"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2014. február 3., hétfő

Az ördögről címszavakban

 • Szabad akarattal és értelemmel bíró szellemi lény.
 • Nem Isten teremtette, korábban angyal volt,  az Isten elleni lázadás során vált ördöggé.
 • Örök kárhozattal van sújtva, nem visszafordítható a folyamat. Nem fog Istentől bocsánatot kérni. 
 • Ahogyan az angyaloknak is több "fajtájuk" van, így az ördögöknek is többféle besorolása, hatalma ismert. Lucifer volt a legnagyobb rangú, aki Istenhez legközelebb állt. Léteznek uralmak, trónusok, hatalmasságok, stb.
 • Az ördög tevékenysége felosztható rendes és rendkívüli befolyásra. Rendes tevékenység a kísértés különböző formái. Rendkívüli a zaklatás, lidérces álmok, ördögi megszállás, ördögi gyötrés tárgyakon, helyeken, stb. 
 • Képes kiadni magát a világosság angyalának, hihetetlenül jól meg tudja téveszteni az embert. Lásd már Ádám és Éva történetében. Manapság pedig az okkultizmuson és mágián keresztül megy mindez. Jó példa erre a reiki és az angyal idézés. 
 • Elkövette a világ legnagyobb átverését, sokakkal elhitette, hogy nem létezik. Még a hívőkkel is. Ennél fogva szabadon garázdálkodhat. :-(
 • Képes testi és lelki betegségeket okozni.
 • Képes megkötözni az embert, pl. valaki súlyos bűnben él hosszú ideje, különböző szenvedélybetegségek. Kiteszi magát az okkultizmus és mágia bűnének.
 • Csak addig képes működni, míg Isten megengedi neki. Kivétel ez alól, ha valaki önként keresi a "barátságát". Pl. sátánista rítusok, démonidézés, vérszerződés.
 • Tevékenysége jól kivédhető a szentségi élettel és szentségek használatával, magunkhoz vételével. 
 • Retteg mindentől ami szent.
 • Jézus legyőzte kereszthalálával és megváltott minket. 
 • Tudja, hogy kevés már az ideje, ezért mindent bevet a lelkek megszerzéséért.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése