"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2014. június 30., hétfő

Az ördög legnagyobb átverései

A lentebb olvasható sorrend és a benne foglaltak magán véleményemet tükrözik. Talán az első kettő tényleg dobogós helyet érdemel. A felsorolás nem teljeskörű, de a lényeg szerintem benne van.

Egy alkalommal olvastam egy történetet, melyben a gonosz cselekvéseit egy prizmához hasonlítják. A Nap fénye áthatol a prizmán, ami megtöri azt és alkotó színeire bontja. Ettől függetlenül a forrás a Nap, még ha a fénye fel is bomlott alkotó elemeire. Ugyanígy van ez a különböző okkult és ezoterikus démoni megtévesztésekben. Más-más néven fut, de ugyanaz áll mögötte. A hazugság atyja, akinek a butus és hiszékeny embereket nem nagy kunszt megtéveszetni és minél messzebb vinni Istentől a kárhozat felé.  

Az alapokból kell kiindulni a történet megértéséhez. Azt mindenki tudja - vagy legalábbis sokan- hogy Isten NEM TEREMTETT ördögöket, az angyalok Lucifer vezetésével fellázadtak Isten ellen, így váltak ördöggé. Fő céljük Isten munkájának lerombolása, minél több lélek pokolba taszítása. Vannak akik önként adják magukat, másokat meg kell téveszteni ehhez. 

Az ördögök akarattal, ismerettel és intelligenciával bíró szellemi lények. Egymással képesek kommunikálni, eltérő hatalommal és tudással bírnak, hiszen az angyalok sem egyformák.
Képesek hatni az ember gondolataira, képesek sugallatokat és képeket létrehozni. Az ismeret révén életünk cselekvései nyitott könyv számukra, ismerik gyenge pontjainkat, melyeken keresztül kísérthetnek, bűnbe vihetnek minket. 
Meg kell különböztetni a rendes és rendkívüli megnyilvánulásait. 

Lássuk a felsorolást.

A legelső helyet az első emberpár megkísértése és bűnre csábítása kapja. Az édenben a sátán azt ígérte Ádámnak és Évának, hogy nyugodtan ehetnek a fáról, mert semmi bajuk nem lesz, sőt olyanok lesznek akár az Isten. Mindent tudni fognak és nem halnak meg. Mint azt ma már tudjuk, súlyos hiba volt hinni a sátánnak, mert a "bűn zsoldja a halál" melyben részünk van. Rábírta őkez az Istennel szembeni lázadásra, az engedetlenségre. Bűnt követtek el. Ez a lényeg. 

Második helyre egy főleg napjainkra érvényes közvélekedés lépett, miszerint az ördög mint olyan nem létezik. Csak a mesékben és a középkorban létezett, ma már nem kell vele számolni. A helyzet súlyosságát az mutatja, hogy nem csak az ateisták vagy materialisták nem hisznek benne, de még egyes keresztények sem. Gondoljunk csak bele a New Age mit hirdet. Nincs bűn, nincs Isten csak valami homályosan megfogalmazható "magasabb intelligencia." Ördögről, gonoszról egy szó sem esik. Visszatérve a gondolatmenethez. Ha valami nincs, akkor attól nem kell félni, nem kell tőle tartani. Ez a dezinformáció az ördög malmára hajtja a vizet, hiszen így tökéletes aknamunkát tud végezni. Bármit megtehet, nem kell attól tartania, hogy lelepleződik. Pont olyan mint a jó mesterlövész, aki beleolvad a környezetébe és nem veszed észre csak amikor már késő. Vagy akkor sem. 

Amorth atya a híres olasz exorcista könyvei némiképpen ellene mondanak az ördög "nem létezésének", hiszen emelkedő aktivitásról számol be. Jézus második eljövetele minden nappal közelebb van, de ennek idejét senki sem tudja. A gonosz azt viszont tudja, hogy neki időből egyre kevesebb jut, így egyre vadabbul és nyíltabban intézi támadásait. Jézus a Bibliában számtalan alkalommal figyelmeztetett, hogy vigyázni kell a hazugság atyjával, mert félrevezeti az embert. Ez ma is igaz. 

A harmadik helyre egy több ezer éve gyakorolt tevékenységet tettem, ez a spiritizmus, a halottidézés, a channelling. Sokan szeretnének kapcsolatot teremteni elhunyt hozzátartozójukkal, mert maradtak megválaszolatlan kérdések vagy csak szeretnék tudni hogy van "odaát". Erre megoldást kínálnak a halott látók, a jósok és szellemidézők. A Biblia szigorúan tiltja az efféle tevékenységet, hiszen az Ószövetségben több helyen is találhatunk erre utalásokat. A ma embere már nem veszi ezt komolyan, illetve nem olvassák (tisztelet a kivételnek) a Bibliát így nincsenek tisztában ezzel a tiltással. 
Nos, aki kapcsolatba akar lépni az elhunyt családtagjaival, az ma könnyen talál ehhez "szakembert", aki létrehozza a "kapcsolatot". Az internet és az ezoterikus újságok telis tele vannak ilyen hirdetésekkel. 

Az a félelmetes a dologban, hogy működik az információ átadás. Korábban már írtam, hogy vannak sokan akik csalók vagy jó ember ismerők és gyakran "ráhibáznak" a dolgokra. Általánosságban beszélnek, de néha jól beletalálnak a közepébe. A másik oldal az, aki valóban kapcsolatban áll a (szerinte) halottakkal. Az éppen aktuális érdeklődőnek valóban elárulnak olyan dolgokat, melyeket csak ők maguk tudnak és senki más. És itt jön az átverés része a dolognak. A cikk elején pont az áll, hogy az ördög rendelkezik azzal az ismerettel, ami az egész életedet, a családodat lefedi. Így könnyű dolga van. Meg tud olyan dolgokat is mondani a médiumnak/halott látónak, melyet rajtad kívül más nem tud. Te ezt elfogadod és máskor is visszamész információkért, amivel már a megkötözöttség is kialakul. Függővé válsz. 

A negyedik hely (innentől nem számít a sorrend) a magasabb intelligenciáé és a szellemi vezetőké. Vannak leírások, ahol tanácsadóknak vagy belső vezetőknek is hívják őket. A szellemi vezetőkkel és a magasabb intelligenciával már több helyen is találkozhattunk. Ott vannak az agykontrollnál, a rekinél, a transzcendentális meditációnál, a szellemgyógyászatnál, a belső gyermek tanfolyamnál és még sok más nem említett ezoterikus/okkult praktikánál. A hivatalos verzió szerint ők elhunyt emberek lelkei, magasabb rezgésű és magasabb szinten lévő entitások, akik segítik az embereket. Segítenek a gyógyításban, segítenek a döntéshozatalban, a bennünk lévő istenség megtalálásában, stb. , egyszóval nélkülözhetlenek életünkben. Van azonban egy kis probléma, amennyiben a Bibliából indulok ki. Isten megteremtette az angyalokat (akiknek egy része ördöggé vált), az embert és a világmindenséget. Benne a bolygókkal, a növényekkel és az állatokkal.

 Itt szó sincs semmiféle embert "segítő" magasabb intelligenciáról vagy szellemi vezetőkről. Főleg olyanokról nem akik okkult és ezoterikus praktikákon keresztól lépnek velünk kapcsolatba. A fő probléma az, hogy igazándiból ne is tudjuk kik őt. Az, hogy szellemi vagy belső vezető meg magasabb intelligencia olyan fogalmak, melyek mögé bármi elbújtatható. Ez olyan ártatlannak tűnik, sőt még pozitív csengése is van. Vezető, intelligencia, tanácsadó. Ezt hallva mindenki örül neki. Véleményem szerint démonok, mert nem állhat más mögöttük. Persze, aki nem hisz nekem tegye próbára őket. Mert lehet. Imádkozzatok együtt. Vagy csak mondjátok el együtt egy dicsőítő imát. Vagy mondja el egyedül a magasabb intelligencia. Neki aztán nem fog a nehezére esni. Mondasd el vele a következőt:

Dicsőség Istennek, Dicsőség Jézus Krisztusnak! 

Amennyiben nem ezt mondja vagy semmit nem mond, akkor bizony baj van. Ha meg elkezd káromkodni akkor egyértelmű a helyzet. Az ördögök bárminek ki tudják adni magukat és bárminek is hívhatod őket, a lényeg ugyanaz lesz. A megtévesztés, a függőség kialakítása, Istentől való elszakítás. Ha valaki meghal, akkor az Isten ítélőszéke elé kerül és tetteinek megfelelő helyre jut. Nem valószínű, hogy "átalakul" magasabb rezgéső szellemi vezetővé és tanácsadóvá. Hatalmas átverés az egész, de nem kell, hogy téged is átverjenek ilyennel.

Angyal kommunikáció, angyal inkorporáció. Bevallom őszintén, ez az egyik kedvencem. Egyre több angyalos oldallal találkozni. Mit kínálnak ezek az oldalak? Kapcsolat az angyalokkal, gyógyítás az angyalokkal, tanácsadó angyalok, angyal inkorporáció. Ha nagyon leegyszerűsítem a helyzetet, akkor a weblapok szerint az angyaloknak van ránk szükségük -néha nekünk is- és alig várják, hogy kapcsolatba léphessenek velünk. Ők a nagybetűs szeretet és jóság. Mindenért angyalok felelnek, a sikerért és gazdagságért is. Talán meg kellene állni egy szóra.

Az igazi angyalok folyamatos kapcsolatban állnak Istennel, kizárólag Őt szolgálják. Velünk az őrangyalunk van kapcsolatban, de hozzá is csak imádkozhatunk, megkérhetjük, hogy vigye el kéréseinket a Mindenható Isten elé. Nem tudjuk rángatni és parancsolgatni neki. Az angyalok Isten parancsára cselekszenek, Isten akaratát teljesítik. A Biblia sok helyen említi őket, azt is tudjuk, hogy különböző "fajtájú", beosztású angyal létezik. A legmagasabban a szeráfok és a kerubok vannak. Nekik van a legnagyobnb hatalmuk. Amikor kapcsolatba lépnek az emberrel, az mindig fenséges, az információkat gyorsan és mindenféle fecsegés nélkül adják át. Sok esetben nincs nevük, csak úgy említik őket, hogy az Úr angyala vagy Isten angyala. Mivel folyamatosan kapcsolatban állnak Istennel, tökéletes boldogságban élnek, nincs szükségük az emberre.

Nézzük a felmerült problémákat és kérdéseket az (ál)angyalos portálokkal, könyvekkel kapcsolatban.


  • Mivel az angyalok Istennek engedelmeskednek, nem lehet őket megidézni és rángatni. Írnak gyertyát, kristályokat, stb. Mindez és a idézési szavak csak mágia. Az ördög viszont kiadja magát angyalnak is ha kell, őt meg tudod idézni. 
  • A Bibliából kiindulva kevés angyal nevét tudtuk meg. Nekik is csak azért lehet nevük, mert nekünk embereknek van erre szükségünk, hogy tudjuk valamihez kötni. A többi esetben nincs megnevezve az angyal. Honnan van akkor az a sok angyal név, amihez különböző funkciókat is társítanak? Biztos vagy benne, hogy angyal áll mögötte? 
  • Ami a legdurvább és nem üti ki sokak szemét az az angyal inkorporáció, vagyis az angyal testünkbe fogadása. Itt kellene a vészcsengőnek legjobban szólnia. Jegyezd meg! Az angyaloknak SOHA nincs szüskégük az ember testére. Istennel tökéletes kapcsolatban állnak, minek nekik egy porhüvely? Az ördögnek annál inkább, hogy kínozhassa és bűnre majd a kárhozatba vigye az embert. Bármelyik oldal vagy könyv állíthat bármilyen hű de frenetikus élményeket és extra képességeket. Mindez átverés! De hatalmas. Az ördög monduk kiadja magát Penzielnek (Nincs ilyen név, most találtam ki). Megidézed és magadba engeded. Még az elején segít és béke és nyugalom tölt el vele. Megkapod a sikert és a gazdagságot vagy valami extra tudást. És utána? Hogy szabadulsz meg tőle? Mert egy idő után nem csak tanácsokkal lát el, hanem elkezd követelőzni, átveszi az irányítást fölötted. Senki nem tud nekem sem a Bibliából, sem a magán kinyilatkoztatások küzül egy példát hozni, ahol egy angyal megszállta volna az embert. Sehol, mert ilyen nincs! Ember! Ébredj föl! Ne higgy az angyalos könyveknek, nem így működnek!    
Véleményem szerint az angyalos az egyik legjobban sikerült átverés az ördög részéről. Sokan besétálnak a csapdába teljesen gyanútlanul. Te ne légy közöttük! Ebben az esetben is ugyanazt tudom javasolni mint a szellemi vezetőknél. Kérd meg angyalodat (ha tudsz vele kommunikálni), hogy egy kicsit dicsőítse már Istent, mert te annyira szeretnéd ezt hallani. Mivel angyal, úgyis folyamatos kapcsolatban áll vele, igazán nem okozhat problémát neki ez a kis apróság. De ne csak úgy ködös megfogalmazással, hanem mondja ki. Dicsőség Istennek, dicsőség Jézus Krisztusnak! De lehet ezt még cifrázni. Az angyalok is tisztelik a Szűzanyűt a Világ Királynőjét. Kérd meg angyalodat, hogy mondja ki: Áldott legyen a Szűzanya! Szerintem fog neki menni. Már ha igazi angyal.

Agykontroll, Transzcendentális meditáció, kundalini jóga, megváltozott tudatállapot. Ez lesz a befejező rész. A fogalmakat még lehetett volna tovább sorolni, de az alapja mindnek ugyanaz. A megváltozott tudatállapot. Ezen van a hangsúly, erre kell figyelni. Isten az embert úgy teremtette, hogy alap esetben zárva vannak azok a kapuk, melyeken keresztül kapcsolatba kerülni a "függöny mögötti" világgal. Sőt! Az Ószövetségi részben kifejezetten tiltja a varázslást, a jóslást, a halottak megdizését, a mágiát, a tűzönjárást. Nem véletlenül. Tudja az Isten mennyire veszélyes ez a terület az ember számára, mert a gonosz hatalma van mögötte.

A megváltozott tudatállapot az, ami kinyitja azoknak az erőknek az ajtót, amimek csukva kellene lennie. Emlékezz rá mit mondott Jézus, hogy Ő a kapu, amelyen a juhok ki és bejárnak. A tolvaj nem a kapun megy be a juhokhoz, hanem más helyen. Azért jön, hogy öljön és raboljon. Jézus az egyetlen Út.
A TM, a kundalini leírások és elbeszélések szerint hatalmas élményel járhat, de egyben megvan a veszélye. Egyesek hatalmas békét és a világmindenséggel való egyesülést írnak le, testen kívüli élményt, stb. Mások utána rettegnek, megmagyarázhatatlan félelmeik vannak, idegen jelenlátet éreznek, pszichiátriai betegségek alakulnak ki náluk.

A megváltozott tudatállapot esetén kikapcsol a kontroll, kinyílnak a képzeletbeli kapuk és az jön be ami csak akar. A gonosz nem vár sokáig, rögtön lép. Lehet, hogy ad egy kis extázist, de cserébe hatalmat kap fölötted. Te vagy aki beengeded az életedbe, még akor is, ha átver. De nagyon. Ennek mestere. Volt rá több ezer éve és egyébként is magas intelligenciával rendelkezik. Nem nehéz neki.

A reiki. Sajnos nem lehet ezt sem kihagyni, főleg miután több helyen is olvastam, hogy Jézus is reikit használt a gógyításai során. Ez egy vadmarhaság. Vannak azonban nem kevesek, akik vágynak erre az isteni hatalomra, hogy másokat gyógyítsanak. Ezért mindent megtesznek. Fizetnek és okkult beavatás keretében megkapják ezt a "gyógyító erőt". Azt senki nem kérdezi meg honnan van, mert mindenki elfogadja az univerzális vagy isteni energia elméletet. A behangolás során megnyitod magad ismeretlen erőknek, a sok kellemetlen mellékhatás meg "természetes" velejárója" a folyamatnak. Megtisztulunk. Mondják sokan. Igen, de minek is és mitől? Az ördög, a hazugság atyja nagyon jó a megtévesztésben. Volt ideje tapasztalatot szerezni.

Hívhatjuk Isten majmának is, mert mindenben próbálja utánozni, de csak torz utánzat lesz a végeredmény. Ide sorolnám ezeket az "energia gyógyításokat" is. Próbálja Istent utánozni és mézesmadzagként az embernek felkínálni. Mit kér cserébe? Nem sokat... Kontrollt feletted. Ja, hogy te ebbe nem egyeznél soha bele? Nem számít. Átver. Egyszer behangolnak, utána meg imádhatod a plagizátort a különböző szimbólumokon, mantrákon keresztül. Kapsz igazi gyógyító erőt? Nem. Mai napig nem sikerült klinikai vizsgálatokkal bizonyítani nagy számú résztvevőn, hogy hatásos lenne. Egy valamit tudni kell. Isten sem gyógyít meg mindenkit, mert ennek sok akadálya lehet. A legfőbb akadály a bűn.  
Sokakat a jószándék vezet, amikor ilyenre adják a fejüket, de a pokol felé vezető út is jószándékkal van kikövezve. Már hallom, mikor egyesek azt mondják, hogy évek óta foglalkoznak vele és nincs benne semmi ördögi. Sokakat "meggyógyítottak" vele. Nos, az ördög sem hülye. Nem kezdheti rögtön a legdurvább megnyilvánulással. Csak kis lépésekben szabad tevékenykedni. Itt egy kis "megtisztulási" folyamat, ott meg egy kis személyiségváltozás (régi dolgokat elhagyni, új szokásokat venni fel, stb). Tényleg nem feltűnő, de egyre beljebb kerülsz a ragacsos hálóba és a végén talán már késő. A lassan megfőlő béka esete ez.

Használd az eszed és a megkülönböztetés adományát! Ne dőlj be mindennek, ami elsőre jónak tűnik.

Nem sorolom tovább az okkult dolgok taglalását, mind mögött a gonosz rejtőzik csak álarcban. Bárány bőrbe bújva. Te kit választasz? A hazugság atyját vagy az Igazságot, Jézus Krisztust?  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése