"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2016. január 28., csütörtök

Keresztény ellenes médiumi üzenetek

Amennyiben végigutazzuk a spiritiszta irodalom 150 évét, akkor felfedezhetjük a bibliai kereszténység tagadását. A következő esetek illusztrálják a spiritiszta irodalom befolyását az elmúlt másfél évszázadban.

1. (1852) Levi M. Arnold, History of the Origin of All Things (Kentfield, CA: W-M Publishing Trust, 1961).

Nem sokkal az 1848-as spiritiszta ébredés után Levi M. Arnold médium egy kinyilatkoztatást kapott, mások mellett azt állítva hogy felajánlja a keresztény hit "valós" értelmezését. Az 1852-es címlap azt állította, hogy a szöveget "Isten Szent Lelke írta, egy földi médiumon keresztül, a szellemek irányításával publikálva... Mert azt állította isteni inspiráció, és hogy igazi keresztény hitet ajánl,természetesen hatása volt a tudatlan és felületes keresztények között. (Az 1936-os címlapon még olvasható, hogy "felülvizsgálva Jézus Krisztus által.")

Mégis, ez a könyv tagadja a bibliai tanokat, különösen Jézus Krisztus istenségét és megváltását. Azt mondja Jézus Krisztusról "Ő nem Isten... Nem kellene Istennek hívnunk. A megváltás tanával kapcsolatban a szellem ezt mondja,"Ez a tan bűnben, kevélységben és a papi furfangban jött létre. Ez az ördögök doktrínája... [és] a legnagyobb utálatosság. 

2. (1886) Phylos, A Dweller on Two Planets (Los Angeles: Borden, 1952).

A Dweller on Two Planets egy tinédzser médiumon keresztül íródott 1886-ban egy szellem irányításával, aki magát "tibeti Phylosnak" nevezte [sic]. Phylos egyik célja (aki azt állította "gyakorló keresztény) az volt, hogy támogassa a liberális és szabadkőműves tanokat, pl. hogy minden ember Isten szellemi gyermeke. Így, "minden férfi és nő, az egyházban vagy azon kívül, tanúságot tesz az Atyaisten, az Istenember és Jézus testvériségével minden lélekkel, függetlenül a hittől vagy az egyházi formától.

3. (1870) Oahspe: A Kosmon Bible, and (1930) The Urantia Book. 

Ezek a hatalmas kötetek még mindig népszerűek New Age körökben. Együtt több mint 3000 oldal okkult filozófiát és ezotériát tartalmazhat, aminek keresztényellenes hangsúlya egyértelműen tapasztalható. Bár gyakran homályos, mindkét kötet lenyűgözte a New Age rajongókat és az okkultistákat, hogy el lehet érni a kapcsolatot a szellemvilággal. 


4. (1889) Alexander Smyth, The Occult Lift of Jesus of Nazareth (El Cajon, CA: Unarius, nd), reprint of 1899 edition.

Az 1899-es kiadás címlapjáról kiderül, hogy a médium Alexander Smith a könyv tartalmát "olyan szellemektől kapta akik [állítólag] Jézussal együtt éltek míg a Földön volt." Ebben a könyvben a bibliai Istent úgy ábrázolják "mint egy lobbanékony, bosszúálló és akár gyilkos Isten..." (Előszó). A szöveg bemutat valamit ami gyakori spiritiszta téma, azt hogy démonok személyesítik meg az elhunytak lelkeit akik ismerték Jézust (mint az apostolok) és megtalálták a "megváltást és az igazságot" a túlvilágon, most bevallják vagy megbánják a hazugságokat, hogy egyszer Jézusról tanítottak vagy hogy írtak a Bibliába. 

Ezt mutatja be Smith-től a  The Occult Life of Jesus of Nazareth, amely a The True Life of Jesus of Nazareth, The Confessions of Saint Paul c. művön alapul. Ez a könyv azt állítja, hogy Pál apostol szelleme megszállta Alexander Smith-t annak érdekében, hogy elmondja a világnak az "igazságot" Pál Újszövetségben lévő "téves tanításairól", pl. "Pál" bevallja hogyan tévesztette meg a világot leveleivel és "káromló", "gonosz" és abszurd tanaival:

Sőt, egy jól kitalált szélhámosság, úgy tettem mintha Jézus szelleme megjelent volna nekem...
A tanítványok úgy hitték a másik megtévesztésem és [nekiláttam]... saját megtévesztő tanaimat prédikálni melyeket úgy adtam át a világnak mint ... Jézus... tanait. Saját képzelgéseimet és hazugságaimat úgy adtam le mint evangéliumi igazságokat... Ó, micsoda szörnyűség! Hatalmas aljasság amit elkövettem a világ ellen. Míg a Földön voltam a bűneim sötétek és szörnyűek voltak; de a tanításaim gonoszsága amit a sötétség után hátrahagytam, hiszékeny emberként, sokszorosan elítélendő... A nevetséges és abszurd tanokat amiket prédikáltam Jézusról-az egész értelmetlen hit , a kegyelem és a bűnöktől megváltás Jézus Krisztus vére által. [Még] nézd meg az Evangéliumnak nevezett könyveket... Vizsgáld meg ezeket a könyveket, és nézd meg a zavaros tömeget, és a  Jézus tanításaként átadott ellentmondó és értelmetlen dolgokat. Lásd az abszurd és nevetséges fényt amiben személyét bemutatták...   


5. (1928) Kahlil Gibran, Jesus, the Son of Man: His Words and Deeds as Told and Recorded by Those Who Knew Him (New York: Alfred A. Knopf, 1978).    


Kahlil Gibran ünnepelt költő és szerzője a kedvelt klasszikus A Próféta szerzője. Azonban ő egy médium is volt aki ezt és más könyveket kapott lelki benyomások révén.
Jesus, the Son of Man c. művében a szellemek akik állítólag ismerték Jézus kinyilatkoztatását az "igazságról" Jézus Krisztusról és az Ő tanításáról Gibranon keresztül. Ebben Gibran rátalált az Újszövetség szisztematikus leépítésére. Gibran szellemi kinyilatkoztatása elfogadja a reinkarnációt, tagadja a megváltást, megváltoztatja a Szentírást, és általában meghamisítja a kereszténységet.  (120-35,170,190 oldalak). Az olvasóknak azt mondta, "Izraelnek másik Isten kellene" (31. o.); és "ez az ember, Jézus, ez a Názáreti beszélt egy Istenről túl hatalmas egy ember lelkének, túlságosan ismerve hogy büntessen, túl szerető ahhoz, hogy emlékezzen teremtményei bűneire" (32. o.)

"János" apostol elárulja, hogy Jézus csak egy ember volt, és a "Krisztus" az Isten része Jézusnak és minden embernek. Így "Krisztus több alkalommal eljött a világba és sok országban járt" (42. o.) " Názáreti "Jótám" az állítja Jézusról, "Ő nem volt Isten, ő csak egy ember volt mint mi magunk... (109. o.) Barca Tírusz kereskedője hozzáfűzi, "Úgy vélem sem a rómaiak sem a zsidók nem értették meg a Názáreti Jézust, sem a tanítványai akik most prédikálnak a nevében" (112. o.) "A galileaiak Istent csináltak belőle és ez hiba" (113. o.) 

Ezzel szemben a bibliai Máté gazdag emberéről most azt állítja jobb lett volna neki ha gazdag marad, mint hogy a szegényeknek adja a pénzét (148. o.)! Fülöp szelleme a pogány reinkarnáció elméletét támogatja (170. o.). "Antiochiai Sába" aki állítólag ismerte Pál apostolt, beszél Pál tévedéseiről, szellemi megkötözöttségéről és téveszméiről, és arról, hogy "Ő nem Jézusról beszélt" hanem a hazugságairól (61-62. o.).

Ezen tények fényében Kahlil Gibran arra a következtetésre jutott, hogy az egyházak ma már nem Jézus tanítására épülnek, és hogy Jézus öröme nem vigasztal minden keresztényt (211. o.). A végére aztán Jézus "túl gyenge és beteges ember hogy Isten legyen" és "egy isten túlságosan emberi, hogy imádatra hívjon (211. o.).

6. (1939) Frederick H. Wood, This Egyptian Miracle (Philadelphia: David McKay, 1939).

Hogy ha Patience Worth esetében a szellemek célja az intrika volt az irodalmi stíluson keresztül, akkor a cél itt is hasonló volt az állítólagos elveszett egyiptomi nyelven keresztül. Ebben az esetben a megbízó szellemi vezetők "Nona" és "Vola" "Rosemaryn" (álnév) keresztül beszéltek egy olyan nyelven amit a lány valószínűleg nem ismerhetett. Mire a könyv megjelent 1939-ben dr.Frederick Wood több mint 30 idegen nyelvű kötetet gyűjtött össze. A szellemi vezetők azt mondták a céljuk volt, hogy információkat osszanak meg az ősi Egyiptomról, az okkult filozófiáról (különösen a reinkarnációról) és a kapcsolódó szellemi útmutatást (112. o.).

Rosemary  szellemi módszere hasonlít a modern channelinghez. Az akarat, az test és az elme teljes kikapcsolása után a szellem belép a médiumba és megszállja, és ezt követi az automatikus diktálás vagy írás (32. o.). A médium hallja amint egyiptomi szavakat mond, a diktálás eléggé világos és fokozatos, hogy le tudja írni; ezután nincs róla tudatos emléke. Rosemary kifejti, "Amikor Nona rajtam keresztül beszél, először nincs gondolatom, az ajkaim mozognak és a szavak jönnek, azonban nem tudom hogyan... Amit Nona mondott, az nem mind maradt meg teljesen. Nem tudom megismételni amit mondott, nem tudom a lényegét átadni, miután beszélt (32-33 o.). 

A szellemek elsődleges célja nem az ősi egyiptomi nyelv és hiedelmek átadása volt. Elsődleges cél az okkult filozófia és a szellemi kapcsolat révén egy látszólag hiteles vagy legalábbis megmagyarázhatatlan kinyilatkoztatás egy halottól aki állítólag az ősi Egyiptomban élt, dr.Wood hozzáfűzi, "A legértékesebb és legfontosabb általa [a szellem] készített kommunikáció, véleményem szerint, az egyiptomi szavak, a kifejezések és mondatok.

7. (1950) Wilfred Brandon, Open the Door (New York: G & R Anthony, 1950).

A szellemek célja kettős 1) a kereszténység tagadása 2) az okkultizmus támogatása. Ebben az esetben Edith Ellis a médium akin keresztül aki az elhunyt Wilfred Brandon szellemét közvetít az "igazságot" a halál után életről és az okkultizmus fontosságáról. A szellem erőteljesen ösztönzi a " a társadalom számára végzett pszichés kutatást, a médiumisztikus jelenségek és hatalmak kivizsgálását... (178-179. o.).

A keresztények "tudatlanok" és "szegény bigottok" akiket személyes hiedelmeik megakadályozzák a spirituális fejlődésben és a reinkarnáció útján. "Most kezdünk azon csodálkozni hogyan lehet ebben a korban ennyi elmaradt gondolkodású. Amikor ti halandók észlelitek a tudománytalan vallási dogmák veszélyét, akkor alig várjátok, hogy terjesszétek az [okkult] tudást minden lehetséges eszközzel." A keresztények akik bibliai "valótlanságokat" tanítanak mind hazugok, és "sokkal veszélyesebbek mint a tolvajok vagy akár a gyilkosok. Ők a megmérgezői mindennek, és el kell ítélni azokat aki miatt "tönkrement a világ"   

Nem meglepő módon a szellemek "nem ítélik el a bűnösöket" mert a "bűn" csupán "tudatlanságból fakad." Másrészt a keresztények akik ragaszkodnak "tévedéseikhez" egyáltalán nem kapnak kegyelmet." Annak a bűnösnek sincs kegyelem fenntartja rossz ötleteit, és ebben mi beleértjük azokat is akiknek rögeszméje az istenség, a vele való személyes kapcsolat, és a kivételezett pozíció ebben a kapcsolatban."  

8. (1972) Estelle Roberts, Fifty Years a Medium (New York: Avon, 1972).  

Estelle Robert szellemi vezetője "Red Cloud" is "szüntelenül bizonygatja az örök lelki igazságot". De megint azt látjuk, hogy ez olyan mint a régi szellemi filozófia. Red Cloud azt tanítja, hogy "Isten nem egy lény, hanem végtelen jó erő ami áthatja az univerzumot. A gonosz nem egy erő,a hanem hiba a gondolkodásunkban. 
"Minden egyén része az egésznek ami az Isten. És mivel mindannyian része vagyunk Isten Végtelen Szellemének, nem halhatunk meg." "Isten Tudatának kiterjedése bennünk lelkünk átalakulásának folyamata."

9. (1968-1995) The books of Ruth Montgomery.

A médium Ruth Montgomery több mint egy tucat könyvet írt szellemi vezetőivel együttműködve, általában automatikus írás formájában. Az első könyvtől amit diktáltak neki, a szellemi vezető megalázza a kereszténységet és támogatja az okkultizmust. A Search for the Truth c. könyvében (1968), (szellemi) vezetői hangsúlyozták, hogy az okkult fejlődés és a spiritiszta kapcsolatok pozitív lelki módszereit Isten megáldja. "A vezetők hamar kihangsúlyozták, hogy az ilyen kapcsolat két ilyen dimenzió között jó és nem gonosz." És, "ezek a [képességek] nem léteznének ha Isten nem akarná, hogy az Ő gyermekei használják ennek előnyeit." Így, "Azok akik tévedésből az ördög művének nevezik rövidlátók, sőt, ezért a hatalomért nem kellene szenvedniük, hacsak az Atyaisten nem akarná, hogy használják.

A A World Beyond c. könyvében Montgomery a híres transzmédium Arthur Ford üzeneteit rögzíti, aki visszatért hogy informálja a világot az okkultizmus dicsőségéről és a kereszténység tévedéseiről. Megjegyzés Ford leírásában az Istenről: "Mert ha mindannyian Isten vagyunk, akkor együtt vagyunk Isten." "Isten az univerzum magja amelyből minden kiárad. Ő igazság és energia..." "Semmi jelét nem láttam az ördögnek a függöny ezen oldalán." "Az ördög valaha nem létezett... Az ember, nem az Isten teremtette a sátánt..."

A fentiek csak néhány példa a nyilvánvaló spiritiszta ihletre.

Például kevesen tudják, hogy a híres regényíró Henry Miller nagyfokú érdeklődést mutatott az okkult iránt, beleértve a teozófiát, antropozófiát, mágiát, keleti metafizikát, és asztrológiát, kezdve az 1930-as évek közepétől, beleértve pornográf regényeit. Másik híres regényíró Taylor Caldwell, ilyen könyvek szerzője mint  Judas and Great Lion of God, Pál apostolról szóló művét szintén befolyásolta az okkult, kezdve az 1938-as angliai dr.Charles Nicholson való spiritiszta találkozóját. Ezen a találkozón Caldwell állítólag üzeneteket kapott a meghalt apjától egy médiumon keresztül (Nicholson), biztatva irodalmi törekvéseit. Későbbi látomásos élményei és az álmok rávették a reinkarnáció igazságára és a pszichikai képességek fejlesztésére.             

Caldwell okkultizmushoz fűződő kapcsolata sokakat érdekelt a tartományban. Egyesek úgy vélik, hogy regényeinek aprólékos részletessége nem kutatás eredménye, hanem egy formája a spiritiszta ihletnek, különösen mióta bevallotta, hogy 1967-es szövegét a Dialogues with the Devil-t ilyen módszerrel kapta. Az előszóban azt írta, hogy az ördög az ő "testvére" és Mihály arkangyal az igazi szerzők: "... Két személyiség vette át a könyvet a közepén, de nem tudom mik ők. Természetesen a könyv gondolatai az én gondolataim."

Forrás:
https://www.jashow.org/articles/new-age/how-do-channeled-messages-deny-christianity/

2016. január 25., hétfő

A Ouija tábla és a démoni megszállottság

Egy két évvel ezelőtt megjelent cikk szerint boszorkánytáblával játszadozva három fiatal (valószínűleg) megszállottá vált. Azért valószínűleg, mert csak imával és alapos kikérdezéssel deríthető ki, hogy megszállottságról van-e szó.
Furcsa tüneteket produkáltak ezért kórházba szállították őket. Érdemes levonni a tanulságot, hogy a boszorkány tábla (vagy Ouija tábla) használata nem játék, a halottak helyett ugyanis démonok jelentkeznek be...Démon szállhatta meg a boszorkánytáblával játszó fiatalokat


Hátborzongató videó terjeng a neten egy Ouija szeánsz során teljesen bekattant nőről.
Három fiatalt szállítottak kórházba a Mexikóban fekvő San Juan Tlacotenco faluból, miután a mentők arról kaptak bejelentést, hogy egy lány, és két fiú megszállottá váltak egy Ouija szeánsz során. A legrosszabb állapotba a 22 éves Alexandra Huerta került, aki néhány perccel a játék kezdete után furán morogni kezdett, zavarodottá vált, és az öntudatát teljesen elveszítve transzba esett. Bátyja, a 23 éves Surgio Huerta, és unokatestvérük a 18 éves Fernando Cuevas hosszabb-rövidebb időszakokra elveszítették látásukat, hallásukat, és hallucinálni kezdtek. A szülők az után hívtak mentőt, hogy a helyi lelkész nem volt hajlandó ördögűzést végrehajtani a fiatalokon – írja a Daily Mail.

A teljes cikk elolvasható itt: http://24.hu/elet-stilus/2014/06/24/demon-szallhatta-meg-a-boszorkanytablaval-jatszo-fiatalokat/ 

David Bowie és az okkultizmus

David Bowie-t sokan ismerték mint énekest, azonban azt talán már kevesebben tudják, hogy erősen foglalkoztatta az okkultizmus. Ez a szál megjelenik zenéjében és az egész életében. Az egyik hírportál egy rövid összefoglalót írt az okkultizmussal való kapcsolatáról.

"A nemrég elhunyt zenei ikon, David Bowie rátette kézjegyét a XX. század könnyűzenéjére. Nagyon kevesen tudják azonban, hogy albumjait át-és átszövi a nyugati okkultizmus szimbolikája. Hosszú élete alatt Bowie sok minden volt, egy dolog azonban sosem változott: már-már betegesen vonzódott a titkos tanokhoz.
Kevesen büszkélkedhetnek olyan zenei karrierrel, mint David Bowie, aki 50 éves pályafutása során 28 albumot adott ki.

Az évtizedek során Bowie az egyik zenei műfajtól a másikig vándorolt és ezzel együtt folyamatosan változtatta a személyiségét is. Egy dolog azonban mindig változatlanul elkísérte: az őt körüllengő túlvilági aura.
Munkássága alatt egyfajta zenei “megvilágosult” mesterré, egy gnosztikus Krisztus-szerű alakká vált, aki a megvilágosodás magas fokán arra törekedett, hogy tudását átadja az emberiségnek. Bár Bowie számos különcségének hátterében a drogok és a rock’n’roll állt, nem lehet teljes képet festeni a művészetéről Bowie legnagyobb rögeszméje, a nyugati okkultizmus említése nélkül. Erről készített egy remek összefoglalót a vigilantcitizen.

Az 1947-ben David Robert Jones-ként született Bowie-t már 16 éves korában foglalkoztatta a modern okkultizmus. Később, imázsát is az okkultizmus darabkáiból építette föl. Más okkultistákhoz hasonlóan hitt abban, hogy ez evolúció kiteljesedése az egyetemesség lesz, elmosódnak majd a társadalomban lévő különbségek és ellentétek. A legtöbb okkultistával ellentétben azonban jelentős vagyonnal, elismeréssel, magas intelligenciával és jó megjelenéssel áldotta meg a sors, ami rengeteg lehetőséget nyitott meg a számára. Számos eredményt könyvelhetett el és egyre nagyobb magassságokba jutott. Vannak, akik máig úgy hiszik, hogy túlvilági erők is közreműködtek a sikerességében.

A különböző alakok, melyeknek Bowie karrierje során bőrébe bújt, sokszor okkult tartalommal bíró üzeneteket közvetítettek a zene segítségével. Így történik ez az utolsó albumban is.

A Blackstar Bowie könyvének aprólékosan megtervezett utolsó fejezete, számot ad munkásságának értelméről és az amögött húzódó okkultista mozgatóerőkről.

Ahhoz, hogy megértsük a Blackstar mondanivalóját, meg kell ismerkednünk a Bowie-világ ikonikus alakjaival.

Az Arany Hajnal és Crowley követője

Az okkultista Bowie-t az 1971-es Hunky Dory album egyik dala, a Quicksand festi le a legjobban:
“I’m closer to the Golden Dawn
Immersed in Crowley’s uniform
I’m not a prophet or a stoneage man
Just a mortal with potential of a superman”
“Közel állok az Arany Hajnalhoz
Elmerültem Crowley világában
Nem vagyok próféta, vagy ősi alak
Csak az ’ember feletti ember’-létre törekvő halandó”
A Quicksand négy sorában fény derül Bowie ezoterikus világszemléletére.

Az Arany Hajnal egy mágikus titkos társaság volt az okkultizmus újjáéledésének virágkorában, a 19. század végén. Tanai a (Bowie szimbolikájában is megjelenő) zsidó miszticizmus, azaz a Kabbala, az asztrálutazás, a mágia, a (Bowie által gyakorolt) jóga különleges keverékéből álltak, valamint a társaság azzal is foglalkozott hogyan lehet kommunikálni az angyalokkal és a démonokkal. 

Az “immersed in Crowley’s uniform” sor Aleister Crowley-ra, a 20. században élő brit okkultistára utal, aki az Arany hajnal tagja és az O.T.O (Ordo Templi Orientist), azaz a Keleti Templomosok Rendjének megalapítója volt. Legismertebb munkája a szexuális mágia (Sex Magick) és a fekete mágia (Black Magick) birodalmának megalakítása, valamint a Thelema filozófia létrehozása. A közvélemény ál-szabadkőműves szervezetként tekint mind az Arany Hajnalra, mind a Keleti Templomosok Rendjére. Ahhoz, hogy a rend tagjává váljon valaki, többszintes beavatási rituálén kell átesnie, mely során olyan egyiptomi kosztümöt viselnek a jelöltek, amiben Bowie-t is fotózta Brian Ward 1971-ben."

A teljes cikk elolvasható az alábbi linken:

http://24.hu/kultura/2016/01/23/a-maga-istene-nem-a-satan-az-okkultista-david-bowie/

2016. január 7., csütörtök

Jézus megmentett engem a fekete mágiától és a démoni megszállástól

Ha tudtam volna mit tartogat számomra ez az élet, akkor nem jöttem volna ki az anyaméhből. Zsidónak neveltek és zsidó óvodába jártam. 13 éves koromig hetente négyszer templomba jártam héber nyelv és bibliát órákra. Egész gyermekkoromban majd felnőttkorban krónikus beteg voltam.
13 éves koromban volt a Bat Mitzvah, ami egy beavatási ceremónia a gyerekkorból a felnőttkorba való átlépéshez. Elég sok időt töltöttem a templomban héber imákat mondva és zsidó fesztiválokon. Emlékszem ahogy ültem a templomban még gyerekként és erre gondoltam, "miért mondom ezeket az imákat? Nem érzek semmit."

Kisgyerekként szexuálisan, fizikálisan és pszichésen bántalmaztak, egészen 17 éves koromig amikor elkerültem otthonról. Öngyilkosságot kíséreltem meg 17 évesen és 2 hétre pszichiátriára kerültem a törvény miatt. Ezek után a bátyám vett magához egy évre, ahol megtanultam jól viselkedni és szedni a gyógyszereimet a problémámra.
Ezután egy rangos egyetemre kerültem ahol kicsapongó szexuális életet éltem, ami útkeresés volt a szerelemhez. Ez idő alatt sikerült valahogyan életben maradnom és szerezni két BA (Bachelor) fokozatot, az egyik vallási tanulmány volt. Itt történt, hogy más vallásokat ismertem meg, és lenyűgöztek a keleti vallások, különösen a hinduizmus.

A kicsapongásaim kemény hét évig folytatódtak, ez idő alatt visszatérő légúti infekcióim és soha meg nem szűnő lázam volt. Feszült volt a kapcsolatom a családtagjaimmal, szörnyű betegségektől, drog- és játékfüggőségtől szenvedtek, és még sok mástól. A nagyapám tagja volt a maffiának és azt mondták pornográfia forgalmazó volt az USA-ban. Visszatekintve most már látom, hogy amikor a nagymamám meghalt 2001-ben volt az, amikor az összes gonosz dolog elindult. A legtöbb ember nem tudja, hogy amikor egy hozzátartozó meghal, a bűnei átszállnak a következő generációra. Az emberekkel való kapcsolataim oda vezettek, hogy meditáltam és szanszkritül imádkoztam hindu istenekhez. Azon kaptam magam, hogy olyan gyakorlatokban veszek részt mint a sámánizmus, reiki, prána gyógyítás, és részt vettem New Age tanfolyamokon. Rossz barátok közé is keveredtem. Egyikük fekete mágiát hajtott végre rajtam. Ez volt a bukásom kezdete.

Teltek az évek és 2005-ben és arra eszméltem, hogy egy maroknyi un. "lelki gyógyító" azt ígérték el tudják távolítani a gonoszt "Jézus nevében", valójában boszorkányságot és mágiát végeztek. A teljes történet szerepel a könyvemben amihez kiadót vagy ügynököt keresek.
Ez a próbálkozás majdnem megölt és elvezetett egy iszlám szufi gyógyítóhoz, aki mágikus módszerekkel próbálta eltávolítani a gonoszt, mert tudatlan voltam afelől, hogy mágiát alkalmaz. Csak azt tudtam szükségem van arra, hogy véget vessek ennek, és egy másik ember azt mondta el tudja távolítani, így ráhallgattam. Mielőtt rájöttem volna már belekerültem a mágiába saját magam miatt, mert próbáltam ellensúlyozni a gonoszt amivé váltam. A gonosz a sötét volt, és megpróbált nekem szívinfarktust okozni és megölni. Mindenféle imát és módszert használtam amit ismertem. Minden vallást. Buddhizmust, hinduizmust, judaizmust, iszlámot. Semmi nem működött. Semmi nem változott. Ez ment évekig.

A gonosz nap nap után megpróbált megölni. 2005-2010 között majdnem háromszor meghaltam. Minden nap szenvedés volt, hogy ne legyek öngyilkos. Minden nap harc volt az életemért. A hitem Istenben erősebb lett, mialatt az egészségem gyengült. Alig tudtam járni 3 percig. Olyan volt, mintha 90 éves lettem volna. Nem is beszélve a pszichés gyötrelemről amit csak az ért meg aki átélte. Az tény, hogy most élek és vagyok annyira jó, hogy leírjam ezeket a szavakat kész csoda.
Én már feladtam. Isten elhagyott engem, vagy legalábbis így gondoltam, elmentem és egy indiai guruval éltem, mert egy hindu ashram volt ahol valamennyire működtem. A környezetemben lévő összes gonosz be akart lépni a testembe és nem tudtam megállítani.

Aztán január végén egy barátom arra biztatott menjek vele egy másik "médiumot". Mondtam neki, hogy soha nem megyek el. Azok után, hogy az utolsó tönkretette az életemet? De ő ragaszkodott hozzá, pedig nemet mondtam. Végül feladtam. És ami történt az volt a válasz a több éves imára.
A "médium" nem volt teljesen médium, azonban Jézus prófétája volt aki közvetlenül tudott beszélni Jézussal és aki mindent látott ami velem történt élénk részletességgel. Látta ahogyan 2 évesen megszálltak a démonok. Azt mondta Jézus mondja nekem, ha én követem Őt és megcsinálom amit mond nekem, meggyógyulok amiért imádkoztam, akkor az összes gonosz és gyötrelem eltávozik tőlem. Azt mondta a démonok tudták miért jöttem ide, és hogy megtámadtak az anyaméhben. De most Jézus összegyűjtötte a szellemi harcosait és én voltam az egyikük.

Azt javasolta távolítsak el mindenféle hindu dolgot a házamból és azt mondta takarítsak ki mindent ami "nem Jézus Krisztusról szól." Azt mondta Jézus meg akar engem menteni ettől a rémálomtól és ez öt héten belül bekövetkezik. Nehezen hittem el. Korábban már ketten is hasonlókat mondtak, akik miatt az életem csak sokkal rosszabb lett. Most ő nem kért vagy vett el pénzt tőlem. Ez volt a különbség. Szóval ahogy hallottam nem volt más választásom. Túl meggyőző volt.

Egy héttel később ő megkeresztelt amikor kértem Istent, hogy bocsásson meg mindent amit szándékosan vagy tudatlanul tettem. Attól a naptól, 2010 február 2-től, az összes gonosz kijött belőlem elég sokkoló módon. Elkezdtem imahadviselést tanulni, hogy harcolhassak a sátán ellen aki a szobámban él. Magamra maradtam. Semmilyen képzett ember nem volt a környezetemben aki segíthetett volna. Mielőtt letelt volna az öt hét, egy gonosz szellem még mindig hozzám tapadt. De megvolt a hitem, hogy Isten nem hagyott magamra engem és az öt hét elteltével ennek vége. Az utolsó nap éjszakáján megtámadott [a szellem] mint általában.

Amikor felébredtem ebből a támadásból Jézus ott állt előttem és a szavak "pusztítsd el" nekem szóltak. Így elmondtam a szellemi hadviselés imáját:"Atyám, Jézus Krisztus nevében űzd el ezt a gonosz lelket és pusztítsd el." Abban a pillanatban Jézus Krisztus elűzte és soha nem tért vissza. Minden gonosz, mágikus démon és akár a pszichés trauma amitől szenvedtem gyerekkorom óta eltávozott tőlem. Teljesen.
Csak Isten képes erre. És semmi nem történt addig amíg nem találkoztam Jézussal a Megváltóval és elengedtem a múltat. Ez volt minden amit akartam. Szerettem a hindu életformát. Több hetet eltöltöttem azzal, hogy kidobjam a hindu dolgaimat, de megtettem és soha nem néztem vissza mert végre békére leltem amiért sokáig imádkoztam. Most én kontrolláltam a démonokat nem ők engem.

Hosszú harc során bebizonyosodott számomra, hogy nincs más út ahogyan ezeket a démonokat el lehetne távolítani vagy meg lehetne gyógyulni tőlük. Hogy ha valóban szabad akarsz lenni az ártó gonosztól, ne aggódj ha ez mágia, okkult háttér, generációs probléma, démoni megszállás, vagy más dolog, az EGYETLEN út ha befogadod Jézus Krisztust az életedbe és szívedbe és megbánod a múlt hibáit.      

Forrás:http://www.christian-faith.com/jesus-saves-from-black-magic-and-demonic-possession/