"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2014. április 15., kedd

Okkultizmus, mágia, ezotéria hatásai

Azok, akik belevágnak bármiféle okkult vagy ezoterikus tevékenységbe, sokan nincsenek tisztában az utóhatásokkal. Legyen szó akár a családról, az utódokról, akár a helyről ahol művelik. 
A családfa gyógyítással kapcsolatos leírások tele vannak ilyen esetekkel. Ha pl. a nagymama foglalkozott spiritizmussal vagy boszorkánysággal, annak bőven lehet még az unokára is hatása. Ez is az un. generációs bűnök közé tartozik. Ugyanez lehet a mágiánál, ezoterikus praktikáknál, stb. 

Nem csak az emberekre hat ki az okkult cselekmény, de a házakra, helyekre is, ahol ezt elvégzik. Már egyszer volt egy kapcsolódó bejegyzésem itt, de még mindig találtam a "furcsa" jelenségekről leírást, így folytatom ebben a bejegyzésben a témát. 


Furcsa jelenségek a házaknálKövetkezzen néhány jelenség, amikor a (Bibliában) tiltott jelenség kihatással van a környezetre. 

Volt egy lány, akinek bőrkiütései voltak. Sokat imádkoztak ennek gyógyulásáért (hónapokat), de a betegség nem múlt el. Egy tized rózsafüzért imádkoztak 3 hónapon keresztül, de nem volt hatása. 
"Akkor föladták, és idegen isteneknél kerestek segítséget. Még egy ötnapos szemináriumon is részt vettek a gyógyítónál. Először javult a bőr állapota, de ez csak néhány napig tartott. Ezután rosszabb lett a bőrbetegség, mint azelőtt volt; ehhez még az is hozzájött, hogy a családban veszekedés támadt, ami addig nem fordult elő. Megjelentek megmagyarázhatatlan zajok is: például ajtócsapódás és kopogás; a kikapcsolt televízióból zajok szűrődtek ki. A lánynak lidérces álmai lettek. Erre különböző gyógyítókhoz mentek. Sok pénzt adtak ki- de végül csak rossz kapcsolatokat vásároltak meg rajta." 
Sr. Margharita Valappila-Jézus ma is él
A történet szerencsére jól végződött, mert eljutottak egy lelkigyakorlatos házba, ahol rájöttek, hogy rossz irányba mentek. Megbánták ezeket a cselekményeket és minden jóra fordult. 

Valószínűleg nem kevesen lehetnek, akik magukra ismernek. Adott egy probléma, ekkor vagy nem Istent keresik, vagy nincs kitartásuk. Jönnek a különféle guruk és gyógyítók és minden rosszabbra fordul. A történetben most az otthoni para jelenségeket kell kiemelni, amik eddig nem voltak.

Katona István atya könyvében is találhatók példák arra, hogy milyen negatív következményei vannak a spiritizmusnak a házakra. 

"Történt, hogy egy kézműves házaspár depresszióba esett. Sok orvost felkerestek, de azok nem tudtak segíteni rajtuk. Depressziós állapotuk egy évvel korábban kezdődött, amikor új házba költöztek, egy tanyára, amelyet kevéske megtakarított pénzükön vásároltak. Nagyon hamar rosszul kezdték érezni magukat ott, s maguk sem tudták, miért. Hirtelen esztelen félelem érzése kerí- tette hatalmába őket, mely nagyon kínos és megmagyarázhatatlan volt. Annál is inkább, mivel egy kiegyensúlyozott házaspárról volt szó, akik nagyon boldogok voltak mind a házaséletükben, mind a munkájukban. Olyan volt az egész, mintha valamiféle félelmetes, bár nem látható jelenléteket észleltek volna. Időnként (különösen éjszaka) olyan zörejeket hallottak, mintha két szövetanyag csúszkálna egymáson. Ezek a zörejek annyira "tönkretették az idegeiket", hogy egy napon elhatározták, beszélnek egy orvossal, bár nem tudták elmondani neki az egész helyzetet; az orvos pedig csak nyugtatókat írt fel nekik. Ami engem illet, reális gyanú merült fel bennem, amikor megtudtam, hogy régebben ez a ház olyan hely volt, ahol rendszeresen tartott spiritiszta szeánszok során megidézték a halottakat. Sikerült megismertetnem ezeket az embereket egy nagyszerű pszichológiai érzékkel megáldott pappal, aki meglátogatta őket, maga is észlelte az elmondott tüneteket, majd szabadító és a helyet megtisztító imát végzett a szentelmények (szenteltvíz, stb.) használatával, s mindezt a ház tulajdonosainak gyógyulásáért való könyörgéssel fejezte be. A nyomasztó és feszült légkör nyomban megszűnt, ugyanígy az ebből eredő félelmek és a nyugtalanító zörejek is. Három héttel később a régóta keresztény házaspár újra normális életet élt, tökéletes kiegyensúlyozottságban."
Katona István-Űzd el a farkasokat, Pásztor

Gál Péter atya is megemlíti könyvében azt, hogy az okkult cselekmények után bizony előfordulhatnak "furcsa" jelenségek a házaknál.

"A nagy körültekintéssel és valóban sok régi okkult hagyomány felkutatása nyomán megidézett szellemek úgy látszik csakugyan ennek az egységesülésnek a jegyében ,,materializálódtak'' a nagy varázsló halálakor, jelet adva -- hiszen itt joguk volt! -- kapcsolatukról, az egységről, ,,hatalmukról'', mely Scherbák Viktor révén mintegy életre kelt. Nem titkolhatom el, hogy gyakran végeztünk vagy végeztettünk egyszerű katolikus házszentelést (szentelmény -- a katolikus közösség imádságai között), bizonyos otthonokban, ahol -- mint kiderült --előzőleg mágikus, okkult cselekmények, összejövetelek folytak, s a későbbi lakók pedig gyakran nem tudtak nyugodtan pihenni az éjszakai, erkélyajtókon, ablakokon való dörömbölés, kopogtatás (,,Poltergeist''), illetve fényvillanások, fénymegjelenések miatt. Ezeknek az imádságoknak a nyomában minden alkalommal megszűntek e különleges, de reálisnak tartott ,,élmények'', ,,tapasztalatok''."
Gál Péter-New Age keresztény szemmel

A fentek alapján kijelenthető, hogy a mágikus, okkult, spiritiszta cselekményeknek bőven van kihatása a fizikai világra. Az, hogy ezek nem Istentől vannak és nem az elhunyt hozzátartozónk jött vissza, elég egyértelmű jelei vannak. A házszentelés után megszűnnek a tünetek. A házszentelésben a pap Isten áldását kéri a házra és szentelt vizet hint szét, ami egy szentelmény. Hatása van a helyre, mert elűzi a gonoszt. Ennek hiányában a tünetek sokáig fennállhatnak.

Okkultizmus hatásai az utódokraKatona István atya könyvében erre is van példa, amikor valakinek az ősei foglalkoztak okkultizmussal.

"Az őseink különféle okkult tevékenységet folytathattak, amelyben szerepet játszottak a démonok. Vagy esetleg olyan szenvedélyekkel, bűnökkel éltek, amelyek valamilyen szellemi csatornán keresztül a jelenben is működnek. Amikor Nicky Cruz megtért, akkor nagyon sokáig érzett szomorúságot, nyomottságot a lelkében. Nyomozni kezdett, hogy lehet-e ennek valami oka a családban. Kiderült, hogy a nagymamája boszorkánysággal foglalkozott, aki születése alkalmával felajánlotta őt a Sátánnak. Amikor ezt megtudta, akkor szabadító imát kért. Megszabadulása után annyira kiáradt benne a Szentlélek öröme, hogy felajánlotta életét Jézusnak és evangélizációs szolgálatba kezdett. Éveken keresztül járta a világot, tanúságot tett Istenről, és hirdette az evangéliumot. "
Katona István-Űzd el a farkasokat, Pásztor

Részlegesen tartozik a témához, de itt meg kell említeni a spiritizmust. Ennek ma is nagy divatja van, sőt... Az internet tele van jósokkal és halott látókkal. Médiumok ígérik, hogy kapcsolatba lépnek elhunytjaink szellemével és lehet majd kérdezgetni. Már írtam korábban, hogy ilyenkor nem a halottak jönnek el, hanem démonok duruzsolnak a médium fülébe. István atya is felhívja könyvében a figyelmet, arra, hogy súlyos megkötözöttséget okoz ez a tevékenység.

"Az ősök lelkeinek az egyik fajtája olyan démoni csoportosulás, amely az ősök lelkének ismeretét használják fel, és ezzel az ismerettel jönnek az emberhez a spiritiszta szeánszokon keresztül. Amikor megidézik egy elhunyt hozzátartozó lelkét, az nem az elhunyt hozzátartozó lelke, hanem egy démon. Azon az ismereten keresztül, amivel a gonosz lélek rendelkezik, megtéveszti az ott levőket. Elmond konkrét családi történéseket is, aminek kapcsán az illető biztos abban, hogy az ő elhunyt hozzátartozója az aki beszél, hiszen megmondta, hogy milyen események voltak az életében. Ettől kezdve fölkelti a résztvevőkben a kíváncsiságot, és a vágyat, hogy minél többet megtudjanak elhunyt őseik felől. Akit megkötöz a spiritiszta szeánszon a gonosz lélek, sokszor éveken keresztül jár hétről-hétre ilyen találkozókra, hogy minél több, és újabb kérdéseket tegyen fel, és nem veszi észre, hogy már teljesen beleesett a gonosz csapdájába, és eltávolodott Istentől."

Egy másik történet, amely protestáns házaspár tollából származik.

Egy  keresztény nagypapa az életén uralkodó  gonosz  szellem  jelenléte  miatt  látnoki  képességekkel  rendelkezett.  Nem  volt  tisztában  ennek  forrásával,  és  ezt  a  Szent Szellem világosságának tartotta. Leánya is rendelkezett ezzel a képességgel, és  amint fia növekedett, ezt mondta neki: „Soha semmi rosszat nem tudsz tenni úgy, hogy ne tudnék róla.” A tinédzser fiú elmondta nekem, hihetetlen,  hogy anyja milyen gyakran megjelenik, amikor ő valami rosszat  tesz, és véget vet a dolognak.  Az  Úr megszabadította őt aznap délután attól az örökölt szellemtől. Ugyanaznap este hirtelen megjelent  neki egy „férfi” a  „semmiből”, és elmagyarázta  a  tinédzsernek, hogy ő látnoki képességekkel rendelkezik, és felejtsen el mindent, amit aznap délután hallott. Arra  is  felszólította,  hogy  használja  ezt a speciális  családi  ajándékot. A tinédzser megőrizte  szabadságát,  és  megvallotta  Jézus  Krisztus  Úr  voltát. A  „férfi”  dühtől tajtékozva távozott. Azok a gyermekek, akiknek szülei még az ő születésük előtt belekeveredtek az okkultizmus vagy a  varázslás  praktikáiba,  gyakran  szenvednek  olyan  szellemektől, melyek  éjszakánként  rémületben  tartják őket. Az antikrisztus  szellemeinek  jelenléte miatt  agresszív  módon  szembeszegülhetnek a bibliaolvasással,  az  imádsággal, vagy megtagadhatják, hogy keresztény dalokat játsszanak hangszerükön, és különösképpen azt,  hogy  részt  vegyenek  a  dicséretben  és  az  imádatban.  Rendszeresen  szemtanúi vagyunk, amint az Úr megszabadítja ezeket a kicsinyeket, és a gonosz nem tudja őket tovább zaklatni."
Noel Gibson-Szabadítsd meg gyermekeinket a gonosztól

Még mindig ebben a könyvben a szerzők tüneteket írnak le, amit az okkultizmus okozott.

"3. Az okkultizmus és a varázslás örökletes szellemeitől eredő elnyomás. Ezek  valóban  meg  tudnak  rémíteni  gyermekeket,  különösen  akkor,  ha  olyan  szellemeket  örököltek,  amelyek  a  normális  látás  feletti  fizikai  látás  képességét  hozzák  létre. Kizárólag  a  szabadító  szolgálat  tudja  megszabadítani  őket  ezektől  a  bántalmazó szellemektől, és teszi lehetővé, hogy egészségesen aludjanak. A gyógyszeres kezelés csak enyhíti a szellemi természetű problémákat.  "
Noel Gibson-Szabadítsd meg gyermekeinket a gonosztól

Peter Horrobin protestáns lelkipásztor könyvében említi az okkultizmust, mint súlyos bűnt.

"Az „okkultizmus” egy átfogó kifejezés, amely azokat a - gyakran vallásos természetű gyakorlatokat jelenti, amelyeknek erőforrása egyértelműen nem Isten. Az okkult gyakorlatokat folytató emberek köre azoktól, akik világosan tudják, hogy az általuk gyakorolt okkultizmus ágazata démoni erőkre támaszkodik (például a boszorkányság) egészen azokig terjed, akik nem is ismerik fel a démonok jelenlétét, de megtévesztés folytán valamilyen démoni erőrendszerének hatása alá kerültek, amely az ellenőrzése alatt tartja őket (például a
jóga tanfolyamok tudatlan résztvevői).

Az „okkult” szó egyszerűen annyit jelent, hogy rejtett, és nagyon pontosan leírja azt a módot, ahogyan a Sátán megpróbál ezen a világon tevékenykedni - titokban, - és ahogyan ráveszi az embereket arra, hogy imádják őt, néha anélkül hogy felismernék azt, hogy ő létezik. Ugyanis ha imádják a Sátánt, akkor igent mondanak a démonoknak, és ha valakinek az életében okkult erők működnek, akkor a Sátánnak van egy olyan kapaszkodója, amit nem könnyű eltávolítani.
A szabadító szolgálat nélkül egész életükben megmaradnak ebben az állapotban, és Isten igéje
szerint gyermekeik három vagy négy nemzedéken keresztül szenvedhetnek ennek következményeitől
(2Mózes 20:5).
Az ige sokszor és sokféle módon figyelmeztet minket erre a veszélyre. Az 5Mózes 18:9-14-ben az Úr Mózesen keresztül figyelmezteti Izrael népét, mielőtt belépnének az ígéret földjére, hogy ne folytassanak jövendőmondást, ne beszéljenek a halottak szellemeivel és ne csináljanak semmiféle olyan utálatos dolgot, amelyeket az Úr megvet.
A 2Királyok 21:6-ban Manassé, Júda királya, újra bevezet számos gonosz szokást, köztük a jövendőmondást, a mágiát, valamint a médiumok és a jövendőmondók igénybevételét. Ez az engedetlenség végül Jeruzsálem elestéhez vezetett Krisztus előtt 598-ban. A könnyebbség kedvéért az okkult gyakorlatokra hivatkozó igehelyeket összegyűjtöttük a 2. mellékletben.
Azt tapasztaltuk, hogy a Sátán csak ritkán várja meg, amíg másodszor is meghívást kap valakinek az életébe az okkultizmus valamilyen formájában való részvétel útján. Sok ember, akit lelkigondozásban részesítettünk, úgy démonizálódott, hogy csak egyszer ment el egy jövendőmondóhoz vagy egy cigány tenyérjóshoz, egy ábécés deszkalappal való szellemidézési szeánszra, csak egyszer hallgatta meg egy asztrológus „próféciáját”, vagy csak egyszer keveredett bele a sok száz lehetőség egyikébe.
Az okkultizmusban való részvétel súlyos és veszélyes, és sok problémának ez a gyökere. Újra meg újra meglepődöm azon, hogy azok közül az emberek közül, akik hozzánk fordulnak, milyen sokan belekeveredtek az okkultizmus valamilyen formájába, vagy milyen sok embernek voltak olyan szülei, nagynénje, nagyszülei stb., akik - akár még kicsi gyermek korukban - elvitték őket valakihez, aki az okkultizmus valamelyik válfaját gyakorolta. Egyetlen kivezetőút létezik, ez pedig a Jézus nevében rejlőhatalom."
Peter Horrobin-Gyógyulás és szabadulás 

Fontos a lakások, házak megáldása szentelt vízzel.

"Valóságos dolog, hogy a gonosz annyira birtokában tarthat egy helyet, (egy varázsló, vagy okkult dolgok által), hogy ott a szent megnyilvánulásának nincs lehetősége. Fontos, hogy felismerjük ezt az összefüggést. Az egyháznak van egy régi gyakorlata, a lakások megáldása. Jó lenne, ha erre is gondot fordítanánk, hogy legalább 1-2 évenként szólnánk egy atyának, hogy áldja meg lakásunkat. Kérni kell Isten, és a szent angyalok védelmét a gonosz minden támadása ellen."
Katona István-Űzd el a farkasokat,Pásztor

Gondold végig, te hányszor voltál halott látónál. Mennyi pénzt hagytál ott? Hányszor mennél még el? Nem érzed úgy, hogy már függsz a jóstól?
Még lenne egy hozzáfűznivalóm a házszenteléshez. Sokan, akik spiritizmussal foglalkoznak a para jelenségeket a halottakkal magyarázzák. Tehát amikor megmagyarázhatatlan hangokat hallani vagy tárgyak mozognak maguktól. Érdekes módon ezek a jelenségek egy házszentelés után megszűnnek. A halott lelkek félnek a szentelt víztől?

dr.Kenneth McAll több könyvet is írt már a családfa gyógyítással kapcsolatban. Az okkultizmussal kapcsolatban úgy fogalmaz, hogy pszichiáterként több olyan esettel is találkozott, aminek a hátterében okkult cselekmények álltak.
"A gonosz erőinek szolgálatában áll például az asztrológia, a spiritiszta ábécés deszka (ouija tábla), az automatikus írás, a horoszkóp, a jövendőmondás, a varázsvessző, a szeánszok, a tarot kártyával való jóslás, a boszorkányság, valamint a transzcendentális meditáció.
Lehet, hogy kezdetben ártalmatlan időtöltésnek tűnnek ezek, ám eltávolítják az embert Istentől. A pszichiátria valóságosnak ismeri el, hogy az okkult ajtót nyit a gonosz szellemi világra. A kutatók még gyógyulásokat - például exorcizmus és imádság folytán megváltozott nemi orientációt - is leírtak, amelyek megszabadulást hoztak e gonosz világ fogságából. "


Könyvében leír egy esetet, amikor a szülők keveredtek okkult dolgokba, ami kihatott a gyerekre. Veszélyeztették gyerekük egészségét, amire csak később jöttek rá.

"John négyéves volt, és mind gyakrabban törtek rá epilepszia-szerű rohamok, melyek során három felnőtt is alig tudta lefogni. A lakásban minden törhető dolgot biztos helyre kellett menekíteni, Johnt pedig nem lehetett magára hagyni, mivel bármikor elkaphatta a roham.
... Bezárkóztunk a dolgozószobába, nehogy a gyerek félbeszakítsa a beszélgetésünket, és én csendes imát mondtam, hogy fogódzót kapjak a helyzettel kapcsolatban. Meglepve láttam, hogy a könyvespolcokon nem kevés spiritiszta írás sorakozik, a férfi egyenesen megdöbbentett, amikor elmondta, hogy a "radiesztéziával" kísérletezik, és már több mint másfél évtizede élvezi egy spiritiszta médium "kitüntető barátságát."
"... Nem sokkal később Johnra olyan súlyos roham jött rá, amely kisebb megszakításokkal harminchat órán át tartott. Szülei és a segítségükre siető összes barát kimerült már, ám a fiún a fáradtság legcsekélyebb jelei sem látszottak. "

McAll beszélt a férfinek arról, hogy ezek a tünetek megszűnnének, ha felhagyna az okkult tevékenységekkel és elégetne minden ezzel kapcsolatos könyvet. A fia miatt ezt megtette. Megbánta tetteit és megtért. A fiúnak megszűntek a rohamai és az iskolában is gyökeresen megváltozott a viselkedése.  

Végül még egy történet. Szintén egy családfa gyógyítással kapcsolatos könyvből való.
"Kislány koromban, a család anyai ágon egy asszony komolyan foglalkozott a boszorkánysággal, amibe engem is bevont. Halálát megelőzően hosszú és szörnyű agóniával járó betegsége volt. Egyik fia öngyilkos lett, a másikat pedig 15 évesen elütötte egy busz. A harmadik fiát 15 évesen megölték. Nagybátyáim és nagynénéim közül sokan szenvedtek alkoholfüggőségtől, többünknek a halálát is ez okozta. A családomban apai és anyai ágon egyaránt jellemző volt a szexuális kicsapongás."

A korábbi blogbejegyzések némelyikéből és ebből is kiderül, hogy büntetlenül nem lehet játszadozni az okkultizmussal és ezotériával. Az ördög nagyon gonosz és nagyon intelligens lény. Nézzétek meg a történeteket. Sok esetben évek, évtizedek is elteltek, mire jelentkeztek a tünetek. Sokszor ekkor már késő volt. Máskor még meg lehetett szabadulni a megkötözöttségtől. A legnagyobb probléma az - amit már többször írtam- hogy évek múltán senki nem köti össze a bűnös cselekedeteket a furcsa és megmagyarázhatatlan betegségekkel, a para jelenségekkel a házakban, a sorozatos szerencsétlenségekkel. Ezért kell feltárni minden esetben a múltat is, ami kihathat a következő generációkra.

Ne légy önző, gondolj gyermekeidre, unokáidra is. Most lehet, hogy sikeres és gazdag vagy, de a lelked a tét és a hozzátartozóid nyugodt élete. Senkinek nem hiányzik egy generációs átok vagy bűn. 

2014. április 10., csütörtök

Űzd el a farkasokat Pásztor

Egy könyvet szeretnék a figyelmébe ajánlani minden olvasónak. A gonosz sajnos jelen van ebben a világban, bármennyire is szeretnék sokan, hogy ne így legyen. Hatalma korlátozott, csak addig működhet, amíg Isten megengedi, vagy amíg te be nem hívod az életedbe a különböző okkult és ezoterikus praktikákkal. Rengeteg belépési területe van, de ez az egyik legkönnyebb út a számára. Jézus Krisztus kereszthalálával megváltott minket és esélyt adott az örök életre. Nem vagyunk egyedül, van segítségünk.

Katona István atya könyve a gonoszt jellemzi, leírja hogyan működik és hogyan védekezhetünk ellene. Képet kapunk a gonoszt kísérő jelenségekről és talán néhányan választ kaphatnak az életükben zajló miértekre is.
A könyv egyben egy szeminárium is, "A szabadító szeminárium lényege az, hogy megtanítja felismerni a gonosz működését ebben a világban és saját életünkben.
A felismerés pedig elvezet bennünket ahhoz, hogy mélyebb kapcsolatba lépjünk Jézussal. Mert hiszen az Ő akarata az, hogy Isten Országa fölépüljön ebben a világban! "


A könyv letölthető innen: https://mega.co.nz/#!jdsXAKSZ!tNMOJlTQn-fdbm6WYsbeYyGgRhzFQ44eexeb-ElQrys

2014. április 9., szerda

Azok a szellemi vezetők

Több ezoterikus tanfolyam szövegében olvastam, hogy a tanfolyamot tartó mester (vagy más) kijelöl mellénk szellemi vezetőt/vezetőket, akik egyengetik utunkat és akikhez segítségért fordulhatunk. 

Utánajártam, hogy mi a szellemi vezető fogalma, és kik ők.

A szellemi vezetőkről


Az egyik portál szerint a szellemi vezetők olyan lények, akik már legalább egyszer éltek a földön. Lehetnek elhunyt lelkek  Elhunyt családtagjaink is lehetnek. A szellemi vezetők származhatnak különböző energiasíkokról, más dimenziókból vagy más naprendszerekből. Feladatuk az emberek segítése tanácsokkal, amik természetesen nem kötelező érvényűek. A szellemi vezetők kicserélődhetnek, fejlődhetnek és átalakulhatnak. Kapcsolatot felvenni velük megfelelő meditációval, jó rezgésszámmal lehet. 
A szellemi vezetők némelyike a Földön eljutott a szellemi fejlődés olyan fokára, hogy lelkük tökéletes lett.
Vannak oldalak, ahol a szellemi vezetőt belső vezetőként definiálják. 

Mely tanfolyamokra jellemző a szellemi vezető?


Szellemgyógyászat

A tanfolyamon a beavatás során mindenki kap egy  szellemi segítőt, aki direktben segíti a gyógyítást, valamint védelmet ad. Vezetést és irányítást nyújt a kezelés alkalmával. 

Reiki

Az egyik reikivel foglalkozó honlap szerint a reikit gyakorlók is rendelkeznek szellemi vezetővel, mert a szellemi vezetők azok, akik segítséget nyújtanak a gyógyítás során. Ők segítenek abban, hogy hová kell tenni a kezet (mely testrészre), mely szimbólumot kell használni a csatornázáshoz, meddig tartson a kezelés. 
Egy másik oldalon írják, hogy a szellemi vezetők természetesen nem láthatók, de érzékelhetők. Úgy írja a cikk, hogy a szellemi vezetők "odébb tolják" a kezünket egy másik pozícióba. Ha hiba csúszna a kezelésbe, akkor a szellemi vezető képes kijavítani azt. Mester szinten a kezelést már a segítők vezénylik le.

Agykontroll

Az agykontroll tanfolyamoknál is írják több helyen a szellemi vezetőket. Erről még lesz szó lejjebb. 

Belsőgyermek tanfolyam

Ez olvasható a tanfolyam ismertetőjében:
"... az égi szellemi vezetők valamint a csoporttársak egymást értékelik és kapnak/kapunk információkat arról, hogy ki mennyire képes befogadni a fényt, mennyire képes gyógyítani, használni az égi segítséget...

Nem teljes a felsorolás, mert több beavatásnál is kaphatunk magunk mellé szellemi vezetőket, de ezek a leggyakoribbak.

Kik lehetnek valójában a szellemi vezetők


Az világos, hogy több ezoterikus tanfolyam esetében is "szükség" van szellemi vagy belső vezetőkre. A szellemi vezetőket minden esetben jóságos, segítő entitásokként írják le. Kijavítják a hibáinkat, vezetik a kezünket, egyáltalán mindenféle hasznos tanácsokkal látnak el.
Az eredetük számomra meglehetősen homályos, mert elhunyt rokonoktól kezdve más galaxisból származó lényekig bármi lehet. Nehéz azonosítani őket, sok esetben nevük sincs, vagy soha sem.
Egy oldalon olvastam, hogy ne hagyjuk magunkra erőltetni a sugallataikat, ne hagyjuk, hogy erőszakosakká váljanak. Ekkor meg kell szakítani velük a kapcsolatot.

A szellemi vezetők feladata lehet még a gyógyítás elősegítése és a védelem. 

Gál Péter atya könyve is említi a szellemi vezetőket az agykontrollal kapcsolatban, bár itt Magasabb Intelligencia a nevük.

"Az Agykontroll: ez olyan mély meditációs szintre jutás, melyben eléred, hogy saját tudatod vegye át az irányítást. Dirigálta már a világot az emberi ész! Volt már az értelem a trónra ültetve! Dicső elnevezése az volt: a felvilágosodás forradalma... Istent akarták letaszítani trónjáról, hogy a teremtmény esze uralkodjék helyette. Ez a kísérlet jól kifutott, de nem lett a világban »világszabadság«, nem lett egyenlőség, nem lett testvériség. Csakhogy ez a mostani próbálkozás az emberi agyak uralkodásával még veszélyesebb.''
,,Silva azt írja: »A szellemi és lelki képességek kiterjesztésének csak saját korlátaink szabnak határt. Bármi lehetséges.« Bizony, ez igaz: a korlátolt ember megnyitja a lehetőségeket a bármi előtt! És a bármi nem sokat várat magára... Úgy véli a szegény agykontrollos, hogy itt ő maga lesz az irányító. Ám miként irányíthat az, aki bevallottan korlátoltabb, mint a felidézni kívánt lehetőségek? Nemhogy nem irányíthatja a bármit, de észlelni és megnevezni sem tudja maradéktalanul... A bármi egy ígéretes gyűjtőfogalom, de ha bekövetkezik, a szegény agykontrollos még elszenvedni sem tudja épségben, hiszen az a bizonyos hatalom »csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson« (Jn 10,10).
Ha pontosan tudná az agykontrollos, hogy kit rejt a fogalom: Magasabb Intelligencia, akkor is az örömtől szálldosna a bármi küszöbén?... Csak Jézus Krisztus által juthatunk az Atyához (Jn 14,6). Nincs más Magas Pártfogó, aki jó célba vezetne. Aki pedig José Silva szerint is más, az nem oda visz. A Magasabb Intelligencia ismeri az elkápráztatás magas művészetét, ennek érdekében bármire képes, kivéve az emberi élet igazi felkarolását.

Szerintük tehát vannak láthatatlan intelligenciák, gonosz azonban nincs köztük. Ez egybevág az okkult gondolkozás és a New Age egységálmával: negatív szellemiség nincs a kozmoszban.

,,A Silva-féle agykontroll hasonló a Transzcendentális Meditációhoz abban, hogy nem kívánja a vallásosságot, miközben tulajdonképpen démoni szellemek kontrollja alá kapcsol be... A tanuló program végén megkérik az egyént, hogy engedje meg két démoni szellem behatolását és azt, hogy azok befolyásolhassák véleményét, döntéseit. Silva »tanácsadóknak« nevezi ezeket a démoni szellemeket. Ezek olyan ellentmondásosak, hogy a Silva-könyv nem is ad részletes leírást a kurzus végső szakaszáról, amelyben bevezetik e démoni szellemeket, ámbár fárasztja az olvasót egy csomó tevékenységgel a démoni szellemeket illetően.

A zsidó származású Sid Roth, aki belekeveredett a Silvaagykontrollba, a kereszténységhez való megtéréséről beszél Something for Nothing (Valamit semmiért) című könyvében. Szól egy agykontrollos hallgatóval folytatott beszélgetéséről. Megkérte a hallgatót, hogy kérdezze meg a szellemi vezetőjétől, mit fog Roth csinálni egy évvel később. A szellemi vezető, aki korábban mindig nagyon udvarias volt, elkezdett átkozódni, vulgáris szavakat használni és megtagadta a válaszadást. Nem egészen egy év múlva Roth feladta az agykontrollt és keresztény lett.

Jézus megkísértésének példájából kiindulva, amikor a sátán arra akarta rávenni az Üdvözítôt, hogy csak önmagáért tegyen csodát, meg kell vizsgálni, hogy szerepelnek-e öncélú, önző indítékú, saját dicsőséget, a hatalomvágyat szolgáló, vagy magáért a csodáért való csodák, tettek, vagy kifejezetten az anyagi előbbre jutást segítő (pénzszerző) praktikák a szóban forgó ,,magasabb energiák'', ,,magasabbrendű tudatszintek'', ill. ,,magasabbrendű Intelligenciák'' segítségével? (Vö.: Mt 4,1-11). Mindaz, amire a pusztában Jézust kísértette az ördög, kimerítette volna a mágia jellemzőit is, bennfoglalva a teremtmény- (sátán-) imádatot. "

A reikinél is ott vannak a magasabb rendű szellemi vezetők.

"A reiki rendszerében rezgések miszticizmusát, a hinduista csakrák tanát, ,,magasabb szellemi
vezetőket'' (akik például meglátják, hogy ki méltó a reikibe történő beavatásra, és a ,,csatornázó mesteren keresztül'' megmondják ezt), gnosztikus-okkult beavatás formáit (,,behangolás''), a harmadik szem és
az éterikus test fogalmát, aura-tant és a nagy erejű, távolbahatással rendelkező szimbólumokat találjuk."
Forrás: Gál Péter- New Age keresztény szemmel

A könyvből kiemelnék egy mondatot, amire már utaltam az angyal mágiánál is.

A démoni megnyilvánulások kulcsa, hogy ő soha nem képes megdicsőíteni az Istent. 

Elgondolkodva ezen az egész szellemi vezető témán fel kellene mindenkinek tenni a kérdést, hogy valójában kik és mik ezek a szellemi vezetők. Nem gondolom, hogy csak úgy simán el kell fogadni azokat az információkat, amiket a különböző ezoterikus oldalak leírnak a jóságos és segítőkész szellemi lényekről. Használni kellene a megkülönböztetést, ami sok szent életűnél is működött. Már említettem, hogy az ördög bárminek ki tudja adni magát, szellemi vezetőnek is. Meg kell vizsgálni a gyümölcsöket, a beavatással vagy a szellemi vezetővel való kapcsolatot.

Már azt sem értem, hogy a reiki és a pránanadi behangolások után szinte mindenki rosszul van, olyan tünetekkel jár, mint egy erős fertőzés. Ennek ellenére mindenki elfogadja, hogy ez csak a 21 napos tisztulási folyamat eredménye, és hogy ez teljesen normális. 

Amennyiben a Bibliából indulunk ki, akkor eléggé leszűkíthető, hogy milyen lényekkel lehet kapcsolatunk. Szellemi lényként léteznek az angyalok és az ördögök. Az elhunytak lelkei pedig Isten engedélyével működhetnek közre, vehetik fel a kapcsolatot velünk.   

Véleményem szerint az szellemi vezetőknél is ugyanazt a megkülönböztetést kellene használni, mint az "angyali" beavatásoknál.
A szellemi vezetőnek- vagy akárhogy is hívhatjuk- ugyan nem eshet nehezére egy kis ima. Főleg, hogy értünk van és mindenben segít minket. Védelmez, segít a betegségek felderítésében stb. Egyszóval maga a tökély.
Bemásolok ide egy imát, ami engesztelés a káromkodásokért. Ezt kellene "közösen" a szellemi vezetővel elmondani. De elolvashatja az általad kinyomtatott lapról is, ha nem tudná "fejből". Ennyi engedményt azért lehet adni.
 Még ha te magad nem is vagy hívő, azért mechanikusan te is el tudod olvasni.
A felemelkedett szellemi vezetőnek pedig meg sem kottyanhat egy ilyen. Ha húzódozna vagy nem tudja PONTOSAN ugyanezt veled együtt elmondani, akkor baj van. Akkor is, ha elkezdene szitkozódni vagy káromkodni, esetleg fenyegetőzni. Vagy, ha néma maradna és nem kommunikálna veled, pedig előtte fogta a kezed és mindenféle segítő sugallatai voltak.
Amúgy a fentebb olvasható pirossal kiemelt mondatban van a lényeg.

Íme az ima:

Áldott legyen az Isten!
Áldott legyen szent Neve!
Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember!
Áldott legyen Jézus szent Neve!
Áldott legyen szentséges Szíve!

Áldott legyen drága szent Vére!
Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb Oltáriszentségben!
Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek!
Áldott legyen a Szűz és Istenanya, Mária!
Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása!
Áldott legyen a Boldogságos Szűz dicsőséges mennybevétele!
Áldott legyen Szűz Mária szent neve!
Áldott legyen Szent József, a Szent Szűz tisztaságos jegyese!
Áldott legyen Isten az ő angyalaiban és szentjeiben!
Ámen.

 

2014. április 6., vasárnap

Már a Twitteren is

Nyitottam egy Twitter fiókot azok részére, akiknek azon keresztül könnyebb a blog követése. Gondolom mobilról könnyebb egy linket megtekinteni, mint a teljes oldalt behozni.
A Twitter fiókban csak az aktuális bejegyzés elérhetősége lesz. Feltételezem, ez elég indulásnak.
Elsőként a régebbi cikkeket rakom fel, de hamarosan utólérem magam. 

Twitter cím itt: @RejtettDolgok

2014. április 4., péntek

Angyal kommunikáció, angyal inkorporáció, angyal beavatás

Visszatérő téma az angyal, mert egyre több könyv és weboldal foglalkozik vele. Én most leszűkíteném a különféle angyal tanfolyamokra. A leggyakoribbak az angyal beavatás és az angyal kommunikáció, de olvastam angyal inkorporációról is. Vegyük sorra a témákat.Angyal kommunikáció, angyal beavatás


Az angyal kommunikációs tanfolyamok lényege, hogy megtanuljunk az őrangyalunkkal vagy más angyalokkal kapcsolatba lépni, kommunikálni. Ez általában meditáció, gyertyák és egyéb segédeszközökkel valósul meg.  Többen is Eckard Storm Atlantisz Angyalai könyvét veszik alapul, ami állítólag az Atlantiszon (amiről semmilyen bizonyíték nincs) használt angyali kapcsolatfelvételt írja le.
Tehát a tanfolyamokon megtanítják milyen angyalok vannak, hogyan lehet segítségül hívni és inkorporálni.
A tanfolyamok többsége beavatással végződik, hiszen csak így leszünk képes kapcsolatba lépni a kiválasztott angyallal.

Több honlap kihangsúlyozza, hogy az angyalok itt vannak körülöttünk és csak azt várják, hogy segíthessenek nekünk és kapcsolatba lépjenek velünk. Erre mi nem vagyunk képesek, de majd a beavatások után igen.
Néhol egyenesen úgy fogalmaznak, hogy az angyalok "türelmetlenül" várják a velünk való kapcsolatfelvételt. 

Feltevések szerint mindennek van angyala és több angyal segítségét is igénybe vehetünk, attól függően mire van szükségünk. Vannak angyalok, akik a pénzért a szerencséért felelnek, mások pl. az egészségért, stb.  
Egyes helyek az őrangyalok mellett leírnak un. kísérő angyalokat is, akik az őrangyalok mellett vannak velünk a következő inkarnációig.

Angyal inkorporáció


Az elmélet (vagy gyakorlat) szerint van lehetőség testünkbe hívni az angyalokat. Ehhez is meditálni kell, illetve bizonyos "imákat" elmondani.
Ekkor egyesülünk angyalunkkal és sokkal közvetlenebb lesz a kommunikáció. Az egyik honlapon így jellemzik az angyalokkal való kapcsolatot.

"Amikor az angyalok jelen vannak, s érezzük csodálatos lényüket a közelünkben (meditációnál, inkorporáció (angyal testünkbe hívása) révén vagy szenzitív azaz erre érzékeny egyén egyszerű kérésnél is érezheti), akkor hihetetlen, mindent elsöprő erővel árad a béke és szeretet érzése, s a pillanat csodálatossága egyszerűen lélegzetelállító.
Nyugodtan mindennapi életünk részévé tehetjük őket, türelmetlenül várják, hogy szólítsuk őket és a rajtunk segítéssel szolgálhassák a mindenségben a jót."

Egy fórumban pedig ezt találtam:
"Inkorporáció.... In-be + Corpus - test, testen belülre befogadni az angyalt. Ennyit tesz. Nem bonyolult technika. Részemről az egyszerű dolgokat szeretem, nem kell túlbonyolítani mindent. Alkalmazásával kizárjuk az ego és a tudatalatti beledumálását. Azaz tudható, hogy tényleg az angyallal beszélünk és nem belső párbeszéd zajlik. Nagy hatással van a személyiség fejlődésére is.

... Az inkorporációnál belép az energiarendszerünkbe és közvetlenül tudunk vele kommunikálni. 

Egy másik fórumozó leírja tapasztalatait.  Ő érezte, ahogy megsimogatják és pulzáló energiaként írja le az angyallal való egyesülést. Forróság öntötte el és nagyfokú békét érzett. 

"Meditatív állapotban kitisztítottuk-kiürítettük a testünket, helyet készítve az angyalnak.Ezután hívtuk a Tűz angyalát, jöjjön a testünkbe, érezhessük az energiáját. Addig soha nem tapasztalt, magas rezgésű, forró , lüktető energia volt, telt, erős, tüzes , de pozitív erővel.miután megköszöntük, hogy érezhettük jelenlétét, elengedtük,s újra a saját energiaszintünket éreztük."
Saját vélemény


Az angyalok Isten teremtményei. Szabad akarattal és intelligenciával rendelkező, tisztán szellemi lények. Az angyalok (nem az ördögök) folyamatosan kapcsolatban állnak Istennel, hogy Jézus mondta a Bibliában "Mondom nektek: angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei Atyám arcát." (Mt 18)
Habár szabad akarattal rendelkeznek (ezért is tudott Lucifer Isten ellen lázadni és magával vinni több lázadó angyalt, akik ördöggé váltak), mégis Isten parancsa és engedélye szerint cselekednek. Elvileg- ha Isten akarná- valóban lehetne szemmel is látni az angyalok, a saját őrangyalunkat. Mivel Istent folyamatosan látják, így teljesen boldogok és semmi másra nincs szükségük. Így az emberre sem. Az, hogy az őrangyalunk vigyáz ránk, az Isten szeretetének és gondoskodásának köszönhető. Vannak olyan erők, amikkel szemben emberként tehetetlenek lennénk. Ezért is kellenek az őrangyalok. 

A Biblia és a hagyományok szerint is több angyali kar van. Ezek, ha úgy vesszük különböző "fajta" angyalok, meghatározott feladattal. Úgy mond alá és fölérendeltségi viszony van közöttük. 
Jómagam nem értem azokat a mondatokat, miszerint az angyaloknak annyira nagy szükségük lenne ránk, 
Álljunk meg egy kicsit az inkorporációnál. A szó maga valaminek a testünkbe fogadását jelenti. Aki nézte a Supernatural (Odaát) című filmet, az találkozhatott benne olyan esetekkel, amikor ördögök és angyalok emberek testébe szálltak és egymással harcoltak. Ott elég szemléletesen ábrázolták a folyamatot, ahogyan be- vagy kiszálltak az ember testébe. 

Amennyiben arra gondolok, hogy az angyaloknak nincs szükségük az emberre és főleg az emberi testre, akkor máris felmerül egy újabb kérdés. Akkor mégis miért van az, hogy vannak ilyen meditációs technikák és "imák", amikkel magunkba hívhatunk "angyalokat". Nos, csak egyfajta angyaloknak van szükségük ilyen módon az emberre, a bukott angyaloknak. Erre jó példa az ördögi megszállás, amikor teljesen hatalmába keríti az ember testét és használja a bűnre, a gonoszságra. Használja a hangját is, hiszen ezekre is van példa. A cél az ember sanyargatása és a pokolba taszítása. Szerencsére ezek elég ritkák, mert az ember alapból jól védve van. Az sátán is csak Isten engedélyével árthat, jó példa erre Jób az Ószövetségből. Isten megengedte, hogy ártson Jóbnak, de csak azért, hogy még többet adhasson neki. Megpróbálta a hitét és a kitartását. 

Az ördög rendkívül ravasz és intelligens lény. Ha úgy vesszük semmibe nem kerül neki, hogy átverje az embert. Nem véletlenül hívják a hazugság atyjának. Ő van minden New Age-es és más ezoterikus praktika mögött. Ez az egész angyalos móka is egy hatalmas megtévesztés. 

Idézek néhány, dolgot, aminek meg kellene szólaltatnia minden emberben a vészcsengőt. 

 
"Alkalmazásával kizárjuk az ego és a tudatalatti beledumálását. Azaz tudható, hogy tényleg az angyallal beszélünk és nem belső párbeszéd zajlik."

 "Meditatív állapotban kitisztítottuk-kiürítettük a testünket, helyet készítve az angyalnak"

"Addig soha nem tapasztalt, magas rezgésű, forró , lüktető energia volt, telt, erős, tüzes , de pozitív erővel.miután megköszöntük, hogy érezhettük jelenlétét, elengedtük,s újra a saját energiaszintünket éreztük."

 
Senkinek nem tűnik fel, hogy valójában mi zajlik a háttérben? Az ördög csak Isten engedélyével és általa megszabott mértékben árthat nekünk vagy kísérthet minket. KIVÉVE, ha mi magunk keressük a kapcsolatot és SZABADON teret adunk neki. Nézd meg, "helyet készítve az angyalnak, ..."kizárjuk az ego és a tudatalatti beledumálását. Mit csinálsz? Félreteszed az énedet, az akaratodat és kinyitod a kaput az "angyalnak". Hallóóóó! Ébresztőőőőő! 
Az ördög BÁRMINEK képes kiadni magát, a világosság angyalának is. Tud gyógyítani és tud kellemes érzéseket okozni. Mintha igazi angyal lenne. Ő valóban vágyik a veled való kapcsolatra, a veled való egyesülésre. Ha már bent van, akkor jól berendezkedik. Sőt, akár hív magához több "angyalt" is, annyira jó az emberben lenni. 
Csak nézd meg a szentek életét. Az ördög kiadta magát a felettes főnöknőnek, az őrangyalának, a gyóntatójának, a pápának, sőt Jézusnak és Szűz Máriának is. Az átverés mestere. Lehet éppen Mihály vagy Gábriel arkangyal, de a saját anyád is. Neki mindegy. Végtelen az átverő showban alkalmazott repertoárja.  

Nem ismerős valakinek a forró, lüktető energia, nem olvastál róla valahol? Dehogynem. A kundalini jógánál. Szerinted ott ki van jelen, honnan az energia, a jelenlét érzése? 

Azt nem tudom, hogy egy angyal tanfolyamnál (legyen bármilyen megnevezésű) miből áll a beavatás, de már a szótól kiráz a hideg. Használd a fejed és használd a megkülönböztetést. 
Az angyalokhoz lehet imádkozni és lehet tőlük kérni, de nem helyettesítik Istent és véleményem szerint erőszakkal meg végképp nem lehet őket a szolgálatod alá hajtani. Az meg végképp marhaságnak tűnik, hogy mindennek van külön angyala, főleg a pénznek, a sikernek, a jólétnek, stb. Jusson eszedbe Jézus megkísértése. "Végül egy igen magas hegyre vitte az ördög, s felvonultatta szeme előtt a világ minden országát és dicsőségüket. „Ezt mind neked adom – mondta –, ha leborulva imádsz engem.” (MT 4)

Pont ez történik ma is, csak most Te vagy a tét. A Te lelked. Mindent megkapsz az "angyaloktól", de annak súlyos ára van. 
A nevekről még annyit, hogy általában az angyaloknak nincs szükségük névre sem egymás előtt, sem Isten előtt. Az ember miatt kellett néhánynak név. A Biblia is sok esetben úgy fogalmaz, hogy Isten angyala jelent meg. Nem nevezték meg mindet. Akkor honnan a többi név? Biztos vagy benne, hogy mind mögött az áll, akit elképzelsz? Én nem. 

Még valami. Többen írják, hogy amikor kapcsolatba léptek az angyalukkal, akkor béke és szeretet vette őket körül. Hát persze. Nem lehet ajtóstul rontani a házba. Először kell a mézesmadzag, aztán ha már szolgál egy ideje az "angyal", akkor kimutatja a foga fehérjét. 
Már írtam többször, most is leírom. Ha találkozol egy angyallal, vagy éppen magadba engeded az inkorporáció során, akkor vesd alá próbának. Mondasd ki vele: "Dicsőség Jézus Krisztusnak és áldott legyen Szűz Mária szeplőtelen szíve!" Az igazi angyaloknak ezzel semmi bajuk sem lesz. Az ördög azonban utálja az Istent, és retteg a Szűzanyától. Nem bírja elviselni, mert eredendő bűn nélkül való. Az Asszony, aki eltapossa a kígyót.   

Remélem tudtam valamit segíteni azoknak, akik ilyen kétes ügybe keverednének és vágynak az angyalokkal való közvetlen kapcsolatra.