldobták az üveget azt gondolván, hogy így a szellem elmegy és magukra hagyja őket. Azonban nem távozott és belement közülük a leginkább sérülékenybe, a hatéves fiúba. A többiek azt mondták úgy ment be a házba mintha transzban lenne, és magához vett egy nagy konyhakést amivel megpróbált ártani a társainak. A másik négy fiú rémülten elrohant, azonban a fiatalabb fiú gyorsabb és erősebb volt mint ők. Amikor a felnőttek látták mi történik, elkapták a rémült gyerekeket, hogy valamilyen magyarázatot kapjanak. De ahogyan a felnőttek elfogták mind az ötüket, mind az öten egy transz-szerű állapotba kerültek, és olyan tüneteket produkáltak, ami miatt a santo domingoi templomba hozták őket.

Tanulságok:

  1. Nem számít mit mondanak a szellemek, a szellemeket nem lehet kontrollálni. Csak a Mindenható Isten képes irányítani vagy elűzni őket.
  2. Ezek az okkult játékok mint amilyen a boszorkánydeszka, szellemileg nagyon veszélyes dolog. Megnyitják a játékost a démoni befolyás és támadás felé. 
  3. Minden papnak a Krisztus által adományozott papság szentségén keresztül megvan a hatalma, hogy ilyen sürgős esetekben mint ez, elűzze a tisztátalan lelkeket, mindezt a lelkek üdvéért.             

Forrás:
http://piscatores-hominum.blogspot.hu/2015/04/case-story-dangers-of-playing-with.html

2016. március 18., péntek

Egy volt sátánista tanúságtétele

Figyelem! A cikkben a nyugalom megzavarására alkalmas tartalom található, csak erős idegzetűeknek ajánlott az olvasása! 

 A Planned Parenthood magzati szervek és szövetek kereskedelmét leleplező videókkal kapcsolatban a Lepanto Intézet  interjút készített egy volt sátánista varázslóval Zachary King-el. Zachary egy átlagos amerikai környékről származó fiú volt aki baptista családban nőtt fel. 10 éves korában kezdte el gyakorolni a mágiát, 13 évesen csatlakozott egy sátáni gyülekezethez, és 15 éves korára a teljes Tízparancsolatot megszegte. Tinédzser korától felnőtt koráig azon dolgozott, hogy magas rangú varázslóvá váljon a közösségben és aktívan gyakorolta a sátánista tevékenységeket, beleértve a rituális abortuszokat. Zachary most tapasztalatait bemutató könyvén dolgozik, melynek címe: "Abortion is a Satanic Sacrifice"L.I.: Zac, pontosan ismeri a történetet amit elmesél. Meg tudná osztani velünk sátánistává válásának hátterét?


King: Erős kíváncsisággal kezdődött, vajon valódi-e a mágia. Az 1970-es években amikor felnőttem, mozifilmeket néztem varázslókról. Volt egy játékunk az iskolában amit úgy hívtak "Bloody Mary" vagy "I hate You, Blody Mary", ahol be kellett menned egy fürdőszobába, ahol a kifejezést bizonyos számú alkalommal el kellett mondani lekapcsolt villany mellett. Minden alkalommal amikor a csoportunk megtette, egy démoni arcot láttunk a tükörben. Fogalmunk sem volt arról, hogy ez az amit kerestünk, csak hirtelen ott volt ez az ijesztő dolog a tükörben, és mindenki halálra rémülve ki akart futni a fürdőszobából, ... kivéve engem. Mindig azt gondoltam ez jó móka volt. Ugyanabban az időben amikor ezt csináltam Dungeons and Dragonst játszottam (Ez egy szerepjáték- ford) minden hétvégén, és ebben mindig a varázsló voltam. Végül azon tűnődtem képes lennék-e valódi varázslásra, ezért pénzért kipróbáltam néhány varázslatot. Az összes működött, de lehetett véletlen egybeesés is, így harmadszor is kipróbáltam, és harmadszor is működött, harmadik alkalommal a fürdőszobában a démon előtt elmondtam a varázslatot [a Blody Mary varázsigét], úgy gondoltam emelem a tétet és megnézem mi történik. Másnap kaptam 1000 $-t. Attól fogva meg hittem benne, hogy a mágia valóságos.

Körülbelül 12 éves koromban egy, a mágiában hívő barátom megismertetett egy Dungeons and Dragonst játszó csoporttal. Kiderült, hogy ez egy sátánista csoport volt. Sokan megkérdik tőlem, "Miért nem menekültél el ezen a ponton?" Emlékeztetem őket, hogy a 70-es években nőttem fel amikor a TV-ben a sátánista csoportok elég ijesztőek voltak, de ... Szeretem a flipper gépeket, a video játékokat, sci-fiket mint a Star Trek és Star Wars, és ezeknek a srácoknak megvolt szinte minden sci-fi és fantázia film amit valaha is meg akartál nézni. Volt flipperük, kerti medencéjük, hatalmas grilljük, és olyan volt mint egy fiú és lány klub, csupa szórakozás. Hogy úgy mondjam, értettek a toborzáshoz. Mindent tudtak arról, hogy egy kölyök mit szeretne csinálni, így kerültem be én is.

Ez volt az első csoportom. Itt voltam nagyjából 18 éves koromig , később csatlakoztam a World Church of Satan-hoz, ami sokkal nagyobb és világméretű csoport. A pozíció amit itt elértem az a High Wizzard (kb. magas rangú varázsló- ford.) Egy nagy sátáni csoportban ők voltak azok az emberek akik a csoport számára varázslatokat végeztek. A számuk a kevéstől egészen a tízig terjedt. Az átlagos létszám 2 és 5 között van, és a mi feladatunk az volt, hogy járjuk a világot és elvégezzük azt a varázslatot amire szükség volt. Most, amikor embereket mondok, úgy értem rock sztárok, film sztárok, politikai emberek, gazdag emberek... A lehetőségek szinte végtelenek, hogy kinek van szüksége varázslásra és mennyit hajlandó fizetni érte.

L.I.: Tehát magas rangú varázsló volt a sátánizmusban... csak nagyon röviden, hogyan történt, hogy  magas rangú varázslóvá vált?

King: Azt híresztelik, hogy a varázslókat a sátán saját maga választja ki. Nem tudom milyen kritériumok alapján. 10 éves koromtól 21 éves koromig foglalkoztam mágiával amikor nagy varázsló lettem. Tagja voltam három évig a World Church of Satan-nak. Gyerekként láttam nagy hatalmú varázslót, de nem tudtam, hogy ő az. A megjelenés nagyon egyedi. Egy cilinder, egy pálca, egy olyanra kifestett arc mint egy hulláé, és egy régi fajta szmoking. Ha felmegy a YouTube-ra, és rákeres a Pink's Like a Pill-re, akkor abban egy varázsló négyszer is feltűnik. A harmadik és a negyedik alkalommal a varázsló látszik a képen és látható, ahogyan varázslatot mond el. Egy csomó ember látta a videót akik meg akarták nézni őt, azonban nem emlékeztek rá mit láttak. De ilyen a kinézete.

Nos, a sátán kiválasztja, és egy nagy közösségben van CEO és igazgatótanács. Tehát a vezérigazgató üzenetet küld, hogy találkoznia kell vele és az igazgatótanáccsal, és elmondják önnek kiválasztották. Kap egy könyvet amiben benne vannak, hogy varázslóként milyen feladatai vannak, dönthet arról csinálja vagy sem, de senkit nem ismertem aki feladta volna.

L.I.: Szóval még a nagy tanács előtt meghívták, felajánlottak egy pozíciót és ettől kezdve lett magas rangú varázsló?

King: Úgy van, kb. 10 vagy 12 évig ezt csináltam.

L.I.: Milyen szerepet játszik az abortusz a sátáni rituálékban, és mikor vett részt először a sátánizmushoz abortuszon?

King: Éppen csak betöltöttem a 14-et a klán tagjai odajöttek hozzám és azt mondták nagyjából kilenc hónapon belül abortuszon kell részt vennem. Volt egy szex parti 12 és 15 év közötti fiúk és egy 18 év feletti lány között azzal a céllal,  hogy teherbe essen aztán 9 hónapon beül elmenjen abortuszra. Amikor ezt elmondták nekem akkor hangosan ezt mondtam "király" , de fogalmam sem volt arról mi az abortusz. A családunkban azt hiszem hallottam az abortusz szót suttogni amikor valakivel beszélgettek, így azt gondoltam ez egy csúnya szó mert suttogták, és máshol még nem hallottam. Amikor a közösség tagjaitól kérdeztem az abortusszal kapcsolatban, azt mondtam nem tudom mit kell tennem, azt mondták van egy baba az anyaméhben és meg kell majd ölnöm. Lesz majd ott egy abortuszt végző doktor hogy segítsen és egy asszisztens, mert így teljes az orvosi beavatkozás. Az első kérdésem az volt, "ez teljesen legális"? Ez volt a válasz, "Igen az, amíg az anyaméhben történik. Amíg a baba az anyában van, megölheted."

Így magyarázták ezt nekünk. Azt is elmondták, hogy "Megölöd a babát". Nem azt mondták, hogy megölsz egy magzatot vagy néhány sejtet a testben. Egyiket sem. Csak egy babát.

Nos, nem hiszem, hogy egyet értettem volna egy azzal, hogy megölök egy babát az anyán kívül, de tudtam képes lennék megölni valakit aki a testben van... a sátánizmusban valaminek a megölése vagy valaminek a halála a fő cél, hogy a varázslat működjön. Amennyiben megpróbálod kivívni a sátán elismerését, hogy megadja amit kérsz, valaminek a megölése a legjobb út ehhez. Valaminek a megölése a legjobb ajánlat a sátán számára, és a végső cél egy meg nem született megölése.

L.I.: Meséljen nekem az első abortuszáról amit sátáni rituálé keretében hajtott végre.

King: Az első három hónappal a 15. születésnapom előtt történt. Egy farmon voltam ami meglepő módon sokkal sterilebb volt mint a legtöbb abortusz klinika ahol abortuszt végeztem. Ott volt egy abortuszt végző orvos és egy asszisztens. Ott volt egy várandós nő kengyelben aki csoport vezető 13 tagjának környezetéhez tartozott, akik általában főpapokból és papnőkből álltak. Én a belső körben voltam a nővel és az abortuszt végző doktorral. A csoportunk összes felnőtt tagja ott volt. Néhány nő a padlón térdelve és imbolyogva újra és újra ezt kántálva, " a mi testünk és önmagunk." Oldalt volt néhány férfi tagunk akik kántáltak és imádkoztak. A rítus éjjel 11:45-kor kezdődött, a varázslatot éjfélkor kezdték el ami a bűbáj ideje, és a gyerek tényleges halála hajnali 3-kor történt meg amit az ördög órájának neveznek.

Az egészben a szerepem azt volt, hogy behelyeztem a szikét. Nem feltétlenül kellett konkrétan ölnöm... ami a fontos volt, hogy véres legyen a kezem. Tehát valakinek a vérével össze kellett vérezni a kezem, a nőével vagy a babáéval, és a doktor befejezte a folyamatot. Ebben az esetben -ami talán a legszörnyűbb abortusz volt amiben valaha részt vettem- az orvos kiszakította a gyereket és a padlóra dobta ahol ezek a nők vonaglottak. A nők úgy néztek ki mint a megszállottak, és amikor az orvos odadobta nekik a babát akkor ők kibelezték.

L.I.: Tisztelt Uram! Mennyi rituális abortuszon vett részt?

King: Mielőtt magas rangú varázslóvá váltam, ötben. Miután elértem a magas rangú varázslói szintet még 141-et csináltam.

L.I .: Volt rituális abortusza valamelyik jelentősebb abortusz intézményben?

King: Igen, volt. Csak megbecsülni tudom, de kb. 20 abortuszom volt, azonban nem számoltam. Csak azt tudom, hogy egy csomóban részt vettem. Két évvel ezelőtt bementem az egyikbe, hogy kutatást végezzek az új CD-hez amin dolgoztam, ez simán ment és az emberek nagyon kedvesek voltak. De az összes ahová elmentem mentem abortuszt végezni, az szörnyen egészségtelen volt. Úgy nézett ki mint a horror háza, vér volt mindenütt, beleértve a véres mennyezetű szobákat.

L.I.: Hogyan hívták meg, hogy tartson sátáni abortuszokat ezekben az abortusz létesítményekben? Valaki felhívta? Hogy jött ez az egész?

King: Magas rangú varázslóként te vagy a kifutó fiú a sátánista közösségben, így a legtöbb ember felhív valakit akit ismer, vagy felhívnak mert sokat dolgoztunk az illuminátusoknak, így őket hívják. Ez minden, nyilvánvalóan lennie kell olyan embereknek akiknek rendelkezniük kell ezekkel az ismeretekkel, de kapsz meghívást a részvételre. A The World Church of Satan nem az egyetlen szervezet ami sátáni rituálékat végez ezekben az intézményekben. Vannak egyéb boszorkány szervezetek mint a wiccans, akik ezekben az intézményekben valóban követnek el abortuszokat. Néha az intézmény igazgatója vagy más magasabb rangú vezető hív meg a rituális abortusz elvégzésére, vagy néha az orvos sátánista és ők hívnak meg az abortuszra, vagy ők akarják elvégezni a szertartást a nap végéig.

Most, a nap végéig, minden nap sátáni csoportok végeznek fekete misét, általában éjszaka, és a bővebb szertartás legalább 2 vagy 3 órán át tart, ahol a sátánnak szentelik azokat a babákat akiket aznap megöltek. Nem számít, hogy a nők miért mennek abortuszra, nap végén az összes babát a sátánnak ajánlják fel.

L.I.: Mi történik a rituális abortuszok alatt? Milyen események zajlanak a rituálék közben?

King: Vannak gyerekek akik eljönnek az eseményre, de általában nincsenek ott abban a helyiségben ahol az abortuszt végzik. Egy külön szobában vannak, és azon versenyeznek ki tud fennmaradni hajnali háromig, és az a gyerek aki fenn tud maradni jutalmat kap. Azok a férfiak akik nem tagjai a top 13-nak varázslást végeznek és kántálnak. Arra is mondanak varázslatot, hogy megvédje őket azoktól akik értük imádkoznak, mint ahogyan egy keresztény imádkozik értük. Amúgy bárki a zsebünkben lehet védelemért, így ha lefizettünk egy seriff helyettest vagy egy rendőrt vagy valaki hasonlót, így akkoriban senki nem nyomoz utánunk. A nők kántálnak és hajlonganak. A 13 tag az abortuszra váró nő körül helyezkedik el, és ők azok akik a tényleges mágikus varázslatot elvégzik. Egy alkalommal a város polgármestere kért varázslatot. Eljött hozzánk, mert át akart vinni néhány rendeletet a városon, megpróbálta két vagy három alkalommal, de nem jött össze. Egy ideig tagja volt a csoportunknak. Megpróbált minden jogi lehetőséget, hogy átvigye ezt a dolgot, de soha nem sikerült, tehát keresnie kellett valakit aki vállalja az abortuszt, és hogy ez a sátáni csoportunkban történjen éjszaka, amikor egyszerre meg tudjuk csinálni az abortuszt és a varázslást. Általában egy kisvárosi közösségben, mint amilyen ez is volt, mindenki fel akarja keresni az eseményt. Egy nagyobb városban mint ahol tagja voltam a World Church of Satan-nak, fel kell keresned a magas rangú varázslót, az embereknek akiknek szükségük van a varázslatra ott kell lenniük. Ott kell lennie az abortuszt elvégző orvosnak és az asszisztensnek. Sokszor az abortusz központokban egész sokan vannak, mert sokan akik ezekben az intézményekben dolgoznak boszorkányok vagy sátánisták. Így egy csomó ember van aki részt akar venni egy sátánista eseményen.

L.I.: Elmondhatjuk, hogy az abortusz központok vonzzák az okkultistákat a rituális abortusz lehetősége miatt?

King: Azt kell mondjam igen, ez teljesen helytálló kijelentés. Tudja, vannak emberek akik a NOW-hoz tartoznak (National Organization of Women) és többen közülük boszorkányok, és a boszorkányoknak -habár az élet védelme mellett foglalnak állást- megengedhető, hogy "lesújtsanak" bárkire aki bármilyen módon ellenük fordul, amiről azt kell mondjam elpusztítják őket minden lehetséges eszközzel ami a mágián keresztül elérhető számukra. Például, keresztényként imádkozunk a megtérésükért. Nos, úgy látják ez felhívás a keresztények ellen.

Tehát ahogyan a katolikus férfiak papok lesznek, mert vonzódnak a szentséghez és hogy Istent szolgálják, így az abortusz vonzza a sátánistákat a sátáni papsághoz.

L.I.: Volt már olyan esete amikor nem tudta befejezni az abortuszt vagy a rituálét az abortusz intézményen kívül imádkozó emberek miatt?

King: Egynél több alkalommal, volt egy babánk aki harcolt ez ellene és túlélte az abortuszt. Egy alkalommal megérkeztem az abortusz központhoz és az út két oldalán emberek voltak. Az egyik oldalon imádkoztak és tüntettek az abortusz ellen, én az út másik oldalán voltam azokkal az emberekkel akik nyilván az abortusz mellett voltak, ők mindenféle trágárságokat kiabáltak az utca túlsó felén lévő emberekre. Amikor bementünk és kinéztünk az utcára, akkor láttuk, hogy az összes ember térdelt az utca másik oldalán. Aznap a tervezett abortuszt nem tudtuk végbevinni. Azt hiszem ez kb. három alkalommal történt meg velem, és mindháromszor... vicces, de soha nem ugrott be nekem, hogy mindhárom abortusz amit megakadályoztak csak a kint imádkozóknak tulajdonítható.

L.I.: Milyen tanácsa van az abortusz intézeteken kívül imádkozó emberek számára, különösen ha azt gyanítják odabent valamilyen okkult tevékenység zajlik?

King: Az első, hogy ne hagyják abba! Semmi olyan nem történik egy abortusz klinikán ami árthat neked. Démonok mindenhol ott vannak, de úgy kell elképzelni a sátánt mint egy pórázra kötött kutyát; ha nem mész a póráz közelébe nem tud megharapni. Ha elmegy, legyen a kegyelem állapotában. Vigyen magával szentelt vizet. Ne permetezze az ott lévő emberekre, mert bíróságon találhatja magát. Tudja, ezek az emberek a legbutább dolog miatt is beperelhetik magát. De hintse meg magát amikor odamegy és amikor távozik. Hintse meg a családtagjait is. Az lenne a legjobb, ha előtte szentáldozásban részesülne. Amennyiben aznap misére megy, akkor mise után maradjon pár percet, kérve a Mi Urunkat küldje el Édesanyját. Hozzon magával rózsafüzért és győzze le az ördögöt vele. Vannak dolgok melyektől az ördög fél, de a legjobban egy erős hitű katolikustól; egy katolikustól aki tisztában van a hitével és tudja miről szól a lelki hadviselés. Ő (az ördög) nem akar az ellen harcolni aki jól fel van fegyverkezve.

2008 januárjában mialatt egy ékszer kioszkban dolgozott Zachary találkozott a Szűzanyával ami megváltoztatta az életét. Az áruház közepén a Csodás Érem erején keresztül minden képzeletet felülmúló békét érzett. A béke maga Jézus Krisztus volt, a Béke Királya. A Szűzanya szeretete mentette meg Zacharyt a pokoltól, és egyenesen Szent Fia, Jézus Krisztus szívéhez vitte őt. Elkezdett járni a vermonti Xavéri Szent Ferenc katolikus templomba, és 2008 májusában (a Szűzanya hónapja) Zachary belépett a katolikus egyházba! Az okkultizmusban eltöltött 26 év után Zachary Jézus Krisztus harcosává vált, és meg szeretné osztani tudását Isten népének védelmére. Zachary tanúságtétele inspirációt jelenthet arra, hogy milyen hatalmas az Isten irgalma, és mindenekelőtt megmutatja irántunk érzett mélységes szeretetét. Zachary King jelenleg Floridában él a családjával. Bárhol ahol csak tudja, előadásokon meséli el csodálatos megmenekülését a sátánizmusból. 

Zachary weboldala: http://www.allsaintsministry.org/Home.html
       
Forrás:
http://www.lepantoinstitute.org/abortion/former-satanist-i-performed-satanic-rituals-inside-abortion-clinics/

2016. március 16., szerda

A kundalini energiától az újjászületésigAz alábbi bejegyzés Farkas Erika oldaláról való. Tanúságtétele bizonyítja, hogy a kundalini jóga veszélyes, de Jézus Krisztus megszabadíthat ettől a pusztító erőtől. 


"Ha erre az oldalra tévedtél az biztos nem volt véletlen! Maradj és olvasd el, mert szeretnék megosztani egy történetet, ami velem esett meg!

Még mielőtt belekezdenek, szeretném pár szóval jellemezni magam!

Gyerekkoromban gyakran fordultam Istenhez, bár ahogy nőttem, egyre több kérdés merült fel bennem és be kell hogy valljam, nem mindig úgy képzeltem el, ahogy azt a Biblia tanítja!

Ami a képzettségemet illeti, gyerekfejjel jártam hittanórákra, voltam elsőáldozó, bérmálkozó! Megvoltak az alapok és ez elég volt arra , hogy rosszabb napjaimban imával ringassam álomba magamat! Ugyanakkor nagy segítségemre volt később, amikor a tévelygésem közepén, bevillantak azok a tanítások amit még a Bibliából tanultam!

A legtöbb ember azon nem tud túllépni, hogy Isten miért teremtette a poklot? Vajon mire volt ez jó? Ha szeret minket, akkor miért akarja, hogy ott végezzük örökre? Mindig abban reménykedtem, hogy halálunk után nem csak ez a két lehetőség lesz! A menny és a pokol! Valami köztes megoldásban reménykedtem! Ha itt a földön van lehetőségünk újra kezdeni, miután elbuktunk, akkor a Jó Isten miért ne adna több lehetőséget azoknak akik elbuktak, hiszen tanítják, hogy végtelen a szeretete és a kegyelme! Egyre inkább eltávolodtam attól az Istentől akiről a Biblia ír! Megteremtettem a saját magam elképzelését, amiben nem szerepelt az apokalipszis és nem szerepelt az ítélet napja sem!

" mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. És ezért bocsátja reájuk Isten a tévelygés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak" (II. Thess. 2: 10-11)
Így kezdődhetett az én tévelygésem is! Kezdtem befogadni más tanokat, egyre nyitottabb lettem a keleti vallások irányában! Vonzott a misztérium, a reinkarnáció, a buddhizmus! Azt hittem hogy Isten minden vallásban kinyilatkoztatta magát! Nekünk csak annyi a dolgunk hogy megnézzük mi a közös az összes vallásban! Azt hiszem nagyon okosnak gondoltam magam, aki nyitott a világ dolgaira! Mellesleg megjegyzem, hogy a nyitottsággal az a baj, hogy ilyenkor minden elkezd beáramolni, jó is és rossz is! S mivel a rossz jónak mutatkozik, a jót pedig rossznak mutatja fel, teljesen összezavarodik az ember! Nagyjából velem is ez történt, a végén már úgy vergődtem mint egy partra vetett hal!

" Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették őt, sem neki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiábavalókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Magukat bölcseknek vallván balgatagokká lettek;"( Rom. 1:21-22)

Egy kicsit visszaugorva az időben szeretném részletezni, mennyire mélyedtem bele a keleti vallásokba ! Amikor legelőször hallottam a meditációról, mint spirituális gyakorlatról, borzasztóan ígéretesnek tűnt! Állítólag javítja a koncentráció képességét, amire nekem akkor nagy szükségem lett volna! Így hát nagy lelkesedéssel vágtam bele! Minden reggel törökülés, szemek behunyva és koncentrálás a nagy semmire! Elég nehéz kiüríteni az ember fejét, mert a gondolatok csak úgy jönnek-mennek, de én nagyon akartam, így hát próbálkoztam! A legelső élményeimhez tartozik egy nagyon furcsa érzés! Miközben erősen koncentráltam, egy-két hosszabb pillanatra sikerült teljesen offline-ba kapcsolnom az agyam! Ilyenkor nagyon erős nyomást éreztem a fejem tetején és egy kellemetlen érzés is párosult hozzá, mintha valami ki akart volna szorítani a testemből! Nekem ez akkor nagyon természetellenesnek tűnt, de valahogy mégsem szegte a kedvem, annyira szerettem volna spirituálisan fejlődni! Így hát folytattam az utam a nagy igazságkeresésben!

Egy idő után mindenféle furcsa tünetek jelentkeztek rajtam! Az egyik fülem elkezdett zúgni, furcsa felvillanó fényeket láttam! Az érdekes az volt, hogy nem én voltam az egyetlen a közvetlen környezetemben, aki szinten hasonlóra panaszkodott! Utánanéztem az interneten, hátha akad rá valami magyarázat és legnagyobb meglepetésemre olyat találtam, ami meg a legmeredekebb sci-fi regényben is megállta volna a helyét! FELEMELKEDÉSI TÜNETEK!!

Soha ezelőtt nem hallottam még ilyesmiről, de valahogy nagyon rákattantam! Az egész olyan misztikusnak tűnt, mintha egy fantasztikus filmbe csöppentem volna és én lennék az egyik főszereplője, az egyik kiválasztott:)! Ha ha

Azoknak, akik ezt a blogot fogják olvasni, a felemelkedési tünetek nem lesz ismeretlen fogalom! Velem 2011 környékén történt ez! Ekkortájt tele volt az internet a közelgő dimenzióváltással amit 2012 dec. 21.-re saccoltak és azok a szerencsés kiválasztottak, akik megkapták a felemelkedési tüneteket, meghívót kaptak ebbe az új dimenzióba, ahova persze csak az léphet be aki elég fejlett spirituálisan!

Nagy büszkeséggel töltött el, hogy én is megkaptam ezeket a tüneteket és egyre jobban belevetettem magam a kutatásba hogy valójában miről is van szó!

" Mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük; És az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak." (II. Tim. 4: 3,4)

Előadásokat hallgattam Jézus állítólagos titkos életéről, idegen civilizációkról akik más csillagrendszerekből látogatnak minket, gyíkemberekről és összeesküvés elméletekről, a magyarság szerepéről az eljövendő aranykorra...stb stb!! Sok sok elolvasott oldal, rengeteg új, veszélyes, nem hitelesített információ és sok sok elpocsékolt idő! Vagy mégsem? Az is lehet hogy ez volt az én szerencsém, hogy elég melyre ástam ahhoz hogy tudjam mi az igazság!

" Boldogok akik éhezik és szomjazzak az igazságot, mert ők megelégítettnek"(Máté 5:6)

Sokat tanulmányoztam a hinduizmust és a hozzá kapcsolódó vallási gyakorlatokat! Milyen energetikai hatása van a jógának és a rendszeres meditációnak! Közben kerestem a hozzám hasonló tünetekkel rendelkezők társaságát! Így akadtam rá egy srácra, aki nagy rajongója és ismerője volt a kundalini energiának! S mivel már magamon is kezdtem észrevenni az ébredés jeleit, nagyon érdekelt az ő véleménye és tanácsa! Ő ajánlotta először az öt tibeti rítust! Viszonylag egyszerű jóga gyakorlat, de nagyon óvatosan kell vele bánni és csak lassan szabad a testet hozzászoktatni, mert nagyon erőteljes! Pont ebben van a veszélye! Én viszont nem voltam körültekintő és mivel az ismerősöm nem magyar nyelvű volt, így félre is értettem bizonyos instrukciókat! Nem fokozatosan hanem egyből csináltam a gyakorlatokat!

Az eredmény: borzasztó rosszullét és a kundalini erő aktiválása a gerincem végén, ami erős fájdalom kíséretében felkúszott a gerincemen, áthaladva a csakráimon berobbantva őket! Egész éjjel nem aludtam olyan sok energia áramlott bennem és teljesen lefárasztotta a testemet! Nagyon rosszul voltam egész éjszaka! Amikor kimentem a fürdőszobába emlékszem hogy csillogó térhálót láttam mindenhol! Másnap sem volt sokkal jobb! Amint leültem annyi energia tódult a fejembe hogy teljesen részegnek éreztem magam! És innentől már semmi nem volt olyan mint régen!!

Rengeteg tünettel járt ennek az erőnek a felébredése! Ahogy telt az idő egyre inkább csak járta az útját ez az energia a testemben, mindennap valami újat hozva!

-remegés

-részegség-, kábultság érzése

-hajhullás

-koncentráció zavar, memória vesztés

-felvillanó kékes fények

-hangulatingadozás

-depresszió

-mértéktelen harag

-szúró fájdalom a jobb tenyér közepén és a homlok közepén

Amint látni lehet, a fizikai tünetek mellett számos lelki hatása is volt az életemre! Olyan mértékű harag ömlött rám, ami nem emberi és szinte már ijesztő volt! Soha életemben nem tapasztaltam hasonlót! Mintha a világ összes haragjára nyitottam volna ajtót, ami soha le nem csitult, inkább csak gerjedt és gerjedt! Nem akart mást csak rombolni, de az egész világegyetem felrobbantása sem volt neki elég! A mértékletességemet is elveszítettem és nagyon szélsőségesen kezdtem reagálni szituációkra! Megsértődtem engesztelhetetlenül ami a depresszióba zuhanásig fajult! Ezelőtt pont az ellenkezője voltam! Nagyon kiegyensúlyozott, hihetetlenül szelíd és nagy önuralommal rendelkező, békességre törekvő egyén! Ezeket a tulajdonságaimat akkor kezdtem igazan értékelni amikor elveszítettem őket! De már nem volt visszaút, önerőből legalábbis nem!

Próbáltam kutatni, olvasgatni erről az erőről, még egy indiai sráccal is összebarátkoztam, aki nagy szakértője volt ezeknek a dolgoknak! Ő azt mondta hogy némely tünetek teljesen normálisak! Érdekes egyébként hogy a keleti kultúra ezt az erőt a Szentlélekkel azonosítja! Olvastam a Bibliát is hátha találok valami utalást erre az erőre! A következőt találtam!

" Bizony, bizony mondom neked; ha valaki nem születik újjá nem láthatja az Isten országát.

...Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be Isten országába.

....A Szellem odafúj ahova akar. Hallod a zúgását de nem tudod honnan jő és hova megy: így van ez mindenkivel aki Szellemtől született." ( János 3: 3-8)

Annyi bizonyos hogy hallottam a zúgást a fülemben, ezenkívül hideg fuvallatot is éreztem az arcom körül ami szinten egy tünete volt a kundalininek, mégsem voltam meggyőződve hogy a Szentlélekhez lenne szerencsém!

Éjszakánként annyi energia áramlott a testemben hogy szinte úgy ereztem nem vagyok ura! Mintha lebegnének a testrészeim! Egyre inkább úgy éreztem, mintha valami megszállna! Az állandó bódultság érzésétől pedig már az a benyomásom támadt, hogy a tudatom is kezdi elnyomni ez az erő! Inkább aggodalmat keltett bennem mintsem önelégültséget! Szerencsére helyen volt az önkritikám és tudtam hogy nem vagyok különlegesebb másoknál. Akkor miért pont velem történik ez és más, általam nagyra értékelt emberek, hogyhogy nem is hallottak meg csak hasonlókról sem? Egyébként is a Szentlélek kegyelemből adatik meg a Biblia szerint és nem azért mert azt valaki kiérdemli! A keleti tanítás viszont azt mondta hogy ez a spirituális fejlettség jele és csak azoknál történik meg akik elérnek egy szintet!

A keresztény vallás azt mondja bűnös vagy és a bűneidet meg kell bánnod és el kell fordulnod tőlük! A keleti vallások viszont a kundalini felébresztéséhez egy olyan szöveget mondanak, hogy bűntelen vagy!

A keresztény vallásban a kígyó és sárkány a gonoszt testesíti meg, míg a keleti vallásokban a kígyó szent állat! A templomok tele vannak kígyókkal és sárkányokkal!

A Bibliában az áll, hogy a végidőkben hamis próféták jelennek meg, akikre sokan hallgatni fognak és elszakadnak majd a hittől! Ez többször visszacsengett a fülemben! Tele van az internet az önjelölt prófétákkal és új tanítókkal akik mind osztják az észt a spiritualitásról, rég elfeledett kultúrákról!

A keresztény vallás állítja, hogy lesznek Antikrisztusok, lesz hatalmas nyomorúság, amilyet meg nem látott a világ és hatalmas kavarodás lesz mielőtt visszajön Jézus elítélni élőket és holtakat! A biblia szerint ha azok a napok nem rövidülnének meg a választottakért, akkor alig maradna ember a földön aki túlélné az elkövetkező csapásokat! A keleti vallások ellenben egyetlen megvilágosult Buddha leszületését várják, aki gond nélkül rendet tesz a világban és minden szép és rózsaszín lesz!

Az egyik oldal a hittől való elszakadást jósolja, a másik oldal az emberek felébredéséről és spirituális megújhodásról jövendöl!

Nem tudtam már eldönteni, hogy vajon én a jó oldalon állok, vagy éppen a vesztembe tartok!

Azt hiszem valahol sejtettem , de a szívemet már a rossz oldalnak nyitottam meg!

A rossz oldal ígérete pedig valahogy így szólt: Semmiről nem kell lemondanod, semmilyen áldozatot nem kell hoznod, mert elválaszthatatlan vagy Istentől! Előbb-utóbb úgyis nála fogsz kikötni, mert minden egyes életeddel közelebb kerülsz majd hozzá! Nem lesz büntetés, nem lesz kárhozat, nincs pokol!

Ez egy hamis megnyugvást hozott a szívemben és hamis szeretetet ébresztett bennem! Úgy gondoltam, hogy Isten szeretete abban nyilvánul meg, hogy mi elválaszthatatlanok vagyunk!

Viszont én az igazságot kutattam és ha az, ami nagyon jól hangzik és sokat ígér a semmiért cserebe nem igaz, akkor én nem találtam meg az igazságot!

Egyetlenegy reményem maradt! Ő pedig nem volt más mint Jézus!

A keleti misztikus tanok is elismertek Jézust, mint prófétát! A Biblia pedig azt írja róla: A Megváltó, a pásztor aki az életét adta az ő juhaiért! Azt hiszem ezzel engem meg is nyert! Így jelképesen az Ő kezébe tettem az életemet! Azt mondtam, hogy benne bízok, rábízom az életem, mert én már annyira összezavarodtam, hogy nem tudok önerőből rátalálni a helyes útra!

Hiszem hogy azon a napon az Úr tervet készített a számomra!

S bar a kundalini erő még mindig aktív volt bennem, valahogy a kutatásaim során mindig olyan információhoz jutottam, ami a kereszténység oldalára billentette ki az egyensúlyt!

Olvastam például arról, hogy Hitler fajelmélete a Teozófiai Társulathoz köthető, aminek alapítói (Henry Steel Olcott és Helena Blavatsky) a Buddhizmus első nyugat-európai terjesztői! Azért hihetetlen, hogy az a beteg ötlet miszerint létezik egy árja felsőbbrendű faj, és az összes többit le lehet mészárolni, az valójában a békesség, egyensúly és harmóniát hirdető Buddhizmusra vezethető vissza! Nem véletlen hogy a szvasztikát választották a jelképüknek a nácik!A Teozófia Társulat emblémája, rajta a kundalini erőt jelképező kígyó, a náci horogkereszt

( szvasztika) és az ősi indiai, tibeti jel az aum jele!

http://churchofgod.hu/content.php?act=nemzetiszoc

Bennem ez alapjaiban ingatta meg a hitet a keleti vallások irányába! Kezdtem eltávolodni tőlük, s ezzel egy időben egyre furcsább dolgokat kezdtem tapasztalni! Furcsa hangokat hallottam, ami hol Isten káromlásokat mondott, hol a hozzám legközelebb álló személyeket kezdte átkozni! A frászt hozta rám!

Volt olyan alkalom, hogy ez a kígyó erő annyira túltengett bennem, hogy úgy éreztem, akár a puszta akaratommal tárgyakat tudnék mozgatni vele! Nagyon érdekesnek tartom, hogy gyerekkoromban volt egy visszatérő rémálmom, miszerint tárgyakat mozgatok telepatikusan! Valójában semmi rossz nem történt az álmomban csak ez, de az egésznek olyan nyomasztó hatása volt, hogy mindig úgy riadtam fel belőle, mintha a legeslegrosszabb rémálom lett volna! Soha nem értettem, hogy miért éltem meg annyira rossznak akkor!

Az egyik nap reggelfele mar ébredeztem, de meg félálomban voltam, ilyenkor volt a legaktívabb a kundalini erő! Valószínűleg ez volt az alfa állapot, ami a béta előtt van alvási fázist nézve! Tulajdonképpen a meditáció is alfa állapotban történik, ezért lehetett, hogy ilyenkor volt a legaktívabb ez az erő! Szóval miközben éreztem ezt a rengeteg energiát , potenciált magamban, kaptam egy vizualizációt! Valaki volt mellettem és ezt mondta: Nézd mire vagyok képes! Láttam ahogy tárgyakat mozgat az akaratával! Én pedig mivel éreztem magamban ezt a sok felgyülemlett potenciált, ezt mondtam: Ezt én is meg tudom csinálni! Figyelj! És elkezdtem összpontosítani ezt az erőt magamban! Hirtelen olyan dolog történt, ami kizökkentett ebből az alfa állapotból!! Valami csatorna nyílt meg bennem, ami a talpamon keresztül egészen a fejtetőmig húzódott sőt, mintha ki is lépett volna valami a fejtetőmön! Ez az egész olyan nagy fajdalommal járt, hogy magamhoz tértem ebből a félálomszerűségből és olyan félelem fogott el, ugyanis ez a csatorna valóban megnyílt bennem! Nem csak álmodtam! Nem tudtam mást mondani csak ezt: Jézusom segíts rajtam, Jézusom segíts rajtam, Jézusom segíts rajtam! Közben a lelkem mélyén éreztem, hogy valami nagyon nem stimmel, valami nagyon nem jó dolog történik velem! Lényeg, hogy amint kimondtam Jézus nevét, ez a csatorna kezdett bezáródni, mígnem teljesen bezáródott, de a fájdalom legalább még 5 percig megmaradt!

Több dologra is jó volt ez a tapasztalat! Első kézből tudtam, hogy Jézus nevében tényleg erő van, és nem hagy magamra ha hozzá fordulok! Innentől sokkal jobban bíztam benne, és nem csak úgy tekintettem rá, mint egy prófétára a sok közül, aki sok bölcsességet mondott 2000 evvel ezelőtt! Valahol éreztem hogy ez egy meghatározó pontja volt az életemnek, itt akar el is bukhattam volna! Bele se merek gondolni hogy mi lett volna akkor, ha nem hívom Jézust segítségemül! Lehet ezért volt ez a sok gyerekkori rémálom, mert valaki, talán az őrangyalom, így akarta figyelmeztetni! Másrészről kezdtem észrevenni, hogy eddig a hazugságban gyönyörködtem! Az a filozófia aminek megnyitottam a szívem valójában hamis ígéret, nem létező dolog!

Nem sokkal később ráakadtam egy interjúra egy indiai lánnyal! Azt hiszem így került fel a pont az i-re! Az ő esete meg az enyémnél is meggyőzőbben hangzott! Röviden a története a következő volt!

Egy indiai lány aki az Egyesült Államokban él, úgy dönt, hogy az ősei és családi hagyományaira támaszkodva elindul a spirituális fejlődés útján! Belevetette magát a jógába, sőt még Indiába is elutazott, hogy ott intenzív képzésben, a legjobb guruktól tanuljon, és a lehető leghatékonyabban kihasználva az idejét, elérje a spirituális megvilágosodást! Nagyon inspirált és elkötelezett volt! A videóban nem győzi hangsúlyozni , hogy valójában a jóga mennyivel több mint egy testmozgás! A jóga szó valójában a rabiga szóból ered! Valakinek a rabigájába hajtod magad, valakit szolgálsz általa, meghozza nem mást mint a hindu isteneket! Ezert úgy gondolom, hogy bárki aki jógázásra adja a fejét, nem árt ha tudja, hogy amit művel az sokkal több és mélyebb, mint egy fajta szabadidős program, testmozgás vagy relaxációs forma! Ez a lány az isha jógával próbált elérni egyfajta spirituális fejlődést! Napi 15 órát töltött a program kereteben a meditációval, a jógával, különböző légzési gyakorlatokkal, önkéntes szolgalatokkal bizonyos szervezetek és emberek fele! Azonban idővel, kezdeti euforikus érzést és a megnövekedett energiaszintet valami más kezdte felváltani! Ahogy egyre jobban belemerült ebbe a jógába egyre betegebb lett! Mind mentálisan mind fizikálisan egyre ellehetetlenült az élete! Járta az orvosokat próbálta kideríteni, hogy mi állhat ennek a hátterében! Nem tudott enni, ha evett valamit hihetetlen fajdalmai voltak, furcsa kiütések jelentkeztek rajta, megmagyarázhatatlan bakteriális fertőzéseket kapott, a leletei furcsa eredményeket mutattak, de senki nem tudta kideríteni, hogy mi okozhatja ezeket! Ezenkívül egyre depresszívebb hangulatba került, nagyon ingerült és mérges volt mindenre és mindenkire! Először meg több jógával próbálkozott, mivel úgy gondolta hogy ez valami fele karma tisztulási folyamat eredménye lehet! A helyzet csak rosszabb lett! A végén már az öngyilkosságon gondolkozott, annyira elhatalmasodott rajta a fizikai fajdalom! Éjszakánként furcsa kicsavarodott pózokat vett fel a teste, önkéntelen görcsös rángatózás lett úrrá rajta! Az egyik éjjel arra ébredt, hogy saját magát fojtogatja! Ezenkívül amikor édesanyjával beszelt, aki szinten hindu vallású volt, elvaltozott hangon ami nem is az ő saját hangja volt azt monda: Téged is magammal ragadlak a melybe!

A lány nagyon megijedt, és végső elkeseredésében a Bibliát kezdte forgatni! Úgy volt vele, hogy nincs mit veszítenie, és hindu létére Jézushoz kezdett imádkozni! Amint kimondta a nevet a teste rázkódni kezdett, mivel a benne levő démonoknak nem volt hatalmuk a maradásra!

Jézus lépésről-lépésre kigyógyította az összes betegségéből, ami a démoni megszállottságnak volt betudható! Ugyanis valahányszor valaki meditálásra és jógázásra adja a fejet, tulajdonképpen utat nyit más entitásoknak a saját testeben! Mindezek között is legrosszabb a kígyó erő, vagyis a kundalini erő aktiválása! Mindezt hallani egy indiai lány szájából, aki a hindu hagyományokat őrző és valló családban született, hihetetlenül sokkoló volt!

Innentől már biztosan tudtam hogy mit akarok! Megszabadulni a démonjaimtól és a kundalini erőtől!"Forrás: http://ex-newagerujjaszuletese.eblog.hu/

2016. március 1., kedd

A démonok megtévesztő módszerei 2.

A céljaik kifejtése


1. Alanyaik invitálásán keresztüli behatolás vagy megfelelő jogosultságon keresztül uralni alanyaik cselekedeteit

Gyakran erre "nyitott kapuként" hivatkoznak. Ez lehet az eredménye démonizáltság különböző szintjeinek a meghívás természetétől függően. A démonizáltság ezen szintjei kiterjedhetnek a majdnem lehetetlen érzékelni-től (a Szentlélek segítsége nélkül), a generációs átkokon, az erőszakos szellemi elnyomáson át akár a teljes megszállottságig (John Paul Ignatius szabadító tanácsadó a démonizáltság hét szintjét azonosítja).

Szándékos cselekedeteink, még ha nincs is okkult eredete, okozhatják a kapuk kinyitását. Démonizáltságot okozhat a szexuális bűn, a lopás, a hazugság és számos más bűn. Amennyiben tárgyuk okkult praktikához kapcsolódik, akkor a démonizáltság szintje sokkal súlyosabb. Az okkult démonok, ahogyan a szabadítással foglalkozó tanácsadók gyakran hivatkoznak rájuk, nagyon erősek és nehéz megszabadulni tőlük. Ezek a démonok általában a szeánszon, szabadkőműves rituálékon, Quija táblán, indián sámánizmuson, boszorkányságon és a New Age praktikákon keresztül hatolnak be az emberbe. Habár ezen praktikáknak a démoni aspektusa rejtve maradhat az alany egész életében (boszorkányság, New Age, szabadkőművesség, sámánizmus), mégis jelen vannak és talán sokkal veszélyesebbek a résztvevők lelkének mint bármely más hamis vallás. Az olyan esetekben mint ezek, a démonok alig működnek más módon, folytatják megtévesztéseiket a lelepleződés veszélye nélkül és elveszítik azokat a lelkeket akik tagadják Krisztust és az Evangéliumot.

Néha a démonok behatolhatnak mások átkai vagy bűnös viselkedésein keresztül. Vannak példák generációs átkokra és szellemi elnyomásra ami az ősök bűnös tetteinek eredménye. Az ősök bűnei generációkon keresztül szenvedéseket okoznak különböző formában (erőszakos szellemi tevékenység, átkok, fizikai betegségek, érzelmi és pszichés problémák- bár óvatosan kell kezelnünk az utolsót. A pszichés problémák nem téveszthetők össze a démonizáltsággal. Ezt meg kell különböztetni professzionális tanácsadók és az imádságos tisztánlátás által.)

Az ősök bűnein felül erőszakos szellemi tevékenységeket is dokumentáltak, ahol úgy tűnt a korábbi lakók súlyos bűnös cselekedetei okozták ezt. Otthonok melyeket korábban paráznák laktak, vagy otthonok melyekben már elkövettek gyilkosságot, erőszakot, stb. előfordulhat és néha megtörténik a démoni kötődés. Néha ezeknek a démonoknak elölről kell kezdeniük, hogy úgy mondjam, az új lakókkal és folytatják a megtévesztést emberi szellem formájában. Máskor ravaszul átugorják az emberi lélek trükköt és rögtön elkezdik az erőszakos szellemi tevékenységet. Számos oka van ennek, de ez az értekezés túlmutatna ezen az íráson. 

2. A tévhit terjesztése és mások erre csábítása

Az erőszakos szellemi és démoni tevékenységeket tegyük félre egy pillanatra, hogy áttérjünk a démonok és követőik hamis tanításaira a New Age-en és a boszorkányságon keresztül.

Az első találkozásom ezekkel a démoni tanokkal körülbelül 14 éves koromban történt. Mint számos fiatalt, lenyűgözött az ESP (érzékeken túli érzékelés, a szerk.), telekinézis, szellemek és kopogó szellemek, és elolvastam szinte mindent ami a kezembe került. Amikor elolvastam "Szeth megszólal" c. könyvét, rögtön kíváncsivá váltam. Szeth ahogyan megtanultam egy szellem, aki médiumon keresztül beszél. Mint a legtöbb médiumi szellemnek, Szethnek is volt tanítása az emberiség számára, akik saját hibájukon kívül terhelve voltak a jó eszméjével és a jó cselekvésekkel.ó. Látható, Szeth szerint az emberiség egy a túlvilággal kapcsolatos tévhittől szenved. Nincs mennyország és nincs pokol. Csak mesterek vannak akik vezetnek bennünket a következő életünkben, és segítenek bennünket megszabadítani ezektől az archetípusoktól amit a vasárnapi iskolában tanítottak nekünk a mi tudatlan szüleink, tanáraink, papjaink, segítőink, stb. Azonban nem kell aggódni, azok a felvilágosulatlan embereknek még van idejük megtanulni. Közben a kiváltságos kevesek megkaphatják a Szeth által felkínált tudást. Ezeknek a felvilágosult lelkeknek kellene segíteniük másoknak, hogy megtanulják a túlvilággal kapcsolatos igazságot, és valójában a lét magasabb szintjén kellene lenniük, mint azoknak akik nem választották ezt a magasabb tudást.

Ezek a démoni tanok egészen népszerűek napjainkban, és egyre nagyobb lendületet kap követőik és újoncaik körében. Eközben az Evangélium tanításához ragaszkodó vallásos emberek egyre inkább akadályokba ütköznek a felvilágosult társadalomban. Sőt van olyan vélemény, hogy nekünk keresztényeknek el kellene tűnnünk a globális tudat javulása érdekében; ha végre megszabadultak tőlünk, akkor az emberiség megkezdheti az istenekké való fejlődést. És azt mondják nincs semmi baj ezzel, mert a keresztények egyszerűen csak reinkarnálódnak kevésbé fejlett lényekként és végül elvetik az egész Isten fogalmát amit tanultak, milyen igazából a túlvilág, és egyszer megtanuljuk, hogy nem vagyunk Isten.

3. Az embereket távol tartják az egészséges tanítástól

Mi az egészséges tanítás? Az egészséges tanítás van, volt és lesz az örökkévalóságig  amit a mi Urunktól, Jézus Krisztustól az Egyházán keresztül, "az igazság oszlopa és szilárd alapja" 1 Tim 15 kaptunk . Bármi más nem egészséges, mert az az egyetlen igazság amit Isten kinyilatkoztatott.

Tanúi vagyunk az országunkat és világunkat beszövő démoni filozófiának. Ezek a filozófiák egészen sikeresek sokak fejében és szívében, az Isten által kinyilatkoztatott abszolút igazságok tagadásában.

4. Szenvedést okoznak

Ennek a résznek lehetne ez is címe: "Mert ilyen a természetük". Habár nem foglalkoztam vele eddig, néha veszélyes lehet rájönni miért csinálják a démonok amit csinálnak. A démonok tettei néha céltalanok és értelmetlenek. Például az erőszakos szellemi tevékenységek esetén, amikor valaki folyamatos rázkódást érez az ágyában éjszaka, talán felteheti a kérdést magának "megvéd ettől az alvás?" vagy "Elkövettem néhány bűnt ebben az ágyban ami miatt démon ezt teszi?" Az ilyen típusú kérdések haszontalanok, még ha tudjuk is rájuk a választ (újra kihangsúlyozva, hogy gyakran nincsenek válaszok) a probléma megoldásához a módszer ugyanaz marad. Ezért az igazi kérdés nem az "mi az oka." Inkább ez "mit fogunk csinálni?"

Az igazat megvallva jómagam is kísértésbe estem, hogy megpróbáljam kitalálni a démoni cselekedetek céljait. Azt kell mondjam haszontalan volt. A legrosszabb, ha őrületbe kergeted magad egy megoldhatatlan puzzle kirakása miatt. Ahelyett, hogy egyszerűen azt mondd, "semmi okom rá", azt hiszem nyugodtan állíthatjuk, hogy egyszerűen a természetük okoz szenvedést minden lehetséges módon.

Ha valakinek rázzák az ágyát félelmet okozva (a gyötrelem és szenvedés egy fajtája), akkor ez egy cselekmény lesz amit a démonok természetük miatt megtesznek.

Bár a démonoknak örömet okoz az emberek szenvedése, és ez a fő céljuk, normál esetben a színfalak mögött cselekszenek. Általában nem jellemző, hogy valakinek az otthonában démonok okozta fizikai manifesztáció történjék. A harc elsődlegesen az elme ellen zajlik. Amennyiben a démonok képesek átvenni a hatalmat valaki elméje fölött, nem csak időlegesen tudnak szenvedést okozni (ahogyan említettem ez mérhetetlen gyönyört okoz nekik), de elérhetik végső céljukat. Nevezetesen az elmén keresztül szert tesznek a lélekre. Ebben a szellemi hadviselésnek találják magunkat a szegény lelkek akik rabjai a szexnek, drogoknak és a pornográfiának. Itt szíveket találunk tele gyűlölettel és rosszindulatú gondolatokkal embertársaink felé. Nemi erőszakot elkövetőket, gyilkosokat és paráznákat találhatunk. És így tovább.

Ebben rejlik az igazi csata. Ez sokkal kevésbé veszélyes, bár sokkal ijesztőbb, hogy foglalkozzon a démoni külső megnyilvánulásokkal. Az igazi veszély  abban rejlik, hogy napról-napra kapcsolatba lépünk a démonokkal akiket gyakran nem ismerünk fel. Őszintén remélem, hogy az emberiség felébred ennek a láthatatlan harcnak a valósága láttán "2Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Ef 6 Más szóval nem test és vér ellen harcolunk. Vagy Isten erejével megküzdünk a démonok ellen vagy legyőznek minket. Akárhogy is, a csata valós.

5. Végső cél: a lelkek kárhozatra juttatása

Testvéreim, nem tévedhetünk ezzel kapcsolatban: bár a démonoknak gyönyört okoz az időleges szenvedés, nincs annál nagyobb sátáni öröm a pokolban, mint amikor egy lélek csatlakozik a kárhozottak sorához. Ez a végső cél.

Magadra hagylak a pokol kijózanító látványával:

Szent Teréz látta a helyet ami neki készült a pokolban, és ez erőt adott neki hogy elviselje a megpróbáltatásokat. Így ír róla önéletrajzának 32. fejezetében:
"Egy nap ima közben nem tudom hogyan, testemmel és lelkemmel a pokolban találtam magam. Megértettem Isten akarta, hogy lássam ezt a helyet amit el kellett volna foglalnom, ha nem változik meg az életem. Nincs szó amivel leírható ez a szenvedés - felfoghatatlan. Éreztem a testemben és a lelkemben az elemésztő tüzet, az áldozat elviselhetetlen fájdalmát. Elviseltem már kegyetlen szenvedéseket az életem során, de az összes szenvedés sem hasonlítható ahhoz amit megtapasztaltam. A testi szenvedések habár kegyetlenek voltak, semmi sem volt a lélek gyötrelmeihez képest. Mialatt éreztem magam égni, mintha ezer darabra hullottam volna, halálgyötrelem és borzalmas kétségbeesés miatt szenvedtem. Nem volt egy cseppnyi remény sem, vigasz ezen az ijesztő helyen. Dögletes, fullasztó szag volt. Nem volt fény csak a sötétség különböző fokozatai; és mégis ó csoda! Semmi fény nem volt ami a leginkább lehangolt. Röviden, minden amit hallottam, amit könyvekben olvastam a pokol kínjairól, az meg sem közelítette ezt a valóságot.  Ah! A világ legforróbb tüze is jelentéktelen. Olyan ez, mintha egy megfestett tüzet hasonlítanánk össze azzal a tűzzel ami az átkozott pokolban ég. Csaknem tíz év telt el a látomás óta és még mindig rémülettel tölt el ahogy leírom, a vérem megdermed az ereimben. A megpróbáltatások és szenvedések közepette előhívom ezt az emléket és erőssé tesz, hogy mindent elviseljek.

Forrás:
http://oswc.org/FurtherStudy/DemonicDeceptions.asp