"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2014. október 15., szerda

A tarot kártya fogságában"31Ne forduljatok halottlátókhoz, ne keressétek fel a jósokat, mert beszennyezitek magatokat. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek." 
Lev19

A kártyával való jóslás talán az egyik leggyakoribb szolgáltatása a jósoknak. Nem igényel nagy befektetést, viszonylag könnyen megtanulható és az információra éhező ember számára "elárulja a jövőt". Vannak akik csak tisztán kártyával jósolnak, mások ingával is használnak mellé. Az ingával lehet pontosítani vagy kiegészíteni a kártya által közölt információkat. 
Az egyik keresztény újságban egy vallomást olvastam egy olyan nőről, aki korábban kártyából jósolt, míg rá nem jött, hogy ez mennyire veszélyes, mennyire megkötözi az embert és mennyire ellentétes Isten parancsaival. 

Több fajta kártyából lehet jósolni, a cikkben szereplő hölgy a marseille-i kártyát használta, amely jellemzése szerint a legnagyobb mágikus hatalommal rendelkezik. Néhány év alatt profivá vált és sok ismerősének segített megismerni a jelent vagy a jövőt. Ugyanaz érezte, mint sokan mások, akik erre vagy más ezoterikus/okkult dologra adják a fejüket. Segíteni másokon és persze megélni belőle. Semmi rossz szándék nem volt benne. Eleinte még templomba is járt, mert vallásosnak vallotta magát. Később ez is elmaradt, mert nem volt rá igénye. Az ördög hatása a kártyán keresztül érvényesült, sikerült eltávolítania Istentől és ez volt a fő cél.
Egészen addig ment a kártya jóslás, míg a szülei meg nem elégelték a folyamatos otthon ülést és beszűkült tevékenységet. Elvették a kártyáit, ami olyan hatással volt rá, mint az alkoholistának a megvonás. Feszült volt és ideges, nem tudta mit tegyen, mert nem volt meg a biztonság számára, ami a megélhetést is nyújtotta. Ekkor jött rá, hogy az okkultizmusba keveredett, a gonosz hálójába. A következők jól jellemzik milyen nehézségeken ment keresztül mire teljesen megszabadult. 

"A gonosz elkezdett megnyilvánulni, mert tudta, hogy elveszít engem. Megkezdődött a harc az okkultizmusból való szabadulásomért...
A tarot kártya minden reklámja leküzdhetetlen vágyat váltott ki bennem, hogy visszaszerezzem a kártyákat. Borzasztóan szenvedtem. 
...
Különös képek jutottak eszembe-csak úgy, előzmények nélkül. Gondolatban olyan eseményeket láttam, amelyek a jövőre vonatkoztak, pl. halált, betegségeket, szerencsétlenségeket. Az ami korábban csak olyankor mutatkozott meg, amikor kártyát vetettem ügyfeleimnek, most magától jött, a kártyák nélkül, váratlanul, sőt akaratom ellenére. Imádkoztam, de úgy éreztem gyönge az imám. Tudtam, hogy nem vagyok egyedül. Valaki az évek során segített kibontakoztatni a jóstehetségemet, én meg egyszerűen azt gondoltam, hogy tőlem jönnek a gondolatok és a látomások, vagyis a jól kirakott kártyákból... A fejemben egyszerre istenkáromló gondolatok keletkeztek, és nem tudtam rajtuk uralkodni. Valaki felébresztett az éjszaka közepén, a szobában valami gonosz jelenlétet éreztem, öngyilkos gondolataim támadtak, én pedig összekuporodtam félelmemben. Mintha a gonosz visszakövetelte volna a tulajdonát, és azzal fenyegetőzött, hogy megöl...

Harcoltam az elmém békéjéért-de folyton veszítettem. Az életemben kihunyt a szikra. Amikor a szobámban voltam, és aludni próbáltam, az ágyamon nagy fekete bogarak mászkáltak, a lámpa pedig magától felgyulladt, Hazafelé menet sokszor különös emberekkel találkoztam, őrültekkel, akiknek a szemében látszott a megszállottság. Megállítottak és valamiről kérdezősködtek... Láttam, hogy mindannyiukban van valami közös. Mintha a gonosz gyanús embereket küldene hozzám, hogy megmutassa, hogy a világ az övé, és nem menekülhetek el előle. Időnként a szobámban baljós kutyamorgást hallottam- valószínűleg nem kutya volt, mert csak hallottam, de így is félelmetes volt. Végtelen kínok....
...
Sok ismerősöm imájának támogatásával egy nap Jézus Krisztus nevében ellene mondtam a gonosznak és minden okkultizmusnak. Ez napközben történt, a szobámban, ahol jósolni szoktam. Abban a pillanatban, amikor ünnepélyesen elhatároztam, hogy szakítok a tarot-kártyával, egyszerre megláttam a szobában egy csúf, vérfarkashoz hasonló lényt, ám annál sokkal valóságosabb és rútabb volt. Megkövültem álltam. Emlékszem a szörnyeteg szemében lévő gyűlöletre -ilyesmit soha nem láttam egyetlen embernél sem! Ösztönösen az Üdvözlégyet kezdtem el imádkozni...
Egy idő után a rém eltűnt, és soha többé nem jelent meg. A Szűzanya mindig segítségül jön. Ő a szépség, a tisztaság és az alázat különleges megtestesítője. A gonosz lelkekre úgy hat mint a patkányokra, ha tüzet látnak a sötét pincében. 

Ez után az esemény után elmentem egy ördögűzőhöz, hogy Jézus Krisztus nevében és kegyelmeinek erejéből megtisztuljak, megszabaduljak és meggyógyuljak. Ezekből a találkozásokból több is volt. "
Forrás: Szeressétek Egymást, 11. szám

Sokan talán azt gondolják, hogy a kártyával való jóslás semmi veszéllyel nem jár. Pedig a fenti történetből egyértelműen kiderül, hogy igenis van veszélye. Természetesen nem olyan, mint egy beavatás vagy más, megváltozott tudatállapottal járó ezoterikus praktika.

Valamikor korábban írtam, hogy aki foglalkozik a jóslással vagy elmegy jóshoz, az egyaránt lehet megkötözött. A megkötözöttség, bár ártatlan kifejezésnek tűnik, nem az. Valami olyasmi, mint az alkoholizmus vagy a drog. Könnyű rákapni és nehéz leszokni. Általában egyedül nem is megy. Csak Jézus kegyelmével.

A szövegből jól látszik az ördög működésének mechanizmusa. Pont ez jellemzi. Jézus egy magán kiyilatkoztatásban így jellemzi a sátánt. Úgy játszik az emberrel, mint macska az egérrel. Ha már megszerezte magának az embert, akkor nem engedi messzire. Szoros kontroll alatt tartja. Viszont azt is tudni kell, hogy az "övéit" nem bántja, nem zaklatja. Minek is. Az övé és megkötözte. Aki viszont szabadulni szeretne ebből az "édes" kötelékből, azt minden áron megakadályozza. Nem szívesen engedi el zsákmányát. Nem tud azonban ellenállni Jézusnak és a Szűzanyának.

Talán furcsának tűnik, de az ördög sokkal jobban retteg a Szűzanyától mint Jézustól. Miért? Mert a Szűzanya az ördög számára "csak" egy ember. Azonban a legtisztább az egész földön, aki valaha is született. Mert bűn nélkül való és az ördög soha nem talált rajta fogást. Soha nem tudta semmilyen bűnre rávenni. Szörnyű módon kísértette és gyötörte. De csak a haláláig. Onnantól kezdve semmi hatalma nem volt fölötte. Sőt...
Az ördög számára a Szűzanya kegyelmei/közbenjárása által kimentett ember, hatalmas vereséget és megaláztatást jelent. Bárki aki úgy érzi megkötözött valamilyen bűnben, a Mindenható Isten mellett bátran imádkozzon a Szűzanya közbenjárásáért. Hatásos lesz. 

Megfigyelhető a tanúságtételben egy fontos momentum. Az ördög mikor szeretné jobban megfélemlíteni az embert, akkor megjelenik látható alakban is. Nem egy hasonló leírást olvashattunk olyan emberek tanúságtételében, akik valamilyen okkult gyakorlat után Isten felé fordultak.

Talán olvassák a bejegyzést kártya jósok is. Nekik a legnehezebb. Benne vannak az okkultizmusban bőven, nem is értik mi vele a probléma, hiszen annyi embernek segítenek és még talán meg is élnek belőle. Így gondolta a történetben szereplő lány is. Egy darabig. Azonban fondorlatos módon kialakul egy olyan erős függőség, amit utána csak nagyon nehezen lehet kezelni, gyógyítani. Talán egyedül nem is sikerül belőle kimászni. A jós lány miután felismerte milyen hibát követett el, megtette a szükséges lépéseket. Megsemmisített mindent ami a jóslással kapcsolatos, Jézus Krisztus nevében megtagadta a jóslást és az okkultizmust és végül elment egy ördögűzőhöz. Talán elég lett volna szabadító ima is, de ő biztosra akart menni.

Ha valaki naivan azt gondolja, hogy csak a jósok vannak kitéve az ördög befolyásának, azok nagyot tévednek. Akik elmennek egy jóshoz, ugyanúgy megkötözöttekké válnak, mint aki ezt a "szolgáltatást" nyújtja. Felmerül benne egy kérdés, van egy megoldatlan problémája, sorozatos csapások érik és máris szalad egy kártya jóshoz. Én személy szerint kétfelé bontanám a jósokat. Az egyik fele az, akinek semmilyen "hatalma" nincs, csak jó emberismerő, tud általánosságban olyan dolgokat mondani, ami igaz lehet rád. Nagyjából annyira megbízható mint a horoszkóp.
A másik felük azonban valódi információkkal szolgál a jelenedről, a családodról. Ők igazán jósolnak, persze az sem mindig válik be. Ez a veszélyes számodra. Az ördög rendelkezik minden ismerettel, ami a családoddal kapcsolatos. Itt a kulcs mondat. "Valaki az évek során segített kibontakoztatni a jóstehetségemet, én meg egyszerűen azt gondoltam, hogy tőlem jönnek a gondolatok és a látomások, vagyis a jól kirakott kártyákból."   

A lényeg, hogy a jós szolgálatait igénybe vevő személynél is kialakulhat a függőség, a megkötözöttség. Főleg, ha valóban igazat mond az életével kapcsolatban.

Szent Pál is találkozott jósszellemmel megszállot lánnyal, aki egyáltalán nem volt veszélyes és valóban az igazat mondta róluk. Mégis kiűzték belőle, mert nem Istentől való.

"16Egyszer, ahogy az imádkozóhely felé tartottunk, találkoztunk egy jós szellemtől megszállt leánnyal, aki jóslásaival nagy hasznot hajtott gazdáinak. 17Pál után és miutánunk szaladt, és így kiáltozott: „Ezek az emberek a fölséges Isten szolgái, s az üdvösség útját hirdetik nektek.” 18Ezt több napon át megismételte. Pál már bosszankodott miatta, hátrafordult és rászólt a lélekre: „Parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, menj ki belőle!” Ki is ment akkor mindjárt."
Apcsel 16

A legjobb az, ha nem keresel fel semmilyen jóst és nem foglalkozol ilyen Isten előtt utálatos cselekményekkel. Bízd rá magad az isteni gondviselére és élvezd a szabadságot és biztonságot ami ezzel jár.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése