"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2014. január 2., csütörtök

Channeling, spiritizmus

A channelling más néven csatorna a túlvilágra. Célja a kapcsolat a túlvilági szellemekkel és a halottakkal. A médiumok a channeling folyamán öntudatlan állapotban lépnek kapcsolatba a szellemvilággal, akik általuk, rajtuk keresztül szólnak hozzánk. Itt is vannak csalók és szemfényvesztők és vannak akik tényleg "valamivel" kapcsolatban állhatnak.
Gál Péter könyvében így fogalmaz a spiritizmusról:

"A médiumok a spiritiszták köreiben olyan transzállapotban kapják az ,,üzeneteket'', amelyről Greber is leírja, hogy ,,eközben megnyilvánuló
testi állapota aggodalomra adott okot''. Öntudatlan csatornák ők, akik el is felejtik, amit a révület alatt írattak, mondattak velük a szellemek. Soha nem mondanak olyat, hogy Isten szólna általuk, még azt se, hogy Isten Lelke. A bibliai próféták ezzel szemben ritkán írnak révületről, viszont mindig Isten szavát hallják és adják tovább, azt is említik, hogy Isten szent Lelke (Szelleme) az, kitől az üzenetet veszik; ezt az isteni közlést világosan értik, soha nem felejtik, az tovább él bennük, fel tudják idézni és így hirdetik újra és újra a
népnek.
A spiritiszta médiumok a Szentírásban gyakran szereplő álprófétákra
emlékeztetnek, akiktől Isten igaz küldöttei mindig elhatárolták magukat. A kritérium ez volt: a prófécia beteljesül-e, és az üzenet tartalma egyezik-e a Tóra parancsaival, az előző üzenetekkel? A nagy próféták fontosnak tartották, hogy a hirdetett szó megfeleljen a Mózes könyveiben lefektetetteknek.

,,Módszertanilag'' a spiritiszta médium leginkább a sámánra emlékeztet. A mágusok képi és szóbeli jelképek, formulák, varázskörök segítségével idézik a szellemeket, a sámán és a médium transzállapotban ,,kapcsolódik'' hozzájuk. A lényeget tekintve a spiritizmus is mágia: az a célja, hogy segítséget kapjon a természetfeletti erőktől, fel akarja használni őket az ,,igazság'' ügyében, kíváncsiság, vagy éppen gyakran a látványosság vágyának kielégítése érdekében.
Mind az új igazságokkal, új kinyilatkoztatásokkal fellépő heretikus (eretnek) mozgalmak, mind a képzelődő és ingatag egyének jelenléte miatt Pál apostolnak keményen kellett figyelmeztetnie a Galatákat: ,,Ha akár mi, akár egy mennyei angyal más evangéliumot hirdetne nektek, mint amit mi hirdettünk: átkozott legyen!'' (Gal 1,8)."

"Giuseppe de Rosa olasz teológus véleménye szerint a spiritiszta szeánszokon tapasztalható jelenségek egy része trükk és szemfényvesztés. ,,Azt azonban mindenképpen ki kell zárni -- szögezi le a Szentírás tanítása és az egyház tapasztalatai nyomán --, hogy a megidézett »szellemek« az elhunytak lelkei volnának... Még hadd tegyük hozzá: nem volna méltó az emberi szellemekhez -- akik vagy Isten örömében, vagy az elveszettség állapotában élnek --, hogy egy médium rendelkezésére álljanak akár azért, hogy tréfát űzzenek, akár pedig
hogy szenzációs élményben részesítsék a szeánsz résztvevôit, mintha csak cirkuszi bohócok volnának!''
"Müller Lajos jezsuita professzor: ,,Bizonyosan kizárt dolognak tartjuk, hogy a spiritiszta szeánszokon azok jelentkezzenek, akiket idéztek. (...) Amikor mégiscsak értelmes lények a jelentkezők, a feleletek adogatói, ezek kétségtelenül csak a gonosz lelkek lehetnek.
(...) Ugyancsak bizonyosan tudjuk, mint kinyilatkoztatott igazságot, hogy ilyen lelkek léteznek és az emberi sorsra befolyást gyakorolhatnak. Mit sem változtat a dolgon, hogy a »sprit«-ek jó és épületes dolgokat mondanak. Hiszen verebet sem szokás síppal-dobbal fogni. (...) A démon tehát cukros pirulákban adogatja be a mérget. (...) Mt 7,18: »A rossz fa jó gyümölcsöt nem teremhet."


Forrás: Gál Péter-New Age keresztény szemmelMegfogalmazza, hogy ezen cselekedetek elítélendők,hiszen az ember lelke halála után Istenhez tartozik, nem kellene mindenféle okkult praktikákkal megidézni. Ami természetesen nem is működik. A médiumnak nem az elhunyt lelke jelenik meg és ad információkat. Még akkor sem, ha pontosak.

Kovács Gábor atya is egyértelműen fogalmaz a spiritizmussal kapcsolatban:
"A spiritizmus (szellemidézés) nem egyszer közönséges csalásnak bizonyult, máskor viszont démoni lényekkel teremt kapcsolatot."
Forrás: http://hagiosz.net/?q=szabadsagunkmegujulasa

Bárhonnan nézzük, a channeling vagyis médiumként működés veszélyes dolog. Önkívületi állapotban átadjuk magunkat olyan erőknek, amik aztán utána is "használhatják testünket, szellemünket. A sötétség angyala rendkívül intelligens és egyáltalán nem esik nehezére az embereket átverni. Ezt teszi évezredek óta.

Arra van példa nem is egy, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkek Isten engedélyével imát kérhettek valakitől. Főleg a misztikusoknál olvashatók ilyenek. (Lásd Mária Simma vagy akár Szent Fausztina nővér.) Ekkor azonban nem kellett, hogy megszállják testüket vagy használják hangjukat. Az ördögi megszállásoknál azonban pont ez a metódus játszódik le.

Vagy vehetjük a New Age-s angyalos témát is, amikor angyalunk velünk akar kapcsolatba lépni, ehhez mindössze egy kis "imát" kell elmondani, amivel magunkba fogadhatjuk. Hát nem.

Mindenkit óva intek a médiumhoz fordulástól. Nem csak a pénztárcánk lehet könnyebb, de még valami hívatlan "barátot" is beszerezhetünk magunknak. Természetesen otthon végezhető technikák is vannak, ám a leírások is figyelmeztetnek arra, hogy gonosz szellemek is kapcsolatba akarnak velünk lépni és a szeánsz végén a megidézettet illik elküldeni, illetve tértisztítást végezni. Blablabla.
A legjobb, ha bele sem vágsz ilyen praktikákba, mert sokszor sokan megírták már, NEM a hallottak lelke kommunikál a mediumon keresztül. Nem tudod elszakítani Istentől azt ami az Övé. Ugyanúgy, ahogyan angyalokat sem lehet megidézni, ugyanúgy a halottak lelkeit sem lehet ráncigálni a földre.
Ne higgy a sötétség angyalának, bármilyen szépen csomagolja mondanivalóját.

Ha minden tiszta volna és nem volna veszélyes, akkor nem hívnák fel erre a figyelmet a "szakértők" és a témával foglalkozó könyvek. Neked nem szól a vészcsengő? Ezen kívül sem a Bibliában sem a magán kinyilatkoztatások során (pedig sok van belőle) vagy a Mária jelenésekkor nem kapunk erre sem engedélyt, sem utasítást, hogy így zargassuk a halottak lelkeit. Miért? Mert ez mágia/okkultizmus/spiritizmus és Istennek nem tetsző dolog. Ne tedd te sem és ne végy igénybe ilyenfajta szolgáltatást.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése