"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2014. december 11., csütörtök

Ellenőrző kérdések keresztények számára
Az ember mindig vágyik arra, hogy valami többet tudjon és érjen el mint mások. Van aki ezt kemény munkával, tanulással éri el, és vannak akik ilyenkor valamilyen okkult és ezoterikus praktikához fordulnak, mert ebben látják a könnyebb utat.

Valószínűleg nagyon sok keresztény is elvégez ezoterikus tanfolyamot anélkül, hogy tudná ez ellenkezik a keresztény tanítással a vallással. Nem csak hogy elvégzi, gyakorolja is azt. Lehet az pránanadi, reiki, kineziológia, szellemgyógyászat, stb.  Most is szeretném kihangsúlyozni, hogy az ezoterikus praktikákat gyakorló emberek között nagyon sokan jó szándékúak, jó hiszeműen járnak el és senkinek nem akarnak ártani, sőt inkább csak segíteni. Egyet azonban nem árt megjegyezni. Jézus az út, az igazság és az élet. Benne minden megvan ami szükséges a boldoguláshoz és az örök élethez. Az okkultizmus és az ezotéria nem tartozik a Jézus által kínált helyes úthoz.

Az alábbi kérdéssorok és felsorolás abban segíthetnek, hogy jó úton járunk-e. Istentől jön a tudás, vagy esetleg máshonnan. 

"New Age praktikák ellenőrző lista

 • Az a személy, aki a módszert gyakorolja, kifejezetten Isten segítségét hívja, vagy azt állítja, hogy a "spirituális energia" Istentől jön?
 • Állítja-e a praktizáló, hogy intelligens szellemi lényektől, például angyaloktól, démonoktól, elhunytak lelkeitől vagy más "szellemi vezetőktől" kap segítséget, vagy netalántán "channeling"-ről beszél?
 • Utal a praktizáló arra, hogy valamilyenfajta nem intelligens "spirituális energiát" szív magába, vagy arra hagyatkozik?
 • Lehetséges-e vagy valószínű, hogy általában egy terápia vagy egyes gyógyítók módszerei titokban szellemekre támaszkodnak?
 • Összeegyeztethető-e az alkalmazott módszer a Jézusról és az emberi természetről szóló keresztény tanítással?
 • Van-e alapunk azt hinni, hogy a New Age praktikák tudományosan igazolható kísérletekre támaszkodván valóban működnek?
 • Közvetít-e a kereszténységről hamis képet, vagy csábítja-e bűnre a keresztényeket az ilyen praktikákon való részvételem?
 • Úgy alkalmazom-e ezt a praktikát, hogy közben még mindig elfogadom Krisztust Uramnak, és még mindig teljesen rábízom a jövőmet? Bízunk Jézusban? "

Forrás: Mary Pereira-Okkultizmus és szellemi harc


Az alábbi felsorolás inkább felsorolás a New Age (okkultizmus/ezotéria) jellemzőiről.
Erdélyi Judit szerint az okkultizmus elemi a következők lehetnek:

 • "Szóhasználata és fogalmai az asztrológiából, azaz a csillagjóslás ún, "tudományá"-ból származnak. 
 • Tudományosnak mondott háttere a parapszichológia, amely nem más mint a spiritizmus modern, korunk emberére szabott változata. A parapszichológia az okkult tudományok 20. századi elnevezése. 
 • Mikor minden vallási irányzattól függetlennek hirdeti magát, akkor lényegében minden vallást összekever és a vallási szinkretizmuson át egyenesen visz az antikrisztusi birodalom egységes világvallása felé...
 • Tipikusan keresztény alapfogalmakat használ... azokat eredeti tartalmuktól megfosztja és saját felfogása burkaként álcának használja a gyanútlan, vallásos tömegek megtévesztésére. 
 • Isten alatt a mindenben jelen lévő, személytelen istenit, kozmikus energiát értik. 
 • Emlegetik Jézust, de csak mint "Világtanítót", "kozmikus napszellemet".
 • A bűn nem az Istentől elszakadás állapota, hanem hiba az önmegvalósításban. 
 • Az "imádság" nem az élő Istennel való kapcsolat, hanem a saját tudatba mélyedés, autoszuggesztió és vizualizáció."

Forrás: dr.Erdélyi Judit-Ajtónyitás:Vajon kinek?


A fenti listák nem teljesen fedik le az ezotéria minden irányát, de alapvető megkülönböztetésre alkalmasak. Szeretném újra megemlíteni azt a megtévesztési módot, amikor ezoterikus tanfolyamokon a teremben különböző keresztény jelképeket raknak ki. Ez lehet szentkép, kereszt vagy Biblia. A kedvencem persze az energia gyógyászok által hangoztatott "isteni" energia, vagy "istentől" jövő energia. Egy átlag - a New Age praktikákban nem járatos- keresztény gyanakvását a külsőségekkel és a megfelelő kommunikációval el lehet altatni. Utána már ő is boldogan és tudatlanul gyakorolja újonnan megszerzett "istentől" kapott tudását.

Tanuljunk meg tehát megkülönböztetni, ami mindenkinek adott, aki ismeri a szentírást, Isten valódi üzenetét. Kérjük a Szentlelket, hogy világosítsa meg elménket és sugallataival segítsen minket, mielőtt bármi gyanúsba belekezdenénk. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése