"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2013. november 30., szombat

Egyesülés angyalunkkal

Az angyalokkal foglalkozó okkultista oldalak sokaságán találhatunk különböző imákat és főleg meditációs/idézéses technikákat, ahol a cél egyesülni angyalunkkal. Van ahol úgy írják a technikával segítő angyalunkat fogadhatjuk be, más megfogalmazásban angyali erőket hívhatunk le. Na, itt kell szólnia a vészcsengőnek, de jó hangosan. Az egyik ilyen oldalon találtam a következő szöveget. Kiemelem a szerintem lényeges részeket.


Drága lelkek, fényes létek! Angyalok szólunk most hozzátok, kik veletek a Földön utatokat járjuk. Tudjátok, angyali seregek vesznek körbe titeket, hogy segítsenek. Egyre több angyal érkezik körétek, hogy rezgéseink segítsenek befogadni az érkező energiákat. De belétek hajlandóság híján nem tud lépni a kellő energia, mert nem tudván, ezt elutasítjátok.
Apró figyelmeztetések, sugallatok, jelek útján adjuk értésetekre jelenlétünket. Figyeljetek magatokba, s magatok köré. Szükségetek van erőitekre, hogy azt magatokba építve továbbléphessetek. Segítsetek nekünk figyelmetekkel és befogadásotokkal, hogy tehessük azt, miért idejöttünk. Engedjétek be rezgéseinket, hogy a tiéteket így behangolhassuk és befogadóvá alakítsuk. Minden erő, mit kaptok a Teljesség felé vezet benneteket. Segítségetekre válik, ha az Akarattal együttműködtök. Harmónia és békesség vesz körbe benneteket, s ezt sugározzuk rátok folyamatosan. Ha nem zárnátok le magatok körül a teret, s érzelmi páncélotokat engednétek lefejteni, megéreznétek, mert hozzátok férne. Átjárna és feltöltene titeket. Ezért most egy olyan imát adunk nektek, mi feloldja ezt a falat körülöttetek, s behívja angyali erőinket, mivel segítünk, harmonizálunk benneteket.
Meglátjátok, ezután jobban észreveszitek majd jeleinket és figyelmeztetéseinket, miket eddig a véletlenre fogtatok. Az imát szívből, s teljes akaratotokból mondjátok el, mert biztosak lehettek benne, itt vagyunk és meghalljuk:

Akkor nézzük. Alap esetben végig olvasva a szöveget, talán semmi rosszat nem sejt az ember. Miről szól? Körülöttünk vannak az angyalok, akik már alig várják, hogy segíthessenek nekünk. Itt repkednek körülöttünk. Mi viszont figyelmetlen és nemtörődöm emberek még csak észre sem vesszük őket, sőt mi több elutasítjuk ezt az erőt. Bezzeg, ha mi nem zárkóznánk el, akkor aztán feltöltődnénk meg miegymás. De itt a megoldás, mert most olyan imát kapunk, amivel feloldódnak a falak körülöttünk. Az imát nem lehet csak úgy gépeiesen elmondani. Teljes átéléssel és szívből kell. Ez volt a hivatalos változat. 
Gyanút keltő szavak: rezgések, energia, befogadó, tér, behív, harmonizál. 

Most nézzük meg azt amit én gondolok, hogy valójában ez lehet a háttérben. Behozom a valódi szereplőt és az általam helyesnek vélt szöveget. 

Drága lelkek. Az ördög vagyok és kopogtatok nálatok. Itt vannak a társaim is. Elég sokan vagyunk akik vágyunk a testetekre majd a lelketekre, de Isten alapból nem engedi meg működésünket bennetek. Elég jól védve vagytok, így csak kísérteni tudunk, de megszállni nem. Nekünk nagy szükségünk van rátok, nektek annál kevésbé. Nekünk ez nem számít, mert a lényeg Isten művének rombolása és minél több lélek elkárhoztatása. 
Ezzel az imával megidézhettek engem, sőt be is engedhettek teljesen legálisan. Ti ugyan nem engem vártok, hanem valamiféle segítő angyalt. Sebaj, én bárminek ki tudom magam adni, hiszen a hazugság atyja vagyok. Ti kis butuska emberek, meghívtok engem és átengeditek testeteket nekem. Mondjátok el ezt az imát, de úgy, hogy szívből jöjjön, mert csak akkor lehetünk biztosak abban, hogy valóban be akartok engedni minket. Ekkor már Isten sem szólhat semmit, mert bár átvertelek titeket, de mégis ti mondtatok igent nekem. Az elején megkapjátok a mézesmadzagot, de aztán megmutatom igazi arcomat és erőmet. Persze akkor már késő lesz.

Ugye, így már teljesen máshogy néz ki a dolog. Remélem, ezek után már ordít a különbség a két szöveg valódi tartalma mögött. Sok lehívásnál megadják az "angyal" nevét is. Könyörgöm! Alig ismerjük vagy 5 angyal nevét! Honnan van a többi??? Haló!!! Utánanézett már valaki? Milyen nevek ezek? Valószínűleg angyaloké, de alul mintha látszana valami pataféle. 
Már írtam korábban, hogy az angyalokat nem lehet csak úgy ugráltatni. Csak Isten engedélyével léphetnek kapcsolatba velünk úgy, hogy érezzük, lássuk vagy halljuk őket. A Biblia tele van ilyenekkel, de néhány magán kinyilatkoztatásban is olvashatunk róluk. A lényeg. A nevüket nem igazán szokták megmondani, talán nem is szükséges. Feltételezhető, hogy Isten nem is engedné meg nekünk embereknek, hogy rángassunk őket kedvünk szerint. Kérni lehet a közbenjárásukat, lehet imádkozni azért, hogy segítsenek, de a főm cél minden esetben az, hogy közelebb vigyenek Istenhez. Nem a rezgéseink számát akarják emelni vagy alantas eszközül szolgálni nekünk embereknek. 

A sátán már próbálkozott Jézussal is, amikor megkísértette és azt kérte vesse le magát a magasból. 


"5Most a szent városba vitte az ördög, és a templom párkányára állította. 6„Ha Isten Fia vagy – mondta –, vesd le magad, hiszen írva van: Parancsot adott angyalainak, a kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe üsd a lábad.” 7Jézus így válaszolt: „Az is meg van írva: Ne kísértsd Uradat, Istenedet.” 8
MT4,5-8

Úgy gondolom nekünk sem szabad kísérteni az Istent mindenféle mágiával és angyalokkal való szórakozással. Bízni kell a gondviselés erejében és csak imádkozni szabad az angyalokhoz. 
 
 

2013. november 29., péntek

Báránybőrbe bújva

Több weboldalt megnéztem már, ami ezotériával, mágiával és okkultizmussal foglalkozik. Többen kínálnak különféle tanfolyamokat is. A lényeg az összejövetelekről és az egyéb cselekmények közben készült képeken van.
A figyelmes szemlélő felfedezhet itt-ott képeket angyalokról, Jézusról, Máriáról. Van aki kitesz feszültetet, gyertyát, egyéb a vallásra utaló tárgyat. Az egyik reikivel foglalkozó cikkben külön leírják, hogy a gyógyító elhelyezte az asztalon a Bibliát is. Kérdem én, hogy egy New Age-es irányzatú cselekményhez miért kell a szentírás.
Persze láttam már jóslással foglalkozó "szakemberek" mosolygó képein is keresztény utalásokat.

A kereszténységre utalás gyakorlatilag minden esetben a megtévesztést szolgálja. Ha egy nem éppen aktívan vallását gyakorló keresztény elmegy egy ilyen rendezvényre vagy okkultizmussal, ezotériával foglalkozó személyhez, akkor valószínűleg nem gyanakszik semmi rosszra. Ott vannak az általa ismert, vallásra utaló jelek, képek. Ezek jól ismeri régről és összekapcsolja az áhítattal és Istennel. Itt jön a bárányba bújt farkas. A külsőségeket használja arra, hogy megvezesse az ingatag vagy a vallással nem teljesen tisztában lévőket. Utána már be lehet vezetni a megfelő "kapun" ami aztán jó messze visz Istentől.
Semmi köze nincs Istenhez és a valláshoz az ezotériának, a mágiának, a jóslásnak, az energiával való gyógyításnak, stb. Persze a megtévesztésnek itt még nincs vége.

Ha már a honlapokról esett szó, akkor megemlíteném az angyalos honlapokat is. Itt az a lényeg, hogy vegyük fel a kapcsolatot angyalunkkal, fogadjuk be, stb. Egy másik honlapon olyan imákat és szövegeket találtam, amit Jézus és Mária küld az emberiségnek. "Új kiadású" és értelmezésű evangéliumokat is láttam, magyar szerző tollából. Természetesen köze nincs a valósághoz.

Sokáig lehetne folytatni a sort, rengeteg megtévesztő honlap, magándoldal létezik. Jézuson keresztül akarják beetetni az embereket a New Age-es eszméket. Mindig legyen gyanús, ha ilyenek szerepelnek mint fény, rezgés, harmónia, eggyéválás, isteni erő, szellem, tisztánlátás, Földanya, stb.
Itt is alkalmazni kell azt, ami a lelkek megkülönböztetéséről szól. Meg kell vizsgálni, hogy az adott honlap felépítése, mondanivalója, mögöttes tartalma milyen értékeket sugall számodra. Van-e olyan dolog, ami nagyon elüt az eddig megismert hitigazságtól.
A legjobb, ha a hittel, vallással kapcsolatos dolgokat inkább a hivatalos portálokon keresed és nem csak úgy böngészve a neten. Kisebb eséllyel futsz bele megtévesztő oldalakba. 

2013. november 28., csütörtök

Ha beüt a baj

Aki foglalkozik valamilyen okkult vagy mágikus tevékenységgel, azt előbb-utóbb elérheti ennek negatív hatása is. Az a jobbik eset, ha te magad is észreveszed a változást, az már a rosszabb, ha csak a környezet jelzi feléd a problémát. Persze te ekkor nem is érted mit beszélnek, hiszen jól érzed magad és semmiféle bajt nem vettél észre.

A kiváltó okok közé sorolnám mindenképpen a "fehér" és fekete mágia alkalmazását, a szellemidézést, ouija tábla használatát, a különböző beavatásokat és behangolásokat, az olyan gyakorlatokat ahol az elme megnyitása a cél, a "szellemi vezetőkkel" való kapcsolatfelvételt és befogadást, démonidézést és szerződéskötést, az (ál)angyalokkal való kapcsolatot idézés útján esetleg befogadásukat, az univerzum vagy isteni erő használatát, bizonyos mantrák és szimbólumok általi idézést vagy beavatást. Nagyjából ezek le is fedik a kiváltó okokat.

Nézzük át milyen változások, jelek lehetnek, amik már meg kell, hogy szólaltassák a vészcsengőt akár kívülálló vagy akár elszenvedője a dolognak. Természetesen ezek nem biztos, hogy mindenkire igazak és nem minden esetben fordulnak elő. A legrosszabb, hogy sokan a sötét erőkkel játszók közül nem gondol ok-okozati összefüggésre a korábbi cselekmény (pl. egy behangolás vagy idézés) és a jelen helyzet között, mert úgy gondolja, ezeknek a változásoknak semmi közük hozzá. Van amikor így is van. A legtöbb esetben ez nem igaz. Nagyon is jó lehet látni -főleg külső szemlélőként- a változást.

A szellemidézésnek, spiritiszta szeánsznak leggyakoribb velejárója, hogy a meghívott "vendég" ott marad és mindenféle zajokat csap, tárgyakat mozgat, stb. Egyszóval félelmet kelt benned. A fentebb felsorolt esetekben (is) a következők történhetnek veled. Aki eddig vidám és kiegyensúlyozott ember volt, az most melankolikus, levert, depressziós lesz. Egyre inkább elmegy az életkedve, egyre többet gondol a halálra és az öngyilkosságra.
Aki eddig viszonylag egészséges volt, az most mindenféle betegségben szenved, soknak nem is találják meg az igazi kiváltó okát.
Tönkre mehet a párkapcsolat, sikertelenségek érnek a munkában és pénzügyi életben. Leírják a démonidézéssel kapcsolatos könyvek és oldalak, hogy akár elmebetegség vagy halál is lehet a vége. Baljós tünet lehet még a rendszeres éjszakai rémálmok (amik persze eddig nem voltak), akusztikus és vizuális hallucinációk (vagy lehet inkább a valóság), kényszerítő erejű gondolatok (pl. öld meg magad vagy mást), egyéb cselekményekre felszólító sugallatok. Előfordulhat fizikai bántalmazás vagy olyan érzés, mintha valaki ülne a mellkasunkon.
 Jel lehet még (nem csak hívőknél) a szent tárgyakról való irtózás, templomok kerülése, kényszerítő erejű káromkodások, stb. Isten vagy a Szűzanya nevét még csak kiejteni sem tudja. A legsúlyosabb esetben ördögi megszállás is létrejöhet. Ez van amikor rejtve van, máskor meg nem.

Aki úgy gondolja, hogy a gyerekek védve vannak nagyon téved. Sajnos egyre több fiatal játszik az okkultizmussal. A leggyakoribb a szellemidézés vagy ouija tábla használata. Kollégiumban vagy osztálykirándulás alkalmával ez egy jó móka lehet. Csak aztán győzzék majd elviselni a következményeket.

Megoldási lehetőségek

Amennyiben te vagy az érintett, akkor nagyjából ez lesz a sorrend.

  1. Abba kell hagyni minden okkult és mágiával kapcsolatos cselekedetet. A könyveket és egyéb tárgyakat/eszközöket meg kell semmisíteni vagy ki kell dobni. Talán a megsemmisítés a legjobb. 
  2. Ki kell mondani hangosan, hogy Jézus nevében ellene mondasz az ördög minden ilyen irányú kísértésének és megtagadod ezeket a cselekedeteket. 
  3. El kell menni egy templomba és gyónni. Ez a legjobb és leghatásosabb ami csak létezik. Akinek erre nincs lehetősége, minimum egy katolikus karizmatikus közösségbe menjen el és kérjen szabadító imát. 
Valószínűleg nem egyik napról a másikra áll be a változás, de lesz eredménye.

Amennyiben te szeretnéd elérni, hogy ismerősöd hagyjon fel ezzel a tevékenységgel, mert látod rajta milyen mélyre süllyedt. Ekkor csakis az ima erejében bízhatsz. Sokfajta ima lehet hatásos, de én személy szerint a rózsafüzért ajánlanám. Ennek mára több változata létezik.
Amit én ajánlok az Isteni Irgalmasság rózsafüzére és a Szeretetláng rózsafüzér. Az első inkább Jézushoz szól és elsődlegesen a bűnösök megtéréséért van, míg a másik a Szűzanyához szól. Általában a szeretetláng a sátán megvakítását szolgálja (vagyis tehetetlenné tételét) és most nekünk pont ez kell. Hogy megszűnjön a hatása a démoni befolyásnak.

Az irgalmasság rózsafüzére itt: http://fausztinanover.webnode.hu/products/az-irgalmassag-rozsafuzere/

Mária szeretetláng rózsafüzér: http://szeretetlang.hu/?old=leiras&parent=7

A rózsafüzéren kívül még érdemes próbálkozni Pio atya kilencedével is. Neki az ördög különösen sok szenvedést okozott, ugyanis Isten megengedte neki a fizikai bántalmazást is.

Pio atya kilencede: http://szenterzsebet.org/honlapok/pio-atya/Pio_atya_imaja.htm

Az ima ereje erősebb a sátán minden hatalmánál. Hittel imádkozd és Isten megadja amit kérsz.

2013. november 27., szerda

Javasasszony mantrái

Ismét kezembe került egy könyv, amiben egy nő a problémáira javasasszonynál keres megoldást. Ma talán mágusnak hívnánk. Természetesen a dolog nem jól sül el és az asszony, sőt a gyermeke is ördögi zaklatás alá kerül. A lidércnyomásról még Amorth atya könyvében volt szó, ami főleg rémálommal, szorongással, esetleg különböző alakok látásával jár együtt. Aki esetleg nem hallott még a mantrákról, annak itt egy kis információ róla. http://hu.wikipedia.org/wiki/Mantra
Vannak vallások, ahol a mantrák jótékony hatásúak, más leírásokban pedig a sötét szellemi erőkkel való kapcsolatfelvételt szolgálják.

 Lássuk a történetet.

"A MANTRÁK HATÁSA EGY ANYÁRA

Egy  másik  asszony  is  felkeresett.  Elmondta,  hogy  hosszú  éveken  át  szeretett  volna  saját
gyermeket,  de  nem  sikerült.  Voltak  többen  is  környezetében,  aki  kételkedtek  abban,  hogy  valaha
megtörténik  ez.  Ekkor  fordult  javasasszonyhoz,  aki  mantrákat  mondott  fölötte  és  megígérte,  hogy hamarosan  gyermeke  lesz.  Amikor  ez  megtörtént,  rögtön  elfogta  a  félelem,  vajon  egészséges  lesz-e  a  gyermek,  egyáltalán  életben  marad-e  vagy  sem.  Újra  elment  a  javasasszonyhoz,  aki  még  több  mantrát  mondott és megígérte, hogy minden rendben lesz. Az asszony keresztény volt és szíve mélyén bűnösnek  érezte  magát.  Éjszakánként  lidérces  álmai  voltak.  Időnként  annyira  félelmetesek,  hogy  fel  kellett  ébresztenie családtagjait, védelmüket kérve. „Valaki rázza az ágyamat. Valaki lökdös! Sok embert látok a  szobámban!”
Várandóssága  kilenc  hónapja  alatt  többször  érzett  huzamosabb  ideig  fájdalmat  szemében  és
fejében, sokat aggódott és a keze is többször remegett. Amikor eljött szülésének ideje, tizennyolc órán át
vajúdott,  családjának  egyik  tagja  végül  papot  hívott,  hogy  imádkozzék  felette.  Miután  a  pap  ördögűző imát  mondott,  megindult  a  szülés  és  minden  normálisan  folyt  le.  Gyermeke  alighogy  világra  jött,  nem  akarta abbahagyni a sírást. Újabb imát mondtak fölötte és lecsillapodott.
A gyermek növekedett, de a sírása megmaradt. Félt attól, ha magára maradt, de attól is, ha egyedül
kellett  elmennie  valahová.  Sokszor  csak  képzelődött,  idegeneket  látott  maga  körül,  akik  szerinte  azért  jöttek, hogy megtámadják. . Amikor az anya gyermekével együtt eljött a lelkigyakorlatra, megkérdeztem, járt-e  javasasszonynál,  amíg  a  gyermekét  várta.  Igent  mondott  és  elmesélte  az  imént  leírt  történetet.  Bűnbánatot  tartott,  ellene  mondott  minden  gonosz  hatalomnak  és  meggyónt.  Abban  az  órában  megszabadult a gyermek minden kóros félelmétől és aggodalmától. "
Forrás: Mary Usha S.N.D. nővér- A gyógyulás forrásai

Egy karizmatikus gyógyítással foglalkozó nővér jött rá mi volt a baj. A megoldást az exorcizmus, a gyónás és ellentmondás a gonosznak volt. Nem lett volna ez az egész, ha nem fordult volna az asszony javasasszonyhoz, aki mantrával próbál meg segíteni. Ebből aztán jött az ördögi zaklatás, ami nem csak lidérces álmokban nyilvánult meg, hanem fizikai behatás is érte a nőt. Látta a démoni erőket is.
A baj persze nem jár egyedül, így a gyermeke is részesült ebből az "áldásból", rá is hatottak az ördögi erők.

Amorth atya ezt írja a lidércnyomásról:

"Ördögi lidércnyomás. Olyan hirtelen támadó, olykor folyamatos lidérces gondolatokról
van  szó,  amelyek  ésszerűen  gyakran  abszurdnak  tűnnek  ugyan,  az  áldozat  mégis  képtelen
megszabadulni  tőlük.  Ezért  a  lidércnyomás  alatt  lévő  ember  állandó  kétségbeesésben,
kiszolgáltatottságban  él,  ki  van  téve  az  öngyilkosság  kísértésének.  A  lidércnyomások  szinte
mindig  befolyásolják  az  álmokat  is.  Lesz,  aki  azt  mondja,  hogy  ez  lelki  betegség,  amivel
pszichiáterhez kell inkább fordulni. Az összes többi jelenségre is létezhetnek ugyan pszichiátriai,
parapszichológiai  vagy  hasonló  magyarázatok,  mégis  vannak  olyan  esetek,  amelyek  sehogyan
sem férnek bele ezeknek a tudományoknak az esettanába, és ahol a baj egészen nyilvánvalóan
ördögi  eredetű,  illetve  kézenfekvő  az  öndögi  jelenlét.  Ezek  olyan  különbségek,  amelyeket
tanulással és gyakorlattal lehet észrevenni. "
Forrás: Gabriele Amorth-Egy ördögűző tapasztalatai

Ebből a tanulság leszűrhető. Bármit is hirdetnek a jósok és mágusok honlapjukon, nem szabad hinni nekik. A bajt pont ők okozzák. Ígérnek rontáslevételt, több helyen exorcizmust is. Lehet, hogy átmenetileg jobb lesz, de a problémát nem oldják meg. Inkább csak növelik. A fenti tünetekre azt mondanák, hogy paranoid schizofren, elkezdenék a gyógykezelni. Pedig ebben az esetben nem erről van szó. Kisejlik az ok-okozati összefüggés. A megoldás csak az ima, Jézus segítsége volt. Te is ezt tedd! Soha nem fordulj vele mágushoz, mert csak nagyobb problémát okoz

2013. november 26., kedd

Démoni erők és az energiagyógyászat

Nemrég olvastam egy könyvet, amiben az író felvázolja miért és mire jó az energia gyógyászat. A feketeleves persze csak a végén volt. Ebből egyértelműen kiderül, hogy olyan erőkkel került kapcsolatba,a mit nem biztos, hogy ő is akart. Valamiféle alakot látott, fizikai bántalmazásnak volt kitéve, stb. Csak bemásolom az ide vonatkozó részeket, ezen mindenki elgondolkodhat. A probléma nem azzal volt amit csinált, tehát segített embereken, helyrehozta az "energia hálójukat", energia áramlásukat, hanem a következményekkel. Tehát kihangsúlyozom, hogy működött nála amit csinált. Persze nem derült ki valóban véglegesen meggyógyultak-e a páciensek, vagy csak átmeneti javulásról volt szó.

Elég egyértelmű, hogy nem Istentől van a tudása és az energia adó egyszer benyújtja a számlát. A védőszellem, lelki vezető, halottaktól származó üzenetek már mindenkiben meg kellene, hogy szólaltassák a vészcsengőt. Sajnos itt hiába szólt. 

" Amikor tudatosan dolgozni kezdesz az energiával, a létezés meglepő birodalmai válhatnak nyilvánvalóvá előtted. Lehetséges, hogy időnként ez nem  több, mint a láthatatlan energiák mozgásának áldása, és egy perccel később  már azt hallod, hogy az illető jobban érzi magát. Néha megérintem az illető
belső gyógyítóját
, így a háttérben tudok maradni, és figyelem, amint kliensem  teste spontán módon bámulatos gyógyulásba kezd. Nagy ritkán egy kliens  mond valamit, mint például: „A nagymamám itt van, és szeretné, ha meg- hallgatná őt. Megpróbálja elmondani Önnek, mit tegyen.” És ekkor olyan érzésem támad, mintha egy láthatatlan jelenlét érkezne a szobába, és utasítana  egy olyan feladat elvégzésére, amelyet korábban még sosem tettem, de hatékonynak bizonyul. Olyan élményem is volt, amikor azt éreztem, hogy a hátam  középső részét valaki felnyitotta, és belépett, hogy mélyreható gyógykezelést  hajtson végre ott.

A védőszellemekkel, vezetőkkel, angyalokkal (vagy nevezzük bárminek  őket) való kapcsolatról minden történelmi korban születtek beszámolók.  Szókratész nyíltan beszélt egy entitásról, amelyről úgy vélte, hogy egész életében irányította őt. „Daimonion” (nem érdekes a név, ugye nagyon hasonlít valamire) néven utalt rá, és hitt benne, hogy sokféleképpen vigyázott rá.


Ha elmédet tisztán, szívedet nyitva, energiáidat pedig egyensúlyban tartod, azzal megteszed a magadét annak érdekében,  hogy meghívj ilyen élményeket, amelyek meg is érkeznek, ha eljön az ideje.  De mivel az emberek bebotorkálnak ezekbe a világokba, érdemes foglalkozni  ezzel a témával. Ha az efféle élmények teljes mértékben a hiedelemrendszereden kívül esnek, vagy ha abban hiszel, hogy csak a gonosz megnyilvánulásaként történhetnek meg, akkor valószínűleg megrémülsz, ha ilyen élményt  élsz át, és kevésbé valószínű, hogy helyesen ítéled meg, vagy konstruktívan  használod azt. Sok embert ismerek, akik rendszeresen kommunikálnak belső  vezetőjükkel, ami számukra más, mint a közönséges elméjükkel való kapcsolat.

Már a húszas éveimben jártam, amikor még mindig azt hittem, hogy mindenki úgy hoz döntéseket, mint én: a belső és a körülötte lévő hangokra hallgatva. Noha ezek a hangok olyanok voltak, mintha egy másik világból érkeznének, nem tűntek különösnek. Inkább olyan volt, mintha drága barátoktól  származnának. Valójában annyira természetesnek éreztem őket, hogy sosem  beszéltem róluk senkivel. Anyám elég erős médiumi képességekkel bírt, de  fiatal koromban nem tudtam, hogy ez szokatlan dolog. Időnként így válaszolt  a kérdéseimre: „Donna, vannak angyalaid, kérdezd őket.” Apámat gondoltam  furcsának, mivel neki sosem voltak ilyen élményei. Valójában olyan gyakran  részesültem a jótékony erők áldásában, hogy vonakodtam elhinni, hogy a  „másik oldalon” gonosz is lakozhat. (És mennyiszer mutatja magát  a világosság angyalának a gonosz)

Amikor bejutsz egy másik ember lényének mélyére, időnként nyitottá válsz  olyan erők előtt, amelyeket sosem hívtál, akartál vagy vártál. Jim mély szorongást érzett, amikor megbeszélt velem egy találkozót. Megmagyarázhatatlan módon folyamatosan elvesztette uralmát az autója fölött. Azt élte át, hogy  egy láthatatlan személy van az autóban, és küzd vele, hogy megszerezze az  irányítást a kormány fölött, és megpróbálja letéríteni az autót az útról... (Nagyjából ugyanez a sztori olvasható Gál Péter atya könyvének végén, a tanúságtételnél.)

Ezenkívül mindig is nehezen ismertem fel a gonoszt, és  ez a mai napig jellemző rám. Lehetséges, hogy még akkor is tagadom, amikor jelenlétének közvetlen élményeivel szembesülök. (Talán mert ez a célja nem? Nem akarja magát felfedni, csak mint "szellemi vezető" vagy "angyal" próbál kapcsolatba lépni veled.)

...Végül összeszedtem az akaratomat, és a kezemet áterőltettem az akadályon. Amikor ezt megtettem, éreztem Jim bőrét és teste szilárdságát, de nem  tudtam energetikai kapcsolatot létrehozni. Baljóslatú élmény volt. Valami  olyan dologhoz nyomtam a kezemet, amit nem értettem, és hamarosan bizonytalan rosszullétet kezdtem érezni. 

Az egész szoba zavarosnak és sötétnek tűnt. Megkerestem a férjemet, Davidet, és mondtam, hogy elmegyek biciklizni. Felajánlotta, hogy velem jön.  Kora este volt. Észrevettem, hogy amikor lassabban tekerek, úgy érzem, mintha valami a keresztcsontom hátsó részét ütögetné. Ritmusos puffanások voltak, erős ütések, és úgy tűnt, egyre rosszabb lesz. Ha gyorsan mentem, nem  volt olyan rossz, de amikor lelassítottam, félelmetessé vált. Daviddel megálltunk egy kávéháznál, hogy igyunk egy csésze teát, én pedig már nagyon különös állapotban voltam. Egy barátom odajött, hogy beszéljen velünk, én  viszont egy szavát sem hallottam. Hazamentem aludni, és rettenetes éjszakát  éltem át. Visszatekintve olyan volt, mintha megszálltak volna, bár akkoriban  nem ezekben a fogalmakban gondolkoztam. Olyan volt, mintha valami erősen a szorításában tartott volna. A különös és nagyon kellemetlen ütlegelés folytatódott.  (Nagyjából olvasni hasonlót a szentek életében is, amikor Isten megengedte az ördögnek a fizikai bántalmazást. Csak itt nem erről van szó.)

Azt mondták, hogy Jim energiakorlátjának áttörésével magamra vettem
azt a szellemet, aki addig Jimben volt. A szellem teljesen elhagyta őt, és most bennem volt. A gonosz szellemek idegen elgondolást jelentettek számomra, de nem tagadhattam, hogy nyilvánvalóan valami valóságos és fájdalmas dolog csapkodja a keresztcsontomat. Nehezen jutottam haza. David otthon volt, és elmondtam neki, mi történik. Nem lepődött meg.
Ezt mondta:
– Hát, akkor ki kell űznünk.
Lefeküdtem az ágyra, David pedig beszélni kezdett. Volt némi tapasztalata
mind a hipnózissal, mind az ördögűzéssel kapcsolatban, és a kettő különbsé-
géről is vannak ismeretei. Végül azt láttam, hogy felszáll belőlem egy sötét,
szürkés energia, amely alig láthatóan egy alak körvonalait hordozta.
Elaludtam.

Bár a védőszellemek megjelenése mindig váratlan és egy kicsit misztikusjelenség, munkám során elég gyakran előfordul, hogy kénytelen vagyok kiegyezni alkalmi jelenlétükkel. Egyre több beszámoló lát napvilágot a másik világból származó segítségről és útmutatásról, és időnként sürgető okok merülnek fel, amelyek hatására a túlvilági segítség megismerteti magát velünk.... A harmadik kezelés alatt folyamatosan úgy
éreztem, hogy egy vörös energiát látok a szoba sarkában. Nem foglalkoztam
vele. Megpróbáltam elhessegetni, de nagyon követelőző volt. A kezelés hir-
telen félbeszakadt. Egy kísértetszerű emberi alak állt a sarokban. Az Anna
és a király című filmből Yul Brynnerre emlékeztetett, még kopasz fejével is.
Királyhoz méltó módon rendelkezett: „Balasheem vagyok. Állj az asszony vál-
lához!”
(Az angyalok soha nem követelőznek és erőszakoskodnak, de a védőszellemnek mondott démonok annál inkább. Ezen kívül rendkívül ritka, hogy kimondják a nevüket. A Bibliában is csak néhány név szerepel.)
Az asszony vállához álltam, és rátettem az ujjaimat. Hirtelen olyan érzé-
sem volt, mintha ez a lény belépett volna a testembe.
(Talán mert megtörtént a fizikai megszállás) Úgy éreztem, két kezem középső ujjai acélrudakká váltak, és befúródtak az asszony vállába. Nem tudtam elmozdítani a kezemet. Olyan erős energia lüktetett át a testemen és ki a kezemből, hogy az asszony erősen remegni kezdett, míg végül úgy tűnt, mintha rángógörcse lenne. Megdöbbentem, de nem voltam képes elhúzni az ujjaimat. Az asszony fel-le, fel-le mozgott a remegés és a rángógörcs határán, és végül leesett az asztalról. Csak ekkor szakadt meg a kapcsolat. (Ez minden, csak nem normális)... Izgatottan, fennhangon kérdezgetni kezdte, én vagyok-e „Mária, Jézus anyja”. Semmiféle más magyarázat nem felelt meg számára. Én pedig ezt mondtam neki:
– Betty, nem én voltam. Olyan volt, mintha egy szellem költözött volna
belém. Balasheemnek nevezte magát.
(Hát igen, a démonok szeretik igénybe venni az emberi testet.)
– Mária volt és Jézus – sikoltotta izgatottan.
– Nem – feleltem. – Azt mondta, Balasheemnek hívják, és úgy nézett ki,
mint Yul Brynner.
Betty összezavarodott. Ez nem illett semmihez, amiben hitt
, állapotának
javulását viszont nem tagadhatta. (Mert a sátán is képes gyógyítani.) Vallási közösségében mesélni kezdte, hogy a Szűzanya gyógyításra használja a testemet. (Ha valaki olvasott már Mária jelenést, vagy a búcsújáró helyeken a csodás gyógyulásokról, akkor az tudja, hogy ilyen soha nem fordulhatna elő. Nincs szüksége az emberi testre, mert Isten kegyelméből gyógyulnak meg az emberek és nem az ördög művel csodákat, hogy magához kösse az embert.)


Ezen a kezelésen tele volt kérdésekkel:
– Miért én?
Nem tudtam válaszolni neki, de valahol mélyen éreztem, hogy személye-
sen Balasheem állt az asszony mellé, nem pedig valami általános égi erő, aki
mindenki számára elérhető
. (Mert semmi köze Istenhez.) Ezt elmondtam Bettynek, aki így felelt:
– Hát, ha megint eljön, szeretném tudni, miért nem közvetlenül velem
beszél!
Hirtelen éreztem, hogy Balasheem a szobában van. Ezt mondtam:
– Betty, azt hiszem itt van.
Ingerülten felelt:
– Nos, kérdezze meg tőle!
Hallottam a választ:
– Egész életében megpróbáltam elérni Bettyt. És most rendkívül fontos,
hogy higgyen nekem.
(Hát persze, hogy fontos, még egy lelket meg tud szerezni.)Hazamentem. Hónapokig nem beszéltem Bettyvel. Majd egy napon, ami-
kor a parkban sétáltam, szemben találtam magam Balasheem jelenésével.
Azt mondta, hívjam fel Bettyt.
(Már megint követelőzik.) Speciális étrendi utasításokat adott, amelyeket közvetítenem kellett az asszonynak. Az utasítások kilenc vitaminra és ásványi anyagra, a szükséges mennyiségekre és az egyensúlyból kibillent dolgokra vonatkoztak. Egyenesen a telefonhoz mentem, és ezt mondtam:
– Betty, épp az imént láttam Balasheemet a parkban, és azt mondta, hívjam fel Önt.
Elmondtam neki az étrendjavaslatot. Hosszú csend következett. Végül arra
kért, ismételjem meg, amit mondtam. Éppen akkor hívtam, amikor felnyitott
egy borítékot, amelyben egy teljes kivizsgálás laboreredményei voltak. Az ál-
talam mondottak pontosan megegyeztek a laborból kapott eredményekkel,
egészen vészesen alacsony káliumszintje felismeréséig. Ez még a gyógyításnál
is nagyobb szenzáció volt, és ennek hatására Betty elfogadta Balasheemet. Személyes angyalának nevezte, és befogadta hitrendszerébe.
(Hahóóó. Az angyalok nem így működnek és nem adnak étrendi utasítást. Na, itt a megtévesztés foka. A hal ráharapott a horogra. Ezt akarják a démonok. Elfogadtatni magukat és utána már szabad az út. Csak a vak nem veszi észre, hogy itt mi történik. A démon a gyógyulásért cserébe megkapja a nőt. Egyelőre csak a testét, aztán a lelkét is. A nő Isten helyett egy démont imádhat majd. Okos húzás volt.)


– Betty, ne mondjon semmit – és elmondtam neki, hogyan jött Balasheem
a szélvédő elé, és kérte, hogy közöljem vele: „Nem az ön hibája, ami az imént
történt.”
(Akkor kié?) Betty felsikoltott és zokogni kezdett. Valaki megpróbálta elvenni tőle
a telefont, de ő tiltakozott. Majd úgy tűnt, kicsit megnyugodott. Megkérdezte,
mondott-e még valamit. Azt feleltem:
– Még nem, de úton vagyok San Diego felé. Betty, mi történt?
– A fiam épp az imént ölte meg magát. (Egy szomorú végkifejlet)


– Betty, itt van Balasheem.
Jelentős információk derültek ki. A fiú teste olyan rossz állapotban volt az
évek óta tartó kábítószerezéstől, hogy néhány éven belül valószínűleg meg-
halt volna májbetegségben. Testének kémiai sajátosságai egyszerűen nem en-
gedték meg, hogy drogokkal játszadozzon. De azzal, hogy most lépett ki az
életéből, úgy érezte, megakadályozza, hogy baj érje a szeretteit. Felismerte ugyanis, hogy nem tudja megállni, hogy borzalmas dolgokat tegyen a drog megszerzéséért. Az öngyilkosságot választotta, mint kevésbé rettenetes lehetőséget. Ez letaglózott. Nem fogadom el az öngyilkosságot. Annyira ellentétes az ösztöneimmel, hogy nehezen tudtam kibékülni Balasheem szavaival.
(Itt már kedves energiagyógyászunk is gyanút fogott. Persze már késő volt. A démon egy szép mesével traktálta őket és bemesélte, hogy az öngyilkosság a jó megoldás. Persze, neki. Így kapott még egy lelket a pokolban. )
A következő három napban minden nap találkoztam Bettyvel, és Ba-
lasheem minden alkalommal megjelent. Elmagyarázta, hogy az öngyilkossá-
got megelőző év során a jelenései megállíthatatlanok voltak. Ezért intézte úgy,
hogy először „Donna megérintse a vállát”, hogy tudassa jelenlétét Bettyvel. Az
asszony testének meggyógyítása jelentette a kapcsolatteremtés és a bizalom
kialakításának eszközét, majd kibontakozott az elmesélt történet. Balasheem
számára nyilvánvalóvá vált, hogy Betty szíve nem volna képes túlélni fia ön-
gyilkosságát, ezért olyan körülményeket teremtett, amelyek minimalizálták
az elkerülhetetlen öngyilkosság romboló következményeit.
A harmadik kezelés közben Bettynek elállt a lélegzete:
– Látom őt! LÁTLAK!!!
Beszélni kezdett Balasheemmel, és hallotta őt, így többé nem volt szükség
közvetítőre.
Forrás: Donna Eden-Energiagyógyászat (Édesvíz kiadó)Itt a vége fuss el véle. Úgy gondolom elég tanulságos a történet. Az mindenképpen kiderül, hogy semmi sincs ingyen és nem minden az aminek látszik. A sötétség angyalai a megtévesztést és az átverést/hazugságokat a tökélyre fejlesztették. Volt hozzá idejük. Ezen kívül értelmes, akarattal bíró lények. A probléma ott volt, hogy senki nem ellenőrizte le ezt a szellemi vezetőt, pedig van lelkek megkülönböztetése. Valószínűleg nem tudta volna kimondani, hogy dicsőség legyen Jézusnak most és mindörökké.

Tehát soha ne nyisd meg magad semminek sem és ne vegyél részt mágikus szertartáson, amit beangolásnak vagy beavatásnak hívnak. Bármi is a neve, nem azt kapod amire vársz vagy gondolsz. Legyen gyanús, ha számodra ismeretlen mantrákat kell mondani és megidézni dolgokat, vagy szimbólumokat használni. Nem tudhatod mi áll mögötte! Bárki bármit is mond, nem biztos, hogy az úgy is van.

2013. november 23., szombat

Ördögi zaklatás a szenteknél

Arról már sok szó esett, hogy milyen hatásai lehetnek a mágiának és okkultizmusnak. Milyen módon képes zaklatni az embereket és hogyan árthat neki.
Ez egy kissé rendhagyó kitérő, mert nem kapcsolódik a mágiához és az okkultizmushoz. Mégis szót kell róla ejteni. Azért, hogy Isten korábban is megengedte a gonosznak a működését, hogy több kegyelmet tudjon adni ezeknek az embereknek. Ők nem keresték úgy mint azok akik okkultizmussal foglalkoznak. Nem nyitották meg magukat semmi gonosznak, nem idézték meg "angyalukat", hogy segítse őket.
Normál esetben Isten csak annyira engedi meg az ördögnek a működését, amennyire az ember képes azt kezelni és ellen tud állni a kísértéseknek. Soha senkit nem hagy kísérteni erőn felül.

Lássuk akkor a szenteket, akiket ténylegesen zaklatott az ördög. Mert bárki bármit mond nagyon is létezik és erősen munkálkodik Isten művének lerombolásán.

Remete Szent Antal

"Egyszer Szent Antal bizonyos barlangsírban töltötte éjszakáját, mi esztendők során keresztül szokása volt. Ekkor nagy sereg gonosz szellem támadt reá, és marcangolta testét, úgyhogy testvérei halottnak vélték, és hátukon vitték haza cellájába. El is siratta mindenki, ha ki látta, és szentül hitték, hogy halott. És mindenki nyugovóra tért. És ekkor Szent Antal megelevenedett, és meggyógyulván parancsolta tanítványainak, hogy vigyék vissza a barlangsírba. És ahogy ott feküdt fájdalmaiban, áhítatosan imádkozott. Most megint rátámadtak a gonosz szellemek, és mindennemű szörnyeteg állatok alakjában megjelentek előtte. Fogaikkal és szarvaikkal tépdesték, és karmaikkal kegyetlenül marcangolták. És mikor már véresre gyötörték, jött egy ragyogó jelenés, és mind elűzte az ellenségeket. Erre Szent Antal nyomban meggyógyult, és megvilágosodott elméjében, hogy valóban Krisztus járt itt. És így szólt:
     – Édes Uram, Jézus Krisztusom, hol voltál nagy gyötrelmemben, hogy nem segítettél rajtam már az imént?
     Mondá pedig Krisztus:
     – Antal, én itt voltam, és nagy örömöm tellett vitéz viaskodásodban. És elnyered tőlem viaskodásod méltó díját: akarom, hogy nevedet tisztelet övezze széles e világon."

Forrás: http://www.katolikus-honlap.hu/0807/torok2.htm


Vianney Szent János


Viannyey Szent Jánost is rendszeren zaklatta az ördög. Nagy zajt csapott úgy, hogy először azt hitte szegény plébános, hogy valami betörő jár a plébánián. Hívott fegyveres embert, de végül szegény feladta annyira megijedt.

Pio atya

Hívei azt is tartják még, hogy a Sátán ördögi fogásokkal akarta Pio atya szenvedését növelni. Ez úgy történt, hogy megjelent a "világosság angyalaként" vagy megsemmisített vagy megváltoztatott leveleket, amelyeket a lelki vezető kapott és küldött. Ágoston atya ezt megerősítette, amikor ezt mondta:
A Sátán megjelent fiatal lányok képében, akik meztelenül táncoltak teljesen ruha nélkül, a megfeszített Krisztus képében, a szerzetesek fiatal barátjának képében, a lelki atya képében, a provinciális atya képében, X. Piusz pápa képében, az őrangyala képében, Szent Ferenc képében és a Szűzanya képében.
Ma 22 napja, hogy Jézus megengedte az ördögöknek, hogy rajtam töltsék haragjukat. Atyám, az egész testem zúzódott a verések miatt, amelyeket elviseltem ideig az ellenségeinktől. Sűrűn letépték az ingemet, hogy a csupasz bőrömet üthessék.
Gabriele Amorth atya, a Vatikán rangidős ördögűzője azt állította egy interjúban, hogy Pio atya különbséget tudott tenni a Jézus, Mária és a szentek valódi megjelenése és a sátáni illúziók között azáltal, hogy gondosan megfigyelte lelkiállapotát és azokat az érzéseket, amelyeket a jelenések közben elfogták. Pio atya leveleiben az áll, hogy türelmes maradt megpróbáltatásai közepette, mert erősen hitt abban, hogy Jézus, Mária, őrangyala, Szent József és Szent Ferenc végig vele vannak és végig segítik őt. A leveleiből kiderült, hogy Pio atya úgy tett különbséget a gonosz lelkek között, hogy megkérte őket, hogy mondják: Éljen Jézus!. Ezt a gonosz lelkek nem mondták utána.
Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Pietrelcinai_Szent_Pio
Végül egy olyan szentet említek aki talán nem annyira ismert, de "sajátossága", hogy Isten megengedte az ördögnek a tényleges testi megszállást. Egész légiók voltak benne, végül már csak Lucifer volt hátra, de ott Jézus megálljt parancsolt neki.


Miriam Baouardy
 
"1867. július 27-én Mirjamot beöltöztették kármelita noviciának, a Keresztrefeszített Jézusról nevezett Mária nővér néven. Erős démoni támadások ellen kellett küzdenie. Még novícia volt, amikor a Szűzanya előre jelezte neki: Jézus megengedi, hogy a Gonosz megszállja. Csak Mirjam testére fog kiterjedni a hatalma, lelke el lesz rejtve előle. Mirjam még azt is megtudta, melyik nap delén kezdődnek a megszállások. 1868. július 26-án délelőtt kilenc órakor elragadtatásban így szólt: „Harcolnom kell kilenc király és kilenc nemzet ellen, mielőtt eljuthatnék a hegycsúcsra, ahol Jézus áll.” Ugyanaznap délben, amikor a nővérek az Úrangyalát imádkozták, Mirjam arca elborult, testén remegés futott át, és fölkiáltott: „Mit hadartok itt?” Egy nővérre, aki a feszületet csókolta meg éppen, rákiáltott: „Mit csókolod azt a fadarabot, te ostoba?” „Ez Jézus – mondta a nővér – , ez Isten!” És Mirjam eltorzult arccal ordította: „Nincs Isten!” A nővérek pontosan tudták, miről van szó, hiszen Isten előre tudtára adta a kis arab nővérnek. Világosan értették, hogy nem ő az, aki az imádság és Isten ellen lázít, hanem a démon, aki átmenetileg uralomra jutott az Istennek szentelt szűz beszélő szervei fölött. Minden jelenlévő számára tiszta volt a kép: a megszállottság és a bűn nem azonos, és egyik sem tételezi föl a másikat szükségképpen. Mirjam ártatlan áldozat volt, akit Isten – átmenetileg és korlátozottan – kiszolgáltatott a sötétség hatalmának. Az ártatlanok szenvedése, az Istennek adott lélek osztozása a megfeszített Jézus elhagyottságában és kiszolgáltatottságában, lényeges része a megváltás elfogadásának. „Kiegészítem testemben azt, ami hiányzik Krisztus szenvedéseiből, testének, az egyháznak javára” (Kol 1,24).
„Hagyjuk el ezt a rossz házat!” - kiabált Mirjamból a démon. A nővér megindult a klauzúra ajtaja felé. Szembetalálkozva a perjelnővel, így üdvözölte: „Ki ez a vénasszony?” A házban akkor folyt a lelkigyakorlat, s a megszállottat minden tiltakozása ellenére lecipelték az elmélkedésre. A pap tájékoztatva volt a helyzetről. Amikor a démon félbeszakította, nem zavartatta magát, hanem folytatta előadását, végére érve pedig ráparancsolt a tisztátalan lélekre, hogy távozzék. Az tiltakozott, de végül engedelmeskedett. Mirjam felszabadult a démoni elnyomás alól. Olyan volt, mintha mély, nyomasztó álomból ébredne. Előtörtek könnyei.
– Atya – zokogta – , Isten elhagyott engem. Úgy látszik, nem szeretem már Istent, sem a Szűzanyát! Mindenki magamra hagyott, még a nővérek is.
A lelkiatya elmondatta vele a szeretet isteni erényének felindítását, és megnyugtatta, hogy igenis szereti Istent. De a következő pillanatban újból a démoni hang szólalt meg Mirjamból. A pap ismét kiűzte a gonosz hatalmat, de az pillanatokon belül visszatért megint. Újból elkergette, ismételten visszajött. Nem volt képes tartósan eltávolítani. Mirjam pokoljárása folytatódott. Van egy dal:
Aki dudás akar lenni,
pokolra kell annak menni,
ott kell annak megtanulni,
hogyan kell a dudát fújni...
Mirjam a megszállás alatt a mérhetetlen elhagyottság feneketlen sötétségét élte át. Nem volt ez bűn, hanem szenvedés. A megszállottság önmagában nem erkölcsi, hanem fizikai rossz. A megszállás 1868. július 26-án déli 12 órától szeptember 4-én déli 12 óráig, negyven napon át tartott, rövid megszakításokkal. Súlyossága egyre fokozódott. Nem véletlenül jövendölte: „Harcolnom kell kilenc király és kilenc nemzet ellen...” Jusson eszünkbe, hogy egy tiszteletreméltó és közismert (bár nem kötelező és nem is igazolható) teológiai hagyomány az angyalok kilenc karát sorolja föl. Ebből annyi egészen biztos, hogy az angyalok nem egyformák, hanem nagyon különböző szellemi szinten mozognak. Mivel a démonok bukott angyalok, a bukásban is megtartják teremtett természetüket és ezzel az angyali hierarchiában elfoglalt szintjüket. A kilenc nemzet tehát azt jelenti: Isten megengedte, hogy Mirjam megszállásai a démoni hatalmak minden szintjét demonstrálják. A kilenc király az egyes szinteken uralkodó legfőbb démon.
Az első „démon-légió”, amely Mirjamot megszállta, ezt mondta magáról a nővér nyelvével: „Mi még nem is vagyunk annyira gonoszak. Jelentéktelen fecsegők vagyunk. Utánunk sokkal rosszabbak jönnek.” És ez így is volt: egyre vadabb „légiók” gyötörték. Olykor Mirjam fölszabadult a megszállás alól, gyónni és áldozni tudott, de aztán még kegyetlenebb démonrajok jöttek, és az exorcizmus csak pillanatokra használt. Isten szegény kis jegyese a nővérek lelkiismeretes nyilvántartása szerint pontosan száz megszállási rohamot állt ki. 1868. szeptember 4-én, a megszállások negyvenedik napján, a Mirjamot hatalmában tartó démon felkiáltott: „Menjetek arrébb! Lucifer jön. Ha az arab lány mellett maradtok, mindnyájan porrá égtek!” A nővérek és a pap elhúzódtak az ágytól, amelyen a szenvedő Mirjam feküdt. A századik, minden eddiginél rettenetesebb megszállás következett. Eljött a démoni légiók császára, a sötétség fejedelme személyesen. Mirjam keze és arca vörös izzásba ment át, majd teljesen szénfekete lett. Testéből füst szállt föl. Sűrű kénkőszag töltötte be a szobát. A nővér tehetetlenül feküdt, már alig-alig lélegzett.
És akkor egyszercsak sikoltás hasított a levegőbe, amely nem Mirjam torkából jött. Ijesztő volt és olyan erős, mint a mozdony füttye. Még egy, és még egy! Tizenkilenc borzalmas sikolyt számoltak meg a novérek, akik Istenben bízva végigkísérték ifjú társnőjük félelmetes pokoljárását. Valaki, látszott, megriasztotta a sátánt, az sikoltva távozott, és a szenvedő nővér arcán egy pillanatnyi derű suhant át. De aztán tehetetlenül kínlódott tovább, beszélni nem bírt, és egészen elgyöngült."
Forrás: http://www.hagiosz.net/?q=ordongosszentÁtok- és rontáslevétel

A jósok és mágusok honlapján talán ez az egyik leggyakrabban kínált szolgáltatás. Persze ott vannak még a siker- és pénzmágia ami valószínűleg dobogós helyen szerepel.

Nos azt hiszem pontos definíciója talán nincs a rontásnak és az átoknak, de nagyjából egy tőről fakad mindkettő. Az átokkal gyakrabban találkozhatunk, akár a szomszéddal való veszekedé során is.
Sokan vannak azok a szkeptikusok, akik nem hisznek az átokban és rontásban. Csak legyintenek rá, mert úgysem fog rajtuk. Nos, ez talán féligazság. Meg kell különböztetni a csak úgy haragból kimondott átkot és a fekete mágiában használatosat. Azok sajnos működhetnek. Nagyon is. Ebben az esetben a mágus sötét erőket (ördög) hívnak segítségül, hogy a másik embernek valamilyen bajt okozzanak. Általában az egészségi állapot változik meg, de másra is hatással lehet egy rontás vagy átok.

Mágusoknál a rontáslevétel átlagban 10-15E Ft. Szerintem ez sok. Főleg, hogy nem mindegyik tudja megmondani mi a baj. Van aki igen. Természetesen nekem Jézus szavai jutnak eszembe, hogy ördögöt ördöggel nem lehet kiűzni.
Fontos megjegyeznem, hogy azért mert nem jön össze az életed, vagy ér néhány csapás, még nem biztos hogy rontás áldozata vagy.

Utánanéztem, hogy a híres exorcista mit ír könyvében erről a témáról. Itt azt fejtegeti Amorth atya, hogy milyen jelei vannak az ördög általi befolyásnak.

" Amikor az ember rontás áldozata lesz. Ebben az esetben sincsen bűne annak, aki e gonosz befolyás áldozatául esik, fennáll viszont valakinek a közreműködése, vagyis annak a bűne, aki a rontást végzi, vagy esetleg egy mágustól megrendeli. Erről a kérdésről bővebben fogunk szólni még egy külön fejezetben. Itt csak egy meghatározásra szorítkozom: a rontás nem
más, mint bajt okozni egy másik embernek az ördög segítségével. Ennek kivitelezése sokféle lehet: szemmelverés, megkötés, átok... Mondjuk ki rögtön, hogy a legelterjedtebb mód az elátkozás, és hogy ez egyben a leggyakoribb ok, amit az ördöngös vagy ördögtől zaklatott embereknél találunk. Nem is tudom, mit hozhatnak fel mentségükre azok az egyháziak, akik azt állítják, hogy nem hisznek az átkokban. Még kevésbé tudom elgondolni, hogyan védik meg ezek
híveiket, ha ilyen problémájuk támad. Van, aki csodálkozik azon, hogy Isten megengedi ezeket a dolgokat. Isten szabadnak teremtett bennünket és sohasem tagadja meg teremtményeit, még a legperverzebbet sem. Majd egykor összegzi a számlánkat és megadja mindenkinek azt, amit megérdemelt, hiszen mindenkit tettei alapján fog megítélni. Addig használhatjuk a szabadságunkkal a jóra, s ezzel érdemeket szerezhetünk, de használhatjuk rosszra is, és ezért majd bűnhődnünk kell. A többi embernek lehetünk ebben segítségére vagy kárára, sokféle úton-módon: hogy egy kegyetlen példát idézzünk, felbérelhet bárki egy bérgyilkost, hogy megöljön egy embert, és Istennek nem kötelessége ezt meggátolni. Ugyanígy, bárki fizethet egy varázslónak vagy boszorkánymesternek azért, hogy az rontást hozzon egy másik emberre - Isten ekkor sem köteles ezt meggátolni, bár a tények azt mutatják, hogy sokszor megteszi ezt. Például az az ember, aki Isten kegyelmében él, az, aki intenzíven imádkozik, sokkal nagyobb biztonságot élvez, mint az, aki nem gyakorló, sőt a bűn állapotában él.
Hozzá kell még ehhez fűznünk egy olyan területre való utalást, amelyet szintén később elemzünk részletesebben. Az átkok és más rontások területén csalók sokasága gazdagodik meg. A valódi esetek elenyésző számban fordulnak elő azokhoz a csalásokhoz képest, amelyek uralják a terepet. Igen egyszerű ezzel kapcsolatban bárkit becsapni, hiszen a kevésbé pallérozott elmék a szuggesztiók és álbölcsességek áldozatául esnek. Nem csak az ördögűzőnek kell tehát résen
lennie, hanem valamennyi jóérzésű embernek is."Másik helyen a komplett történetet mesél el egy családról, akiknek az üzleti nem működött.

"Az egész családon ülő átkok szörnyű esetei közül is felidézek egyet. Az apa ügyes kereskedő volt, ám egyszercsak azon vette magát észre, hogy senki sem rendel tőle árut teljesen érthetetlen módon. Raktárai dugig voltak termékekkel, de egyetlen ügyfele sem jelentkezett.
Amikor mégis sikerült eladni egy bizonyos mennyiséget valakinek, az áruért küldött kamion az úton többször elromlott és nem ért célba, ezért felmondták ezt a szerződést is. Amikor egy újabb üzletet sikerült nagy nehezen nyélbe ütnie s megjött a szállító kamion, a raktár ajtaját nem lehetett sehogyan sem felnyitni és ezért ekkor sem lett semmi az eladásból. Ugyanebben az időszakban az egyik lányát elhagyta a férje, a másikat pedig esküvője előestéjén hagyta faképnél
a vőlegénye, amikor már feldíszítve állt a ház. Mint ezekben az esetekben általában, itt is egészségi panaszok és különös neszek kísérték e jelenségeket. Azt sem tudta szegény ember, mihez kezdjen. Amellett, hogy szokás szerint elláttam tanácsokkal az imaéletre, a szentségek vételére és a következetes keresztény életre vonatkozóan, elkezdtem a családtagokat sorban megáldani. Azután ördögöt űztem és szentmisét mondtam a lakásukban és az apa munkahelyén.
Egy év után nyilvánvaló javulás állt be, és bár kissé lanyhult a család, mégis kitartottak tanácsaim mellett. Igazán kemény próbáit jelentik ezek az alkalmak a hitnek és a kitartásnak!"


Itt pedig az exorcizmus során kiadott tárgyakról esik szó, ami összefüggésben van az átokkal is.

"Gyakran fordult velem elő, hogy olyan személyeket kellett megáldanom, akiket az átok valaminek a megevése vagy megivása révén sújtott. Ezt könnyű felfedezni, részben amiatt a jellegzetes gyomorfájdalom miatt, amelyről már szóltunk, részben abból a tényből, hogy ezek a személyek különös módon böfögnek vagy csuklanak, különösképpen vallásos cselekmények kapcsán: ha templomba mennek, ha imádkoznak és főképpen ördögűzési szertartás közben. Ezekben az esetekben a szervezetnek ahhoz, hogy megszabaduljon, ki kell vetnie magából azt az ördögi dolgot, ami benne megbújik. Az exorcizált olaj sokat segíthet, hogy e tisztátalan elemeket külön válasszuk és eltávolítsuk a testből. A szenteltvíz megivása is hozzásegíthet ehhez. Itt egy kicsit alkalmas talán belemennünk a részletekbe is, bár azok, akik ezekben a dolgokban járatlanok és még nem láttak ilyesmit, nehezen fogják elhinni ezeket a dolgokat. Mi az, amit eltávolítunk a szervezetből? Olykor sűrű és habos nyál, máskor fehér és darabos pép. Van úgy, hogy a legkülönfélébb tárgyak kerülnek ilyenkor elő: szögek, üvegcserepek, apró fafigurák, összecsomózott cérnaszálak, összetekert vashuzalok, különféle színű gyapotszálak, vérrögök... Ezek a dolgok többnyire természetes úton távoznak, de van, hogy hányás útján."


Forrás: Gabriele Amorth: Egy ördögűző tapasztalatai

Még megnéztem mit ír Kovács Gábor atya honlapján erről a témáról. Említi több helyen a mágiát és részben kapcsolódik a rontáshoz és átokhoz. Ez a rész a blog több bejegyzésében is megállná a helyét. Mégis ide rakom.

"A hívő elutasítja a mágiát, de nem ugyanabból az okból, mint a racionalista. A varázslás lehet puszta fikció vagy jövedelmező csalás, ám az a lehetőség sincs kizárva, hogy a mögötte rejlő „okkult apriori” tényleges szellemi hatalmat képvisel. Csakhogy ez nem lehet Isten, sem az ő szent angyalai: ők ugyanis nem manipulálhatók. Aki hitben átadta magát Istennek, azt kíséri az ő angyalainak segítsége, ennek alapja azonban sohasem valamilyen manipulációs technika, hanem az Istenre való ráhagyatkozás, az alázatos bizalom, a feltétel nélküli meghódolás, az imádás attitüdje. A mágus, beavatva a kellő technikába, manipulálni akar, és így kívül helyezi magát az imádás körén. Uralkodni próbál, ebben pedig nem a szent angyalok segítik, hanem a szentségtelen angyalok. „Azon a napon, amelyen arról a fáról esztek, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten” (vö. Ter 3,5) – ez a valóság mágikus megközelítésének ősmodellje. A Kígyó hazugságával ellentétben ettől senki sem lesz olyan, mint az Isten. Elérhet átmeneti sikereket (itt különbözik a keresztény felfogás a racionalistától), de nem isteni erővel (mert az manipulatív úton mozgásba nem hozható), hanem kizárólag a Kígyó erejével. Akár fehér (segítő), akár fekete (ártó) mágiát űz valaki, amennyiben mágiája tényleg működik, a sátán és a démonok segítségével működik. Ezt a segítséget pedig drágán fizeti meg a varázslatot gyakorló, mert végül nem ő fog manipulálni, ellenkezőleg, szánalmasan kiszolgáltatja magát a démoni manipulációnak. Olyan lesz, mint a sátán: sötét és reménytelen. A mágia csapda. Nem csoda, hogy a kereszténység egyértelműen elvet minden varázslást, okkultizmust. Alapvető szövegek ebben a kérdésben: az Ószövetségben MTörv 18,9-12, az Újszövetségben Csel 19,18-19, a Katekizmusban KEK 2111. 2115-2117. Lásd saját mágia-ellenes írásaimat is: Gyilkos istenek, Sai Baba és a negyven rabló, «Varázslót ne hagyj életben», Rézkígyó-tenyészet, Kerub. "
Forrás:  http://hagiosz.net/?q=magusmesek

Egy a lényeg. Az átok és rontás mint olyan létezik. Létezik az a fajtája, amit képzett mágus (vagy lehet akár laikus is megfelelő leírás birtokában) hajt végre. Valóban lehet vele nagy károkat okozni másoknak. Akár hisz benne valaki akár nem. Persze tudni kell, hogy Isten -valószínűleg- nem minden esetben engedi meg ezt a fajta gonosszal való károkozást. Sokkal jobban védett (vagy teljesen) aki rendszeresen él Isten eszközeivel, mint a szentáldozás, gyónás, rendszeres imaélet, stb. Egyszóval aki Isten szeretetét és támogatását élvezi.

Ami még fontos lehet és említik a fenti atyák. A rontást/átkot kieszközlő személy sem mentesül a gonosz hatása alól. Ezen kívül valószínűleg Isten méltó büntetését nyeri el. Talán nem életében, de utána biztosan.

2013. november 18., hétfő

Az ezotéria és okkultizmus vonzásában

Ebben a bejegyzésben egy kicsit próbálok választ találni arra, hogy ma miért lehet vonzó az ezotéria és az okkultizmus. Miért van az, hogy emberek tömegei fordulnak a New Age és az ezotéria felé. Az világosan látszik, hogy -hazánkban- a rendszerváltás óta kivirágzott ez a fajta irányzat és gondolkodás. Se szeri se száma a boszorkányoknak, jósoknak és mágusoknak. Az internet tele van ilyen emberek magán honlapjaikkal ahol szinte mindenkinek megoldást kínálnak szinte mindenfajta problémára.Nem csak a testi bajokat képesek orvosolni, de a lelkieket is. Átkot vesznek le, szerelmi kötést alkalmaznak, szerencse mágiát használnak, reikiznek és pszi sebészkednek, stb. A lista elég hosszú, nem írnék le mindent.

Úgy gondolom ketté kell és lehet választani az ezotéria felé forduló embereket. Vannak akik csak a szolgáltatásokat veszik igénybe, míg mások szolgáltatást nyújtanak.
Több honlapon is olvastam, hogy valamilyen nagy tragédia vagy probléma jött az életében és keresett rá valamilyen megoldást. Ekkor kezdett bele a mindenféle "alternatív gyógyászatba". Mások beavatás után "különleges képességet" kaptak, amivel tudnak jósolni vagy mágiát alkalmazni.
Egyre többen vannak olyanok, akik ebből szeretnének megélni. Valószínűleg több-kevesebb sikerrel ez megy is. Már ha az árakból indulok ki, akkor nem is rossz. Még adózás után sem. Fizető képes kereslet meg mindig van. Mert az ember kíváncsi természet és soha nem árt egy kis pénz vagy siker mágia. A lottó ötöst nehezebb megszerezni, de néhány ezresért kapunk mágiát bőven. 

Egy valami biztos, amennyiben valaki elindul az ezotéria felé, akkor az olyan mint egy jó kis csúszda. Lefelé könnyű menni, vissza annál kevésbé. A legtöbben csak kicsiben kezdik. Saját részre keresnek megoldást. Ha már bejön a kártya, akkor mehetünk tovább is. Ha már tetszik a reiki, akkor miért ne lennék belőle mester szinten és miért nem próbálnék ki más "alternatív gyógyászati" formát is. És a sornak szinte soha nincs vége. Azon a bizonyos lejtőn meg egyre távolabb kerülünk Istentől (már ha egyáltalán közel voltunk hozzá) és egyre közelebb kerülünk a megkötözöttség felé.

Kíváncsi voltam arra, hogy más hogyan vélekedik az ezotéria miértjéről, ezért megnéztem egy releváns cikket. 

"Hol találkozhatunk az ezotériával a hétköznapi életben?

Az ezoterikus szemlélet ma gyakorlatilag a társadalmi élet minden területén megjelenik. Az ezoterikus gondolkodás alapvető állításai – különféle eljárásokon, fogalmakon, jelképeken, illetve a különböző vallások összemosása révén – gyorsan terjednek. Jelen vannak a gyógyászatban, a nevelésben, az életformák, a párkapcsolatok, a cégvezetés stb. terén. E felfogásba illeszkedik a fengsui, a Bach-virágterápia, a reiki, a csikung, a taicsi, az asztrológia, a homeopátia, az alternatív gyógyászat, a reiki, az ingázás, a kineziológia, a drágakő-terápia, a jóga, a prána gyógyítás stb. "


"Miért terjednek keresztények között is ezoterikus nézetek?

Az ezoterikus világnézetet ritkán tanítják nyíltan. Elsősorban közvetve, különféle hétköznapi tevékenységeken és elgondolásokon keresztül hintik szét, s csak később derül ki, milyen felfogáson alapszik egy-egy eljárás. Akkora az ilyen jellegű kínálat manapság, hogy a társadalomban kialakult egy általános légkör, amely sokakat magával ragad anélkül, hogy tudnák. Az ezoterikus eszmék tehát észrevétlenül terjednek, és ma már sokakra erőteljesen hatnak. Sokan úgy 
 tesznek magukévá ezoterikus nézeteket, hogy nem is sejtik, honnan erednek."
Forrás: http://www.magyarkurir.hu/hirek/ezoteria-kereszteny-szemmel

Ezt nem másolnám be, mert hosszú. Csak a linket adom meg. 
http://www.magyarkurir.hu/hirek/kovacs-gabor-magia-es-hit 

"Napjainkban figyelembe kell azonban venni új tényezőket is, amelyek azóta jelentkeztek a világban, hogy Tonquédec leírta a fenti sorokat.
Ezeknek a tényezőknek az alapján gondolom és tapasztalom közvetlen úton, hogy az ördög által háborgatott emberek száma hatalmasan megnőtt.
Az első ilyen tényező a nyugati fogyasztói társadalom jelenlegi állapota, ahol az életről alkotott anyagelvű és hedonista felfogásból kifolyólag a legtöbben elvesztették a hitüket. Úgy hiszem, ennek felelőssége – főként Olaszországban - a kommunizmusra és a szocializmusra
hárul, amely ideológiák marxi tanaikkal ezekben az években uralták a kultúra, a nevelés és a művészet világát. Egyes számítások szerint Rómában a vasárnapi misét a lakosoknak mintegy 12 százaléka látogatja. Matematikai igazság: ahol visszaszorul a vallásosság, ott előretör a babona.
Ezért terjed tehát, különösen a fiatalok körében a spiritizmus, a mágia és az okkultizmus gyakorlata. Vegyük meg ehhez hozzá a jóga, a zen, a transzcendens meditációk iránti érdeklődést, amelyek mind a lélekvándorláson, az emberi személyiségnek az istenségbe való beleolvadásán alapszanak, vagyis olyan tanokon, amelyek keresztény szempontból elfogadhatatlanok. Már nem kell Indiába menni ahhoz, hogy valaki egy guru tanítványa lehessen, bárki talál a környezetében is. Gyakorta ezeknek a látszatra ártalmatlan módszereknek a segítségével jutnak el emberek a hallucinación át a teljes skizofreniáig. Gombamódra szaporodnak a különféle szekták is, és néhányuk kifejezetten sátánista jellegű.
A mágiát és a spiritizmust több televíziós csatorna tanítja, az újságárusoknál is hozzá lehet jutni az erről szóló könyvekhez és a mágiához szükséges segédanyagokat postán házhoz küldik.
Több olyan újság és műsor létezik, ahol a szexhez és az erőszakhoz nemegyszer sátáni gonoszság társul. Tömeges termékké vált az a fajta zene, amely a hallgatóságot teljesen zaklatott állapotba hozza. Itt különösképpen a sátáni rockra gondolok. Piero Mantero atya Satana e lo stratagemma
della coda (A sátán farkcsapása, Segno, Udine, 1988) című könyvében elemzi ezt a jelenséget. Amikor meghívtak, hogy középiskolákban beszéljek, pontosan kitapintható volt a számomra, mekkora hatással vannak a fiatalokra a sátánnak ezek az eszközei. Szinte hihetetlen, mennyire elterjedtek a középiskolák szintjén a spiritizmus és mágia különböző praktikái. Ez a baj már szinte mindenütt jelen van, még a legapróbb településen is."


Forrás: Gabriele Amorth-Egy ördögűző tapasztalatai

A mágia, okkultizmus és ezotéria korunk rákfenéje és a gonosz nagy is jó játékszere. Rengeteg embert képes vele becsapni, mert olyan dolgokat kínál, amire vevők az emberek. Ki ne szeretne több tudást vagy hatalmat, sokkal jobb képességeket vagy gyógyító hatalmat. Mindezt tálcán megkapjuk.

Tudni kell rendet vágni és az értékeket követni. Már ha lehet. Már pedig lehet. Jézus és tanítása kétezer éve rendelkezésünkre áll. Mindenkit meghív magához, aki a végtelen szeretet. Sokkal többet kínál, mint a földi boldogság mulandósága. Ne dőlj be az ezotéria és az okkultizmus csáberejének, ne dőlj be a New Age praktikáinak. Válaszd az egyetlen igaz Istent! Válaszd a Szentlélek adományait és kegyelmeit!
Az olcsó és gyors megoldások csak rövid távon boldogítanak, aztán már nem tudsz szabadulni tőlük. Vagy csak nagyon nehezen.

2013. november 17., vasárnap

Cikkek a sátánról és a démonokról, a gonoszról

Ezeket azért kerestem ki, hogy legyen valami alapja a blognak és annak is, hogy tudjuk nem érdemes a tűzzel játszani. A gonosz sokféle módon árthat az embernek és minden létező lehetőséget kihasznál amit csak tud. Persze a fő célja Isten munkájának lerombolása és minél több lélek magával vitele a pokolba.
Ehhez jó alapot nyújt az ezotéria és az okkultizmus, hiszen elfordít Istentől és sok esetben a sötét erők tudását kapja meg vele az ember. Még ha nem is így gondolja aki ezzel foglalkozik. Hiszen rózsaszín mázba van beburkolva és fő az emberek segítése vagy tudásvágyának kielégítése.

Nézzük a cikkeket:

A már sokat idézett Gabriele Amorth atya rövid interjúja.
http://www.magyarkurir.hu/hirek/romai-exorcista-szerint-boldog-ii-janos-pal-eroteljes-koezbenjaro?quicktabs_1=1

http://www.magyarkurir.hu/it/node/16024

http://www.magyarkurir.hu/it/node/39345

http://www.magyarkurir.hu/node/34052

http://www.magyarkurir.hu/de/node/15440

http://www.magyarkurir.hu/en/node/9144


2013. november 16., szombat

Mágikus amulettek és talizmánok

Már volt egy hasonló témájú bejegyzés, de ebből soha nem elég.
Se szeri se száma azoknak a mágus és egyéb ezoterikus oldalaknak, ahol különböző mágikus tárgyakat és amuletteket lehet kapni. Hozzá kell tennem ezek nem éppen olcsó mulatságok. Főleg, ha az adott mágus ezt "megáldotta", felruházta valamilyen mágikus erővel. Ez lehet pénz vagy sikermágia és egyéb más is.

A nem éppen olcsó mulatság súlyos ezresekben értendő. Láttam szerencsehozó pénzt 3000-ért, hasonló szerencsét bevonzó képet 9000-ért. Ez nem kevés. Persze van a tömeg kínai szerencsepénz százasokért, de azon nincs rajta a mágus áldása.
Szerintem ezeknél a tárgyaknál ketté kell választani az embereket, vannak akik abszolút semmi ilyesmiben nem hisznek és van a másik oldal, aki meg vakon megbízik az amulettekben. Felteheti valaki a kérdést, hogy miért ennyire drágák. Maga az anyagköltség nem indokolja, hiszen nem nemesfémből készülnek, bár valószínűleg olyat is lehet kapni. Az árat az alkalmazott mágia szabhatja meg ami vagy működik vagy nem. Hinni kell benne. Ha valaki túl olcsón adná, akkor nem kellene senkinek sem és nem is hinnének benne. Egyszerű közgazdaságtan. Aminek magas az ára, arról azt gondoljuk sokkal jobb a minősége és többet és ér nekünk.
Vegyünk egy egyszerű pólót. Kínában készítik, jó minőségű pamut, de nincs rajta semmi. Az ára 1500 Ft. Ugyanerre a pólóra rányomva egy nagy világmárka logóját az ár már sokszorosa lesz. Ugyanaz a póló. A talizmán is "üresen" kevesebbet ér, mint mikor mágia van rajta.

Ami a legmegdöbbentőbb volt számomra, hogy az egyik magyar szekta webshopjában olyan amulettet is lehet kapni, ami -kapaszkodjon meg mindenki- csak magyar embert véd. Azt hiszem no comment. 

Véleményem szerint a webshopokban és a mágusoknál kapható amulettek és talizmánok nagy része "nem működik" csak az emberi hiszékenységre építenek és busásan megélnek belőle. Azonban vannak olyanok is amik valamilyen hatással bírnak. Véleményem szerint nem éppen jóval.
Megint idéznék Amorth atya könyvéből, mert jó dolgokat ír a mágikus tárgyakról.

"...Ez azzal is megtörténhet, aki megbízást ad a mágusnak, ha teljesítette az „áldozatot”, vagyis pénzt fizetett, (még ha keveset is), átadta neki a kért dolgokat, és betartotta azokat a szabályokat, amelyeket parancsoltak neki: hét templomot megkerülni, meghatározott módon gyertyát gyújtani, porokat szerteszórni, tárgyakat viselni vagy másra ráakasztani, stb. Ilyen módon az illető személy többé-kevésbé súlyos formában kapcsolatot létesít az ördöggel, s ez
rossz következményekkel jár teste és lelke szempontjából egyaránt. Többször jöttek hozzám segítségért édesanyák, akik gyermekeikkel azelőtt mágushoz fordultak és ebből kifolyólag bizonyos dolgokat viseltettek a kicsikkel, ami a hozzá nem értők számára semmiségnek tűnhetett, de gonosz hatásukból kiderült, hogy valódi átokszerek voltak. Ha az ember átmerészkedik az
ellenség táborába, a fogságába esik, még akkor is, ha valakit a „jószándék” vezérel és csak Isten hatalmas keze szabadíthatja meg az ilyen embert a kötelékektől. Az úgynevezett magasrendű mágia megszentelésekre, áldásokra, lefokozásokra, kiátkozásokra, átkokra osztható. Ezáltal a tárgyakat és személyeket „szent szimbólumokká” alakítják (természetesen a sátán szempontjából szentekké). A mágikus anyagot az asztrológia által megadott pillanatokban „átmágnesezik”. Minden mágus hord magánál, vagy készít mások
számára „pentákulumot” (a görög pantaklea összetételből); ezek általában olyan érmék, amelyeknek a szimbólumai „energiakatalizátorként” működnek. A mágusok szerint ezeknek különleges túlvilági erejük van. Ettől különböznek a talizmánok, amelyek annak a személynek a jellemzőit hordozzák, akit védelmezni hivatottak. A szegény ügyfelek részéről a talizmánok irányában a legmagasabb a kereslet, ha úgy érzik, üldözi őket a balsors, az értetlenség, a szeretetlenség, a szegénység. Még örülnek is, ha kifizethetik az olykor igen magas összegeket ezért a szerencsehozó tárgyért, amelytől azt remélik, hogy megszabadítja majd őket minden bajuktól. Pedig olyan negatív töltést vesznek ezzel magukra, amely nemcsak őket károsítja, hanem veszélyt jelent családjuk tagjai számára is. Ezeknek a tárgyaknak az elkészítéséhez, csakúgy mint a mágia egyéb műveleteinek elvégzéséhez is, széles körben alkalmazzák a tömjént. Ez a tömjén, amit a sátánnak ajánlanak fel, nyilvánvaló ellentétben áll azzal a tömjénnel, amit a liturgia keretében Istennek ajánlunk fel."

Forrás: Don Gabriele Amorth-Egy ördögűző tapasztalataiA fenti szövegből egy a lényeg. Nem árt vigyázni a mágusok által árult tárgyakkal, amulettekkel. Pont az ellenkező hatást érhetik el, mint amire árulják. Persze valószínűleg nagyon kevesen fognak ok-okozati összefüggést találni a megvett amulett és az utána bekövetkező szerencsétlenségek között. És gondoljuk végig. Ez még jól is jöhet a mágusnak, hiszen ha bajod van, akkor máris megkeresed segítsen rajtad. Persze ez már összeesküvés elmélet.

Ha már valaki mindenképpen hordani akar valamit a nyakában, akkor ne a mágusok talizmánjait viselje. Bármilyen helyzetben vagy keresd Istent. Ez legyen azt első. Ezen kívül a hit erősítéséért és égi támogatásért viselhetsz különböző érmeket ami NEM amulettek. Hittel való viselésükkel a hozzá tartozó szent vagy a Szűzanya közbenjárását vagy kegyelmeit kaphatod meg.
Kettőt emelnék ki az érmék közül. Az egyik a Szent Benedek érem: http://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Benedek-med%C3%A1l
a másik a csodásérem vagy Szűzanya érem: http://hu.wikipedia.org/wiki/Csod%C3%A1s_%C3%A9rem
Imádkozz a Szűzanyához vagy Szent Benedekhez, esetleg más szenthez, hogy járjanak közbe érted. Hidd el ez működik.

2013. november 15., péntek

Exorcizmus, házszentelés és egyéb megtévesztő szolgáltatások

Ezotériával és mágiával foglalkozó honlapok valamelyikén olvastam, hogy papi szolgáltatásokat is nyújtanak. Ebben van exorcizmus, utolsó kenet (ami helyesen betegek kenete, hiszen nem csak haldokló kérheti vagy kaphatja), házszentelés, stb.

Kezdjük talán az exorcizmussal. A hirdetésben azt ígérik, hogy mindenfajta helyet megtisztítanak az ördögtől és magából az emberből is kiűznek mindenféle ördögöt.
Nos, a katolikus egyházban ördögűzést csak püspöki engedéllyel lehet végezni. Nem tudom a többi történelmi egyháznál mi a helyzet. Az ördögűzést csak ebben jártas, megfelelő előkészülettel rendelkező pap végezheti. Istentől kapott kegyelemmel valóban képes lehet kiűzni a megszállót az emberből. Persze ez sem mindig sikerül. A Biblia több helyen is említ ilyen tevékenységet, melyet Jézus és az apostolok végeztek.

"Az ördögűzés.23A zsinagógájukban volt egy tisztátalan lélektől megszállt ember. Ez rögtön ilyeneket kiabált: 24„Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus! A vesztünkre jöttél? Tudom, ki vagy: Az Isten Szentje.” 25Jézus ráparancsolt, így szólva: „Hallgass és menj ki belőle!” 26A tisztátalan lélek erre össze-vissza rángatta az embert, aztán nagy kiabálás közepette kiment belőle. 27Mindnyájan elcsodálkoztak. „Ki ez? – kérdezgették vitatkozva egymástól. Tanítása egészen új, s akkora a hatalma, hogy még a tisztátalan lelkeknek is tud parancsolni, s azok engedelmeskednek is neki.” 28Hamarosan elterjedt a híre Galilea egész vidékén."
MK 1.23-28

"Az ördögtől megszállott.26A gerazaiak vidékére eveztek, amely Galileával átellenben fekszik. 27Ahogy a partra lépett, a város felől egy ördögöktől megszállt ember tartott feléje. Már régóta nem hordott ruhát, nem lakott házban, inkább a sírboltokban tanyázott. 28Amikor meglátta Jézust, a földre vetette magát, s ilyeneket kiabált: „Mi bajod van velem, Jézus, a magasságbeli Istennek a Fia? Könyörgök, ne bánts!” 29Megparancsolta ugyanis a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki az emberből, mert már régóta hatalmában tartotta. Láncra verték és megkötözték, de széttépte a köteléket. Az ördög kikergette a pusztába. 30Jézus megkérdezte tőle: „Mi a neved?” – „Légió” – válaszolta, mert sok ördög tartotta megszállva. 31Arra kérték, hogy ne küldje őket a mélységbe. 32A hegyoldalban ott turkált egy nagy sertéskonda. Megkérték, engedje meg, hogy a sertésekbe mehessenek. Megengedte nekik. 33Az ördögök erre kijöttek az emberből, és megszállták a sertéseket. Erre a konda vadul nekirohant a lejtőnek, le a tóba, és odaveszett. 34Amikor a kanászok látták, mi történt, elfutottak és hírül vitték a városba és a tanyákra. 35Az emberek mentek, hogy ők is lássák, ami történt. Jézushoz érve ott találták az embert, akiből az ördögök kimentek: a lábánál ült, felöltözve, ép ésszel, és megijedtek. 36A szemtanúk elbeszélték, hogyan gyógyult meg az ördögtől megszállott. Erre elfogta őket a félelem. 37Geraza vidékének lakossága ezért arra kérte, hogy menjen el, annyira féltek. Bárkába szállt hát, hogy visszatérjen. 38Az ember, akiből kimentek az ördögök, kérte, hogy vele mehessen. De elküldte: 39„Térj vissza otthonodba és beszéld el, milyen nagy jót tett veled az Isten!” Erre az bejárta az egész várost, és elhíresztelte, milyen nagy jót tett vele Jézus.
LK 8. 26-39

A vak és a néma ördöngös.22Ekkor egy ördögtől megszállt, vak és néma embert vittek hozzá. Meggyógyította, úgyhogy beszélt és látott. 23A nép ámulva kérdezgette: „Csak nem ő a Dávid fia?” 24Ennek hallatára a farizeusok így nyilatkoztak: „Beelzebulnak, az ördögök fejedelmének nevében űzi ki az ördögöket.” 25Jézus belelátott gondolataikba és így szólt hozzájuk: „Minden önmagával meghasonlott ország elnéptelenedik, minden önmagával meghasonlott város vagy ház elpusztul. 26Ha a sátánt sátán űzi ki, meghasonlik magával. Hogyan állhat fenn akkor az országa? 27Ha én Beelzebul segítségével űzöm ki az ördögöket, a fiaitok kinek a segítségével űzik ki? Így ők lesznek bíráitok. 28De ha én Isten Lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor már elérkezett hozzátok az Isten országa. 29Hogy törhet be valaki az erős ember házába, s hogy rabolhatja el vagyonát, hacsak előbb meg nem kötözi? Akkor kifoszthatja házát. 30Aki nincs velem, az ellenem van, aki nem gyűjt velem, az szétszór. 31Ezért mondom nektek: minden bűnre és káromlásra elnyerik az emberek a bocsánatot, de a Lélek káromlása nem nyer bocsánatot. 32Ha valaki az Emberfia ellen beszél, bocsánatot nyer, de ha a Szentlélek ellen beszél, nem nyer bocsánatot sem ezen, sem a másvilágon. 33ok rossznak, hisz gyümölcséről lehet a fát felismerni. 34Viperák fajzata! Hogy beszélhetnétek jót, mikor gonoszak vagytok? A száj ugyanis a szív bőségéből szól. 35A jó ember jó kincséből jót hoz elő, a rossz ember rossz kincséből rosszat hoz elő. 36Mondom nektek: az emberek az ítélet napján minden fölösleges szóról számot adnak, amit kiejtenek a szájukon. 37Szavaid alapján igazulsz meg, és szavaid alapján vonsz magadra ítéletet.”
MT 12.22-37

A holdkóros meggyógyítása.14Amikor visszaértek a néphez, odalépett hozzá egy ember, térdre hullott előtte, 15s kérte: „Uram, könyörülj fiamon! Holdkóros szegény és sokat szenved. Hol tűzbe esik, hol meg vízbe. 16Elhoztam tanítványaidhoz, de ők nem tudták meggyógyítani.” 17Jézus így válaszolt: „Hitetlen és romlott nemzedék! Meddig kell még veletek maradnom? Meddig tűrjelek benneteket? Hozzátok ide!” 18Jézus ráparancsolt, s az ördög kiment belőle. A gyerek azonnal meggyógyult. 19Amikor egyedül volt, odamentek Jézushoz a tanítványok és megkérdezték: „Mi miért nem tudtuk kiűzni?” 20Ezt felelte: „Mert gyenge a hitetek. Bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a hegynek itt: Menj innét oda! – odamegy, s nem lesz nektek semmi sem lehetetlen. 21Mindamellett ezt a fajtát nem lehet másképp kiűzni, csak imádsággal és böjttel.” 
MT 17. 14-21

"...Az ordít és rángatódzik, miközben odavonszolják.
-- Látod? Te őrültnek nevezed. Azt mondod, egyetlen orvos se tudta meggyógyítani. Ez igaz. Egyetlen orvos sem, mert ő nem őrült. Hanem egy alvilági lény -- így mondom, miattad, aki pogány vagy -- hatolt belé. -- De nincs benne jós-szellem. Sőt csak tévedéseket mond. -- Mi ezt ,,ördög''-nek nevezzük, nem jósnak. Van köztük, amelyik beszél, van, amelyik néma. Van, amelyik igazságba merített érvekkel vezet félre. Van, amelyik csak értelmi rendellenességet okoz. A kettő közül az első a teljesebb és veszélyesebb. Testvérednél a második eset áll fenn. De most majd kimegy belőle.
 -- Hogyan?
-- Ő maga mondja meg neked. -- Jézus ráparancsol: -- Hagyd el ezt az embert! Menj vissza mélységedbe! -- Megyek. Veled szemben túl gyenge az én erőm. Kiűzöl, és betömöd a számat. Miért győzöl le mindig minket?...
 -- A szellem beszélt az ember szája által, aki utána összerogyott, mint akit elhagyott az ereje."
Forrás: Valtorta Mária-Jézus és a pogányok

Az utolsó evangéliumi részben vastaggal kiszedve olvasható, hogy volt olyan ördög amivel az apostolok sem bírtak. Mert ilyen is van. Csak Jézusnak mint Istennek engedelmeskedett.

Amorth atya könyvében nagyon részletesen megtalálunk mindent az ördög jellemzőiről és az ördögűzésről. Kifejti, hogy nem minden ember megszállott, aki annak néz ki. Illetve bizonyos betegsége is járhatnak démoni hatással.
Az ördög általában szeret rejtőzködni és nem igazán mutogatja magát. A VALÓDI exorcizmus hatására azonban "elő kell jönnie" és esetleg "megszólalnia". A lényeg, hogy nagy gyakorlat kell hozzá és Isten ereje.
Bár Amorth atyának nagy gyakorlata ebben, még neki sem sikerült minden teljesen. Volt, hogy nem vagy csak részben sikerült. Ezt csak Isten tudja miért van így. 

Hirdetni lehet persze mindent és hiszékeny emberek meg bedőlnek neki. Aztán fizetnek mint a katonatiszt. Ha van baj, ha nincs. Jézusnak igaza van, a sátán a sátánt nem fogja kiűzni. Ebből arra következtetek, hogy aki nem kap VALÓDI hatalmat Istentől erre, az NEM fog tudni ördögöt űzni. Persze mindenki azt gondol amit akar és hihet mindenkinek aki hirdeti magát. De! A mágia és a szentelmények nem férnek össze egymással.

Olvasd el ezt a rövid cikket: http://www.magyarkurir.hu/hirek/satan-gyuloli-csaladot-egy-amerikai-exorcista-tapasztalatai

Lássuk a házszentelést.

A katolikus egyház lexikonában ezt találtam:
"házszentelés, házáldás (lat. benedictio domorum): lakóház, lakás megáldása. - 1. Vízkereszt (jan. 6.) napján, ill. hetében a pap →szenteltvízzel meghinti a lakásokat, házakat. Az ajtó szemöldökfájára (szentelt) krétával fölírja az évszámot és a népi értelmezés szerint a →Háromkirályok nevének (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) kezdőbetűit: 19 + G + M + B + 98. Más értelmezés szerint a 3 betű a lat. áldásformula kezdőbetűi: Christus Mansionem Benedicat ('Krisztus áldja meg e házat'). Végeznek ugyanilyen módon ~t a lakás fölújítása v. a ház fölépülése után is. - A népi hagyomány a ~nek gonoszűző jelleget tulajdonít. Régebben a ~ egyúttal a hívők lajstromba szedésének napja, s a pap és kántor javára fizető nap is volt. Néhol legutoljára a községházát sztelték föl, ahol az elöljáróság jelenlétében a bíró a papnak a tp. céljaira pénzalamizsnát adott át. Egyes helyeken a tp-ban aznap szentelt vízzel maguk a háziak szentelik meg házukat: szobájukat és az istállókat, ólakat is. - 2. Húsvéti ~ egykori szokásáról a Rituale Strigoniense (1909) és a Rituale Agriense azonos ~i szövegei (benedictio domorum in sabbato sancto paschae) tanúskodnak. A pap karingben és fehér stólában a →keresztkútból a szentolaj belevegyítése előtt merített vízzel indult a lakóházak megszentelésére. - E ~ emlékezetét több helyen őrzi a hívő nép, s főleg a székelységben társult sok szokással: Csíkménaságon a pap a tp. udvarára csöbrökben odakészített vizet megszenteli, mindenki hazavisz belőle, s otthon a pimpóval, vagyis a virágvasárnapi szentelt barkával a családbeliek hintik meg a házat, a jószágot, udvart, gazd. épületeket. Zagyvarékason keresztalakban a kútba is öntenek belőle. Ki mit tud, azt mondja hozzája: Őrizzen meg a jó Isten minden szerencsétlenségtől. Vagy: Négy evangélista álljon a négy sarkára, hogy a gonosz sátán meg ne kísérthesse. **-B.G.
Forrás: http://lexikon.katolikus.hu/H/h%C3%A1zszentel%C3%A9s.html

A magán honlap szerint a házszentelés után eltávoznak a rossz lelkek, lemegy a rontás, jobb lesz a közérzet, stb. Mindezt persze nem kevés pénzért. Megint csak kötöm az ebet a karóhoz. A házszentelést sem tudja laikus elvégezni, mert ez is egy szentelmény, amit csak felszentelt pap végezhez el. Lehet a laikus hívő is meghintheti a házát szentelt vízzel, de az eredmény nem lesz ugyanaz mint amikor pap kéri Jézus áldását a házra.

Amort atya a következőket írja könyvében a házak megtisztításával kapcsolatban.

"Azt is rögtön el kell mondanom, hogy sohasem találkoztam szellemjárta helyekkel olyan
értelemben, ahogyan bizonyos regények és filmek tálalják e kérdést, különös tekintettel régi lakatlan kastélyokra. Itt csak hatásvadászatról van szó, minden mélyebb vonatkozás nélkül. A valóságban gyakran mégis előfordulnak bizonyos zajok, olykor csikorgás, vagy tompa ütések formájában, amelyektől az embernek az a benyomása támad, hogy az érintett helyen valaki jelen
van, vagy az, hogy támadás áldozata lett. Nyilvánvaló, hogy ezen a területen nagy szerepe van a képzeletnek, a félelemnek, amely testet ad az árnyékoknak is.
Vannak azonban összetettebb esetek is. Vannak ajtók, amelyek maguktól kinyílnak és becsukódnak egy bizonyos időpontban; léptek hallatszanak egyes folyosókon; tárgyak tűnnek el és kerülnek elő ismét a legváratlanabb helyeken; láthatatlan állatok mozgásának nesze hallatszik."

"A legfontosabb dolog, ha ilyen jelenségek miatt aggódó személyek fordulnak az
emberhez, hogy jól kikérdezzük őket, és ha van rá kellő ok, rajtuk végezzük el az ördögűző áldást. A legtöbb esetben a leírt jelenségek nem a házakban lakozó ördögöktől függenek, hanem ördöngös emberektől. Sokszor előfordult, hogy semmilyen eredményt sem értem el a háznál tartott ördögűzéssel, azután később, amikor az illető személyt, illetve személyeket exorcizáltam,
egyszerre csökkenni kezdtek e jelenségek a házban, míg végül teljesen meg is szűntek.
Hogyan kell ördögöt űzni házakból? P. Candidónak és nekem van egy módszerünk. A szertartáskönyvben található vagy tíz különböző imádság, amelyben azt kérhetjük az Úrtól, hogy őrizzen meg egy bizonyos helyet a gonosz lélek jelenlététől. Ezek a házszentelésben, az iskolaszentelésben és egyéb helyeken szerepelnek. Ezek közül elmondunk néhányat, azután
felolvassuk a személyekre szóló ördögűzési áldás első részét, a lakhelyre alkalmazva. Ezután megáldunk minden egyes szobát, mint a házszenteléskor szokás. Bejárjuk még egyszer a lakást tömjénnel is, miután ezt is megáldottuk. További imákkal fejezzük be a szertartást. Hatásosnak találtam azt is, ha az ördögűzés után szentmisét is mondtunk ugyanott.
Amennyiben a zavaró körülmények nem súlyosak, egyetlen ördögűzés is elegendő. Ha azonban az ok átokra vezethető vissza és ez a megátkozás megismétlődik, úgy az ördögűzést is meg kell ismételni, míg az illető lakás „megközelíthetetlenné” nem válik a gonosz befolyás
számára. Súlyosabb esetekben többféle problémával kell szembenéznünk. Például kellett olyan lakásban ördögöt űznöm többször is, ahol hosszú időn keresztül tartottak szellemidézéseket, vagy ahol olyan boszorkánymesterek laktak, akik otthonukban fekete mágiát űztek. Még rosszabb a
helyzet, ha valahol sátánimádási kultuszokat végeztek. Voltak esetek, amikor olyan kitartó volt az ördögi jelenlét és olyan nehéznek bizonyult a teljes szabaduláshoz vezető út, hogy inkább azt kellett tanácsolnom az illetőknek, hogy költözzenek máshova."
Forrás: Don Gabriele Amorth: Egy ördögűző tapasztalatai

Amorth atya mint felszentelt pap Istentől kapta az ördögök felett szerzett hatalmát. Az önjelölt exorcisták és "háztisztítók" pedig sok esetben csak pénzt kérnek a nagy semmiért. Mert sok esetben semmi rendkívüli nem történik, de jól hangzik, hogy itt nagy a baj. Persze én néhány ezresért meg tudom oldani. Aztán tényleg lesz probléma is, amire valós megoldás kell.

"23Akkor, ha valaki azt mondja: Íme, itt a Krisztus vagy amott! – ne higgyétek. 24Álpróféták és álkrisztusok fognak fellépni, és nagy jeleket és csodákat visznek végbe, hogy megtévesszék, ha lehet, még a választottakat is."
MT 24.23-24

Ne higgyetek mindenkinek aki mindenféle "extra" dolgot hirdet a honlapján. Főleg, ha a szolgáltatásokért még sok pénzt le is gombolhat rólatok.

2013. november 10., vasárnap

A sátán ajándékai
" 8Végül egy igen magas hegyre vitte a sátán, s felvonultatta szeme előtt a világ minden országát és dicsőségüket. 9"Ezt mind neked adom - mondta -, ha leborulva imádsz engem.” 10Jézus elutasította: „Távozz sátán! Meg van írva: Uradat, Istenedet imádd, s csak neki szolgálj!” 11Erre otthagyta a sátán és angyalok jöttek a szolgálatára."
MT 4.8-11

Forrás: http://szentiras.hu/SZIT/Mt4#1 

Nem véletlenül idéztem ezt a részt a Bibliából. Jézust nyilvános működése előtt a sátán megkísértette és mindenféle dologra próbálta rávenni. Természetesen semmi nem sikerült neki. A lényeg számomra ebben az utolsó szakaszban van. A sátán mindent felajánl Jézusnak, csak őt imádja. 

Nekem sikerült párhuzamot vonni az akkori megkísértés és a ma emberének mindennapi megkísértése és megtévesztése között. Ma is minden jót ajánl a sötétség fejedelme, amivel sikeresek, gazdagok, extra tudásúak, stb lehetünk. Ennek fő hirdetője a New Age "új vallása" és az okkultizmus. Nézzünk meg néhányat a teljesség igénye nélkül. 


  • Kielégíthetjük kíváncsiságunkat a szellemidézés és a spiritizmuson keresztül. Elhunyt lelkekkel társaloghatunk.
  • Olyanok lehetünk akár az Isten, mi is gyógyíthatunk az egyetemes energia és szellemi vezetők segítségével. 
  • Angyalokat idézhetünk meg (a valóságban nem Isten angyala jelenik meg), kérdezősködhetünk tőlük inga segítségével vagy szolgálatunkba állíthatjuk őket.
  • Démonokat idézhetünk meg és szolgálatunkba állíthatjuk őket. (Aztán meg ők minket, de az meg egy másik történet)
  • A Kundalini jógában felébreszthetjük magunkban az alvó kígyót és extra energiára tehetünk szert.
  • Az agykontrollal megnyilik elménk ereje és sokkal jobban teljesítünk. (Közben pedig megnyitjuk magunkat mindenféle erőnek)
  • Az ingával, poharazással, ouija tábla segítségével szellemekkel társaloghatunk és kikérdezhetjük őket a jövőnkkel kapcsolatban.

Találtam egy tanúságtételt, szerintem minden benne van ami fontos.

 "Példaként hadd idézzünk egy tanúságtételből, amit valaki Erasmo di Bari néven tett közzé Rinnovamento dello Spirito Santo (Szentlélek adta megújulás) című folyóirat 1987. szeptemberi számában. A zárójeles megjegyzések tőlem származnak.
„Néhány évvel ezelőtt részt vettem egy poharas játékon, mivel nem tudtam, hogy ez a spiritizmus egy formája. Az üzenetek, amiket kaptunk, a békéről és a testvériségről szóltak (vegyük észre, hogy az ördög jól tudja magát leplezni a jó látszatával). Egy kevés idő múltán különleges képességek szálltak meg, éppen Lourdesban, ahol küldetésemet teljesítettem (ez a részlet is figyelemreméltó: nincs az a szent hely, ahova az ördög be ne tudna hatolni). Olyan képességeket nyertem, amelyeket a parapszichológiában extraszenzoriálisnak (érzékeken túlinak) szoktak mondani: jövőbelátás, gondolatolvasás, klinikai diagnózis megállapítása, élő és holt személyek szívében és életében való olvasás és más egyéb képességek. Néhány hónappal később újabb képesség birtokába kerültem: kézrátételemmel meg tudtam szüntetni a fizikai fájdalmat,
képes lettem enyhíteni vagy megszüntetni a szenvedés állapotát. Talán ez az úgynevezett pranoterápia? Mindezeknek a hatalmaknak a birtokában nem esett nehezemre szót érteni az emberekkel, bár a velem való találkozás után nagy zavar támadt bennük azok miatt a dolgok miatt, amiket mondtam, és mivel elítéltem őket elkövetett bűneik miatt. Isten igéjét olvasva azonban rádöbbentem, hogy az én életem egyáltalán semmiben sem változott meg. Továbbra is
könnyen haragra gerjedtem, nehezen bocsátottam meg, sértődékeny maradtam. Féltem felvenni a magam keresztjét, féltem a rám váró ismeretlen jövőtől és a haláltól. Hosszas kutatás és kacskaringós vándorlás után Jézus a Karizmatikus Megújuláshoz vezetett el. Itt találtam olyan testvérekre, akik imádkoztak felettem és kitűnt, hogy ami velem történt, nem isteni eredetű adomány volt, hanem a gonosz keze nyoma. Tanúságot teszek róla, hogy láttam Jézus nevének
hatalmát. Felismertem és meggyóntam elmúlt bűneimet és felhagytam minden okkult gyakorlattal. Elmúltak különleges képességeim, és Isten megbocsátott nekem: hálásan köszönöm ezt neki." 
Forrás: internet

A sort még hosszan lehetne folytatni, de a lényeg az egy. A sátán nekünk is felkínál mindenféle olyan dolgot amivel sokkal többek vagy jobbak leszünk. Az már más dolog, hogy ezek Isten szemében tiltott dolgok. A sátán a megtévesztés mestere. Mindig ezt írom, de talán ez fedi legjobban a valóságot. Neki csak egy lényeg. Isten művét lerombolni és minél több lelket megszerezni a kárhozatra. Ezért sok mindent megad az embernek amivel elfordul Istentől, de cserébe százannyit fog kérni. Sokan észre sem veszik mibe vágnak bele és csak a jó szándék vezérli az embereket vagy a kíváncsiság és hatalom/tudásvágy. Mindent megkap az ember tálcán, ahogyan Jézusnak is felajánlotta az országokat és a gazdagságot. Tény, nehéz ellenállni olyan dolognak ami egy kicsit is kiemel a többi ember közül. A tudás és a hatalom. A New Age és az okkultizmus könnyű és olcsó megoldást kínál a problémákra. 
Tény. Isten semmit sem ad könnyen. Azért tenni is kell. Be kell tartani a parancsokat és tettekre kell váltani a tanítást. Cserébe megkapjuk az örökéletet és a végtelen békességet. Ez többet ér a földi dicsőségnél. Jól szemlélteti Fausztina nővér naplójában a pokol és a mennyország közötti különbséget a következő részlet. 


" Az egyik nap két utat láttam: az egyik széles, homokkal és virágokkal teliszórva, tele örömmel, zenével, s más kellemes dolgokkal. Az emberek táncolva, szórakozva mentek végig ezen az úton -- úgy értek az Út végére, hogy észre sem vették. De ott egy rémséges mélység tátongott előttük, nevezetesen a pokol torka. A lelkek vakon hullottak a mélységbe; ahogy mentek, úgy estek is bele. Olyan sokan voltak, hogy nem lehetett megszámlálni őket. Láttam egy másik utat is, vagy inkább ösvényt, mert keskeny volt. Tövisek és kövek borították, az emberek könnyes szemmel haladtak rajta, sok szenvedésben volt részük. Egyesek megbotlottak a köveken, de rögtön felkeltek és tovább mentek. Az út végén csodás kert virult, mely a boldogság minden fajtájával volt beterítve. Minden ide igyekvő lélek bejutott a kertbe. Már az első pillanatban elfelejtették minden szenvedésüket. "

Forrás: Fausztina nővér naplója

Van aki időben észbe kap amikor aggasztó jelek kísérik ténykedését, van aki akkor sem. Az olcsó és egyszerű megoldások nem célravezetőek, ha valaki Isten országát tűzte ki célul. 

Tudni kell még, hogy Isten is adhat olyan kegyelmeket a Szentlelken keresztül, melyekkel "extra tudásra" tehetünk szert. Ezt mindenképpen jó értelemben kell venni. Azért kapják ezeket a kiválasztottak, hogy szolgálják vele az embereket és Isten dicsőségét. 

Az apostolok már tudtak ördögöt űzni, betegeket gyógyítani kézrátétellel. Pio atya olvasott a lelkekben és ő is sok embert meggyógyított, képes volt a bilokációra, megkapta a stigmákat is. 
Vagy Vianney Szent János is olvasott a lelkekben, rengetegen megtértek akik nála gyóntak, ő is gyógyított. A sort még sokáig lehetne folytatni. 

Mielőtt bármibe belevágsz gondold át mit szeretnél. A nehezebb utat választot és Istent, vagy a könnyebb utat és esetleg lelked elvesztését. Vitázni lehet, hogy nem veszélyesek ezek a dolgok, de fölösleges. A végén kiderül az igazság. Csak akkor már sokaknak késő.