"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2015. október 11., vasárnap

Okozhat-e az okkultizmus pszichiátriai betegségeket?

A legtöbb mentális betegség az okkultizmusból ered. Például, nagyjából a depresszió 20 fajtája, Kurt Koch csak egy kapcsolatot sorol fel az okkultizmussal kapcsolatban. Így:

Azok akik nem járatosak orvosi szempontú érzelmi zavarokban, fennáll a veszélye a rossz diagnózisok felállításának és emiatt a rossz terápiának... Óva kell intenem az ellen, hogy minden mentális zavart az okkult dolgoknak tulajdonítsunk. A mentális zavaroknak kis százalékának vannak okkult gyökerei... Azonban nagyon gyakran nehéz elkülöníteni a két területet és azt mondani, hogy az adott probléma szellemi vagy orvosi.
Ez kiemeli az alapos orvosi vizsgálatok, a tanácsadás, lelki tisztánlátás fontosságát a végső diagnózis felállítása előtt. Még egy elkötelezett keresztény pszichiáternek is sok idő megkülönböztetni a mentális betegségeket az okkult rabságtól, ez egy olyan terület, ahol óvatosság és bölcsesség szükséges. 
Ez még inkább igaz az olyan jelenségeknél, mint a többszörös személyiségzavar, ahol az okkult esetek és/vagy a szellemek általi megszállottság megkülönböztetése a többszörös személyiségtől nagyon nehéz. Ezen kívül az okkult megkötözöttségből eredő független mentális problémák és a lelki zavarok gyakran egyszerre vannak jelen. 
Ennek ellenére sokan fordulnak az okkultizmus felé, az érzelmi problémák növekedését okozva. 

A médiumoknál és más channellereknél (médium más néven), például gyakran ismertek a pszichés zavarok; így a médiumoknál, a boszorkányoknál és a sátánistáknál. Például dr. Jeffrey Russel a kaliforniai egyetemen megjegyzi:"A sátánizmus... nagy hatással van az elmebeteg emberekre. Vannak akiket lelkileg tönkretesz. Efelől semmi kétség." 

Az okkultisták és áldozataik nagyon gyakran elmegyógyintézetekben végzik, amikor az általuk megtapasztalt dolog a tönk szélére juttatja őket. dr.Koch utal egy új-zélandi pszichiáterre, aki " azt állítja a hamiltoni klinikákon kezelt neurotikusok 50%-a a maori varázslás gyümölcse. Azt mondja még ismer keresztény pszichiátereket aki úgy vélik, gyakran a pszichiátriai klinikákon kezeltek több mint a fele inkább okkult elnyomásban szenved mint pszichiátriai betegségben, de ez csak azokon a területeken következik be, ahol az okkultizmust nagymértékben gyakorolják. 

A "Mental Helath Needs and the Psychic Community c. lapban D. Scott Rogo figyelmeztetett, "A negatív reakciók típusait az emberek kezdetben a saját lelki élményeiknek tekintik, melyek állandó pszichés károsodáshoz is vezethetnek, amennyiben nem kezelik azonnal." Rogo később felfedezi, hogy három a legjellemzőbb reakciók közül a 1) kiábrándulás a társas kapcsolatokból, 2) félelem a fenyegető megőrüléstől, és 3) beteges érdeklődés a szellemi tapasztalatok iránt. 

A Vallási Akadémia  négy napos szimpóziumán, a Society of Biblical Literature és az American School of Oriental Research azt is megjegyezték milyen veszélyei vannak az okkultizmusnak az egészségre.

Egy a szimpózium előtt bemutatott tanulmányban Roger L. Moore a Chicago Theological Semminary iskola valláspszichológusa megfigyelte, hogy "kísérteties párhuzam" van a paranoid skizofrénia és a mélyen érintett okkultista között. Figyelmeztetett arra, hogy " az okkultizmusban való részvétel arra a személyre veszélyes, akit leginkább érdekel, mert ők képesek a legkevésbé ezt ki- és bekapcsolni... És a legtöbbjük paranoid pszichotikussá vált. "

Alice McDowell Pempel a Cornell University-ről bemutatott egy másik tanulmányt a kábítószer okozta megváltozott tudatállapottal (angol rövidítéssel ASC) kapcsolatban és megállapította "az elmebaj lehetősége fennáll" ha azok akik találkoznak szörnyekkel és a démonokkal ebben az állapotban igaznak látják azokat. Jellemzően a szellemi és az okkult praktikák indukálják a megváltozott tudatállapotot és ez már önmagában veszélyt jelent. Arnold M. Ludwig pszichiáter rámutat, "Ha egy személy gyakran tapasztal meg drog okozta módosult tudatállapotot, fél az önkontroll és a realitásérzék elvesztésétől. 


Elsa First pszichoterapeuta figyelmeztetett arra, hogy az ASC támogatása "a hétköznapi emberi kapcsolatok széthullását okozhatja." A médium Wanda Sue Parrott is megjegyzi, a médiumok is könnyedén elveszíthetik a realitásérzéküket:

Mi jelenti a legnagyobb veszélyt az emberi jólétre a szellemi jelenségek közül? Tapasztalatból azt mondanám a félelem. A józan ész és az önkontroll elvesztésétől való félelem majdnem olyan gyakori, mint a lélek elvesztésétől való félelem. A megőrüléstől való félelem úgy tűnik komoly gond, ahogyan egy volt boszorkány Irvine azt állítja:"Legyen figyelmeztetés azoknak akik a boszorkányság sötét útjára lépnek, hogy elveszítik a józan eszüket, nagyon gyakran megőrülnek...Az elme eltorzult és beteges."

A médium Harmon H. Bo utal néhány ember okkultizmussal átitatott mentális állapotára, melyek megváltoztatják a józan észt ahogyan egyre jobban médiummá válnak:Nem fogom egyhamar elfelejteni az özvegyet aki kétségbeesetten füstölőzött a hálószobájában, hogy kiűzze a 'gonosz entitásokat' és a céltalanul elkészített angyal 'aura diagramot' ahogy eltávolodott a barátaitól és családjától az utált skizofrénia világába." 

A szellemi kutató Robert H. Ashby a Guidebook to the Study of Psychical Research c. könyv szerzője utal egy Ouija tábla által kiváltott összeomlásra. A szellem (Joe) a résztvevők személyes életének jellemzőinek meglepő ismeretével indult. Nagyon szellemes és szórakoztató volt. De egy alkalommal a személynek aki érzelmi függésben volt a tábla tanácsatól, az üzenet megváltozott: 

A következő lépések az őszinte szexuális kijelentések voltak, melyek hamarosan a lányokat zaklatták, azonban amikor megkérték, hogy ő (a szellem) hagyja abba, az üzenetek fenyegetővé váltak, beleértve olyat amit "Joe" "fizikai erőszaknak" nevezett ha nem teljesítik kéréseit. Ezen a ponton Wendy annyira megijedt, hogy felállt a táblától. Lindát azonban annyira lekötötte a dolog, hogy veszélyesebbnek érezte abbahagyni mint folytatni, Joe durván megparancsolta neki, hogy folytassa a szertartást. Végül elérkeztek a csúcsponthoz, amikor Joe azt mondta Lindának ugorjon ki vele együtt, mert egy korábbi életben "lelki társak" voltak. A büntetés ha nem tette volna meg a parancsait, veszélyes torzulás vagy akár az ő (szellem) keze általi halál...
Linda visszavonult és nem volt hajlandó pszichiáter segítségét igénybe venni (Joe óva intette), félt folytatni az iskolát, és egyre jobban belesüllyedt ebbe a kétségbeesett mentális állapotba... Linda elutasítja hogy találkozzon velem, mert Joe azt súgta neki megöli, ha megteszi. 
A fent vázolt eset túl gyakori az Ouija tábla használatánál.
Raymond Van Over az International Journal of Parapsychology c. lap volt szerkesztője utal egy lányra akin keresztül bevonódott az okkultizmusba:

Telepatikus úton megtámadta egy vámpír aki a vérére vágyott. A hangja átok alatt tartotta és azt mondta neki csináljon undorító dolgokat. Nem kell az embernek pszichiáternek lennie ahhoz hogy lássa, mélyen érintette őt és az összeomlás határa került... Teljes idegösszeomlástól szenvedett. 
Anita Muhl doktor az automatikus írás szakértője. Utal egy színésznőre aki a spiritizmus ezen irányzata iránt érdeklődött és végül elmegyógyintézetben kötött ki. A kórházban úgy érezte átvette a hatalmat a halott apja szelleme. 

Aznap este a beteg hirtelen a földre vetette magát és számos szimbolikus mozdulata volt... Beszélt az okkult erőkről melyek a földre dobták. A színésznő ezek után számos kórházi elbocsátáson és újrafelvételen ment keresztül, és egy évvel később paranoid állapot diagnózissal bocsátották el. A következő évben próbálta fejleszteni médiumi képességeit és úgy hitte meggyógyult számos fizikai betegségtől a szellemek vezetése által. De míg előadást tart az egyik városban, spontán transzba esett a tömött utcán. Először kórházba vitték majd elmegyógyintézetbe ahol folytatta hóbortját és átélt más traumákat is. Végül elbocsátották, "ő folytatta nyomorúságos életét. 

Jóllehet támogatják az automatikus írást mint a pszichoterápia (!) lehetséges eszközét, sőt dr. Muhl bevallja, hogy amikor használta a fantáziák feldolgozásához, amikor az anyag romboló (ami gyakran előfordul), a személy fogékonnyá válik az instabilitásra és valami pszichotikusra.                

Pl. dr.Muhl maga mesélt el számos történetet az automatikus írással kapcsolatos problémákról, rámutatva arra, hogy az üzenetek gyakran "veszélyesnek bizonyulnak" és skizofrén reakciókat okozhatnak. "A téma kezdi elveszíteni az érdeklődést a mindennapokban és gyakran válik hallucinációvá és kényszerképzetté. Számos magasan képzett embert láttam akiknek megromlottak a kapcsolataik az automatikus írás iránti túlzott érdeklődés miatt. A személy "egyre kevésbé képes szembenézni a valósággal" és ezek az automatizmusok gyakran pszichózisban csúcsosodnak ki." Azt mondja, az automatikus írás bármely pszichoterápiás célú (!) felhasználása "veszélyes."

Ez mind ironikus és sajnálatos, hogy pszichoterapeuták százai ma előnyt látnak az automatizmusokban és az okkultizmus más formáiban a tanácsadás során.  Ezen praktikák használata (ideértve az automatikus rajzolást, beszédet, festést, zeneszerzést, tarot kártya terápiát, sámánizmust és varázslást, a kábítószer okozta megváltozott tudatállapotot /angol rövidítésben ASC/ , ingát, meditációt, pszichoszintézist, stb.) veszélyes és kerülendő.

Összefoglalva, megmutattuk az okkult gyakorlatok elmebetegséget okozó veszélyeit.


1 megjegyzés:

  1. Nagyon kíváncsi lennék keresztény pszichiáterek véleményére, hogy találkoztak-e olyanokkal akik az ezotéria és okkultizmus miatt lettek pszichiátriai betegek. Esetleg volt-e olyan pszichiáter aki felismerte a démonizáltság jeleit. Van-e olyan pszichiáter, aki szabadítással foglalkozó csoporthoz küldi azokat, akik nem pusztán betegek, hanem szellemi háttere is lehet a megváltozott viselkedésnek.

    VálaszTörlés