"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2014. február 22., szombat

Jóslás Quija táblával és ördögi zaklatás

Kubinyi Tamara könyvében meglehetősen érdekes dolgokra bukkantam. A hölgy már gyermekkorában is játszott a nagymamával Quija táblával. Ezt kézzel készítették el, ami papírlapból állt. Erre írták fel a betűket és a számokat. Később felnőttként a munkahelyén is jósolt ezzel a módszerrel. Minden következmény nélkül. Puskin Szellemet vagy Misa Szellemet mondott, amikor meghívta ezt az ismeretlen erőt.
Leírta hogyan működött, hogy ő mozgatta a kezével. (Vagy legalábbis neki úgy tűnt). Évek teltek el és semmi furcsa vagy szokatlan nem történt vele. Egy nap azonban hívatlan látogató érkezett, akit bár nem látott, de hallott. Akitől utasításokat kapott és (ál)tudományos információkkal látta el. A -nevezzük- szellemi vezető hasznos tanácsokkal látta el. Eleinte Tamara boldog volt és szórakozásként élte meg új "barátját" Később egyre jobban eluralkodott rajta és már nem hagyta nyugodni.

A könyv végén kiderül hogy egy daganatot távolítottak el Tamara arcából és megszűnt a szellemi zaklatás. Legalábbis ezt írta. Ő teljesen kialakult daganatának tulajdonít minden korábban tapasztalt negatív dolgot és a rosszulléteit. Van, amit lehetne ezzel magyarázni (pl. fejfájás és rossz közérzet), de azért mindent nem.
 Lehetne azt is mondani, hogy szimplán bekattant. Talán azt is, hogy csak kitalálta az egészet mert jó a fantáziája. Talán. Mindeki döntse el maga.
A vastaggal szedett mondatokat mintegy téma összefoglalónak írtam bele.

A kezdet

"Ez a könyv részletes leírása időben és történésekben olyan betegségnek, amiről az emberek soha nem beszélnek. Az emberek szájról  szájra adják a néphitet, hogy van szellem, kísértet,  ördög.  Vannak emberek,  akik  ebben  hisznek,  és  vannak  emberek,  akik  ezt  tagadják.  Vannak emberek,  akik  hisznek  abban,  hogy  van  jó  és  van  rossz  szellem. De egyik csoportnak sincs semmiféle bizonyítéka, hogy a szellem létezik, vagy fordítva, vagy hogy ez megfogható. De van olyan emberi állapot, amikor az ember azt érzi, hogy rajta egy láthatatlan és megfoghatatlan erő uralkodik.
Én ezt éreztem és nem képzeltem! Igen, éreztem olyan erőt, ami uralkodott rajtam. Először hihetetlen félelem, majd óriási  boldogság  öntötte  el  a  testem.  E  mellett  nagy  testi  fáradtságot  és kimerültséget  éreztem.  Ebből  lett  a  szörnyű betegség,  ami  ölte  a  testemet.   

Én felébredtem arra, hogy egy nagy ütés érte a fejemet. Hirtelen felálltam a
rekamiéról. Leültem, kinyitottam a szememet. Nagy villany felvillant a szememben. Fájdalmat nem éreztem, csak vak lettem. Körülöttem minden sötét volt. A szívem  hevesen  és  gyorsan  kalapált,  a  torkomban  éreztem  a  szívverésemet!
Észnél  voltam!  Emlékeztem,  hogy  vacsora után  lefeküdtem egy kicsit pihenni.
Emlékeztem,  hogy a  villany égett a szobámban. De  mi történhetett,  hogy  nem
láttam  semmit?  Lehet,  hogy  a  villanykörte  kiégett?  Akkor  előfordulhat
villámszerű villanás! Ültem a rekamién. A gondolataim mentek egymásután. A
szívem  gyorsan  vert.  Az  egész  mellkasomban  olyan  nyomást  éreztem,  mintha azonnal  darabokra  akart  volna  szakadni!  Mérhetetlen félelem  költözött  a testembe!
−  Én  vagyok  Szellem,  aki  válaszolt  neked  a  kérdésekre!  Én  vagyok  a  te
szolgád!  Parancsolj  nekem!  −  hallottam  meg  én.  És  éreztem,  hogy  a  nyelvem akaratomon  kívül  mondja  ezt  a  szöveget,  de  a  szám  csukva  volt.  A  félelemtől megdermedtem.  Az  egész  testem  reszketni  és  bizseregni kezdett,  a  fejem tetejétől  a  lábam  ujjáig.  Az  egész  testfelületem  bizsergett,  mintha  valaki simogatott volna tetőtől-talpig."

 Nekem is, amikor  felébredtem,  villám  sújtott  a  fejembe,  villám  villant  a  szemembe!

Zajok okozása, amire nincs racionális magyarázat

"Már mély álomba merültem, amikor meghallottam, hogyrecseg a padló és
a  szék,  a  kis  üvegpoharak  csengenek,  mintha  egymáshoz  ütődnének.  Egyedül voltam  a  szobámban.  Félelmetes  volt!  Felkeltem  és  felkapcsoltam  a  villanyt. Jártam  a  padlón.  Nem  recseg!  És  nem  is  tudna  recsegni,  mert  beton  padlózat volt, amire linóleum  volt ragasztva! Ráültem a székre. A szék fából készült és teljesen  új  volt.  Nem  recsegett!  Ellenőriztem  a  polcon  az  üvegpoharakat. Egymástól  kis  távolságra  voltak.  Világosan  látszott,  hogy  még  véletlenül  sem tudnának  egymáshoz  koccanni!"

Egyszer  éjjel  arra  ébredtem,  hogy  valaki  mellettem  hangosan  sírt  és  nyögött. Először  azt  gondoltam,  hogy  ez  álom.  Kinyitottam  a  szememet.  Világosan hallottam  hangos  sírást  és  nyögést.  Megdermedtem  a  félelemtől.  Meg  voltam rémülve! Mozdulatlanul feküdtem a hátamon. Valaki mellettem hangosan sírt és nyögött! Nem! Ez nem álom! 


Zaklatás és tárgyak mozgatása

Mióta  megjelent nálam a hang, velem történtek csodák! Ültem és dolgoztam,  de  észrevettem,  hogy  a  jobb  kezemből  gyakran  kiesik  a  ceruza.  Volt,
amikor meg akartam fogni a ceruzámat, és nem tudtam megfogni! Megfogom,
és  azonnal  leesik,  mintha  valaki  kiütné  a  kezemből  a  ceruzámat.  Én  világosan éreztem ezt az ütést! Gyakran előfordult, hogy a krémes dobozkára nem tudtam rátenni a tetőt, mert állandóan leesett, mintha kiütötte volna valaki a kezemből.
És  ezt  az  ütést  is  határozottan  éreztem!  Az  is  gyakran  előfordult,  hogy  a  jobb lábammal ráléptem a bal  lábamra. Egyszer váratlanulazt éreztem,  hogy  valaki meghúzta  a  hátamon  a  blúzomat.  A  félelemtől  megdermedtem!  Nem  egyszer nagy  ütést  éreztem  a  jobb  oldalamon,  a  máj  helyénél.  Gyakran  kiesett  a kezemből  a  kulcscsomó.  Mikor  rendbe  raktam  az  ágyneműt,  éreztem,  hogy valaki kiüti a lepedőt a jobb kezemből. Ütést éreztem! Nemegyszer volt, hogy a kispárnát rá tettem az ágyra, és amikor elvettem a  kezemet, a kispárna leesett az ágyról!  Márpedig  én  biztosan  tudtam,  hogy  én  gondosan  elvittem  onnan a kezemet, és a párna azután esett le! Nem éreztem, hogy én lettem volna az, aki a kispárnát  ledobta  az  ágyról!  Így  tettem  néhányszor. És  néhányszor  a  kispárna leesett az ágyról. Olyan  volt,  mintha  láthatatlan erő lett  volna jelen a szobámban!

Beszéd erőszakkal

Akarom én, vagy sem, az én nyelvemet valaki (nem én)  erőszakkal  csavarja,  mondatja  velem  a  szavakat  és  mondatokat.  Valaki suttogott  az  én torkomban  az  én  nyelvemmel.

A szellem kezdett  mondani mindenféle trágár szavakat, amiket én ismertem az életem során. Beszéd közben a  nyelvem  nagy  fájdalommal  mozgott  és  beszélt.  Fájdalommal  mozogtak  az ajkaim, az állkapcsaim, úgy, mintha én beszélnék. 

Sérülések okozása

Egyszer hirtelen erős fájdalmat éreztem belül a számban az alsó ajkam bal
oldalán!  Úgy  éreztem,  mintha  megharaptam  volna  magamat  a  számon  belül. Megnéztem  a tükörben, és  megláttam  a kis véres sebet az alsó ajkamon belül, baloldalon. Olyan seb volt, ami akkor szokott lenni, amikor az ember véletlenül megharapja a nyelvét vagy belül a száját.
−  „De  én  nem  nyitottam  ki  a  számat!”  –  gondoltam  én.  Lehet,  hogy
Szellem  Misa  engem  így  hív  beszélgetésre?  Ekkor  hangosan  ezt  mondtam:  
„Szellem Misa, ha te hívsz engem, akkor harapjál meg engem még egyszer!”
Reszketni  kezdtem  a  meglepetéstől  és  félelemtől,  amikor  erős  fájdalmat
éreztem  ott,  ahol  már  előzőleg  is.  Megnéztem  a  tükörben.  Az  alsó  ajkamon belül, baloldalon, az első véres kis seb mellett, volt még egy ugyanolyan véres kis  seb!  A  félelemtől  az  egész  testem  reszketett,  bizsergett  a  fejem  búbjától  a lábam ujjáig! Éreztem, hogy engem valaki simogat! De úgy, hogy a simogatást a testem minden pontján éreztem. A félelemtől megnémultam!

A hazugság szelleme

 –  „Ki  az  a  Jézus?  Én  nem  ismerek  semmiféle  Jézust.”  –  suttogta a Szellem az én nyelvemmel.
– Jézus – Isten fia, 2000 évvel ezelőtt élt a Földön. Az emberek megölték
őt. Nem lehet, hogy te Szellem Misa ezt ne tudjad!” – meglepődtem én.
Szellem  Misa  nevetett!  Én  világosan  hallottam  vidám nevetést.  Ebben  a
pillanatban  nem  féltem.  Örültem,  hogy  hallom  a  Szellemet.  „Én  a  te  Szellem Misa! Én Világegyetemi Szellem vagyok! Én tudok mindent! Én látok mindent! Ismerem a múltat! Ismerem a jövőt! De Jézust nem ismerem!” – „Szellem Misa!

„Én  Világegyetemi  Szellem  vagyok!  Én  vagyok  neked  Isten!”−
 „Én  vagyok  neked  Isten!!  Ismered  micsoda  vagyok?  Nem!”  –  folytatta
Szellem  Misa.  –  „Tehát  ha  nem  ismered  micsoda  vagyok,  akkor  én  vagyok
neked  Isten!

−  „Ha  te  adod  az  embereknek  az  életet,  akkor  hol  van  az  az  Isten,  aki
megteremtette az embereket?” − kérdeztem hangosan.
− „Isten, ez az én apám!”  A Világegyetemben  Isten  most  nincs!  Ő elköltözött a Világegyetemből a Földre. Isten most a Földön lakik, és az ő szelleme él
a Világegyetemben. – Világegyetemi Szellem! Ember él a Földön. Mikor meghal, akkor költözik saját Szellemmel Világegyetembe. Isten, az én apám meghalt
a Világegyetemben. Ott maradt az  ő Szelleme. Maga Isten él a Földön vidáman
és örvendetesen.”

Szellem  Misa  miért  hazudtál  nekem?  Miért  küldtél  engem  más  emberekhez, hogy hazudjak nekik?” Vártam, hogy mit fog mondani?
Szellem  Misa  így  válaszolt:  −  „Jószívű az  én  teremtményem!  Remélem,
hogy  te  meg  fogsz  bocsátani  Szellem  Misának,  hogy  ő olyan  a  képeket  látott meg, amik nem most, hanem tízmillió évvel ezelőtt történtek, és nem a Földön, hanem a Szaturnuszon! Eltévesztette Szellem Misa a  látomás dátumát és helyét.
A Szellem is tud hibázni! Tudom, hogy te nem szeretsz hazudni! Te szereted az
igazságot! Te becsületes vagy. Jóságos, az én teremtményem! Nyugodj meg!” −
suttogott Szellem Misa.

Fizikai rosszullétek

Egyre gyakrabban fájt a fejem. Gyakrabban, és gyakrabban mozgott valami
a fejtetőmön. Fejem nehéz volt. Nagy feszültség volt a belsőmben. Gondoltam,
hogy  ez  a  beszédek  miatt  van,  és  tűrtem.  A  beszéd  után  fáradt  és  kimerült voltam. Erőtlenül estem be az ágyba, és elaludtam.
−  „Saját  beszéddel  én  elveszem  tőled  az  energiádat”  −  mondta  egyszer
Szellem Misa. − „Neked választani kell, vagy egészséges leszel, vagy  Szellem
Misát hallgatod!”

Gyakrabban  és  gyakrabban  nagy  fejfájással  ébredtem.  Aludtam,  de  nem  tudtam kipihenni  magamat.  Reggel  is  fáradt,  kimerült  és  megkínzott voltam.  Fejemet nyomták fogóval. A fájdalomtól rázott a hideg!

A beszédek Szellem Misával sok energiát vettek el tőlem. Egész nap fájt a
fejem, fáradt és kimerült voltam. Éjjel nem tudtam  mélyen aludni, nem tudtam
kipihenni magamat. Egyre gyakrabban a fejtetőmön a fejemben valami mozgott.
Gyakran  fájt  a  jobb  kezem,  vállam  és  mellem.

Mikor  te  alszol,  én  csinálok  neked  műtétet.  Én  Szellem  Misa gondolataimmal emelem energiát minden szervtől a testedben.

Fizikai kontaktus

Váratlanul úgy éreztem, mintha valaki simogatta volna a hátamat. De csak
a jobb oldalamon! Megdermedtem az ijedtségtől! Szellem Misa suttogott: − Ez
Szellem  Misa,  aki  most  adja  neked  a  gyengédséget,  hogy  te  megnyugodjál!
Szellem Misa itt ül melletted a díványon!

...Lefeküdtem, és készültem elaludni, amikor történt velem borzasztó eset.
Valaki simogatott engem a fejem búbjától lefelé az egész testemen, a kéz-
és  lábujjaim  végéig.  Az  egész  testem  bizsergett.  Abban  a  pillanatban  éreztem, hogy a testem minden pontja bizsereg. Megdermedtem az ijedtségtől!

 Az éjszaka közepén hirtelen arra ébredtem, hogy erős ütést éreztem a fejemben. A fejem úgy fájt, mintha egy óriási fogóval szorították volna!  Szívem  hevesen  kalimpált.  A  torkomban  éreztem  a  szívverésemet! Mellkasomban hatalmas feszültség volt! 

Éjjel felébredtem arra, hogy nyilalló fájdalom sújtott a fejemtől a szívembe!  Kinyitottam a szemem.  Előttem állt egy emberforma, plafonig érő, szürke,
mint a füst, egy sziluett!

 Hirtelen  az  én  belsőimet  valami  láthatatlan  erő kezdi  húzni  jobbról
balra. És ütni engem jobb oldalon hátamra, májamra,vesémre. Féltem és reszkettem! Gondolataimban kértem Szellemet hagyni engem békén.

A félelem

Oh! Hogy féltem én akkor! Mennyire szerettem volna,hogy valaki legyen
ott  abban  a  pillanatban  velem  együtt  a  szobában!  Reszkettem!  De  a  lelkem mélyén  ennek  a  nehéz  helyzetnek  a  felelősségét  magamra  vállaltam.  Mert  én voltam,  aki  először  zaklatta  a  szellemet.  Csak  ezek  után  zaklatott a  szellem engem! Mélyen tiszteltem azt az erőt, ami megjelent nekem. De most én féltem tőle! Én többé már nem akartam ismerni ezt az erőt!

Az  óriási  félelemtől  én  megadtam  magamat  Szellem Misának!  Magam  semmit  nem  akartam  gondolni!  Teljesítettem  Szellem  Misa minden utasítását!

Uralkodás

De ahogy abbahagytam a beszédet, Szellem Misa  beszélt  akaratom  ellenére,  folyamatosan  az  én  nyelvemmel,  nagy  fájdalommal állandóan suttogott az én torkomban. Én gondoltam, hogy Szellem Misa. Állandóan suttogott. Mert suttogással, az  én  nyelvemmel  az  én  torkomban  mesélt  nekem  eddig is  Szellem  Misa,  de fájdalom  nélkül!  Most  ugyanaz  volt,  csak  erős  fájdalommal  torkomban, számban alsó és felsőállkapcsomban.

Szellem Misa beszél szüntelenül. Fájdalommal  csavarja  nyelvemet,  ajkamat,  alsó  és  felső állkapcsomat.  Úgy érzem,  hogy  minden  mozog,  mint beszédkor,  csak  az  én  akaratomon  kívül!

Szellem  Misa  már  nem  volt  kedves  és  gondoskodó!  Ez  már  kegyetlen
szellem volt, aki kínzott engem!

 Féltem  a  szellemtől!  Nem  akartam  többet  szellemet. Szellem, ez már kegyetlen szellem volt! Nemcsak kínzott engem, hanem elvette az egészségemet is!

− Miért kínzol engem? – kérdeztem.
− Most már szellem neked nem hízeleg! Szellem téged öl! Menj, feküdj az
ágyba.  Én  elviszem  tőled  az  életed!  –  gúnyolódott  rajtam.

(Kubinyi Tamara-Félelem-szellem)

A Quija tábla használta és minden más cselekmény, aminek célja a "túlvilág" igénybevétele, a szellemek hívása és kérdezése, rendkívüli nagy veszélyeket hordoz magában. Az Istennel szembeni hatalmas bizalmatlanság és úgy gondolom az Isten megkerülése. Vagy legalábbis valami efféle próbálkozás.

Jézus a Bibliában számtalanszor kihangsúlyozta, hogy bármit kérjünk a nevében a Mennyei Atyától, megkapjuk azt. Az Ószövetségről nem is beszélve, ahol a jóslás minden formája és a halottak kérdezése tiltott és utálatos volt az Isten előtt. Ez nem változott ma sem.

Már írtam, hogy sokan jó poénnak gondolják, hogy valmi mozgatja a tányért, poharat,ingát, asztalt, akármit amit igénybe vesznek a jósláshoz.
Soha nem feledjük: "8Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellenségetek, a sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el." (1Pt 5)
Hatalmas megtévesztéseket eszelt ki az ember megtévesztésére. A repertoárja szinte végtelen. Bárkinek és bárminek ki tudja adni magát.
Olyan dolgokat tud, ami te nem. Képes valóban jósolni, vannak aki megkapják tőle a tisztánlátás adományát.

Akár már egyetlen ilyen jóslás megkötözöttséget alakíthat ki, később pedig nagyobb problémákat. A később lehet évtizedek múlva is. Amikor senki nem gondol az okkultizmus bűnére.

Az ördögnek mindegy ki milyen, neki csak a lelkek begyűjtése a lényeg. Minél többet elszakítani Istentől és az örök halálba vinni.

"Ne kísértsd Uradat, Istenedet!" Ezzel a mondattal záruljon a bejegyzés.

2014. február 18., kedd

Ima pánikbetegség és fóbiák ellen

A téma meglehetősen eltér a blog témájától, azonban érdemes foglalkozni vele. Hazákban és valószínűleg máshol is meglehetősen sok embert érint a pánikbetegség és a különböző fóbiák. Hogy miért írok róla? Mert véleményem szerint imával fel lehet venni a harcot a betegség ellen. Az orvosi kezelés mellett meg kell próbálni kérni Jézus segítségét kérni. Jézus a test és a lélek gyógyítója. Bízzunk Benne és kérjük Tőle a gyógyulást a betegségből.

A pánikroham amit sok dolog kiválthat, meglehetősen ijesztő tünetekkel zajlik le. A legrosszabb, hogy az egyén úgy érzi elvesztette minden kontrollját, rendkívül intenzív félelemmel jár.

Tünetei:

 • Szapora szívverés
 • Remegés és reszketés
 • Izzadás
 • Fulladásérzés, légszomj
 • Szédülés, bizonytalanság, ájulásérzés
 • Hányinger, hasi diszkomfort
 • Félelem a megőrüléstől vagy az önkontroll elvesztésétől
 • Halálfélelem, stb.

A pániketegség kialakulása pontosan nem ismert, szerepet játszhatnak benne biológiai, genetikai, pszichológiai, környezeti tényezők.
A fóbiák közül a leggyakoribb az agorafóbia és a klausztrofóbia. Természetesen ezenkívül még sokféle fóbiát jellemez a szakirodalom. Súlyos esetben az előbb említett két fóbiában szenvedő személy akár teljes izolációban is szenvedhet. Képtelen még a lakásból is kimenni.
Forrás: Buda Béla: A pszichiátria magyar kézikönyve

Jézusom, kérlek segíts, hogy megszabadulhassak az engem fogva tartó szorongásból, a különböző fóbiáktól, a pánikrohamoktól. Áraszd ki rám a Szentlélek gyógyító erejét, hogy elmúljon minden alaptalan félelmem, ami gúzsba köt. Lépj be az életembe, töltsd ki szívemet teljesen. Te, aki segítettél a bénákon, a különböző testi és lelki betegséggel küzdőknek, gyógyíts meg engem is, hogy teljes életet élhessek. Világosítsd meg lelkemet, űzd el a rossz gondolatokat, szüntesd meg a betegség szellemének megkötöző erejét. 
Irgalmas Jézusom, bocsásd meg bűneimet, és add, hogy egészen a Tiéd lehessek! Hálát adok Neked, mert meghallgatsz és kinyújtod felém kezedet. Ámen.

2014. február 13., csütörtök

Angyalok világa

A bejegyzés apropóját az adta, hogy a könyvesboltok telis-tele vannak angyalos könyvekkel. Van közöttük jópofa és értelmes is, de sok a megtévesztést szolgálja. Hogy miért? Mert nem az igazi angyalvilágról szól, hanem a New Age személyes és megidézhető angyalvilágáról.

Isten teremtette az angyalokat, akik egy részéből ördögök lettek. Alapvetően Istent szolgálják, de az embert is segítik, hiszen mindenkinek van egy őrangyala. A Biblia telis-tele van angyalokkal kapcsolatos eseményekkel. Mind az Ószövetségben mind az Újszövetségben találunk idézeteket, amikor Isten angyala üzenetet adott át, vagy segített az embernek. Amit szeretnék kihangsúlyozni, sehol nem volt szó megidézésről vagy meditációról. Imáról igen. Van, amikor ez sem kellett, mert Istennek volt valami célja az angyal küldésével. Az angyalok szellemi lények, nincs testük, azonban képesek látható alakban is megjelenni.
Ami fontos, nem az angyalnak van szüksége ránk, hanem nekünk rájuk. Lényeges különbség. A New Age angyala velünk akarja felvenni a kapcsolatot és meg kell idézni, beszélgetni kell vele. Egyes helyeken szellemi vezetőkként is írják őket. Ha valakinek van szellemi vezetője, akkor már régen rossz.

Peter Kreeft könyvében foglalkozik az angyalokkal. Jellemzi őket és felosztja karokra.

Jellemzőik:

 • "Isten teremtményei.
 • Test nélküli szellemek.
 • Értelemmel és akarattal rendelkeznek.
 • Isten jelenlétében élnek a mennyekben.
 • Isten akaratának engedelmeskednek.
 • Az Ő üzenetét hordozzák. (Az angyal hirvivőt jelent)
 • Testet is ölthetnek, mint ahogyan mi felveszünk egy ruhát. 
 • Befolyásolhatják képzeletünket, de nem szsbad akaratunkat.
 • Képesek anyagi dolgokat természetfölötti módon működtetni. 

Az angyalok nem egyformák, a Biblia szerint 9 karra lehet őket felosztani.

"... Az első három szinten az angyalok közvetlenül látják és imádják Istent:
 • A szeráfok, a legmagasabb kar, a legvilágosabban értik meg Istent, ezért az ő szeretetük lángja a legforróbb. (A szeráf az "égni" igére vezethető vissza). Lucifer is egy volt közöttük. Innen ered, hogy még mindig nagyon hatalmas és veszélyes.
 • A kerubok is Istent szemlélik, de kevésbé önmagában, inkább a gondviselés, a teremtményekkel kapcsolatos bölcs terve tekintetében. (A kerub azt jelenti: a "bölcsesség teljessége").
 • A trónusok Isten hatalmát és ítéleteit szemlélik. (A trónusok a bírói hatalmat jelképezik.)

A következő három kar Isten gondviselő terveit teljesíti be a világegyetemben:

 • Az uralmak (ez a név a "tekintélyt" is jelenti) parancsolnak a kisebb angyaloknak.
 • Az erősségek fogadják az uralmak utasításait és "irányítják" a világmindenséget, különösen az égitesteket. (Az "erősség" hatalmat, nagyságot vagy energiát is jelent.)
 • A hatalmasságok az erősségeket szolgálják, harcolva a gonosz befolyása ellen, védelmezve a gondviselés tervét. 
 Az utolsó három kar közvetlenül az emberek ügyeivel foglalkozik (ők a harcosok):
 • Fejedelemségek a földi fejedelemségekre, azaz a városokra, a nemzetekre és a királyságokra vigyáznak. 
 • A főangyalok (mint Gábriel) Isten fontos üzeneteit közvetítik az ember számára. 
 • A közönséges angyalok az "őrangyalok"; minden személynek van egy őrangyala. "
    (Peter Kreeft: Angyalok és démonok)

Nézzünk néhány példát a Bibliából, amikor az angyalok kapcsolatba kerültek az emberrel.

"A hét harsona. 2Ekkor hét angyalt láttam, az Úr előtt álltak, és hét harsonát kaptak. 3Jött egy másik angyal, megállt az oltár előtt, aranyfüstölő volt nála. Sok tömjént kapott, hogy az összes szent imádásával tegye az aranyoltárra, amely az Isten trónusa előtt állt. 4Az angyal kezéből a tömjén füstje a szentek imádásával felszállt az Isten elé. 5Most az angyal fogta a füstölőt, megtöltötte az oltár parazsával, és leszórta a földre. Erre mennydörgés, égzengés, villámlás és földrengés támadt. 6A hét angyal pedig, akinél a hét harsona volt, felkészült, hogy megfújja a harsonát. "
Jel 8

"7Egyszerre csak megjelent az Úr angyala, a helyiséget pedig fény árasztotta el. (Az angyal) oldalba lökte Pétert, s fölébresztette: „Kelj fel gyorsan!” – mondta. Erre a láncok lehulltak a kezéről. 8Aztán így folytatta az angyal: „Csatold fel övedet, és vedd fel sarudat!” Amikor megtette, tovább sürgette: „Vedd magadra köntösödet, és kövess!”
Apcsel 12

"7Az angyal, aki hozzám beszélt, mozdulatlan maradt, és egy másik angyal jött eléje. 8Az előző így szólt: „Szaladj, mondd el ezt annak az ifjúnak: Nem övezi majd fal Jeruzsálemet a benne lakó emberek és állatok sokasága miatt. 9Ezt mondja az Úr: Magam leszek a tüzes fal körülötte, és én leszek a dicsősége."
Zak 2

"24Amikor az embert elűzte, az Éden kertjétől keletre odaállította a kerubokat és a fenyegető tüzes kardot, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat."
Ter 3

"35Még azon az éjszakán történt, hogy az Úr angyala kivonult, és az asszírok táborában lesújtott száznyolcvanötezer emberre. Amikor reggel fölkeltek, lám, csupa élettelen testet találtak. "
2Kir 19

"21Erre az Úr egy angyalt küldött és elpusztított Asszíria királyának táborában minden harcost, vezért és főembert, úgyhogy szégyenszemre vissza kellett térnie országába. "
2Krón 32

"43Megjelent neki az égből egy angyal, és megerősítette. "
Lk 22

"12Látta, hogy ott, ahol Jézus teste volt, két fehér ruhába öltözött angyal ül, az egyik fejtől, a másik lábtól. 13Megszólították: „Asszony, miért sírsz?” „Mert elvitték Uramat – felelte –, s nem tudom, hová tették."
Jn 20

"26A hatodik hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába 27egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. 28Az angyal belépett hozzá és megszólította: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál.” 29E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. 30Az angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. 31Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. 32Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, 33és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége.” 34Mária megkérdezte az angyalt: „Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek?” 35Az angyal ezt válaszolta és mondta neki: „A Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő Szentet is az Isten Fiának fogják hívni. 36Íme, rokonod, Erzsébet is fogant öregségében, s már a hatodik hónapban van, noha meddőnek mondták, 37mert Istennél semmi sem lehetetlen.” 38Mária így válaszolt: „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.” Erre az angyal eltávozott."
Lk 1

Rengeteg helyen van még a szentírásban angyalokkal kapcsolatos rész. A Biblián kívül magánkinyilatkoztatások is tartalmaznak angyalokra vonatkozó fejezeteket.


"Megpillantottam Őrangyalomat, aki utasított, hogy kövessem őt. Hirtelen ködös, tűzzel teli helyiségben találtam magam, melyben sok szenvedő lélek volt. Ezek a lelkek szívből imádkoznak, de ez nem használ nekik. Csak mi tudunk rajtuk segíteni. Az őket égető lángok engem nem érintettek. Őrangyalom egy pillanatra sem hagyott el."

"Erre angyalok jelentek meg, s minden nővértől elvettek valamit, amit tömjéntartóhoz hasonló aranyedénybe tettek. Az edényt betették a másik serpenyőbe, mely azonnal lehúzta, s túlhaladta azt, amelyikre a kard volt elhelyezve. Azonnal láng csapott ki a tömjéntartóból, s átalakult ragyogó fénnyé."

"Látva szörnyű gyűlöletüket irántam, azonnal őrangyalom segítségét kértem. Abban a pillanatban mellettem állt fényes és sugárzó alakja, és így szólt: ,,Ne félj semmitől, Uram menyasszonya, ezek a lelkek az Ő engedélye nélkül semmit sem tehetnek veled.'' Rögtön eltűntek a gonosz lelkek, s hűséges Őrangyalom elkísért látható alakban egészen a házunkig. Tekintete alázatos és nyugodt volt, homlokáról tűzsugár szikrázott."

"Este a cellámban megpillantottam egy angyalt, Isten haragjának végrehajtóját. Világos ruhája volt, az arca lángolt. Lába alatt egy felhő volt, melyből villámok és mennydörgések törtek elő. Ezek először az angyal kezét érték, s csak aztán sújtottak a földre. Amikor megpillantottam Isten haragjának eme jelét,
melynek sújtania kellett a földet, s főként egy bizonyos helyet -- melyet érthető okból nem nevezhetek meg --, kértem az angyalt, egy ideig tartsa vissza ezt a büntetést, s a világ bűnbánatot fog tartani."

"A beszélgetés után megláttam a kapuban egy fehér felhőt, s benne egy Kerubot összefont karokkal. Tekintete villámlott, és Isten szeretete égett a szemében."
(Fausztina nővér naplója)

"A Boldogságos Szűz ezt is mondta: „Az angyalok, akik meg vannak bízva a pusztítás munkájával, készen állnak, de Isten haragját vissza lehet tartani, ha imádkozzátok a rózsafüzért, vezekeltek és ha a bűnösök megbánják bűneiket.” (Kővári Károly-A turzovkai jelenések)

"A borzalmas horror alatt a szakadék szélén, megéreztem, hogy Szent Mihály arkangyal megfogja a lábam. A testem beleesett a lyukba, de ő tartotta a lábamat.

Egy misén, amikor csak testben voltam jelen, az őrangyalom egy lökést adott, és kinyitotta a fülemet, hogy halljam, mit mond a pap abban a pillanatban."
(dr.Gloria Polo-akit villámcsapás ért)

"Most, mikor a virrasztás ideje elérkezett, az őrangyalom keltett fel.

Ma hajnalban arra ébredtem, hogy az őrangyalom így szólt: „Nagy csodálkozással néznek rád az angyalok és a szentek.” És őrangyalom arra kért, vagyis inkább figyelmeztetett, hogy fokozzam magamban minden erőmmel a mélységes hódolatot és imádást Isten szent fölsége iránt, mert ezek a nagy kegyelmek szinte példa nélkül keveseknek jutottak.

Másik angyalom is mindig csak az Istenre való hagyatkozásra figyelmeztet. Azt érzem, hogy Isten az egyik angyalt azért rendelte mellém, hogy a Reá való hagyatkozás nehogy meginogjon, lazuljon bennem."
(Szeretetláng Napló)


Basilea Schlink a következőket írja az angyalokról:

"Isten angyalai, az Ő trónja körül szolgáló fenséges lények vakító fényt sugároznak, mivel teljesen Istennek, a Világosság Forrásának alávetve szolgálják Őt. A Jelenések 18:1-ben azt olvassuk egy nagyhatalmú angyalról, hogy alászáll az égből, és az egész Földet beragyogja az Ő dicsőségének fénye. Olyan dicsőség és ragyogás árad egyetlen angyalból, amely minden elképzelést fölülmúl.
Az angyalok Isten első teremtményei (Jób 38:4-7), Isten természetét tükrözik. Még a próba órájában is, amikor Lucifer fellázadt Isten ellen, megőrizték szeretetteljes , bensőséges kapcsolatukat, tiszteletüket és függőségüket Isten iránt. Ezért isteni tűz és élet árad állandóan rájuk. Isten végtelen hatalma és nagysága mutatkozik meg bennük. A sátánnal ellentétben, akinek hatalma, mivel elkülöníttetett Istentől, töredezett, ők teljesen magukra öltötték Isten hatalmát.

Fenségükkel, hatalmukkal és szépségükkel mindezek az angyali lények az Úr dicsőségét hirdetik. ... Az angyalok hatalma és ereje felfoghatatlan nekünk, emberi lényeknek, mert ez Attól ered, Aki az Ő mindenható voltában teremtette és fenntartja az egész világmindenséget.

... Ugyanakkor ezek az angyalok Isten ítéletének végrehajtói is. Istennek, a világmindenség legfőbb uralkodójának felhatalmazása (!!!) alapján cselekszenek, és amit mondanak, az megtörténik, irányítva a nemzetek sorsát.

... Hatalmas angyali fejedelmek, mint őrangyalok, vigyázók, felügyelők, figyelmeztetők, és az isteni ítélet végrehajtói kaptak megbízást az egyes nemzetek fölött. A nemzetek sorsát a láthatatlan világban harcolják meg, ahol szent angyali fejedelmek a démoni hatalmak és fejedelemségek ellen viselnek háborút. "
(M. Basilea Schlink: Az angyalok és démonok láthatatlan világa)   

A fentiekből ízelítőt kaphattunk az angyalokról. Az angyalok nem teljesen olyanok, mint ami néhány könyvben és filmben előfordul. Attól meg nagyon messze van, ami ezoterikus könyvekben van. Most is úgy gondolom, megidézni nem lehet őket, hiszen -vastagbetűvel szedve- Isten felhatalmazása és utasítása alapján tevékenykednek.
Az angyaloknak valós hatalma van, nem csak mosolygó puttó angyalkákként kell elképzelni. Isten utasítására tudnak ölni és rombolni is. Elég gondolni a tizedik csapásra az egyiptomi kivonulás előtt....

Imádkozni lehet hozzájuk, de senkinek nem javaslom, hogy szórakozzon az angyalokkal mindenféle mágiát alkalmazva. Eljön majd a világosság angyalának kiadva magát. Abban viszont nem lesz köszönet...


Csak egy ördögűző segíthetett rajtam- Újabb tanúságtétel és szabadulás az ördög fogságából

"Bár nehezemre esik leírni történetemet, mégis megteszem, mert azt gondolom, hogy mások számára is hasznos lehet , és mert úgy tűnik, összhangban van az Evangéliumban olvasottakkal. Az ördögi zaklatások 1974-ben kezdődtek; különös bajaimat az orvosok nem tudták megmagyarázni, és a pszichiáterek is csak a vállukat vonogatták, anélkül hogy valamiféle diagnózist tudtak volna megállapítani. Például hirtelen úgy éreztem, megfojtanak, és ideggörcsök törtek rám, mintha áramütések érnék az egész testemben. A jelenségek néha olyan erőszakosak voltak, hogy a férjem, az éjszaka közepén, hívatta a sürgősségi mentőorvost.

Ugyanebben az időszakban kezdtem elhagyni az Egyházat; hiteltelennek tüntettem fel minden alkalommal, amikor vallásról volt szó. Szokatlan dolog volt ez számomra, mert mindig hívő és elkötelezett keresztény voltam, valamint a Katolikus Akció vezetője. Azt hittem, "növekedési krízisről" van szó; de ez az Egyházzal szembeni neheztelés több mint tíz évet tartott. Azelőtt nagyon boldog voltam, ha megállhattam az Oltáriszentség előtt; most meg csak elfutni szerettem volna. Minden nevetségesnek tűnt a szememben, a papok színészkedésének és a hívek butaságának.

A férjem gyakorló katolikus, szenvedett a vallástól való elszakadásom miatt, amely egybeesett a tőle való eltávolodással is. Később, 1978-tól, elkezdtem, egzotikus tapasztalatokat keresve, peremre sodródott csoportokat látogatni. Így egy valóságosan saját tönkretételemre irányuló időszak kezdődött el: egyre betegesebbé váltam, és vonzottak azok a személyek, akik fájdalmat okozhattak nekem; perverz élvezetet találtam a hatalmukra való ráhagyatkozásban. Éveken át találkoztam mindenféle guruval, gyógyítókkal és boszorkányokkal.

Fizikailag egyre rosszabbul voltam, Olyan volt, mintha a testemet egy harapás tartaná fogva. Megállt az emésztésem, izületi problémáim voltak, mindig fáradt voltam és lehangolt. Csak a "pszichológiai" kurzusok alatt, amelyeken részt vettem, és amelyek erősen hatottak rám, éreztem, hogy felélénkülök. Biztos vagyok benne, hogy ha hallottam volna ördögűzőkről, ahelyett hogy gurukhoz forduljak, hamarabb szabadultam volna ki ebből a pokolból. De hosszú és elkötelezett vallási gyakorlatom alatt soha nem hallottam ördögűzőkről beszélni.

Szenvedélyesen foglalkoztam asztrológiai tanulmányokkal; oda jutottam, hogy az eseményeket az asztrológia és a reinkarnáció fényében értelmeztem. 1981-ben találkoztam a legutálatosabb lénnyel, akit életemben valaha is megismertem. Egy őrült pszichiáter volt (csak később tudtam meg, hogy elmebetegként beutalták a kórházba). Egyezséget kötött Luciferrel, hogy amennyi embert csak tud, tönkretesz; erről is csak később szereztem tudomást. Valamilyen ürüggyel behívott az irodájába, és hipnózis segítségével egy éven át játszott a testemmel és a lelkemmel. Csak akkor lehet valakit hipnotizálni, ha ő maga is akarja; de az ördög azt sugallja, hagyjam, hogy ez az elmebajos kínozzon. Képzeljék el, egyszer addig fojtogatott, hogy majdnem belehaltam; de a Szűzanya megvédett (kislányként a szüleim neki szenteltek engem).
Nem tudom, hogyan sikerült ebből a szakadékból kijutnom. Kórházban végeztem, ahol öngyilkosságot kíséreltem meg, de két hónap után jobban lettem. Az ördög azonban nem tágított mellőlem, és szenvedélyesen megszerettette velem a pszichoanalízist, azzal az eredménnyel, hogy teljesen eltávolodtam a hittől.

Jártam jógatanárok iskolájába is, és a falunkban elkezdtem hatha-jógát oktatni. Buddhista lettem, gyakoroltam a zen meditációt, meghasonlottan és boldogtalanul. Az Egyház iránt igazi gyűlöletet éreztem, de bennem, egészen mélyen, kétségbeesés volt: senki és semmi nem érdekelt többé, sem a férjem, sem a gyerekeim.
Akkor kezdtem el néhány baráttal a spiritiszta szeánszokat. Néha az volt a benyomásom, hogy lassan megbolondulok; nem fogtam fel többé, hogy a valóságban élek-e vagy álmodom. A pszichoanalízisben csalódva egyik barátnőm elvitt egy nőhöz, akinek a hatalmát dicsőítette. Az I.V.I. szekta nagy papnője volt ő, és annyira elcsavarta a fejem, hogy elvittem hozzá a férjemet, a rokonaimat, a barátaimat. Úgy tűnt, mintha hipnózisban élnék A nő azt vallotta magáról, hogy katolikus, és hogy Krisztus reinkarnációja; elhitette velem, hogy meggyógyította egyik lányomat, aki epilepsziás krízisekben szenvedett, és megparancsolta, hogy hagyjuk abba a gyógyszerek szedését. A lányom néhány nap múlva kómába esett és csak a csodával határos módon menekült meg. Rettegéssel emlékszem ezekre a gyógyító ülésekre, "harmonizációnak" hívták őket. Ha ismertem volna egy ördögűzőt, elkerülhetők lettek volna ezek a szenvedések a saját életemben és a lányom életében, akinek egy ördögűző imája után nem voltak többé epilepsziás krízisei.

1984-ben az az öröm ért, hogy terhes lettem az ötödik gyermekemmel. De túl gyenge voltam; éppen előtte estem át egy másik különös, orvosokat ámulatba ejtő időszakon: betegségek, migrének, szédülések periódusán. Így a második hónapban spontán vetélésem volt; sok vért veszítettem és kaparásra volt szükség. Ott várt az Úr, aki erősítésemre elküldte Anyját. Rendkívüli tapasztalat volt, amely visszavitt Istenhez. Úgy tűnt, mintha a Szűzanya az én segítségemre maradna ott a kórházi szobámban; szememre vetette a múltamat és a követésére hívott. Örömmel beleegyeztem, mert úgy éreztem, betöltött a fény és a béke.
A következő időszak nagyon kemény volt. Egyrészről a Szűzanya segített szeméttel teli tudatalattimat megtisztítani; másrészről a gonosz félelmetes kísértésekkel, kétségekkel, ösztönzésekkel ostromolt, hogy visszatérjek az ő útjára. Ebben a helyzetben is, ha ismertem volna egy ördögűzőt, nagy segítségemre szolgált volna. Éjszaka fizikailag éreztem az ördög jelenlétét aki ezt ismételgette: "Visszaszerezlek magamnak."

Több paphoz is fordultam segítségért, de valójában semmit nem értettek meg az állapotomból, és bizonyos ördögi támadásokról semmiféle tapasztalatuk nem volt. Elnézést kérek, de kézzelfoghatóan tapasztaltam tudatlanságukat ezen a területen.
1988-tól még erősebb harcaim voltak. A magam részéről az Úr mellett döntöttem; akkor az ördög a férjemmel és a gyerekeimmel kezdett ki, megmagyarázhatatlan bajokkal sújtotta őket: tizenhárom hónap alatt tizennégy sürgősségi beutalásra került sor. Még súlyosabbak voltak az erkölcsi támadások, a családunk megosztására irányuló kísértések. Aztán éjszakánként hirtelen felébredtem, olyan félelmetes depresszióba merülve, hogy képtelen voltam imádkozni, bár szerettem volna. Amilyen gyorsan jött, olyan hirtelen szűnt meg ez a félelem, és újra egész szívvel áldhattam Istent.

Az imához való visszatéréssel, azt hittem, megszabadultam az ördögtől, de tévedtem. Tevékenysége még alattomosabbá vált, hogy ellankassza ellenállásomat. Ha lelki magányba vonultam, úgy éreztem, lidércnyomásos kétségek törnek rám, kétségbeeséssel teli gondolatokkal párosulva; ha zarándoklaton voltam, azzal a benyomással érkeztem vissza, mintha véresre vertek volna. Minél többet imádkoztam, minél inkább igyekeztem jót tenni, annál jobban vert az ördög az alattomos gondolatokkal. Egész testemben szenvedtem a fájdalmaktól, az álmatlanságtól és emlékezetkieséstől. Néha arra gondoltam, hogy otthagyom a családot és elmegyek messzire. Borzasztó két évem volt, senki nem értett meg. Mindez megkönnyíthető vagy elkerülhető lett volna, ha egy ördögűző a segítségemre lett volna.

Ezt akkor értettem meg, amikor végre, mintegy véletlenszerűen, bizonyára a Szeplőtelen Szűz által elrendelt véletlen következtében, találkoztam egy ördögűzővel, aki a fájdalmak és a sötétség ezen hosszú alagútjából kijuttatott. Amióta elkezdett fölöttem imádkozni, minden megváltozott. Nem mintha megszűntek volna a fájdalmak, de értelmet kaptak, a fényben éltem meg őket. Az ördögűzés néhány óra nyugalmat és békét ad. Amikor a harc újrakezdődik, még buzgóbban és az Úr akaratára való teljes ráhagyatkozással imádkozom. Sikerül jobban megértenem és szeretnem a szeretteimet, akik most teljesen rám bízzák magukat, úgy érzik, megértem őket.    
A lelki életem, amelyet próbálok Istennel egyesülten élni, növekvő vágyakozással halad előre; a keresztjeim, Krisztus szenvedésének fényében megélve, nem nyomnak többé. Megvannak még a harcok, de vannak valódi békével és igazi örömmel teli pillanataim is. Az ördögűzések előrehaladtával folyamatos javulást látok."
 (Gabriele Amorth: Róma ördögűzőjének újabb tapasztalatai)

Már több ilyen tanúságtételt közzétettem a blogban. Aki végigolvasta ezeket valószínűleg talál közös pontokat. A következők lehetnek:

 • Olyan betegségek kialakulása amiknek semmilyen szervi oka nincs, egyáltalán semmit nem találnak az orvosok. 
 • A tanúságtevő fizikai és lelki szenvedéseket él át, nem tudnak semmit sem tenni az érdekében.
 • Elfordulás az egyháztól, Istentől, nehezére esik mindenféle ima.
 • Megoldás keresés az ezotériában, okkultizmusban. 
 • Guruk, jósok, boszorkányok és mágusok felkeresése, ami csak ront a helyzeten. 
 • Keleti tanokhoz és keleti vallásokhoz való fordulás.
 • Depresszió, lehangoltság, öngyilkossági gondolatok és késztetések, esetleg próbálkozások. 
 • Emlékezet kiesés és fizikai bántalmazások
 • A gyógyulás során ördögi zaklatások, erős kísértések, stb.
 • Végül a Szűzanyához és Jézushoz való segélykiáltás és a gyógyulás az ima által. 

 Ha valaki súlyos testi és lelki problémával küzd, mindig érdemes kérni Jézus és a Szűzanya segítségét. Az világosan látszik hogy az ehhez hasonló problémából az ember önállóan nem tud kimászni. A lehető legrosszabb az, ha mágushoz vagy jóshoz fordul az ember. Átmenetileg lehet jó, de aztán megsokasodnak a problémák.
Isten kegyelme és szeretete minden rosszat legyőz. :-)

       

2014. február 10., hétfő

Fiatalok és a spiritizmus

Amorth atya egyik könyvében ír az olaszországi spiritizmus terjedéséről. Ami elég nagy baj. Nem mintha a fogalom nem létezne már évezredek óta, de mostanra hatalmas méreteket öltött. Az egy dolog, hogy felnőttek csoportjai élnek ezzel a "lehetőséggel". A másik az, hogy fiatalok/diákok csak a jó poén kedvéért vagy kíváncsiságból is kipróbálták már.

Készítettek egy valószínűleg nem reprezentatív felmérést Olaszországban, miszerint a fiatalok meglehetősen nagy százaléka kipróbált már valamiféle szellemidézést. Az okkultizmus és mágia rohamosan terjed....

Nos, a könyvben 4 fő motivumban jelenik meg miért fordulnak az emberek a spiritizmus felé.
A következőkben látja az okokat:

"A kíváncsiság vagy a megismerés vágya. Kíváncsi az ember, hogy sikerrel jár-e a kísérlet, és mit lehet így megtudni, mit fognak mondani vagy még inkább válaszolni neki. Vagy pedig az a vágy munkál benne, hogy megtudja, létezik-e valóban a túlvilág, milyen az, és hogy élnek ott.

Másik ok lehet az elhunyt személy iránti szeretet; nem szeretne elszakadni tőle, szeretne beszélni vele, megtudni, hogy jól van-e, és szeretné érezni közelségét.

Egy másik erős motívum az az érdek, hogy tudomást szerezzen a jövőbeli eseményekről, feltéve, hogy a halottak ismerik azokat; vagy pedig az érdek, hogy a kétség pillanataiban tanácsot kérjen, mit ajánlatosabb tenni, milyen döntéseket kell hozni.

Hozzáteszek egy másik motívumot, különösen a szellemidézések esetében: az a vágy, hogy a szellemek védettségét élvezhessék, vagy különös képességekre tehessenek szert alávetve nekik, vagy a saját használatukra és felhasználásukra szolgálatukba vonják be őket. " /Ez utolsó mondat elég fontos, sokan emiatt próbálkoznak démonidézéssel, hogy uralmuk alá hajtsák őket. Persze itt csak az egyik fél nevet a végén. Az meg nem az ember lesz./

(Gabriele Amorth: Ördögűzők és pszichiáterek)

A lényeg most jön. A fiatalok szellemekkel való játszadozása és a veszélyek.

"Fel kell hívnom a figyelmet arra is, hogy a spiritiszta szeánszokon való részvétel okozhat pszichikai bajokat, de ez az ördögi eredetű zavaroknak és magának az ördögi megszállottságnak is az egyik oka. Több olyan esetem is volt, amikor a szülők kísérték el hozzám gyerekeiket, nagyon fiatalkorúakat is, akik egy vagy több spiritiszta szeánsz után képtelenek voltak tanulni, pihenni, enni, rémálmaik voltak és ehhez hasonlók. Pszichikai zavarokról is szó lehetett volna, de ördögi eredetű bajokról is, amelyek aztán kitűntek az ördögűzések során."

(Gabriele Amorth: Ördögűzők és pszichiáterek)

A fiataloknál valószínűleg a kíváncsiság a fő tényező és az ismeretlen/tiltott dolog kipróbálása. A fő probléma az, hogy sok esetben csak jó poénnak veszik az egészet, ha megmozdul az asztal, vagy működik a Quija tábla. A következményekkel senki nem számol. Azokkal, amiket Amort atya is leírt könyvében, de Gál Péter atya is írt róla a New Age-ról szóló könyvben. A lényeg az, hogy soha nem a halottak válaszolnak és jönnek vissza, hanem ördögi lények, akik nagyon jól megtévesztik az embert. Tudnak olyan dolgokat, amik az élőkre vonatkoznak, vagy a kérdezőre. Ez már el is altatja a vészcsengőt, aminek pedig ordítania kellene.

Szellemidézésre pont megfelelő egy kollégium vagy egy osztálykirándulás, ahol ott kell aludni valahol. Persze a baráti lakás is megfelel a célnak. Vannak, akik egymást heccelik, hogy ne legyen beszari, ugyan próbálja már ki. Lehet alapozni az egóra...
Mindig leírom, hogy ha valaki foglalkozik mágiával, okkultizmussal, akkor a következmények nem feltétlenül azonnal jelentkezhetnek. Néhány hónap vagy év múlva már senki nem fog emlékezni a korábbi szellemidézésre, senki nem gondol arra, hogy az is lehet kiváltó ok.  A fentieken kívül jelentkezhetnek még akusztikus és vizuális hallucinációk és az elmebetegség egyéb jelei.

Lassan a szülőknek nem csak azt kell megkérdezni, hogy a gyermek fogyasztott-e drogot, ha a megszokottól jelentősen eltérősen viselkedik. Meg kell azt is kérdezni, hogy foglalkozott-e valamiféle módon spiritizmussal vagy okkultizmussal.

Végezetül még egy fontos dolog. Ha Isten hasznosnak találná a halottakkal való kommunikációt, akkor valamilyen módon kinyilatkoztatta volna nekünk. Azonban pont, hogy ennek ellenkezője áll a Bibliában....

2014. február 3., hétfő

A Szentlélek karizmái

Korábban már volt egy bejegyzésem a karizmatikus megújulásról. Akkor csak érintőlegesen esett szó a Szentlélek adományairól. Kovács Gábor atyának van egy nagyon jó és részletes bejegyzése a karizmákról. Ezt emeltem át.
Sokszor írtam, hogy nem a kétes dolgokat kell keresnünk. Nem Isten majmát kell követni és a megtévesztő praktikáit. Kérd a Szentlelket töltsön el és adja meg azokat a kegyelmeket amire szükséged van a Jézus felé vezető úton. 


A Szentlélek karizmái

"A Szentléleknek a hívő közösségben történő érzékelhető megnyilvá­nulásait karizmáknak, lelki adományoknak nevezzük.
Nem akarom, testvérek, hogy a lelki adományokat illetően tudatlanok maradjatok. A lelki adományok ugyan különfé­lék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a jelek is, de Isten, aki min­denben mindent véghezvisz, ugyanaz. A Lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon velük. Az egyik ugyanis a bölcsesség szavát kapja a Lé­lektől, a másik a tudás szavát ugyanattól a Lélektől, a harmadik a hitet kapja ugyanabban a Lélekben, vagy pedig a gyógyítás adományát szintén ugyanabban a Lélekben. Van, aki erőnyilvánulásokat kap, van, akinek a prófétálás­nak vagy a lelkek megkülönböztetésének képessége jut osztályrészül. Más különféle nyelveket vagy pedig a nyel­vek magyarázatát nyeri el ajándékul. Mindezt azonban egy és ugyanaz a Lélek műveli, tetszése szerint osztva kinekkinek (1Kor 12,1.411).
A karizmákat, akár a legragyogóbbak közül valók, akár egyszerűbbek és gyakorta előfordulók, hálaadással és vi­gasztalódással kell fogadnunk, mert mindig éppen időszerűek és nagyon is hasznosak az Egyházban. (2. vati­káni zsinat: Lumen Gentium 12.)
Téves az az állítás, hogy a karizmák – akár a rendkívüliek is – az ősegyházra korlátozódtak. Jézus ígérete szerint a jelek azokat kísé­rik, akik hisznek, minden korlátozás nélkül.
Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: Nevem­ben démonokat űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt ne­kik, ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak (Mk 16,1718).
A XX. század első napjára virradó éjszakán XIII. Leó pápa a Szent Péter bazilikában az Egyház nevében intonálta a Veni Creator Spiritus (Jöjj, Teremtő Lélek) himnuszt, ezzel a Szentléleknek ajánlva az Egyház új évszázadát. 1901. január 1én késő este az Egyesült Államokban, a kansasi Topekában, a metodista Charles Parham Bibliaiskolájában született meg a pünkösdmozgalom, amelyben friss erővel lépett föl a Szentlélek megtapasztalása, kí­sérve különböző karizmák – így a nyelvek, a prófétálás, a gyógyítás adománya – működésétől. Először külön pünkösdi felekezetek születtek (ilyen Magyarországon az Evangéliumi Pünkösdi Közös­ség), de a század ötvenes éveiben a mozgalom átterjedt a történelmi protestáns egyházakra, 1967től pedig a katolikus Egy­házra is, ahol ma már inkább karizmatikus megújulásnak nevezik. A Szentszék jóváhagyta a katolikus karizmatikus megújulás több nemzetközi szervezetét.
A karizmák nem öncélúak, nem szabad a figyelem központjába ke­rülniük. Az Ajándékozóra és nem az ajándékokra kell elsősorban figyelnünk. Az adományok csak eszközök a hívő közösség építé­sére.
Nem szabad vakmerően kívánkozni rendkívüli adományok után, és elbizakodottan nem szabad tőlük remélni az apos­toli munkálkodás eredményességét. Valódiságukat és célszerű felhasználásukat illetően azokra tartozik az ítélet, akik elöljárók az Egyházban, és akiknek különösképpen feladatuk nem a Lélek kioltása, hanem az, hogy vizsgálja­nak felül mindent, és a jót tartsák meg (vö. 1Tessz 5,12 és 1921). (2. vatikáni zsinat: Lumen Gentium 12.)
A rendes és rendkívüli adományok megkülönböztetése roppant fontos. A rendes adományokra aktívan kell törekednünk azzal, hogy természetes adottságainkat (pl. beszélőképesség) a Szentlélek rendelkezésére bocsátjuk. A rendkívüli adományok Isten tetszése szerint jelentkeznek, többnyire úgy, hogy a rendesekből nőnek ki.
Ha valaki a hitben kapott belátásait kimondja, a bölcsesség szavá­nak rendes adományát gyakorolja. Ha képességeit meghaladó mélységű természetfölötti belátásokat kezd közölni, a Szentlélek a bölcsesség szavának rendkívüli szintjére emelte az adományt.
Ha a hívő kimondja imádság közben született intuitív megérzéseit, az ismeret szavának rendes karizmáját gyakorolja. Ha emberileg megmagyarázhatatlan konkrétságú ismeretet közöl (pl. Péter Ananiással és Szafirával ApCsel 5,111ben), a Szentlélek az isme­ret szavának rendkívüli szintjére emelte az adományt.
Ha a hívő kérő imát mond és hittel várja annak meghallgatását, a hit rendes karizmáját gyakorolja. (Ez nem egyszerűen a hit erénye, hanem abból fakadó konkrét várakozás.) Ha világos indítást kap, hogy konkrét és rendkívüli beavatkozást várjon Istentől (pl. Pál Elimásszal szemben ApCsel 13,911ben), akkor a Szentlélek a hit rendkívüli adományának szintjére emelte karizmáját.
Ha a hívő egyszerűen imádkozik egy beteg gyógyulásáért, és a be­teg fokozatosan, normális módon meggyógyul, a gyógyítás rendes adományával van dolgunk. Ha a beteg váratlan hirtelenséggel, or­vosilag megmagyarázhatatlan módon meggyógyul, a Szentlélek a gyógyítás rendkívüli adományával avatkozott be.
Ha valaki kezét rátéve imádkozik egy testvéréért, és a másik erőt érez áradni maga felé, amely megingatja a lábán, ez az erőnyilvá­nulás rendes karizmája. (A pszichofizikai ráhatás természetes dolog, ez van átadva a Szentléleknek az imádságban.) Ha viszont valaki egyetlen szót szól, és erre környezetében mindenki földre zuhan egy titokzatos erő befolyása alatt (Jn 18,6), a Szentlélek rendkívüli erőnyilvánulással avatkozott be.
Ha a hívő egyszerűen kimondja sugallatait, amelyeket a Szentlé­lektől származónak vél, a prófétálás rendes adományát gyakorolja. Ha félreismerhetetlen, erővel teljes isteni szózatot kap, az a prófé­tálás rendkívüli karizmája. (A prófétálásnak nem szükségképpen része a jövő ismerete! Egyszerűen Istentől ihletett, érthető nyelven való beszédet jelent. Gyakran nem más, mint dicsőítő ima, mint Lk 1,67ben is.)
Ha valaki imádság közben különös zavart érez lelkében és ezt dé­moni jelenléttel magyarázza, a lelkek megkülönböztetésének rendes ajándékát gyakorolja. Ha látomásban látja a jelenlévő démont, ez a lelkek megkülönböztetésének rendkívüli adománya. (Sok más for­mája is van.)
Ha egy hívő, a Szentléleknek átadva hangképző szerveit, érthetet­len beszéddel imádja Istent, kifejezve ezzel az ő felfoghatatlan misztériumát, a nyelvek rendes adományát gyakorolja. Ha viszont valaki ismert, de általa nem tanult idegen nyelven szólal meg, ez a nyelvek rendkívüli karizmája.
Ha a nyelveken szólás arra ihlet valakit, hogy érthető nyelven imádkozzék vagy prófétáljon, az illető a nyelvmagyarázat rendes karizmájával él. Ha valaki a Szentlélek segítségével lefordít egy általa nem ismert idegen nyelven elhangzó szöveget, akkor a nyelvmagyarázat rendkívüli adománya működik.
Mindezek csak példák. 1Kor 12,810 nem sorolja föl az összes adományt. A karizmák korlátlan változatossága és különféle cso­portosítása lehetséges.
A lelki adományokat mindig alá kell vetni az egyházi vezetők megkülönböztető és rendező szerepének, mert ez az ő karizmájuk. A valódi karizmáknak is lehetséges helytelen használata. Szent Pál ezért ad szabályokat a korintusiaknak az adományok használatára nézve (1Kor 14). Ezek a szabályok az akkori korintusi egyházra vonatkoztak, de a mai püspökök éppígy adhatnak előírásokat a rá­juk bízott közösségeknek. A Szentlélek ilyenkor engedelmességre ihlet, nem a karizmák önkényes használatára.
A karizmák a Szentlélek érzékelhető megnyilvánulásai, amelyeket a hívőknek a hierarchia irányítása alatt az Egyház építésére kell használniuk.
Minden karizma eszköz, amely a hívő közösség növekedését és meg­erősödését szolgálja. Egyes karizmáknak (pl. a gyógyításnak) nagy szerepe van az evangelizációban, mert alkalmasak arra, hogy érdek­lődést és hitet ébresszenek. Más karizmák (pl. a nyelvek adománya) inkább az Istennel való mélyebb személyes egyesülés eszközei. A rendes karizmákra aktívan törekednünk kell, de szabad alázatos bi­zalommal (nem vakmerő elbizakodottsággal, és nem a természetes eszközök mellőzésével) a rendkívüli karizmákat is kérnünk Istentől, aki kellő pillanatban megadja azokat a hívők megerősítésére és a nemhívők meggyőzésére.
Törekedjetek a szeretetre, de igyekezzetek a lelki adomá­nyokat is elnyerni (1Kor 14,1).
Uram, tekints fenyegetőzéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék szavadat. Nyújtsd ki ke­zedet, hogy gyógyulások menjenek végbe, jelek és csodák történjenek szent szolgád, Jézus nevében (ApCsel 4,2930).
Újítsd meg a jeleket, és tégy csodákat újból. (Sir 36,5; ezt imádkozza az Egyház Az Imaórák Liturgiájá ban: II. hét, hétfő, reggeli dicséret.)
Elterjedt tévedés, hogy a karizmák csak a lelki élet magas fokán lépnek föl. ApCsel 10,4448ban Kornéliusz és társai még meg sincsenek keresztelve, amikor karizmákat kapnak. ApCsel 19,56ban közvetlenül a bérmálás után kapják az efezusi hívők a nyelvek és a prófétálás adományát. Az adományok elnyerését inkább a vá­rakozással teljes hit és az aktív elfogadás teszi lehetővé, mint a hitben való érettség."

Az ördögről címszavakban

 • Szabad akarattal és értelemmel bíró szellemi lény.
 • Nem Isten teremtette, korábban angyal volt,  az Isten elleni lázadás során vált ördöggé.
 • Örök kárhozattal van sújtva, nem visszafordítható a folyamat. Nem fog Istentől bocsánatot kérni. 
 • Ahogyan az angyaloknak is több "fajtájuk" van, így az ördögöknek is többféle besorolása, hatalma ismert. Lucifer volt a legnagyobb rangú, aki Istenhez legközelebb állt. Léteznek uralmak, trónusok, hatalmasságok, stb.
 • Az ördög tevékenysége felosztható rendes és rendkívüli befolyásra. Rendes tevékenység a kísértés különböző formái. Rendkívüli a zaklatás, lidérces álmok, ördögi megszállás, ördögi gyötrés tárgyakon, helyeken, stb. 
 • Képes kiadni magát a világosság angyalának, hihetetlenül jól meg tudja téveszteni az embert. Lásd már Ádám és Éva történetében. Manapság pedig az okkultizmuson és mágián keresztül megy mindez. Jó példa erre a reiki és az angyal idézés. 
 • Elkövette a világ legnagyobb átverését, sokakkal elhitette, hogy nem létezik. Még a hívőkkel is. Ennél fogva szabadon garázdálkodhat. :-(
 • Képes testi és lelki betegségeket okozni.
 • Képes megkötözni az embert, pl. valaki súlyos bűnben él hosszú ideje, különböző szenvedélybetegségek. Kiteszi magát az okkultizmus és mágia bűnének.
 • Csak addig képes működni, míg Isten megengedi neki. Kivétel ez alól, ha valaki önként keresi a "barátságát". Pl. sátánista rítusok, démonidézés, vérszerződés.
 • Tevékenysége jól kivédhető a szentségi élettel és szentségek használatával, magunkhoz vételével. 
 • Retteg mindentől ami szent.
 • Jézus legyőzte kereszthalálával és megváltott minket. 
 • Tudja, hogy kevés már az ideje, ezért mindent bevet a lelkek megszerzéséért.

2014. február 1., szombat

Mi számít mágikusnak/ezoterikusnak/okkultnak

Már elég sok bejegyzést írtam a blog fő témáival kapcsolatban, de még nem volt olyan felsorolás, ahol megtudhattad mi hová tartozik.

Több könyvben is többféle felsorolás és kategorizálás van. Ezekből mutatok be néhányat.
Sok ember foglalkozik olyan dolgokkal, amik ezekben a felsorolásban megtalálhatók. Talán nem is tudja, hogy "rossz" amit tesz, mert a jószándék vezérli.

Az első kategorizálás (Margarete Armstrofer)

Ezoterikus módszerek


Az önmegvalósítás és öngyógyítás okkult és ezoterikus hátterű módszerei finomanyagú kozmikus energiákkal, rezgésekkel és rejtett démoni erőkkel.

 • Asztroterápia, asztrológia, asztromedicina, aura-szóma, ezoterikus aromaterápiák, amulettek, antropozófia
 • Bach-virágterápia, biorezonancia, biofeedback, bioenergetika
 • Csakra-terápia, csakra nyitás, csakra-meditáció
 • Déva-spray
 • Energetizált vizek (Apostol víz, fényvíz), energia pálcák, energiateák, enneagram, energiamunka, energiagyógyítás
 • Feng shui, fül akupunktura
 • Golyócskák (=Globuli); minden, ami energiával van feltöltve
 • Homeopátia, harmónia-pálcák, hipnózis, holotróp légzés
 • Indián gőzkunyhó
 • Jashumen fényevés, jelfejtés
 • Kineziológia, karmaelemzés, kabalák, kranio-szakrális terápia
 • Különböző, nem keresztény meditációs formák, pl. Zen-meditáció, fénymeditáció. angyalmeditáció, makrobiotikus diéta, moxa-kezelés, magnetizmus alkalmazása gyógyításra, médiumok kérdezése, medialitás
 • NPL (=neurolingvisztikai programozás),numerológia
 • Okkult képességek
 • Öt tibeti (=jógagyakorlat), öt elem tana
 • Pozitív gondolkodás (Murphy), pszicho-kineziológia, prána
 • Qi gong
 • Rolfing terápia, reinkarnáció, rebirthing, radiesztézia
 • Schüssler-sók, sugárzásvédő készülélek, szerencsehozó tárgyak
 • Taichi, tantra, Touch for Helath, transzperszonális pszichológia, telepátia, transz, talizmánok
 • Vitalógia, vizualizáció, varázslás
 • Jóga, jin és jang
 • Zen-meditáció

Okkult és ezoterikus praktikák és mágia 

Fehér és fekete mágia, boszorkányság, varázslás

Ráolvasás, rontáslevétel, párkapcsolati és üzleti mágia. Kármentő varázslat védő amulettek, fétisek, termékenységi tánc, tűzön járás, szellemgyógyászat, távgyógyítás, Harry Potter, mandalák, mentális tréning, Reiki, sámánizmus, sátánizmus, pentagram, telepátia, álomfogó, transz, vudu, Wicca boszorkánykultusz, automatikus írás, fényküldés, energiaküldés, spiritiszta gyógyítás, mesmerizmus.

Mágikus ima

Ha az ima teljesülése bizonyos feltételekhez, pl. (-szer, 40-szer...; visszaélés a kilenced imával!) vagy bizonyos cselekvésekhez kötött (szét kell osztani, meg kell sokszorozni stb. pl: lánclevelek)

Jóslás

Jóslás tenyérből és kávézaccból, I Ging, kártyavetés, Tarot-jóslás, Ouija tábla, angyal-orákulum, radiesztézia, geomantia (rézvessző), inga, látók, jósok, rúna-jóslás, íriszdiagnosztika, asztrológia, horoszkópok, médium igénybevétele, ólomöntés, stb.

Spiritizmus

Pohártáncoltatás, asztaltáncoltatás, Bert Hellinger-féle családállítás, channelling, vezetés az asztrális szinteken, fénylények, Déva földszellemek, (sylvák, sellők, más szellemek) stb.

Babonák

Horoszkópok, ólomöntés, álomfogók, kabalák, védő amulettek, (pl. rontás vagy energiák ellen), fekete macska, a 13-as, szám, csillagjegyek

Tudatbővítés és manipuláció

Autogén tréning, asztrálutazás, tudattranszformáció, biofeedback, fénymunka, fantáziautazás, lélekutazás, reinkarnációs terápia, önhipnózis, spirituális utazások, sámánizmus, transzcendentális meditáció, transz, jóga, Zen

Beavatások

Például a reikiben vagy az antropozófusoknál a mesterfokozatok, a "magasabb én", stb.

Forrás: Margarete Armstorfer: Megtérésem története

Kovács Gábor atya többrészes előadásának végén elég jól összefoglalja mi számít bűnnek az Isten szemében, mi okkult és mágikus.

"Ha tehát beszennyezted magad olyan dolgokkal, mint mágia, varázslás, okkultizmus, New Age; ha jósoltál vagy jósoltattál, szerelmi varázslatot vagy rontást végeztettél, ha belekeveredtél olyan dolgokba, mint a tenyérjóslás, kártyavetés, horoszkóp, Ouija-board, inga és varázsvessző; ha hittél a gnosztikus evangéliumoknak, vagy a reinkarnáció tanának, vagy az „alternatív tudományoknak”, a teozófiának vagy a Steiner-féle antropozófiának; ha résztvettél agykontrollban, transzcendentális meditációban, jógázásban, zen-meditációban, szellemgyógyászatban, autogén tréningben, dianetikában, szcientológiában, a Krisna-tudatú hívők praktikáiban, ősmagyar vallásban, mormonizmusban, Baha'i hitben, Sai Baba mozgalmában, sámánságban, táltosságban, Wiccában; ha tűzönjárásba, mágikus szerepjátékokba, ufológiába, parapszichológiai kísérletekbe, extraszenzoros percepcióba bocsátkoztál; ha reikivel, fényadással, természetgyógyászattal, szellemsebészettel, kineziológiával, akupunktúrával, reflexológiával, táltos-masszázzsal, táltos-cseppekkel gyógyítottál vagy gyógyíttattad magad; ha enneagrammal, földsugárzás-méréssel, aurák érzékelésével, bioenergiával, csakrákkal, írisz-diagnosztikával, tudatalattid vagy teremtő képzeleted csodálatos hatalmával, szellemidézéssel, spiritizmussal, angyal-manipulációkkal foglalkoztál; ha tagja voltál egy szabadkőműves páholynak, rózsakeresztes testvériségnek, Táltos Egyháznak, Boszorkányszövetségnek, sőt akár a sátánisták mozgalmának, vagy elkeverted magad még ezernyi más dologgal, amelyeket nem vagyok képes mind fölsorolni, de amelyek mind a keresztény hittől idegen numinizációkat tartalmaznak – akkor őszinte bűnbánat és Jézus Krisztus való csatlakozás után is szabadító imára van szükséged, hogy az enyhébb vagy súlyosabb démoni behatolás és annak káros hatásai megszűnjenek életedben. Minden hittel végzett imának van szabadító hatása, főképpen az Istent dicsőítő imáknak, az Eucharisztia vételének pedig különösen. Ennek ellenére érdemes a témáért kifejezett szavakkal is imádkozni."

Forrás: http://hagiosz.net/?q=node/529

Gál Péter atya könyvében a következőket tekinti a New Age (mágia, ezotéria, okkultizmus) témaköréhez tartozónak:

"A következők tartoznak a New Age gondolkodáshoz, illetve tartalmazzák a New Age gondolkodásmódját és módszereit: (Az előző, a mozgalmi szintet ez utóbbi, passzívabbtól elválasztani gyakran nagyon nehéz, mert egyre inkább konvergálnak ezek a szellemiségek. Az itt következők között van olyan módszer, amelyet
valahonnan felölelt a mozgalom -- hiszen nem a New Age műhelyében keletkezett mindez! -- és ellátta saját monista világnézetével, céljaival, s ezentúl mint sajátját röpíti világgá.)
 • A legkülönfélébb ,,nyugati'' jógaiskolák;
 • A különféle meditációs technikák;
 • Transzcendentális Meditáció;
 • Brahma Kumaris Raja Yoga;
 • Tantra-jóga és tantra-meditáció;
 • Dianetika, a Church of Scientology keretében;
 • Srí Chinmoy;
 • Co-counselling (,,ko-kó'');
 • Silva-féle agykontroll;
 • álomkontroll;
 • Alpha -- Theta -- tréning;
 • agygépek, ,,agytréner'' (látási és hallási impulzusok felvétele elektromos készülékből);
 • tudattechnológia;
 • Bhagwan Rajneesh és a ,,dinamikus meditáció'';
 • Darnel Tréning;
 • Däniken és az UFO-lógia;
 • Eckankar;
 • Edgar Cayce;
 • ,,Egy Világ Család'';
 • Gyógyító csoportok és módszerek:
 • (Hétvégi ,,workshopok'' a tudattágítás, a külső és a belső gyógyítás céljaival):
 • érzelemterápia (új emocionalizmus!);
 • kilátásterápia;
 • alakterápia;
 • regresszióterápia (A gyerekkor, a születés, a születés előtti idő újraélése);
 • testterápia;
 • bioenergetika;
 • biodinamika;
 • légzésterápia;
 • Hatha Yoga;
 • Tai Chi;
 • táncterápia;
 • biofeedback;
 • pszichosebészet;
 • pszichotronika;
 • Pí-víz;
 • Pszichomasszázs;
 • Rolfing;
 • rebalancing;
 • polarity;
 • szómaterápia;
 • Encounter;
 • sensitivity;
 • Erhard Seminar Training (EST);
 • quadrinity;
 • ,,Rebirthing'' (újjászületési tréning);
 • aura- és írisz-vizsgálat;
 • szellemgyógyászat és extraszenszek;
 • reiki és mahikari;
 • a hazai Biegelbauer Pál-féle ,,fényadók'';
 • A. Everett-féle szellemi erô;
 • Joseph Murphy és a ,,tudatalatti'';
 • makrobiotika;
 • Feldenkreis-módszer;
 • önhipnózis;
 • orvosi asztrológia;
 • enneagram;
 • tér- és időutazás;
 • M.A.G.U.S. Fantasy szerepjátékok és füzetek;
 • pozitív gondolkodás -- szuggesztiókazetták, szubliminálkazetták segítségével;
,,Evolúciótapasztalatok'':
a) saját magunkat állatnak érzékelni,
b) saját magunkat növénynek érzékelni,
c) saját magunkat anyagnak érzékelni;
Okkultizmus:
1. ,,PSZI'' (Parapszichológiai erôk):
a) telepátia,
b) Clair-voyance,
c) prekogníció (előretudás),
d) pszichokinézis (akarati, szellemi erővel tárgyak, személyek mozgatása),
e) levitáció (lebegés);
2. Mágia:
a) inga és varázsvessző -- használat,
b) távolba ható erők (gondolati hatalom, elvarázsolás),
c) testi energiák (,,Chakrák'', ,,Kundalini''),
d) ,,szervetlen'' energiák: ,,földsugárzások'', ,,erőpontok'', kövek, kristályok sugárzása, amulettek, talizmánok, piramis-hatás (Pyramid power), piramismiszticizmus;
3. Jóslási módszerek (orákulumok):
a) asztrológia,
b) Tarot-kártya,
c) tenyérjóslás,
d) ingázás,
e) I Ging,
f) ,,Akasha-krónika'',
g) aura-olvasás;
4. Spiritizmus (Kapcsolatteremtés szellemekkel):
a) médiumon keresztül (Channeling),
b) asztalmozgatás, hangszalag automatizmus segítségével,
c) kapcsolatteremtés elhunyt rokonokkal, barátokkal,
d) kapcsolat ,,szellemi mesterekkel'', akiket ,,test nélküli mestereknek'' nevezünk,
e) kapcsolatteremtés földszellemekkel, tündérekkel, ,,elemi erők szellemei''-vel (koboldok, nimfák, manók stb.),
f) kapcsolatteremtés gonosz szellemekkel, démonokkal (,,fekete mágia'', sátánizmus),
g) reinkarnációs (túlvilági-) tapasztalatok, ,,asztrálutazások'' (Out-of-Body Experiences), tér-idő utazások tapasztalatai,
h) kapcsolat UFO-kkal, ,,más bolygók lényeivel'',
 • ,,archoasztronautika'', Atlantisz-hit,
 • Uri Geller és a legtöbb parafenomén, aki előadásokat tart;
 • keleti küzdősportok, amikor meditációs módszerrel dolgoznak;
 • tűzönjárás;
 • új sámánizmus (Don Juan, Rolling Thunder, Castaneda, Máté Imre);
 • új boszorkányság;
 • számmisztika (Cheiro);
 • pszichedelikus drogok (LSD, meszkalin, DMT, MDA, ketamin stb.);
 • meditációs zenék, kazetták;
 • ,,Ananda Music'',
 • ezoterikus zene. 
Gál Péter- New Age keresztény szemmel

A fenti felsorolások talán nem teljesek, azonban lefedik a lényeget. Minden keresztény, aki komolyan veszi hitét, elkerüli ezeket.