"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2014. szeptember 29., hétfő

Az ördög jelenléte a karizmatikus mozgalmakban

"24Más példabeszédet is mondott: „A mennyek országa hasonlít ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a földjébe. 25Amikor szolgái aludtak, jött az ellensége, és konkolyt szórt a búza közé, aztán elment. 26A vetés szárba szökött és kalászt hányt, de a konkoly is felütötte a fejét. 
Mt 13

23„Akkor, ha valaki ezt mondja nektek: Íme, itt a Krisztus, vagy amott: ne higgyétek! 24Mert hamis krisztusok és hamis próféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék - ha lehet - a választottakat is."
Mt 24

Nem véletlenül kezdtem ezzel a két idézettel. Szorosan kapcsolódik a bejegyzéshez. Az egyik amerikai szolgálattevő (protestáns gyülekezet vezető) könyvében nem kevesebbet állít, mint hogy az ottani karizmatikus közösségekbe beszivárgott a gonosz és a "próféták" nagy jelekkel sokakat megtévesztenek. A Szentlélek (a könyvben Szent Szellem) adományait és megnyilvánulásait az ördög utánozza inkább kevesebb mint több sikerrel. Hogy hogyan jött rá? A külső jelekből és megnyilvánulásokból. 

Nagyon találóan kundalini szellemének nevezte. 

A Szentlélek megnyilvánulása

Ahhoz, hogy megértsük mi a probléma, először tudni kell milyen az, ha valaki megkapja a Szentlelket. Milyen jelek kísérik. Az Újszövetségben kerestem meg azt a részt, amikor az apostolokat betölti a Szentlélek. 

"1Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, 2hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. 3Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. 4Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. "
Apcsel 2

Itt szélzúgás és lángnyelvek kísérték a Szentlélek működését, és az apostolok nyelveken kezdtek el beszélni. A Szentléleknek különféle adományai lehetnek még a nyelveken szóláson kívül. Ilyen lehet a lelkek megkülönböztetése, a gonoszlelkek feletti hatalom (szabadítás karizmája), a hit adománya, a gyógyítás vagy a prófétálás adománya. 

Ma nem jellemző az, hogy a Szentlélek ilyen látványosan nyilvánuljon meg mint az apostolok korában. Vannak azonban egyéb külső jelek. Ha valakiért egy karizmatikus közösségben kézrátétellel imádkoznak, akkor előfordulhat, hogy a Szentlélekkel való betöltekezéskor különböző megnyilvánulásokat produkálhat az érintett személy:

  • Elveszítheti az egyensúlyát, a földre eshet.
  • Elveszítheti hosszabb-rövidebb időre az eszméletét is, vagy legalábbis nem lehet vele kommunikálni.
  • Nyelveken szólalhat meg vagy énekelhet dicsőítve Istent. Ez külső szemlélőnek csak halandzsának tűnik. 
  • Boldogság látszik rajta, mosolyog. 

  • De nem produkál olyan dolgokat, ami a másikban megütközést kelt, nem hangoskodik és feltűnősködik. 

Amit kihangsúlyozok, hogy semmiféle rendkívüli megnyilvánulás nem látható vagy hallható. Az "eszméletvesztést" szokás Lélekben nyugvásnak is nevezni. Lényege, hogy az embert betölti a Szentlélek és ekkor szembesül büneivel is. Néhány perctől akár egy óráig is eltarthat.
Jézus mikor a Getsemáni kertben megkérdezte a katonákat kit keresnek, azok is a földre estek. Akkor Jézus isteni hatalma nyilvánult meg.

"6Amikor azt mondta nekik: „Én vagyok” - visszatántorodtak, és a földre estek."
Jn 18

A kundalini szelleme, avagy démonok játéka az emberrel


Andrew Strom könyvében részletesen leírja és jellemzi a hamis megnyilvánulásokat, melyek bizonyos közösségekben előfordulnak. Azt tudjuk, hogy az ördög mint Isten majma szeretne mindent leutánozni, azonban neki ez csak részlegesen megy, torz kivitelezéssel. A jelek, amelyek kísérik működését, gyökeresen eltérnek a Szentlélek megnyilvánulásaitól. Jézus mondta, hogy rossz fa nem teremhet jó gyümölcsöt és jó fa sem rosszat. Gyümölcseiről ismerni meg a fát. 

Strom a következőkkel magyarázza azt, hogy azokban az amerikai közösségekben nem a Szentlélek van jelen, nem az Ő kegyelmeit kapják meg az emberek. Nézzünk meg néhány részletet a könyvből és akkor megértjük miért nem ajánlja a könyv szerzője ezeket az összejöveteleket (a démoni fertőzött összejövetelekről van szó).

"Alkalmak egész sorát töltötték ezek az emberek azzal, hétről hétre, hogy furcsa „megtapasztalásokat” keressenek. Egész közösségeket lehetett látni hiénaszerű nevetéssel ide-oda görcsösen rángatózni, „megrészegedve” szökdécselni, rángatózni, ugatni, ordítani és állatias mozdulatokat produkálni. Az egész már úgy nézett ki, mint egy elmeosztálybeli látogatás – de komolyan!"
Egy idézet a eredeti kundalini jelenségről és az indiai guruk érintéséről és a shakti path-ról. Meglepő lesz a hasonlóság a démonihoz. Vannak ehhez hasonló okkult praktikák, melyek szinte ugyanezt a hatást váltják ki. Ilyen pl. a holotróp légzés is. 
"Jó néhány indiai guru, mint pl. Bagwhan Shree Rajneesh és Ramakrishna, rendelkezett azzal az erővel, hogy a követőikre átruházzanak egyfajta boldog örömmámor-állapotot pusztán azáltal, hogy megérintették őket. Ramakrishna esetében ezeket a tudatállapotokat gyakran kontrollálhatatlan nevetés vagy sírás is kísérte. Swami Baba Muktanandának szintén megvolt ez az ereje – egy korábbi elkötelezett rajongója szerint –, és az így létrejött Kundalini manifesztációk között a következők voltak tapasztalhatóak: irányíthatatlan nevetés, üvöltés, ugatás, sírás, remegés, stb. A követői közül egy páran teljesen megnémultak, illetve szinte eszméletlen, tudattalan állapotba kerültek, míg mások arról számoltak be, hogy hatalmas öröm-, béke- és szeretetérzés árasztotta el őket. Minden ilyen jellegű megtapasztalás alapja az volt, hogy a hívek „teljesen átengedték” magukat annak az erőnek, amely a gurukon keresztül működött. Pusztán véletlen egybeesés lenne az, hogy a démonikus eredetű „Kundalini” kultuszokkal asszociált megnyilvánulások szinte teljesen megegyeznek a Torontóban tapasztaltakkal?"


"Csak nagyon kevés keresztényben tudatosul az, hogy évezredek óta jól ismert tény, hogy gurukon keresztül gyógyítások ajándékai, csodák, ismeret beszéde és a szellemi tudatállapot intenzív megnyilvánulásai történnek, amikor ők szellemben kinyúlnak és hozzákapcsolódnak egyfajta misztikus erőhöz, ami – jóllehet démonikus eredetű – nagyon is valóságos. A misztikus hindu guruk által tartott alkalmakat ‘Darshan’-nak nevezik. Ezeken az alkalmakon a guru rajongó hívei előremennek, hogy a keze tenyerének érintése által – a tenyerük gyakran az illető homlokát érinti meg – szellemi megtapasztalásban legyen részük, amit ‘Shakti Pat’-nak, azaz isteni érintésnek neveznek. E szellemi megtapasztalás előhívását a Kundalini előhívásának, felemelkedésének mondják... Egy bizonyos idő eltelte után, amikor a megérintett guru-tisztelők egy bizonyos spirituális emelkedett állapotot érnek el, elkezdenek kontrollálhatatlanul remegni, rángatózni, ugrálni és vonaglani, gyakran kontrollálatlan állathangok jönnek ki belőlük, és nevetés, ahogy ezt az eksztatikus ‘csúcsélményt’ elérik. Ezeket a manifesztációkat ‘Kriyas’-nak nevezik. A guru hívei van, hogy ez idő alatt oroszlánszerűen ordítanak, és mindenféle fizikai tüneteket produkálnak. Rendszeresen előfordul az is, hogy a hívek egy magasabb szintű szellemi tudatállapotba kerülnek, és fizikailag mozdulatlanná válnak, szinte úgy tűnik, hogy egy tudattalan állapotba kerülnek, amikor is teljesen függetlenné válnak a körülöttük zajló történésektől, s azoknak egyáltalán nincsenek tudatában. Ezt az állapotot ‘samadhi’-nak hívják, és ez vezet egy mélyebb spirituális megtapasztaláshoz."

Egy tanúságtétel:

"Történetesen aztán értem is imádkoztak egy páran azok közül, akik részesültek a ‘torontói áldásban’. A vége az lett, hogy ott, azon az estén velem is az történt, hogy a végtagjaim elkezdtek irányíthatatlanul önkéntelen mozdulatokat produkálni, remegni, miközben én ‘megrészegedtem’ a Szent Szellemben, és nevettem megállíthatatlanul. Akkor úgy éreztem, mindez helyénvaló volt. De ahogy telt az idő, ezek a manifesztációk megmaradtak nálam, és gyakran a legalkalmatlanabb időkben törtek rám – és nem tudtam ezeket irányítani. Amikor imádkozni próbáltam az emberekért, vagy éppen csak ültem az istentiszteleten, a kezeim és lábaim elkezdtek remegni, rázkódni. A lábaim cserbenhagytak, és úgy kellett megtartanom az egyensúlyomat, csak hogy egyenesen tudjak megállni, mialatt ment a dicséret. Hamarosan teljesen világossá vált a számomra, hogy mindez nem a Szent Szellemtől volt, és így bocsánatot kértem az Úrtól azért, amiért engedtem, hogy ez a szellem bejöjjön
az életembe. Nagyon kértem az Urat, hogy szabadítson meg engem ettől – és, hála Neki, Ő megtette!"

Voltak olyanok, akik egy ilyen "imádság" után aktiválódtak bizonyos zenére vagy a kundalini jóga által kiváltott jelenségekre. Pedig csak nézték és hallgatták. 

Végül egy nagyon jó összefoglaló egy Clearwater-i férfitől, aki szemtanúja volt egy ilyen kenetátadás utáni manifesztációnak. Leírja azokat a tüneteket, melyeket megtapasztalt másoknál.

"- egyfajta gyermeteg, részeg mámorhoz hasonló állapottal jöttek vissza;
- az ereikben, a fejükben, vagy a hasukban egy égő érzetet írtak le;
- úgy táncolnak össze-vissza, mint a részegek...
- a legalkalmatlanabb időpontokban kezdenek el kiabálni és sikítozni, mintha legalábbis egy
focimeccsen lennének;
- a fiatal férfiak össze-vissza fütyörésznek, a kezük a fejükön, és azt mondják, hogy ‘úgy érzik magukat, mintha a Szent Szellem mindjárt szétfeszítené őket...’,
- a nők úgy vonaglanak és pulzálnak, mintha valamilyen láthatatlan erő venne éppen erőszakot rajtuk valahonnan hátulról.
- egy komoly, imádkozó időszak alatt ezek az emberek részeg, kontrolállhatatlan nevetésben törnek ki,
- összeesnek, ‘kidőlnek szellemben’, egyszerűen leesnek a földre, és képtelenek még csak megmozdulni is (mintha valami lefogva tartaná őket)..."

Fontos még megemlíteni, hogy ezeken az amerikai összejöveteleken a pásztorok elég sokat beszéltek angyalokkal folytatott beszélgetésekről, "harmadik mennyről" és egyéb a New Age-ben ismert jelenségekről. A tájékozott résztvevőknek már ettől meg kellene szólalnia a vészcsengőnek. Sajnos az a csengő nem szólalt meg. 


Összegzés

A Bibliában több leírásban is szerepel a Szentlélek adományairól, azonban a fentebb felsorolt jelenségekkel sehol sem találkozunk. Miért? Mert bizonyosan a Szentlélek nyilvánul meg és nem az ördög próbál plagizálni. Isten művének utánzása csak silány minőségben és torz formában jelenik meg. A rossz gyümölcsökről felismerhető a rossz fa. Nekünk nem ezekre a gyümölcsökre van szükségünk. 

Úgy tűnik, hogy a Jézus által elmondott idézet napjainkra talán aktuálisabb mint gondolnánk. A történelem során mindig is voltak olyanok, akik "nagy jelekkel és csodákkal" megtévesztették az embereket, de mintha az utóbbi 40-50 évben megszaporodott volna jelenlétük és tevékenységük. 
Az szomorú, hogy az ördög már a "szekrényben" van és befurakodott a karizmatikus mozgalmakba is. Legalábbis Amerikában.

Az biztos, hogy általánosítani nem szabad és nem szabad azt mondani, hogy mostantól távol tartom magam mindenféle karizmatikus közösségtől. A Szentlélek ott fúj ahol akar, de közben az ördög sem tétlenkedik. Mint ordító oroszlán körüljár és azt nézi kit nyelhet el. A démonok a megtévesztés mesterei. Nagyon könnyen kiadják magukat a világosság angyalának, vagy szó szerint angyalnak. Mivel azonban telve vannak haraggal és gyűlölettel, csak egy cél lebeg a szemük előtt. Lerombolni Isten művét, minél több embert a kárhozatra juttatni.  

Nyitott szemmel kell járni a világban és nem bedőlni mindenkinek. Véleményem szerint a karizmatikus közösségekre is igaz, hogy a név (lehetne márkát is írni) minőséget is jelent egyben. 
Az alábbi közösségek (a teljesség igénye nélkül) megbízhatóak, hiszen Jézus van jelen közöttük. 

Emmausz közösség

Nyolc boldogság közösség

Hét Láng közösség


Szót kell ejteni a közösségek vezetőiről is. A könyvben említett "próféták" és pásztorok egyértelműen nem a Szentlélekkel vannak eltelve. Lételemük a közönség figyelme és csodálata. Színpadias a megjelenésük és szinte fürdenek a hatalomban, amit nem a Szentlélektől kapnak. Ezoterikus és New Age-es elemek keverednek a keresztényiekkel. Ez a szinkretizmus. 

Egy jó vezető/pásztor/lelkész/pap a közösséget szolgálja és nem az a lényeg, hogy minél nagyobb felhajtás legyen körülötte. Jézusból és a hitből nem csinálnak vásári komédiát (mint ahogy a könyv elején olvasható), nem a külsőség a lényeg, mégis sugárzik belőlük a mély hit és Istennel való egyesülés. Ezek a közösségek virágzanak és a tagok valóban a Szentlélek adományait kapják meg és használják Isten dicsőségére. Sok a megtérés és nem láthatók bizarr manifesztációk. Valódi gyógyulások vannak, nyelveken szólás, az ismeret szava és szabadító imákat mondanak a gonosz által szorongatott emberekért. Egyszóval azt teszik, amit Jézus kért tőlünk, keresztényektől. 

Felhasznált forrás: Andrew Strom- Vigyázat:Kundalini!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése