"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2014. június 30., hétfő

Az ördög legnagyobb átverései

A lentebb olvasható sorrend és a benne foglaltak magán véleményemet tükrözik. Talán az első kettő tényleg dobogós helyet érdemel. A felsorolás nem teljeskörű, de a lényeg szerintem benne van.

Egy alkalommal olvastam egy történetet, melyben a gonosz cselekvéseit egy prizmához hasonlítják. A Nap fénye áthatol a prizmán, ami megtöri azt és alkotó színeire bontja. Ettől függetlenül a forrás a Nap, még ha a fénye fel is bomlott alkotó elemeire. Ugyanígy van ez a különböző okkult és ezoterikus démoni megtévesztésekben. Más-más néven fut, de ugyanaz áll mögötte. A hazugság atyja, akinek a butus és hiszékeny embereket nem nagy kunszt megtéveszetni és minél messzebb vinni Istentől a kárhozat felé.  

Az alapokból kell kiindulni a történet megértéséhez. Azt mindenki tudja - vagy legalábbis sokan- hogy Isten NEM TEREMTETT ördögöket, az angyalok Lucifer vezetésével fellázadtak Isten ellen, így váltak ördöggé. Fő céljük Isten munkájának lerombolása, minél több lélek pokolba taszítása. Vannak akik önként adják magukat, másokat meg kell téveszteni ehhez. 

Az ördögök akarattal, ismerettel és intelligenciával bíró szellemi lények. Egymással képesek kommunikálni, eltérő hatalommal és tudással bírnak, hiszen az angyalok sem egyformák.
Képesek hatni az ember gondolataira, képesek sugallatokat és képeket létrehozni. Az ismeret révén életünk cselekvései nyitott könyv számukra, ismerik gyenge pontjainkat, melyeken keresztül kísérthetnek, bűnbe vihetnek minket. 
Meg kell különböztetni a rendes és rendkívüli megnyilvánulásait. 

Lássuk a felsorolást.

A legelső helyet az első emberpár megkísértése és bűnre csábítása kapja. Az édenben a sátán azt ígérte Ádámnak és Évának, hogy nyugodtan ehetnek a fáról, mert semmi bajuk nem lesz, sőt olyanok lesznek akár az Isten. Mindent tudni fognak és nem halnak meg. Mint azt ma már tudjuk, súlyos hiba volt hinni a sátánnak, mert a "bűn zsoldja a halál" melyben részünk van. Rábírta őkez az Istennel szembeni lázadásra, az engedetlenségre. Bűnt követtek el. Ez a lényeg. 

Második helyre egy főleg napjainkra érvényes közvélekedés lépett, miszerint az ördög mint olyan nem létezik. Csak a mesékben és a középkorban létezett, ma már nem kell vele számolni. A helyzet súlyosságát az mutatja, hogy nem csak az ateisták vagy materialisták nem hisznek benne, de még egyes keresztények sem. Gondoljunk csak bele a New Age mit hirdet. Nincs bűn, nincs Isten csak valami homályosan megfogalmazható "magasabb intelligencia." Ördögről, gonoszról egy szó sem esik. Visszatérve a gondolatmenethez. Ha valami nincs, akkor attól nem kell félni, nem kell tőle tartani. Ez a dezinformáció az ördög malmára hajtja a vizet, hiszen így tökéletes aknamunkát tud végezni. Bármit megtehet, nem kell attól tartania, hogy lelepleződik. Pont olyan mint a jó mesterlövész, aki beleolvad a környezetébe és nem veszed észre csak amikor már késő. Vagy akkor sem. 

Amorth atya a híres olasz exorcista könyvei némiképpen ellene mondanak az ördög "nem létezésének", hiszen emelkedő aktivitásról számol be. Jézus második eljövetele minden nappal közelebb van, de ennek idejét senki sem tudja. A gonosz azt viszont tudja, hogy neki időből egyre kevesebb jut, így egyre vadabbul és nyíltabban intézi támadásait. Jézus a Bibliában számtalan alkalommal figyelmeztetett, hogy vigyázni kell a hazugság atyjával, mert félrevezeti az embert. Ez ma is igaz. 

A harmadik helyre egy több ezer éve gyakorolt tevékenységet tettem, ez a spiritizmus, a halottidézés, a channelling. Sokan szeretnének kapcsolatot teremteni elhunyt hozzátartozójukkal, mert maradtak megválaszolatlan kérdések vagy csak szeretnék tudni hogy van "odaát". Erre megoldást kínálnak a halott látók, a jósok és szellemidézők. A Biblia szigorúan tiltja az efféle tevékenységet, hiszen az Ószövetségben több helyen is találhatunk erre utalásokat. A ma embere már nem veszi ezt komolyan, illetve nem olvassák (tisztelet a kivételnek) a Bibliát így nincsenek tisztában ezzel a tiltással. 
Nos, aki kapcsolatba akar lépni az elhunyt családtagjaival, az ma könnyen talál ehhez "szakembert", aki létrehozza a "kapcsolatot". Az internet és az ezoterikus újságok telis tele vannak ilyen hirdetésekkel. 

Az a félelmetes a dologban, hogy működik az információ átadás. Korábban már írtam, hogy vannak sokan akik csalók vagy jó ember ismerők és gyakran "ráhibáznak" a dolgokra. Általánosságban beszélnek, de néha jól beletalálnak a közepébe. A másik oldal az, aki valóban kapcsolatban áll a (szerinte) halottakkal. Az éppen aktuális érdeklődőnek valóban elárulnak olyan dolgokat, melyeket csak ők maguk tudnak és senki más. És itt jön az átverés része a dolognak. A cikk elején pont az áll, hogy az ördög rendelkezik azzal az ismerettel, ami az egész életedet, a családodat lefedi. Így könnyű dolga van. Meg tud olyan dolgokat is mondani a médiumnak/halott látónak, melyet rajtad kívül más nem tud. Te ezt elfogadod és máskor is visszamész információkért, amivel már a megkötözöttség is kialakul. Függővé válsz. 

A negyedik hely (innentől nem számít a sorrend) a magasabb intelligenciáé és a szellemi vezetőké. Vannak leírások, ahol tanácsadóknak vagy belső vezetőknek is hívják őket. A szellemi vezetőkkel és a magasabb intelligenciával már több helyen is találkozhattunk. Ott vannak az agykontrollnál, a rekinél, a transzcendentális meditációnál, a szellemgyógyászatnál, a belső gyermek tanfolyamnál és még sok más nem említett ezoterikus/okkult praktikánál. A hivatalos verzió szerint ők elhunyt emberek lelkei, magasabb rezgésű és magasabb szinten lévő entitások, akik segítik az embereket. Segítenek a gyógyításban, segítenek a döntéshozatalban, a bennünk lévő istenség megtalálásában, stb. , egyszóval nélkülözhetlenek életünkben. Van azonban egy kis probléma, amennyiben a Bibliából indulok ki. Isten megteremtette az angyalokat (akiknek egy része ördöggé vált), az embert és a világmindenséget. Benne a bolygókkal, a növényekkel és az állatokkal.

 Itt szó sincs semmiféle embert "segítő" magasabb intelligenciáról vagy szellemi vezetőkről. Főleg olyanokról nem akik okkult és ezoterikus praktikákon keresztól lépnek velünk kapcsolatba. A fő probléma az, hogy igazándiból ne is tudjuk kik őt. Az, hogy szellemi vagy belső vezető meg magasabb intelligencia olyan fogalmak, melyek mögé bármi elbújtatható. Ez olyan ártatlannak tűnik, sőt még pozitív csengése is van. Vezető, intelligencia, tanácsadó. Ezt hallva mindenki örül neki. Véleményem szerint démonok, mert nem állhat más mögöttük. Persze, aki nem hisz nekem tegye próbára őket. Mert lehet. Imádkozzatok együtt. Vagy csak mondjátok el együtt egy dicsőítő imát. Vagy mondja el egyedül a magasabb intelligencia. Neki aztán nem fog a nehezére esni. Mondasd el vele a következőt:

Dicsőség Istennek, Dicsőség Jézus Krisztusnak! 

Amennyiben nem ezt mondja vagy semmit nem mond, akkor bizony baj van. Ha meg elkezd káromkodni akkor egyértelmű a helyzet. Az ördögök bárminek ki tudják adni magukat és bárminek is hívhatod őket, a lényeg ugyanaz lesz. A megtévesztés, a függőség kialakítása, Istentől való elszakítás. Ha valaki meghal, akkor az Isten ítélőszéke elé kerül és tetteinek megfelelő helyre jut. Nem valószínű, hogy "átalakul" magasabb rezgéső szellemi vezetővé és tanácsadóvá. Hatalmas átverés az egész, de nem kell, hogy téged is átverjenek ilyennel.

Angyal kommunikáció, angyal inkorporáció. Bevallom őszintén, ez az egyik kedvencem. Egyre több angyalos oldallal találkozni. Mit kínálnak ezek az oldalak? Kapcsolat az angyalokkal, gyógyítás az angyalokkal, tanácsadó angyalok, angyal inkorporáció. Ha nagyon leegyszerűsítem a helyzetet, akkor a weblapok szerint az angyaloknak van ránk szükségük -néha nekünk is- és alig várják, hogy kapcsolatba léphessenek velünk. Ők a nagybetűs szeretet és jóság. Mindenért angyalok felelnek, a sikerért és gazdagságért is. Talán meg kellene állni egy szóra.

Az igazi angyalok folyamatos kapcsolatban állnak Istennel, kizárólag Őt szolgálják. Velünk az őrangyalunk van kapcsolatban, de hozzá is csak imádkozhatunk, megkérhetjük, hogy vigye el kéréseinket a Mindenható Isten elé. Nem tudjuk rángatni és parancsolgatni neki. Az angyalok Isten parancsára cselekszenek, Isten akaratát teljesítik. A Biblia sok helyen említi őket, azt is tudjuk, hogy különböző "fajtájú", beosztású angyal létezik. A legmagasabban a szeráfok és a kerubok vannak. Nekik van a legnagyobnb hatalmuk. Amikor kapcsolatba lépnek az emberrel, az mindig fenséges, az információkat gyorsan és mindenféle fecsegés nélkül adják át. Sok esetben nincs nevük, csak úgy említik őket, hogy az Úr angyala vagy Isten angyala. Mivel folyamatosan kapcsolatban állnak Istennel, tökéletes boldogságban élnek, nincs szükségük az emberre.

Nézzük a felmerült problémákat és kérdéseket az (ál)angyalos portálokkal, könyvekkel kapcsolatban.


 • Mivel az angyalok Istennek engedelmeskednek, nem lehet őket megidézni és rángatni. Írnak gyertyát, kristályokat, stb. Mindez és a idézési szavak csak mágia. Az ördög viszont kiadja magát angyalnak is ha kell, őt meg tudod idézni. 
 • A Bibliából kiindulva kevés angyal nevét tudtuk meg. Nekik is csak azért lehet nevük, mert nekünk embereknek van erre szükségünk, hogy tudjuk valamihez kötni. A többi esetben nincs megnevezve az angyal. Honnan van akkor az a sok angyal név, amihez különböző funkciókat is társítanak? Biztos vagy benne, hogy angyal áll mögötte? 
 • Ami a legdurvább és nem üti ki sokak szemét az az angyal inkorporáció, vagyis az angyal testünkbe fogadása. Itt kellene a vészcsengőnek legjobban szólnia. Jegyezd meg! Az angyaloknak SOHA nincs szüskégük az ember testére. Istennel tökéletes kapcsolatban állnak, minek nekik egy porhüvely? Az ördögnek annál inkább, hogy kínozhassa és bűnre majd a kárhozatba vigye az embert. Bármelyik oldal vagy könyv állíthat bármilyen hű de frenetikus élményeket és extra képességeket. Mindez átverés! De hatalmas. Az ördög monduk kiadja magát Penzielnek (Nincs ilyen név, most találtam ki). Megidézed és magadba engeded. Még az elején segít és béke és nyugalom tölt el vele. Megkapod a sikert és a gazdagságot vagy valami extra tudást. És utána? Hogy szabadulsz meg tőle? Mert egy idő után nem csak tanácsokkal lát el, hanem elkezd követelőzni, átveszi az irányítást fölötted. Senki nem tud nekem sem a Bibliából, sem a magán kinyilatkoztatások küzül egy példát hozni, ahol egy angyal megszállta volna az embert. Sehol, mert ilyen nincs! Ember! Ébredj föl! Ne higgy az angyalos könyveknek, nem így működnek!    
Véleményem szerint az angyalos az egyik legjobban sikerült átverés az ördög részéről. Sokan besétálnak a csapdába teljesen gyanútlanul. Te ne légy közöttük! Ebben az esetben is ugyanazt tudom javasolni mint a szellemi vezetőknél. Kérd meg angyalodat (ha tudsz vele kommunikálni), hogy egy kicsit dicsőítse már Istent, mert te annyira szeretnéd ezt hallani. Mivel angyal, úgyis folyamatos kapcsolatban áll vele, igazán nem okozhat problémát neki ez a kis apróság. De ne csak úgy ködös megfogalmazással, hanem mondja ki. Dicsőség Istennek, dicsőség Jézus Krisztusnak! De lehet ezt még cifrázni. Az angyalok is tisztelik a Szűzanyűt a Világ Királynőjét. Kérd meg angyalodat, hogy mondja ki: Áldott legyen a Szűzanya! Szerintem fog neki menni. Már ha igazi angyal.

Agykontroll, Transzcendentális meditáció, kundalini jóga, megváltozott tudatállapot. Ez lesz a befejező rész. A fogalmakat még lehetett volna tovább sorolni, de az alapja mindnek ugyanaz. A megváltozott tudatállapot. Ezen van a hangsúly, erre kell figyelni. Isten az embert úgy teremtette, hogy alap esetben zárva vannak azok a kapuk, melyeken keresztül kapcsolatba kerülni a "függöny mögötti" világgal. Sőt! Az Ószövetségi részben kifejezetten tiltja a varázslást, a jóslást, a halottak megdizését, a mágiát, a tűzönjárást. Nem véletlenül. Tudja az Isten mennyire veszélyes ez a terület az ember számára, mert a gonosz hatalma van mögötte.

A megváltozott tudatállapot az, ami kinyitja azoknak az erőknek az ajtót, amimek csukva kellene lennie. Emlékezz rá mit mondott Jézus, hogy Ő a kapu, amelyen a juhok ki és bejárnak. A tolvaj nem a kapun megy be a juhokhoz, hanem más helyen. Azért jön, hogy öljön és raboljon. Jézus az egyetlen Út.
A TM, a kundalini leírások és elbeszélések szerint hatalmas élményel járhat, de egyben megvan a veszélye. Egyesek hatalmas békét és a világmindenséggel való egyesülést írnak le, testen kívüli élményt, stb. Mások utána rettegnek, megmagyarázhatatlan félelmeik vannak, idegen jelenlátet éreznek, pszichiátriai betegségek alakulnak ki náluk.

A megváltozott tudatállapot esetén kikapcsol a kontroll, kinyílnak a képzeletbeli kapuk és az jön be ami csak akar. A gonosz nem vár sokáig, rögtön lép. Lehet, hogy ad egy kis extázist, de cserébe hatalmat kap fölötted. Te vagy aki beengeded az életedbe, még akor is, ha átver. De nagyon. Ennek mestere. Volt rá több ezer éve és egyébként is magas intelligenciával rendelkezik. Nem nehéz neki.

A reiki. Sajnos nem lehet ezt sem kihagyni, főleg miután több helyen is olvastam, hogy Jézus is reikit használt a gógyításai során. Ez egy vadmarhaság. Vannak azonban nem kevesek, akik vágynak erre az isteni hatalomra, hogy másokat gyógyítsanak. Ezért mindent megtesznek. Fizetnek és okkult beavatás keretében megkapják ezt a "gyógyító erőt". Azt senki nem kérdezi meg honnan van, mert mindenki elfogadja az univerzális vagy isteni energia elméletet. A behangolás során megnyitod magad ismeretlen erőknek, a sok kellemetlen mellékhatás meg "természetes" velejárója" a folyamatnak. Megtisztulunk. Mondják sokan. Igen, de minek is és mitől? Az ördög, a hazugság atyja nagyon jó a megtévesztésben. Volt ideje tapasztalatot szerezni.

Hívhatjuk Isten majmának is, mert mindenben próbálja utánozni, de csak torz utánzat lesz a végeredmény. Ide sorolnám ezeket az "energia gyógyításokat" is. Próbálja Istent utánozni és mézesmadzagként az embernek felkínálni. Mit kér cserébe? Nem sokat... Kontrollt feletted. Ja, hogy te ebbe nem egyeznél soha bele? Nem számít. Átver. Egyszer behangolnak, utána meg imádhatod a plagizátort a különböző szimbólumokon, mantrákon keresztül. Kapsz igazi gyógyító erőt? Nem. Mai napig nem sikerült klinikai vizsgálatokkal bizonyítani nagy számú résztvevőn, hogy hatásos lenne. Egy valamit tudni kell. Isten sem gyógyít meg mindenkit, mert ennek sok akadálya lehet. A legfőbb akadály a bűn.  
Sokakat a jószándék vezet, amikor ilyenre adják a fejüket, de a pokol felé vezető út is jószándékkal van kikövezve. Már hallom, mikor egyesek azt mondják, hogy évek óta foglalkoznak vele és nincs benne semmi ördögi. Sokakat "meggyógyítottak" vele. Nos, az ördög sem hülye. Nem kezdheti rögtön a legdurvább megnyilvánulással. Csak kis lépésekben szabad tevékenykedni. Itt egy kis "megtisztulási" folyamat, ott meg egy kis személyiségváltozás (régi dolgokat elhagyni, új szokásokat venni fel, stb). Tényleg nem feltűnő, de egyre beljebb kerülsz a ragacsos hálóba és a végén talán már késő. A lassan megfőlő béka esete ez.

Használd az eszed és a megkülönböztetés adományát! Ne dőlj be mindennek, ami elsőre jónak tűnik.

Nem sorolom tovább az okkult dolgok taglalását, mind mögött a gonosz rejtőzik csak álarcban. Bárány bőrbe bújva. Te kit választasz? A hazugság atyját vagy az Igazságot, Jézus Krisztust?  

2014. június 24., kedd

Atlantiszi gyűrű
Az atlantiszi gyűrű a minden az egyben gyűrűje. Eredete számomra olyan misztikus, mint amilyet a "hivatalos" leírások tartalmaznak. A tudósok, régészek a mai napig sem tudták bizonyítani, hogy Atlantisz valaha létezett volna. Inkább csak a legendákban létezik. Véleményem szerint az Atlantiszról származó gyűrű is ennek a része, egy jól felépített marketinges fogás. Az teljesen emberi tulajdonság, hogy ha valami régi, akkor az biztosan jó vagy értékes. A borokkal biztosan így van, de mint tudjuk nem minden arany ami fénylik.

A siker ebben az esetben is a következő. Végy egy akármilyen tárgyat (főleg ami kicsi, magadon hordhatod), övezd körül misztikummal, találj ki hozzá valamilyen jó sztorit és fűszerezd meg extra képességekkel. Mert a gyűrű története szerint legalább több ezer éves és Atlantiszról származik. Erre persze semmilyen tudományos forrás nincs, de az ezoterikus tanokban hívőket nem nagyon érdekli. Hogy mégis legyen benne valami kézzelfogható forrás, így behozzák a Királyok völgyét és egy szerencsés régészt aki rálelt. Most már minden rendben van.

De nézzük meg, hogy mit "tud" a gyűrű és mire jó. A gyűrű véd, gyógyít és erősíti megérzéseinket. Most tegye mindenki a szívére a kezét. Kinek ne lenne szüksége ilyen mindent tudó gyűrűre.
A következő hatásai vannak:


 • Elektromágneses hullámokat bocsát ki, védőpajzsot borít a viselőjére.
 • Megvéd a káros energetikai befolyásoktól, a légkör rezgéseinek zavaró hatásától. 
 • Megvéd a rontástól, átoktól egyéb mágikus agressziótól. 
 • Tiszteletben tartja szabad akaratunkat, tehát öngyilkosok nyugodtan lehetünk...
 • Helyreállítja az energetikai egyensúlyt. 
 • Érzékennyé teszi viselőjét a külső eddig nem érzékelhető hatásokra. 
 • Fehér fénnyel sugároz, melyet fénykép és igazol.
Józan ésszel is belátható, hogy ennek a felsorolásnak valószínűleg a fele sem igaz. De jól hangzik és pont olyan dolgokra kínál "megoldást", amivel a legtöbb ember küzd. Olyan mint a svájci bicska. Mindenre jó,de igazából semmire sem.

Az elektromágneses hullámokról itt egy cikk. Az rögtön kiderül, hogy elsősorban elektromossággal működő eszközök bocsátanak ki ilyen hullámokat. Ezen kívül a fény és a röntgen sugárzás is ide tartozik. Jól hangzik, hogy ez a gyűrű is képes erre, de ez inkább parasztvakítás. Az meg,hogy még védőpajzsot is borít a viselőjére a blődség teteje. Persze hinni bármiben lehet. Az elektromágneses hullámokat mérni, érzékelni lehet. Érdekes módon sehol nincs erre vonatkozó adat, hogy pontosan milyen típusút bocsát ki és ha igen az veszélyes-e az emberre. Mert vannak közöttük veszélyesek is. Senkinek nem tesz jót, ha órákat áll a mikró előtt vagy egy mobil átjátszótorony közvetlen közelében.

Sokan a mágusokat, jósokat a vélelmezett rontások miatt keresik fel, nem kevés pénzt kifizetve nekik a "kezelésekért" és a rontás levételéért. Aki olvasta Amorth atya könyveit, az tudja, hogy az átok és a rontás valós és létező dolog. Többnyire fekete mágiával, az ördög segítségével lehet elérni, hogy valakinek egészségében, párkapcsolatában, anyagi helyzetében negatív változás álljon be. De! Ha valakin rontás lenne -amit egyáltalán nem könnyű "diagnosztizálni"- azt valószínűleg egy ilyen gyűrű nem védené meg. Megvédi azonban az Istennel való szoros kapcsolat, a hit gyakorlása, a szentségek rendszeres vétele. Hiszen Isten nem engedi meg az ördög működését azok fel, akik Istennel élik mindennapjaikat, Neki átadva életüket.
Az átkok és rontások elsősorban lelki oldalon hatnak, de persze van hatásuk a testi részen is. Tehát az Atlantiszi gyűrűnek a rontások ellen vajmi kevés hatása van.

Az, hogy tiszteletben tartja döntésünket, még szép. Ha már egy élettelen tárgy is ilyen hatással lehetne döntéseinkre, az régen rossz lenne.
Az energetikai egyensúly és az eddig nem érzékelhető hatásokra való fogékonyság megint csak megfoghatatlan fogalmak. Elvileg az akupunktura is helyreállítja a negatív energia áramlásokat, még sincs különösebb hatása az Afrikában élő népekre. Erre viszont voltak kutatások. Placebohatása lehet a gyűrűnek.

Persze lehet más hatása is a gyűrűnek. Negatív. Az egyik angol nyelvű leírásban ezt találtam:
"The case of one nineteen-year-old girl gives an exceptionally clear picture of the degree to which an evil spirit can take control of a person. After wearing the Atlantis ring for several years, she had to work extremely hard to be freed of its effects. She made frequent confession and renounced her occult practices despite intense spiritual resistance. She even received Holy Communion. But when asked to remove the ring from her finger, she hid her hand behind her back, protested feverishly, and grimaced unnaturally. Once again she is being tormented by the devil and is now being treated in a psychiatric ward."
Forrás: http://www.loamagazine.org/nr/magic_idolatry_spiritual_threats/the_atlantis_ring_a.html

Végül van még egy fontos dolog, amiről nem szabad megfeledkezni. A gonosz az évezredek alatt bizonyos szimbólumokkal, jelekkel összekapcsolódott. Úgymond igényt tart rá. Tipikus példa erre a pentagram vagy a fordított háromszög. Ugyan az Atlantiszi gyűrűn lévő jelhez is van hivatalos magyarázat, mi mit jelent és mire jó. De! Mindig felteszem a kérdést az okkult és ezoterikus jeleknél és szimbólumoknál: biztos vagy benne, hogy az az eredeti jelentése amit leírnak? Jó példa erre a reiki szimbólumai. Van hivatalos magyarázat hozzá, van mögötte erő és hatalom, de honnan van és ki vagy mi áll mögötte, ez a nagy kérdés. 

Egyértelműen nem lehet eldönteni, hogy az Atlantiszi gyűrűnek van-e egyáltalán bármi hatása a placebón kívül, de üzletileg biztosan megéri a gyártóknak, forgalmazóknak. 

 

2014. június 13., péntek

Reikit kísérő negatív jelenségek

A magyar nyelvű oldalak és könyvek egyáltalán nem beszélnek a reiki kezelés negatív hatásairól és a veszélyekről. A szellemi hátteret és ennek az erőnek a forrását már kitárgyaltam egy korábbi bejegyzésben. Angol nyelvű honlapokon olyan információk érhetők el, melyeket gyakorló reikisek tapasztaltak a pácienseiknél. Csak a magyarított verziót írom ide, a forrásmegjelöléssel együtt.

Reiki kezelés és a fájdalom

Az egyik úriember két kliensénél tapasztalt fájdalmat a reiki kezelés alatt. Azt tapasztalta, hogy amikor a kezét a kezelendő területre vitte, akkor a kezelt résznél fájdalom alakult ki. Érdekesség, hogy fájdalom követi a kezét. A fájdalom mellett pulzálást is jeleztek neki.
A kérdésre választ adók mindenféle magyarázatot írtak neki, ami valószínűleg nem fedte a valóságot. Az egyik válaszadó szintén beszámolt fájdalomról, amit a kliensei éreztek.
Egy nyugdíjas válaszadó csakra tisztítást végzett egy lánynál, pontosabban a Solar Plexis volt a bűnös. A lány nagy fájdalmat érzett és után rosszul lett a folyamattól.
Forrás: http://www.linkedin.com/groups/Client-in-pain-during-Reiki-117032.S.99692016

A fájdalom dolog azért érdekes, mert azh egyik reikit jellemző honlapon ezt írják:
"Reiki energy does not cause pain or ill effects on any conditions."
Forrás:http://www.handsofki.com/id43.html

Ha mégis előfordulna fájdalom vagy betegség a kezelés után, akkor csakis te lehetsz a hibás. A negatív energiáid okozzák a problémát. 

Egy Joseph nevű férfi azt kérdezte, hogyan lehet megmagyarázni a kezelés után kialakuló fejfájást, amit a kliensei tapasztaltak, mivel magyarázható. Mindenféle magyarázatot kapott, de egy sem elégítette ki. Különböző mesterek különbözőképpen magyarázták. Volt aki azt írta ne adjon energiát a korona csakra fölött, más azzal magyarázta, hogy a fájdalom csak egy jel, mert a kezelt személy valamit elenged magából. Valószínűleg ezt spirituálisan kell érteni. 
Forrás: http://www.reikilearninglounge.com/t1881-headaches-caused-by-reiki-session

Ugyanez a kérdés még sok fórumon olvasható. Mindre csak hivatalos válasz van, ami az energiákkal kapcsolatos. 

Reiki és a depresszió, a harag és egyéb pszichés problémák

Ez is egy érdekes tapasztalat. Egy férfi elment egy reiki kezelésre. Feküdt az ágyon és nyugodt, ellazult volt. Kezelés közben furcsa remegést érzett amikor a hölgy a fejéhez közelített, ami nem volt jó neki. 
A kezelés óta depressziós, könnyen elsírja magát és dühkitörései vannak. 
A válaszolók itt is csak a hivatalos válaszokat adják. Mélyen benne voltak ezek az értések, a reiki csak előhozta ezeket.  
Forrás: https://uk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110717124756AAH8Uuu


Érdekes esetek

Gál Péter könyvében a reikihez kapcsolódik az alábbi történet. Egy később megtért nő meséli el, az ismerőseivel megtörtént esetet.

"Egy ismerős, aki korábban reikivel gyógyított, egyszer elmesélte, hogy mindig szeretett volna ufósokkal találkozni. Egyszer különös dolog történt vele. A csengő megszólalt, ő ajtót nyitott, és egy pislákoló fény állt előtte. Bejött a lakásba és a mellkasára tapadt. Ő mindössze egy nyomást érzett. Aztán a fény eltűnt, és ő nem értette, mi történt vele. A többi reikis barátjával megbeszélte az esetét. Kiderült, hogy nem ő az egyedüli, akinek hasonló élményben volt része. A kicsiny fénylő lények az emberek szeretetét veszik el -- ezek után már tudom, a bukott angyal jelent meg nála. Ez az ember rendszeresen kezelte a családját és ismerőseit reikivel és ingával. A gyermeke kitűnő tanuló és mintagyerek volt. A kezelések hatására megváltozott, kicsapongóvá vált és nem akart továbbtanulni. Nem hittek nekem, hogy a sátáni
sugárzás közvetítése az oka a szerencsétlenségeiknek. Később a fiú elutasította az anyja transzcendentális kapcsolatfelvételeit, és megváltozott. Az ő élete rendeződött, de az anyjáért még mindig imádkozom."
Forrás: Gál Péter- New Age Keresztény Szemmel

Fehér fénnyel mások is találkoztak reiki kezelés közben. A hivatalos magyarázat szerint ez csak a szeretet és az isteni energia megjelenése.

Néhány példa:

"I see a lot of white light during my reiki self healing sessions, what does it mean? All insights welcome :)"

" I often experience this White Light with the Energy of intense indescribable Loving energy. Some refer to it as Divine White Light, Angelic light, Highest Energy etc and experience healing. I also identify with Marian's comments regarding chakras. White light is also seen in auras. I also associate /see white light with/in the third eye as it opens up ( brow chakra.

" I often "see" bright white light during the first position (over eyes)."

Egy fórumban találtam a következőt. Egy reiki gyakorló energia átadás közben egyszer csak számára ismeretlen nyelven kezdett el beszélni. A szavakat nem ő mondta ki, hanem rajta keresztül ment át. (I started to speak in a strange language (not even a language...it sounded almost snake-like). The words were not coming from me but rather through me.)
Nem is nyelvnek írja, inkább valami másnak, valamiféle "kígyó nyelvnek". Ezen kívül fehér fényt látott a lány torkánál ami megtámadta (?) őt. Utána sötétséget látott a lány torkában, ami kavargott, örvénylett.
Forrás: http://www.spiritualforums.com/vb/archive/index.php?t-9188.html
Aki olvasott már az exorcizmusról, annak itt be kellene villannia valaminek. Az ördögi megszállás egyik jele pont az addig ismeretlen nyelveken való beszéd. Nem keverendő össze a Szentlélek adományával, amit a lélek keresztségben megkapunk. A másik jellemző még az eltorzult beszéd, amit nem a megszállt mond. Ebben az esetben is VALAMI beszélt rajta keresztül.

Jellemző általános negatív kísérő jelenségek

 Még egyszer a beavatás közbeni/utáni testi/lelki panaszokról

 • Borzalmas fejfájás
 • Hányinger és hányás
 • Láz
 • Hasi diszkomfort érzés
 • Elektromosság érzése a testben
 • Lehangoltság, sírás, depresszió
 • Torokgyulladás és fájdalom
 • Régebbi lelki problémák, szokások újra előtörnek
 • Nyugtalanság, aggódás, félelmek, esetleg halálfélelem
 • Harag, frusztráció
 • Személyiségváltozás, a gondolkodás megváltozása
 • A behangolás során érezhet valaki testen kívüli élményt, láthat színeket vagy az aurát. Mások üzenetet kapnak vezetőjüktől. Van aki melegséget és fehér fényt lát. 
Csak mintegy érdekességként bemásolom ide a lelkek megkülönböztetésénél használt gonosz lélek által okozott lelki problémákat. Meglepő lesz a hasonlóság.
A Biblia és sok keresztény író felhívja a figyelmet a szellemek megkülönböztetésére. Ezt mindenkinek gyakorolni kellene, hogy ne ejthessék át a gonosz lelkek. A reikinél egyértelműen nem Isten működik közre, még ha a mesterek és a tanfolyamok ezt sugallják vagy propagálják a tanfolyamot elvégzők fel.
Aki egy kicsit is hisz Istenben, annak a gyanakvását elaltatják a külsőségek, mint pl. Biblia az asztalon, Jézus és Mária kép a falon, és a fülnek jól csengő szövegek mint "szeretet", "isteni vagy pozitív energia", stb. Mindez csak a megtévesztést szolgálja. Bocsa József könyvében találhatunk jó néhány megkülönböztetést szolgáló szempontot. Ezeket érdemes megfontolni és összehasonlítani a reiki beavatás közben is utáni "tünetekkel".

Elsőként kérdések vannak, melyek alapján könnyebben dönthetünk.


 • Nem okoz-e nyomottságot?
 • Nem okoz-e félelmet?
 • Nem okoz-e levertséget?
 • Nem okoz-e görcsösséget?
 • Nem okoz-e zavart?


Mik a gonosz lélek lelki jellemzői? Hogyan hatnak ránk? Ezek fontos kérdések, mer ez is a megkülönböztetést szolgálja. Az ördög sokszor báránybőrbe bújva férkőzik be az emberhez, aztán levedli azt, de akkor már késő.
Működését a következő lelki jelenségek kísérik:

 • Nyugtalanság, búskomorság, zavar
 • Gyűlölet, kedvetlenség, harag, irigység
 • Gőg, kevélység, hatalom utáni vágy
 • Szorongás, félelem
 • Lelki függőség
 • Istentől való elfordítás, személyiségváltozás

Forrás: Bocsa József Sch- Szellemek megkülönböztetése

Világosan látni, hogy a reiki nem Istentől való dolog és rengeteg negatívum kíséri. Csak alapul véve a szellemek megkülönböztetését, egyértelműen démoni.  Ha valami jó, akkor nem szabadna ennyi rossznak történni közben.

Vegyük alapul a fizikai tüneteket. Nem hasonlít egy jó kis vírusos megbetegedésre, amikor egy kórokozó behatol a testedbe? Láz, fejfájás, levertség, torokgyulladás, émelygés és hányás.
Nagyon jól hangzik, hogy ez csak tisztulási folyamat. De! A szervezet a mérgektől és salakanyagoktól a széklettel a vizelettel esetleg az izzadás folyamán szabadul meg. A fő méregtelenítő a máj, ennek a feladata a szervezetben lévő káros anyagok lebontása. Ha egy kórokozó belép a szervezetbe, akkor pedig az immunrendszer kapcsol be, a fehér vérsejtjeink, stb. Akkor lehet gyulladás és láz, mint a védekező mechanizmus része.

A reiki intelligens valami?

Valószínűleg ezt a kérdést nem nagyon szokás feltenni. Miért is lenne intelligens, az emberre ható nevezzük entitásnak.  
Felötlött bennem, hogy a reiki energia mögött valamilyen intelligens és az emberre ható entitásnak kell meghúzódnia. Hogy miért? Mert a jelek erre utalnak.
Ugyan a hivatalos verzió szerint a reiki csak egy univerzális vagy kozmikus energia, azonban mégsem olyan, mint egy röntgen sugár vagy a napból érkező fény. Normális esetben a röntgennek (pl. egy mellkas vagy egyéb felvételnél) nincs semmilyen káros hatása az emberre, ugyanez mondható el a Nap fényéről is. Kis mértékben jótékony hatású, nagy mértékben káros lehet. De! Egyik sem hat a pszichédre, nem okoz személyiségváltozást, nem változtatja meg szokásaidat.

A reiki univerzális energiája viszont eléggé belenyúl az emberbe. Kezdődnek a fizikai tünetekkel, aztán jönnek a lelki hatások, mint pl. lehangoltság, harag és depresszió, végül a személyiséged is megváltozik. Ez utóbbi szinte észrevétlenül.
Csak egy példa. Ha valakit átadja magát Jézusnak, akkor normális esetben felhagy régi szokásaival ami a bűnt jelenti. Isten olyan hatással van az emberre, hogy teljesen átalakul, jó irányba. A behangolás után is történhetnek változások a szokásokban és érzelmileg is felkavarják az embert. Erre egy személytelen energia nem képes.

Másik lényeges momentum, hogy a reiki ott hat, ahol a befogadónak leginkább szüksége van rá. Az emberen kívül intelligens teremtett szellemi lények az ördögök és az angyalok. Szabad akarattal és értelemmel bírnak, intelligenciájuk van és képesek hatni az anyagi világra. Képesek sugallatokat adni az ember elméjébe. Lényegi különbség, hogy az angyalok csak azt és csak annyit tesznek, amit Isten engedélyez nekik. Nagyrészt az ördög is így működik, azonban ha valaki bármilyen úton kitárja a kaput számára, akkor már szabad ki-be járása lesz hozzá és jogot formál rá. Tesz csodákat, gyógyít, eksztatikus élményekben részesít, de mindez csak mézesmadzag. Egyszer eljön az ő ideje.

Többen leírták, hogy a behangolás alkalmával látták Jézus, Buddhát, Kálit vagy Krisnát, esetleg más valláshoz köthető képet. Egy személytelen energia ilyet nem képes előidézni. Érdekes, hogy mindenki aki ilyen élményben részesült, a saját vallásához kötődő képet látott. Mi ez, ha nem intelligencia. Azt láttatja, amiben hiszel.  

Gondolkodj el, szerinted honnan van az energia és miért kíséri ennyi negatív jelenség a beavatást és néha a "gyógyító" folyamatot.

Néhány ellenőrző kérdés aktív reiki gyakorlóknak:


 • Ha előtte keresztény voltál, eltávolodtál-e Istentől? Kevesebbet imádkozol? Megváltoztak korábbi vallásgyakorlással kapcsolatos szokásaid?
 • Mennyi időt bírsz ki reiki nélkül, anélkül, hogy magad vagy másokat kezelj? Egy-két napot, vagy akár heteket is?
 • Ha egy darabig nem foglalkozol vele, akkor nincsenek "elvonási tüneteid"? Nem érzel nagyon erős ingert vagy késztetést arra, hogy foglalkozz vele? Kicsit olyan, mint amikor valakinek hiányzik az alkohol vagy a nikotin. 
 • El tudnál mondani egy dicsőítő imát anélkül, hogy rosszul éreznéd magad, vagy nehézséget okozna? Pl. ezt. Aki nem vallásos, az is el tudja olvasni. Könnyen megy, vagy elkalandoznak a gondolataid? Ima közben nem ugranak be zavaró képek vagy a reiki szimbólumai?
Áldott legyen az Isten!
Áldott legyen szent neve!
Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember!
Áldott legyen Jézus neve!
Áldott legyen szentséges Szíve!
Áldott legyen drága szent Vére!
Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb Oltáriszentségben!
Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek!
Áldott legyen Isten fölséges Anyja, Mária!
Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása! Áldott legyen dicsőséges mennybevétele!
Áldott legyen Szűz Mária szent neve!
Áldott legyen Szent József, Mária tisztaságos jegyese!
Áldott legyen Isten az ő angyalaiban és szentjeiben! Amen.


Álpróféták és álkrisztusok fognak fellépni, és nagy jeleket és csodákat visznek végbe, hogy megtévesszék, ha lehet, még a választottakat is. (Mt 24,24)
Nem ez zajlik napjainkban?

Mert nincsen jó fa, amely rossz gyümölcsöt terem, sem rossz fa, amely jó gyümölcsöt hoz. (Lk,6) 
A reiki egyértelműen rossz gyümölcsöt terem, mert bár isteni hatalmat kínál, a gyógyítás hatalmát, mindezt okkult burokba csavarva, ami nem Istentől való. 

2014. június 11., szerda

Gyerek reiki és gyerek agykontroll

Fölteszem a nagy kérdést, hogy ki szeretné, ha a gyereke sokkal jobban teljesítene az iskolában, sokkal gyorsabban tanulna és jobb képességei lennének. Szinte szuper gyerek lenne. Valószínűleg mindenki jelentkezne. Hány olyan szülő van, akinek a gyereke küzd a tanulással, tele van félelmekkel és stresszel, stb. Soknak. Vannak akik hagyományos utat járnak be és vannak akik inkább az ezotéria útvesztőjére tévednek. Két téma fogott meg, a gyerek reiki tanfolyam és a gyerek agykontroll. Elsőként nézzük meg, hogy melyik mit kínál.

Gyerek reiki

A gyerek reiki tanfolyamok a következőket kínálják a jelentkezőknek:

 • Sokkal kevesebbszer betegszenek meg, illetve hamarabb meggyógyulnak. 
 • Szorongásaikat és félelmeiket jobban tudják majd kezelni. 
 • Könnyebben barátkoznak, könnyebben illeszkednek be egy közösségbe. 
 • Nő az önbizalma.
 • Erősödik a koncentrációs képessége. 


Gyerek agykontroll

A gyerek agykontroll is jókat ígér:

 • Magabiztosabb lesz.
 • Sokkal jobban tud majd tanulni.
 • Nyugodt és energikus lesz. 
 • Megszabadul rossz szokásaitól
 • Jobban tud dönteni, stb. 

Mindkét tanfolyam csupa jó ígér, a gyerekekből szuper aranyos és alkalmazkodó, betegségektől mentes valaki lesz. Hozzá kell tennem, valószínűleg működnek a dolgok. Kérdés, milyen áron.

A gyermek reikivel ugyanaz a probléma, mint a felnőttel. A titkos beavatás, a szimbólumok és mantrák által egy ismeretlen és ellenőrizhetetlen világnak tesszük ki gyerekeinket. A legtöbb esetben a titkos beavatások személyiségváltozással járnak, amik talán elsőre nem is durvák, nem feltűnőek. Ebben az esetben a magabiztosság és a nyitottság lehet a végeredmény.
A reiki behangolásoknál több helyen lehet olvasni kellemetlen mellékhatásokról, melyeket 21 napos tisztulási folyamatnak neveznek. Ez jól hangzik és semmi vészes nincs benne. Magán vélemény, hogy én semmi negatív és főleg ismeretlen dolognak nem tenném ki a gyereket, aminek ennyi mellékhatása van. Azokról nem beszélve, amik csak később jelentkezhetnek.

Az agykontrollról már korábban volt szó. Ebben az esetben is ugyanaz a probléma, mint a többi megváltozott tudatállapotot okozó New Age technikának. Kiteszed magad egy ellenőrizhetetlen erőnek. Hívhatod te ezt magasabb intelligenciának vagy szellemi vezetőnek. A lényegen nem változtat, hogy ki vagy mi áll emögött.
A bukott angyalok minden alkalmat megragadnak arra, hogy minél több lelket a kárhozatra vigyenek. Az eszköz nekik mindegy, a cél egy.

Kíváncsi lennék arra, hogy hány gyereknek voltak a reiki beavatások vagy az agykontroll tanfolyam után rémálmai, hányan lettek depressziósak, mennyi gyereknek változott negatív irányba a személyisége, mennyien küzdenek azóta megmagyarázhatatlan félelemtől vagy rossz gondolatoktól, stb. Nem tudni, erre nem nagyon van adat. Ha van is negatívum, azt mindenki, főleg a tanfolyamot tartók igyekeznek elhallgatni.

Még egy idevágó rész, amit idézek Gál Péter atya könyvéből. Egy tanúságtétel részlete, ami szerfölött érdekes lehet. A betegségek és a reiki összefüggései. Ez kimaradt a korábban írott reiki veszélyeit taglaló bejegyzésből is. 

"Mindenesetre megtapasztaltam valamit, amiről azt hittem, hogy Istentől jön. (...) Pácienseim is valós élményekről számoltak be (lebegésszerű érzések, melegség, zsibbadás a végtagokban, stb.). Ha a gonosz tesz is csodás jeleket, idővel benyújtja a számlát; ezt bizonyíthatja, hogy egy-két éven belül elkezdték figyelni a természetgyógyászokat és a rendszeres reikizőket (akik naponta több órát töltenek el gyógyítással), és azt vették észre, hogy egyforma betegségek kezdtek kialakulni náluk. Erről elhangzott egy előadás az egyik bioenergetikai kongresszuson is (dr. T. I-tól). Gyakran pajzsmirigy-, szív- és veseelégtelenségek jelentkeztek náluk..."
Forrás: Gál Péter-New Age Keresztény szemmel. 

Szót kell ejteni még a szellemi vezetőkről is. Korábban foglalkoztam a témával, most már nem fejteném ki bővebben. Véleményem szerint a szellemi vezető is ugyanaz mint a magasabb intelligencia. A démon, a bukott angyal, az ördög. Ellát tanáccsal, kicsit segít itt, kicsit segít amott, aztán benyújtja a számlát. Neki hozzád képes elég sok ideje van. Meg kell tanulni, hogy semmi sincs ingyen. Az extra tudás sem, amit pénzért ezoterikus tanfolyamokon megszerzel, vagy a gyereked.

Összefoglalva mindkét tanfolyam számos veszélyt rejthet magában, pontosan amiatt, hogy nem kontrollálható a végeredmény. Istenhez semmi köze és a tudást amit nyújt okkult úton érhető el, beavatással vagy megváltozott tudatállapot révén. Mindkét esetben a pénzért azt kapja az ember amire befizet, de előre nem látható és csak később bekövetkező hatásai lehetnek. Azok az emberek akik ilyen tanfolyamokon részt vesznek, egyre beljebb kerülnek az ezotéria hálójába és egyre messzebb Istentől. Nyitottá válnak más ezoterikus téveszmékre és sok esetben ennél nem állnak meg. A legtöbb tanúságtétel erről szól. Felmerül egy probléma, amire rögtön és azonnal kell valamiféle megoldás. Erre válasz lehet sokak számára a New Age.

Szuper emberek akarunk lenni és szuper képességekkel rendelkező gyerekeket akarunk magunknak, akik az élet minden területén megállják a helyüket és még "gyógyítani" is tudnak. A gyerek reiki és agykontroll tanfolyam pont ezt kínálja tálcán. Csak el kell venni a "mindent tudás" almáját és megkapunk vele mindent amit kívánunk. Így volt ez az első emberpárnál is, ma is így van, csak más köntösbe bújtatva. A gyógyítás adományát a Szentlélek megadhatja egyeseknek, de a reiki tanfolyam elvégzése után sok pénzt kifizetve már bárkiből lehet "gyógyító".

Az agykontroll kínálta magabiztosság és nyugodtság, rossz szokásoktól való megszabadulás csak a kezdet. Utána ez már nem lesz elég. Bejön majd a siker és pénz vonzása, ami miatt sokan elvégzik felnőttként ezt a tanfolyamot.

Egyik tanfolyam majd jön a másik után és szinte soha nem lesz vége a folyamatnak. A mézesmadzag mindig előttünk jár, de soha nem látjuk ki mozgatja.
Emlékezzünk vissza Jézus megkísértésére, mert itt is felidézhetjük. A sátán azt mondta neki, hogy mindent megkap ami gazdagság és hatalom van a földön, csak boruljon le és imádja őt.
Ugyanez figyelhető meg most is, csak burkolt formában. Az okkult beavatások és praktikák mögött a gonosz áll, akit a mantrák és szimbólumok által imádnak az ezt gyakorlók. Az agykontroll által megnyitott elme pedig szabad bejárást biztosít mindenféle gonosz léleknek.

Gondold át tehát megéri-e mindez a pillanatnyi sikerért, a pillanatnyi extra tudásért.  
Megéri-e kitenni a gyerekedet okkult folyamatoknak, melyek később problémák forrása lehet.