"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2016. január 28., csütörtök

Keresztény ellenes médiumi üzenetek

Amennyiben végigutazzuk a spiritiszta irodalom 150 évét, akkor felfedezhetjük a bibliai kereszténység tagadását. A következő esetek illusztrálják a spiritiszta irodalom befolyását az elmúlt másfél évszázadban.

1. (1852) Levi M. Arnold, History of the Origin of All Things (Kentfield, CA: W-M Publishing Trust, 1961).

Nem sokkal az 1848-as spiritiszta ébredés után Levi M. Arnold médium egy kinyilatkoztatást kapott, mások mellett azt állítva hogy felajánlja a keresztény hit "valós" értelmezését. Az 1852-es címlap azt állította, hogy a szöveget "Isten Szent Lelke írta, egy földi médiumon keresztül, a szellemek irányításával publikálva... Mert azt állította isteni inspiráció, és hogy igazi keresztény hitet ajánl,természetesen hatása volt a tudatlan és felületes keresztények között. (Az 1936-os címlapon még olvasható, hogy "felülvizsgálva Jézus Krisztus által.")

Mégis, ez a könyv tagadja a bibliai tanokat, különösen Jézus Krisztus istenségét és megváltását. Azt mondja Jézus Krisztusról "Ő nem Isten... Nem kellene Istennek hívnunk. A megváltás tanával kapcsolatban a szellem ezt mondja,"Ez a tan bűnben, kevélységben és a papi furfangban jött létre. Ez az ördögök doktrínája... [és] a legnagyobb utálatosság. 

2. (1886) Phylos, A Dweller on Two Planets (Los Angeles: Borden, 1952).

A Dweller on Two Planets egy tinédzser médiumon keresztül íródott 1886-ban egy szellem irányításával, aki magát "tibeti Phylosnak" nevezte [sic]. Phylos egyik célja (aki azt állította "gyakorló keresztény) az volt, hogy támogassa a liberális és szabadkőműves tanokat, pl. hogy minden ember Isten szellemi gyermeke. Így, "minden férfi és nő, az egyházban vagy azon kívül, tanúságot tesz az Atyaisten, az Istenember és Jézus testvériségével minden lélekkel, függetlenül a hittől vagy az egyházi formától.

3. (1870) Oahspe: A Kosmon Bible, and (1930) The Urantia Book. 

Ezek a hatalmas kötetek még mindig népszerűek New Age körökben. Együtt több mint 3000 oldal okkult filozófiát és ezotériát tartalmazhat, aminek keresztényellenes hangsúlya egyértelműen tapasztalható. Bár gyakran homályos, mindkét kötet lenyűgözte a New Age rajongókat és az okkultistákat, hogy el lehet érni a kapcsolatot a szellemvilággal. 


4. (1889) Alexander Smyth, The Occult Lift of Jesus of Nazareth (El Cajon, CA: Unarius, nd), reprint of 1899 edition.

Az 1899-es kiadás címlapjáról kiderül, hogy a médium Alexander Smith a könyv tartalmát "olyan szellemektől kapta akik [állítólag] Jézussal együtt éltek míg a Földön volt." Ebben a könyvben a bibliai Istent úgy ábrázolják "mint egy lobbanékony, bosszúálló és akár gyilkos Isten..." (Előszó). A szöveg bemutat valamit ami gyakori spiritiszta téma, azt hogy démonok személyesítik meg az elhunytak lelkeit akik ismerték Jézust (mint az apostolok) és megtalálták a "megváltást és az igazságot" a túlvilágon, most bevallják vagy megbánják a hazugságokat, hogy egyszer Jézusról tanítottak vagy hogy írtak a Bibliába. 

Ezt mutatja be Smith-től a  The Occult Life of Jesus of Nazareth, amely a The True Life of Jesus of Nazareth, The Confessions of Saint Paul c. művön alapul. Ez a könyv azt állítja, hogy Pál apostol szelleme megszállta Alexander Smith-t annak érdekében, hogy elmondja a világnak az "igazságot" Pál Újszövetségben lévő "téves tanításairól", pl. "Pál" bevallja hogyan tévesztette meg a világot leveleivel és "káromló", "gonosz" és abszurd tanaival:

Sőt, egy jól kitalált szélhámosság, úgy tettem mintha Jézus szelleme megjelent volna nekem...
A tanítványok úgy hitték a másik megtévesztésem és [nekiláttam]... saját megtévesztő tanaimat prédikálni melyeket úgy adtam át a világnak mint ... Jézus... tanait. Saját képzelgéseimet és hazugságaimat úgy adtam le mint evangéliumi igazságokat... Ó, micsoda szörnyűség! Hatalmas aljasság amit elkövettem a világ ellen. Míg a Földön voltam a bűneim sötétek és szörnyűek voltak; de a tanításaim gonoszsága amit a sötétség után hátrahagytam, hiszékeny emberként, sokszorosan elítélendő... A nevetséges és abszurd tanokat amiket prédikáltam Jézusról-az egész értelmetlen hit , a kegyelem és a bűnöktől megváltás Jézus Krisztus vére által. [Még] nézd meg az Evangéliumnak nevezett könyveket... Vizsgáld meg ezeket a könyveket, és nézd meg a zavaros tömeget, és a  Jézus tanításaként átadott ellentmondó és értelmetlen dolgokat. Lásd az abszurd és nevetséges fényt amiben személyét bemutatták...   


5. (1928) Kahlil Gibran, Jesus, the Son of Man: His Words and Deeds as Told and Recorded by Those Who Knew Him (New York: Alfred A. Knopf, 1978).    


Kahlil Gibran ünnepelt költő és szerzője a kedvelt klasszikus A Próféta szerzője. Azonban ő egy médium is volt aki ezt és más könyveket kapott lelki benyomások révén.
Jesus, the Son of Man c. művében a szellemek akik állítólag ismerték Jézus kinyilatkoztatását az "igazságról" Jézus Krisztusról és az Ő tanításáról Gibranon keresztül. Ebben Gibran rátalált az Újszövetség szisztematikus leépítésére. Gibran szellemi kinyilatkoztatása elfogadja a reinkarnációt, tagadja a megváltást, megváltoztatja a Szentírást, és általában meghamisítja a kereszténységet.  (120-35,170,190 oldalak). Az olvasóknak azt mondta, "Izraelnek másik Isten kellene" (31. o.); és "ez az ember, Jézus, ez a Názáreti beszélt egy Istenről túl hatalmas egy ember lelkének, túlságosan ismerve hogy büntessen, túl szerető ahhoz, hogy emlékezzen teremtményei bűneire" (32. o.)

"János" apostol elárulja, hogy Jézus csak egy ember volt, és a "Krisztus" az Isten része Jézusnak és minden embernek. Így "Krisztus több alkalommal eljött a világba és sok országban járt" (42. o.) " Názáreti "Jótám" az állítja Jézusról, "Ő nem volt Isten, ő csak egy ember volt mint mi magunk... (109. o.) Barca Tírusz kereskedője hozzáfűzi, "Úgy vélem sem a rómaiak sem a zsidók nem értették meg a Názáreti Jézust, sem a tanítványai akik most prédikálnak a nevében" (112. o.) "A galileaiak Istent csináltak belőle és ez hiba" (113. o.) 

Ezzel szemben a bibliai Máté gazdag emberéről most azt állítja jobb lett volna neki ha gazdag marad, mint hogy a szegényeknek adja a pénzét (148. o.)! Fülöp szelleme a pogány reinkarnáció elméletét támogatja (170. o.). "Antiochiai Sába" aki állítólag ismerte Pál apostolt, beszél Pál tévedéseiről, szellemi megkötözöttségéről és téveszméiről, és arról, hogy "Ő nem Jézusról beszélt" hanem a hazugságairól (61-62. o.).

Ezen tények fényében Kahlil Gibran arra a következtetésre jutott, hogy az egyházak ma már nem Jézus tanítására épülnek, és hogy Jézus öröme nem vigasztal minden keresztényt (211. o.). A végére aztán Jézus "túl gyenge és beteges ember hogy Isten legyen" és "egy isten túlságosan emberi, hogy imádatra hívjon (211. o.).

6. (1939) Frederick H. Wood, This Egyptian Miracle (Philadelphia: David McKay, 1939).

Hogy ha Patience Worth esetében a szellemek célja az intrika volt az irodalmi stíluson keresztül, akkor a cél itt is hasonló volt az állítólagos elveszett egyiptomi nyelven keresztül. Ebben az esetben a megbízó szellemi vezetők "Nona" és "Vola" "Rosemaryn" (álnév) keresztül beszéltek egy olyan nyelven amit a lány valószínűleg nem ismerhetett. Mire a könyv megjelent 1939-ben dr.Frederick Wood több mint 30 idegen nyelvű kötetet gyűjtött össze. A szellemi vezetők azt mondták a céljuk volt, hogy információkat osszanak meg az ősi Egyiptomról, az okkult filozófiáról (különösen a reinkarnációról) és a kapcsolódó szellemi útmutatást (112. o.).

Rosemary  szellemi módszere hasonlít a modern channelinghez. Az akarat, az test és az elme teljes kikapcsolása után a szellem belép a médiumba és megszállja, és ezt követi az automatikus diktálás vagy írás (32. o.). A médium hallja amint egyiptomi szavakat mond, a diktálás eléggé világos és fokozatos, hogy le tudja írni; ezután nincs róla tudatos emléke. Rosemary kifejti, "Amikor Nona rajtam keresztül beszél, először nincs gondolatom, az ajkaim mozognak és a szavak jönnek, azonban nem tudom hogyan... Amit Nona mondott, az nem mind maradt meg teljesen. Nem tudom megismételni amit mondott, nem tudom a lényegét átadni, miután beszélt (32-33 o.). 

A szellemek elsődleges célja nem az ősi egyiptomi nyelv és hiedelmek átadása volt. Elsődleges cél az okkult filozófia és a szellemi kapcsolat révén egy látszólag hiteles vagy legalábbis megmagyarázhatatlan kinyilatkoztatás egy halottól aki állítólag az ősi Egyiptomban élt, dr.Wood hozzáfűzi, "A legértékesebb és legfontosabb általa [a szellem] készített kommunikáció, véleményem szerint, az egyiptomi szavak, a kifejezések és mondatok.

7. (1950) Wilfred Brandon, Open the Door (New York: G & R Anthony, 1950).

A szellemek célja kettős 1) a kereszténység tagadása 2) az okkultizmus támogatása. Ebben az esetben Edith Ellis a médium akin keresztül aki az elhunyt Wilfred Brandon szellemét közvetít az "igazságot" a halál után életről és az okkultizmus fontosságáról. A szellem erőteljesen ösztönzi a " a társadalom számára végzett pszichés kutatást, a médiumisztikus jelenségek és hatalmak kivizsgálását... (178-179. o.).

A keresztények "tudatlanok" és "szegény bigottok" akiket személyes hiedelmeik megakadályozzák a spirituális fejlődésben és a reinkarnáció útján. "Most kezdünk azon csodálkozni hogyan lehet ebben a korban ennyi elmaradt gondolkodású. Amikor ti halandók észlelitek a tudománytalan vallási dogmák veszélyét, akkor alig várjátok, hogy terjesszétek az [okkult] tudást minden lehetséges eszközzel." A keresztények akik bibliai "valótlanságokat" tanítanak mind hazugok, és "sokkal veszélyesebbek mint a tolvajok vagy akár a gyilkosok. Ők a megmérgezői mindennek, és el kell ítélni azokat aki miatt "tönkrement a világ"   

Nem meglepő módon a szellemek "nem ítélik el a bűnösöket" mert a "bűn" csupán "tudatlanságból fakad." Másrészt a keresztények akik ragaszkodnak "tévedéseikhez" egyáltalán nem kapnak kegyelmet." Annak a bűnösnek sincs kegyelem fenntartja rossz ötleteit, és ebben mi beleértjük azokat is akiknek rögeszméje az istenség, a vele való személyes kapcsolat, és a kivételezett pozíció ebben a kapcsolatban."  

8. (1972) Estelle Roberts, Fifty Years a Medium (New York: Avon, 1972).  

Estelle Robert szellemi vezetője "Red Cloud" is "szüntelenül bizonygatja az örök lelki igazságot". De megint azt látjuk, hogy ez olyan mint a régi szellemi filozófia. Red Cloud azt tanítja, hogy "Isten nem egy lény, hanem végtelen jó erő ami áthatja az univerzumot. A gonosz nem egy erő,a hanem hiba a gondolkodásunkban. 
"Minden egyén része az egésznek ami az Isten. És mivel mindannyian része vagyunk Isten Végtelen Szellemének, nem halhatunk meg." "Isten Tudatának kiterjedése bennünk lelkünk átalakulásának folyamata."

9. (1968-1995) The books of Ruth Montgomery.

A médium Ruth Montgomery több mint egy tucat könyvet írt szellemi vezetőivel együttműködve, általában automatikus írás formájában. Az első könyvtől amit diktáltak neki, a szellemi vezető megalázza a kereszténységet és támogatja az okkultizmust. A Search for the Truth c. könyvében (1968), (szellemi) vezetői hangsúlyozták, hogy az okkult fejlődés és a spiritiszta kapcsolatok pozitív lelki módszereit Isten megáldja. "A vezetők hamar kihangsúlyozták, hogy az ilyen kapcsolat két ilyen dimenzió között jó és nem gonosz." És, "ezek a [képességek] nem léteznének ha Isten nem akarná, hogy az Ő gyermekei használják ennek előnyeit." Így, "Azok akik tévedésből az ördög művének nevezik rövidlátók, sőt, ezért a hatalomért nem kellene szenvedniük, hacsak az Atyaisten nem akarná, hogy használják.

A A World Beyond c. könyvében Montgomery a híres transzmédium Arthur Ford üzeneteit rögzíti, aki visszatért hogy informálja a világot az okkultizmus dicsőségéről és a kereszténység tévedéseiről. Megjegyzés Ford leírásában az Istenről: "Mert ha mindannyian Isten vagyunk, akkor együtt vagyunk Isten." "Isten az univerzum magja amelyből minden kiárad. Ő igazság és energia..." "Semmi jelét nem láttam az ördögnek a függöny ezen oldalán." "Az ördög valaha nem létezett... Az ember, nem az Isten teremtette a sátánt..."

A fentiek csak néhány példa a nyilvánvaló spiritiszta ihletre.

Például kevesen tudják, hogy a híres regényíró Henry Miller nagyfokú érdeklődést mutatott az okkult iránt, beleértve a teozófiát, antropozófiát, mágiát, keleti metafizikát, és asztrológiát, kezdve az 1930-as évek közepétől, beleértve pornográf regényeit. Másik híres regényíró Taylor Caldwell, ilyen könyvek szerzője mint  Judas and Great Lion of God, Pál apostolról szóló művét szintén befolyásolta az okkult, kezdve az 1938-as angliai dr.Charles Nicholson való spiritiszta találkozóját. Ezen a találkozón Caldwell állítólag üzeneteket kapott a meghalt apjától egy médiumon keresztül (Nicholson), biztatva irodalmi törekvéseit. Későbbi látomásos élményei és az álmok rávették a reinkarnáció igazságára és a pszichikai képességek fejlesztésére.             

Caldwell okkultizmushoz fűződő kapcsolata sokakat érdekelt a tartományban. Egyesek úgy vélik, hogy regényeinek aprólékos részletessége nem kutatás eredménye, hanem egy formája a spiritiszta ihletnek, különösen mióta bevallotta, hogy 1967-es szövegét a Dialogues with the Devil-t ilyen módszerrel kapta. Az előszóban azt írta, hogy az ördög az ő "testvére" és Mihály arkangyal az igazi szerzők: "... Két személyiség vette át a könyvet a közepén, de nem tudom mik ők. Természetesen a könyv gondolatai az én gondolataim."

Forrás:
https://www.jashow.org/articles/new-age/how-do-channeled-messages-deny-christianity/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése