"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2014. január 27., hétfő

Gyógyulás pszichés betegségekből

Már több bejegyzés is érintette a témát és valószínűleg még írni fogok róla a későbbiekben. Jézus 2000 évvel ezelőtt sok beteget meggyógyított és ezt a tevékenységét kegyelmei révén mai is folytatja. Hittel, kitartással és imával sok minden elérhető.

A Szentlélek sokféle kegyelmet, adományt képes adni annak, aki kéri. Graham Powell keresztény lelkipásztor szabadító és gyógyító szolgálatokat végez gyülekezetében. Könyvében leírja, hogy a démonok hány helyen képesek az embereket gúzsba kötni, megkötözni és beteggé tenni. A megkötözöttség lehet egy korábbi rossz élmény, elutasítás, csalódás, bűnben való megátalkodottság miatt. Sok betegség kiváltó oka (főleg a lelkieké) ez a megkötözöttség.
Powel megkapta a lelkek megkülönböztetésének és a gyógyításnak adományát, amit elég aktívan használ az általa tartott Istentiszteleteken.

A könyvből kiemeltem két történetet, ahol sikerült kigyógyulni betegségükből, a pszichés bajokból. Fel kellett tárni a kiváltó okokat és a megkötözöttséget. Teljes volt a gyógyulás.

Az első tanúságtétel egy nőé, aki súlyos depressziótól és szorongástól szenvedett. Ez megnehezítette családi életét. Az ima, a Szentlélek szabadító ereje által sikerült teljesen meggyógyulnia.

A második tanúságtevő még pszichiátrián is volt évekig, nagyon súlyos tünetekkel. A gyógyszeres kezelésen kívül mást nem kapott, nem tudott meggyógyulni betegségéből. Végül találkozott Graham Powellel és sikerült megszabadulni az őt gúzsba kötő és betegséget okozó démonoktól.
Gyógyító és szabadító imával foglalkozó keresztény lelkipásztorok és karizmatikus csoportok tarsolyában is előfordultak már hasonló esetek.
Amorth atya könyveiben nagyon sok esetet felsorol, amikor az ima, Jézus ereje hatékony, olyankor is, amikor már minden más hatástalan.

Lássuk a tanúságtételeket.

Nagyon önpusztító voltam és rendszeresen voltak öngyilkos hajlamaim


"Mielőtt keresztény lettem, menstruáció előtti feszültségtől és depressziótól szenvedtem, amely olyan mértékű volt, hogy minden hónapban huszonnégy órán keresztül teljesen képtelen voltam megbirkózni az élettel. Akármennyire is megjósolható volt, soha nem voltam képes előre látni azt, hogy a depresszió el fog múlni. Minden alkalommal olyan mély depresszióba zuhantam, hogy úgy éreztem, nem fogom túlélni. Nagyon önpusztító voltam és rendszeresen késztetést éreztem az öngyilkosságra.
Férjem soha nem tudta megérteni, hogy egy látszólag logikus és intelligens felnőtt hogyan tud egyik pillanatról a másikra ilyen lehetetlen módon viselkedni. Olyan helyzetek, amelyek az egyik nap elfogadhatónak látszottak, másnap elviselhetetlenek voltak a számomra. Ez a változékonyság természetesen nézeteltéréseket okozott a házasságunkban. Férjem sajnált engem egy bizonyos fokig, amikor olyan kétségbeesetten boldogtalan voltam, és gyakran nagyon aggódott biztonságomért - néha még ébren is töltötte az egész éjszakát, nehogy elszaladjak, vagy megöljem magam.

Amikor keresztény lettem, jelentős mértékű önuralomra tettem szert, férjem és gyermekeim legnagyobb örömére. Ezután terhes lettem harmadik gyermekemmel. Először szülés utáni depresszió volt a valós probléma, és annak ellenére, hogy növekedtem Krisztusba vetett hitemben, képtelen voltam arra, hogy akár egyetlen napig is győztes legyek a depresszió és a neheztelés fölött. Bizalmamba avattam egy nőt a gyülekezetben, valóban úgy éreztem, hogy Isten vezetett engem őhozzá, hogy megosszam vele ezeket a dolgokat. Olyan módon volt képes szolgálni felém, amit abban az időben nagyon kevesen tudtak volna megtenni.
Felvetette, hogy a probléma valószínűleg démoni eredetű. Kész voltam bármit kipróbálni, és boldogan beleegyeztem, amikor felajánlotta, hogy eljön és imádkozik értem otthonomban.
Másnap, amikor imádkoztunk, megszabadultam. Éreztem, amint a szellemek eltávoznak, és enyhe fizikai kellemetlenségeket tapasztaltam, amint elmentek. Szinte mámoros voltam az örömtől. Már hónapok óta nem éreztem magam olyan könnyűnek. Kicsit kételkedtem, amikor azt mondta, lehetséges, hogy további szabadulásra lesz szükségem. A következőhónapok során sok-sok gonosz szellemtől szabadultam meg.

Elkezdtem megtanulni, hogyan kell imádkozni saját szabadságomért, hogyan kell parancsolni egy olyan dolognak, mint a félelem vagy gyengeség, hogy menjen el, és hogyan kell nyomást gyakorolni a démonokra mindaddig, amíg megkönnyebbülést nem tapasztalok. Az ehhez szükséges idő néhány perctől néhány napig terjedhet, és bizonyos dolgokban még nem tapasztaltam meg ezt a valóságos szabadságot. Sokszor szükségesnek éreztem, hogy segítséget kérjek másoktól, akiknek hite és kitartása fejlettebb volt mint az enyém. Már tizennyolc hónapja szabad vagyok a depressziónak attól a havonta rendszeresen ismétlődő áradatától. Mióta megismertem a szabadulás alapelveit, növekvőszabadságot tapasztalok személyiségemben. Olyan örömre és békességre jutottam, amelyről korábban soha nem tudtam volna elhinni, hogy az lehetséges az én számomra." 

Hét évet töltöttem el elmegyógyintézetekben


"Az életem olyan mértékben változott meg az utolsó néhány hónapban, hogy az elképesztő. A sötét depresszió, rémálmok, hallucinációk és a személyiségemben lévő mindenféle förtelmes torzulások hét éve után megkönnyebbülten tudtam meg, hogy a probléma démonikus volt és nem valamilyen szörnyű elmebetegség. Hét évet töltöttem el elmegyógyintézetekben és drága magánkórházakban, ahol mindenféle kezeléseknek, gyógyszereknek és terápiáknak vetettek engem alá, minden eredmény nélkül. A legtöbb pácienshez hasonlóan visszavonultam és egyre rosszabb állapotba kerültem. Közvetlenül megtérésem előtt egy elmegondozó otthonban voltam, és azt mondták, arra számítottak, hogy teljes szellemi összeomlás fog nálam történni.

Saját védelmem érdekében zárt osztályra akartak engem helyezni. Súlyom gyorsan csökkent, súlyos mellkasi fájdalmaim voltak és gyomorfekélyem lett. Testem hőmérséklete lecsökkent és állandóan fáztam. Éjszaka nem tudtam aludni a rémálmok és hallucinációk miatt, és alig tudtam beszélni. Az orvosok azt mondták, vagy depressziós személyiségzavaraim vannak, vagy paranoiás skizofrénia, vagy valami ehhez hasonló megjelölést alkalmaztak rám.
Életem legcsodálatosabb éjszakája az volt, amikor megkértem az Urat, hogy mossa le bűneimet és jöjjön a szívembe. Első alkalommal éreztem magam tisztának, olyan békességet és örömet éreztem, amit korábban soha nem ismertem. De a következőhónapok során a támadások folytatódtak. Elmémet szorosan körülfogta egy kötelék, fejfájásaim voltak, gyakran úgy éreztem, mintha égnék, homályosan láttam, és teljesen össze voltam zavarodva. Úgy éreztem, mintha mellkasomban tonnás súly lenne, erős feszültségek voltak bennem, gyakran remegtem és ideges voltam. Megkötözve éreztem magamat személyiségemben. Nem tudtam önmagam lenni, erős kisebbségi érzésem volt, és olyan szörnyű érzéseim voltak, amiket nem tudok leírni.
Amikor emberek között tartózkodtam, rendkívül feszült és változékony voltam, nem tudtam nyugton maradni, állandóan magamra tereltem a figyelmet, bár ezt én nem akartam.
Gyakran előrementem, amikor az oltárhoz hívták az embereket, hogy imádkozzanak értük, de ennek soha nem volt semmi eredménye. Mégis meg voltam győződve arról, hogy Isten meg fog engem gyógyítani.

Életem második legnagyobb pillanata az volt, amikor felfedeztem, hogy problémáimat démonok okozzák és nem saját magam. Azáltal, hogy láttam Graham Powellt és hallottam az ő kazettáit, megtanultam, hogy enyém a győzelem és a hatalom a démonok fölött, és hogy ők a kereszt által vereséget szenvedtek. A világban reménységed csökken, de az Úrral a világosság egyre ragyogóbb és ragyogóbb lesz. Tudomást szereztem a szellemi hadviselésről és arról, hogy vannak fegyvereim és páncélzatom, amelyek erősek Isten által. Mindez izgalmas volt, és életemben először nem hajoltam meg a vereség előtt, hanem felkeltem, hogy hódító legyek.
Az életemben bekövetkezett változások meghökkentőek voltak. Állandóan mindenféle félelmek bénítottak meg engem. Nem tudtam emberekkel beszélgetni. Remegtem, izzadtam, dobogott a szívem, és mindenféle szörnyű fizikai reakciója volt sok félelmemnek. Most, szellemi fegyvereim használata által, Isten megszabadított engem a félelemtől és új önbizalmat adott nekem. Új barátokat szerzek, elmegyek összejövetelekre és bizonyságot teszek, imádkozom másokért és sok olyan dolgot teszek, amire korábban képtelen voltam. Korábban bezárkóztam saját házamba, és rettegtem attól, hogy valaki odajön az ajtóhoz.
Isten megszabadított engem a kudarctól való félelemtől és a bizonytalanságtól is, és házasságom meggyógyult.

Férjem és én újból szerelmesek vagyunk egymásba, és házunkat betöltötte egy új öröm és az Úr jelenléte. Azelőtt annyira bizonytalan voltam, hogy vagy sírtam vagy depresszióba zuhantam, vagy veszekedtem, vagy megtámadtam férjemet. Miután megszabadultam a kisebbségi érzéstől is, elégedett vagyok feleségként, édesanyaként és emberként. A közelmúltban szoros kapcsolatba kerültem férjem családjával, mert újból rendelkezem önbizalommal ahhoz, hogy megosszam magam másokkal. Értékes embernek érzem magam. Korábban elzártam magam tőlük.
Már nincsenek sötét depresszióim, vagy hallucinációim, és Isten meggyógyította gyomorfekélyemet és agyamat a gyógyszer-túladagolás következményeiből. Már nem vagyok sovány. Az Úr megszabadított a magányosság szellemétől is. Még egy tömegben is egyedül éreztem magam, de most boldogan élek egy farmon, és nem érzek semmi magányosságot. Olyan sok változás történt mindössze néhány hónap alatt. A szellemi hadviselés által Isten erőt és békességet adott nekem, hogy betakarja ezzel szívemet és elmémet, és most várakozással tekintek előre az élet minden napjára, ahelyett hogy rettegnék ezektől."
Forrás: Graham Powell: Rázd ki magad a porból

A történetek rávilágítanak arra, hogy Isten előtt semmi sem lehetetlen, súlyos betegségekből is lehet gyógyulni, az ima erejével. Jézus az, aki megszabadít minket a démoni megkötözöttségtől. 

A megbocsátás ereje

Jézust egy alkalommal megkérdezte Péter, hogy vajon hány alkalommal meg a másik embernek megbocsátani. Erre egy példabeszédet mondott neki Jézus.

"21Akkor odalépett hozzá Péter és megkérdezte: „Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor kell neki megbocsátanom? Talán hétszer?” 22„Mondom neked – felelte Jézus –, nem hétszer, hanem hetvenhétszer. 23A mennyek országa hasonlít a királyhoz, aki el akarta számoltatni szolgáit. 24Amikor elkezdte a számadást, eléje állítottak egyet, aki tízezer talentummal tartozott neki. 25Mivel nem volt miből megfizetnie, megparancsolta, hogy adják el feleségestül, gyerekestül, minden vagyonával együtt, s úgy fizessen. 26A szolga leborult előtte, és úgy kérte: Légy türelemmel irántam, s mindent megfizetek neked! 27Az úr megkönyörült a szolgán, szabadon engedte, s adósságát is elengedte. 28Amikor kiment, a szolga találkozott egy másik szolgával, aki száz dénárral tartozott neki. Megragadta, elkezdte fojtogatni és követelte: Add meg, amivel tartozol! 29A másik szolga leborulva kérte: Légy türelemmel irántam, s mindent visszafizetek neked! 30De ő nem engedett, hanem fogta, börtönbe vetette, míg meg nem fizette tartozását. 31Amikor a többi szolga látta a történteket, igen elszomorodott. Elmentek és jelentették uruknak mind, ami történt. 32Az úr maga elé hívatta, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga! Kérésedre minden adósságodat elengedtem. 33Nem kellett volna néked is megkönyörülnöd szolgatársadon, ahogy én megkönyörültem rajtad? – 34Ezzel az úr haragjában átadta a poroszlóknak, míg meg nem fizette mind, amivel tartozott. 35Így tesz mennyei Atyátok is veletek, ha mindegyiktek meg nem bocsát szívből felebarátjának.”
Mt 18

Lukácsnál szintén ezt halljuk.

"3Vigyázzatok magatokra. Ha vét ellened testvéred, fedd meg. De ha megbánja, bocsáss meg neki. 4Ha hétszer vétkezik is naponta ellened, és hétszer fordul hozzád azzal, hogy »bánom«, bocsáss meg neki.”
Lk 17


Az Efezusiakhoz szóló levélben ez áll:

"26Ha elfog is benneteket az indulat, ne vétkezzetek. A nap ne nyugodjék le haragotok fölött. 27Ne adjatok teret az ördögnek. 28Aki lopott, ne lopjon többé, hanem dolgozzék, és keressen kenyeret keze munkájával, hogy legyen miből adnia a szűkölködőknek is. 29Semmiféle rossz szó ne hagyja el ajkatokat, hanem csak olyan, amely alkalmas az épülésre, hogy amiben kell, javára váljék hallgatóitoknak. 30Ne okozzatok szomorúságot Isten Szentlelkének, akivel meg vagytok jelölve a megváltás napjára. 31Legyen távol tőletek minden keserűség, indulat, haragtartás, szóváltás, káromkodás és minden egyéb rossz. 32Inkább legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban."

Ef 4

Hogy miért másoltam be ezeket? Mert a bejegyzés alapját a megbocsátás adja.
Jézus egész földi élete a megbocsátásról és az irgalmasságról szólt. Nem egy példabeszédet hallhattunk tőle, aminek lényege a megbocsátás volt. Neki számtalna alkalommal kellett elszenvednie megaláztatást, kigúnyolást, végül a szenvedéssel teli kereszthalált. Még a kereszten és gúnyolták, nem volt elég a csőcseléknek látni szenvedését. Még ott is. azt mondta: "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek!"
Jézus azt kéri mindenkitől, hogy akármennyiszer is megbántanak minket, mindig tudni kell megbocsátani.

Az Isteni Irgalmasság Üzenete teljes egszében a megbocsátásról és Jézus irgalmasságáról szól. Jézus annyira fontosnak tartotta az irgalom üzenetét, hogy Szent Fausztinával naplót íratott és elrendelte az irgalmasság üzenetétnek terjesztését.
Többszür kifejtette, bárki bármilyen bűnnel mehet Hozzá, Ő megbocsát. 

Gondold végig. Vajon neked hányszor kellett elviselni megaláztatást, igazságtalanságot, mellőzést, hazugságot, elhanyagolást, stb. Valószínűleg sokan sokféle sérelmet fel tudnának sorolni.
A sérelmekre adott reakciók is sokfélék lehetnek vérmérséklettől neveltetéstől vallástól, stb. függően. Van olyan aki kicsit haragszik, de aztán megbocsát. Van aki bosszút áll, van olyan is, aki egész életen át nem tud megbocsátani. Talán wz utóbbival a van a fő probléma, mert megmérgezheti az egész életét és gondolkodását.

Hány olyan szomszéd, barát vagy család van, akiknek minden napjuk a gyűlöletről és ellenségeskedésről szól. Ha meglátják a másikat, csak a harag szól belőlük, ezzel van tele a szívük. Démoni megkötözöttségben élnek hosszú évekig vagy a halálukig. Igen. Van, aki a halálos ágyán sem képes a másiknak megbocsátani. Vagy a másiknak akit így lát.

Nemrég olvastam egy könyvet, ami Mary Usha nővérről, illetve az általa képviselt szemléletmódról, gyógyító erőről szólt. A Szentlélektől megkapta a gyógyítás adományát és elsősorban a lelki problémákon tud segíteni. Nem egy ember volt nála, aki a megbocsátása után betegségekből gyógyult meg. Ez más keresztény szerzőknél is olvasható.

Rengetegen keresik fel lelkigyakorlatait, ahol lelki békére és gyógyulásra találnak az emberek. A fő szempont a magunknak és másoknak való megbocsátás.
A könyvben lévő történekből kiderül, hogy Jézus előtt nincs lehetetlen. Hosszú évek alatt felhalmozott és tüskeként jelen lévő lelki bántalmakat is képes meggyógyítani.

Usha nővér a gyógyításhoz használja a pszichoterápiát és a tranzakció analízist. (csoportterápián résztvevő szülő, felnőtt és gyermek énje, valamint a terapeuta közötti tranzakciók (játszmák) kiértékelésén alapuló módszer.

Minden gyógyulásnak a forrása az eredeti problémák feltárása. Ezen keresztül már orvosolhatók az aktuális tünetek és az eredeti "betegség".

Nézzünk meg néhány történetet.

Egy nem kívánt gyermek


"Alice jómódú családból származott. Az volt azonban a meggyőződése, hogy nincs a világon senki, aki szeretné. Amikor elég idős lett hozzá, elhatározta, hogy hippiként fog élni. Bombay utcáin csavargott, amikor az egyik pap elküldte hozzám Patnába, India túlsó oldalára. Alice igen rossz lelkiállapotban volt,
mégis megtette a hosszú utat, hogy velem találkozzék. Emlékszem, számos teendőm volt aznap, amikor megérkezett. Nem sejtettem, ki is ő valójában és miért keresett fel. Mivel napokon át utazott, izzadt és poros volt, arra gondoltam, örülne egy jó meleg fürdőnek meg egy kiadós reggelinek. Ő azonban nem tartott igény a fürdőre, hanem rögtön segítségemet kérte, hogy szabadítsam meg borzasztó hátfájásától, migrénes fejfájásától, valamint depressziójától. Evett néhány falatot és készen állt a beszélgetésre.

Mindjárt az elején anyjáról kérdezősködtem. Alice némán hallgatott és csak bámult maga elé. Majd keserves sírásra fakadt. „Miért kérdez anyámról? Nincs nekem anyám! Sohasem törődött velem! Ha törődött volna, most nem lennék itt...” Tovább zokogott, könnyei vagy háromnegyed órán át záporoztak. Miközben hagytam, hogy kisírja magát, Alice szinte öntudatlanul, hangosan felkiáltott: „Ne! Ne! Ne ölj meg!” Lassan megnyugodott. Ekkor megkérdeztem, miért említett sírás közben gyilkosságot. „Tudja” – válaszolta -, „amíg sírtam, anyámat láttam magam előtt. Néhány fehér tablettát vett magához,
hogy megöljön, mert nem akarta, hogy megszülessek. A dadusom mesélte, anyám szeretett volna megszabadulni tőlem, amig a méhében voltam. Valahányszor csak erre gondolok, szeretném anyámat megölni azért, hogy mégis a világra hozott. Nem tudja, mennyit szenvedek. És meddig kell még
szenvednem?” Tudtam, többet kell mesélnie szüleiről, ezért arra kértem, mondja el, mit tud róluk. Itt van, amit elmesélt."

Alice története


"Apám jómódú üzletember. Öt repülőgépe van, öt hatalmas háza, öt különböző országban. Hobbija, hogy minél több pénzt csináljon. Anyám társasági hölgy. Esküvője után amiatt aggódott, nehogy ne legyen elég ideje élvezni az életet apámmal vagy saját barátaival. Amikor megtudta, hogy állapotos lett
velem, többször is megpróbálta, hogy tablettákkal megöljön engem. Ez nem sikerült és megszülettem. Sápadt, csenevész gyermek voltam. Szüleim szégyellték, hogy ilyen gyermekük van. Apám szerette volna, ha fia születik. Azt mondják, el sem jött a korházba megnézni engem, amikor megtudta, hogy lánya
született. Gyermekként sem anyámmal, sem apámmal nem tudtam jól kijönni. Dacos voltam és lázadtam.

Dadusomat azonban nagyon szerettem. Olyan volt hozzám, mint egy igazi édesanya. Később sokat mesélt első éveimről Új-Guineában.
Emlékszem, egyik nap apám magával vitt sétálni a dzsungelbe. Bizonyára akkor is munkájára gondolt, amíg lepkéket kergettem és virágokat szedtem. Nem vettem észre, hogy messze járok már apámtól. Amikor rádöbbentem, hogy eltévedtem, ide-oda kezdtem szaladgálni. Később néhány benszülött talált reám. Azt hiszem, nem láttak addig idegent, bőrszínem is annyira különbözött az övéktől, hogy isteni gyermeknek tarthattak, aki az égből pottyant oda. Tépdesni kezdték a hajamat, hogy ereklyeként kunyhójukba vigyék. Szerencsére közbejött valami, mielőtt egészen megkopaszítottak volna. E naptól sajátos félelem fogott le és hajszálaim a szó szoros értelmében az ég felé meredve nőttek. Kendőt kellett kötnöm, hogy lesimítsam a hajam.

Anyám gyakran bízott apám repülőgépének a személyzetére. ĺgy kerültem felnőtt férfiak társaságába, hogy addig se legyek anyám terhére, s ez jó megoldást jelentett neki. Csak évekkel később jöttem rá, hogy e férfiak mint kislányt, önző élvezetük célpontjának használtak. Már öt-hat évesen sejtettem, hogy amit velem tesznek, nem helyénvaló. Anyám mégsem értette meg, mert amikor a magam
tudatlan fejével beszámoltam erről, úgy bánt velem, mint egy szófogadatlan kislánnyal és még inkább kényszerített, hogy együtt legyek velük. Mire felnőttem, gyülöltem már a férfiakat – minden férfit egyaránt a földön.
Többször kacérkodtam az öngyilkossággal. Egyszer beugrottam a tengerbe, hogy belefulladjak, de a dadusom kimentett. Iskolaéveim alatt gyűlöltem a tanítóimat. Anyám rendszeresen elmesélte nekik, hogyan viselkedem odahaza. Valahányszor tanítóim próbálta jóra inteni, még szemtelenebb és lázadózobb lettem.

Tanítónői és betegápolói képesítést szereztem, de tudtam, egyik hivatásban se viszem sokra, mert mindig harcban álltam egész környezetemmel. Utoljára nagy vitám volt apámmal. Elhagytam otthonomat és Indiába mentem, mert békességet kerestem. Bombayben beléptem egy ashramba*, de ott a szvámik**
kedvüket töltötték rajtam: így lettem állapotos. Mint képesített ápolónő, tudtam, mit kell tennem és elszöktem az ashramból. ĺgy kerültem Patnába. Most pedig azt kérdem magamtól, szenvedett-e még így valaki, mint én."

Természetesen meggyógyult, miután felismerte problémáinak gyökerét és megbocsátott mindenkinek aki megbántotta. Borzalmas nehéz volt neki, hiszen rengeteget szenvedett. Az elutasítás megkötözöttséget okozott nála. Ettől csak sokára szabadult meg.


Egy alkoholista története-Újabb történet egy elsőszülöttről


"Mióta az eszemet tudom, apám sokat ivott. Bár édesanyám próbálta leszoktatni, úgy látszott, hogy erőfeszítéseinek nincs eredménye, sőt, még többet ivott. Minden pénzünk és értéktárgyunk ráment az italra, amink csak volt otthon. Anyám mesélte később, hogy nem akart apámhoz feleségül menni, amikor
megkérte a kezét. Apám ugyanis már a házasság előtt is gyakran nézett a pohár fenekére. Szinte mondennap felkereste anyámat és szüleit otthonukba és sokat alkalmatlankodott. Egyszer anyámat egyedül találta. Megcsókolta, majd megfenyegette, hogy egyezzen bele a házasságba. A férfi fellépése és
fenyegetései nagyon megijesztették és arra gondolt, nagy bajba kerülhet, ha nem mond igent. ĺgy hát beleegyezett. Másnap apám mindenkinek elújságolta, hogy hamarosan összeházasodnak. Anyám szülei kétségbeestek. Nem tudtak arról, hogy apám anyámat előző nap megfenyegette: az egész családot
megátkozza, ha anyám nem egyezik bele a házasságba. Vagyis anyám egyedül családja biztonsága miatt adta hozzájárulását.

Apám sosem kímélte anyámat. Amikor édesanyám fáradtan tért haza a napi munkából, gyakran veszekedtek. Mint legidősebb gyermek, sok félelmet, aggodalmat, bizonytalanságot és szomorúságot örököltem anyámtól. Leginkább attól féltem, mit mondanak mások rólam és a családomról.
De félelem fogott el akkor is, ha másokkal nem értettem egyet és nem akartam megtenni azt, amit ők akartak, mert attól féltem, olyasmit tesznek velem, amivel bemocskolják családom jóhírét. Gyakran tanácsolták barátaim, hogy határozottabbnak kéne lennem és meg kellene próbálnom saját lábon állni.
Sose gondoltam, hogy lesz valaha annyi bátorságom, hogy mindent elmondjak majd valakinek.

Jézusnak legyen hála, most megszabadultam minden aggodalmamtól. Meggyógyított és most egészen az övé lettem! Ez a gyógyulás egy karizmatikus lelkigyakorlaton történt Usha nővérnél, amikor egyik barátom elvitt hozzá, hogy imádkozzék fölöttem. Az ima helyett a nővér azt tanácsolta, hogy vegyek részt
egy lelkigyakorlatán a belső gyógyulásért. Ezt megtettem és az Úr jó volt hozzám. Előhozta emlékeimet és erőt adott arra, hogy mindenkinek, aki megbántott, megbocsássak és magam is bocsánatot kérjek.
Amikor befejeztem a kiengesztelődést, arra kértem Jézust, hogy gyógyítson ki félelmeimből.
Éreztem, amint más emberré váltam. Ma már senki sem fenyegethet meg, hogy azt tegyem, amit akarnak. Legfőbb vágyam ma az, hogy azt cselekedjem, amit az Úr vár tőlem!"

Forrás: Mary Usha- A gyógyulás rejtett forrásai


Lehetne több történetet is bemásolni, de nem szükséges. Valószínűleg sokan vannak, akiknek megvan a saját kis történetük. A saját fájdalmuk és keserűségük, ami nyomaszt és teherként végigviszik egész életükön.
Ezekkel le lehet számolni. Nem vagy egyedül. Jézus téged is vár. Rakd le elé problémáidat és kérd, hogy adja meg a megbocsátás kegyelmét. Magadtól talán nem tudnál megbocsátani, de Jézussal együtt menni fog. :-)

Íme egy ima Katona István atyától. Kezdheted ezzel is a megbocsátáshoz vezető utat.

Megbocsátás imája 


Uram, Jézus, kérlek, világosítsd meg értelmemet, hogy emlékezzek azokra az emberekre, akik megbántottak. Köszönöm, hogy megbocsátottad minden bűnömet. Köszönöm, hogy ilyen végtelenül türelmes voltál hozzám. Segíts, Uram, hogy én is szívből meg tudja bocsátani mindenkinek, aki megalázott, megbántott, kirabolt, becsületembe gázolt, elutasított, semmibe vett, elhagyott, megrágalmazott, kigúnyolt.
Add kegyelmedet, hogy semmiféle neheztelést, elutasítást, haragot ne tápláljak velük szemben. Hiszem, hogy így leszek Atyád gyermeke, és a Te tanítványod. Ámen.
Forrás: Gabriele Amorth: Szabadíts meg!

2014. január 23., csütörtök

Tanúságtétel:a szellemidézéstől a megszállásig, majd gyógyulás az ördögi megszállásból.

Az alábbi levél Amorth atya könyvéből származik, egy nő kálváriáját írja le, aki nagyon szenvedett, de végül meggyógyult.
Megint felmerül a kérdés, hogy -vallási oldalról megközelítve- az ördög okozhat-e pszichiátriai betegséget. A cikkben a depresszió jön elő mint betegség. Van egy másik könyve Amorth atyának, az Ördögűzők és pszichiáterek, amiben sokkal mélyebben megvizsgálja a témát és az összefüggéseket. Valószínűleg ez a téma és az egész egy (nem vallásos) pszichiáternek abszurd és lehetetlen. Ilyenfajta megközelítést, mondhatni hipotézist nem tanítanak az orvosin és később sem a szakvizsgára való felkészítéskor.
Nem tudom hazánkban van-e olyan pszichiáter, aki hisz a témában és találkozott már hasonló esettel.

A sokak által gyakorolt szellemidézés nagy problémákat okozhat. Hogy miket, az kiderül a szövegből. 

A lényegesebb dolgokat dőlt betűvel jelzem.     

"Excellenciás Uram, egy tévéközvetítésen felbátorodva, mely a depresszió minden formájával kapcsolatos összes kérdésről szólt, írok önnek. Egy szakértő szerint három lehetséges gyógymódja van ennek a betegségnek: a gyógyszerek (nyugtatók, altatók, stb.) ; az elektrosokk (elektromos impulzusok) ; a pszichoterápia (pszichiátria, pszichológia, pszichoanalízis).
     Az interjút adó orvosok egyike felidézte a Szent Anna Kórházba elzárt nő esetét ( az én feleségemről is szó lehetett volna). Azt magyarázta, hogy a világ egyetlen orvosa sem tudta volna meggyógyítani. A nő azt mondta, hogy elvesztette a lelkét és nem sikerül többé a békét megtalálnia. A pszichológia végkövetkeztetése: Ez a depressziónak egy olyan esete, amelyben a beteg elkárhozottnak gondolja magát. Az egyház ördögről beszél, de ez csak melankólia.
Az orvosok egy percig sem gondoltak arra, hogy pappal vegyék fel a kapcsolatot. Miért? Hallgatva az adást meglepett azoknak az orvosoknak a tudatlansága, akik depressziós betegségek szakértőiként élnek a köztudatban. Mit tesznek a pszichiáterek ezekért az emberekért?   - tettem fel magamnak a kérdést. Lehetséges, hogy a feleségem által átélt eset nem az egyetlen? Talán más személyek, akik pszichiátriai kórházakban fekszenek, gyógyíthatók volnának, mint a feleségem. 

Vagy az Egyház /Olaszországban/ az ördögi megszállottságot talán szervi hibának tekinti? Pedig az Evangéliumokban különböző megszállottságról szóló esetekkel találkozunk.
... Nem elméletekről beszélek. Egy jól meghatározott eset tanúságairól van szó, a feleségemről, akit 15 éven át láttam szenvedni. Tizenkét éves koráig normális élete volt. Ebben az időszakban kezdődött minden rossz. Nagymamája okkultistát hívatott a házba, aki megidézett bizonyos szellemeket és rajtuk keresztül a család megholt tagjaival beszélgetett. A feleségem, még gyermekként részt vett ezeken az üléseken; ettől a pillanattól kezdve kezdett egyensúlya megbomlani. Szülei, akik semmit sem tudtak arról mi történik a nagymamánál, látták viselkedését megváltozni: agresszív lett, zaklatott, stb.

Valamivel ezután olyan rosszullétek törtek rá, hogy még az eszméletét is elvesztette. Az orvosok nem fedeztek fel semmi okot, nem találtak semmiféle betegséget; érthetetlen eset maradt számukra. A feleségem többször megszökött otthonról, és hiába látogatták meg pszichiáterek, pszichológusok: nem találtak semmit, azért is, mert nyugodt családi légkörben élt, szerettei teljes gyöngédségétől körülvéve.
1976-ban házasodtunk össze. Házasságunk első évei elég nyugodtak voltak. Csak három év után jelentkeztek azok a rosszullétek, melyek eszmélete elvesztéséig vezettek. Az őt megvizsgáló szakemberek semmi különleges betegséget nem találtak, kitartottak a nyugtatók felírása mellett. Ezután a feleségemnél nagy hitbeli problémák jelentkeztek. Nem akart többé templomba menni, nem akart többé imádkozni. Amikor elkísértem a templomba, megdermedt, az volt az egyetlen vágya, hogy minél hamarabb kijöhessen. Ez nagyon nyomasztotta (mindig rendszeres keresztény életet élt ugyanis); vétkesnek érezte magát, de nem tudta , miben.

Gyakran keresett fel papokat, hogy előadja drámáját, de soha nem értették meg. Csak általánosságokat hallott tőlük. "Előfordulnak ezek a dolgok... mindenkinek lehetnek kétségei... imádkozni kell." Az ő kínja azonban pontosan azt volt, hogy legyőzhetetlen ellenszenvet érzett az imádság iránt! Így egyre depressziósabb lett, folyton sírt. Az orvosok növelték a nyugtatók és altatók dózisát, azzal az egyetlen hatással, hogy megmérgezték. Elkezdett nagy mennyiségben alkoholt is fogyasztani, éppen ő, aki ellenszenvvel viseltetett iránta. És az volt a különös, hogy nem vette tudomásul, hogy iszik. Ebben az időszakban több öngyilkossági kísérlettel próbálkozott: egész doboz gyógyszereket vett be, felvágta ereit, stb. Mindig az utolsó percben mentették meg!

Elvonókúra mellett döntöttünk, hogy méregtelenítsék, mivel vérének alkohol szintje 3,8 ezrelék volt.
A főorvos nem szűnt meg csodálkozni: semmiféle fizikai baját nem találta, és vele elbeszélgetve az alkoholisták egyetlen tünetére sem bukkant. Elküldte a pszichiátriára. A feleségem csak hitbeli problémáiról beszélt, és a szakértő arra szorítkozott, hogy növelte a nyugtatók dózisát: reakciók és emlékezet nélküli kábítószer-fogyasztót csinált belőle.
Mivel teljesen tanácstalanok voltunk, médiumhoz fordultam. Valamit javult feleségem állapota, de ezt azonnali visszaesések követték. Megértettem, hogy rossz utat választottam. Pontosan akkor kezdődtek azok az ügyek, amelyeket egy ideje kezdtünk el egy gyerek örökbefogadása érdekében, mivel feleségem meddő volt. Egy három hónapos kisfiút bíztak ránk. Örömmámorban úsztunk, hogy ezzel megoldódnak a problémáink.

De a betegség még nagyobb erővel jelentkezett, különböző tünetekkel: a feleségem elveszítette a látását, mindenkivel ordítozott, úgy fejezte ki magát, mint egy süketnéma, néha förtelmeseket ordított. Megpróbált engem és a kisgyereket egy puskával megölni; megpróbált kiugrani az ablakon. Beült az autóba és órákon át távolt volt; ki tudja, hova ment! Éjjel felkelt és az utcán futkosott; ördögi látomásai voltak. Egyik alkalommal a fürdőkádban találtam, fejjel a víz alatt, eszméletlenül; mesterséges légzést kellett alkalmaznom. Egy másik alkalommal autóbalesete volt: semmire sem emlékezett, arra sem, hogy autóba szállt. Mindig félbe kellett hagynom a munkát, hogy hazaszaladjak; félelmetes volt. 

Mégis megéreztem, hogyha újra megtalálná a hitét, ha tudna imádkozni, a dolgok jobban mennének. De nem sikerült neki, és rosszul reagált a pap jelenlétére. Kezdtem kétségbeesni. Feleségem nem maradhatott a házban egyedül és nem tudott a fiunkról többé gondoskodni. Sötéten láttam a jövőt.
Egy pap utalt rá -ritka eset- , hogy a feleségemnél ördögi jelenlétről lehet szó. Véletlenül tudtam, hogy Portugáliában él két nő, akik gyógyították ezt a betegséget. Az orvosok és a rokonok véleménye ellenére elmentünk hozzájuk. A két nő imádkozott a feleségem fölött, és kijelentették, hogy ördögi megszállottságról van szó. Az imák hatása hihetetlen volt: annyi év után a feleségem átaludta az egész éjszakát, nyugodt álomban és mindenféle gyógyszer nélkül.Kipihenten ébredt, jól érezte magát. Nem hittem a szememnek amikor láttam, milyen biztonsággal vezeti az autót hazafelé.

Imákat adtak a kezünkbe, hogy végezzük őket, és néhány napig úgy tűnt, minden rendben van. De a betegség azután kezdődött elölről. Egy pap segítségével kapcsolatba kerültem végre egy ördögűző pappal. Tele volt munkával, és két hónappal későbbre adott találkozót. Nem írom le az ördögűzés alatt végzett imákat és a feleségem nagyon rossz reakcióit; de minden ördögűzés után újra önmagának érezte magát, teljesen meggyógyulva. Minden visszaeséskor az ördögűző azonnal fogadott és megtanította, hogyan védekezzünk a sátán ellen.

A támadások egyre ritkábbak lettek. Feleségem újra mosolygott, visszatért életöröme, imádkozott, gondoskodott a fiunkról, és visszatért a jó barátokhoz. Mintha teljesen kicserélték volna. 
Szeretném megjegyezni, hogy annak az ördögűzőnek segít egy személy, aki karizmával rendelkezik, hogy megtalálja a gyötrést okozó tárgyakat. /Már erről is volt szó több korábbi bejegyzésben/ Eljött a házamba és hármat talált belőlük. Azt hiszem, hogy a betegség akkor támadta meg a feleségemet, amikor a nagymama szellemeket idézett az ő jelenlétében: nagyon veszélyes dolog ez, ezért az embereket fel kellene világosítani róla. Lehetséges, hogy a felkeresett pap semmit nem tudott ezekről a dolgokról?

Soha nem fogom tudni hálámat teljesen kifejezni annak az ördögűzőnek; de milyen félelmekkel teli 15 év telt el, mire eljutottunk hozzá! Különösnek tűnik, közel a 2000. évhez, hogy az ember, aki már járt a Holdon, és információs társadalomban, elektromos készülékekkel, robotokkal teli világban él, ne tudjon többé semmit egy valóságról, amelyet 2000 éve óta ismerünk.

Helyénvaló, hogy hagyják az embereknek a pokol kínjait elszenvedni csak azért, mert nem akarnak hinni többé az ördögi megszállottságban? Az a kérdésem: képez-e az Egyház elég ördögűző papot? Tényleg hagyni kell, hogy az emberek sarlatánok tömegéhez forduljanak, akik meggazdagodásra használják ki mások szenvedéseit?
Elnézést kérek ezért ezért a kitörésért, de úgy gondolom, helyes felhívni a figyelmet arra, amit -úgy tűnik- elfelejtettek. És köszönöm önnek, Excellenciás Uram, hogy kinevezte azt az ördögűzőt, aki megoldottra a mi esetünket. "
Forrás: Gabriele Amorth: Róma ördögűzőjének újabb tapasztalatai     

A végén leszűrhetők a tanulságok és a tipikus tünetek, amit már máshol is olvashattunk.
Minden a szeánszokkal kezdődött. Véleményem szerint az Ouija tábla vagy a poharazás ugyanezt az eredményt okozhatja. A tünetek nem mindig azonnal alakulnak ki és az emberek többsége nem hozza összefüggésbe az állapota rosszabbodását egy korábbi okkult cselekménnyel.
A történetben a következők jellemzik a nőt:
 •  Olyan betegség(ek) alakul ki, aminek nincs igazán semmilyen háttere, nem tudni mi okozta.
 • A tünetek alapján valamilyen pszichiátriai betegségnek vélik, és annak megfelelően kezelik.
 • A korábban vallásos ember nem tud imádkozni és templomba menni. Irtózik mindentől ami szent. 
 • Sokszor nem tud magáról, nem emlékszik a korábbi cselekedeteire. 
 • A házban gyötrést okozó tárgyak voltak. 
 • Az igazi ok csak akkor derült ki, amikor imádkoztak felette és valószínűleg a lelkek megkülönböztetésének adományával rendelkező ismerte fel mi a probléma. 
 • Az ördögűzés után teljesen meggyógyult, semmilyen maradványtünete nem volt. 

A lehető legrosszabb dolog a mágusokhoz, okkultistákhoz fordulni. Több alkalommal olvastam, hogy átmeneti javulást elérhettek, de utána sokkal rosszabb lett minden. Ez megér egy külön bejegyzést.

Akinek hasonló problémái vannak, az próbáljon meg önmaga imádkozni, ehhez imákat talál a blog javasolt oldalain. Ha ez nem megy, akkor másokat kell megkérni, hogy imádkozzanak érte.
Lehet, sőt javasolt kérni a Szűzanya segítségét és közbenjárását. A rózsafüzérrel szinte mindent el lehet érni.
Természetesen a legfontosabb, hogy ellene mondjunk a korábbi cselekedeteknek és nem térjünk vissza hozzájuk. Meg kell szüntetni minden olyan tényezőt, ami az okkultizmushoz köt. Ki kell minden olyan tárgyat, könyvet, stb. dobni, ami kapcsolatban van a mágiával és okkultizmussal.

Kérni kell Jézust, hogy Szentséges Vérével mosson le minden bűnt és át kell adni magad Neki.
A legfontosabb persze a megelőzés....
                     

2014. január 20., hétfő

Ördögi átkok a házakon és egyéb helyeken, avagy para jelenségek lehetséges okai

Jelen bejegyzést is mágusok, jósok hirdetései indították el. A mindenfajta praktikákon kívül hirdetik és művelik a házak és terek megtisztítását a negatív energiáktól, a paranormális jelenségektől. Egészen pontosan az itt ragadt lelkektől, szellemektől, negatív entitásoktól és ördögöktől.
A gyakorlati része általában füstölő vagy gyertya égetésből, mantrák mondásából, só elhintéséből, stb. áll. Tehát köze nincs Isten áldásának hozzá.

Az árak sem rosszak. Van ahol 3500 Ft/óra. Máshol ennél több vagy kevesebb. Elvileg könyvekből ingyen is megcsinálható.

Nézzük az alap problémát, egyáltalán miért merül fel az emberben, hogy segítséget kérjen. Tény és való, hogy vannak olyan házak vagy helyek, ahol meglehetősen -nevezzük így- furcsa dolgok történnek. Mik a legjellemzőbbek?

 • furcsa hangok vagy szagok megjelenése
 • tárgyak mozgása (természetesen magától) vagy megmagyarázhatatlan eltünése
 • ajtók, más nyílászárók maguktól való kinyílása vagy becsukódása

A kiváltó okok sokrétűek lehetnek. Ezeket több, a témával kapcsolatos szerző leírja könyvében. Megnéztem mik lehetnek. A leggyakrabban a spiritiszta szeánszok helyei, ahol fekete mágiát végeztek vagy más okkult cselekményeket, gyilkosság vagy önygilkosság helyein, stb.

Amorth atya könyveiben ezt írja:

"Azt is rögtön el kell mondanom, hogy sohasem találkoztam szellemjárta helyekkel olyan értelemben, ahogyan bizonyos regények és filmek tálalják e kérdést, különös tekintettel régi lakatlan kastélyokra. Itt csak hatásvadászatról van szó, minden mélyebb vonatkozás nélkül. A
valóságban gyakran mégis előfordulnak bizonyos zajok, olykor csikorgás, vagy tompa ütések formájában, amelyektől az embernek az a benyomása támad, hogy az érintett helyen valaki jelen van, vagy az, hogy támadás áldozata lett. Nyilvánvaló, hogy ezen a területen nagy szerepe van a képzeletnek, a félelemnek, amely testet ad az árnyékoknak is.
Vannak azonban összetettebb esetek is. Vannak ajtók, amelyek maguktól kinyílnak és becsukódnak egy bizonyos időpontban; léptek hallatszanak egyes folyosókon; tárgyak tűnnek el és kerülnek elő ismét a legváratlanabb helyeken; láthatatlan állatok mozgásának nesze hallatszik.

Emlékszem egy családra, ahol mindenki hallotta egy bizonyos időpontban kinyílni és bezárulni a bejárati ajtót, azután tisztán hallották súlyos (férfi) léptek zaját a folyosón, hogy aztán az egész tovatűnjön valamelyik szobába. Egyszer, amikor náluk volt egy barátjuk, szintén hallatszott a megszokott zaj, olyannyira, hogy az illető meg is kérdezte, ki jött be, s ők, hogy meg ne ijesszék, azt válaszolták neki, hogy egy átmenő vendég járt arra. Tudok olyan rovarokról,
macskákról és kígyókról, amelyek valósággá váltak; volt egy személy, akit többször megáldottam és párnájában egyszer egy élő varangyot talált!
A gonosz lélek jelenléte valamely helyen a legtöbbször fizikai természetű zavarokkal jár együtt: álmatlansággal, fejfájással, gyomorfájással, általános rossz közérzettel, amely másutt nem mutatkozik. Ezekben az esetekben könnyű ellenőrizni a feltételezés helyességét, de nehéz megtalálni a jelenségek okát. Tegyük fel, hogy valaki minden alkalommal, amikor felkeresi
vendégként egy közeli rokonát vagy barátját, észleli ezeket: álmatlan lesz, rossz a közérzete, fáj a feje... és ezek a bajok esetleg napokig is eltartanak; ugyanakkor nem szenved ezekben olyankor, amikor másfelé jár. Ezekben az esetekben könnyedén ellenőrizhetjük, mi a helyzet. Az ok kinyomozása már nehezebb kérdés. Lehetséges, hogy egyszerű képzelődésről van szó, ha van valami indíték, ami erre enged következtetni (például, ha egy meny az anyósához megy látogatóba, aki ellenezte fia esküvőjét és kisajátító szeretettel ragaszkodik a fiához). Ugyanakkor az is lehet, hogy valóban fennáll a gonosz lélek valamilyen mérvű befolyása.

Érintőlegesen hadd utaljunk rá, hogy érdekes a háziállatok viselkedése ezekkel a
jelenségekkel kapcsolatban. Olykor az embernek az a benyomása támad, hogy a szobában egy személy tartózkodik; az ottlévő kutya vagy macska pedig a pillantását egy meghatározott pontra függeszti; az is megesik, hogy egyszercsak elmenekülnek, ijedten, mintha ez a titokzatos lény közelítene hozzájuk. Sok érdekes esetet mesélhetnék annak, aki közelebbről szeretne foglalkozni
e kérdéskörrel. Legyen elég itt annyit elmondanom, hogy véleményem szerint az állatok nem látnak semmi konkrét dolgot, de az embernél nagyobb érzékenységgel rendelkeznek bizonyos jelenlét felfogására. Azt sem tagadom, hogy az állatok viselkedése is segíthet eldönteni egy-egy esetben, hogy egy háznál ördögűzést végezzek-e vagy ne.
A legfontosabb dolog, ha ilyen jelenségek miatt aggódó személyek fordulnak az
emberhez, hogy jól kikérdezzük őket, és ha van rá kellő ok, rajtuk végezzük el az ördögűző áldást. A legtöbb esetben a leírt jelenségek nem a házakban lakozó ördögöktől függenek, hanem ördöngös emberektől. Sokszor előfordult, hogy semmilyen eredményt sem értem el a háznál tartott ördögűzéssel, azután később, amikor az illető személyt, illetve személyeket exorcizáltam,
egyszerre csökkenni kezdtek e jelenségek a házban, míg végül teljesen meg is szűntek.

Hogyan kell ördögöt űzni házakból? P. Candidónak és nekem van egy módszerünk. A szertartáskönyvben található vagy tíz különböző imádság, amelyben azt kérhetjük az Úrtól, hogy őrizzen meg egy bizonyos helyet a gonosz lélek jelenlététől. Ezek a házszentelésben, az iskolaszentelésben és egyéb helyeken szerepelnek. Ezek közül elmondunk néhányat, azután
felolvassuk a személyekre szóló ördögűzési áldás első részét, a lakhelyre alkalmazva. Ezután megáldunk minden egyes szobát, mint a házszenteléskor szokás. Bejárjuk még egyszer a lakást tömjénnel is, miután ezt is megáldottuk. További imákkal fejezzük be a szertartást. Hatásosnak
találtam azt is, ha az ördögűzés után szentmisét is mondtunk ugyanott.
Amennyiben a zavaró körülmények nem súlyosak, egyetlen ördögűzés is elegendő. Ha azonban az ok átokra vezethető vissza és ez a megátkozás megismétlődik, úgy az ördögűzést is meg kell ismételni, míg az illető lakás „megközelíthetetlenné” nem válik a gonosz befolyás számára.
 Súlyosabb esetekben többféle problémával kell szembenéznünk. Például kellett olyan lakásban ördögöt űznöm többször is, ahol hosszú időn keresztül tartottak szellemidézéseket, vagy ahol olyan boszorkánymesterek laktak, akik otthonukban fekete mágiát űztek. Még rosszabb a
helyzet, ha valahol sátánimádási kultuszokat végeztek. Voltak esetek, amikor olyan kitartó volt az ördögi jelenlét és olyan nehéznek bizonyult a teljes szabaduláshoz vezető út, hogy inkább azt kellett tanácsolnom az illetőknek, hogy költözzenek máshova.

Ettől eltérő és nem súlyos esetek azok, amikor elegendő néhány imádság a nyugalom helyreállításához. Volt egyszer egy család, amelyet megmagyarázhatatlan éjszakai zajok zavartak; ezért mondattak tíz szentmisét, és ezek után a neszek jóval gyengébbek lettek. Talán a
tisztítótűzben szenvedő lelkek jártak náluk, akik az Úr engedélyével hallathatták a hangjukat, hogy imádságokat kérjenek az élőktől? Nehéz lenne erre válaszolni. Számomra elegendő utalni erre a lehetőségre, minthogy többször is előfordult a gyakorlatomban. Don Pellegrino Ernetti, Triveneto tartomány legismertebb ördögűzője, aki egyben híres zenetudós és biblikus is, nagyon
súlyos esetekről számolt be. Történt, hogy egy család lakhelyén nemcsak az ajtók és az ablakok nyíltak és csukódtak maguktól, pedig jól be voltak zárva, hanem a székek repültek, táncoltak a szekrények, valóban mindenféle zavar fellépett. Az bizonyult hatékonynak, hogy a három szentelményt, amit az ördögűzők általában használni szoktak, itt együttesen alkalmazták. Azt
tanácsolta ennek a családnak, hogy akármilyen edényben (csészében, pohárban, stb.) keverjenek össze exorcizált sót, olajat meg vizet, és ebből öntsenek egy kiskanálnyit minden este minden ablak párkányára és minden ajtó küszöbére, alkalmanként elmondva egy-egy Miatyánkot.
A módszer alapvetően jónak bizonyult. Egy bizonyos idő múlva a család felhagyott a szentelmények ilyen alkalmazásával; de egy hét elteltével újra kezdődtek a furcsa jelenségek, hogy felkavarják a házi békét. Amint újra kezdték a javasolt módszerrel védelmezni a házat, azonnal ismét abbamaradtak."

Forrás: Gabriele Amorth: Egy ördögűző tapasztalatai

Másik könyvében is megemlíti a témát és példát is hoz az un. parajelenségre. Itt úgy nevezi, házakhoz köthető gyötrés. Felsorolja a kiváltó okokat is.


"
 • Ha az illető házban spiristiszta szeánszokat végeztek, ha ott mágiát űztek, ha sátáni szertartások helyszínéül szolgált (ezek azok az esetek, amelyekben a legnehezebb megszüntetni a gyötréseket).
 • Ha valaki öngyilkos lett vagy megöltek valakit azon a helyen; ebben az esetben sok gyászmisére van szükség. 
 • Ha prostitúcióra szolgáló ház volt; ha káromkodó személyek, szabdkőművesek, bűnözők vagy bűntetteket megszervező személyek, drogterjesztők laktak ott; ha homoszexuálisok taláékozóhelye volt... Mindezekben az esetekben jóvátevő imára van szükség. 
 • Ha az a hely rontás tárgyát képezte. Ebben az esetben alaposabb kutatást kell végezni az átok célját illetően és arra vonatkozóan, hogyan végezték. Ha pl. valamilyen "megbabonázott" tárgy van jelen, azonosítani kell azt és el kell égetni: mindaddig, amíg a tárgy a környezetben van, minden más imának kevés a hatása. Ebben a tekintetben segítséggel szolgálhatnak maguk a lakók is; például ha észlelik, hogy a nehézségek akkor kezdődtek, amikor valakitől kaptak ajándékba egy bútort, akiről gyanítják, hogy megátkozta őket. Vagy hasznos lehet karizmatikus vagy érzékelő személyek jelenléte. "
   Forrás: Gabriele Amorth: Róma ördögűzőjének újabb tapasztalatai

Más szerzők is írnak a házaknál tapasztalható "furcsa" jelenségekről.

"Az ördög nem csak az emberi testet veheti birtokba, hanem helyeket is. Így lehet ördögtől megszállott egy ház, szoba, vagy a lakás egy része.
... Vigyázzunk azonban, hogy ne tévesszünk össze egyes alkalmanként tapasztalhatótermészeti jelenségeket az ördög által keltett zavarral. "

A könyv írója elbeszélt egy megtörtént esetet, amelynél többen is jelen voltak.

"Hirtelen betört egy ablaküveg, aztán még egy, aztán a harmadik is., miközben a tetőre záporozó kövek zaját lehetett hallani. Az emberek kimentek, hogy megnézzék, mi történik, de senkit sem láttak. Ezután visszatértek a szobába és beszélgettek. Az asztal mellett állt egy kosár, benne a frissen mosott ruha. Anélkül, hogy bárki hozzáért volna, egyszer csak kilibbent a kosrából egy ruha, és szétterült a földön.; ugyanez történt a terítővel, törölközővel, stb. Végül minden visszasétált a kosárba, majd az egész nemsokára újra megismétlődött.

A szoba közepén állt egy asztal, ami szintén rázkódni kezdett, és olyan hangokat adott ki, mintha valaki ököllel püfölné. Az embereket mélyen megdöbbentették az események; az asztalra szoritották a kezüket, és sikerült megállítaniuk az asztalt; a zaj abbamaradt. Azonban mihelyt abbahagyták, újra mozogni kezdett, átvágott a szobán és megállt a szemközti oldalon. Egyszerre hirtelen kivágódott az összes ajtó és ablak. Bizonyos távolságra tőlük egy láthatatlan kéz nagy erővel becsapott egy ajtót. Az emberek odafutottak, mire az ajtócsapkodás megszűnt, de rögtön újrakezdődött egy másik ajtónál. Időről időre három koppanást lehetett hallani a falakon. "

Forrás: Giuseppe Tomaselli: Lázadó angyalok

Elhívtak egy kapucinus atyát, de ő sem talált semmilyen magyarázatot a jelenségekre.

Katona István atya  egyik könyvében foglalkozik a házakkal és a kiváltó problémákkal.

"Biztosan előfordult már veletek, hogy bizonyos helyek, házak zavaróan hatottak rátok, nyugtalanok voltatok, féltetek odamenni, valami szorongás fogott el benneteket. Egy édesanya elmondta, hogy gyermeke időnként agresszív, nyugtalan. Kiderült, hogy az a lakás, ahol laktak, '56-ban több ember meggyilkolásának a színhelye volt (Budapesten). Az ilyen lakást meg kell szentelni, sokat imádkozni, hogy megszűnjenek a démoni hatások. Vala-
hogy a szellemi események, a bűnök, a gonosztettek démonokat vonzanak és azok ott maradnak a gonosztett helyén.Ebbe a körbe tartoznak az amulettek is. Sokszor hoz valaki ázsiai országokból csillogó amulettet, rajta egy kis írásjel, és
nem gondol arra, hogy az amulett egy bálványisten nevét hordozza, vagy átkot mondott rá egy varázsló. Könnyen a nyakába veszi, azután egy idő múlva csodálkozik, hogy feszült, ideges, beteg lesz, vagy valami baj történik az életében.

Ahogy az egyház meg tud áldani tárgyakat, vizet, sót vagy olajat, ennek a fordítottja is igaz. A varázslók meg tudnak átkozni tárgyakat, helyeket és azok rossz hatással vannak az emberre. Ezért körül kell nézni lakásunkban, hogy nincsenek-e olyan képek, ábrázolások vagy bálványszobrok, amelyek ebbe a körbe tartoznak. Nem véletlen, hogy az Úr Jézust a pusztában kísértette meg
az ördög. Az a terület a gonosz uralma alatt állhatott. Amikor Jézus 40 napon át böjtölt, a gonosz látta, hogy az éhezéstől nagyon legyengült. Ezért azt gondolta, itt van a megfelelő idő és hely, hogy Őt megkísértse. Az sem véletlen, hogy a gerázai megszállott a temetőben élt és onnan támadt az emberekre.

Az 1Kir 14,23 írja, hogy az emberek felállítottak maguknak szent köveket, és a magaslatokon a bálványoknak hódoltak. Az erdők, bizonyos területek, különleges formájú fák, kövek, magaslatok a régebbi időkben a bálvány-kultusz helyei voltak. Ahol rendszeresen tartottak sátánimádásokat, vagy démoni összejöveteleket, az a hely valamiképpen átvette a gonosz erők hatását. Ha
arra megy egy lélekben megújult keresztény ember, akkor érzékeli, hogy valami nyomasztó erő, valami megmagyarázhatatlan szellemi sötétség van ott. Ez lehetséges. Boszorkányok és varázslók gyakran ástak el az erdőkben megátkozott tárgyakat. Ott tartották (és ott tartják ma is) összejöveteleiket.

Anna Mendiz leírta, hogy amikor Szálemben igét akart hirdetni, akkor az emberek annyira agresszívek lettek, hogy meg akarták őt verni. Szálem történelméből tudjuk, hogy a régebbi évszázadokban különösen sok varázslás volt azon a vidéken, és sok varázsló lakott ott. Amikor Mendez, társaival együtt kiment az erdőbe, és ott imádkozott, hogy megszabaduljon az erdő és a vidék minden rossz szellemtől, és megtörte a varázslás erejét, akkor megváltoztak a körülmények is. Lehetséges, hogy démoni hatalmak egy-egy társadalmi csoportot, vidéket, házat megszállnak, és az embereket uralmuk alatt tartják.
Az ószövetségi Szentírás ír a nemzetek isteneiről. Ezek valószínűleg démonok voltak. Lehetséges, hogy a sátán ma is kijelöl egy démont, vagy démonok csapatát a világ geopolitikai központjai fölé, és ezek rendszeresen jelen vannak, és gonosz hatást gyakorolnak arra a vidékre vagy egy társadalmi csoportra, amely ott vezetőként tevékenykedik.

Egyszer egy fiatal kanadai misszionárius elment Amerikába egy indián faluba. Az idősebb misszionárius azt mondta neki, hogy meg kell küzdened annak a falunak a démonával, hogyha eredményesen akarod hirdetni az evangéliumot. Amikor odaért a faluba, akkor kezdte hirdetni az evangéliumot. A teológián nem
készítették őt fel arra, hogy a misszióban démonokkal kell megküzdenie. Azt gondolta, hogy az idősebb misszionárius csak meg akarja tréfálni, és nincs jelentősége annak, amit mondott. A szobájában a fal mellett állt, amikor valami nyomást érzett. Ráugrott valami a hátára. Perceken keresztül nagy erővel nyomta le, szinte birkóznia kellett. Akkor Jézushoz kiáltott, mert felismerte, hogy
ez lehet a falu démona. Fél óráig tartott ez a küzdelem. Ő mindig Jézus nevét mondta, és kérte Jézus szent vérének, és a szent keresztnek a védelmét. Fél óra után hirtelen eltűnt ez a démon, és attól kezdve akadálytalanul tudta hirdetni az Evangéliumot.

Forrás: Katona István: Űzd el a farkasokat

Végül megemlítek még egy esetet. Itt sem volt semmi ésszerű magyarázat a jelenségekre. Indiában egy házban történtek az események.

"... Amint ült a szobában, bezárt ablakok mellett, egy kő esett le, azután egy másik és egy harmadik. Honnan jöttek a kövek? Nem jöhettek kívülről. Talán a mennyzeten át hulltak? De először hogyan kerültek be a házba?

A misszionárius (aki elment kivizsgálni az esetet) felmászott egy létrán, hogy körülnézzen. A mennyezet fekete volt a nyitott kandalló füstjétől. Ha kövek hulltak volna a mennyezeten át, akkor kormosak lettek volna. A misszionárius mindent gondosan megvizsgált, de semmit sem talált... Tanácstalanul állt ott.

... Az áhítat alatt mindenki csöndben volt. Aztán a kövek elkezdtek ismét hullani. A misszionárius megdorgálta a gonosz szellemeket Jézus nevében, de mindhiába. Később folytatódtak a jelenségek. "

Forrás: M. Basilea Schlink: Az angyalok és démonok láthatatlan világa. 

Kideült a szövegből, hogy egy korábbi lakó varázsló doktort hívott a beteg fiához, aki mágikus szertartást végzett. A varázslási eszközöket a háztól nem messze elásták. Ezeket megkeresték és megsemmisítették. Akkor abbamaradtak a jelenségek.

Minden lakást/házat érdemes felszenteltetni, mielőtt beköltözöl. A legrosszabb amit csak tehetsz, ha mágust vagy jóst vagy boszorkányt, eseteg egyéb "szakértőt" hívsz a házadba, aki tértisztítást és egyéb mágikus cselekményt végez gyertyákkal, mantrákkal, egyéb eszközökkel. Ha addig nem volt baj, majd utána lesz. 

A fentebb leírt cselekmények szerencsére nem túl gyakoriak, de előfordulhatnak. Isten áldásával azonban minden démon és ártó szellem eltűnik onnan.

2014. január 17., péntek

Imák depresszió ellen

A depresszió mondhatni népbetegségnek számít több országban, így talán nálunk is. A lélek betegségének mondható, de testi tüneteket is okoz.

A webbeteg portál szerint a következő tünetek jellemzik azt a betegséget:

 • rossz hangulat
 • örömre való képesség elvesztése
 • fásultság, alvászavarok
 • testtömeg változás
 • fásultság
 • agitáció vagy gátoltság
 • halállal kapcsolatos gondolatok és öngyilkossági gondolatok
Forrás: http://www.webbeteg.hu/cikkek/depresszio/41/a-depresszio-tunetei

A betegséggel mindenképpen szakorvoshoz kell fordulni, nem lehet félvállról venni.
Minden tünete lényeges, de talán a legutolsó a leginkább kapcsolódó a gonoszhoz. Az ördög célja az ember Isten ellen fordítása, lelkének pokolba taszítása. Egy öngyilkosság jó eséllyel elszakítja az embert Istentől, bár Jézus irgalmát nem ismerhetjük, kinek  mit szab ki Igazságos Bíróként.

Családfa gyógyítással, szabadító imacsoportokkal foglalkozó keresztény szerzők szerint a depresszió gyógyítható imával. Jézus sok-sok beteget meggyógyított 2000 éve és teszi ezt ma is. Kell a hit és kitartás, de Jézus gyógyít, ha kéred.

Mit veszítesz az imával? Semmit. Maximum működik. Nincsenek mellékhatásai, bármikor használható, nem kell felírni, nem kell rá várni, ingyen van, nem lehet túladagolni :-)  és Isten van mögötte. Mire vársz még? Tégy próbát!

Ne hagyd, hogy azt dübörögjék a fejedbe: Öld meg magad! Semmi értelme az életednek! Minek szenvedsz, segíts magadon!   

Használd az imákat. Ha eleinte nem megy szívből, akkor csak úgy olvasd föl. Ha már sokadjára olvasod, próbáld mondatonként és szívből mondani. Átérezve és átgondolva az imában leírtakat. Érezd Jézus gyógyító erejét! Higgy!

Imádság lelki gyógyulásért


Uram Jézus, Te azért jöttél, hogy gyógyítsd a megsebzett és megtört szíveket:
kérlek, gyógyítsd meg azokat a sebeket, melyek felkavarják szívemet.

Kérlek, különösen azokat gyógyítsd be, melyek bűn okozói.
Kérlek, lépj be az életembe, gyógyíts meg azoktól a lelki bajoktól, amelyek ifjúkoromban sújtottak le rám,
és azoktól, amelyeket az élet folyamán, mások okoztak nekem.

Jézus Uram,
Te ismered gondjaimat, a Te Jó Pásztori szívedbe helyezem azokat.
A Te szívedben nyitott nagy sebed érdemeire kérlek, gyógyítsd meg az én szívem kis sebeit.

Gyógyítsd meg emlékezetem sebeit, hogy semmi abból, ami velem történt, ne marasztaljon a fájdalomban, a félelemben, az aggodalmaskodásban.
Gyógyítsd meg, Uram, mindazokat a sebeket, amelyek életem folyamán bűnök gyökeréül szolgáltak.
Meg akarok bocsátani mindazoknak, akik megbántottak; nézz azokra a lelki sebekre amelyek képtelenné tesznek a bocsánatra.
Te, aki azért jöttél, hogy gyógyítsd a megtört szívűeket, gyógyítsd meg az én szívemet is.

Gyógyítsd meg, Uram, azokat a lelki sebeket, amelyek testi betegségek okozói.
Felajánlom neked a szívemet: fogadd el, Uram, tedd tisztává és add nekem a Te isteni Szíved érzelmeit.
Segíts alázatosnak és szelídnek lennem.

Add meg nekem, Uram, hogy kigyógyuljak abból a fájdalomból, amely kedves személyek halála miatt nyomaszt.
Add, hogy újra békére és örömre találjak, annak biztos tudatában, hogy Te vagy a feltámadás és az élet.
Tégy engem a Te feltámadásod, a bűn és a halál fölött aratott győzelmed, a Te közöttünk lévő,
élő jelenléted hiteles tanújává. Ámen.


Forrás: http://imak.oldalunk.hu/site.php?sd=imak&page=KxcQm4fa8O

Ima a szomorúság- és a depresszióból való gyógyulásért


Jézusom, eléd tárom minden szomorúságomat, szorongásaimat, búbánatomat, a magány, az elszigeteltség, a bukás érzését; minden depressziós, kétségbeesett, bizalmatlansági, levertségi, megalázottsági állapotot, amelyben olyan gyakran vagyok. A szomorúság és a depresszió ezen állapotából nem tudok saját erőmből kimászni. Lépj te közbe, Uram, ahogy megjelentél az emmauszi tanítványoknak az út mentén és újra reményt ébresztettél szívükben és mosolyt varázsoltál arcukra, úgy társulj mellém is most. Szabadíts meg ezektől a lelkiállapotoktól.
Töltsd be szívem és életem ürességét, emelj ki minden szomorúságból és levertségből. Áraszd rám Szentlelkedet, Aki a bátorítás és öröm, a remény és az erősség Lelke.
Jézus Szíve, remélek és bízom benned. Ámen. 
Forrás: Gabriele Amorth: Szabadíts meg!


2014. január 13., hétfő

Példabeszéd Jézus második eljöveteléről

Az előző példabeszéd után Jézus leült apostolaival és tanítványaival az Olajfák-hegyének oldalán a jeruzsálemi Templommal szemben, és válaszolt nekik kérdéseikre a Templom pusztulásának és a világ végének idejét illetőleg. Ez után mondta a következőket:
-- Virrasszatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jön el Uratok. Fontoljátok meg: ha a család feje tudná, melyik órában jön a rabló, virrasztana, és nem engedné kifosztani házát. Azért virrasszatok és
imádkozzatok, legyetek mindig készek eljövetelére anélkül, hogy szívetek elernyedne a mindenféle visszaélés és mértéktelenség következtében, és lelketek szétszóródna és eltompulna a mennyei dolgok iránt a földi dolgokra fordított túlságos gond miatt. Nehogy a halál váratlanul érjen titeket, amikor nem vagytok felkészülve rá. Mert, ne felejtsétek el, mindnyájatoknak meg kell halnotok. Minden embernek meg
kell halnia, bárkinek született is. Ennél a halálnál eljön mindegyiktekhez Krisztus, és megítél titeket. Ez az ítélet megismétlődik egyetemesen az Emberfiának ünnepélyes eljövetelekor.
Mi történik a hűséges és okos szolgával, akit ura háza fölé rendelt, hogy távollétében gondoskodjék a házbeliek táplálásáról? Boldog lesz, ha akkor, amikor ura hirtelenül visszatér, kötelessége teljesítése közben találja, amit gondosan, igazságosan és szeretettel végez. Bizony, mondom nektek, azt mondja neki: ,,Jöjj, jó és hűséges szolga. Megérdemelted jutalmamat. Vedd, minden javam fölé helyezlek.'' De ha ő csak látszólag jó és hűséges, valójában azonban szívében gonosz, és kifelé képmutató, akkor amint ura elmegy, azt mondja magában: ,,Uram soká fog visszatérni. Éljük világunkat'' -- és verni kezdi szolgatársait, és rosszul bánik velük, fösvény táplálásukban és minden egyébben, hogy több pénze legyen a mulatozásra és részegeskedésre, akkor mi történik? Az úr meglepetésszerűen visszatér, amikor a szolga a legkevésbé gondol erre, és felfedezi gonosztetteit. Elveszi tőle állását és pénzét, és oda veti ki, ahová az igazságosság azt megköveteli. És ott marad.
Így történik a megátalkodott bűnössel, aki nem gondol arra, milyen közel lehet a halál és az ítélet; és örvendezik a visszaélésekben, azt mondva: ,,Később majd megbánom''. Bizony, mondom nektek, nem lesz ideje arra, és elítélik, hogy örökké a rettenetes gyötrelmek helyén legyen, ahol csak káromkodás és sírás hallatszik, és ahol gyötrődni fog. És nem jön ki onnan, csak az utolsó Ítéletre, amikor felveszi feltámadt testét, hogy olyan teljesen álljon a végső Ítélet elé, amily teljesen vétkezett földi életének idejében; testével és lelkével jelenik majd meg a Bíró Jézus előtt, akit nem akart Üdvözítőjeként. Mindenkit összegyűjtenek az Emberfia előtt. A testek végtelen  sokasága áll helyre a földből és a tengerből, miután oly hosszú időn keresztül porrá váltak. És lelkük testükben lesz. Minden csontvázára visszatért testnek megfelel majd saját lelke, amely egykor éltette őt. És egyenesen állnak majd az Emberfia előtt, aki isteni Fölségében ragyog, és az angyalok veszik körül. Leül dicsőségének trónjára. És Ő szétválasztja az embereket, egyik oldalára a jókat, a másikra a rosszakat teszi, mint ahogy a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől, és juhait jobbjára, kecskéit baljára állítja. És kedves hangon, jóságos tekintettel azt mondja majd azoknak, akik békességesek is szépek, szent testük dicsőséges ragyogásában, szívük teljes szeretetével nézve Rá: ,,Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdete óta nektek készített Országot. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, vándor voltam, és befogadtatok, ruhátlan voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, fogoly voltam, és megvigasztaltatok.'' És az igazak megkérdik Őt: ,,Urunk, mikor láttunk téged éhezni, és adtunk neked enni, szomjazni, és adtunk inni? Mikor láttunk vándornak és fogadtunk be, ruhátlannak és ruháztunk fel? Mikor láttunk betegnek és börtönben, és jöttünk meglátogatni?'' És a király azt mondja nekik: ,,Bizony, mondom nektek: amikor ezt tettétek egyik legkisebb testvéremmel, velem tettétek.'' Utána odafordul azokhoz, akik balján lesznek, és azt mondja majd szigorú arccal, tüzes nyilaktól lángoló tekintettel és Isten haragjától mennydörgő hangon a kárhozottaknak: ,,Távozzatok! Távozzatok tőlem, átkozottak, az örök tűzre, amelyet Isten haragja az ördögöknek, a sötétség angyalainak és azoknak készített, akik rájuk hallgattak, az ő hármas és szennyes mohó vágyuk hangjára. Éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom, ruhátlan voltam, és nem ruháztatok fel, vándor és elutasítottatok, beteg és rab és nem látogattatok meg. Mert csak egy törvényetek volt: saját kedvtelésetek.'' És azok azt mondják neki: ,,Mikor láttunk téged éhezni, szomjazni, ruhátlanul, vándorként, betegen vagy börtönben? Igazán, mi nem is ismertünk téged. Nem léteztünk akkor, amikor te a földön jártál.'' És Ő azt válaszolja nekik: ,,Igaz. Nem ismertetek engem. Mert nem léteztetek, amikor én a földön voltam. De megismertétek szavaimat, és voltak szegények köztetek, éhezők, szomjazók, ruhátlanok, betegek és bebörtönözöttek. Miért nem tettétek meg velük azt, amit talán megtettetek volna velem? Nem tudjátok, hogy én vagyok testvéreimben? Ahol egyikük szenved, ott én vagyok. Amit nem tettetek egynek kis testvéreim közül, tőlem tagadtátok meg, aki az emberek Elsőszülöttje vagyok. Menjetek és égjetek önzéstekben! Menjetek, és kápráztasson el titeket a sötétség és fagy, mert sötétek és fagyosak voltatok, jóllehet tudtátok, hol van a Világosság és a Szeretet Tüze.'' És azok mennek az örök büntetésre, míg az igazak belépnek az örök életbe.

Forrás: Valtorta Mária-Példabeszédek

2014. január 10., péntek

Találkozás a kereszténységgel
Mondhatom azt, hogy ez itt a reklám helye. Aki kedvet érez magában, hogy megismerkedjék a kereszténység lényegével, kezdő vagy újrakezdő a hitben annak szívből ajánlom dr.Tomka Ferenc könyvét. Bővebb leírás :

Ez a könyv Hozzád szólAkár tanultál hittant, akár nem; akár hiszel, akár csak keresed az igazságot; akár fiatal vagy, akár idősebb - ez a könyv segítségedre szeretne lenni, hogy felnőtt módon megismerd, és újra átgondold a kereszténység alapvető kérdéseit.Kinek mit adhat e könyv?


-
- a katekumeneknek és katekumen csoportoknak?
- A 2000-es jubileum alkalmával hazánkban is életre kel a katekumenátus. E könyv különösen segítség lehet katekumenek és csoportjaik számára, vagyis olyan felnőttek és fiatalok számára, akik szeretnének megismerkedni a kereszténységgel, szeretnének szentségekhez (kereszteléshez, elsőáldozáshoz, bérmáláshoz) járulni, illetve szeretnének egy gyermekes vagy felületes vallásosság után elmélyült hitre eljutni. (A könyvnek a katekumenátus során való alkalmazásáról a “függelékben” találhatnak részletes eligazítást a katekumenek és a csoportvezetők.)

- a nem hivőknek, keresőknek?
- E kötet jelentős részben a nem hivőkkel, keresőkkel való beszélgetésekből született, az ő ismereteikre épít, az ő keresésükre szeretne választ adni. A könyv ismételt kiadásainak legszebb gyümölcsei azok a keresők, akik általa kaptak választ kérdéseikre, s jutottak el a hitre. (Sok százuknak levelei, és még többüknek híre jutott el a Kiadóhoz és a szerzőhöz).

- a hitüket újra átgondolni akaró fiataloknak?
- A hit időnkénti újra átgondolása pótolhatatlanul szükséges. Szükséges intellektuális szempontból. Egyrészt, mert számos kérdés minden életkorban másként vetődik fel, másrészt, mert maga az egyház, a teológia is állandóan fejlődik, és különös gyorsasággal alakul korunkban. És szükséges a hitismeretek felelevenítése abban az értelemben is, amennyiben a hit = élet. Mert hitünk valóban akkor él, ha “lefordítjuk” az életre. Korunkban hivatalos egyházi nyilatkozatokban, világiak és fiatalok különböző fórumain ismételten kifejeződött az igény egy világi aszketika iránt: amely a Jézussal egyesülő élet módjára vonatkozóan ad útmutatást a világban élő keresztényeknek. Könyvünk az intellektuális szempontokon túl sajátosan feladatának tartja ezt.

- a felnőtteknek?
- A kéziratot végigolvasva egy idős szerzetestanár ezt írta: “Egész teológiai szemléletem újra átgondolásához segített”. A katolikus teológia az utolsó 20 év alatt oly sokat alakult, hogy azt a keresztények többsége alig sejti, sőt olykor azoknak egy része se, akik 20-25 éve tanultak teológiát. S itt nem a szélsőséges vagy még ki nem érett teológiai nézetekről van szó, hanem az egyház hivatalos tanításáról, ahogyan az a II. vatikáni zsinatnak vagy II. János Pál pápának tanításában tükröződik. Sok serdülő, fiatal és felnőtt veti fel a kérdést: hogyan lehetséges az, hogy az idősebb generáció sok vallási kérdésben másként gondolkozik, mint a fiatalabb korosztály? Hogy van az, hogy ma mást tanítanak hittanon, mint 20 évvel ezelőtt? - A könyv amellett, hogy segítségére lehet a keresztény felnőtteknek (szülőknek, nagyszülőknek) abban, hogy választ tudjanak adni növekvő gyermekeik alapvető kérdéseire, egyúttal áttekintést ad korunk teológiájának új szempontjairól: pl. a Szentháromság teológiájáról, a kereszt-, a liturgia-, az ige-, a szentségek-, a húsvéti titok-, a Szentlélek, az egyház-, a papság-, a világiak-, a közösség stb. teológiájának lényegéről, s az egyes kritikus kérdések tárgyalásakor röviden foglalkozik a jelzett tanítás történetével és újabbkori alakulásával. Így választ fog adni a sokakat érintő kérdésre, hogy miért és mennyiben újult meg az egyház szemlélete egy-egy területen, illetve így a teológiában jártas olvasóknak is várhatóan sok új szempontot fog nyújtani.
A könyvet olvasó azonnal látni fogja, hogy hit-tankönyvet tart kezében, amely két iskolaév keretében foglalja össze anyagát. A tankönyv-jelleg, például a leckékre való felosztás, vagy a leckék és témakörök végén levő összefoglalások és kérdések remélhetőleg segítséget fognak nyújtani nemcsak a hitoktatóknak és nemcsak azoknak, akik ifjúsági vagy felnőtt hittanokon dolgozzák fel a könyvet, hanem azoknak a fiataloknak és felnőtteknek is, akiknek csak odahaza, magukban van módjuk elmélyedni abban.
A felnőtteket bizonyára nem fogja zavarni, ha a könyv kérdésfelvetései, illetve nyelve elsősorban az ifjúságot tartják szem előtt. Hiszen a témákat tekintve csupán néhány olyan fejezet van - mint például a házasságról vagy a szexualitásról szóló -, amelynek kérdései a felnőtteket csak közvetve érintik (de még a jelzett fejezetek szempontjainak átgondolása is elengedhetetlenül fontos szülők, nevelők számára).

- azoknak, akik már végigtanulták a “Nagykorúság Krisztusban”. hittankönyvet?
- E könyv a Nagykorúság Krisztusban c. hittankönyv bővebb változata. Ahhoz képest nemcsak jóval több példát, szemléltetést, magyarázatot tartalmaz, hanem sok lényegileg új kérdéssel, témával is foglalkozik. Pl. az idézett hittankönyvet tanulók-tanítók részéről gyakran elhangzott: E könyv sok olyan szempontot, gondolatot is tartalmaz, amelyekkel korábban kevéssé találkoztunk (például a már jelzett szentháromságos szemlélet, a húsvéti titok, - a Jézussal egyesülő élet, - a közösség központi szerepe stb. stb.). Vajon ezek az új szempontok mennyiben csupán a szerzők magánvéleményét tükrözik, illetve mennyiben az egyház tanításai? A rövidebb változatot ismerők számára tehát bizonyára különösen érdekes lesz e kötetben az, hogy a zsinati, illetve azt követő teológia számos szempontját nemcsak bemutatja, hanem röviden egymás mellé állítja a régi és új szemléletet, és vázolja a fejlődés okát.

- s a hitoktatóknak?
- Papok és világi hitoktatók remélhetőleg jól fogják tudni használni e kötetet a jelzett hittankönyv oktatásához, hiszen anyaga bőséges szemléltető magyarázataival, példáival, tesztkérdéseivel, a problémák teológiai hátterének alaposabb bemutatásával, az ún. “segédkönyv" több követelményének is megfelel.

Ezt szeretné tehát nyújtani a könyv az olvasóknak. Van azonban egy elengedhetetlen feltétele annak, hogy e kötet tanulmányozása-tanulása-tanítása gyümölcsözővé váljék. Az egyház legújabb útmutatásai - a Szentírás szellemében - korunk hitoktatásának legfőbb elveként hangsúlyozzák, hogy a kereszténység nem csupán ismeretek rendszere, hanem méginkább életforma. Jézus tanítását csak az értheti meg, aki élni kezdi azt.

“Mindaz, aki hallgatja tanításomat és tettekre is váltja - mondja Jézus -, hasonlít a bölcs emberhez, aki házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult a házra, de az nem dőlt össze, mert sziklára alapozták. Mindaz pedig, aki hallgatja tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít az ostoba emberhez, aki házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult a házra. Az összedőlt és romhalmazzá vált.” (Mt 7, 24-27)

Sokan vannak, akik jártak hittanra. Sokan vannak, akik megismerkedtek Jézus tanításával, és egyedülállóan szépnek találták azt. S mégis elhagyták a kereszténységet. Miért? Mert “házukat homokra építették” . Sok hittanóra is ezért gyümölcstelen: mert ismereteket közöl csupán, és nem vezet el a jézusi életre.

Ha szilárddá akarod tenni hitben való előrehaladásodat, ha valóban meg akarod sejteni a kereszténység nagyságát, szépségét, vagy fel akarod eleveníteni ilyen tapasztalatodat, akkor el kell kezdened élni Krisztus tanítását. Nem elég elolvasnod és megtanulnod az itt leírtakat, hanem be is kell gyakorolnod azokat. Akár kezdő vagy a hitben, akár haladó, akár magad tanulmányozod e kötetet, akár hittanórán foglalkoztok vele (és bármilyen legyen is életkorod), akkor fogod igazán megérteni mondanivalóját - s az evangéliumot -, ha egy-egy rész anyagával körülbelül egy hétig foglalkozol, illetve megpróbálod életre váltani azt. Minden rész végén a III. pont (és a “feladat”) megfogalmazza heti tennivalóidat.

A könyv korábbi kiadásainak visszhangja igazolja, hogy valóban azok számára volt a leggyümölcsözőbb, akik így cselekedtek: akik egy-egy hétig foglalkoztak egy leckével, s a III. pontban foglalt tennivalókat lehetőség szerint napról napra próbálták megvalósítani. Ha Te is így leszel, sziklára építed házadat, s megtapasztalod (vagy még mélyebben megtapasztalod), hogy aki Jézust követi, az megtalálja önmagát és embertársait, - és így megtalálja az örömöt!
 Katolikus karizmatikus megújulás röviden

A katolikus karizmatikus megújulás kezdete 1967-re tehető. Amerikából indult útjára. Hazánkban 1975-76-ban alakultak az első csoportok. A lényege a Szentlélek és adományainak elfogadása. A katolikuson kívül ismeretes a protestáns karizmatikus megújulás is.

A megújulás lelkiségének jellemzői:

 • A Jézus Krisztusban való személyes hit, amely a tudatos döntésben (megtérés) és az Evangélium szerinti értékrend elfogadásában nyilvánul meg.
 • A Szentlélek kiáradásáért való ima, melyben hitük szerint megújul és hatékonnyá válik a keresztség és a bérmálás szentsége. 
 • A Szentlélek adományainak (karizmák) kérése és elfogadása Isten dicsőségére és az Egyház szolgálatára. 

A megújulás legfontosabb jellemzője a római katolikus egyházhoz való hűség. Középpontba helyezik a Szentírást és az Eucharisztiát.

A Szentlélek különböző karizmákkal ajándékozhatja meg a hozzá imádkozót. Ezek a következők lehetnek:

 • bölcsesség
 • tudás (ismeret)
 • a hit
 • gyógyítás
 • csodatévő hatalom
 • prófétálás
 • lelkek megkülönböztetése
 • nyelvek adománya
 • nyelvek értelmezésének adománya
Hazánkban is több karizmatikus közösség van, melyekhez lehet csatlakozni és lehet tőlük imát kérni gyógyulásért vagy szabadulásért. Aki szeretne megtérni és ehhez segítséget kérni, akkor keresse valamelyik közösséget. Szeretettel várják majd.
Akit érdekel bővebben a Szentlélek működése és a karizmák, az nézze meg a forrás oldalakat és a hazai közösségek honlapjait.

Magyarországon jelen lévő karizmatikus közösségek oldalai:

http://www.uj-jeruzsalem.hu/

http://www.nyolcboldogsag.hu/

http://www.hagiosz.net/

http://emmausz.hu/index.php/hu/

http://www.karizmatikus.hu/

http://www.mkkm.hu/kozosseg/betania

http://www.emmanuel.hu/

http://kapisztranszentjanos.wix.com/capistran

http://orokimadas.hu/node/289

Forrás oldalak:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Katolikus_Karizmatikus_Meg%C3%BAjul%C3%A1s
http://emmausz.hu/index.php/hu/karizmak

2014. január 7., kedd

Őseink bűnei, átkok

 Nemrég rátaláltam egy jó cikkre, ami az ősök bűneivel, az öröklődő bűnnel és átokkal kapcsolatos. Ennek lényege, hogy őseink cselekedetei kihathatnak több generációra is. Aki például a múltban foglalkozott okkultizmussal, mágiával vagy egyéb hasonló cselekedettel, az még a gyerekére vagy unokájára is kihatással lehet. Ezért is fontos vagy jó hatású a családfa gyógyítás gyakorlata. 

Már a cikk elején kitér a halott lelkekkel való kommunikációra. Gyakorlatilag mindenhol az olvasható, hogy ezek csak ördögök, akik viszont jól ismerik az embert és képesek mindenkit átverni. A spiritisztát és a klienst is. A lelkek felett Isten rendelkezik és valószínűleg nem engedi meg az effajta kapcsolatot. Az ördög viszont csak arra vár, hogy hogyan veszítheti el az embert. Főleg a lelkét. Millió trükkje van az átverésre, ez az egyik a nagy megtévesztései közül. Elhiteti veled, hogy egy elhunyt hozzátartozód, pedig nem. A kíváncsiság és a kapocs pedig egyre erősebb lesz. 

A másik téma az átkok, amivel egy korábbi bejegyzésben foglalkoztam. A témával kapcsolatos könyvek mind leírják, hogy ezek létező dolgok és nem árt vigyázni kinek mit mondunk. Az átkok hatnak és működnek, főleg, ha valaki tudatosan és teljes szívvel mondja ki a másikra. A gyógyító és szabadító imák segíthetnek megtörni az átkot és szabadulást hoz az egyén számára. Az emberi gonoszság határtalan, de Jézus ereje és szeretete mindennél erősebb. Ő képes lerombolni a gonosz erejét és megszüntetni minden rosszat. Aki kegyelmi életet él, az sokkal kisebb eséllyel van kitéve a gonosz erejének, mint aki nem. Ezért lényeges a megfelelő keresztény élet és a szentségek vétele, szentelmények használata. 
A legfontosabb a megelőzés.  

 

3. Az ősök lelkei


"Az ősök bűnein keresztül a gonosz lélek tönkre tehet családokat és azok leszármazottait. M. Hickey arról ír, hogy 100 évre visszamenőleg megvizsgáltak egy családot. Az apa és az anya hitetlenek voltak, sokat veszekedtek, gyűlölködtek. Több mint 500 leszármazott életútját vizsgálták meg. Közülük 150-en bűnözők lettek, 100 alkoholista lett, a női leszármazottak több mint a fele prostituált életmódot folytatott. A Bibliában klasszikus példa a generációs démoni hatásra Heródes családja. Heródes, félig Ézsau leszármazottja volt. Ézsau bálványimádásba esett, átok alá került. Heródes lemészárolta két fiát és feleségét, mert féltette tőlük királyságát. Ő adott parancsot a betlehemi gyermekek megölésére. Fia az a Heródes Antipas volt, aki meggyilkoltatta Keresztelő Szent Jánost. Az ő fia I. Heródes Agrippa visszautasította Pál apostol tanúságtételét, amikor Jézus feltámadásáról beszélt vele. Utána elkövetett egy bűnt a császár ellen, ezért száműzetésbe küldték. Földet vett a Vezúv tövében. Amikor a vulkán kitört, elpusztította a várost, és a Heródeseknek végük lett. Beteljesült az átok.
Az ősök lelkeinek az egyik fajtája olyan démoni csoportosulás, amely az ősök lelkének ismeretét használják fel, és ezzel az ismerettel jönnek az emberhez a spiritiszta szeánszokon keresztül. Amikor megidézik egy elhunyt hozzátartozó lelkét, az nem az elhunyt hozzátartozó lelke, hanem egy démon. Azon az ismereten keresztül, amivel a gonosz lélek rendelkezik, megtéveszti az ott levőket. Elmond konkrét családi történéseket is, aminek kapcsán az illető biztos abban, hogy az ő elhunyt hozzátartozója az aki beszél, hiszen megmondta, hogy milyen események voltak az életében. Ettől kezdve fölkelti a résztvevőkben a kíváncsiságot, és a vágyat, hogy minél többet megtudjanak elhunyt őseik felől. Akit megkötöz a spiritiszta szeánszon a gonosz lélek, sokszor éveken keresztül jár hétről-hétre ilyen találkozókra, hogy minél több, és újabb kérdéseket tegyen fel, és nem veszi észre, hogy már teljesen beleesett a gonosz csapdájába, és eltávolodott Istentől.
Az őseink különféle okkult tevékenységet folytathattak, amelyben szerepet játszottak a démonok. Vagy esetleg olyan szenvedélyekkel, bűnökkel éltek, amelyek valamilyen szellemi csatornán keresztül a jelenben is működnek. Amikor Nicky Cruz megtért, akkor nagyon sokáig érzett szomorúságot, nyomottságot a lelkében. Nyomozni kezdett, hogy lehet-e ennek valami oka a családban. Kiderült, hogy a nagymamája boszorkánysággal foglalkozott, aki születése alkalmával felajánlotta őt a Sátánnak. Amikor ezt megtudta, akkor szabadító imát kért. Megszabadulása után annyira kiáradt benne a Szentlélek öröme, hogy felajánlotta életét Jézusnak és evangélizációs szolgálatba kezdett. Éveken keresztül járta a világot, tanúságot tett Istenről, és hirdette az evangéliumot.
Lehetnek olyan bűnök, amiket az ősök követtek el esetleg több száz évvel ezelőtt, és azokon keresztül hatást gyakorolnak ránk a gonosz lelkek, és megkötöznek bennünket. Ezért fontos, hogy bátran imádkozzunk szabadulásért, mert Jézus a Szabadító. Akármilyen hatalmas gonosz lélekről legyen is szó, mindig tudatában kell lennünk annak, hogy Jézus minden gonosz erőnél nagyobb és hatalmasabb. Előtte semmilyen akadály nincs, hogy az ember szívét megszabadítsa és örömmel töltse be.
Szabadulásunk a gonosz lelkek befolyásától mindig összefügg azzal, hogy milyen mély a kapcsolatunk Jézussal. A mindennapi imádságot komolyan kell venni. Úgy kell rátekinteni, mint az élet forrására. Nagyon fontos a Szentírás olvasása, a szentmisén való odaadó részvétel, és a szentáldozás. Mindig tudatosítani kell, hogy ezeken keresztül Jézus erejével töltődünk fel. Ne passzívan vegyünk részt, mintegy kívülről szemlélve a liturgiát, hanem hívjuk szívünkbe Jézust: „Jézus, akinek az áldozatán én most részt veszek, jöjj el a szívembe, és adj nekem erőt. Jézus, aki most itt vagy, magammal viszlek az emberek közé! Jézus, aki itt jelen vagy, küld el nekem a Szentlelket, hogy a Lélek erejével éljek és dolgozzak!”
Minél aktívabban veszünk részt a szentmisén, minél nagyobb hittel éljük azt át, annál inkább felismerjük, hogy milyen hatalmas dolog történik az oltáron. Ezzel az erővel, amit ott kapunk, mi magunk is jobban tudunk gyógyulni, és másokat is gyógyítani."


4. A gonosz lélek működése az átkokon keresztül


Eddig úgy tudtuk, hogy főleg Ázsiában vagy Afrikában, a primitív népek kultúrájában lehet csak szó átkokról. Valójában egyre inkább a nyugati kultúrában is terjed az átkozódás. Olvastam, hogy Torinóban negyvenezer sátánista van. Ezek rendszeresen mondanak átkokat a katolikus egyházra és a hívő emberekre. Rá kell ébrednünk, hogy lelki harc zajlik ma a világban a jó és a rossz között. Meg kell találnunk, hogy a rossz támadásait hogyan védjük ki: Jézus nagyobb szeretetével és mély imaélettel.
MacNutt leírja, hogy egyszer megkérdezte a templomban, hogy ki az, aki gyógyító imát szeretne kérni. Kijött egy protestáns lelkész, aki elmondta, hogy hosszú ideje zúg a füle, és borzasztóan kellemetlen neki ezt elviselni a szolgálatában. Többszöri ima után sem történt semmi. Akkor szabadító imát mondtak fölötte, és az ima után azonnal meggyógyult. Elmondta ez a lelkész, hogy misszionárius volt Afrikában. A helyi boszorkány elhatározta, hogy ezt a misszionárius családot el fogja űzni a környékről, és állandóan átkokat mondott a családra. Elátkozta őt is meg a gyermekeit is. A fia hirtelen beteg lett, és ő is egyre nehezebben tudta végezni szolgálatát. Akkor egy jóakaratú keresztény, aki tudott erről a varázslóról, azt mondta neki, hogy azonnal pakoljanak, és menjenek haza, hogyha életben akarnak maradni, mert ez a boszorkány szövetségese a Sátánnak. A lelkész komolyan vette a tanácsot, és hazaköltözött családjával Angliába. Amikor hazaértek, a fiú azonnal meggyógyult. Neki azonban megmaradt a fülcsengése, és a szervezete is egyre jobban gyengült. Húsz kilót fogyott. A szabadító ima után teljesen egészséges lett, és meggyógyult. Jól hallott, és nemsokára fizikailag is megerősödött.
Az átokról szó van a Szentírásban is. Mózes V. könyve, a (Második Törvénykönyv 28. fejezete) hosszan felsorolja azokat az átkokat, amelyek azokra vonatkoznak, akik elhagyják Istent. Leírja a Szentírás, hogy a természet is részese lesz ezeknek az átkoknak. Mert a föld szikessé válik és terméketlenné. Elmondja, hogy az ember családjában is, és az utódaiban is milyen szenvedések következnek be. Aki a hitetlenség útján jár, valamiképpen beleesik a gonosz csapdájába, mert nincs isteni tekintéllyel rendelkező értékrendje, amihez hozzá mérhetné tetteit. Öntörvényűvé válik és ez zsákutcához vezet. Így működik az átok. A Második Törvénykönyv átkai nem azt jelentik, mintha Isten rossz indulatú lenne, hanem kinyilvánítja az ember tettének következményeit. Ez azt jelenti, hogy aki Istent elhagyja, a gonosz lélek hálójába fog kerülni. A gonosz lélek pedig mindig pusztítani, rombolni és ölni akar.
Az újszövetségi Szentírásban Jézus egy derűs világot állít elénk. Isten országának ragyogását és szépségét villantja fel előttünk. Azt mondta: "Akik átkoznak titeket, arra mondjatok áldást!" Az evangélium a megbocsátás és a jóság örömhírét hirdeti. Isten erejének, és Isten végtelen hatalmának fényét látjuk felragyogni benne. Látjuk Jézust, amint a vizet borrá változtatja, amint a háborgó tengert lecsendesíti, amint az ördögök ezreit egyetlen szavával kiűzi Gádárában. Ha mi Jézus erőterébe lépünk, akkor mi is részesülhetünk ebből a derűs világból. Nekünk nem árthat a gonosz, hiszen Jézus működik bennünk, rajtunk keresztül, és így el tudjuk utasítani azokat a támadásokat, amelyek az életünket fenyegetik.
A boszorkányok, az átkok alkalmazásánál a gonosz lelkeket hívják segítségül. Raul Salvucci: "A gonosz lélek hatalma" című könyvében írja, ha a boszorkány egy átkot akar mondani, akkor a Sátán imádásából meríti az átokhoz az erőt. Mennél erősebb átkot akar, annál többet imádja a Sátánt. Van olyan boszorkány, aki egész éjjel imádja a Sátánt. Ez így működik ma Európában, s ez nagyon elszomorító. A felvilágosult Európa visszazuhant egy olyan primitív kultúrába, ami át van itatva a gonosszal, mert az emberek elhagyták az Istent.
Hogyan lehet felismerni, ha egy személy vagy család átok alatt van?
-Szellemi, vagy érzelmi összeomlás tapasztalható a családban.
-Ismétlődő krónikus betegségek.
-Hosszantartó meddőség, vagy ismétlődő vetélések.
-A család széthullása.
-Folyamatos anyagi nehézség.
-Balesetekre való hajlam.
-Idő előtti elhalálozások a családban.
Ez a hét jellemző vonás a legáltalánosabb. Ha ezek közül egyik bekövetkezik az önmagában még nem bizonyítja az átok jelenlétét. De hogyha több jel van, ami megterheli az ember életét, akkor érdemes elgondolkodni, hogy mi lehet ezeknek a háttere? Nem volt-e valaki a családban, a rokonságban, vagy a szomszédok között, aki átkokat mondott? Az átok nem csak a boszorkányok sajátja, hanem átkot lehet mondani egészen egyszerű szavakkal is. Amikor rosszindulattal és gyűlölettel azt mondja valaki, hogy "legyen átkozott, vagy veszítse el a gyermekét".
Szent Ágoston leírja, hogy egy anyának volt öt fia. Ezek a fiúk nagyon lusták voltak, és a házi munkát nem akarták elvégezni. Nagyon engedetlenek is voltak. Az édesanya egyszer megátkozta őket. Néhány hónap múlva mindegyik fiú beteg lett. Úgy alakult az életük, hogy elköltöztek édesanyjuktól. A betegségük egyre súlyosbodott. Az édesanya egy év múlva meghalt, ők pedig keresték a gyógyulás útját, ám senki sem tudott segíteni rajtuk. Ötből négy meghalt. Az ötödik fiú tehetetlenségében elment egy szent sírjához, és elkezdett térdre hullva sírni és könyörögni, hogy a szent járjon közbe érte Istennél, mert félt, hogy ő is meg fog halni. Amikor napokon keresztül imádkozott, és bűnbánatot tartott, érezte a kegyelem erejét, és egyszerre azt vette észre, hogy a betegsége elmúlt. Megbocsátott édesanyjának, és teljesen megszabadult az átok megkötözöttségéből. Ez ugyanúgy ma is megtörténhet, hogy egy szülő hirtelen haragjában átkozódó szavakat mond, és utána ez megvalósul.
Nagyon óvatosnak kell lenni a rossz kívánsággal, és a rosszat akarással mert ez is átok jellegű. Ellenségeinknek se mondjunk olyat, hogy "törjön ki a nyaka". Ne akarjunk rosszat senkinek, mert ebben benne lehet az átok szándéka. Az átok az elutasításon keresztül is működhet.Vannak olyan fiatalok akik megérzik szüleik elutasítását, vagy a rossz indulatát és elhagyják családjukat. Oda mennek, ahol hasonlókra találnak, sok esetben valamilyen szubkultúrának lesznek a részesei, és teljesen elvadulnak. Negatív erők uralkodnak bennük, bandákhoz csapódnak, és úgy élik az életüket, hogy nincs bennük hivatástudat, és értékrend.
Az emberek nagyon elidegenedtek egymástól. Sok esetben a legkisebb sérelemért is bosszút állnak. Egymás után tapasztaljuk, halljuk ismerőseinktől, hogy hullanak szét a családok. Egyik ember utálja a másikat, és rosszat kívánnak egymásnak. Talán nem véletlen, hogy Magyarországon a legmagasabb a rákbetegek és öngyilkosok száma. Ennek gyökere lehet az általános szeretetlen légkör és az emberek közötti rosszindulat.
A kívülről jövő átkok két csoportba oszthatók:
-a korábbi nemzedékekből származók, és
-a jelenleg élőktől származó átkok.

7. A múltból származó átok


Előfordulhat olyan eset, amikor valaki teljesen ártatlanul kerül átok alá, régebben élt rokonának gonoszsága miatt. Az is lehet, hogy akár száz évvel ezelőtt valakit a gonosz léleknek szenteltek, vagy a gonosszal szövetséget kötött. Ősi gyakorlatokat, gonosz cselekedeteket hajtottak végre. Egy régebbi film arról szól, hogy Magyarországon egyik faluban volt egy javasasszony (illetve boszorkány), aki mérget készített annak az asszonynak, aki meggyűlölte a férjét. A mérget belekeverte férje kávéjába, és az hamarosan meghalt. Ha valaki ilyesmit, vagy ehhez hasonló gonosz dolgokat művelt éveken keresztül, akkor ez olyan gonoszság, ami lehetővé tette a gonosz lelkek belépését a rokonság öröklődési vonalába. Ezek a generációs átkok gátolják Isten áldását.
Másik eset pedig az, hogyha valaki most a jelenben megátkozza a családot, vagy valaki mást. Nemrég hallottam, hogy egy gazdag fiú teherbe ejtett egy lányt, de nem vette feleségül. A lány édesanyja megátkozta a fiút és a családját. Rövid időn belül a fiú családja elveszítette minden vagyonát és négy hirtelen haláleset következett be a rokonságban. Megdöbbentő! Az is előfordulhat, hogy a család bűnös tevékenysége, vagy bálványimádása hozott létre kapcsolatot a gonosz lélekkel. Ezért fontos Jézus nevében megtörni, és elutasítni ezeket. Amikor rendszeres csapások sújtják a családot, akkor azt a szálat, ami az ősökhöz köt, és a gonoszhoz, el kell vágni Jézus szent nevében.
A sátánista gyülekezetek rendszeresen mondanak átkokat az egyházra és az állam vezetőire. Sőt előfordulhat, hogy más gyülekezetek is végeznek átkozódást. A Hit Gyülekezetből kivált újságíró (Bartus László) leírja könyvében (146,147,153 old.), hogy minden vasárnap az istentisztelet előtt átkokat mondtak a katolikus egyház püspökeire, papjaira és híveire. A gyülekezet vezetői azt gondolták, hogy jót tesznek ezzel, mert úgy vélték, hogy a katolikus egyház ellensége a Gyülekezetnek. Sokan egyáltalán nem gondolnak az átkok következményeire. A Biblia azt mondja, hogy az ok nélkül mondott átok nem hat az emberre, de mégis okozhat széthúzásokat, közösségek szakadásait, problémáit, hitbeli növekedést akadályozhat. Imádkozni kell a Gyülekezetért, hogy Jézus tanítása szerint cselekedjünk: „ha átkoznak titeket, mondjatok áldást!” Imádkozni kell az ő megtérésükért, megbocsátani a rosszindulatukat, és így, Jézus szeretetével tanúságot tudunk tenni hitünkről. Ugyanakkor fontos védelmet kérni az egyház papjaira, püspökeire, híveire, vagy az Istent kereső emberekre, hogy ezek az átkok ne érvényesüljenek.
A nem keresztény (keleti) vallásokkal kapcsolatban felmerült az utóbbi években az a liberális nézet, hogy mindegy, mit hiszünk, úgyis egy Isten van, egy Istent hisznek ők is. Tehát "szeressük egymást gyerekek" címszó alatt nem gondolnak az elválasztó határokra, és mindent összemosnak. Ez nagyon rossz, mert a nem keresztény vallások tele vannak bálványok imádatával, és azok tiszteletével. Ezek a bálványistenek sokszor egy-egy démont jelentenek. Az ő vallásukban, amikor a rombolás istenét imádják, például a hinduizmusban, akkor egy démont imádnak. Ezért nem mondhatjuk, hogy mindegy, hogy mit imádunk, hiszen úgyis egy Isten van. Nagyon is különbséget kell tenni a között, hogy ők kihez fordulnak imádságukban és vallási tételeikben. Mi az igaz Istent akarjuk imádni és szeretni.
Újra fel kell fedeznünk, hogy a mi igazi Megváltónk Jézus Krisztus, az Isten Fia, akinek hatalma van kiszabadítani bennünket a gonosz mindenfajta megkötözöttségéből. Újra fel kell fedezni hitünk kincseit: az imádságot, a szentmisét, az Oltáriszentséget, a szeretet és megbocsátás fontosságát. Hiszen ezekből kapjuk a kegyelmi erőket. Egyetlen napon sem szabad ezeket elhanyagolni, vagy közömbösen kezelni, mert akkor a gonosz lélek támadásának jobban ki vagyunk téve, ha haragot engedünk a szívünkbe.
Egy tanító megfigyelte, hogy amikor iskolába megy, és nem imádkozik reggel, akkor, a gyerekek rosszasága sokkal jobban megnyilvánul, és sokszor tehetetlennek érzi magát. De amikor tudatosan imádkozik, akkor jobbak a gyerekek, az egész légkör nyugodtabb, és a tanítás is jobban sikerül.
A kegyelem forrásait nem szabad elhanyagolnunk, mert ezek által ad Isten erőt minden nap, hogy bátran meg tudjunk küzdeni minden rosszal, és megvédjük magunkat a negatív támadásokkal szemben. A győzelmes életre hívott minket Isten! De ez a győzelem az Úrral való együttműködéstől függ. Ez nem jön hozzánk, úgy, mint a sült galamb - ahogy szokták mondani -, hanem ezért nekünk meg kell dolgozni. Határozottan együtt kell működnünk az Úrral, akkor tudunk olyan erőket és kegyelmi forrásokat kapni, amelyek által minden rosszat le tudunk győzni."


"A gonosz lelkek kezdettől fogva az emberek tönkretételén munkálkodnak, fő foglalkozásuk az emberek megrontása. A démonok ezért az emberekre betegséget és más keserű szerencsétlenséget hoznak; némelyeket hirtelen és mértéktelen dühkitörésekre késztetnek." (Tertullián: Apológia)


5. MEGTÖRTÉNT ESET


"MacNutt irta a következőket: „Egy kedves, érzékeny nő, akit Patnek fogok nevezni, jött hozzánk imára néhány évvel ezelőtt. Amikor gyermek volt, verbálisan és fizikálisan durván bánt vele az édesanyja, és ő sohasem ismerte az apai védelmet. A gonosz lelkek bejutottak ezekre a területekre és depresszióssá, öngyilkosságra hajlóvá tették őt, és vonakodóvá attól, hogy megkockáztassa a házasságot.
Mikor Pat elment Judithhoz, hogy imádkozzon érte, hallott egy hangot, amely azt mondta neki: "Bolond vagy, hogy elmész. Semmi sem fog történni." Az ilyen hangokkal gyakran a gonosz lelkek próbálják megakadályozni a gyógyítást. Az ő esetében a kétségbeesés vagy reménytelenség lelke felerősítette természetes érzéseit (egy szomorú elutasított életszakaszra alapozva), azt mondta neki, hogy semmi jó nem történt vele soha és nem is fog történni. Ezek a gonosz lelkek, együtt sok másikkal, vele voltak már születése előtt is.
Öt napig imádkoztunk Patért naponta egy vagy két órán át, elsősorban belső gyógyulásért, egy kevés szabadító imával együtt. Kiderült, hogy néhány évvel korábban Patnek volt egy prófétikus álma, amelyben látott egy apró embriót szilárdan cementbe ágyazva. Az álom során egy villámcsapás széttörte a burkolatot és felszabadította az apró foglyot.
"Amikor Judith imádkozott értem, eszembe jutott ez az álom, és láttam, hogy a csecsemő a cementágyon kívül fekszik. Egy fénysugár lépett a képbe és megvilágította a csecsemőt. A baba rózsaszín, aztán piros lett. Néztem, ahogy a baba új életet nyer. Egy hangot hallottam, amely azt mondta: »Ajándékként küldtelek a szüleidnek.« Ezen a ponton rájöttem, mennyire elutasítottnak éreztem magam, és hogy azt kívántam, bárcsak meg se születtem volna. Judith imája óta lassanként életre kelek és rájövök, mennyire jó élni, megteremtettnek lenni, embernek lenni, hús-vérnek lenni és érezni, hogy a Megtestesült Ige az én testemhez hasonló testté vált."
A hét végére Pat megszabadult a depressziótól, és a boldog végeredmény az lett, hogy nem sokkal utána férjhez ment.”"