"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2015. szeptember 1., kedd

Mi történik a channeling alatt? 

Mi történik a channeling alatt? 


Amikor egy médium teljes transzba esik, akkor az olyan,  mintha mély álomba zuhanna. Az arcizma és az ajka megrándul, ahogyan a megszálló szellem átveszi a hatalmat a személy fölött. Amint a szellem megszállta a személy testét változás áll be a légzésben és az egyén arckifejezése megváltozik. Néha egészen másféle lesz. Ami leginkább feltűnő, az a hang megváltozása, amikor egy női hang elmélyül és férfiassá válik. Megváltozik az agyhullám mintázata is, számos testi tünet jelenik meg, és egyéni személyiségváltozások is előfordulhatnak. Például amikor egy médium nem iszik és nem dohányzik, azonban a megszállottság alatt belekezd ilyen tevékenységekbe. 

A szellemek által megszállott személy úgy jellemezhető mint akit kiütött az alkohol vagy hipnózis alatt állnának: A személy elveszti az eszméletét. Később magához tér. Azt mondta (az érintett személy), hogy olyan dolgokat kellett mondania és csinálnia amit normál esetben nem tett volna, már nem emlékszik a történtekre. Azt mondta teljesen elnyomták a személyiségét. Olyan lett mint egy bábu. 

Mások szerint az első élményük egy rajtuk kívülálló erőteljes személytelen energia, ami átalakul bennük egy személyes entitássá. 
A teljes transzban lévő médiumok olyasmiben is részt vehetnek, amit normál esetben megtesznek, az írástól, a gépeléstől, a festésen, az éneken, a táncon át, a zeneszerzésig, a tanácsadásig és tanításig. 

Lentebb olvashatnak két médiumtól származó beszámolót:

Úgy emlékszem Orinra mint egy szerető, bölcs, szelíd lényre határozott jelenléttel. Ő a bölcsesség és a perspektíva, olyan hatalmas tudás, ami sokkal több mint az én tudásom.  Amíg tudatomnál vagyok nem tudom befolyásolni azokat a szavakat melyek keresztülmennek rajtam. Meg tudom állítani azokat, de nem vagyok képes hozzáadni a saját szavaimat vagy megváltoztatni az üzenetet. Egy héttel azelőtt amikor lediktált nekem egy könyvet, éreztem ahogyan rendszerezi a gondolatokat, és tudatában voltam az apró-cseprő dolgoknak ahogyan belebegnek a tudatalattimba. Egyszer Orin elhatározta, hogy tanítani fog egy osztályt egy témáról. Információt fogok váratlan időpontokban kapni abban témában, általában akkor amikor futok vagy meditálok, vagy amikor elgondolkodom a témával vagy az osztállyal kapcsolatban.

Amikor transzban vagyok, akkor számtalan képet és érzést kapok és hallom a saját gondolataimat és Orin megjegyzéseit. Orin távozásakor a memóriámból az általa elmondottak elillannak mint az álom. Kis százalékban emlékszem az általánosságokra, különösen ha hatással voltak rám, azonban a részletekre nem emlékszem ha csak nem olvasok utána később... Ha csak az információkat nem tárgyaljuk át utána, akkor kevéssé emlékszem arra amit Orin mondott. Azonban ha Orin ismét megjelenik akkor ő még évekkel később is pontosan emlékszik azokra amiket az embereknek mondott.

A transszal kapcsolatos élményeim különbözőek, a rajtam átfutó információktól függenek. Nagyon mély transzba esek, ha az információ könyvekkel, az univerzális tudással kapcsolatosan közvetítek. Ha más emberek számára válok médiummá, akkor a transz sokkal gyengébb, mert ehhez a fajta információátadáshoz nem szükséges Orintól annyi energia. 

A fenti leírás meglehetősen tipikus. A médium tisztában van azzal mi történik amíg a szellem megszállja és beszél rajta keresztül. Habár később azt mondta nem emlékszik a dolgokra. Másrészt az is jellemző, hogy a szellemek karakterétől függően képesek lehetnek felidézni és pontosan visszaadni részleteket napok, hetek, hónapok vagy akár évek múlva is. Képesek lehetnek technikai dolgokról is beszámolni, amiről egy évvel ezelőtt volt beszéltek, és hivatkozni papíron szereplő pontos helyekre. Hogy ezt hogyan csinálják, azt mindenki csak találgatja, de talán a hatalmas intelligenciájukból kapunk valamennyit. 

Most tekintsünk meg egy másik médiumi beszámolót.    

Úgy tapasztaltam meg DaBent mint egy szerető, igényes és sugárzó energia, aki gondoskodó is egyben. A tudása nagyon alapos és széleskörű. Néhány információ annyira komplex, hogy segítenie kell nekem a kifejezéshez szükséges új szavakat alkotni. Ő nem akarja hogy szépítsem vagy egyszerűsítsem a magyarázatait, még akkor sem ha az emberek nem értik meg rögtön. Néha csak később értem meg őket, miután kaptam néhány tudományos információt és láttam a közöttük zajló interakciót. Gyakran utána kell néznem dolgoknak a fizika könyvemben ahhoz, hogy megértsem miről magyaráz.

Egészen enyhe transzban vagyok amikor megérintem az emberek energiarendszereit, különösen azért, mert mozognom kell és fenn kell tartanom a figyelmet a fizikai környezetemben. A transz sokkal mélyebb amikor általános információkat kapok, és amikor DaBen embereket vezet különböző élményekhez a kiterjesztett tudatban. 

Habár DaBen konkrét információkat fog keresni az egyén életében hogy válaszoljon a kérdésekre, világos, hogy közvetlenül az energiájukkal szeret dolgozni. Az érintésemen vagy az energiaátvitelen keresztül, ő segit az embereknek elérni egy magasabb energiaszintet, ahol saját maguk is megválaszolhatják a kérdéseiket. 

Amikor befejeződik a transzállapot akkor emlékszem a fogalmakra melyek keresztülhaladnak mint gondolat. A részletek azonban nagyon gyorsan elhalványulnak. Amikor elolvasom a médiumi állapot szövegeit akkor elcsodálkozom azon, mennyivel több információt tartalmaznak mint amire emlékszem a channelingből. Az ezernyi ötlet közül csak kevésre emlékszem ami szavakba önthető. 

A fenti példában meg kell jegyezni, hogy a szellem nem csak hogy képes módosult tudatállapotot előidézni, de még az emberek "energetizálását" is elérik. Feltehetőleg az a cél, hogy az emberek megtapasztalják az okkult energiát módosult tudatállapotban, amivel olyan információkhoz jutnak hozzá, amihez normál esetben nem. De ki bizonyítja, hogy ez nem egy jelenlévő démonnal való kapcsolat? Végül mintha egy energiajelenség lenne jelen valamilyen spiritiszta befolyás formájában.  

A tapasztalatok alapján két alapváltozata van a channelingnek: szándékos és spontán. A "szándékos" channelingnél az egyén aktívan keresi a megszálló szellemeket. Az egyéb esetben a szellemek arra várnak, hogy beléphessenek az ember testébe. A "spontán" channeling esetében a megszálló szellemek akkor veszik át az irányítást amikor akarják. A médium az ő jószándékuktól függ. Akár még a szándékos becsatornázásnál is átvehető a hatalom mindenféle előzetes figyelmeztetés nélkül, és a korábban udvarias szellemek jószándékának lehetünk kitéve. 

A channelingnek különböző formái vannak. Például az egyik esetben teljes eszméletvesztés következik be, míg a másik esetben csak részleges eszméletvesztéssel jár a folyamat. Tehát létezik teljes transszal járó megszállás eszméletvesztéssel, és könnyű-közepes transz megszállással, mely esetben a médium megtartja teljesen vagy részlegesen tudatát.

Ezen kívül van egy "alvó" channeling, amikor a szellemek tanítanak vagy befolyásolják a médiumot alvás vagy álom közben. A másik formája az úgynevezett "automatizmus", amikor úgy tűnik a szellem csak a test egy részét irányítja, mint pl. a kezet automatikus írás vagy festés során. A keleti guru Sri Chinmoy, az Egyesült Nemzetek spirituális tanácsadója azt állítja, hogy ezerszám termelt ilyen módon festményeket.

Létezik az un. "telepatikus" channeling, amikor a médium csak hallja a szellemek által diktált szavakat, ami igaz volt Helen Schucman esetében, az emberi írnok aki a Course in Miracles könyvet írta. Ott van még a "tisztánlátó" channeling, amikor a szellemek változatos módon bizonyos képeket, szimbólumokat helyeznek el a médium elméjében. Ez történt néhány fajta jungi tanácsadás esetében. 

Létezik a fizikai channeling, amikor a szellem a médiumot használja fel a környezet befolyásolásához vagy megváltoztatásához. Például a szellem, a médiumon vagy saját magán keresztül képes halott emberek képét materializálni (hívják "ektoplazmikus ,manifesztációnak" is). Képesek lehetnek mozgatni vagy lebegtetni (levitálni) tárgyakat, vagy leírni velük képeket vagy üzeneteket, vagy átmozgatni tárgyakat egyik helyről a másikra. 

Bárhogyan is működik a channeling, az világos, hogy a médium által használt erő a megszálló szellemtől van. Általánosan elfogadott, hogy a szellemektől eltekintve (akárhogyan is nevezzük őket) a médiumnak nincs hatalma. 

New Age kapcsolat


A channeling fontos a New Age mozgalomnak, mert a szellemek nagy része szolgáltat információkat a New Age filozófiákkal és gyakorlatokkal kapcsolatban. Valójában, a channeling mint egész, a New Age mozgalom egyik pillére. A New Age gyógyítással kapcsolatos fejezetünkben több mint 20 példát idézünk, hogy hogyan befolyásolta a spiritizmus vagy az okkult hatás a konkrét New Age terápiákat, és a szellemi vezetőkkel rendelkező nagyszámú New Age gyógyítót, akik útmutatást adnak a New Age gyógyító módszerekkel vagy a hozzátartozó területekkel kapcsolatban. A következőben nézzük meg egy tipikus példát a gyógyításra és channelingre: "Általában látom és hallom a vezetőket... Általában három tanárom van akik oktatnak engem... A vezető látható formában is megjelenik és úgy illeszkedik hozzám akár egy kesztyű. A vezető megmozdítja a karjaimat és kezeimet... Úgy tűnik a személyiségem lebeg felfelé... Úgy érzem egyesülök a vezetővel."

Az akupresszúrával kapcsolatos leírásunkban említettük Iona Teeguardent, a Jin Shin Do akupresszúra vezető tanárát, és a santa monicai akupresszúra műhely társalapítóját. Könyvének előszavában: Acupressure Way of Health, Jin Shin Do, kifejezi háláját a szellemi vezetőjének, "lajai-nak" a New Age orvosi gyakorlatában nyújtott segítségéért. 

Edgar Cayce másik példája; szellemi vezetője az évek során több ezer New Age gyógyítással kapcsolatos oldalt hozott létre. 

Egy másik szellemi entitás, "Seth", különböző szövegeket diktált a médiumon, Jane Robertsen keresztül, gyógyítással és más népszerű New Age technikával kapcsolatban. Seth könyvében: Dreams and Projections of Consciousness, "Seth" bemutatja azt az információt, hogyan használható fel az álom széleskörűen a New Age célok eléréséhez. Ez a szellem megmutatja hogyan használhatók fel az álmok a testen kívüli élmények és a módosult tudatállapothoz fejlesztéséhez. 

Nézzük meg a Seth hatása alatt álló Robert megjegyzését:

Seth beszélt rajtam keresztül két órán keresztül, olyan gyorsan, hogy a diákoknak gondjuk akadt a jegyzeteléssel... A személyiség nem az enyém volt. Seth cinikus humora áradt a szememből. Az arcizmaim különféle módon rendeződtek át. Saját nőies gesztusaim átváltoztak az ővéire. Seth jól érezte magát egy öregember képében, ravasz, szerethető, egészen emberi.... Az utasításait követve a férjemmel együtt növelhettük fizikai energiánkat... Seth ragaszkodott ahhoz, hogy a reinkarnáció tény... Testen kívüli élményeim (asztrális projekció) voltak, ahogyan Seth-el beszélgettem a nappalimban.                                  

https://www.jashow.org/articles/new-age/what-happens-during-channeling/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése