"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2014. április 9., szerda

Azok a szellemi vezetők

Több ezoterikus tanfolyam szövegében olvastam, hogy a tanfolyamot tartó mester (vagy más) kijelöl mellénk szellemi vezetőt/vezetőket, akik egyengetik utunkat és akikhez segítségért fordulhatunk. 

Utánajártam, hogy mi a szellemi vezető fogalma, és kik ők.

A szellemi vezetőkről


Az egyik portál szerint a szellemi vezetők olyan lények, akik már legalább egyszer éltek a földön. Lehetnek elhunyt lelkek  Elhunyt családtagjaink is lehetnek. A szellemi vezetők származhatnak különböző energiasíkokról, más dimenziókból vagy más naprendszerekből. Feladatuk az emberek segítése tanácsokkal, amik természetesen nem kötelező érvényűek. A szellemi vezetők kicserélődhetnek, fejlődhetnek és átalakulhatnak. Kapcsolatot felvenni velük megfelelő meditációval, jó rezgésszámmal lehet. 
A szellemi vezetők némelyike a Földön eljutott a szellemi fejlődés olyan fokára, hogy lelkük tökéletes lett.
Vannak oldalak, ahol a szellemi vezetőt belső vezetőként definiálják. 

Mely tanfolyamokra jellemző a szellemi vezető?


Szellemgyógyászat

A tanfolyamon a beavatás során mindenki kap egy  szellemi segítőt, aki direktben segíti a gyógyítást, valamint védelmet ad. Vezetést és irányítást nyújt a kezelés alkalmával. 

Reiki

Az egyik reikivel foglalkozó honlap szerint a reikit gyakorlók is rendelkeznek szellemi vezetővel, mert a szellemi vezetők azok, akik segítséget nyújtanak a gyógyítás során. Ők segítenek abban, hogy hová kell tenni a kezet (mely testrészre), mely szimbólumot kell használni a csatornázáshoz, meddig tartson a kezelés. 
Egy másik oldalon írják, hogy a szellemi vezetők természetesen nem láthatók, de érzékelhetők. Úgy írja a cikk, hogy a szellemi vezetők "odébb tolják" a kezünket egy másik pozícióba. Ha hiba csúszna a kezelésbe, akkor a szellemi vezető képes kijavítani azt. Mester szinten a kezelést már a segítők vezénylik le.

Agykontroll

Az agykontroll tanfolyamoknál is írják több helyen a szellemi vezetőket. Erről még lesz szó lejjebb. 

Belsőgyermek tanfolyam

Ez olvasható a tanfolyam ismertetőjében:
"... az égi szellemi vezetők valamint a csoporttársak egymást értékelik és kapnak/kapunk információkat arról, hogy ki mennyire képes befogadni a fényt, mennyire képes gyógyítani, használni az égi segítséget...

Nem teljes a felsorolás, mert több beavatásnál is kaphatunk magunk mellé szellemi vezetőket, de ezek a leggyakoribbak.

Kik lehetnek valójában a szellemi vezetők


Az világos, hogy több ezoterikus tanfolyam esetében is "szükség" van szellemi vagy belső vezetőkre. A szellemi vezetőket minden esetben jóságos, segítő entitásokként írják le. Kijavítják a hibáinkat, vezetik a kezünket, egyáltalán mindenféle hasznos tanácsokkal látnak el.
Az eredetük számomra meglehetősen homályos, mert elhunyt rokonoktól kezdve más galaxisból származó lényekig bármi lehet. Nehéz azonosítani őket, sok esetben nevük sincs, vagy soha sem.
Egy oldalon olvastam, hogy ne hagyjuk magunkra erőltetni a sugallataikat, ne hagyjuk, hogy erőszakosakká váljanak. Ekkor meg kell szakítani velük a kapcsolatot.

A szellemi vezetők feladata lehet még a gyógyítás elősegítése és a védelem. 

Gál Péter atya könyve is említi a szellemi vezetőket az agykontrollal kapcsolatban, bár itt Magasabb Intelligencia a nevük.

"Az Agykontroll: ez olyan mély meditációs szintre jutás, melyben eléred, hogy saját tudatod vegye át az irányítást. Dirigálta már a világot az emberi ész! Volt már az értelem a trónra ültetve! Dicső elnevezése az volt: a felvilágosodás forradalma... Istent akarták letaszítani trónjáról, hogy a teremtmény esze uralkodjék helyette. Ez a kísérlet jól kifutott, de nem lett a világban »világszabadság«, nem lett egyenlőség, nem lett testvériség. Csakhogy ez a mostani próbálkozás az emberi agyak uralkodásával még veszélyesebb.''
,,Silva azt írja: »A szellemi és lelki képességek kiterjesztésének csak saját korlátaink szabnak határt. Bármi lehetséges.« Bizony, ez igaz: a korlátolt ember megnyitja a lehetőségeket a bármi előtt! És a bármi nem sokat várat magára... Úgy véli a szegény agykontrollos, hogy itt ő maga lesz az irányító. Ám miként irányíthat az, aki bevallottan korlátoltabb, mint a felidézni kívánt lehetőségek? Nemhogy nem irányíthatja a bármit, de észlelni és megnevezni sem tudja maradéktalanul... A bármi egy ígéretes gyűjtőfogalom, de ha bekövetkezik, a szegény agykontrollos még elszenvedni sem tudja épségben, hiszen az a bizonyos hatalom »csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson« (Jn 10,10).
Ha pontosan tudná az agykontrollos, hogy kit rejt a fogalom: Magasabb Intelligencia, akkor is az örömtől szálldosna a bármi küszöbén?... Csak Jézus Krisztus által juthatunk az Atyához (Jn 14,6). Nincs más Magas Pártfogó, aki jó célba vezetne. Aki pedig José Silva szerint is más, az nem oda visz. A Magasabb Intelligencia ismeri az elkápráztatás magas művészetét, ennek érdekében bármire képes, kivéve az emberi élet igazi felkarolását.

Szerintük tehát vannak láthatatlan intelligenciák, gonosz azonban nincs köztük. Ez egybevág az okkult gondolkozás és a New Age egységálmával: negatív szellemiség nincs a kozmoszban.

,,A Silva-féle agykontroll hasonló a Transzcendentális Meditációhoz abban, hogy nem kívánja a vallásosságot, miközben tulajdonképpen démoni szellemek kontrollja alá kapcsol be... A tanuló program végén megkérik az egyént, hogy engedje meg két démoni szellem behatolását és azt, hogy azok befolyásolhassák véleményét, döntéseit. Silva »tanácsadóknak« nevezi ezeket a démoni szellemeket. Ezek olyan ellentmondásosak, hogy a Silva-könyv nem is ad részletes leírást a kurzus végső szakaszáról, amelyben bevezetik e démoni szellemeket, ámbár fárasztja az olvasót egy csomó tevékenységgel a démoni szellemeket illetően.

A zsidó származású Sid Roth, aki belekeveredett a Silvaagykontrollba, a kereszténységhez való megtéréséről beszél Something for Nothing (Valamit semmiért) című könyvében. Szól egy agykontrollos hallgatóval folytatott beszélgetéséről. Megkérte a hallgatót, hogy kérdezze meg a szellemi vezetőjétől, mit fog Roth csinálni egy évvel később. A szellemi vezető, aki korábban mindig nagyon udvarias volt, elkezdett átkozódni, vulgáris szavakat használni és megtagadta a válaszadást. Nem egészen egy év múlva Roth feladta az agykontrollt és keresztény lett.

Jézus megkísértésének példájából kiindulva, amikor a sátán arra akarta rávenni az Üdvözítôt, hogy csak önmagáért tegyen csodát, meg kell vizsgálni, hogy szerepelnek-e öncélú, önző indítékú, saját dicsőséget, a hatalomvágyat szolgáló, vagy magáért a csodáért való csodák, tettek, vagy kifejezetten az anyagi előbbre jutást segítő (pénzszerző) praktikák a szóban forgó ,,magasabb energiák'', ,,magasabbrendű tudatszintek'', ill. ,,magasabbrendű Intelligenciák'' segítségével? (Vö.: Mt 4,1-11). Mindaz, amire a pusztában Jézust kísértette az ördög, kimerítette volna a mágia jellemzőit is, bennfoglalva a teremtmény- (sátán-) imádatot. "

A reikinél is ott vannak a magasabb rendű szellemi vezetők.

"A reiki rendszerében rezgések miszticizmusát, a hinduista csakrák tanát, ,,magasabb szellemi
vezetőket'' (akik például meglátják, hogy ki méltó a reikibe történő beavatásra, és a ,,csatornázó mesteren keresztül'' megmondják ezt), gnosztikus-okkult beavatás formáit (,,behangolás''), a harmadik szem és
az éterikus test fogalmát, aura-tant és a nagy erejű, távolbahatással rendelkező szimbólumokat találjuk."
Forrás: Gál Péter- New Age keresztény szemmel

A könyvből kiemelnék egy mondatot, amire már utaltam az angyal mágiánál is.

A démoni megnyilvánulások kulcsa, hogy ő soha nem képes megdicsőíteni az Istent. 

Elgondolkodva ezen az egész szellemi vezető témán fel kellene mindenkinek tenni a kérdést, hogy valójában kik és mik ezek a szellemi vezetők. Nem gondolom, hogy csak úgy simán el kell fogadni azokat az információkat, amiket a különböző ezoterikus oldalak leírnak a jóságos és segítőkész szellemi lényekről. Használni kellene a megkülönböztetést, ami sok szent életűnél is működött. Már említettem, hogy az ördög bárminek ki tudja adni magát, szellemi vezetőnek is. Meg kell vizsgálni a gyümölcsöket, a beavatással vagy a szellemi vezetővel való kapcsolatot.

Már azt sem értem, hogy a reiki és a pránanadi behangolások után szinte mindenki rosszul van, olyan tünetekkel jár, mint egy erős fertőzés. Ennek ellenére mindenki elfogadja, hogy ez csak a 21 napos tisztulási folyamat eredménye, és hogy ez teljesen normális. 

Amennyiben a Bibliából indulunk ki, akkor eléggé leszűkíthető, hogy milyen lényekkel lehet kapcsolatunk. Szellemi lényként léteznek az angyalok és az ördögök. Az elhunytak lelkei pedig Isten engedélyével működhetnek közre, vehetik fel a kapcsolatot velünk.   

Véleményem szerint az szellemi vezetőknél is ugyanazt a megkülönböztetést kellene használni, mint az "angyali" beavatásoknál.
A szellemi vezetőnek- vagy akárhogy is hívhatjuk- ugyan nem eshet nehezére egy kis ima. Főleg, hogy értünk van és mindenben segít minket. Védelmez, segít a betegségek felderítésében stb. Egyszóval maga a tökély.
Bemásolok ide egy imát, ami engesztelés a káromkodásokért. Ezt kellene "közösen" a szellemi vezetővel elmondani. De elolvashatja az általad kinyomtatott lapról is, ha nem tudná "fejből". Ennyi engedményt azért lehet adni.
 Még ha te magad nem is vagy hívő, azért mechanikusan te is el tudod olvasni.
A felemelkedett szellemi vezetőnek pedig meg sem kottyanhat egy ilyen. Ha húzódozna vagy nem tudja PONTOSAN ugyanezt veled együtt elmondani, akkor baj van. Akkor is, ha elkezdene szitkozódni vagy káromkodni, esetleg fenyegetőzni. Vagy, ha néma maradna és nem kommunikálna veled, pedig előtte fogta a kezed és mindenféle segítő sugallatai voltak.
Amúgy a fentebb olvasható pirossal kiemelt mondatban van a lényeg.

Íme az ima:

Áldott legyen az Isten!
Áldott legyen szent Neve!
Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember!
Áldott legyen Jézus szent Neve!
Áldott legyen szentséges Szíve!

Áldott legyen drága szent Vére!
Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb Oltáriszentségben!
Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek!
Áldott legyen a Szűz és Istenanya, Mária!
Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása!
Áldott legyen a Boldogságos Szűz dicsőséges mennybevétele!
Áldott legyen Szűz Mária szent neve!
Áldott legyen Szent József, a Szent Szűz tisztaságos jegyese!
Áldott legyen Isten az ő angyalaiban és szentjeiben!
Ámen.

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése