"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2015. január 30., péntek

Üzeneted érkezett, avagy Kryon a vonalban
Böngészés közben találkoztam néhány honlappal, ahol a Kryon név szerepelt, mint magasabb szinten lévő szellemi lény, aki üzeneteket küld médiumokon keresztül az emberiség számára. Utánajártam mit lehet róla tudni, miben áll az üzenetek lényege.

A médium

Lee Caroll amerikai médium, előadó és szerző több könyvet jelentetett meg az un. Kryon közvetítésekről, melyeket egy nálunk magasabb szellemi szinten lévő entitástól kapott. Több könyve jelent meg ezoterikus témákban. Társszerzője olyan könyveknek mint Az indigó gyerekek. 1989-ben kapta az első üzeneteket, melyeket több is követett.
Könyvei közül több tudományos témákat feszeget, vagy a mindenhol jelenlévő szeretetről szól.
Több országban léteznek un. Kryon csoportok, ahol megfelelő beavatott személyen keresztül üzeneteket kaphatunk ettől a szellemi lénytől. Hazánkban is voltak Kryon rendezvények és úgy tűnik már szervezés alatt van a következő.


Érdekes dolgokat olvashatunk Lee Carroll-ról. A lényeg, hogy a kezdeti állapothoz képest ma már egészen áthatja Kryon az életét, eggyé vált Felsőbb Énjével. Bármikor képes csatornázni és üzeneteket, könnyedén ki- és bejár ebbe az állapotba. Kryon szerint az ilyenfajta összeolvadásra minden gyógyítónak és médiumnak szüksége van. 

A titokzatos Kryon

Nos, eléggé titokzatos valamiről van szó, hiszen nincs túl sok információ róla. Szűkszavúan csak annyit írnak róla, hogy angyali lény (ez még fontos lesz később) és különböző üzeneteket továbbít az emberiség számára. Ebben benne van a jelen és a jövő is. Érdekes, hogy csak médiumokon keresztül hallat magáról. Állítása szerint nem lesz  Világháború, sem Armageddon, sem Apokalipszis. Valószínűleg a Jelenések könyvét nem túl sokat forgatta...
Ki kell hangsúlyozni, hogy médiumokra van szüksége az üzenetek továbbításához. Öndefiníciója szerint ő a Központi Napból származik. Érdekes, hogy nem a mennyországot írja, ahol inkább vannak az angyalok, mint egy ilyen megfoghatatlan helyen.

Isten küldötte?

Mint azzal sokan tisztában vannak, az angyalok Isten teremtményei és mint ilyenek, Istent szolgálják. Természetesen az angyalok Isten parancsára/engedélyével segítik az embereket, hiszen mindenkinek van őrangyala. Ezen kívül ott vannak még az angyali karok, stb. A Biblia tele van angyalos történetekkel. Isten a Paradicsom kapujába egy angyalt állított; Ábrahámot egy angyal akadályozta meg abban, hogy feláldozza fiát; Jézus feltámadása után angyalok jelentek meg a sírjánál, stb . Több probléma van Kryonnal, ami miatt nem valószínű, hogy Isten küldötte. Nagyon kilóg a lóláb...

Az igazi angyalok a legtöbb esetben nem fedik fel kilétüket, de lássuk további jellemzőiket:

 • Minden esetben Isten utasításai szerint tevékenykednek, folyamatosan kapcsolatban vannak Istennel. Soha nem fordul elő olyan, hogy önállósítják magukat és saját akaratuk szerint működnek. 
 • Amikor kapcsolatba lépnek az emberekkel, akkor megmutatják magukat és fenséges a megjelenésük. 
 • Miután átadták üzenetüket, utána eltűnnek. Nem állnak le cseverészni. Az üzenetük mindig rövid és tömör, csak a lényegre koncentrál. Soha nem terjengősen beszélnek.
 • SOHA de SOHA nincs szükségük a testünkre! Nem mondják, hogy nyissuk meg magunkat nekik, mert csak így tudnak általunk üzenni. Erre csak az ördögnek van szüksége. Általában sugallatok útján "beszélnek"hozzánk.
 • Folyamatosan imádják Istent. 
 • Az angyaloknak soha nincs szükségük emberekre mint közvetítőkre, hiszen önmagukban is képesek Isten üzeneteit átadni.  


Sajnos Kryon nem fér bele ebbe a képbe, bármit is hirdet magáról. Nekem rögtön megszólalt a vészcsengő, amikor azt olvastam, hogy médium útján üzen nekünk. Aki olvasta az üzeneteket, feltűnt, hogy rendkívül terjengős és áltudományos. Felmerülhet az is az emberben, hogy ez az egész egy globális átverés része. Ennek ellent mond, hogy több országban vannak követői és több ember is médiummá vált a beavatás után. 

További probléma az, hogy Kryon azt állítja a Központi Napból származik és nem a mennyből. Nem a megtérésre és a bűnbánatra szólít fel minket, hanem nagy változásokról és átalakulásoktól kapunk híreket.
Összességében rengeteg a kérdőjel Kryon körül, de azt szinte biztosan állíthatom, hogy nem Istentől van és nagy valószínűséggel nem Isten angyala. 

További furcsaság, hogy Kryon megkérdezték van-e ördögi tevékenység, létezik-e az ördög. A válasz felettébb érdekes.

"Nincsenek "ördögi lények”. A legnagyobb ördögi erő a bolygótokon az emberi tudatban és szándékban létezik. Ugyanúgy képes manifesztálni a sötétséget, ahogy a világosságot. Erről már beszéltünk korábban (publikált Kryon könyvekben). Következésképp folytatjátok a saját valóságotok teremtését… ördögit vagy angyalit."
Forrás:http://www.kwhe.hu/index.php?mod=forum&akcio=uzenetlista&temaid=283&page=10

Azt sokan tudják, hogy az ördög legnagyobb átverése, hogy ő nem is létezik. Nos, ez a Kryon is maximálisan tagadja azt, hogy a gonosz létezne és működne.  Jó stratégia....


A fentiek alapján valószínűsíthető, hogy Kryon nem más, mint egy démon, aki megpróbál minél több embert átverni zagyvaságaival és megnyerni magának és társainak a beavatásokon keresztül.

Zárásképp jöjjön egy kapcsolódó vers a Szentírásból.

"1A Lélek világosan állítja, hogy a végső időkben némelyek elpártolnak a hittől, megtévesztő szellemekre és ördögi tanításra hallgatnak." Tim 4

2015. január 24., szombat

Fénycsatornás gyógyászat
A fénycsatornás gyógyításról

A fénycsatornás gyógyítás is az un. energiagyógyászat csoportjába tartozik. Lehetne úgyis fogalmazni, hogy variációk egy témára... A kezelés során a befogadó fénycsatornán keresztül egyénre szabott mennyiségben és minőségben kap isteni energiát, ami a legjobb Felsőbb énje számára. A kezelések mindig a karma, a rezonancia és a szabad akaratnak megfelelően működnek. Maga a gyógyítás a behívott energiák és segítők által történik. Fontos, hogy gyógyító fénycsatorna nem más, mint összeköttetés a Világmindenség gyógyító energiáival. Ahogyan a szellemgyógyászatban, itt is megjelennek az égi segítők, magasabb szinten lévő lelkek, égi tanítók, stb.  A kapcsolat az égi segítőkkel médiumi úton jön létre.

Egyes honlapok szerint a reikinél erősebb energiával működik, ergo jobb annál. Lehetőség van vele távgyógyításra is, habár ezt a reiki és a prána gyógyítás is "tudja".  

Mire jó?

A leírások szerint képes feloldani a blokkokat a testben és gyógyítani lelki sérüléseinket. Van hatása a félelmekre, fóbiákra, konfliktusokra, és különböző egészségügyi problémákra.      


Keresztény szemmel

A fénycsatornás gyógyításban is megjelennek a New Age tipikus elemei, mint az Univerzum gyógyító ereje, Felsőbb énünk, rezgés, karma, energia. A forrás nem Isten, hanem a világmindenségben jelen lévő isteni energia. Az energia forrása pontosan nem is meghatározható, hiszen az lehet szellemi vezető, égi segítő, stb. Egyszóval bárki és bármi lehet mögötte. Nagy veszélye abban van, hogy a forrás nem ellenőrizhető, a "gyógyítónak" médiumként kell működnie, ami már a védművek lebontását jelenti, önmagunk átadása valamiféle idegen entitásnak, gonosz lelkeknek.
Semmiképpen nem javasolnám keresztények számára, hiszen nem ima által kérünk valamit a Szentháromság Egy Istentől, hanem Istent teljesen kikerülve spiritiszta úton próbálunk gyógyulást keresni.

Maga a technika nagyban hasonlít a channellingre, csak itt nem információhoz próbálunk jutni, hanem gyógyító erőt várunk idegen szellemi erőktől. Az energia azért lehet erősebb a reikinél, mert a gyógyítót közvetlenül hatalma alatt tartja a szellemi erő, átvéve testét és akaratát. A többi energiagyógyászati eljárásnál a mantrák és a szimbólumok segítségével jutunk az energiához.
Isten csak angyalokat teremtett, melyek közül többen ördögökké váltak. "Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, sivár helyeken bolyong, s nyugalmat keres." Lk 11 Ezek a ,tisztátalan lelkek pedig csak arra várnak, hogy végre bejuthassanak egy olyan emberbe, aki önként átadja testét és akaratát nekik. Hogy ne legyen feltűnő a működése, (eleinte) csak akkor működik, amikor "igény van rá", gyógyításra kell használni tudását. Ekkor kiadja magát égi segítőnek, szellemi vezetőnek, angyalnak vagy akár a Mi Urunk Jézus Krisztusnak is. Semmi nem szent előtte.
Tehát ismét csak megtévesztésnek lehetünk tanúi, melyhez a gonosz lelkeknek nem kell nagyon megerőltetniük magukat. Rendelkeznek minden olyan ismerettel és hatalommal, melyet felhasználva az embert megvezetik és magukhoz kötik. Különösen a gyógyítót.

Felhasznált források:

http://kristaly-oldas.hu/fenycsatornas-kezeles/

http://www.reiki-thaimasszázs.hu/fenyenergia.php

2015. január 20., kedd

A megváltozott tudatállapot, avagy lerombolt védelmi vonalunk

A Biblia több helyen figyelmeztet arra, hogy legyünk éberek és figyeljünk oda a gonosz lélek működésére, hiszen folyamatosan azon van, hogy ártson az embernek és kárhozatra juttassa a lelkét. Különböző okkult és ezoterikus praktikával sokakat átejt és megkötöz. 

6Ne is aludjunk tehát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok! Tesz 5

8Józanok legyetek és vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán körüljár, keresve, kit nyeljen el. Pt 5

35Vigyázz tehát, hogy a benned levő világosság sötétséggé ne legyen! Lk 11

32Vigyázzatok tehát, s tegyétek meg, amit az Úr Isten parancsolt nektek; ne térjetek se jobbra, se balra...  MTörv

A mai kor tele van csábításokkal, melyek nagy dolgokat ígérnek. Boldogságot, jó közérzetet, egyesülést a világmindenséggel, a belső energiaszintünk növekedését, a bennük lakó istenséget, magasabb szinten lévő megvilágosult lelkeket, egyszóval a tökéletességet. Mindezt különböző ezoterikus praktikákon keresztül érhetjük el. A fő veszélyforrás közös, mégpedig a megváltozott tudatállapot. Jézus kifejtette, hogy "aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolvaj és rabló..." (Jn 10). Jézus soha nem kérte tőlünk azt, hogy okozzunk magunknak elő mesterségesen megváltozott tudatállapot, mert az a boldogulás útja, az vezet el a tökéletességre. Inkább figyelmet, összeszedettséget kért tőlünk.

Lassan föl kellene ébrednie az embereknek, amíg nem késő. Nagy lélekvadászat folyik a földön  és a hazugság atyja mindent megtesz, hogy minél több lelket megszerezzen magának, így Istennek minél nagyobb fájdalmat és veszteséget okozzon. Jézus nem mondta meg, hogy mikor jön vissza, de valószínűleg az idő vészesen fogy, amit a gonosz is érez. Az ördög soha nem közvetlenül jelentkezik, hanem a megtévesztéseken keresztül. Mindig a "kiskapukat" keresi, azt a lehetőséget, amikor az ember önként engedi be az akolba. Ígér fűt-fát, mindenféle csábító dolgot, és ha már házon belül van,akkor már sok esetben késő.

A megváltozott tudatállapotban az ember sebezhetővé válik. Ekkor átmenetileg leomlanak azok a védművek, melyek éber állapotunkban megvannak. Éber állapotunkban képesek vagyunk választani a jó és a rossz között, ellen tudunk állni a kísértéseknek, képesek vagyunk imával védekezni a gonosz támadásai ellen. Egyszóval az Isten által nekünk adott természetes védműveinket használhatjuk. Mit mond Szent Pál?

"13Vegyétek fel tehát Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, s megállhassatok, mert mindent megtettetek. 14Úgy álljatok tehát, hogy derekatokat övezzétek fel igazságossággal, s öltsétek magatokra a megigazulás vértjét! (Iz 59,17) 15Lábatok saruja legyen a béke evangéliumának hirdetésére való készség. 16Mindezekhez vegyétek a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. 17Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, vagyis az Isten igéjét." Ef 6

Valljuk be őszintén, megváltozott tudatállapotban ez nem megy.


Ki kell emelnem a lelkek megkülönböztetésének adományát, ami alap szinten minden keresztényben működik. Hát használjuk!!!!
Lehet, hogy a megváltozott tudatállapotban hatalmas extatikus élményekben van részünk, azonban ez a megtévesztés része.

A következő ezoterikus praktikák járhatnak megváltozott tudatállapottal:

 • Transzcendentális meditáció (TM)
 • Holotróp légzés (Magyarországon inkább transz légzés)
 • Kundalini jóga
 • Pránájáma légzéstechnikák
 • Csakra nyitás,csakra meditáció
 • Channelling
 • Rebirthing
 • Sámánizmus
 • Automatikus írás
 • Angyal inkorporáció
 • Reinkarnációs utaztatás
 • Agykontroll
 • Asztrál utazás

A felsorolás korántsem teljes, de a variáció szinte végtelen.
Az alábbi kérdések segíthetnek abban, hogy rád mennyire hatottak ezek az ezoterikus technikák.

 • Amennyiben volt megváltozott tudatállapottal járó élményed, akkor utána éreztél szomorúságot, lehangoltságot?
 • Vannak "elvonási" tüneteid? Milyen gyakran érzel késztetést arra, hogy újra belevágj a gyakorlásba, hogy újra átéld a tudattalanságot és az ezzel járó jó érzést? Naponta, pár naponta, esetleg ritkábban?
 • Az extatikus élmények után éreztél ürességet?
 • Gyakorló keresztényként érzed azt, hogy kezdesz eltávolodnál Krisztustól, a tanításától? Esetleg érzed úgy, hogy egyre nehezebben megy az ima, egyre nehezebben jutsz el Istentiszteletre?
 •  Veszel észre magadon apróbb viselkedés (személyiség) változást, vagy jelez ilyet vissza a környezeted?
 • Vannak látomásaid vagy akusztikus hallucinációid?
 • Észreveszel magadban új képességeket, pl. előre "megérzel" dolgokat, "kitalálod" mi fog következni?
 • Van olyan érzésed, hogy mintha "figyelne" valaki, van idegen jelenlét érzésed?
 • Ha már szeretnél felhagyni ezekkel a gyakorlatokkal és Jézus felé fordulni, akkor érzel nehézséget/kísértést, hogy folytasd tovább?
Ha több kérdésben is magadra ismersz, akkor nagyon rossz irányba haladsz. Azt azonban tudnod kell, hogy soha nem késő visszafordulni. A legfontosabb minden esetben, hogy meg kell tagadni minden olyan praktikát, amit eddig folytattál. Meg kell semmisítened minden olyan tárgyat, ami a cselekménnyel kapcsolatos. Át kell adni magad teljesen Jézusnak és bocsánatot kérni tőle ezekért a cselekményekért. Katolikusoknak természetesen a gyónás az, ami ki tudja tépni ezeket a gyökereket.Utána pedig nem szabad visszaesni, bármilyen nagy is a kísértés.

2015. január 17., szombat

Pranayama (Pránájáma) veszélyei
A pránájámáról

A pránájáma egy szanszkrit szót, ami azt jelenti, hogy a prána kiterjesztése. Ebből a prána szó az életerő és az ayáma a kiterjesztése/kiengedése. A pránájáma egy fajta légzőtechnika (hívják a jógik légzéstechnikájának is), ahol a lényeg a speciális, irányított légzés. Nagyon leegyszerűsítve belégzés, lélegzet benntartása, kilégzés, majd légzés kinn tartása. A technika használható önállóan is, de megtalálható több jóga fajtában. Ilyen pl. a hatha és a raja jógák. Említik ezt a fajta légzőgyakorlatot a prána gyógyításnál is.

Célja az életerő növelése, az izmok tónusának javítása, immunrendszer erősítése, stb. Több, a teste és az elmére hasznos hatását felsorolják a pránájáma oktatói. Tisztítja a csakrákat, felhalmozható vele a prána és szabályozható annak áramlása.  Azonban ez csak elsőre tűnik ennyire szépnek. Jobban megvizsgálva a gyakorlatok mellékhatásait, már sokkal árnyaltabb a kép.

Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Pranayama 


A pránájáma veszélyei

A sok pozitív jellemző mellett akadnak az egészségre gyakorolt negatív hatásai is.

 • Fejfájás
 • Szédülés
 • Letargia, depresszió, nyugtalanság, lelki egyensúly felborulása
 • Émelygés, hányinger
 • Emésztési zavarok, székrekedés vagy hasmenés
 • Légzési nehézségek, asthma állapotának romlása
 • Szájszárazság
 • Belső félelem növekedése
 • Immunrendszer működésének csökkenése
 • Vérnyomás és vércukorszint ingadozás
 • Homályos látás
 • Olyan érzés, mintha valami folyamatosan mozogna a csukott szemed körül

Forrás: http://easyayurveda.com/2012/11/07/are-you-suffering-from-these-side-effects-of-pranayama-solutions/

A wikipedia említ hematómát (vérömleny) és spontán pneumothoraxot (légmell).
http://en.wikipedia.org/wiki/Pranayama 

Egy másik oldalon sokkal keményebben fogalmaznak, súlyosabb következményekről számolnak be. A pránájáma légzőgyakorlat több részből áll, itt a Kapalbhati az, amit a cikk írója kiemel. Akár halálos is lehet ez a gyakorlat. 31 esetben szívinfarktust kapott a gyakorlója. " It can lead to heart problems, high blood pressure, vertigo, hernia, epilepsy and related brain problems."
Tehát a szédüléstől kezdve epilepsziáig több súlyos következménye lehet a kapalbhati gyakorlásának.

Egy alkoholista férfinek javasolták a kapalbhatit, hogy majd ettől jobban lesz. Mindennap gyakorolta szorgalmasan, de csak rosszabb lett. Még többet ivott és ingerült volt, agitált és fejfájás gyötörte. 

Forrás: http://www.livemint.com/Leisure/154E5M5IxPpBsjV11O9W7M/Is-Kapalbhati-killing-you.html

Többen a keresztények közül is gyakorolhatnak olyan keleti technikákat, melyeknek része ez a speciális légzőgyakorlat. Fel kell tenni azonban a kérdést, hogy ez mennyire jön Istentől, összeegyeztethető-e a keresztény tanítással. Közelebb visz-e engem Istenhez, vagy inkább eltávolít. Milyenek a "gyümölcsei", milyen jelek kísérik a gyakorlását.

Amennyiben figyelembe vesszük a szellemek megkülönböztetésének gyakorlatát, akkor észrevehetjük, hogy a pránájámát meglehetősen sok negatív jel kíséri. Most csak a lelki hatásokat alapul véve kijelenthető, hogy nem a Szentlélek működik ebben a technikában, nem Istentől való és valószínűleg nem visz hozzá közelebb. A Szentlélek működését béke, nyugalom, szeretet, Isten felé fordulás kíséri. Itt viszont a szomorúság, a letargia, a depresszió, a félelem és szorongás előidézése a démoni hatásokra jellemző.Még akkor is, ha eleinte esetleg öröm és boldogság tapasztalható.

2015. január 12., hétfő

A reiki veszélyei (riport Lynne Dickievel)

A pálos atyák blogján találtam az alábbi videót, ami a reiki veszélyeiről és az átveréseiről szól. Nem csak reikiseknek javasolt, hanem a pránanadisoknak is,hiszen ők is az univerzális vagy isteni energiát használják. Csak más a körítés.
Kiderül az, hogy a szellemi/belső vezetők nem mások mint démonok (amire én is utaltam korábbi bejegyzésemben), akik diagnosztizálják és gyógyítják (!) a betegségeket. Megéri nekik, hiszen lelkeket szereznek meg és távolítanak el Istentől. Átverés az egész. Amint sejteni lehetett, a beavatáskor megrajzolt szimbólumok megnyitják a korona csakrát és egyben a kaput a démonoknak. A kristályokkal sem árt vigyázni. Miért? Megtudod a hangfelvételből.

Forrás: http://szentkutforum.blogspot.hu/2014/10/a-reiki-veszelyei-riport-lynne-dickievel.html