"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2015. március 23., hétfő

A családfagyógyításról
A családfagyógyítás nem túl régi "irányzat" a kereszténységen belül. Amerikából indult útjára olyan keresztény szerzőktől, akik rájöttek, hogy a múltban elkövetett bűneink és mulasztásaink kihathatnak a minket követő nemzedékekre. Erre lehet megoldás a családfagyógyítás, a szentmise és az Eucharisztia általi gyógyítás.

"A generációk közötti gyógyítás a keresztények számára egy olyan lehetőség, amely segít a múltból származó családi hatások felismerésében és gyógyításában, és kihat a jövőre is. A generációs gyógyítás felveti annak a lehetőségét, hogy az ősök negatív tettei bekerülnek a leszármazottak "vérkeringésébe" és a jövő generációjának életében károkat okozhatnak."

Forrás: Robert DeGrandis S.S.J-Nemzedékek gyógyítása

Szentírási alapok

A generációs bűnöknek megtalálhatjuk a bibliai alapjait. Az Isten irgalmas és szeret minket, azonban vannak olyan helyzetek és bűnök/mulasztások, melyek kiváltják haragját és büntetését.

Az alábbi részek utalnak Isten haragjára, mely generációkon átívelő lehet.

 • "Atyáink vétkeztek és nincsenek többé, s mi hordozzuk büneinket." (Jer 5,7)
 • "Az atyák ették meg a savanyú szőlőt és a fiak foga vásik el  tőle?" (Ez 18,2)
 • Ez a legtöbbet idézett kapcsolódó vers: "... én az Úr; a te Istened erős és féltékeny vagyok, és az atyák vétkét megtorlom gyermekeiken, és azok harmadik és negyedik nemzedékén, akik gyűlölnek engem." (Kiv 20,5)
Sokan azzal már nem foglalkoznak, hogy Isten sokszorosan megáldja azokat, akik megtartják parancsát és e szerint élnek. Még a leszármazottai is áldottak lesznek.

Az Ószövetség mellett az Újszövetségben is találhatunk olyan részt, ami az ősök bűneire utal. Egy alkalommal Jézus találkozott egy születése óta vak emberrel. Akkor a tanítványok ezt kérdezték tőle:"Mester, ki vétkezett: ez vagy a szülei, hogy vakon született?" (Jn 9,2)
Ebből is arra lehet következtetni, hogy még Jézus idejében is hittek abban, hogy a múltban elkövetett bűnök (mulasztások) kihatnak az utódokra is. Jézussal, azonban egy új korszak következettbe, egy hatalmas változás. Ő a bűnbocsánatot hirdette, a feltétlen szeretetet. Az Ószövetség "haragvó" Istenével szemben az önmagát megalázó és feláldozó szerető Isten képe jelenik meg előttünk. Az Eucharusztia megalapításával pedig a legnagyobb kincset kaptuk meg Tőle, ami csak létezik.

Generációs bűnök

Fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy milyen cselekedetek (bűnök) vagy mulasztások vezethetnek el ahhoz, hogy utódaink miattunk "bűnhődjenek". Mert bár Jézus megváltott bűneinktől és megnyitotta a mennyet számunkra, az nem azt jelenti, hogy nem tudunk bűnöket elkövetni és a meg nem bánt (gyónt) bűnöknek nincs semmiyen hatása, nincs semmilyen következménye. Isten végtelenül irgalmas, azonban csak azzal tud irgalmas lenni, aki bűneit megbánva Hozzá fordul, az Ő irgalmáért és bocsánatáért könyörög.

A családfagyógyítással (és a démonológiával) foglalkozó irodalmak a következő cselekményeket, mulasztásokat említik meg, melyeknek hatása lehet az utódokra:

 • Mágia, spiritizmus, okkultizmus.
 • Az utódokra kimondott átkok.
 • Sátánimádás, kapcsolat a démonokkal.
 • Gyermek elutasítása (akár már magzati korban), ebből alakul ki az elutasítottság/elvetettség érzése, ami már démoni belépési pont lehet. Következményként depresszió, suicid gondolatok és cselekedetek manifesztálódhatnak. 
 • El nem gyászolt magzatok (abortált és elvetélt). Ezt említik a leggyakrabban. Főleg az anyára hat depresszió és egyéb pszichoszomatikus betegségek kialakulásával, de az utána születő testvérre is hatása lehet. Pl. magatartás és viselkedészavar, nem létező "baráttal" való kommunikáció, agresszivitás a szülők felé, stb. 
 • Öngyilkosság a családban, akiért senki nem kért bocsánatot Istentől, esetleg nem volt gyászmise mondatva, vagy nem imádkoztak a lelki üdvéért. Magánkinyilatkoztatások szerint ugyanis nem minden öngyilkos kerül a pokolba, hiszen csak Isten ismeri igazán a lelket és a személyt aki elkövette és Isten irgalmassága sem megismerhető számunkra.
 • Gyilkosság és bűnözés a családban. 
 • Prostitúció és promiszkuitás. 
 • Mások feletti uralkodás.
 • Különböző függőségek, pl. drog, alkohol, stb.

A felsorolás nem teljes, hiszen ezeken kívül rengeteg olyan cselekedet van,aminek kihatása lehet az utódokra. A legtöbb bajt az okkultizmus és az abortusz okozza.
Következményként megjelenhet mind pszichikai mind fizikai megbetegedés vagy egyéb a személyiséget érintő elváltozás. Pszichés betegségként kialakulhat depresszió, szorongások, skizofrénia, pánikbetegség, stb.
Fizikai betegségként a belgyógyószati betegségektől a mozgásszervi problémákig elég széles a skála.


Szabadulás a bajtól

A különböző családfagyógyítással foglalkozó cikkek egyetértenek abban, hogy az első lépés mindig a probléma gyökerének feltárása kell hogy legyen. Kezdésként szükséges egy rendkívül részletes beszélgetés, melyben az érintett személynek végig kell gondolni családfájában történt eseményeket, történéseket, mulasztásokat. Több olyan eset volt, amikor még talán a déd vagy még korábbi felmenők követtek el valamit, aminek máig kihatása van az utódokra. Sok esetben nem egyszerű rájönni mi okozza a tüneteket, mert nincs egyértelmű recept arra, hogy ha pl. valakinek öngyilkosság (esetleg több) volt a családban, akkor ettől van-e a depresszió vagy más pszichés problémák, esetleg csak "összejöttek a dolgok."

dr.Kenneth McAll könyveiben számos nehéz esettel találkozott, a legtöbb embernek tudott segíteni. Szinte minden esetben ima és az ősökért felajánlott szentmise volt a megoldás a problémákra. Néhány példa:

 • Egy papnak dadogott és több bőrproblémája is volt. Ekcémái és vérző sebei voltak. Mint kiderült, a családjában volt öngyilkosság, két abortusz és vetélés. Szentmisét mondtak az elhunytakért és elmúltak a pap panaszai, betegségei. 
 • Egy kisgyereknek 5 éves korában furcsa rohamai voltak és többször elájult. Máskor agresszív volt a szüleivel szemben. Azt állította több testvére van, mint amiről a többiek tudtak. Valóban, egy testvére elhalt korábban, de nem mondtak érte szentmisét. Miután ezt pótolták, megszűntek a furcsa rohamok és az agresszív viselkedés. 
 • Egy fiatal lánynak hallucinációi voltak. Fekete mágiával foglalkozott, amit még a nagyanyjától tanult. Nála a megoldás a teljes szakítás volt a mágiával és a nagyanyjáért felajánlott mise volt. 

Minden betegséget és problémát nem lehet a felmenőkre "hárítani", sokszor természetes okok állnak a háttérben. Volt, amikor csak vitamint kellett adni a betegnek és eltűntek a "szellemek", amik ugráltak egy nő szeme előtt. Más esetben műtétre volt szükség vagy más terápiára. Ennek ellenére mindig érdemes körülnézni a családfánkban, hátha van miért és kiért imádkozni. Akit érdekel a családfagyógyítás témája, esetleg érintett lehet, akkor érdemes felkeresni egy karizmatikus közösséget, jó eséllyel tudnak segíteni rajtunk és őseinken.   

Végezetül szeretném felhívni a figyelmet Bocsa József piarista atya írására a családfagyógyítással kapcsolatban. Részletes és érthető.
http://bocsajozsef.hu/irasok/elmelkedesek/egyeb-alkalmakra/149-a-csaladfa-gyogitasa


Felhasznált forrás:
dr.Kenneth McAll-A családfa gyógyítása
Robert DeGrandis-Nemzedékek gyógyítása

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése