"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2014. április 15., kedd

Okkultizmus, mágia, ezotéria hatásai

Azok, akik belevágnak bármiféle okkult vagy ezoterikus tevékenységbe, sokan nincsenek tisztában az utóhatásokkal. Legyen szó akár a családról, az utódokról, akár a helyről ahol művelik. 
A családfa gyógyítással kapcsolatos leírások tele vannak ilyen esetekkel. Ha pl. a nagymama foglalkozott spiritizmussal vagy boszorkánysággal, annak bőven lehet még az unokára is hatása. Ez is az un. generációs bűnök közé tartozik. Ugyanez lehet a mágiánál, ezoterikus praktikáknál, stb. 

Nem csak az emberekre hat ki az okkult cselekmény, de a házakra, helyekre is, ahol ezt elvégzik. Már egyszer volt egy kapcsolódó bejegyzésem itt, de még mindig találtam a "furcsa" jelenségekről leírást, így folytatom ebben a bejegyzésben a témát. 


Furcsa jelenségek a házaknálKövetkezzen néhány jelenség, amikor a (Bibliában) tiltott jelenség kihatással van a környezetre. 

Volt egy lány, akinek bőrkiütései voltak. Sokat imádkoztak ennek gyógyulásáért (hónapokat), de a betegség nem múlt el. Egy tized rózsafüzért imádkoztak 3 hónapon keresztül, de nem volt hatása. 
"Akkor föladták, és idegen isteneknél kerestek segítséget. Még egy ötnapos szemináriumon is részt vettek a gyógyítónál. Először javult a bőr állapota, de ez csak néhány napig tartott. Ezután rosszabb lett a bőrbetegség, mint azelőtt volt; ehhez még az is hozzájött, hogy a családban veszekedés támadt, ami addig nem fordult elő. Megjelentek megmagyarázhatatlan zajok is: például ajtócsapódás és kopogás; a kikapcsolt televízióból zajok szűrődtek ki. A lánynak lidérces álmai lettek. Erre különböző gyógyítókhoz mentek. Sok pénzt adtak ki- de végül csak rossz kapcsolatokat vásároltak meg rajta." 
Sr. Margharita Valappila-Jézus ma is él
A történet szerencsére jól végződött, mert eljutottak egy lelkigyakorlatos házba, ahol rájöttek, hogy rossz irányba mentek. Megbánták ezeket a cselekményeket és minden jóra fordult. 

Valószínűleg nem kevesen lehetnek, akik magukra ismernek. Adott egy probléma, ekkor vagy nem Istent keresik, vagy nincs kitartásuk. Jönnek a különféle guruk és gyógyítók és minden rosszabbra fordul. A történetben most az otthoni para jelenségeket kell kiemelni, amik eddig nem voltak.

Katona István atya könyvében is találhatók példák arra, hogy milyen negatív következményei vannak a spiritizmusnak a házakra. 

"Történt, hogy egy kézműves házaspár depresszióba esett. Sok orvost felkerestek, de azok nem tudtak segíteni rajtuk. Depressziós állapotuk egy évvel korábban kezdődött, amikor új házba költöztek, egy tanyára, amelyet kevéske megtakarított pénzükön vásároltak. Nagyon hamar rosszul kezdték érezni magukat ott, s maguk sem tudták, miért. Hirtelen esztelen félelem érzése kerí- tette hatalmába őket, mely nagyon kínos és megmagyarázhatatlan volt. Annál is inkább, mivel egy kiegyensúlyozott házaspárról volt szó, akik nagyon boldogok voltak mind a házaséletükben, mind a munkájukban. Olyan volt az egész, mintha valamiféle félelmetes, bár nem látható jelenléteket észleltek volna. Időnként (különösen éjszaka) olyan zörejeket hallottak, mintha két szövetanyag csúszkálna egymáson. Ezek a zörejek annyira "tönkretették az idegeiket", hogy egy napon elhatározták, beszélnek egy orvossal, bár nem tudták elmondani neki az egész helyzetet; az orvos pedig csak nyugtatókat írt fel nekik. Ami engem illet, reális gyanú merült fel bennem, amikor megtudtam, hogy régebben ez a ház olyan hely volt, ahol rendszeresen tartott spiritiszta szeánszok során megidézték a halottakat. Sikerült megismertetnem ezeket az embereket egy nagyszerű pszichológiai érzékkel megáldott pappal, aki meglátogatta őket, maga is észlelte az elmondott tüneteket, majd szabadító és a helyet megtisztító imát végzett a szentelmények (szenteltvíz, stb.) használatával, s mindezt a ház tulajdonosainak gyógyulásáért való könyörgéssel fejezte be. A nyomasztó és feszült légkör nyomban megszűnt, ugyanígy az ebből eredő félelmek és a nyugtalanító zörejek is. Három héttel később a régóta keresztény házaspár újra normális életet élt, tökéletes kiegyensúlyozottságban."
Katona István-Űzd el a farkasokat, Pásztor

Gál Péter atya is megemlíti könyvében azt, hogy az okkult cselekmények után bizony előfordulhatnak "furcsa" jelenségek a házaknál.

"A nagy körültekintéssel és valóban sok régi okkult hagyomány felkutatása nyomán megidézett szellemek úgy látszik csakugyan ennek az egységesülésnek a jegyében ,,materializálódtak'' a nagy varázsló halálakor, jelet adva -- hiszen itt joguk volt! -- kapcsolatukról, az egységről, ,,hatalmukról'', mely Scherbák Viktor révén mintegy életre kelt. Nem titkolhatom el, hogy gyakran végeztünk vagy végeztettünk egyszerű katolikus házszentelést (szentelmény -- a katolikus közösség imádságai között), bizonyos otthonokban, ahol -- mint kiderült --előzőleg mágikus, okkult cselekmények, összejövetelek folytak, s a későbbi lakók pedig gyakran nem tudtak nyugodtan pihenni az éjszakai, erkélyajtókon, ablakokon való dörömbölés, kopogtatás (,,Poltergeist''), illetve fényvillanások, fénymegjelenések miatt. Ezeknek az imádságoknak a nyomában minden alkalommal megszűntek e különleges, de reálisnak tartott ,,élmények'', ,,tapasztalatok''."
Gál Péter-New Age keresztény szemmel

A fentek alapján kijelenthető, hogy a mágikus, okkult, spiritiszta cselekményeknek bőven van kihatása a fizikai világra. Az, hogy ezek nem Istentől vannak és nem az elhunyt hozzátartozónk jött vissza, elég egyértelmű jelei vannak. A házszentelés után megszűnnek a tünetek. A házszentelésben a pap Isten áldását kéri a házra és szentelt vizet hint szét, ami egy szentelmény. Hatása van a helyre, mert elűzi a gonoszt. Ennek hiányában a tünetek sokáig fennállhatnak.

Okkultizmus hatásai az utódokraKatona István atya könyvében erre is van példa, amikor valakinek az ősei foglalkoztak okkultizmussal.

"Az őseink különféle okkult tevékenységet folytathattak, amelyben szerepet játszottak a démonok. Vagy esetleg olyan szenvedélyekkel, bűnökkel éltek, amelyek valamilyen szellemi csatornán keresztül a jelenben is működnek. Amikor Nicky Cruz megtért, akkor nagyon sokáig érzett szomorúságot, nyomottságot a lelkében. Nyomozni kezdett, hogy lehet-e ennek valami oka a családban. Kiderült, hogy a nagymamája boszorkánysággal foglalkozott, aki születése alkalmával felajánlotta őt a Sátánnak. Amikor ezt megtudta, akkor szabadító imát kért. Megszabadulása után annyira kiáradt benne a Szentlélek öröme, hogy felajánlotta életét Jézusnak és evangélizációs szolgálatba kezdett. Éveken keresztül járta a világot, tanúságot tett Istenről, és hirdette az evangéliumot. "
Katona István-Űzd el a farkasokat, Pásztor

Részlegesen tartozik a témához, de itt meg kell említeni a spiritizmust. Ennek ma is nagy divatja van, sőt... Az internet tele van jósokkal és halott látókkal. Médiumok ígérik, hogy kapcsolatba lépnek elhunytjaink szellemével és lehet majd kérdezgetni. Már írtam korábban, hogy ilyenkor nem a halottak jönnek el, hanem démonok duruzsolnak a médium fülébe. István atya is felhívja könyvében a figyelmet, arra, hogy súlyos megkötözöttséget okoz ez a tevékenység.

"Az ősök lelkeinek az egyik fajtája olyan démoni csoportosulás, amely az ősök lelkének ismeretét használják fel, és ezzel az ismerettel jönnek az emberhez a spiritiszta szeánszokon keresztül. Amikor megidézik egy elhunyt hozzátartozó lelkét, az nem az elhunyt hozzátartozó lelke, hanem egy démon. Azon az ismereten keresztül, amivel a gonosz lélek rendelkezik, megtéveszti az ott levőket. Elmond konkrét családi történéseket is, aminek kapcsán az illető biztos abban, hogy az ő elhunyt hozzátartozója az aki beszél, hiszen megmondta, hogy milyen események voltak az életében. Ettől kezdve fölkelti a résztvevőkben a kíváncsiságot, és a vágyat, hogy minél többet megtudjanak elhunyt őseik felől. Akit megkötöz a spiritiszta szeánszon a gonosz lélek, sokszor éveken keresztül jár hétről-hétre ilyen találkozókra, hogy minél több, és újabb kérdéseket tegyen fel, és nem veszi észre, hogy már teljesen beleesett a gonosz csapdájába, és eltávolodott Istentől."

Egy másik történet, amely protestáns házaspár tollából származik.

Egy  keresztény nagypapa az életén uralkodó  gonosz  szellem  jelenléte  miatt  látnoki  képességekkel  rendelkezett.  Nem  volt  tisztában  ennek  forrásával,  és  ezt  a  Szent Szellem világosságának tartotta. Leánya is rendelkezett ezzel a képességgel, és  amint fia növekedett, ezt mondta neki: „Soha semmi rosszat nem tudsz tenni úgy, hogy ne tudnék róla.” A tinédzser fiú elmondta nekem, hihetetlen,  hogy anyja milyen gyakran megjelenik, amikor ő valami rosszat  tesz, és véget vet a dolognak.  Az  Úr megszabadította őt aznap délután attól az örökölt szellemtől. Ugyanaznap este hirtelen megjelent  neki egy „férfi” a  „semmiből”, és elmagyarázta  a  tinédzsernek, hogy ő látnoki képességekkel rendelkezik, és felejtsen el mindent, amit aznap délután hallott. Arra  is  felszólította,  hogy  használja  ezt a speciális  családi  ajándékot. A tinédzser megőrizte  szabadságát,  és  megvallotta  Jézus  Krisztus  Úr  voltát. A  „férfi”  dühtől tajtékozva távozott. Azok a gyermekek, akiknek szülei még az ő születésük előtt belekeveredtek az okkultizmus vagy a  varázslás  praktikáiba,  gyakran  szenvednek  olyan  szellemektől, melyek  éjszakánként  rémületben  tartják őket. Az antikrisztus  szellemeinek  jelenléte miatt  agresszív  módon  szembeszegülhetnek a bibliaolvasással,  az  imádsággal, vagy megtagadhatják, hogy keresztény dalokat játsszanak hangszerükön, és különösképpen azt,  hogy  részt  vegyenek  a  dicséretben  és  az  imádatban.  Rendszeresen  szemtanúi vagyunk, amint az Úr megszabadítja ezeket a kicsinyeket, és a gonosz nem tudja őket tovább zaklatni."
Noel Gibson-Szabadítsd meg gyermekeinket a gonosztól

Még mindig ebben a könyvben a szerzők tüneteket írnak le, amit az okkultizmus okozott.

"3. Az okkultizmus és a varázslás örökletes szellemeitől eredő elnyomás. Ezek  valóban  meg  tudnak  rémíteni  gyermekeket,  különösen  akkor,  ha  olyan  szellemeket  örököltek,  amelyek  a  normális  látás  feletti  fizikai  látás  képességét  hozzák  létre. Kizárólag  a  szabadító  szolgálat  tudja  megszabadítani  őket  ezektől  a  bántalmazó szellemektől, és teszi lehetővé, hogy egészségesen aludjanak. A gyógyszeres kezelés csak enyhíti a szellemi természetű problémákat.  "
Noel Gibson-Szabadítsd meg gyermekeinket a gonosztól

Peter Horrobin protestáns lelkipásztor könyvében említi az okkultizmust, mint súlyos bűnt.

"Az „okkultizmus” egy átfogó kifejezés, amely azokat a - gyakran vallásos természetű gyakorlatokat jelenti, amelyeknek erőforrása egyértelműen nem Isten. Az okkult gyakorlatokat folytató emberek köre azoktól, akik világosan tudják, hogy az általuk gyakorolt okkultizmus ágazata démoni erőkre támaszkodik (például a boszorkányság) egészen azokig terjed, akik nem is ismerik fel a démonok jelenlétét, de megtévesztés folytán valamilyen démoni erőrendszerének hatása alá kerültek, amely az ellenőrzése alatt tartja őket (például a
jóga tanfolyamok tudatlan résztvevői).

Az „okkult” szó egyszerűen annyit jelent, hogy rejtett, és nagyon pontosan leírja azt a módot, ahogyan a Sátán megpróbál ezen a világon tevékenykedni - titokban, - és ahogyan ráveszi az embereket arra, hogy imádják őt, néha anélkül hogy felismernék azt, hogy ő létezik. Ugyanis ha imádják a Sátánt, akkor igent mondanak a démonoknak, és ha valakinek az életében okkult erők működnek, akkor a Sátánnak van egy olyan kapaszkodója, amit nem könnyű eltávolítani.
A szabadító szolgálat nélkül egész életükben megmaradnak ebben az állapotban, és Isten igéje
szerint gyermekeik három vagy négy nemzedéken keresztül szenvedhetnek ennek következményeitől
(2Mózes 20:5).
Az ige sokszor és sokféle módon figyelmeztet minket erre a veszélyre. Az 5Mózes 18:9-14-ben az Úr Mózesen keresztül figyelmezteti Izrael népét, mielőtt belépnének az ígéret földjére, hogy ne folytassanak jövendőmondást, ne beszéljenek a halottak szellemeivel és ne csináljanak semmiféle olyan utálatos dolgot, amelyeket az Úr megvet.
A 2Királyok 21:6-ban Manassé, Júda királya, újra bevezet számos gonosz szokást, köztük a jövendőmondást, a mágiát, valamint a médiumok és a jövendőmondók igénybevételét. Ez az engedetlenség végül Jeruzsálem elestéhez vezetett Krisztus előtt 598-ban. A könnyebbség kedvéért az okkult gyakorlatokra hivatkozó igehelyeket összegyűjtöttük a 2. mellékletben.
Azt tapasztaltuk, hogy a Sátán csak ritkán várja meg, amíg másodszor is meghívást kap valakinek az életébe az okkultizmus valamilyen formájában való részvétel útján. Sok ember, akit lelkigondozásban részesítettünk, úgy démonizálódott, hogy csak egyszer ment el egy jövendőmondóhoz vagy egy cigány tenyérjóshoz, egy ábécés deszkalappal való szellemidézési szeánszra, csak egyszer hallgatta meg egy asztrológus „próféciáját”, vagy csak egyszer keveredett bele a sok száz lehetőség egyikébe.
Az okkultizmusban való részvétel súlyos és veszélyes, és sok problémának ez a gyökere. Újra meg újra meglepődöm azon, hogy azok közül az emberek közül, akik hozzánk fordulnak, milyen sokan belekeveredtek az okkultizmus valamilyen formájába, vagy milyen sok embernek voltak olyan szülei, nagynénje, nagyszülei stb., akik - akár még kicsi gyermek korukban - elvitték őket valakihez, aki az okkultizmus valamelyik válfaját gyakorolta. Egyetlen kivezetőút létezik, ez pedig a Jézus nevében rejlőhatalom."
Peter Horrobin-Gyógyulás és szabadulás 

Fontos a lakások, házak megáldása szentelt vízzel.

"Valóságos dolog, hogy a gonosz annyira birtokában tarthat egy helyet, (egy varázsló, vagy okkult dolgok által), hogy ott a szent megnyilvánulásának nincs lehetősége. Fontos, hogy felismerjük ezt az összefüggést. Az egyháznak van egy régi gyakorlata, a lakások megáldása. Jó lenne, ha erre is gondot fordítanánk, hogy legalább 1-2 évenként szólnánk egy atyának, hogy áldja meg lakásunkat. Kérni kell Isten, és a szent angyalok védelmét a gonosz minden támadása ellen."
Katona István-Űzd el a farkasokat,Pásztor

Gondold végig, te hányszor voltál halott látónál. Mennyi pénzt hagytál ott? Hányszor mennél még el? Nem érzed úgy, hogy már függsz a jóstól?
Még lenne egy hozzáfűznivalóm a házszenteléshez. Sokan, akik spiritizmussal foglalkoznak a para jelenségeket a halottakkal magyarázzák. Tehát amikor megmagyarázhatatlan hangokat hallani vagy tárgyak mozognak maguktól. Érdekes módon ezek a jelenségek egy házszentelés után megszűnnek. A halott lelkek félnek a szentelt víztől?

dr.Kenneth McAll több könyvet is írt már a családfa gyógyítással kapcsolatban. Az okkultizmussal kapcsolatban úgy fogalmaz, hogy pszichiáterként több olyan esettel is találkozott, aminek a hátterében okkult cselekmények álltak.
"A gonosz erőinek szolgálatában áll például az asztrológia, a spiritiszta ábécés deszka (ouija tábla), az automatikus írás, a horoszkóp, a jövendőmondás, a varázsvessző, a szeánszok, a tarot kártyával való jóslás, a boszorkányság, valamint a transzcendentális meditáció.
Lehet, hogy kezdetben ártalmatlan időtöltésnek tűnnek ezek, ám eltávolítják az embert Istentől. A pszichiátria valóságosnak ismeri el, hogy az okkult ajtót nyit a gonosz szellemi világra. A kutatók még gyógyulásokat - például exorcizmus és imádság folytán megváltozott nemi orientációt - is leírtak, amelyek megszabadulást hoztak e gonosz világ fogságából. "


Könyvében leír egy esetet, amikor a szülők keveredtek okkult dolgokba, ami kihatott a gyerekre. Veszélyeztették gyerekük egészségét, amire csak később jöttek rá.

"John négyéves volt, és mind gyakrabban törtek rá epilepszia-szerű rohamok, melyek során három felnőtt is alig tudta lefogni. A lakásban minden törhető dolgot biztos helyre kellett menekíteni, Johnt pedig nem lehetett magára hagyni, mivel bármikor elkaphatta a roham.
... Bezárkóztunk a dolgozószobába, nehogy a gyerek félbeszakítsa a beszélgetésünket, és én csendes imát mondtam, hogy fogódzót kapjak a helyzettel kapcsolatban. Meglepve láttam, hogy a könyvespolcokon nem kevés spiritiszta írás sorakozik, a férfi egyenesen megdöbbentett, amikor elmondta, hogy a "radiesztéziával" kísérletezik, és már több mint másfél évtizede élvezi egy spiritiszta médium "kitüntető barátságát."
"... Nem sokkal később Johnra olyan súlyos roham jött rá, amely kisebb megszakításokkal harminchat órán át tartott. Szülei és a segítségükre siető összes barát kimerült már, ám a fiún a fáradtság legcsekélyebb jelei sem látszottak. "

McAll beszélt a férfinek arról, hogy ezek a tünetek megszűnnének, ha felhagyna az okkult tevékenységekkel és elégetne minden ezzel kapcsolatos könyvet. A fia miatt ezt megtette. Megbánta tetteit és megtért. A fiúnak megszűntek a rohamai és az iskolában is gyökeresen megváltozott a viselkedése.  

Végül még egy történet. Szintén egy családfa gyógyítással kapcsolatos könyvből való.
"Kislány koromban, a család anyai ágon egy asszony komolyan foglalkozott a boszorkánysággal, amibe engem is bevont. Halálát megelőzően hosszú és szörnyű agóniával járó betegsége volt. Egyik fia öngyilkos lett, a másikat pedig 15 évesen elütötte egy busz. A harmadik fiát 15 évesen megölték. Nagybátyáim és nagynénéim közül sokan szenvedtek alkoholfüggőségtől, többünknek a halálát is ez okozta. A családomban apai és anyai ágon egyaránt jellemző volt a szexuális kicsapongás."

A korábbi blogbejegyzések némelyikéből és ebből is kiderül, hogy büntetlenül nem lehet játszadozni az okkultizmussal és ezotériával. Az ördög nagyon gonosz és nagyon intelligens lény. Nézzétek meg a történeteket. Sok esetben évek, évtizedek is elteltek, mire jelentkeztek a tünetek. Sokszor ekkor már késő volt. Máskor még meg lehetett szabadulni a megkötözöttségtől. A legnagyobb probléma az - amit már többször írtam- hogy évek múltán senki nem köti össze a bűnös cselekedeteket a furcsa és megmagyarázhatatlan betegségekkel, a para jelenségekkel a házakban, a sorozatos szerencsétlenségekkel. Ezért kell feltárni minden esetben a múltat is, ami kihathat a következő generációkra.

Ne légy önző, gondolj gyermekeidre, unokáidra is. Most lehet, hogy sikeres és gazdag vagy, de a lelked a tét és a hozzátartozóid nyugodt élete. Senkinek nem hiányzik egy generációs átok vagy bűn. 

1 megjegyzés: