"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2016. február 21., vasárnap

A démonok megtévesztő módszerei 1. rész

A démonok ritkán mutatják meg valós arcukat. Gyűlöletüket, dühüket, és vágyukat hogy a lelkek az örök kárhozatra jussanak, gondosan álcázzák. Senkinek nem ajánlott, hogy kövesse ezeket a lényeket.

A démonok viszonylag széleskörű ismerettel rendelkeznek az emberi természettel és az emberi pszichével kapcsolatban. A démonok képesek felmérni az egyént, személyre szabottan képesek kitervelni a pusztítást egyének vagy egy csoport számára. A démonok ravaszak és a bölcsesség a rendelkezésükre áll. A démonok nagy tudással rendelkeznek azzal kapcsolatban, hogy mi működik és mi nem a lelkek pokolba taszításánál. Az emberrel kapcsolatos fölényes intellektusuk, az égető vágyuk hogy eltávolítsák az embert az Isten látásától, és az ezzel kapcsolatos évezredes tapasztalatuk miatt a démonok olyan ellenség, amit halálosan komolyan kell vennünk.

Az ellenségünk erős és nem szabad félvállról venni. Istennek azonban annyival nagyobb hatalma van, mint amiben a sátán és csatlósai csak reménykednek. Ne veszítsük szem elől a sátán csapdáit. Mindig résen kell lennünk, hogy ne adjunk nekik több bizalmat mint amit megérdemelnek, vagy ne féljünk tőlük túlságosan - nem lehet és nem is szabad olyan félelmet és tiszteletet táplálni ami csak Istennek jár.

Amikor emberi lelkeknek beállított démonok témaköréről beszélünk, akár egy szellem járta házról vagy a Ouija táblán keresztüli kommunikációról, a médiumokról vagy a channeling más módjáról, vagy kapcsolatról velük, az alábbiak szerint oszthatjuk fel a démonokat céljaik szerint:

Módszereik

 • démoni álca emberi lélekként, hogy elrejtsék valós identitásukat
 • démoni álca emberi lélekként, hogy ártalmatlannak mutassák magukat vagy jó szándékú hozzátartozónak
 • a démonok gyakran fiatal személyként írják le magukat akinek szörnyű vagy tragikus halála volt
 • a démonok gyakran csábítják alanyaikat, hogy kutassák és kérdezzenek a rejtett tudásról
 • a démonok emberi lelkekként jelentkeznek, hogy megnyerjék alanyaik bizalmát, és hogy személyes kapcsolatot alakítsanak ki velük. 
Céljaik

 • behatolhassanak a meghívó személyén keresztül
 • másokat is csábíthassanak és tévedésbe ejtsenek
 • az emberek távol tartása az egészséges tanítástól
 • szenvedést okozni
 • végső cél a lelkek kárhozata
Módszereik kifejtése

1. A démonok emberi léleknek álcázzák magukat, hogy elrejtsék valós identitásukat

Nem tévedhetünk ennek a megtévesztésnek a célját illetően- amennyiben a démonok felfedik minden gonoszságukat, aligha lenne ott egyikük aki aligha szívesen követné őket az örök pusztulásba. Tragikus, hogy néhány szegény lélek elfogadja és magáévá teszi a démonit. Habár egyesek nyíltan a gonosz követői és talán imádják a démonokat, sok ember esik ördögi varázslat alá ami sokkal kifinomultabb csalás és szemfényvesztés. 

Meg kell említeni, hogy akár még az ördögimádók is tévednek az ördög természetével kapcsolatban. Sokan azt gondolják -hibásan- hogy az ördögök imádásával a pokolban hatalomra tesznek szert - uralkodnak a lelkek fölött és akár a démonok fölött is. Tévesen úgy vélik, hogy a pokolban örömük lesz, hogy a pokol a bűnös élvezetek helye. Ez elég távol áll az igazságtól - ez egy démoni hazugság amiben az ördögimádók hisznek. A sátán hazudott nekik és hittek neki. A bűn szeretete meggyőzte őket, hogy a sötét oldalon elfogadják a démoni suttogást a fülökbe. A Timóteushoz írt levélben figyelmeztetést kapunk: "A Lélek azonban kifejezetten mondja, hogy az utolsó időkben egyesek elszakadnak a hittől, a megtévesztés szellemeire és az ördögök tanítására hallgatnak,  azokra, akik képmutatóskodva, de lelkiismeretükben megbélyegezve hazugságokat hirdetnek." 1 Tim 4 Megkockáztatom hogy azt mondjam, a mai hitetlen világban csak kevésen vannak akik ismerik a démonok valós természetét, és tudják azt is, hogy örök büntetés vár azokra akik elutasítják Krisztust és az ördögöt követik.

Eltekintve az ördögimádás esetétől, vannak a kontárok és a kíváncsiak. Léteznek a tini fiúk és lányok, akik gyakran szüleik engedélyével Ouija táblaként ismert veszélyes "játékot" űznek. Elvégre ez csak egy játék, nem igaz? Milyen rossz lenne ha az összeset eladnák a földön? Azok akik tapasztalattal rendelkeznek a szabadításban való tanácsadásban az exorcizmusban és a paranormális vizsgálatokban, egyetértenek a Ouija tábla veszélyességében: Tény, hogy a Ouija tábla első számú oka az elnyomásnak, a megszállásnak (két különböző szintje a démonizáltságnak) és az erőszakos szellemi tevékenységeknek. Ez a "játék" nem csak hogy elbűvöli a fiatalokat, reményt ad egy magányos idős özvegynek aki kétségbeesetten vágyik arra, hogy beszéljen elhunyt házastársával. Csábító annak a fiatalnak is, aki éppen csak megtanult olvasni és rátalál a játékok között a szekrényben. Egyébként ezt volt az a "játék" ami "Az ördögűző" c. film elkészítéséhez vezetett. A gyerek megszállott lett a Ouija tábla használata miatt. A film igaz történeten alapszik- sőt, néhány démoni hangot igazi ördögűzés hangfelvételéről vettek át.

Eltekintve a Ouija táblától vannak még példáink a kísértetjárásra, amikor a kísértet (egy démon) emberi szellemként jelenik meg. A felszínen úgy tűnik semmi gond nincs. Lappangva azonban gyakran természetfeletti hatalmak csábítják a kíváncsiskodót, ott rejlik a démon aki vágyik földi életünkre, hogy jobban betegye a lábát az életünkbe. Miután a démoni kísértés miatt szeretnénk minél többet megtudni a halál utáni életről, és különösen amikor szellem kísért a házunkban, akkor ez már előkészíti a következő lépést: mégpedig a halottakkal való kommunikálás bűnét.        

2. A démonok emberi lelkeknek álcázzák magukat, hogy ártalmatlannak vagy jóindulatúnak tűnjenek.

A démonok azt akarják velünk elhitetni, hogy nem léteznek a démonok vagy "biztosan létezünk, azonban ha rászánnád az időt, hogy megismerj minket, akkor láthatnád nem vagyunk rosszak." Egyes démonok "vénekként", "szellemi vezetőkként" vagy éppen "felemelkedett mesterekként" jelennek meg, hogy törődjenek az evolúcióval vagy az emberiség jobbá tételével. Számos könyv érhető el a piacon és nincs kétség afelől, hogy továbbiak követik majd melyeket ezek az átkozott lelkek írtak. Ez a fajta megtévesztés megtalálható a New Age mozgalomban.

Ilyen az emberi természet, hogy szeretné megismerni a szellemvilágot. Sajnos napjainkban sok tekintetben ez alig több mint egy tündérmese az isteni igazságról amit Isten nyilatkoztatott ki. A világban szereplő lelki szárazság a modernizmus, a radikális feminizmus, a New Age és a szekuláris humanizmus tette ezeket a "démoni doktrinákat" vonzóvá. Bizonyos, hogy az alábbi szentírási rész beteljesedett korunkban: "Ezért bocsátja rájuk Isten a megtévesztés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak,és ítélet alá essenek mindannyian, akik nem hittek az igazságnak, hanem beleegyeztek a gonoszságba." 2Tessz 2;11

Ez a megtévesztés az élet számos területét behálózhatja, melyek közül néhányat már említettünk. Különösen ami kapcsolódik a bejegyzéshez, azt látjuk megnőtt azoknak a száma akik hisznek a médiumok által közvetített emberi lelkekben és akik hallgatnak a "felemelkedett mesterek" vezetésére. Korunkban sokan eltértek az egészséges tanítástól és elfogadnak tanokat és elméleteket melyek egyenesen a pokolból jönnek.

A New Age-ben az álcázás a szellemi vezetők és a felemelkedett mesterek képében jelentkezik. Ezek a vezetők és tanítók tökéletesen alkalmasak a feladatra vagy nem? Végtére is a New Age egyszerűen keresi a megvilágosodást és a belső istenséget. Milyen kényelmes, hogy vannak olyan szellemek akik hajlandók nekik segíteni, hogy megtehessék azt. Itt láthatunk egy jó példát arra pontra amit már korábban tettem; nevezetesen a személyre szabott megsemmisítési tervet a New Age-ben azok számára akik annyira el akarják hinni azt, hogy istenekké válhatnak.

A démonimádók számára a démonok erős és felfoghatatlan erőként jelennek meg, akikkel békében együttműködhetnek, akár barátokká is válhatnak. Ez vezetett ahhoz hogy elhiggyék, a pokolban együtt fognak uralkodni velük és egy sereg gyengébb ember lesz ott majd alattvalónak.         

A kontárok számára a szeánszon és a Ouija táblában a démonok emberi lelkek formájában jelennek meg. A történet szinte mindig ugyanazon minta alapján valósul meg és biztos vagyok benne, hogy hallott már róla élete valamely szakaszában:
 1. A "személy" fiatal nő vagy férfi volt, vagy 
 2. a "személy" tragikus körülmények között halt meg. 
Ismét látjuk ebben a démonok által személyre szabott tervben, különösen az okkult gyakorlatokban.

Bármilyen legyen a helyzet és az egyéni körülmények, a démonok megpróbálnak (legalábbis kezdetben) ártatlan emberi lelkeknek vagy segítőkész vezetőkként feltűnni. Az egyénektől vagy csoportoktól, a módszerektől vagy a kapcsolattól függően általában vannak árulkodó jelek melyeket hátrahagynak.

3. A démonok gyakran írják le magukat fiatal személyként aki szörnyű vagy tragikus körülmények között halt meg.

A pszichológia igen hatásosan jelenik meg ebben a módszerben, az Isten adta tulajdonsággal empátiával közelít (A sátán minden lehetséges taktikát felhasznál ebben a háborúban, kihasználva az emberek jó tulajdonságait. Emlékezz Szent Péterre aki bár azt hitte helyesen cselekszik amikor válaszolt Jézus jóslatára halálára és szenvedésére a zsidó vezetők miatt, válaszolt Isten ments meg, Uram! Ez nem történhet meg veled." és Jézus megdorgálja a gyanútlan Pétert mondván: "Távozz tőlem sátán!) Tehát láthatjuk, hogy a sátán képes használni az Isten adta jó tulajdonságainkat, hogy tévedésbe ejtsen minket.

Semmi sem szemlélteti jobban az igazságot mint a fenti szentírás részlet. A Ouija tábla használata is ezt illusztrálja. Mai napig talán ez a pokoli eszköz a fő oka a súlyos démonizáltságnak. Nagymértékben, mivel úgy értékesítik mint az ártalmatlan Rubik Kockát. A játék nem, ez viszont egy nagyon veszélyes eszköz, és egyáltalán nincs helye a társadalomban.

A következő egy tipikus Ouija tábla ülés. A kommunikáció szinte mindig vontatott és tele van hiányos mondatokkal, néha semmi értelme az egésznek:

K (Kérdező): "Mi a neved?"
Tábla: "A nevem Roby."
K: "Hány éves vagy Roby?"
Tábla: "12"
K: "Hogyan haltál meg?"
Tábla: "Vad kutyák"
K: "Hűha.... Vad kutyák öltek meg?"
Tábla: "Igen. Szomorú vagyok."
K: "Miért vagy szomorú?"
Tábla: "Hiányzik az anyukám."
K: "Hiányzik az anyukád?"
Tábla: "Feltépték a torkomat."
K: "Kicsodák? A kutyák?"
Tábla: "Igen. Segíts nekem. Fáj."
K: "Hogyan segíthetünk neked? Mit tegyünk?"
Tábla: "Segíts éget, segíts fáj."
K: "Mit tehetünk érted? Hogyan segítsünk?"

Itt véget ér az ülés. A kapcsolat megszakad és a résztvevők ott maradnak tele érzelmekkel és a következtetésekkel melyekkel foglalkozniuk kell. Ezen a ponton az ülésen résztvevők általában már horogra akadtak. Ők izgatottak a paranormális tapasztalat miatt, és amennyiben ez az első ülésük ahol a tábla tényleg működik - és egészen biztosan újra készek beszélni Robyval, és készen segíteni neki bármi is legyen ennek a módja. És a játék folytatódik. Napról napra, hétről hétre a résztvevők egyre mélyebbre ássák be magukat ebbe a bizarr és izgalmas világba amíg nem késő. A démonnak immár elegendő oka van arra, hogy a következő szintre lépjen, amely végig vezet minket a következő részben.

4. A démonok csábítják alanyaikat, hogy ássanak mélyebbre és kérdezzen a rejtett tudással kapcsolatban

Ezt a részt egy szóval tudom összefoglalni: bűn. A démonok célja az egyén bűnre csábítása, amikor őket mélyebbre ránthatják. Ez a bűnön keresztül vezet ami eltávolítja őt az Isten Királyságától, és mélyebbre rántja a sátán királyságába. Minél többet él az ellenség  országában annál inkább rabszolgává válik. Minél inkább bűnöket követünk el, annál mélyebbre kerülünk a rabságba. Így hát a démonok sajátos célja, hogy megnöveljék ezt a területet amennyire csak lehet. Minél nagyobb területet szereznek meg, annál  inkább képesek ellenőrzés alá vonni azok életét, akiket megpróbálnak elpusztítani.

Van egy bizonyos szintje démoni csábításnak és a kísértésnek ami a kapcsolat kezdeti szintjét jelenti. Az ördögök is tudják, hogy vannak bizonyos dolgok melyeknek meg kell történni mielőtt teljesülhetnek nagyobb vágyaik. És így a harc a földért elkezdődik. Az embereknek kísértés, hogy megkérdezzék mikor fognak meghalni, milyen érzés a túlvilágon lenni, milyen érzés meghalni, mikor fog megházasodni. A démon suttogásán keresztül kísértésbe esnek, és elég gyakran a természetes kíváncsiság, hogy érdeklődjenek házastársuk kapcsolatairól, barátaikról vagy barátnőikről és ismerőseikről. Néha olyan messzire mennek abban, hogy megkérjék a démont, bizonyos dolgokat tegyen meg nekik - talán ez a legveszélyesebb, kérni az ellenségtől. A démonok szeretik amikor ez megtörténik. Nincs gyorsabb módja teret nyerniük, mint amikor közbenjárásukat kérik egy feladat elvégzéséhez.

5. A démonok emberi lelkekként jelennek meg, hogy elnyerjék az emberek bizalmát, és hogy személyes kapcsolatot vagy megkötözöttséget alakíthassanak ki

Ez a jelenség nem csak az emberi pszichológiában gyökerezik, belép a szellemvilág birodalmába is. Amikor a démonok nagyobb hatalmat gyakorolnak alanyaik fölött, akkor sokkal jobban képesek irányítani őket, hogy további bűnök elkövetésére csábítsák őket. Az alábbi eset jól illusztrálja ezt:

Karen egy sikeres üzletasszony volt, aki nagy sikert aratott az okkult inga használatával. A szellemvilággal való kapcsolata egy magát meghalt gyereknek hívóval kezdődött. Ez a gyermek képes volt válaszolni kérdésekre, iránymutatást adni majd gyorsan társat kínálni akire Karen támaszkodhatott és már várta hogy beszéljenek.

Nem telt el sok idő amikor a dolgok megváltoztak. A lány egyszeri "jó barátja" züllötté és közönségessé vált. Mikor Karen szemrehányást tett a "gyermeknek", akkor bocsánatot kért és normális volt egy darabig, hogy később ismét közönségessé váljon, ami egyre rosszabb lett mint előtte volt.

A kapcsolat jó ideig folytatódott mielőtt a dolgok -ahogyan Karen nevezte- "rosszra" fordultak. Az első dolog ami történt vele a rémálmok voltak. Ezek mindig erőszakos voltak és mindig tartalmaztak olyat, amit ő csak egyszerűen "szörnyeknek" nevezett, akik üldözték, fogdosták és kínozták. Gyakran zúzódásokkal, fájdalmakkal és megmagyarázhatatlan jelekkel ébredt. Aztán jöttek a külső jelek a házában- karcolás hangját, morgást (Karennek nincs kutyája) és furcsa kopogást hallott. Alkalmanként hangokat, sikolyokat, és lépteket hallott az egész házban, és néha valamilyen láthatatlan erő tárgyakat mozgatott. Továbbá éjjel az ágya rázkódott, rezgett, mintha valamilyen láthatatlan erő rázta volna, és Karen néha mintha sötét árnyakat látott volna különböző időben és helyszíneken a házában.

Karen bár retteg a körülötte zajló eseményektől, még mindig ragaszkodik az ingához. Csillapíthatatlan vágyat érez arra, hogy kommunikáljon ezzel az entitással amiről most már tudta, hogy nem gyermek. Néha követnie kell vágyát, hogy kommunikáljon ezzel a szellemi lénnyel megtudva van-e valamilyen módja a házában zajló események megállításának; mindig hiába. Tény, hogy a dolgok ezután rosszabbra is fordulhatnak.     

Talán felteheted magadnak ugyanazt a kérdést, amit én is feltettem, amikor hallottam az esetről. Ami azt illeti volt alkalmam első kézből megtudni miért történtek ilyen szörnyű dolgok körülötte, és hogy tovább szeretné-e használni az ingát. A válasza azt volt, hogy erős vágy, szinte éhség csábította őt a kommunikáció folytatására. Ez egy olyan kísértés amire nincs magyarázat, de bármi is ez valódi volt, és gyakran úgy tűnt nem tud ellenállni az erőnek.

Ebben az esetben klasszikus példát láthatunk arra, hogyan hatolnak be a démonok, veszik át a hatalmat, és végül okoznak szenvedést. A kötelék amit Karennél kialakított a démon nem egyszerűen pszichológiai volt, bár bizonyosan volt pszichológiai része is. Ez az eset jó példa az ördögi kötelék jelenségére amit az elkövetett okkult bűn okozott. Ez a különleges eset Karen megszállottságával végződött, és mai napig nem tudom megszabadult-e a démontól...   

Forrás:
http://oswc.org/FurtherStudy/DemonicDeceptions.asp

5 megjegyzés:

 1. Erről miért nem beszélnek/tanítanak a hittan órákon, megfelelő korosztálytól kezdve? Miért nem beszélnek a templomban!plébániai lelkigyakorlatokon? Éltem úgy 24 évet aktív keresztényként, hogy erről nem volt tudomásom. A hittanórák kimerülnek a szép történetek elmondásában, és az jó erkölcsi viselkedés magyarázatában. Amennyiben MÉGIS csak említeni is meri a tanár, a szülők - keresztény szülők- lincshangulatot gerjesztenek!!! pedig az életünkről, a gyerekek életéről van szó!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Michaella!

   Nem tudom a blogot vagy a bejegyzést olvassák-e hitoktatók vagy lelkészek, de nekem van saját véleményem. Ami ebben a cikkben meg általában a blogban van, az már az ördög rendkívüli működésének körébe tartozik. Csak a katolikus hitoktatásról kaptam képet, ezért azt írom. Amíg nem volt az iskolai hitoktatás, addig kb. negyedikig tanultak a gyerekek hittant, amikor megtörtént az elsőáldozás és utána a legtöbb helyen nem volt további folytatás. Egy negyedikes gyereknek nem szükséges (szerintem) az okkultizmus témakörének kivesézése. Max nagyon érintőlegesen. Ahol ez érdekes lenne az a nagyobb korosztály. Ott már bele lehetne menni jobban az ördög jellemzésébe és az okkultizmus veszélyeibe. Most az iskolai hitoktatással felmenő rendszerben már lassan a nyolcadikig van hittan, de nem tudom abba a heti egy hittanba mi fér bele. A tankönyvek elég vastagak és szerintem azt sem tudják teljesen végig venni. Akit jobban érdekel a téma az töltse le/vegye meg a New Age Keresztény szemmel könyvet, meg ott vannak a Marana Tha kiadványok is.

   Felnőttek részére Gál Péter atya nagyon jó előadásokat szokott tartani a témával kapcsolatban. Rajta kívül még a karizmatikus közösségek szolgálhatnak bővebb információval.

   Azért kíváncsi lennék arra amit írtál, hogy hol volt lincs hangulat és mi volt a téma ami kirobbantotta.

   Még annyit, hogy szerintem pont az erős keresztény gyökerekkel rendelkező gyerekek talán kevésbé vannak kitéve ezeknek a veszélyeknek. A gond ott van, amikor pl. egy osztálykiránduláson felmerül az, hogy "heccből" próbálják ki az asztal táncoltatást vagy éppen a Ouija tábla valamely formáját.

   Törlés
 2. Mi is keresztény család vagyunk Katolikusok én már úgy nevelem a lányomat h ismerje a veszélyt kicsi kora óta most megy ötödikbe, két éve tőrtént hogy egyszer azzal jött haza hogy látta az elsős fiúk közül hároman a szellem táblával játszottak a szellemtáblával "játszottak" a wc_ben. Kérdem én honnan is szerezhették azt a táblát? Szerintem is nagy szükség lenne a kicsi gyerekek felvilágosítására.

  VálaszTörlés
 3. Ne haragudj hogy meg kérdezem de ha ebben a blogban a sötét oldal hazugságairól van szó akkor mért jelennek meg kártya jóslós reklámok. Pedigtetszik ez a blog sokat lehet tanulni belőle de ez így egy kicsit ellentmondásos nem?

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Utánanéztem a hirdetéseknek, és állítottam rajta. Remélem így már nem lesz gond. Amúgy sokan reklámblokkolót használnak, tehát fel sem merül ez a probléma.

   Törlés