"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2014. augusztus 30., szombat

Az abortusz hatásai

Az abortusz meglehetősen kényes téma és sajnos sokakat érint amennyiben a globális statisztikai adatokat vizsgáljuk. Jelen bejegyzésben az abortusz okozta pszichés és fizikai károkról írok, illetve meg kell említeni a magzatok "további sorsát" is. Nem cél azon nők elítélése, akiknek abortusza volt, csak Istennek van joga elítélni vagy megítélni az embereket cselekedeteik alapján. "Ne ítélj, hogy ne itéltess!"


Az abortusz kiváltó okai sokrétűek lehetnek. Van aki anyagi okok miatt kényszerül rá, mások bűncselekmény miatt és vannak olyanok is (valószínűleg ők vannak a legtöbben), akiknek akkor abban az időpontban "rosszkor" jön a baba. Más esetben orvosi indikáció miatt kell abortuszt végezni, mert a terhesség az anya életét veszélyezteti. Indok van bőven, azonban azt tudni kell, hogy Isten előtt minden abortusz bűn, gyilkosság. Egy valami biztos, emberként senkit nem ítélhetünk el, erre csak Istennek van  joga. Mégis hányszor megtesszük, pedig talán semmit sem tudunk a másikról. Jézus is megmondta, előbb a saját szemünkből a gerendát, majd utána a másikéból a szálkát.

Isten azonban mindenkinek megbocsát, ha azt kérik. Az Isten irgalmasságát nem lehet emberi mértékkel mérni, erről szól Szent Fausztina nővér naplója. Jézus abban világosan kifejti, hogy nincs az a bűn (talán a Szentlélek elleni kivétel) amivel ne fordulhatnánk Hozzá. Tehát van remény az abortuszon átesett nőknek is.Egy magánkinyilatkoztatás az abortuszról 

Elsőként egy kolumbiai fogorvosnő esetét szeretném bemutatni, aki Istennel való találkozása előtt igencsak kicsapongó életet élt. Csak a pénz és a siker számított, voltak abortuszai is, aminek a hatásaival nem volt tisztában. Egy alkalommal villám csapott bele, összeégett és meghalt. Akkor Isten megmutatta neki bűneit és azok következményeit. Kapott még egy lehetőséget az életre és a megjavulásra. Visszatért az életbe és azóta  járja a világot és tanúságot tesz hite mellett. Könyvéből idézem az idevágó részeket, az abortusz szörnyűségét és a gonosz ujjongását.

"...547  Az abortusszal kapcsolatban azt mondta nekem Estela: „Ne aggódj, semmi az egész. Ne felejtsd el, hogy nekem néhányszor már át kellett ezen esnem. Először kicsit szomorú voltam, másodszor már kicsit könnyebb volt, harmadszor pedig már nem éreztem semmit.” 
548  Azt mondtam neki: „El se tudod képzelni, mi történik, ha hazamegyek, és anyám egyszer meglátja a heget. A fájdalom, amit ezzel okozok neki, megöli őt.” 
549  Megnyugtatott, és azt mondta:„Már nem csinálnak olyan nagy vágást. Amit láttál, az azért volt olyan nagy, mert a baba már nagy volt. Már az ötödik hónapban voltam. A tied még nagyon pici. Anyád észre sem fogja venni.”
550  Ó, testvéreim az Úrban, milyen szomorú dolog! Micsoda fájdalom. Úgy láttatja, és úgy elbagatellizálja a Sátán, mintha ez nem lenne fontos, jelentéktelen lenne. 
551  Mintha egy abortusz a legtermészetesebb velejárója lenne ennek az istentelen világnak. Ha egy olyan ostoba, érzéketlen ember, mint amilyen én voltam, rosszul érzi magát utána, milyen lehet egy romlatlan fiatalnak! 
552  A gonosz azzal hitegeti a fiatalokat, hogy a szex élvezetszerzésre való, és ezért nem kell az embernek lelkiismereti problémát csinálni, és hibásnak érezni magát. Tudják, miért teszi ezt a Sátán? Miért csábítja arra az embereket, hogy ilyesmit tegyenek? Sok más okon kívül azért, mert emberáldozatokra van szüksége, mert minden abortusz a hatalmát növeli a Földön.
553  Senki nem tudja elképzelni, milyen félelmem és bűntudatom volt, mikor a kórházba mentem, messze az otthonomtól, hogy elvégeztessem ezt a magzatelhajtást. 
554  Elaltattak, de amikor felébredtem, már nem voltam ugyanaz, mint előtte. Megölték a babát, és én is meghaltam vele együtt. (Megszakítja az előadást, és ismét sírni kezd!) 
555  Tudják, az Úr az „Élet könyvében” láttatta velem, amit mi földi szemmel nem láthatunk. Láthattam, mi történik, amikor az orvos az abortuszt végzi. 
556  Láttam az orvost, akinél egy olyan fogóféle volt, megfogta a babát, és darabokra törte. Ez a baba teljes erővel kiabál. Minden gyerek fogantatásakor már lelket kap, egy teljesen kész, fejlett lelket. Ez a lélek teljesen egész, érett. A lélek nem nő, mint a test. Az Isten készre teremti. 
557  Amint az ondó és a petesejt egyesültek, egy végtelenül szép fénysugár képződik. Ez a fény olyan, mint egy nap, az Úristen és végtelen szeretetének ragyogásából fakad. 
558  Ebben a pillanatban az Isten által alkotott lélek már érett és felnőtt, ez egy képmás, és Istenhez hasonló. Ez a fiatal élet belemerül a Szentlélekbe, mely Isten szívéből ered. 
559  A megtermékenyített nő öle megtelik ezzel a fénnyel, az Úr és az általa újonnan alkotott lélek egyesülésének ragyogásával. És ha ők (a gyilkos nő és az abortuszt végző) fogóval megfogják, és szétdarabolják ezt a gyereket, ó, hogy harcol ez az apró lény az életéért! 
560  Láttam, hogy megremegett és megborzongott az Úr, mikor ezek ezt a lelket a kezéből kiszakították. Amikor egy ilyen babát megölnek, az olyan keservesen sír, hogy az egész menny megremeg és reng. Az én esetemben, amikor megölettem a babámat, szívtépő kiabálást hallottam, hangosat és erőset. 
561  Hallottam, amint Jézus nyögött a kereszten, és láttam fájdalmát e miatt a lélek miatt, és minden olyan lélek miatt, akit elhajtottak, és elvették tőle a jogot az élettől. Jézus pillantása a kereszten tele volt fájdalommal, leírhatatlanul szenvedett. Aki ezt látná, biztos, hogy soha többé nem végeztetne abortuszt. (Megszakítja az előadást, és újra sírni kezd.) 
562 Kérdezem önöktől, hány abortuszt végeznek ezen a világon? Egy nap? Egy hónapban? Le tudják mérni bűneink rettentőméreteit? A tömeggyilkosság mértékét, a fájdalmat és szenvedést, amit az Istennek okozunk, neki, aki olyan kegyes hozzánk, és szeret minket, mi pedig, mint szörnyetegek egyre csak bűnözünk. 
563  És mindaz a fájdalom, amit saját magunknak is okozunk, és életünk gonoszsága, ami minket is hatalmába kerít. Az abortusz a legsúlyosabb bűn, ami minden bűnnél nagyobb 
564  Minden alkalommal, amikor egy magzat, egy ártatlan gyermek vére kifolyik, tűzáldozatot mutatunk be a Sátánnak, hatalma egyre jobban nő a Földön. Ez a lélek kétségbeesetten segítségért kiabál, de senki nem tudja, vagy nem akarja meghallani! Még egyszer megismétlem önöknek: ez érett, felnőtt lélek, ha nincs is kifejlődött teste, de minden része már megvan. Mint az almamagban, minden benne van, hogy terebélyes fa legyen belőle. 
565  A testnek fejlődni és nőni kell, de a lélek már készen van. Ez a kiáltás, ami a fiatal életből kitör, amikor megölik, megrázza az eget. A pokolban győzelmi ordítás tör ki, mint egy futballmeccsen, amikor gólt rúgnak. A pokol olyan, mint egy stadion, óriási belátható területen rengeteg démon, ördög és alördög van, akik diadalittasan ordítanak. 
566  A démonok rám öntötték a gyermekem vérét, ami a lelkiismeretemben volt, és azoknak a vérét,akiket arra bíztattam, hogy vétesse el a gyermekét. És az én világos lelkem átláthatatlan sötétséggé vált. Miután elvétettem a gyermekemet, érzéketlen lettem a bűnökre, valóban azt hittem, hogy nincsenek bűneim.
567  De az Úr még többet mutatott nekem, hogy az úgynevezett családtervezés további abortuszokat von maga után. Feltetettem magamnak egy rézspirált, hogy megelőzzem a fogamzást. 
568  16 éves korom óta alkalmaztam ezt a fogamzásgátlást. Egészen addig a napig hordtam, míg belém nem vágott a villám. Ha szerettem volna gyereket, eltávolíttattam volna. 
569 Minden nőnek szeretném elmondani, hogy a spirál abortuszt okoz. A megtermékenyített pete, nem tud beágyazódni, és elhal. Tudom, hogy sok nő, amikor menstruál, észreveszi, hogy a vérben durva vérrög található, és nagyobb fájdalma van, mint normál körülmények közt, akkor erről van szó. Orvoshoz megy, de az nem tulajdonít ennek jelentőséget, fájdalomcsillapítót ír fel, ha pedig nagyon erős a fájdalom, ad egy injekciót. 
570  Tudják, mi ez? Ez egy mikro-abortusz. Igen, a spirál mikro-abortuszt okoz. Miután megtermékenyült a pete, be akar ágyazódni a méhbe, de a spirál miatt nem tud, mint már mondtam önöknek. A megtermékenyített petesejtek már emberek, van már tökéletes lelkük, és nem engedik meg nekik, hogy éljenek. Borzasztó látni, amikor a megtermékenyített petesejtet, az életképes embert ily módon hajtják el. Ezeket a napokat, ezeket az „isteni szikrákat” kioltják, megölik, és ezeknek a magzatoknak a kiáltása megrengeti a mennyet. 
571  Számomra az volt a legszörnyűbb, hogy nem mondhattam azt, hogy nem tudtam. Mert egy pap mondta egyszer a prédikációjában, de nem akartam hallani. 
572  Mikor misén voltam, általában nem figyeltem, miről beszél a pap. Soha nem figyeltem oda. Ha valaki megkérdezte volna, mi volt az evangélium, nem tudtam volna megmondani. Tudják, a démonok a templomban is ott vannak, és megakadályozzák, hogy meghalljunk valamit, elterelik a figyelmünket, és elaltatnak. Egy misén, amikor csak testben voltam jelen, az őrangyalom egy lökést adott, és kinyitotta a fülemet, hogy halljam, mit mond a pap abban a pillanatban. 
573  Pontosan ezt hallottam akkor, azaz, hogy a spirál abortuszt okoz, és az a nő, akinek van ilyen, nem járulhat szentáldozáshoz. Amikor ezt meghallottam, megharagudtam a papra. 
574  Mit gondoltak ezek a papok? Miért avatkoztak ilyesmibe, milyen jogon? Világos, azért üresek a templomok, mert az egyház nem halad a korral, nem törődnek a papok a haladással, a tudománnyal. Kinek képzelik magukat ezek a papok? Talán ők etetik a gyerekeket, akik meg fognak születni? 
575  Dühösen, szitkozódva mentem ki a templomból. Az isteni vizsgáztatáskor tehát nem mondhattam, hogy nem tudtam. Bár hallottam ezt a felvilágosítást, nem törődtem vele, továbbra is hordtam a spirált egészen a balesetemig. 
576  Hány magzatot öltem meg ily módon? Azért voltam olyan lehangolt, mert a méhem az élet forrása helyett temetővévált, és kivégzőhellyé züllött.
577  Képzeljék el, maga az anya öli meg saját gyermekét, az anya, akinek Isten olyan kegyelmet adott, hogy továbbadhassa az életet, hogy minden bajtól óvja és védje a gyermekét, és aztán ez az anya meggyilkolja a saját utódját. 
578  A démon stratégiájával arra ösztönzi az egész emberiséget, hogy gyermekét, és ezzel a jövőjét pusztítsa el, csírájában fojtsa meg. 
579  Kezdtem megérteni, miért volt bennem egész időalatt olyan keserűség, miért voltam lehangolt, rosszkedvű, modortalan, mindig minden miatt morgó. Azért, mert anélkül, hogy észrevettem volna, gyilkoló géppé váltam. És ez egyre lejjebb húzott, egész a pokol széléig. 
580  A szándékos abortusz a legsúlyosabb bűn, mert egy védtelen gyereket, egy ártatlan lényt az anyaméhben megölni azt jelenti, hogy az élet vezetését a Sátánra átruházzuk, eladjuk neki a lelkünket. A démon bevisz a szakadékba, mert ártatlan vért ontottunk. 
581  Egy baba, mint egy bárányka, egy „ártatlan bárány” Jézushoz, az „Isten bárányához” hasonló, aki életét adta értünk. Ez a bűn kapcsolatot, mély kapcsolatot jelent a sötétséggel, mert a saját anyja ölte meg gyermekét. Ez az oka annak, hogy egyre több démon jön fel a mélyből, és benépesítik a Földet, hogy elpusztítsák az egész emberiséget. Mindenki tisztában van azzal, mennyire teret nyert a sátánizmus. 
582  Kinyílnak az eddig lepecsételt kapuk, amiket az Isten helyezett el, hogy a gonosz ne árasszon el minket. Ezek a pecsétek egyre jobban széttörnek a gyermekgyilkosságok miatt. A pokol kapujából egyre másra jönnek elő a démonok, olyanok, mint a lárvák, és ez a népség elborítja a Földet, az emberiséget, ráakaszkodik, követi, és mindnyájunkat testünk, az élvezetek rabjává, a bűn rabjává tesz, hajlamossá tesz a rosszra. 
583  Magunk is látjuk, mennyire terjed a gonoszság. Mintha mi magunk adtuk volna a démonok kezébe a kulcsot, hogy jöhessenek. És ők egyre csak jönnek, egyre többen, a prostitúció, az eltévelyedett szexualitás, a sátánizmus, az ateizmus, az öngyilkosság, az érzéketlenség és egyéb bajok démonai, amiket naponta látunk. 
584  Minden nap rosszabb lesz a Föld. A sok gyerek, akiket naponta ölnek meg, a pokol diadalát jelenti. Az ártatlan vér miatt kiengedték a démonokat, és köztünk garázdálkodnak. 
585  Figyeljenek, mi a nélkül vétkezünk, hogy tudnánk, és azért nem tudjuk, mert a lelkiismeretünket elhallgattattuk. Az életünk egyre jobban a pokol irányába megy, s tele vagyunk mindenféle problémával, betegségekkel és egyéb bajok érnek, ez a démonok hatása közöttünk, a halál kultúrája.
586  Mi vagyunk azok, és csakis mi, akik az ördög előtt kitártuk a kapukat, hogy nem bánjuk meg, és nem gyónjuk meg bűneinket. Életünkkel szabadságot és engedélyt adunk neki, hogy úgy bánjon vele, ahogy neki tetszik. 
587  Ez úgy van, bár az abortuszt végeztetjük el, ami a legsúlyosabb bűn, de ugyanakkor más területen is eltompulunk, elveszítjük a bűntudatunkat, és akkor még olyan szégyentelenek vagyunk, hogy Isten a hibás, ha betegség, fájdalom, vagy egyéb baj ér.
588 De szeretőIstenünk végtelen irgalma adja nekünk a bűnbánat szentségét, és lehetőségünk van arra, hogy megbánjuk, és a bűnbánat szentségével megtisztítsuk a lelkünk, és a Sátán bandájától elszakadjunk, befolyását egyszer s mindenkorra megszüntessük. Így tisztára moshatjuk a lelkünket. De én ezt nem tettem meg. "
Forrás: dr.Gloria Polo-Akit villámcsapás ért


Az abortusz késői hatásai, az abortusz hatása a családfára, az anyára

Az abortusznak közvetlen hatásai lehetnek az anyára, ami nem feltétlenül azonnal jelentkezik. A fizikai hatásokon kívül számolni kell a lelkiekkel is. A leggyakoribbak a súlyos lelkiismeret furdalás és a pszichés problémák. Depresszió, félelmek, szorongás, pszichoszomatikus betegségek. Vannak akik egy életen át nem tudják feldolgozni az abortuszt és folyamatosan vádolja lelkiismeretük.

Az abortusznak a családfára is kihatása van. Két lehetőséget vázolnak fel a családfagyógyítással foglalkozó könyvek. Az első esetben az abortuszt követően születik még egy vagy több gyerek (mert akkor már "jó időben fogan meg) és a megszületettekre lesz hatása. A leggyakoribb, hogy pszichés betegségek alakulnak ki náluk, különböző devianciák. A gyermek már egészen kis korban agresszivvé válthat, a szülők ellen fordulhat. Vádolhatja őket.

Kenneth McAll keresztény pszichiáter úttörő a családfagyógyításban. Sokat foglalkozott a különböző bűnökkel, melyek kihatottak a családfára, így írt az abortuszról is. Kihangsúlyozza, hogy az abortált vagy elvetélt magzatokért imádkozni kell, Isten oltalmába kell ajánlani őket.

"A fel nem ajánlott, imát igénylő kisbabák által érintett emberek legtöbbször fizikai vagy lelki problémákkal küszködnek. Ők leggyakrabban az elhalt baba szülei, ikertestvére, a következő gyerek, a helyette örökbefogadott gyerek, sőt, amint Joan esetében is, a család legérzékenyebb gyereke. Az ilyen múltbéli eseményből néha nem is származik baja a szülőknek egészen addig, míg meg nem tapasztalják az ima valós erejét. Egy helyi lelkész saját szemével látta egyik hívét kigyógyulni a látszólag gyógyíthatatlan mentális állapotából. Látta, amint kiengedték a kórházból, miután abortált kisbabájáért imádkozott, és miután az Úr elé hozta őt szentmise keretében."
Forrás: dr.Kenneth McAll- A családfa gyógyítása  

A sikertelen abortusz után a megszületett gyermeknél előfordulhatnak pszichés megbetegedések és gyakran öngyilkosságot kísérelnek meg. Érdekesség, hogy az öngyilkossági kísérletek periodicitást mutatnak, az év azonos szakában szeretnének meghalni és hasonlóképpen, mint ahogyan és amikor az abortusz megtörtént volna. Ha pl. gyógyszeres terhesség megszakítást végeztek korábban, akkor az egyén is gyógyszerrel vetne véget azéletének. Erre valószínűleg a pszichiáterek sem figyelnek föl, miért is. Sok esetük van és csak az a lényeg, hogy kihúzzák a gödörből a pácienst.
Érintett lehet az a gyermek is, aki abortusz után született meg. 

Egy családfagyógyítással foglalkozó szerzetes leírja könyvében az anya bűntudatát, ami átragadhat a gyermekre is, aki később megszületik.

"Vetélés, vagy abortusz után születő, a következő életben maradó gyermek gyakran hordozza az anya bűntudatát és félelmét. Ez is egy olyan terület, ahol gyógyulásra van szükség."
Forrás: Robert DeGrandis S.S.J.- Nemzedékek gyógyítása

Katona István atya gyógyító lelkigyakorlatában foglalkozik az abortuszon átesett nőkkel és az abortusz után született gyermekekkel. Megállapítja, hogy a nők énképe súlyosan sérül.

"Az énkép sérülését minden vonatkozásban előidézi az abortusz. Nemcsak az anya énképe sérül meg, hanem az abortuszt túlélt (vagy abortusz után újabb terhességből született) gyermeké is, sőt az abortuszt végző orvosé és ápolónőé is; sőt a férj vagy a távolabbi családtagok énképe is. Világméretekben tekintve, az évi 60 millió abortusz legalább 300 millió embert érint. Mély, gyógyíthatatlan sebet jelent ez a társadalom szívében. Van olyan ország, amelyben a nők 70-80 %-a végeztetett már abortuszt (sokan többször is), aminek beláthatatlan lelki következményei vannak. Egy amerikai klinikán két év alatt 60.000 abortuszt végeztek. Két év után több orvos és nővér alkoholista lett, némelyik pszichiátriai
kezelésre szorult, mert állandó rémálmai voltak.

Az abortuszt túlélő (vagy abortusz után született) gyermekek között gyakran előfordul, hogy felnőttkorukra olyan negatív tulajdonságokat tapasztalnak magukban, amelyek gyökerei anyjuk abortuszához vezetnek: bizalmatlanság, félelem, önbizalomhiány, túlzott bűntudat, feszült viszony emberi kapcsolataikban, kételkedés Istenben, reménytelenség. Mindezek csökkentik a pozitív énkép kialakulását, különösen akkor, ha valaki olyan területen dolgozik,
amely emberekkel kapcsolatos: orvos, pap, ügyvéd, tanár, pszichiáter, stb. Bizonyos értelemben ide vezethető vissza az a tény, hogy ezekben a hivatásokban azok közül, akiknekédesanyja abortuszon esett át, sokan rosszul, hanyagul végzik munkájukat vagy könnyen elhagyják hivatásukat. Egyházi pályán - papi és szerzetesi vonatkozásban - sokan már a teológiai tanulmányok kezdetén tele vannak bizonytalansággal; később pedig - felszentelés vagy fogadalomtétel után - könnyen feladják. A legkisebb nehézség miatt is elhagyják hivatásukat.

Az abortuszon átesett nők énképe mélyen megsérül. Sokan panaszkodnak amiatt, hogy félelemérzet, ingerlékenység, agresszivitás, elhidegülés támadt bennük. Nem is beszélve a bűntudatról, depresszióról, alkoholfogyasztásról. Ezek mind-mind befolyásolják az énképet, mert ezeken keresztül az ember elutasítja önmagát, értéktelenségtudatot érez, ami akadályozza munkájában és személyes kapcsolataiban. "
Forrás: Katona István- Gyógyító lelkigyakorlat

Leírtak olyan esetet is, ahol a kisgyermek elhunyt (abortált) testvérével beszélgetett, aki felvette vele a "kapcsolatot" és segítséget kért, hogy imádkozzanak érte és ajánljanak föl szentmiséket a lelki üdvéért. Miután ez megtörtént, a látogatások abba maradtak. A szentek életéből tudjuk, hogy bizonyos esetekben Isten megengedi, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkek felvegyék a kapcsolatot a Földön maradt hozzátartozójukkal vagy mással.Megoldás?

Amennyiben érintett vagy az abortusz bűnében, akkor az első és legfontosabb a bűnbánat. A katolikusoknál a gyónás az ami kitakarítja a lelket, de a protestáns testvéreknek is megvan Jézus irgalmasságába vetett hit. Bátran fordulj Jézushoz, még akkor is, ha a gonosz lélek azt sugallja, hogy neked már mindegy, már minden elveszett. A lelkiismeret furdalhat, de Isten irgalmassága sok mindenre gyógyír lehet.

Sajnos még mindig vannak olyanok, akik az Istent egy dörgedelmes és haragvó vagy bosszúálló Isten képében festik le. Ezzel riogatják a gyerekeket és a felnőtteket. Ez súlyos hiba. Jézus folyamatosan a szeretetet és a megbocsátást hirdette. Meghalt bűneinkért és megváltott minket. 2000 évvel később egy egész naplót íratott Szent Fausztina nővérrel, amiben szinte minden az irgalmasságról szól. Nem büntetni akar, hanem mindenkit megmenteni.
Jézus mondta:
"... Hogy minden lélek dicsérje jóságomat. Bizalmat kívánok teremtményeim részéről. Bátorítsd a lelkeket kimeríthetetlen irgalmam iránti nagy bizalomra. Ne féljen a gyenge, a bűnös lélek közeledni hozzám, még ha több vétke is lenne, mint amennyi homok van a földön, minden elmerül irgalmam mélységében."
Forrás: http://fausztinanover.webnode.hu/products/jezus-az-irgalmas-es-igazsagos/


Szüksége van a nőnek is belső gyógyulásra, ezt célzott imával el lehet érni.

Családfagyógyítással foglalkozó könyvek leírnak eseteket, ahol sikerült a szenvedő és érintett embert is pszichiátriai betegségekből kigyógyítani. Hogyan? Szentmisét ajánlottak fel az abortált magzatért, illetve lélekben megkeresztelték, nevet adtak neki és imádkoztak érte. Volt aki látta (lélekben) felnőtt gyermekét, ahogyan az engesztelő mise után a mennybe került.

Az egyik keresztény szerző így ír a csodás gyógyulásról:

"Több mint hatszáz nyilvántartott gyógyulásnak voltam tanúja, melyek közvetlenül azután következtek be, miután szentmisét ajánlottunk fel olyan kisgyermekekért, akik abortuszt szenvedtek, elvetéltek, halva születtek, akiket születésük után eldobtak, akiket sohase szerettek, vagy akiket sohasem ajánlottak fel megfelelően Jézus Krisztusnak gyászszertartás keretében. Egy ilyen csecsemőkért bemutatott szentmise után megdöbbentő eredményt tapasztaltunk. Sokan érzik a kiváltott gyógyító erő jótékony hatását: nemcsak a betegek, akik részt vettek a szentmisén, hanem olyanok is, akik több mérföldnyire kórházban vagy elmegyógyintézetben vannak, és nem tudhattak a szertartásról, sőt olyan zavart rokonok is, akik más országban élnek."
Forrás: dr.Kenneth McAll-A családfa gyógyítása

Robert DeGrandis egy 12 lépésből álló gyógyítási folyamatot vázol fel abortuszon átesett nőknek.

 1. Képzeld oda elhunyt gyermeked Jézus jelenlétébe.
 2. Látod, ahogyan Jézus átöleli a gyermeket.
 3. Látod, ahogyan Jézus megölel téged.
 4. Kérd az Urat, mondja meg a gyermek nemét.
 5. Adj nevet a gyermeknek. (Általában nem tudni milyen volt, lehet egy fiú és egy lány nevet is adni)
 6. Jézuson keresztül kérd, hogy a gyermek bocsásson meg neked az abortusz miatt.
 7. Kérd az Urat, bocsássa meg neked az abortuszt.
 8. Mindkettőjük bocsánatát fogadd el.
 9. Bocsáss meg magadnak.
 10. Add szeretetedet a gyermeknek.
 11. Látod, ahogyan Jézus fog egy arany kardot és elvág minden negatív emléket, ami a gyermekkel kapcsolatos. 
 12. Látod, ahogyan a gyermeket magával viszi az Úr. Ha akarod, kérd a Szűzanyát is, hogy jöjjön és adja anyai szeretetét a gyermeknek.

A fentiekből megállapítható, hogy bár az abortusz súlyos bűn, mégis van rá bocsánat Isten előtt. A bűnbánat, az ima, a gyermekért való felajánlás lesz a megoldás az abortusz bűneire és negatív hatásaira. 

2014. augusztus 26., kedd

Ján Orosch nagyszombati érsek úr beszédérőlAki figyelemmel kísérte az augusztus 20.-i ünnep szentmiséjét, az talán felfigyelt az érsek úr beszédére. Jómagam észrevettem, hogy nem csak a magyar állam ünnepéről és történelméről esett szó, hanem egy, a blog témájához erősen kötődő témáról is. Igaz, csak néhány sor volt, azonban fontos részt tartalmazott. 

Idézek.

"De vajon hová fejlődött a kereszténység fája, melyet Szent István ültetett el Magyarországon? Vajon ma mennyire meghatározó tényező a keresztény hit? Vagy csak azt vesszük belőle komolyan, ami tetszik, ami éppen megfelel?
Vannak, akik a kereszténységből csak azt fogadják el, ami nekik tetszik, de egyébként az életük Isten nélküli.
Erősödik az újpogányság szelleme, divat az ősmagyar vallást, a táltosok korát emlegetni.
Beárnyékolja népünk életvitelét a fogyasztói szemlélet, az élvezethajhászás és a hedonizmus bálványa.
Nagy kihívást jelentenek az okkultizmus, a spiritizmus és a bálványimádás különböző formái."


Úgy tűnik ez a téma örökzöld, bár a 90-es évek elején sokkal többen és sokkal többet foglalkoztak vele. Örülök, hogy az érsek úr (vagy aki írta a beszédét) megemlítette azt a negatív folyamatot, aminek részei vagyunk. 1945 előtt volt és virágzott a vallás, aztán jött a bő negyven év, amikor meg semmi nem volt, csak a "haza építése". A rendszerváltás után aztán ránk szabadult minden, a vallás és a New Age is a maga megtévesztéseivel. Akkor indultak útjuknak a boszorkányok, mágusok, szellemgyógyászok, jósok, a különböző energia gyógyászok, stb. Egyre több újságban jelent meg horoszkóp, sőt, miután volt rá igény, megjelentek ezoterikus lapok is. 

Most már ott tartunk amiről az érsek úr is beszélt, hogy virágzik minden ami újpogány és az okkultizmushoz köthető. Hozzáteszem ez nem magyar sajátosság, tőlünk nyugatabbra is ugyanez figyelhető meg.
Az újságokon kívül a TV is ontja ránk a mágiát, gondoljunk csak a két kereskedelmi csatornára, az azokon futó ezoterikus műsorokra. Igaz, munkaidőben futnak, de elég sokáig hókusz-pókuszolnak a képernyőn az önjelölt mágusok. Közben lehet hívni jósokat és megtudni mi vár ránk a jövőben. Mindezt többszáz forintért. Rendelhetünk "megáldott" amuletteket és szerencsehozó talizmánokat. A nép meg vevő rá, máskülönben nem menne ennyi ideig a tv-s jóslás.

Divat lett elfordulni a vallástól, divatt lett a "keleti nyitás", hinni mindenben ami nem Istentől való. Csak annak hirdetik. Már Isten nevében megy a jóslás, a reiki, a mindenféle megtévesztő tevékenység. Mert a vallásban éppen csak elmélyült embereket könnyű átverni egy-két szentképpel, a Bibliával vagy Szent Mihály arkangyallal, akinek a "segítségét" a jósok is igénybe veszik.

A fiatalok (és a felnőttek is) az Ouija táblával szórakoznak, mások angyalok után kajtatnak és felveszik velük a kapcsolatot, megint mások a reinkarnációs hipnózisban vélik felfedezni "elfeledett" múltjuk részleteit. 

Szerencsére még ma is vannak olyan katolikus papok és protestáns lelkészek, akik leporolják ezt a régi témát és legalább érintőlegesen beszélnek a New Age, az újpogányság veszélyeiről. Helyes. Minél többször beszélnek a veszélyeiről annál jobban beépül a hívek fejébe és legközelebb már kevésbé tudják őüket átverni pár szentképpel a jósok és mágusok.

Itthon Gál Péter atya a legnagyobb név a New Age elleni harcban, de biztos vagyok benne, hogy a karizmatikus közösségekben is szép számmal találni olyanokat, akik tudják mi zajlik a színfalak mögött. Miért és mennyire veszélyes "fellebbenteni a függönyt" és az okkult tudás birtokába kerülni.

2014. augusztus 21., csütörtök

Okkult és ezoterikus szimbólumok

Szeretnék néhány szimbólumot bemutatni a teljesség igénye nélkül. Vannak közöttük olyanok is, amit bár használnak az emberek/cégek, mégsem tudják mi van mögötte. Úgyis lehetne mondani, hogy átalakult a mögöttes jelentés, új nevet kapott és "megszelidült" a szimbólum.

A béke jele
Ez elég érdekes, mert talán ez az ami átalakult a múltban, és ma mást jelent mint régen.
Sok helyen látni, van aki a nyakában hordja vagy gyűrűn, a fiatalokon meg tornacipőn látni. Jópofának tartják, mert mégis csak a békét jelenti. De biztos vagy benne? Kötődik a nukleáris fegyverkezés elleni mozgalomhoz is, de a köztudatba inkább a hippik által került be. Ruhákon és kitűzőkön használták.

Most jön a lényeg. A jelkép sokkal idősebb mint gondolnánk és teljesen mást jelent. Ősi rúna jelképrendszerekben a halál és a pusztulás a jelentése, tehát gyökeresen eltér attól, mint amilyen jelentéssel később felruházták.
Jelképezi még a csirkelábat is, amit meg a voodoo-ban használnak. Ezek után én erősen elgondolkodnék azon, hogy használjam-e.
Ez pont olyan, mint ahogyan most a mágiát és okkultizmust átnevezték parapszichológiára. Hűha. Így már tudonyos és szelíd felhangja van.


A pentagramm


Ez is visszatekint ránk pár helyről. Honnan is? Lássunk néhány példát.
 

Rengeteg helyen megtalálható, zászlón, sörön, ott a Pentagon épülete, az amerikai zászló. Mindenki ismeri és elfogadottá vált. Nem valószínű, hogy bárki is venné a fáradtságot, hogy utánanézzen eredetének.

"Mitológiailag már a babiloni időkből ismert a pentagram, amely a minden gyámságtól (Isten) megszabadított ember, a legmagasabb lény számára áll, akit stilizáltan ábrázol (lábbal és a magasban széttárt karokkal). "

Megtalálható a szabadkőműves szervezeteknél is.

"A pentagramm sugárzó csillagot jelent: fényhordozó, vagy az olasz szó "illuminati", a letaszított fényhordozó, Lucifer jelképe...
Úgy látszik, hogy az emberiség nagy része Lucifer jelképe alá került, és hatáskörében van. Ahogy a keresztény egyházak oltárán áll a kereszt, úgy áll a sátáni misék oltárain a pentagramm, mint Lucifer jelképe. "

Megfordítva a fekete mágia jelképe.

A szétterjesztett ujjak "V" alakban, a győzelem jeleSzinte nincs is olyan ember, aki ne ismerné ezt a híressé vált képet és főleg a gesztus, a győzelem jele (victory). Nos, ez sem az aminek látszik, de azóta használják sztárok, sportolók és "egyszerű emberek".
Már van aki megkérdezi, akkor mégis mit jelentenek a széttárt ujjak?

"A meghamisított Krisztus jelről, vagy a hamis pápa jeléről van szó.
... Végül a szétterjesztett ujakkal a beavatás magas foka jut kifejezésre. Kb. 1940-ig a legmagasabb beavatottak számára volt ismert. De amikor a szabadkőműves mágiában bízó Churchill 1940-ben attól félt, hogy Anglia áldozata lesz Hitler sikeres kézmágiájának, és Hitler számára a csatornán átvezető szabad úttá válik, ekkor tanácsadója, az ismert sátánista Alister Crowley azt ajánlotta, hogy ezzel a veszéllyel a mágiából ismert széttárt ujjak mágiájával szálljon szembe. A szimbólumot Győzelem-jelként forgalomba hozták."
Most már legalább tudjuk, hogy mi van a háttérben.


A védelem jele


Hivatalos nevén a Triquetra vagy hármas hurok. A szimbólum eredete kelta és a wicca vallásokban keresendő. Társítják a fehér mágiához is. 
Ezt a jelet láthatjuk tetováláson, ilyen például Tóth Gabi hátán van bőven. Mivel igencsak sok köze van az ezoterikus dolgokhoz, így ez nála természetes. Úgy nyilatkozott, hogy a gonosz erők elleni védi, ezért csináltatta.
Különböző ékszereket is készítenek belőle, fülbevalót és nyakláncot, stb.Csak mintegy érdekességként jegyezném meg, hogy a Lyoness logó is erre hajaz. Véletlen?
Sarló és a kalapácsSajnos ezt a szimbólumot volt időnk megszokni és megtanulni több évtizeden keresztül. Szinte mindenkinek a kommunizmus jut eszébe róla. A valós jelentését én sem tudtam, de most ez is kiderül. Kettős jelentése van.

"1.Szabadkőműves holdsarló, egyúttal az apokalipszis "holdja" (Jel 12). A filozófia valláspótlékként általánosítja, ezért egyben a hamis papság jele is.
2.Kalapács, a hatalom és erőszak szabadkőműves és kommunista jelképe, egyezés az 'ököllel', máfelől a szabadkőművesek felemelt tenyerével. Az autokrata elvhez kötött , ezért pszeudo-imperium szimbóluma.


Kéz kör logóÉrdekesség, hogy ez a logó egy katolikus naphoz kötődik amit a németországi osnabrücki egyházmegyében tartottak meg. A forrásul szolgáló könyv szerzője fedezte fel a meghívón és más tárgyakon ezt a logót és "leesett" neki mi van mögötte.

"Nézegettem egy ideig ezt a kézkör-logót, végül félre akartam tenni, s akkor mintha hályog esne le a szememről. Talán a fáradtságom okozta, hogy eddig nem vettem észre? Hiszen már régen elmúlt éjfél. Amit most látok az felháborított. A körbe rendezett öt kéz világosan láthatóvá tesz egy ötágú csillagot, egy pentagrammot! Lucifer jelképét.
... Így ez a kézkör logó három szabadkőműves szimbólumot is tartalmaz (pentagramm, nyitott kéz és szétnyitott ujjak), sőt az egyházi szabadkőművesség is közte van!"


Fordított háromszög

Egyértelműen a gonoszra utal, a mágiában gyakran használják. Ezoterikus körök és tevékenységek is bevették a logójukba, persze nem nagyon tűnik fel, ha valaki elsőre látja.

Gál Péter a következőket írja róla:

"A lefelé mutató hegyű egyenlőszárú háromszög a Sátán-elv ábrája, a fekete mágia jele, az elsötétülés jelképe."

Ez a szimbólum megtalálható az agykontrollban:
"Hangsúlyos és világosan felismerhető a fekete mágia fordított háromszöge."


és a teozófia logójában is.
"Tartalmazza a hindu svasztikát, a farkába harapó ouroborosz kígyót az örökkévalóság és visszatérés, valamint a rejtett erő jeleként. A fehér és a fekete mágia háromszögeivel, és az egyiptomi termékenységvarázsló ankh-jellel. " 
Zárszóként csak ismételném önmagam. Nagy keletje van az ezoterikus tanfolyamoknak, az okkult beavatásoknak. Ezekben előfordulhat, hogy különböző jeleket, szimbólumokat kell használni, aminek adott jelentése. Elmondják neked, hogy mit jelent és elfogadod. Azonban mint a fenti szimbólumoknál is látható, nem biztos, hogy minden az aminek látszik. A szimbólumokat egyesek kisajátíthatták és "új jelentéssel" ruházták fel. Emiatt nem tudhatod, hogy pontosan mit csinálsz és milyen erőket mozgatsz meg, amikor ezeket használod.
Hogy konkrét legyek ott a reiki, a prána, a fekete és fehér mágia. Ezekben biztosan kell szimbólumokat használni. Az utolsó kettőnél nagyjából lehet tudni, hogy mi van mögötte... És a többinél?

Felhasznált irodalom:
Paul Josef Jakobius- Utolsó harc a fény és a sötétség között
Gál Péter- New Age keresztény szemmel

2014. augusztus 20., szerda

Gál Péter atya a magyar exorcista

A HVG-n megjelent egy interjú Gál Péter atyával, akinek híres műve a New Age keresztény szemmel. Ezt sokan ismerik. Azt talán már kevesebben tudták, hogy ő engedéllyel végezhet ördögűzést. Mert ehhez a katolikus egyházban ez is kell.

A cikkben képet kaphatunk az okkultizmus veszélyeire, amire felhívja a figyelmet. Érdmes elolvasni.

Egy rész belőle:

Ferenc pápa elődeinél sokkal gyakrabban emlegeti az ördögöt, a Vatikán pedig nemrég elismerte a nemzetközi ördögűzők társaságát – de mit jelent ez itt, Magyarországon, 2014-ben? Egyáltalán milyen az, ha valakibe belebújik a „gonoszlélek”? Nagy nehezen sikerült találnunk egy magyar exorcista plébánost, aki segített értelmezni az ördög-helyzetet. És akkor már Az ördögűző című filmről is megkérdeztük.

„A pápa lépése azt jelzi, hogy a katolikus egyház vezetése érzékeli és támogatja azt a folyamatot, amelyben újra nagyobb hangsúlyt kap a II. Vatikáni Zsinat előtt és után háttérbe szorult egyházi szabadító szolgálat, amely a gonoszlélek miatt szenvedő emberekkel foglalkozik” – magyarázta a hvg.hu-nak Gál Péter pécsi plébános, hogy a Vatikán nemrég hivatalosan elismerte az Ördögűzők Nemzetközi Szövetségét. Nem véletlenül őt kérdeztük a lépés jelentőségéről: 1988-ban az akkori megyéspüspök őt bízta meg az exorcista, vagyis az ördögűző feladatainak ellátásával, és azóta nemcsak a pécsi egyházmegyéből, hanem az egész országból érkeznek hozzá segítségkérők. Sőt, a pécsi plébános már a határon túl is végzett ilyen szolgálatot, Olaszországból például többször megkeresték már.
Az Ördögűzők Nemzetközi Szövetségének a L'Osservatore Romano vatikáni lapban közzétett elismerésének híre végigsöpört a világon, hiszen az exorcizmus gyakorlata máig vitatott. Gál Péter szerint viszont a szövetség egyházjogi megerősítése – amelyet június 13-ra, egy nevezetes és sikeres ördögűző szentnek a napjára, Páduai Szent Antal ünnepére időzített a Vatikán – nem ok nélkül történt: „a szenvedőkre odafigyelő lelkipásztorkodás mindenfelé egyre erőteljesebben tapasztalja meg a démoni zaklatások elszaporodását, elsősorban a fiatalok körében”.

A teljes cikk elolvasható itt. 

2014. augusztus 19., kedd

Gyógyító és szabadító imákAz egyik oldalamon többféle gyógyító és szabadító ima található. Természetesen egyéb témakörökben is vannak még jó imák, pl. rontás ellen, a Szűzanyához, a tisztítótűzben szenvedő lelkekért, stb. Ajánlom mindenki figyelmébe!

Az oldal elérhető itt: http://imak.oldalunk.hu/site.php?sd=imak

2014. augusztus 17., vasárnap

Okkultizmus hatásai az utódokra

Egy korábbi bejegyzésben már foglalkoztam a témával, akkor kiderült mikre lehet hatása a mágia és az okkultizmus gyakorlásának. Emberek, helyek, tárgyak. Most maradnék az embereknél.

Elnézést, hogy ismétlem önmagam, de újra csak azt tudom írni, hogy nagy divat lett foglalkozni az ezotériával, mágiával okkultizmussal. Nagyon könnyű hozzájutni az információkhoz, tele van vele az internet és könyvek tömkelege foglalkozik a témával. Jómagam kétfelé bontanám az okkultizmussal foglalkozó embereket. Vannak akik valamilyen saját cél érdekében próbálkoznak vele, és van az a réteg, aki egyértelműen pénzkereseti lehetőséget lát benne. Nem is alaptalanul. Elég jó lehet vele keresni, legalábbis vastagan fog a mágusok ceruzája a honlapok szerint. Egy órás szolgáltatásért elkérnek akár 5000 Ft-ot is.
A lényeg, hogy rengetegen foglalkoznak vele és nem gondolnak arra milyen lavinát indíthatnak el. 
Amorth atya könyve szerint Olaszországban több millióan foglalkoznak hivatásszerűen vagy csak magáncélra mágiával. Ez borzalmas nagy szám. Összehasonlította az ottani katolikus papok számával, ami jelentősen elmaradt tőle.

Mit mond a mágiáról a Biblia?


Egyértelműen elítéli. Az Ószövetségben név szerint említik a tiltott dolgokat. Ide tartozik a halott idézés, a tűzönjárás, a csillagjóslás, mágia, stb. Meglehetősen keményen fogalmaz a Szentírás, tiltja ezeket a tevékenységeket, sőt halállal lakoljon aki ilyet cselekszik.
A leghíresebb a témához kapcsolódó rész, amikor Saul elmegy a halottlátó asszonyhoz és Sámuel szellemét szeretné megidéztetni információért. A halottlátó megjósolja Saulnak a halálát. Nem egyértelmű, hogy ebben az egy esetben Isten megengedte-e a halott lelkének megidézést, vagy csak démonok "szórakoztak", mint ahogyan ma is teszik. 

Nem lehet kihagyni azt sem, hogy az Úr harmadíziglen megbosszulja az atyák vétkét a fiaikon. Ez ma is érvényes, pont erről szól a családfagyógyítás elmélete és a bejegyzés.


Hogyan hat az okkultizmus az utódokra?


A családfagyógyítással foglalkozó keresztény írók szerint a bűn által a démonok jogot formálnak ránk és utódainkra. Természetesen itt most nem egy cukorka eltulajdonításáról van szó. Sokkal keményebb bűnökről amibe az okkultizmus is beletartozik. Amennyiben az alapokat vesszük, akkor a mágia során Istent megkerülve "idegen erőket" vesznek igénybe az adott cél eléréséért. Talán sokan nincsenek vele tisztában, hogy Isten előtt nincs fehér és fekete mágia csak mágia. Nem számít, hogy te mire akarod felhasználni.

A gonosz mindig benyújtja a számlát. Nem elégszik meg veled, jogot formál gyermekedre és unokádra is. Szerencsére Jézus Krisztus által szabadulást nyerhetünk ebből a megkötözöttségből.

John H. Hampsch szerzetes pap szakértője a családfagyógyításnak és a gonosz hatásainak. Könyvéből idézek idevágó részeket, mert ezek világítják meg legjobban mennyire súlyos hatásai vannak az okkultizmus gyakorlásának.
A generációs bűnök egyaránt okozhatnak testi és lelki betegségeket, öngyilkosságot, stb. A leggyakoribb a depresszió, különböző pszichózisok, schizofrenia és más elmebetegségek.

Feltették a kérdést Hampsch atyának, hogy az ördög hogyan kapcsolódik a transzgenerációs bűn folyamatába. Azt válaszolta, hogy számtalan módon ronthatja az életminőséget, nem csak betegségek által. Okozhat szegénységet, munkanélküliséget, válást, bűnözést. Azért ebből nem az következik, hogy minden bokorban démonokat kell látni és mindenért őket okolni.

Hampsch atya könyvében az egyik kérdés a bűnök súlyossága és következmények közötti összefüggést firtatja. Az okkultizmussal kapcsolatban a következőket olvashatjuk:

"Az ördög imádásának és az okkult praktikáknak messzire nyúló következményei vannak. "Akkor én fordítom arcomat az ellen az ember ellen s rokonsága ellen, s kiirtom népéből őt és mindazokat, akik egyetértettek vele " (Lev 20,5) Ennélfogva az okkultizmus (még az asztrológia gyakorlása is) gyakran a család széthullásával jár, ellenségeskedéssel, válással, stb. A válás és a depresszió rendkívül gyakori azok között, akik asztrológiával foglalkoznak, illetve a leszármazottai között. "

A szerzőtől megkérdezték, hogy mit lehet tenni, ha démoni befolyásra gyanakszanak. "Érdekes módon" itt is előkerült az okkult szál.
A démoni befolyásnak több kiváltó oka lehet, ilyen a kábítószer használat, deviáns szexuális magatartás, ezotéria és okkultizmus, spiritizmus.
Felsorolja azokat a cselekményeket, amiket különösen veszélyesnek tart.
"Az okkult praktikák skáláján belül, démoni befolyást terjesztőnek kell tekintenünk többek között az asztrológiát, az ábécés táblák használatát, a médiumokkal történő tanácskozást, a szeánszokon való részvételt, a jóslás gyakorlását és a jósoltatást, a tarot kártyák használatát, a ragaszkodást a reinkarnációs tanokhoz, a keleti vallások gyakorlását, melyek Krisztust prófétának tartják, de nem Istennek, a népi gógyítókhoz járást, a voodoo, a tenyérjóslás, a számmisztika, a lélek-utazás gyakorlását, a tealevelekből való jóslást, a santaria, a kultikus praktikák, a Kabala gyakorlását, valamint, ha boszorkány vagy átok áldozatául esik az illető, illetve ha másokat megátkoz."

Hampsch atya kapott egy nagyon jó kérdést, ami gyakorlatilag választ ad fentebb feltett kérdésre. Íme a kérdés:
"Sok rokonom foglalkozott boszorkánysággal. Nagyobb hangsúlyt kell erre helyeznem, mint a többi családi bűnre?"

A válasz számomra egyáltalán nem volt meglepetés.

"Az okkultizmus bármely formájában való részvételnek, a sátánimádattól az asztrológiáig, mindig súlyos következményei vannak a családfára nézve. Démoni erők telepedhetnek az emberi személyiség dimenziójára, és így továbbörökítik magukat, újra rátelepszenek a következő generációkra. A démonok által átörökített legmakacsabb rendellenességeket, az okkultizmust gyakorló ősök bűnei eredményezik. Számtalan esettanulmány támasztja alá ezt a tényt. "

Az esettanulmányoknál megemlíti dr.Kurt E Koch-ot, aki könyvében több esetet is megemlít. 40 év alatt 100 országból tett utazásából merítette a tapasztalatait. 
Az egyik tipikus eset egy fiatalember, aki epilepsziától szenvedett. Nem tudtak rajta segíteni. A betegség mellett nehézséget okozott számára a vallás gyakorlása és az imádkozás. A témában jártasak már biztosan felkapják erre a fejüket és arra gondolnak amire én. Igen, itt már démoni befolyásról lehetett szó. Kiderült később, hogy a férfi anyja és nagyanyja boszorkánymesterek voltak. Okkult gyógymódokban részesült gyerekkorában. Miután imádkoztak érte és megtagadta ősei okkult praktikáit, meggyógyult.
Ismét egy fontos rész, ezért idézek. 

"Lehet, hogy egyetlen ehhez hasonló történet sem bír túl nagy jelentőséggel önmagában véve, de amikor a gyógyulási (szabadulási) folyamat számtalan esetben megismétlődik , és ugyanazokkal a hatásokkal, az embernek el kell gondolkodnia, hogy az okkult praktikák nagy valószínűséggel - ha nem is teljes bizonyossággal- kihatnak azoknak a leszármazottaira, akik gyakorolják őket. Ezek az esetek azonban azt is megmutatják, hogy van mód arra, hogy elvágjuk a köteléket a családfán belül." 

A szerző ismét felhívja a figyelmet arra, hogy ha a szülők okkult dolgokkal foglalkoznak, annak súlyos következményei lehetnek az utódokra. Többnyire vannak is. 

A könyvben egy másik lényeges kérdés is felmerül. Milyen fokozatai lehetnek az okkult fertőzésnek. Ha ezt valaki felismeri, akkor már könnyebb a megoldást megtalálni rá. 
dr. Lechler pszichiátrián volt igazgató főorvos harminc éven keresztül. Mellette dolgozott keresztény tanácsadóként is, így volt bőven tapasztalata mind orvosi mind spirituális téren. A következő fokozatait állította fel az okkult fertőzéseknek:

 • Az első az okkult elnyomás, amely sokáig búvó patakként működik. Általában későbbi esemény vagy betegség miatt derül ki a probléma. 
 • A második a démonizáltság (ami nem egyenlő a megszállottsággal). Ekkor nehézségbe ütközhet a keresztény tanácsadás. 
 • A harmadik a rögeszme, kényszerképzet, amikor a beteget folyamatosan a sötétség erői irányítják, különösen a mentális folyamatait.
 • A negyedik a megszállottság ami szerencsére ritka, azonban ez a legsúlyosabb fokozat. A Biblia több ilyen esetről beszámol, gondoljunk csak a gerazai megszállottra. Egy egész légió volt benne. 

Bár ismétlés, de leírom. Hampsch atya (és még sokan a téma szakértői) a következő betegségtípusokat/problémákat sorolja fel, mint az okkultizmus következményei:
 ellenállás a vallással és imával szemben, jellembeli változások (dühkitörések, vitatkozó hajlam, kapcsolati problémák), drog és alkohol függőség, irányíthatatlan kéjvágy, depresszió, melankólia, az elmebetegség különböző fajtái, médiumi képesség kialakulása.

Valószínűleg a keresztény pszichiáterek sem teszik gondolnak az anamnézis felvétel során az ősök okkult cselekedeteire. Valljuk be, furcsán is nézne a beteg, ha az orvos megkérdezné tőle, hogy "Uram! Foglalkozott boszorkánysággal vagy mágiával/okkultizmussal valamelyik őse?" Valószínűleg ez nem történik meg, de legalább magában feltehetné a kérdést, főleg ha nem tipikusak a tünetek és az előzmény.

Érdekes kérdés, hogy már magzati korban megfertőzödhet-e az ember az okkultizmus miatt. A válasz igen.

"Számtalan példát sorolhatnánk arra, hogy az okkultizmus által a gonosz lélek hogyan tudja átvenni az irányítást egy család fölött, és mély sötétségbe vezetni az egymást követő nemzedékeket. Különösen az emberi élet nagyon érzékeny időszakában, a méhen belüli életben, ha az anya a terhesség alatt okkultizmussal foglalkozott, különösen, ha boszorkányokkal, jósokkal, kuruzslókkal, stb. állt kapcsolatban. A magzat elkaphatja a fertőzést, és az életben furcsa magatartást tanúsíthat, vagy bizarr esetek áldozatává válhat, amilyenek például az ismétlődő üzleti kudarcok, az átlagosnál sűrűbben, titokzatosan eltűnő tárgyak a környezetben, hajlamosság a balesetekre, különc viselkedés, szorongásos állapotok és gyakori lidérces álmok."


Jómagam is több történetet olvastam, ahol magzati korban fertőződött meg a gyermek. A későbbi élete igazi vesszőfutás volt, míg el nem került egy exorcistához, aki felderítette a baj gyökerét. Volt olyan gyermek, akit az édesanyja az ördögnek ajánlott fel, hiszen sátánista volt.
A magzati kor különösen azért veszélyes, hiszen akkor még a gyermek nem tartozik Krisztushoz, hiszen nincs megkeresztelve. Kicsit talán olyan a helyzet, mintha tűzfal és vírusirtó nélkül interneteznénk. Sokkal jobban ki vagyunk téve a támadásoknak.

A fő probléma a "fertőzött" emberekkel, hogy sokan nem jutnak el szakemberhez, akik felderítik meglévő problémáik eredetét. Maguk az érintettek sem gondolnak arra, hogy a sorozatos problémák oka valamelyik felelőtlen előd volt.

Mi a megoldás? Általában a szabadító ima saját részre, az, hogy imádkozz és mondass misét őseidért. Kérj bocsánatot Istentől a szülők/nagyszülők bűneiért. Ajánld őket Isten kegyelmébe és kérd, hogy Isten legyen irgalmas hozzájuk.
A családfagyógyítás eszközeivel és Jézus kegyelmeivel megszabadulhatsz az okkultizmus mellékhatásaitól, a generációs bűntől.


Az okkultizmus, a mágia és az ezotéria az ördög homokozója. Ebbe sok "kisgyermek" betéved abban a hiszemben, hogy biztonsággal tudja kezelni a homokozó játékait. Aztán rájönnek, hogy nem így van. Akkorra azonban már nyakig benne vannak a "játékban" és nem könnyű kiszállni onnan.

Hampsch atya könyve jól rávilágít az okkultizmus hatásaira az utódokra. Ha te mágus, boszorkány, jós, stb. vagy, akkor gondolj arra milyen lavinát indíthatsz el. Lehet, hogy a célok jók lennének, de az eszköz nem az.
Isten nem véletlenül tiltja a gonosz erőkkel való "üzletelést" hiszen semmi nincs ingyen. Ne bolygasd a halottakat, ne jósolj, nem használj asztrológiát, ne használd a mágia eszközeit.

Az Isten szeret minket, hiszen elküldte Szent Fiát, hogy megváltson minket. Jézus világosan megmondta, hogy a Mennyei Atya tudja mire van szükségünk. Imádkozz és kérj! Add át életed Jézusnak! Bízz az isteni gondviselésben!

Felhasznált irodalom:
John H. Hampsch C.M.F.- A te családfád gyógyítása

2014. augusztus 16., szombat

A szabadító ima ereje

Kedves Olvasók!

Most egy katolikus pap (Foldi Tibor atya) blogját szeretném egy kissé reklámozni, aki maga is aktívan harcol a gonosz ellen. Jó eredménnyel. Természetesen az ellenség is visszavág. Sok szép írás olvasható a blogban a mindennapi küzdelmekről, Jézus és a Szűzanya kegyelmeiről, a gonosz erejéről. 
A blog bejegyzései erősen kapcsolódnak a blogomhoz, az atya sokat foglalkozik az okkultizmussal, szabadítással.

Egy rövid részletet közlök az egyik bejegyzéséből.

Ő a Szabadító

Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.
Mk16.17


Fél évig tartott, míg sok -sok lelki beszélgetés alatt végre egy bonyolult és nehéz lelki esetről úgy gondoltam, hogy kellően feltérképeztem minden oldalról és arra a bizonyosságra jutottam, hogy az adott Személy démoni befolyásoktól szenved. Ha az eset súlyosságát egy tízes skálával szemléltetném, akkor szegény szenvedő léleknek nyolc pontot kellett volna, hogy adjak. Azt tudtam, hogy a Testvér nem megszállott, mert annak három típusos jegyét nem mutatta. Lassan állítottam fel a diagnózist, mert a Testvér rendszeres gyónó és áldozó volt, ugyanakkor nekem káplánként ez volt az első ilyen nehéz esetem.
Két tapasztalt és fölkent Segítővel fogtam hozzá a szabadító szolgálathoz. A szolgálat előtt sokat imádkoztam együtt a Segítőkkel és magam három napos böjtöt vállaltam. Három napig csak vizet ittam és semmit nem ettem, még üres kenyeret sem. Én is csodálkoztam azon, hogy közben nem lettem rosszul, mert ez volt az első ilyen drasztikus böjtöm és ráadásul közben nehéz fizikai kerti munkát is végeztem a kápláni munkák mellett.

A teljes cikk elolvasható itt.