"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2014. szeptember 29., hétfő

Az ördög jelenléte a karizmatikus mozgalmakban

"24Más példabeszédet is mondott: „A mennyek országa hasonlít ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a földjébe. 25Amikor szolgái aludtak, jött az ellensége, és konkolyt szórt a búza közé, aztán elment. 26A vetés szárba szökött és kalászt hányt, de a konkoly is felütötte a fejét. 
Mt 13

23„Akkor, ha valaki ezt mondja nektek: Íme, itt a Krisztus, vagy amott: ne higgyétek! 24Mert hamis krisztusok és hamis próféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék - ha lehet - a választottakat is."
Mt 24

Nem véletlenül kezdtem ezzel a két idézettel. Szorosan kapcsolódik a bejegyzéshez. Az egyik amerikai szolgálattevő (protestáns gyülekezet vezető) könyvében nem kevesebbet állít, mint hogy az ottani karizmatikus közösségekbe beszivárgott a gonosz és a "próféták" nagy jelekkel sokakat megtévesztenek. A Szentlélek (a könyvben Szent Szellem) adományait és megnyilvánulásait az ördög utánozza inkább kevesebb mint több sikerrel. Hogy hogyan jött rá? A külső jelekből és megnyilvánulásokból. 

Nagyon találóan kundalini szellemének nevezte. 

A Szentlélek megnyilvánulása

Ahhoz, hogy megértsük mi a probléma, először tudni kell milyen az, ha valaki megkapja a Szentlelket. Milyen jelek kísérik. Az Újszövetségben kerestem meg azt a részt, amikor az apostolokat betölti a Szentlélek. 

"1Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, 2hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. 3Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. 4Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. "
Apcsel 2

Itt szélzúgás és lángnyelvek kísérték a Szentlélek működését, és az apostolok nyelveken kezdtek el beszélni. A Szentléleknek különféle adományai lehetnek még a nyelveken szóláson kívül. Ilyen lehet a lelkek megkülönböztetése, a gonoszlelkek feletti hatalom (szabadítás karizmája), a hit adománya, a gyógyítás vagy a prófétálás adománya. 

Ma nem jellemző az, hogy a Szentlélek ilyen látványosan nyilvánuljon meg mint az apostolok korában. Vannak azonban egyéb külső jelek. Ha valakiért egy karizmatikus közösségben kézrátétellel imádkoznak, akkor előfordulhat, hogy a Szentlélekkel való betöltekezéskor különböző megnyilvánulásokat produkálhat az érintett személy:

 • Elveszítheti az egyensúlyát, a földre eshet.
 • Elveszítheti hosszabb-rövidebb időre az eszméletét is, vagy legalábbis nem lehet vele kommunikálni.
 • Nyelveken szólalhat meg vagy énekelhet dicsőítve Istent. Ez külső szemlélőnek csak halandzsának tűnik. 
 • Boldogság látszik rajta, mosolyog. 

 • De nem produkál olyan dolgokat, ami a másikban megütközést kelt, nem hangoskodik és feltűnősködik. 

Amit kihangsúlyozok, hogy semmiféle rendkívüli megnyilvánulás nem látható vagy hallható. Az "eszméletvesztést" szokás Lélekben nyugvásnak is nevezni. Lényege, hogy az embert betölti a Szentlélek és ekkor szembesül büneivel is. Néhány perctől akár egy óráig is eltarthat.
Jézus mikor a Getsemáni kertben megkérdezte a katonákat kit keresnek, azok is a földre estek. Akkor Jézus isteni hatalma nyilvánult meg.

"6Amikor azt mondta nekik: „Én vagyok” - visszatántorodtak, és a földre estek."
Jn 18

A kundalini szelleme, avagy démonok játéka az emberrel


Andrew Strom könyvében részletesen leírja és jellemzi a hamis megnyilvánulásokat, melyek bizonyos közösségekben előfordulnak. Azt tudjuk, hogy az ördög mint Isten majma szeretne mindent leutánozni, azonban neki ez csak részlegesen megy, torz kivitelezéssel. A jelek, amelyek kísérik működését, gyökeresen eltérnek a Szentlélek megnyilvánulásaitól. Jézus mondta, hogy rossz fa nem teremhet jó gyümölcsöt és jó fa sem rosszat. Gyümölcseiről ismerni meg a fát. 

Strom a következőkkel magyarázza azt, hogy azokban az amerikai közösségekben nem a Szentlélek van jelen, nem az Ő kegyelmeit kapják meg az emberek. Nézzünk meg néhány részletet a könyvből és akkor megértjük miért nem ajánlja a könyv szerzője ezeket az összejöveteleket (a démoni fertőzött összejövetelekről van szó).

"Alkalmak egész sorát töltötték ezek az emberek azzal, hétről hétre, hogy furcsa „megtapasztalásokat” keressenek. Egész közösségeket lehetett látni hiénaszerű nevetéssel ide-oda görcsösen rángatózni, „megrészegedve” szökdécselni, rángatózni, ugatni, ordítani és állatias mozdulatokat produkálni. Az egész már úgy nézett ki, mint egy elmeosztálybeli látogatás – de komolyan!"
Egy idézet a eredeti kundalini jelenségről és az indiai guruk érintéséről és a shakti path-ról. Meglepő lesz a hasonlóság a démonihoz. Vannak ehhez hasonló okkult praktikák, melyek szinte ugyanezt a hatást váltják ki. Ilyen pl. a holotróp légzés is. 
"Jó néhány indiai guru, mint pl. Bagwhan Shree Rajneesh és Ramakrishna, rendelkezett azzal az erővel, hogy a követőikre átruházzanak egyfajta boldog örömmámor-állapotot pusztán azáltal, hogy megérintették őket. Ramakrishna esetében ezeket a tudatállapotokat gyakran kontrollálhatatlan nevetés vagy sírás is kísérte. Swami Baba Muktanandának szintén megvolt ez az ereje – egy korábbi elkötelezett rajongója szerint –, és az így létrejött Kundalini manifesztációk között a következők voltak tapasztalhatóak: irányíthatatlan nevetés, üvöltés, ugatás, sírás, remegés, stb. A követői közül egy páran teljesen megnémultak, illetve szinte eszméletlen, tudattalan állapotba kerültek, míg mások arról számoltak be, hogy hatalmas öröm-, béke- és szeretetérzés árasztotta el őket. Minden ilyen jellegű megtapasztalás alapja az volt, hogy a hívek „teljesen átengedték” magukat annak az erőnek, amely a gurukon keresztül működött. Pusztán véletlen egybeesés lenne az, hogy a démonikus eredetű „Kundalini” kultuszokkal asszociált megnyilvánulások szinte teljesen megegyeznek a Torontóban tapasztaltakkal?"


"Csak nagyon kevés keresztényben tudatosul az, hogy évezredek óta jól ismert tény, hogy gurukon keresztül gyógyítások ajándékai, csodák, ismeret beszéde és a szellemi tudatállapot intenzív megnyilvánulásai történnek, amikor ők szellemben kinyúlnak és hozzákapcsolódnak egyfajta misztikus erőhöz, ami – jóllehet démonikus eredetű – nagyon is valóságos. A misztikus hindu guruk által tartott alkalmakat ‘Darshan’-nak nevezik. Ezeken az alkalmakon a guru rajongó hívei előremennek, hogy a keze tenyerének érintése által – a tenyerük gyakran az illető homlokát érinti meg – szellemi megtapasztalásban legyen részük, amit ‘Shakti Pat’-nak, azaz isteni érintésnek neveznek. E szellemi megtapasztalás előhívását a Kundalini előhívásának, felemelkedésének mondják... Egy bizonyos idő eltelte után, amikor a megérintett guru-tisztelők egy bizonyos spirituális emelkedett állapotot érnek el, elkezdenek kontrollálhatatlanul remegni, rángatózni, ugrálni és vonaglani, gyakran kontrollálatlan állathangok jönnek ki belőlük, és nevetés, ahogy ezt az eksztatikus ‘csúcsélményt’ elérik. Ezeket a manifesztációkat ‘Kriyas’-nak nevezik. A guru hívei van, hogy ez idő alatt oroszlánszerűen ordítanak, és mindenféle fizikai tüneteket produkálnak. Rendszeresen előfordul az is, hogy a hívek egy magasabb szintű szellemi tudatállapotba kerülnek, és fizikailag mozdulatlanná válnak, szinte úgy tűnik, hogy egy tudattalan állapotba kerülnek, amikor is teljesen függetlenné válnak a körülöttük zajló történésektől, s azoknak egyáltalán nincsenek tudatában. Ezt az állapotot ‘samadhi’-nak hívják, és ez vezet egy mélyebb spirituális megtapasztaláshoz."

Egy tanúságtétel:

"Történetesen aztán értem is imádkoztak egy páran azok közül, akik részesültek a ‘torontói áldásban’. A vége az lett, hogy ott, azon az estén velem is az történt, hogy a végtagjaim elkezdtek irányíthatatlanul önkéntelen mozdulatokat produkálni, remegni, miközben én ‘megrészegedtem’ a Szent Szellemben, és nevettem megállíthatatlanul. Akkor úgy éreztem, mindez helyénvaló volt. De ahogy telt az idő, ezek a manifesztációk megmaradtak nálam, és gyakran a legalkalmatlanabb időkben törtek rám – és nem tudtam ezeket irányítani. Amikor imádkozni próbáltam az emberekért, vagy éppen csak ültem az istentiszteleten, a kezeim és lábaim elkezdtek remegni, rázkódni. A lábaim cserbenhagytak, és úgy kellett megtartanom az egyensúlyomat, csak hogy egyenesen tudjak megállni, mialatt ment a dicséret. Hamarosan teljesen világossá vált a számomra, hogy mindez nem a Szent Szellemtől volt, és így bocsánatot kértem az Úrtól azért, amiért engedtem, hogy ez a szellem bejöjjön
az életembe. Nagyon kértem az Urat, hogy szabadítson meg engem ettől – és, hála Neki, Ő megtette!"

Voltak olyanok, akik egy ilyen "imádság" után aktiválódtak bizonyos zenére vagy a kundalini jóga által kiváltott jelenségekre. Pedig csak nézték és hallgatták. 

Végül egy nagyon jó összefoglaló egy Clearwater-i férfitől, aki szemtanúja volt egy ilyen kenetátadás utáni manifesztációnak. Leírja azokat a tüneteket, melyeket megtapasztalt másoknál.

"- egyfajta gyermeteg, részeg mámorhoz hasonló állapottal jöttek vissza;
- az ereikben, a fejükben, vagy a hasukban egy égő érzetet írtak le;
- úgy táncolnak össze-vissza, mint a részegek...
- a legalkalmatlanabb időpontokban kezdenek el kiabálni és sikítozni, mintha legalábbis egy
focimeccsen lennének;
- a fiatal férfiak össze-vissza fütyörésznek, a kezük a fejükön, és azt mondják, hogy ‘úgy érzik magukat, mintha a Szent Szellem mindjárt szétfeszítené őket...’,
- a nők úgy vonaglanak és pulzálnak, mintha valamilyen láthatatlan erő venne éppen erőszakot rajtuk valahonnan hátulról.
- egy komoly, imádkozó időszak alatt ezek az emberek részeg, kontrolállhatatlan nevetésben törnek ki,
- összeesnek, ‘kidőlnek szellemben’, egyszerűen leesnek a földre, és képtelenek még csak megmozdulni is (mintha valami lefogva tartaná őket)..."

Fontos még megemlíteni, hogy ezeken az amerikai összejöveteleken a pásztorok elég sokat beszéltek angyalokkal folytatott beszélgetésekről, "harmadik mennyről" és egyéb a New Age-ben ismert jelenségekről. A tájékozott résztvevőknek már ettől meg kellene szólalnia a vészcsengőnek. Sajnos az a csengő nem szólalt meg. 


Összegzés

A Bibliában több leírásban is szerepel a Szentlélek adományairól, azonban a fentebb felsorolt jelenségekkel sehol sem találkozunk. Miért? Mert bizonyosan a Szentlélek nyilvánul meg és nem az ördög próbál plagizálni. Isten művének utánzása csak silány minőségben és torz formában jelenik meg. A rossz gyümölcsökről felismerhető a rossz fa. Nekünk nem ezekre a gyümölcsökre van szükségünk. 

Úgy tűnik, hogy a Jézus által elmondott idézet napjainkra talán aktuálisabb mint gondolnánk. A történelem során mindig is voltak olyanok, akik "nagy jelekkel és csodákkal" megtévesztették az embereket, de mintha az utóbbi 40-50 évben megszaporodott volna jelenlétük és tevékenységük. 
Az szomorú, hogy az ördög már a "szekrényben" van és befurakodott a karizmatikus mozgalmakba is. Legalábbis Amerikában.

Az biztos, hogy általánosítani nem szabad és nem szabad azt mondani, hogy mostantól távol tartom magam mindenféle karizmatikus közösségtől. A Szentlélek ott fúj ahol akar, de közben az ördög sem tétlenkedik. Mint ordító oroszlán körüljár és azt nézi kit nyelhet el. A démonok a megtévesztés mesterei. Nagyon könnyen kiadják magukat a világosság angyalának, vagy szó szerint angyalnak. Mivel azonban telve vannak haraggal és gyűlölettel, csak egy cél lebeg a szemük előtt. Lerombolni Isten művét, minél több embert a kárhozatra juttatni.  

Nyitott szemmel kell járni a világban és nem bedőlni mindenkinek. Véleményem szerint a karizmatikus közösségekre is igaz, hogy a név (lehetne márkát is írni) minőséget is jelent egyben. 
Az alábbi közösségek (a teljesség igénye nélkül) megbízhatóak, hiszen Jézus van jelen közöttük. 

Emmausz közösség

Nyolc boldogság közösség

Hét Láng közösség


Szót kell ejteni a közösségek vezetőiről is. A könyvben említett "próféták" és pásztorok egyértelműen nem a Szentlélekkel vannak eltelve. Lételemük a közönség figyelme és csodálata. Színpadias a megjelenésük és szinte fürdenek a hatalomban, amit nem a Szentlélektől kapnak. Ezoterikus és New Age-es elemek keverednek a keresztényiekkel. Ez a szinkretizmus. 

Egy jó vezető/pásztor/lelkész/pap a közösséget szolgálja és nem az a lényeg, hogy minél nagyobb felhajtás legyen körülötte. Jézusból és a hitből nem csinálnak vásári komédiát (mint ahogy a könyv elején olvasható), nem a külsőség a lényeg, mégis sugárzik belőlük a mély hit és Istennel való egyesülés. Ezek a közösségek virágzanak és a tagok valóban a Szentlélek adományait kapják meg és használják Isten dicsőségére. Sok a megtérés és nem láthatók bizarr manifesztációk. Valódi gyógyulások vannak, nyelveken szólás, az ismeret szava és szabadító imákat mondanak a gonosz által szorongatott emberekért. Egyszóval azt teszik, amit Jézus kért tőlünk, keresztényektől. 

Felhasznált forrás: Andrew Strom- Vigyázat:Kundalini!

2014. szeptember 25., csütörtök

Fényadók
A fényadásról

Hazánkban a fényadók létrehozója Biegelbauer Pál volt. A fényadók magukat gyógyítóknak tartják, egyesek kozmikus energiával gyógyítanak  míg mások ezt elvetik. Semmilyen eszköz nem kell hozzá és művelői kihangsúlyozzák, hogy itt isteni energiaátadás történik. Hívják eszköztelen eljárásnak is, mert csak kéz és szív kell hozzá.
Nagy szavakat használnak mint szeretet, elfogadás, béke, szeretetrezgés, fény, rezgés. Csupa, a New Age egyéb praktikáiból már jól ismert szavak.

Van egy imájuk is, ami bár a szöveg szerint összeköt Istennel, azonban nem sok köze van Istenhez, de ez így jól hangzik. Semmilyen valláshoz nem kötődik. Nekem persze van vele egy kis  problémám, de erről majd később.
Íme az "ima".

Köszönöm, hogy VAGY, hogy találkoztunk, Szeretlek.
Elfogadlak, akárki vagy, akármilyen vagy. Nem várok Tőled semmit.
Nem megváltoztatni akarlak, hanem megváltozni akarok Általad.
Köszönöm, hogy léted arra indít, hogy túllépjem felszíni önmagam,
és a tolakodó lényegtelenen túl felismerhetem a Benned és a bennem lakozó Mindenséget, azt, hogy a Mindenség Szívében egyek vagyunk.

A fényadás valamiféle az általuk Mindenség Szíve szeretetének átadása a másik ember felé. Biegelbauer egy régi sintoista rítust egyszerűsített le és alakított át. Ebből lett az ő fényadó eljárása. 
Az egyik résztvevő honlapján a pappá szenteléshez hasonlítja a fényadás beavatási szertartását. A másik fejére kellett tenni a kezüket és várni a nagy pillanatra, amikor teljesen elfogadják a másikat és kimondják hogy szeretik. 
Idézve egy mondatot a figyelmes olvasóknak feltűnet valami. "A hangsúly a fényadáson, mint az egyetlen érdemes létezési módon volt és van. A fényadás nem elsősorban, mint gyógyító gyakorlat fontos, bár ebből nőtte ki magát. Az egyetlen ajánlott fényadási módszer ez volt: "Szeress, és tégy, amit akarsz!" Aurelius Augustinus"
A mondat második fele a lényeges. Ezt a fordulatot Aleister Crowley és később Rudolf Steiner használta. Crowley sátánista volt, Steiner pedig spiritizmussal és más okkult tevékenységgel foglalkozott. Biegelbauer Pálnak volt tehát honnan merítenie. 

Egy másik oldal szerint a fényadás nem mást, mint Krisztus Szeretete. A szeretet rajtunk keresztül nyilvánul meg mint ahogyan a Nap a sugarain keresztül. A monista minden egy jelenik meg a szövegben keresztény köntösbe ágyazva. Krisztus egy az Atyával és az Atya a Minden, tehát mi is egyek vagyunk vele. A fényadás gyógyít, tisztít harmonizál. Másnak adva a fényt, emeli rezgésszámát. 

Továbbmenve a gondolatmenetben 21 napig kellett fényt adni a tanoncoknak ahhoz, hogy jól begyakorolják. A fényadást gyógyításra is használják, de nem ez az elsődleges, hanem a szeretet átadása. Talán deja vu-m van, de a reikihez meglehetősen hasonlít a beavatás és az utána lévő 21 napos folyamat. A reikiben megtisztulnak, itt csak gyakorolnak és fejlődnek. A szövegekben előfordul a csakra, mint egy kapu a szeretet áradás számára. 


Gál Péter atya könyve is foglalkozik érintőlegesen a fényadókkal és Biegelbauer Pállal. A könyv erős összefüggést mutat a reiki és a fényadás között. Talán nem véletlenül. Biegelbauer volt az egyik ember, aki hazánkban a reikit népszerűsítette, majd utána (közben) létrehozta "saját változatát", melyet fényadásnak nevezett el.

Ha most valaki rákeresne arra, hogy fényadó tanfolyam, hát elég kevés találatot hozna ki. A "mester" halálával ez a fajta ezoterikus irányzat erősen háttérbe szorult. Átvette a helyét a reiki és a pránanadi.

A fényadók imája

Visszatérek ehhez az "imához", mert ebben van benne a lényeg, amire a fényadás épül. 
"...Benned és a bennem lakozó Mindenséget, azt, hogy a Mindenség Szívében egyek vagyunk."
Ebben a mondatban megjelenik a New Age-ből jól ismert minden az egyben, a mindenség és a bennünk lakó isten. Nem a nagybetűs VALÓDI Isten, hanem az, ami mindenhol jelen van, a fákban és a kövekben egyaránt és persze bennünk is.

Ebben a szövegben még véletlenül sem szerepel Jézus vagy a Mennyei Atya esetleg a Szentlélek Úristen. A sintoista sokistenhitbe ez nem is férne bele. Ehelyett a szerző elbújik egy személytelen megfogalmazás mögé és a "Mindenséggel" helyettesíti Istent. A Mindenségben benne van az univerzális energia, az a szellemi lény amit áthat mindent. De a mindenség mögé bármi és bárki megbújhat.

Egy-két a témával kapcsolatos honlapon jól látható a szinkretizmus, vagyis amikor a keresztény vallást próbálják keverni a monista és politeista elemekkel. Keresztény ember számára is veszélyes, hiszen említik Jézust, mint aki a szeretetét adja át ebben az okkult cselekményben. Máshol Krisztust emlegetnek, de ez csak megtévesztés. Az ördög kedvenc cselekedete a búza közé konkolyt keverni, az igazságokat átszőni hazugsággal.

Habár emlegetik a szeretetet és az elfogadást, ezek csak hívószavak. Arra jó, hogy az ember nem kérdezi meg, emögött ténylegesen mi zajlik, milyen erő működik benne. Erre nem nagyon kapunk választ.  

Szerencsére egyre kevésbé fenyegeti az embereket az, hogy fényadóba botlanak vagy fényadó tanfolyamba. Kicsit ahhoz tudom hasonlítani, amikor az iwiw helyett jött a facebook. Jött, látott és mindent vitt. Behálózott mindent és (szinte) minden titkunkat ismeri.

Sajnos a fényadó tanfolyamok helyett van még bőven ezoterikus és okkult képzés amivel be lehet hálózni az embereket...

Felhasznált források:
http://www.elfogadlak.hu/feva/pk1.html
Gál Péter- New Age Keresztény Szemmel

2014. szeptember 12., péntek

A homeopátia mellékhatása?

A homeopátiáról keresztény körökben is erősen megoszlanak a vélemények. A legtöbb esetben összefüggésbe hozzák a mágiával (nem alaptalanul), máskor meg támogatják. Láttam keresztény könyvesbolt webáruházában olyan könyvet, amit katolikus szerzetes írt és támogatta ezt a fajta "gyógymódot". 
Egyszóval nem könnyű dönteni. Karizmatikus körökben egyértelmű a döntés: NEM! Hogy miért, arról már több cikk született, a blogban is írtam róla (idéztem cikkeket). 

Az egyik blogon felbukkant egy tanúságtétel, amit egy szlovák orvos írt. Ő részt vett különféle homeopátiás tanfolyamokon és főleg a gyerekeit és a közeli ismerőseit kezelte vele. Természetesen sikerei voltak, mert a betegségek megszűntek, azonban később jöttek a "mellékhatások". Azért teszem idézőjelbe, mert hatóanyag híján nem lehet olyan mellékhatása, mint mondjuk egy kemoterápiás szernek. Lehet mellékhatása spirituális értelemben. A doktornőnél is ez fordult elő. A cikkből csak a releváns részt idézem, a több elolvasható a forrás linken. " Elfordulás a homeopátia szellemétől


Amint fentebb említettem, gyermekeimnél kezdtek problémák jelentkezni. A legidősebb lányomnak (9 éves volt, amikor a homeopátiás gyógyszereket adagoltam neki) rémálmai voltak, melyek miatt felriadt és félt. Mindenfélére gondoltam, ami ezeket kiválthatta, csak arra nem, hogy a homeopátiás gyógyszerek okozzák. A legszörnyűbb pillanat az volt, amikor álmában az Ördögöt látta. Az ördög azt akarta tőle, hogy mondjon neki igent. Aztán egy másik démont látott, aki le akarta vágni a kezét és a lábát. A lányommal együtt elmondtuk a homeopátia szellemétől való szabadulás imáját. Rémálmai nem tértek vissza többé, de még sokáig félt az elalvás előtt. A másik lányomnak légzési zavarai voltak éjszakánként, és a helyzet egyre csak romlott. És ezt nem megfázás, allergia, vagy légúti elzáródás okozta. Szörnyű állapotban volt – nem kapott levegőt. Egyfolytában próbálta fújni az orrát. Már őrjöngött. Rugdalt lábaival az ágyon, úgyhogy fölkeltette testvéreit. Egyszer azt mondtam magamnak: próbálj meg imádkozni. Amikor ilyen állapotban volt a lányom, rátettem a kezem és elmondtam a homeopátia szellemétől való szabadulás imáját. Nagy meglepetésemre elaludt. A következő éjszakákon is gond nélkül aludt. Fiam, aki akkor 3 éves volt, rettentő és mértéken felüli agressziót mutatott, amikor reggeli vagy ebéd előtt nem adtam neki édességet. Lesöpörte a polcokon lévő tárgyakat, és a ruhásszekrényből a ruhákat mind kidobálta. Az összes nevelési módszer csődöt mondott. Egyszer eszembe jutott, hogy imádkozni kellene. Az ima után lenyugodott és evett egy kicsit. Mind a mai napig kedveli az édességet. De már képes lemondani a cukorkáról, ha szükséges. Időnként haragos lesz, de engedelmeskedik. A legkisebb lányomért nem imádkoztam ezt az imát. 6 hónapos volt, amikor felhagytam nála a homeopátiás gyógyszerek adagolásával. Csak nagyon gyenge homeopátiás gyógyszereket adtam neki, és azok sem a főbb homeopátiás gyógyszerek voltak.
A következő kérdésem az volt: hogyan tovább?
A belső gyógyulást segítő lelkigyakorlatok sokat segítettek. Megértettem a helyzetemet. Sokat olvastam a szentírást. Elégettem az összes homeopátiás könyvemet, a következő bibliai szövegre alapozva: „Sokan, akik különböző varázslatokat használtak, elhozták könyveiket és nyilvánosan elégették azokat.” (ApCsel 19,19)
Nem tudtam azonban, mit kezdjek a műszerekkel. Hét hónapba telt, amíg felfogtam, hogy azokat is meg kell semmisítenem. Férjemmel együtt szétszereltük, és elégettük. Ezek után a szívem békét talált."

Csak kiegészítésként írom, hogy Kovács Gábor atya honlapján is van több cikk a homeopátiáról. Van benne egy rész hasonló mellékhatásokról.

"Gyermekorvos barátom, akinek alkalma van homeopatikus gyógyszerekkel kezelt gyerekeket megfigyelni, arra hajlik, hogy hatékonynak tartsa a homeopátiát, jóllehet nem minden esetben. Ilyenkor azonban szellemi tényezőkön keresztül hat a módszer, amit számos képviselője el is ismer. Ennek előfeltétele az a numinizáció, amit az eljárásba vetett hit (az a bizonyos apriori) képvisel.
...
És itt hatol be a gonosz lélek. Említett gyermekorvos barátom leír egy esetet, amikor a homeopatikusan kezelt gyermek gyógyult ugyan, de attól kezdve “üvöltött, ill. vérfagyasztóan nevetett éjjelente, miközben nem volt ébreszthető ... Elmentek szabadító imát kérni, onnantól a gyerek nem nevetett, nem üvöltött és jól volt.” Az orvos több ilyen esetről is tud. Akik tehát makacsul állítják, hogy meggyógyultak egy homeopátiás szer hatására, esetleg tévednek; ám ha nem tévednek, igen nagy baj van, mert démoni szellem gyógyította meg őket, és előbb-utóbb biztosan benyújtja a számlát."
Forrás: http://hagiosz.net/?q=apriori

Habár két eset még nem feltétlenül bizonyíték, azonban érdekes jelenség. Amennyiben több szülő megkeresne engem hasonló történettel, hogy gyereke kapott homeopátiás szert és az addig jól alvó gyerek rémálmokkal küzdött utána, akkor az már több lenne mint gyanús.

A reiki és a démonok

Az egyik blogon találtam egy bejegyzést, ahol egy volt reikis beszél tapasztalatairól, a reiki veszélyeiről és démonikus voltáról. Jómagam is több cikket írtam a reiki megtévesztéseiről, hogy nem minden az aminek látszik. Ennek az embernek a tanúságtétele csak megerősíti ezt a feltevést, hogy a reiki beavatás során démoni behatolás is történik. A "csakra" megnyitásával kinyitjuk azokat a kapukat, ahol a gonosz lelkek ki-be járhatnak és működhetnek bennünk. Akik reikiznek mind azt mondják, hogy ez az energia "istentől" van és nem lehet vele ártani, sőt gyógyítanak vele. Ha démoni lenne, akkor éreznék vagy lenne valamilyen megnyilvánulása. Hát nem feltétlenül van. A démonok is úgy vannak vele, hogy amíg "haver vagy" addig nem bántanak, de ha szabadulnál ebből a kötelékből, akkor megmutatják igazi arcukat.

Kiemelnék egy részt, amit már angol nyelvű leírásokban olvastam, magyarban még nem.

"Elkezdtem gyógyítani az embereket. És az emberek meggyógyultak. Egyszerűen elkezdtem érzékelni, ha valaki beteg volt. sötétséget, láttam a teste bizonyos pontjain."

Több reikis fórumban leírta, hogy a páciens teste körül sötét "felhőt" látott, volt aki a saját kezéből látta kijönni a sötét "anyagot". Erről a magyar leírások nem nagyon szólnak. Érdekes. Ami tetszett, hogy a riport alany beszél a belső vezetőkről, ami megint csak a megtévesztés csúcsa. Erről is volt korábban bejegyzésem. Az ördög már bárminek képes kiadni magát, csak beférkőzhessen az ember bizalmába. Látszólag még segít is, persze utólag kamatostól benyújtja a számlát....

Íme a cikk egy része:

Riport Lynne Dickie-vel a reiki veszélyeiről

Riporter: Kérlek, beszélj a reikivel kapcsolatos tapasztalataidról. Időnk van bőven. Arról hogyan kerültél bele, mivel találkoztál és hogyan jöttél ki az egészből. Tudom, hogy ez egy nagy téma, de vágjunk bele. Adj egy képet a hallgatóknak arról, honnan jöttél.


Lynne: Hát az okkultizmusba ott kerültem bele, amikor tenyérjóshoz mentem. Egy nővér, akivel együtt dolgoztam a kórházban azt mondta, hogy ha akkor elkezdem, még médium is lehet belőlem.
Aztán kurzusokra mentem, megtanultam, hogyan kell a halottakhoz beszélni. Az ördög szándéka az, hogy sokkal különlegesebbnek gondold magad, mint amilyen vagy. Ez egy nagyon általános jelenség.
Mindig megpróbálják éreztetni veled, hogy nagyon különleges vagy. Mindig ugyanazzal fogják meg az embert:hogy sok száz előző életed volt, hogy gyógyító képességed van. Az első szó, amit hallasz: a gyógyító. Milyen nagyszerű – mondod magadnak – gyógyító vagyok. Ezután találkoztam egy hölggyel, aki magával a reikivel foglalkozott.

Miután részt vettem az első reiki kezelésen, a lelkem el lett adva. Nem sokkal azután egy kurzust tartott, és megkérdezte, nem akarok-e magam is reiki gyógyító lenni. A lelkek, akiket megszólítottam, megerősítettek: igen, ez a te feladatod, sorsod. Attól kezdve a figyelmem teljesen ezek felé a lények felé fordult, akikkel kommunikáltam. Az egyik Ábrahámként mutatkozott be. Mindenben irányítottak.
Azon a ponton voltam, hogy majdnem azt is megszabták, mit vegyek fel. Vannak, akik idáig is eljutnak. Utána elvégeztem a kurzust, ami nem volt ingyen, 350 dollárt fizettem érte. Megtanultuk művelni a reikit. Nagyon érdekes volt. Nagyon hatékony. Ez nem egy olyan dolog, ami nem működik.
A kurzuson adtak egy üveg vizet. Energiát irányítottunk bele, aztán megittuk. Nincsenek rá szavaim, hogy mennyire félrevezető, agyafúrt ez, És… mennyire rabul ejti az embert. Ezután pedig olyan volt, mint…
Elkezdtem kommunikálni egy különleges lénnyel – a nevét nem mondom ki többé – azt hiszem, már említettem… De a hallgatóság kedvéért csak kimondom ennek a démonnak a nevét: NEBU-nak hívták. Akkor ez kezdte irányítani az életemet. Lényegében teljesen átadtam neki az életemet.
Miután ezen a beavatáson átestem, a reiki mester szimbólumokat helyezett el a koronacsakrámon.
Ez olyan, mint egy tornádó az ember feje tetején. Így kaptuk meg tehát a szimbólumokat.
Ezek állítólag ott is maradnak. Ettől kezdve jogosul vagy arra, hogy közvetítsd a szeretet energiát és gyógyítsd az embereket. Sőt, bizonyos, időszakokat is tudtunk a reikivel befolyásolni.

Mondjuk, van 12 óra, és ebbe az időszakba is küldhettél szeretet energiát. Ami nagyon furcsa. Nagy távolságoknál is hatékonyan tudsz reikizni. Sok mindent tudsz ezzel megtenni. Aztán az egészet ki kellett dobnom az ablakon, mert mindent, amit tanultam a reikiről, ezek a démonok másként mondtak el. Másként kellett tartanom a kezem. Egy reiki beavatkozásnál az ember általában összeteszi a kezét, és az energia a koronacsakrán át a kezeken keresztül az azt fogadóba áramlik. Az illető, aki reiki beavatkozásnak veti alá magát - csakúgy, mint én magam is – valamit megtapasztal. Érzed, hogy valami árad beléd. Amikor ezt először végeztem, behunytam a szemem, és láttam a szivárvány minden színét, ahogy váltakoznak. Ezt sokszor láttam. Látomásaid vannak, színeket látsz. Később aztán arcokat kezdtem látni… Amennyire láttam, eléggé rendhagyóan tettek mindent. A szellemi lények, akikkel kommunikáltam, azt mondták, hogy az energia, amit én közvetítek, egyenesen Istentől, a forrástól jön. Úgyhogy én a jobb kezemet mindig az ég felé tartottam, a másikat pedig a befogadóra helyzetem. Ami végülis ellentéte annak, amit a reikiről tanultunk. Elkezdtem gyógyítani az embereket. És az emberek meggyógyultak. Egyszerűen elkezdtem érzékelni, ha valaki beteg volt. sötétséget, láttam a teste bizonyos pontjain.

Energia jelenlétét érzékeltem. Éreztem, ahogy forróság árad ki az emberekből. Az egész elkezdett annyira különleges lenni… Mi is a megfelelő szó... elkezdtem gyógyítani az embereket.
De tudtam, hogy ez nem az én művem. Mondtam is mindenkinek, hogy Isten az, aki gyógyít.
Itt lép be Isten a képbe. Mindig is hittem Istenben, Jézus Krisztusban. Tudtam, hogy ki Isten és ki Jézus. De ennél többet nem igen tudtam. Elkezdtem hinni a reinkarnációban. Szóba jöttek az emberek előző életei. Amikor az embereket gyógyítottam, eljöttek ezek a lények, és az embereknek üzeneteket hoztak. Ezeknek az embereknek a gyógyító padon különböző tapasztalataik voltak, miközben reikit végeztem rajtuk. Levitáltak, mások meg, amikor bejöttek a szobába, látták a lényeket, ahogy kezükben egy pálcával végigmérik a beteg testét. Kb. 20cm hosszú pálca volt, és olyan a színe, mint az elektromos kisülésnek.
Végigvizsgálták a testet, aztán fel és le mozgatták, mint amikor (……) Végül az illető szemei közé helyezték, és csináltak vele valamit. Mindig történt valami nagyon különleges. Sokakat egy űrhajóra vittek, ahol találkoztak kicsiny, 3 láb magas lényekkel, de itt nem a tipikus, kedves kis lényekről van szó. Ezek alacsony lényecskék voltak. Volt egy keresztény barátom, aki segített meglátnom a világosságot, és Krisztus felé fordulnom. Elmesélte, hogy az Úr figyelmeztette, hogy nem jöjjön a házamba. Ő mégis eljött. Engedetlen volt. De mindenesetre, ez rá és a Mennyei Atyára tartozik.
Nekem egy szavam se lehet, mert végül megmenekültem, és mindezektől megszabadultam. Az Úr megváltott, és én ezt megköszönöm neki minden nap. Hálás vagyok azért, hogy eljöhetek ide, és elmondhatom,mennyire gonosz dolog ez. Látom, hogy a keresztények foglalkoznak ilyesmivel, és ez megrémít, mert az embereknek fogalmuk sincs róla, mit tesznek, amikor életükben teret engednek ezeknek a démonoknak.
-Lynne, sokan, akik benne vannak a reikiben azt mondják, hogy tisztában vannak a démonok létezésével, de nem ezek a „belső vezetőik”. Sőt, azt mondják, hogy a reiki segítségével ördögűzést is végeznek, meg hasonló állításokat. Mondanál néhány további érvet amellett, hogy itt valóban démonokról van szó, és hogy ezeknek ártó befolyásuk van?


Ha ezek a „belső vezetők” valóban azok, akiknek kiadják magukat, miért igyekeznek lealacsonyítani Jézust? Sonanda-nak hívják. Miért vannak rajta annyira, hogy egy emelkedett tanítónak tüntessék fel? Ez az, mit soha nem értettem: Ha tényleg olyan jók, és azon dolgoznak, amit mondanak,
miért van az, hogy soha… soha nem ejtik ki Jézus nevét? Sonanda-nak nevezik őt, meg még egy csomó más nevet használnak, melyekre most nem emlékszem. Jézust valójában mindig lejáratják.
Nem sokat beszélnek erről, vagy csak annyit, hogy egy a többi emelkedett mester között, úgy, mint Buddha – egy tanító ő is. Az embereknek fogalmuk sincs arról, hogy milyen játékba mennek bele.
Ha az emberek azt gondolják, hogy az ördög nem gyógyít meg, akkor nagyon-nagyon tévednek. Az ördög meggyógyít. Láttam egy csomó embert meggyógyulni… és nem tudom…
  

2014. szeptember 5., péntek

Belső gyermek meditáció veszélyei

Gál Péter atya könyvében található egy tanúságtétel, ahol egy nő sok más tanfolyam mellett elvégzett egy un. belső gyermek tanfolyamot. Rossz vége lett. De ne szaladjunk ennyire előre. Először utánanéztem mit takar ez a tanfolyam és meditáció, mi a célja. 

Belső gyermek tanfolyam és meditáció

A tanfolyam elsődleges célja a bennünk rejtő "belső gyermek" megtalálása és gyógyítása. Gyermekkorban több trauma, sérülés éri az embert, ami sok esetben a felnőttkorra is kihat. A feldolgozatlan traumák különböző pszichés problémákat okozhatnak. Akadályozhatják a személyiség kifejlődését, a normális párkapcsolat kialakítását. A tanfolyamon ezeket keresik meg és próbálnak megdoldást találni rá. A traumákat felszínre hozzák, újra átélik. 

A belső gyermek meditációval felfedezhetjük az un. szívszentélyünket, ahol béke és nyugalom vár minket. Cél a gyógyulás és a relaxáció. A meditációval próbáljuk kikapcsolni a tudatot, hogy teljesen átadhassunk magaunkat a belső gyermekünk felfedezésének. 


Belső gyermek tanfolyam egy résztvevő szemén keresztül

Első olvasatra a cél jó és szép, hogy begyógyítsuk a múlt sebeit, hogy ezeket lezárjuk és ne akadályozzák többé személyiségünket. Az egyik tansúságtétel szerint van azonban árnyoldala is. Az egyik résztvevő egy ilyen meditáció alkalmával nem igazán tudott "visszajönni". 

Olvassuk el az idevágó részeket:

"Korábbról ismertem valakit, aki reikivel foglalkozott, megkerestük őt, és mint "mesterünkkel" elindultunk a "mélyebb spiritualitás" útján. E kör egyik hívogató szórólapján ez állt: "Belső gyermekünk gyógyítása." Következett a reiki tanfolyam, emellett ismerkedtünk "angyalokkal", a tarottal, horoszkóppal, különféle jóga irányzatokkal, feng-shuival, buddhizmussal, Osho tanításával. "Dimenzió kapuk", energiák, esszénusok és egyéb titkos és kevésbé titkos tanok is a látókörünkbe kerültek. A tanfolyamok során több beavatásba is volt részünk, amelyek mind pénzbe kerültek. Egy-egy hétvégés alkalomnak átlag 10-20 ezer Ft/fő volt az ára.

 Az összejövetelek látszólag nagyon barátságosak voltak. Öleléssel köszöntöttük egymást, és sok szó esett a "szeretetről", magunk és mások "gyógyításáról" és időnként Jézusról is, ami megnyugtató volt számomra, mert "elvileg" római katolikus neveltetést kaptam.
 2006 januárjában indult egy "belső gyermek" című tanfolyam. Itt történt, hogy az elhunytakkal történő bocsánatkérés okán meditáltunk, de ebből a meditációból Johanna nem tudott "kijönni". Megmerevedett és valamit mormogott. A "mester" nem próbálta ébresztgetni, hanem elkezdte kérdezgetni: "Ki vagy, mi a neved?" Na, ekkor aztán megborsódzott a hátam, főleg akkor, amikor Johanna elkezdett válaszolni, de nem egészen a saját hangján. Egyértelműen látszott, hogy nem ura magának, hogy valami nem jó történik. A kérdésekre válaszokat is kaptunk, melyben egy régen, gyilkosságban meghalt személy "szelleme" válaszolgatott és elmondta, hogy már több száz éve halott és úgy halt meg, hogy nyakon szúrták, stb. A kérdezz-felelek végén a "mester" "visszavezette az eltévedt szellemet a síkjára" és "lezárta azt a kaput, melyet megnyitott". 

Némi megkönnyebbülést éreztem és vártam, hogy mielőbb hazaérjünk és kialudjuk magunkat. Hazafelé menet Johanna rám nézett, felkiáltott, elkapta a tekintetét és elkezdett reszketni, sőt szinte pánikba esett. Amikor kérdeztem, hogy mi a baj, azt kiáltotta, hogy nem tud rám nézni, mert "másokat lát a szememben". Teljesen megrémített! Hazaértünk, de otthon még rosszabb lett az állapota. A "mesterrel" visszajöttünk a lakásunkba, aki reggelig "varázsolt" valamit körülötte. A várt megkönnyebbülés azonban nem történt meg. Innen kezdve az életünk egy pokol lett. Johanna éjszakánként nem aludt; nem mert elaludni, mert álmában mindenféle rettenetes látomása volt. Én sem aludtam jól, és amikor éjjel többször is felébredtem, éreztem, hogy nem alszik, mereven feküdt mellettem és szinte áradt belőle a félelem és a nyugtalanság. Ez egy ment heteken keresztül. (Johanna saját tapasztalatát  mindezekről dőlt betűkkel különböztetem meg az enyémtől.)

Tudni akartam a másvilágról, illetve szellemi fejlődésem érdekében többek között transzcendentális meditációval kezdtem el foglalkozni. A "belső gyermek" tanfolyam második hetében egy ilyen meditációból nem tudtam "felébredni". Teljesen összezavarodtam. Már semmi sem volt a kontrollom alatt. Éjszakánként az ágyon fekve arra riadtam, hogy a testem ugrál, felemelkedik az ágy fölött és forog. Valódi őrület volt. Hangok beszéltek körülöttem, cipők kopogtak, lépdeltek, megöleltek, belém másztak lények és rám ragadtak, fojtogattak, elengedtek, dobáltak, rángattak. Teljesen kimerültem, de aludni nem tudtam. Emellett valami furcsa szag áradt a bőrömből. Látomásaim voltak, álomképek, amik nem hagytak, csak jöttek és jöttek. Az időérzékem teljesen elhagyott és hónapokig nem volt nyugalmam. Minden nap egy küzdelem volt a sötétség ellen, amit szememmel láttam a saját szememben, amikor a tükörbe néztem. Valahányszor valakivel kommunikálni próbáltam, elviselhetetlen sötétséget és feneketlen ürességet láttam. Nem azt az embert akire néztem, hanem valami mást.
Segíteni szerettem volna magamon, de minden cselekedetem mérhetetlen erőfeszítésbe került. Egyetlen szó kimondása, két lábamra állás vagy csak egy lépés: mind súlyos teher volt. 

Azt azonban nem tudtam, ki szól belőle hozzám. Értettem, és bennem élt, amit olvastam. Egy háború folyt a háttérben, amely a szemnek láthatatlan. Ezt tapasztaltam meg és mikor olvastam Isten igéjét, megértettem mi történik velem. Valóságos történés volt, egy ütközet, ami vérre ment. Nem csak olvasott szavak, hanem maga az életem, amiért küzdenek a mennyben. Egy egész sereg volt velem.
Aludni még mindig nem tudtam, feküdtem a kanapén és hirtelen a fürdőben találtam magam a tükör előtt, ahonnan ki akart törni valami rettenetes sötétség, de erőt véve magamon azt gondoltam, bátor vagyok és a sötétségen keresztül kimegyek innen. Nem félhetek tovább, már úgy éreztem túl vagyok mindenen, ettől rosszabb már nem jöhet, és elindultam. Ekkor elém állt valaki, a sötétség és közém. Maga mögé intett "karjával". Nem volt teste, hangja, csupán jelenléte. A szívemben szóltak szavai, ahogy a sötétségnek parancsolt. "Jézus Krisztus nevében megparancsolom, hogy távozz!" Többször ismételte. Lassan eszméltem, hogy nekem is csatlakoznom kell hozzá, és mondogatni kezdtem ezt szavak nélkül, egyszerűen a szívemben. Hirtelen ugyanott találtam magam ahol azelőtt feküdtem. Beszélni akartam, elmesélni mindezt, de nem tudtam kinyitni a számat, erőlködtem, de mozdulni sem bírtam. Nem értettem, hogy miért nem tudok beszélni? A fenyegetés ellenére azt éreztem, hogy meg vagyok mentve, azonban még nem ismertem fel Jézust, mint Megváltómat. "
Forrás: Gál Péter- New Age keresztény szemmel

Mi történhetett?

A belső gyermek tanfolyam és meditáció mint oly sok ezoterikus praktika a befelé fordulásra, önmagunk jobb és mélyebb megismerésére épít. Ezt meditációval, a tudat kikapcsolásával éri el. Hasonlóan az agykontrollhoz ki kell zárni a külvilágot és teljesen át kell adni magunkat belső világunknak, a bennünk rejtőző gyermeknek. Ennek azonban megvan az a veszélye ami Johannával is megtörtént, hogy a gonosz birtokba vette a testét és csak az exorcizmus szabadította meg. Bár ez így konkrétan nincs leírva, azonban aki tud olvasni a sorok között és ismeri a megszállottság kritériumait, az rájön. 

Sokszor leírtam, hogy Isten egy alapvető védelmet adott az embernek. A legjobb védelem az, ha összhangban vagyunk Istennel és nem próbáljuk kutatni a "függöny" mögötti világot. A blog címe alatt olvasható az idézet, hogy a szellemi erők ellen kell küzdenünk. Az ördög keresi és megtalálja a leggyengébb pontunkat. Egyike ezeknek a kíváncsiság. Átveréseivel behatol oda ahová nem kellene, a "várfalon" belülre. Egy ilyen tanfolyammal (és ehhez hasonlókkal) pont a védelem egy részét jelentő várkaput engedjük le az ellenségnek. A tudat kikapcsolásával, a megváltozott tudatállapottal a gonosz belép a mi területünkre és munkálkodik. 

Johanna a belső gyermek tanfolyam előtt több más ezoterikus tanfolyamot is elvégzett. Egyértelműen nem jelenthető ki, hogy a belső gyermek okolható a megszállottságért, azonban valószínűleg ez volt az "utolsó csepp" a pohárban.


Meg kell jegyeznem, hogy a legtöbb ezoterikus és okkult tanfolyam után a gonosz már megkezdi működését. Alap esetben egy megkötözöttség jön létre, súlyosabb esetben démonizáltság. Ez nem összetévesztendő a megszállottsággal. A démonizáltság esetén a démonnak hatása van a testi és lelki életedre, de főleg az Istennel való kapcsolatodra. A családfagyógyítással kapcsolatban több szó esik a témáról, a transzgenerációs bűnöknél.

Felhívom a figyelmet arra, hogy mindegy milyen néven fut a tanfolyam vagy beavatás. Amennyiben megváltozott tudatállapottal jár (kikapcsolod a kontrollt), akkor veszélynek teszed ki magad. Ez az a pont, ahol önként engeded be az ellenséget a saját területedre. Amíg csak mint "ordító oroszlán" körüljár, nincs vele gond. De neki ez nem elég. Teljesen akar téged.

Idegen a bensődben

Személy szerint az ilyen típusú meditációkkal az a problémám, hogy megint csak az ember maga a megoldás. Semmi köze Istenhez, de még halvány utalás sincs a szövegekben, hogy esetleg rábíznánk magunkat és Tőle kérnénk segítséget. Mintegy az ember önmagát váltja meg, a belsejében lakozó "gyermekkel"
Továbbmegyek. A meditációs szövegben elég érdekes szavak, kifejezések találhatók. A lényeg, hogy te vagy az isten, vagy legalábbis benned van. Nézzük meg a kifejezéseket, félmondatokat:

 • szíved temploma
 • szíved oltára
 • gyengéd érintés illeti válladat
 • behívtad ide az isteni fényeket amelyek mostantól itt laknak benned
 • elmondhatsz neki mindent
 • lelked mindig veled van, soha nem leszel egyedül
 • most kérd meg a lelket segítsen találkozni belső gyermekeddel

Csak mintegy érdekességként említem meg, hogy számomra elég erős hasonlóság van a szövegben az angyal inkorporációval.

Ezeknél a tanfolyamoknál is azt olvashatjuk, hogy az angyalok csak ránk várnak, hogy egyesülhessenek velünk. Ezt meditációval, "imával" lehet elérni. Szinte ugyanezek a szavak hangzanak el: fény, szeretet, békesség, öröm, lélek, behívod magadba, egyesülsz vele. Akkor azt írtam, hogy minden épeszű embernek szólnia kellene a vészcsengőnek, ha egy idegen entitást (ördög) engedsz be magadba.

Az eredeti szöveg lényege, hogy találkozol "lelkeddel" és együtt beengeditek a templomba a belső gyermkedet és minden jó lesz. A fentebb kiválasztott mondatrészek azt sugallják, hogy van valaki, akivel eddig nem találkoztál, de a meditáció révén megjelenik és most már mindig veled lesz. Soha nem hagy el. Szükséged van rá a belső gyermek eléréséhez. Nos, itt léleknek nevezi a szöveg, de szerintem nem az.

Kérdések:
Miért van szükség segítőre (lélekre) a belső gyermek megtalálásához?
Az ember test és lélek egysége. Ha ez így van, akkor ki vagy mi amivel/akivel találkozik a meditáló?
Mik pontosan az isteni fények?
A félmondatban ez áll: "soha nem leszel egyedül". Miért? Eddig egyedül voltam?


Számomra meglehetősen aggályos ez az egész belső gyermek tanfolyam és főleg a meditáció. A cél az jó lenne, hogy meggyógyítani a gyermekkorban szerzett lelki sérüléseket, de az eszköz nem.
Aki igazán problémával küzd, az inkább forduljon Jézushoz, hiszen nála nagyobb és jobb gyógyítót nem fog találni. Test és lélek gyógyítója.

Imákat találhatsz itt: http://imak.oldalunk.hu/site.php?sd=imak&page=KxcQm4fa8O
Talán kezdd ezekkel és ne okkult meditációkkal. Ne hagyd magad átverni. A báránybőrbe bújt farkas egyszer csak előjön, hogy öljön és raboljon. A lelked a tét.