"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2013. november 10., vasárnap

A sátán ajándékai
" 8Végül egy igen magas hegyre vitte a sátán, s felvonultatta szeme előtt a világ minden országát és dicsőségüket. 9"Ezt mind neked adom - mondta -, ha leborulva imádsz engem.” 10Jézus elutasította: „Távozz sátán! Meg van írva: Uradat, Istenedet imádd, s csak neki szolgálj!” 11Erre otthagyta a sátán és angyalok jöttek a szolgálatára."
MT 4.8-11

Forrás: http://szentiras.hu/SZIT/Mt4#1 

Nem véletlenül idéztem ezt a részt a Bibliából. Jézust nyilvános működése előtt a sátán megkísértette és mindenféle dologra próbálta rávenni. Természetesen semmi nem sikerült neki. A lényeg számomra ebben az utolsó szakaszban van. A sátán mindent felajánl Jézusnak, csak őt imádja. 

Nekem sikerült párhuzamot vonni az akkori megkísértés és a ma emberének mindennapi megkísértése és megtévesztése között. Ma is minden jót ajánl a sötétség fejedelme, amivel sikeresek, gazdagok, extra tudásúak, stb lehetünk. Ennek fő hirdetője a New Age "új vallása" és az okkultizmus. Nézzünk meg néhányat a teljesség igénye nélkül. 


  • Kielégíthetjük kíváncsiságunkat a szellemidézés és a spiritizmuson keresztül. Elhunyt lelkekkel társaloghatunk.
  • Olyanok lehetünk akár az Isten, mi is gyógyíthatunk az egyetemes energia és szellemi vezetők segítségével. 
  • Angyalokat idézhetünk meg (a valóságban nem Isten angyala jelenik meg), kérdezősködhetünk tőlük inga segítségével vagy szolgálatunkba állíthatjuk őket.
  • Démonokat idézhetünk meg és szolgálatunkba állíthatjuk őket. (Aztán meg ők minket, de az meg egy másik történet)
  • A Kundalini jógában felébreszthetjük magunkban az alvó kígyót és extra energiára tehetünk szert.
  • Az agykontrollal megnyilik elménk ereje és sokkal jobban teljesítünk. (Közben pedig megnyitjuk magunkat mindenféle erőnek)
  • Az ingával, poharazással, ouija tábla segítségével szellemekkel társaloghatunk és kikérdezhetjük őket a jövőnkkel kapcsolatban.

Találtam egy tanúságtételt, szerintem minden benne van ami fontos.

 "Példaként hadd idézzünk egy tanúságtételből, amit valaki Erasmo di Bari néven tett közzé Rinnovamento dello Spirito Santo (Szentlélek adta megújulás) című folyóirat 1987. szeptemberi számában. A zárójeles megjegyzések tőlem származnak.
„Néhány évvel ezelőtt részt vettem egy poharas játékon, mivel nem tudtam, hogy ez a spiritizmus egy formája. Az üzenetek, amiket kaptunk, a békéről és a testvériségről szóltak (vegyük észre, hogy az ördög jól tudja magát leplezni a jó látszatával). Egy kevés idő múltán különleges képességek szálltak meg, éppen Lourdesban, ahol küldetésemet teljesítettem (ez a részlet is figyelemreméltó: nincs az a szent hely, ahova az ördög be ne tudna hatolni). Olyan képességeket nyertem, amelyeket a parapszichológiában extraszenzoriálisnak (érzékeken túlinak) szoktak mondani: jövőbelátás, gondolatolvasás, klinikai diagnózis megállapítása, élő és holt személyek szívében és életében való olvasás és más egyéb képességek. Néhány hónappal később újabb képesség birtokába kerültem: kézrátételemmel meg tudtam szüntetni a fizikai fájdalmat,
képes lettem enyhíteni vagy megszüntetni a szenvedés állapotát. Talán ez az úgynevezett pranoterápia? Mindezeknek a hatalmaknak a birtokában nem esett nehezemre szót érteni az emberekkel, bár a velem való találkozás után nagy zavar támadt bennük azok miatt a dolgok miatt, amiket mondtam, és mivel elítéltem őket elkövetett bűneik miatt. Isten igéjét olvasva azonban rádöbbentem, hogy az én életem egyáltalán semmiben sem változott meg. Továbbra is
könnyen haragra gerjedtem, nehezen bocsátottam meg, sértődékeny maradtam. Féltem felvenni a magam keresztjét, féltem a rám váró ismeretlen jövőtől és a haláltól. Hosszas kutatás és kacskaringós vándorlás után Jézus a Karizmatikus Megújuláshoz vezetett el. Itt találtam olyan testvérekre, akik imádkoztak felettem és kitűnt, hogy ami velem történt, nem isteni eredetű adomány volt, hanem a gonosz keze nyoma. Tanúságot teszek róla, hogy láttam Jézus nevének
hatalmát. Felismertem és meggyóntam elmúlt bűneimet és felhagytam minden okkult gyakorlattal. Elmúltak különleges képességeim, és Isten megbocsátott nekem: hálásan köszönöm ezt neki." 
Forrás: internet

A sort még hosszan lehetne folytatni, de a lényeg az egy. A sátán nekünk is felkínál mindenféle olyan dolgot amivel sokkal többek vagy jobbak leszünk. Az már más dolog, hogy ezek Isten szemében tiltott dolgok. A sátán a megtévesztés mestere. Mindig ezt írom, de talán ez fedi legjobban a valóságot. Neki csak egy lényeg. Isten művét lerombolni és minél több lelket megszerezni a kárhozatra. Ezért sok mindent megad az embernek amivel elfordul Istentől, de cserébe százannyit fog kérni. Sokan észre sem veszik mibe vágnak bele és csak a jó szándék vezérli az embereket vagy a kíváncsiság és hatalom/tudásvágy. Mindent megkap az ember tálcán, ahogyan Jézusnak is felajánlotta az országokat és a gazdagságot. Tény, nehéz ellenállni olyan dolognak ami egy kicsit is kiemel a többi ember közül. A tudás és a hatalom. A New Age és az okkultizmus könnyű és olcsó megoldást kínál a problémákra. 
Tény. Isten semmit sem ad könnyen. Azért tenni is kell. Be kell tartani a parancsokat és tettekre kell váltani a tanítást. Cserébe megkapjuk az örökéletet és a végtelen békességet. Ez többet ér a földi dicsőségnél. Jól szemlélteti Fausztina nővér naplójában a pokol és a mennyország közötti különbséget a következő részlet. 


" Az egyik nap két utat láttam: az egyik széles, homokkal és virágokkal teliszórva, tele örömmel, zenével, s más kellemes dolgokkal. Az emberek táncolva, szórakozva mentek végig ezen az úton -- úgy értek az Út végére, hogy észre sem vették. De ott egy rémséges mélység tátongott előttük, nevezetesen a pokol torka. A lelkek vakon hullottak a mélységbe; ahogy mentek, úgy estek is bele. Olyan sokan voltak, hogy nem lehetett megszámlálni őket. Láttam egy másik utat is, vagy inkább ösvényt, mert keskeny volt. Tövisek és kövek borították, az emberek könnyes szemmel haladtak rajta, sok szenvedésben volt részük. Egyesek megbotlottak a köveken, de rögtön felkeltek és tovább mentek. Az út végén csodás kert virult, mely a boldogság minden fajtájával volt beterítve. Minden ide igyekvő lélek bejutott a kertbe. Már az első pillanatban elfelejtették minden szenvedésüket. "

Forrás: Fausztina nővér naplója

Van aki időben észbe kap amikor aggasztó jelek kísérik ténykedését, van aki akkor sem. Az olcsó és egyszerű megoldások nem célravezetőek, ha valaki Isten országát tűzte ki célul. 

Tudni kell még, hogy Isten is adhat olyan kegyelmeket a Szentlelken keresztül, melyekkel "extra tudásra" tehetünk szert. Ezt mindenképpen jó értelemben kell venni. Azért kapják ezeket a kiválasztottak, hogy szolgálják vele az embereket és Isten dicsőségét. 

Az apostolok már tudtak ördögöt űzni, betegeket gyógyítani kézrátétellel. Pio atya olvasott a lelkekben és ő is sok embert meggyógyított, képes volt a bilokációra, megkapta a stigmákat is. 
Vagy Vianney Szent János is olvasott a lelkekben, rengetegen megtértek akik nála gyóntak, ő is gyógyított. A sort még sokáig lehetne folytatni. 

Mielőtt bármibe belevágsz gondold át mit szeretnél. A nehezebb utat választot és Istent, vagy a könnyebb utat és esetleg lelked elvesztését. Vitázni lehet, hogy nem veszélyesek ezek a dolgok, de fölösleges. A végén kiderül az igazság. Csak akkor már sokaknak késő. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése