"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2014. január 27., hétfő

Gyógyulás pszichés betegségekből

Már több bejegyzés is érintette a témát és valószínűleg még írni fogok róla a későbbiekben. Jézus 2000 évvel ezelőtt sok beteget meggyógyított és ezt a tevékenységét kegyelmei révén mai is folytatja. Hittel, kitartással és imával sok minden elérhető.

A Szentlélek sokféle kegyelmet, adományt képes adni annak, aki kéri. Graham Powell keresztény lelkipásztor szabadító és gyógyító szolgálatokat végez gyülekezetében. Könyvében leírja, hogy a démonok hány helyen képesek az embereket gúzsba kötni, megkötözni és beteggé tenni. A megkötözöttség lehet egy korábbi rossz élmény, elutasítás, csalódás, bűnben való megátalkodottság miatt. Sok betegség kiváltó oka (főleg a lelkieké) ez a megkötözöttség.
Powel megkapta a lelkek megkülönböztetésének és a gyógyításnak adományát, amit elég aktívan használ az általa tartott Istentiszteleteken.

A könyvből kiemeltem két történetet, ahol sikerült kigyógyulni betegségükből, a pszichés bajokból. Fel kellett tárni a kiváltó okokat és a megkötözöttséget. Teljes volt a gyógyulás.

Az első tanúságtétel egy nőé, aki súlyos depressziótól és szorongástól szenvedett. Ez megnehezítette családi életét. Az ima, a Szentlélek szabadító ereje által sikerült teljesen meggyógyulnia.

A második tanúságtevő még pszichiátrián is volt évekig, nagyon súlyos tünetekkel. A gyógyszeres kezelésen kívül mást nem kapott, nem tudott meggyógyulni betegségéből. Végül találkozott Graham Powellel és sikerült megszabadulni az őt gúzsba kötő és betegséget okozó démonoktól.
Gyógyító és szabadító imával foglalkozó keresztény lelkipásztorok és karizmatikus csoportok tarsolyában is előfordultak már hasonló esetek.
Amorth atya könyveiben nagyon sok esetet felsorol, amikor az ima, Jézus ereje hatékony, olyankor is, amikor már minden más hatástalan.

Lássuk a tanúságtételeket.

Nagyon önpusztító voltam és rendszeresen voltak öngyilkos hajlamaim


"Mielőtt keresztény lettem, menstruáció előtti feszültségtől és depressziótól szenvedtem, amely olyan mértékű volt, hogy minden hónapban huszonnégy órán keresztül teljesen képtelen voltam megbirkózni az élettel. Akármennyire is megjósolható volt, soha nem voltam képes előre látni azt, hogy a depresszió el fog múlni. Minden alkalommal olyan mély depresszióba zuhantam, hogy úgy éreztem, nem fogom túlélni. Nagyon önpusztító voltam és rendszeresen késztetést éreztem az öngyilkosságra.
Férjem soha nem tudta megérteni, hogy egy látszólag logikus és intelligens felnőtt hogyan tud egyik pillanatról a másikra ilyen lehetetlen módon viselkedni. Olyan helyzetek, amelyek az egyik nap elfogadhatónak látszottak, másnap elviselhetetlenek voltak a számomra. Ez a változékonyság természetesen nézeteltéréseket okozott a házasságunkban. Férjem sajnált engem egy bizonyos fokig, amikor olyan kétségbeesetten boldogtalan voltam, és gyakran nagyon aggódott biztonságomért - néha még ébren is töltötte az egész éjszakát, nehogy elszaladjak, vagy megöljem magam.

Amikor keresztény lettem, jelentős mértékű önuralomra tettem szert, férjem és gyermekeim legnagyobb örömére. Ezután terhes lettem harmadik gyermekemmel. Először szülés utáni depresszió volt a valós probléma, és annak ellenére, hogy növekedtem Krisztusba vetett hitemben, képtelen voltam arra, hogy akár egyetlen napig is győztes legyek a depresszió és a neheztelés fölött. Bizalmamba avattam egy nőt a gyülekezetben, valóban úgy éreztem, hogy Isten vezetett engem őhozzá, hogy megosszam vele ezeket a dolgokat. Olyan módon volt képes szolgálni felém, amit abban az időben nagyon kevesen tudtak volna megtenni.
Felvetette, hogy a probléma valószínűleg démoni eredetű. Kész voltam bármit kipróbálni, és boldogan beleegyeztem, amikor felajánlotta, hogy eljön és imádkozik értem otthonomban.
Másnap, amikor imádkoztunk, megszabadultam. Éreztem, amint a szellemek eltávoznak, és enyhe fizikai kellemetlenségeket tapasztaltam, amint elmentek. Szinte mámoros voltam az örömtől. Már hónapok óta nem éreztem magam olyan könnyűnek. Kicsit kételkedtem, amikor azt mondta, lehetséges, hogy további szabadulásra lesz szükségem. A következőhónapok során sok-sok gonosz szellemtől szabadultam meg.

Elkezdtem megtanulni, hogyan kell imádkozni saját szabadságomért, hogyan kell parancsolni egy olyan dolognak, mint a félelem vagy gyengeség, hogy menjen el, és hogyan kell nyomást gyakorolni a démonokra mindaddig, amíg megkönnyebbülést nem tapasztalok. Az ehhez szükséges idő néhány perctől néhány napig terjedhet, és bizonyos dolgokban még nem tapasztaltam meg ezt a valóságos szabadságot. Sokszor szükségesnek éreztem, hogy segítséget kérjek másoktól, akiknek hite és kitartása fejlettebb volt mint az enyém. Már tizennyolc hónapja szabad vagyok a depressziónak attól a havonta rendszeresen ismétlődő áradatától. Mióta megismertem a szabadulás alapelveit, növekvőszabadságot tapasztalok személyiségemben. Olyan örömre és békességre jutottam, amelyről korábban soha nem tudtam volna elhinni, hogy az lehetséges az én számomra." 

Hét évet töltöttem el elmegyógyintézetekben


"Az életem olyan mértékben változott meg az utolsó néhány hónapban, hogy az elképesztő. A sötét depresszió, rémálmok, hallucinációk és a személyiségemben lévő mindenféle förtelmes torzulások hét éve után megkönnyebbülten tudtam meg, hogy a probléma démonikus volt és nem valamilyen szörnyű elmebetegség. Hét évet töltöttem el elmegyógyintézetekben és drága magánkórházakban, ahol mindenféle kezeléseknek, gyógyszereknek és terápiáknak vetettek engem alá, minden eredmény nélkül. A legtöbb pácienshez hasonlóan visszavonultam és egyre rosszabb állapotba kerültem. Közvetlenül megtérésem előtt egy elmegondozó otthonban voltam, és azt mondták, arra számítottak, hogy teljes szellemi összeomlás fog nálam történni.

Saját védelmem érdekében zárt osztályra akartak engem helyezni. Súlyom gyorsan csökkent, súlyos mellkasi fájdalmaim voltak és gyomorfekélyem lett. Testem hőmérséklete lecsökkent és állandóan fáztam. Éjszaka nem tudtam aludni a rémálmok és hallucinációk miatt, és alig tudtam beszélni. Az orvosok azt mondták, vagy depressziós személyiségzavaraim vannak, vagy paranoiás skizofrénia, vagy valami ehhez hasonló megjelölést alkalmaztak rám.
Életem legcsodálatosabb éjszakája az volt, amikor megkértem az Urat, hogy mossa le bűneimet és jöjjön a szívembe. Első alkalommal éreztem magam tisztának, olyan békességet és örömet éreztem, amit korábban soha nem ismertem. De a következőhónapok során a támadások folytatódtak. Elmémet szorosan körülfogta egy kötelék, fejfájásaim voltak, gyakran úgy éreztem, mintha égnék, homályosan láttam, és teljesen össze voltam zavarodva. Úgy éreztem, mintha mellkasomban tonnás súly lenne, erős feszültségek voltak bennem, gyakran remegtem és ideges voltam. Megkötözve éreztem magamat személyiségemben. Nem tudtam önmagam lenni, erős kisebbségi érzésem volt, és olyan szörnyű érzéseim voltak, amiket nem tudok leírni.
Amikor emberek között tartózkodtam, rendkívül feszült és változékony voltam, nem tudtam nyugton maradni, állandóan magamra tereltem a figyelmet, bár ezt én nem akartam.
Gyakran előrementem, amikor az oltárhoz hívták az embereket, hogy imádkozzanak értük, de ennek soha nem volt semmi eredménye. Mégis meg voltam győződve arról, hogy Isten meg fog engem gyógyítani.

Életem második legnagyobb pillanata az volt, amikor felfedeztem, hogy problémáimat démonok okozzák és nem saját magam. Azáltal, hogy láttam Graham Powellt és hallottam az ő kazettáit, megtanultam, hogy enyém a győzelem és a hatalom a démonok fölött, és hogy ők a kereszt által vereséget szenvedtek. A világban reménységed csökken, de az Úrral a világosság egyre ragyogóbb és ragyogóbb lesz. Tudomást szereztem a szellemi hadviselésről és arról, hogy vannak fegyvereim és páncélzatom, amelyek erősek Isten által. Mindez izgalmas volt, és életemben először nem hajoltam meg a vereség előtt, hanem felkeltem, hogy hódító legyek.
Az életemben bekövetkezett változások meghökkentőek voltak. Állandóan mindenféle félelmek bénítottak meg engem. Nem tudtam emberekkel beszélgetni. Remegtem, izzadtam, dobogott a szívem, és mindenféle szörnyű fizikai reakciója volt sok félelmemnek. Most, szellemi fegyvereim használata által, Isten megszabadított engem a félelemtől és új önbizalmat adott nekem. Új barátokat szerzek, elmegyek összejövetelekre és bizonyságot teszek, imádkozom másokért és sok olyan dolgot teszek, amire korábban képtelen voltam. Korábban bezárkóztam saját házamba, és rettegtem attól, hogy valaki odajön az ajtóhoz.
Isten megszabadított engem a kudarctól való félelemtől és a bizonytalanságtól is, és házasságom meggyógyult.

Férjem és én újból szerelmesek vagyunk egymásba, és házunkat betöltötte egy új öröm és az Úr jelenléte. Azelőtt annyira bizonytalan voltam, hogy vagy sírtam vagy depresszióba zuhantam, vagy veszekedtem, vagy megtámadtam férjemet. Miután megszabadultam a kisebbségi érzéstől is, elégedett vagyok feleségként, édesanyaként és emberként. A közelmúltban szoros kapcsolatba kerültem férjem családjával, mert újból rendelkezem önbizalommal ahhoz, hogy megosszam magam másokkal. Értékes embernek érzem magam. Korábban elzártam magam tőlük.
Már nincsenek sötét depresszióim, vagy hallucinációim, és Isten meggyógyította gyomorfekélyemet és agyamat a gyógyszer-túladagolás következményeiből. Már nem vagyok sovány. Az Úr megszabadított a magányosság szellemétől is. Még egy tömegben is egyedül éreztem magam, de most boldogan élek egy farmon, és nem érzek semmi magányosságot. Olyan sok változás történt mindössze néhány hónap alatt. A szellemi hadviselés által Isten erőt és békességet adott nekem, hogy betakarja ezzel szívemet és elmémet, és most várakozással tekintek előre az élet minden napjára, ahelyett hogy rettegnék ezektől."
Forrás: Graham Powell: Rázd ki magad a porból

A történetek rávilágítanak arra, hogy Isten előtt semmi sem lehetetlen, súlyos betegségekből is lehet gyógyulni, az ima erejével. Jézus az, aki megszabadít minket a démoni megkötözöttségtől. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése