"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2013. október 30., szerda

Mágusok és jósok a Bibliában



Meglepő vagy sem, de a Biblia is számos helyen foglalkozik mágusokkal és jósokkal. Több helyen halottidézőt is említ. Nézzük hol találhatók meg és mi szól róluk.

"A Szentlélektől küldetve Szeleukiába mentek, onnét Ciprusba hajóztak. 5Szalamiszba érve a zsidók zsinagógáiban hirdették az Isten szavát. János is segített nekik. 6Bejárták Páfuszig az egész szigetet, s közben találkoztak egy Barjézus nevű zsidó varázslóval és hamis prófétával. 7Ez Szergius Paulusz helytartónak, ennek a bölcs férfinak a kíséretéhez tartozott, aki magához kérette Barnabást és Sault, hogy hallja az Isten szavát. 8De Elimász, a varázsló - ezt jelenti a neve - akadékoskodott, és azon volt, hogy elfordítsa a helytartót a hittől. 9Erre Saul, vagy másik nevén Pál a Szentlélekkel eltelve rászegezte tekintetét, és 10rákiáltott: „Sátán fia, tele minden ravaszsággal és gonoszsággal, és ellensége minden igazságnak, nem hagyod abba, hogy áskálódj az Úr egyenes útja ellen? 11Lám, most lesújt rád az Úr keze, megvakulsz és nem látod a napot egy ideig.” Azon nyomban vak sötétség szakadt rá, és botorkálva kereste, hogy valaki kezet nyújtson neki. 12Amikor a helytartó látta az esetet, hívő lett, mert egészen lenyűgözte az Úr tanítása."
Ap. Csel 13. 6-12

"Egyszer, ahogy az imádkozóhely felé tartottunk, találkoztunk egy jós szellemtől megszállt leánnyal, aki jóslásaival nagy hasznot hajtott gazdáinak. 17Pál után és miutánunk szaladt, és így kiáltozott: „Ezek az emberek a fölséges Isten szolgái, s az üdvösség útját hirdetik nektek.” 18Ezt több napon át megismételte. Pál már bosszankodott miatta, hátrafordult és rászólt a lélekre: „Parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, menj ki belőle!” Ki is ment akkor mindjárt. 19Amikor gazdái látták, hogy nem húzhatnak belőle több hasznot, megragadták Pált és Szilást, és a fórumra hurcolták, az elöljárók elé."
Ap. Csel 16. 16-18

"Élt a városban egy Simon nevű férfi, aki varázsló volt, és azzal ámította Szamaria népét, hogy fontos személynek adta ki magát. 10A népnek apraja-nagyja hallgatott rá. „Ő az Isten ereje, melyet nagynak neveznek!” - mondták. 11Csüggtek rajta, mert már jó ideje ámította őket mesterkedéseivel. 12De amikor hittek Fülöpnek, aki Isten országáról és Jézus Krisztus nevéről beszélt nekik, megkeresztelkedtek, férfiak és nők egyaránt. 13Maga Simon is hívő lett, megkeresztelkedett, és Fülöphöz csatlakozott. A jelek és a nagy csodák láttán elámult. 14Amikor a Jeruzsálemben maradt apostolok meghallották, hogy Szamaria elfogadta az Isten szavát, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. 15Amikor megérkeztek, imádkoztak értük, hogy megkapják a Szentlelket. 16Mert még egyikükre sem szállt le, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. 17Rájuk tették hát kezüket, s erre megkapták a Szentlelket. 18Amikor Simon látta, hogy az apostolok kézrátétellel közvetítik a Szentlelket, pénzt ajánlott fel nekik: 19"Adjatok nekem is olyan hatalmat - mondta -, hogy akire csak ráteszem a kezem, megkapja a Szentlelket.” 20Péter elutasította: „Vesszen el a pénzed veled együtt, mert azt hitted, hogy az Isten ajándékát, pénzen meg lehet venni. 21Semmi részed benne és semmi közöd hozzá, mert szíved nem tiszta az Isten előtt. 22Térj meg hát gonoszságodból, és kérd az Istent, hogy bocsássa meg szíved szándékát! 23Úgy látom, elöntött a keserű epe, és fogva tart a gonoszság.” 24"Könyörögjetek értem az Úrhoz - kérte Simon -, hogy semmi se érjen abból, amit mondtatok.” 25Miután így tanúságot tettek és hirdették az Úr szavát, visszatértek Jeruzsálembe, útközben sok szamariai faluban hirdették az evangéliumot. "
Ap. Csel 8. 9-25

Forrás: http://szentiras.hu/SZIT/ApCsel

Ennél több helyen is említik a varázslókat, mágusokat, jósokat, főleg az Ószövetségi részben. Azt láthatjuk, hogy már akkor is bűnös és elítélendő dolog volt. Az apostolok is megvetették az ilyen embert és még a "jós szellemtől" megszállott leányból is kiűzték a démont akitől a hatalmát kapta. A szövegekből kiderül, hogy ezek az "adományok" egyértelműen nem Istentől és a Szentlélektől valók. 
Amort atya könyvében figyelmeztet mindenkit, hogy a boszorkányok és mágusok csak tetézik a bajokat. Lehet, hogy úgy tűnik minden rendbe jön, de mégsem.

Úgy vélem korunk is tele van hasonló személyekkel akik fennen hirdetik magukat mint mágusok, jósok, boszorkányok, stb. Sokan vannak akik hisznek nekik és bennük látják boldogulásuk útját. Elmennek majd nem kevés pénzt kifizetve szeretnék hallani mi lesz a jövőjük, mi történt elhunyt szeretteikkel, pénz és siker mágiát kérnek, rontás levételt és szerelmi kötést. Korábban írtam, hogy sokan vannak a csalók és vannak akik ténylegesen képesek jósolni és mágiával sikereket elérni. Kapcsolatban állhatnak sötét erőkkel és ténylegesen lehetnek olyan dolgaik amik működnek. Van aki azt állítja, ő csak fehér mágiával segíti az embereket. Ez sajnos jól hangzik, de ahogyan sok helyen írták már Isten előtt nincs különbség fehér és fekete mágia között. 

Nagy azonban a jósok és mágusok felelőssége, mert sok embert tévútra és a kárhozatba vihetnek azzal, hogy elfordítják Istentől őket. Persze ehhez kell az is aki felkeresi őket. Kiteszi magát mind a jós mind a "kliens" a démoni erőknek. 

Az egyik oldalon ezt a bejegyzést találtam.

"...Viszont a jóslás kaput nyit a démonikus erőknek. Azt is aki jósol de azt is elfogadja, beengedi az életébe a negatív forrásból származó kijelentéseket! Ezek az átok alá viszik be az embert és fokozatosan veszik uralmuk alá az ember szellemét majd lelkét és súlyosabb esetben pszichoszomatikus betegségek formájában a testet is! Sok esetben a jóslás után érthetetlen dolgok, tragédiák, balesetek jelentkeznek. Gyakori, hogy a hallottak miatti félelem, személyiségzavarhoz, depresszióhoz vezet és nem ritkán öngyilkossággal párosul. Nem véletlen, mert a sátán célja az ember elpusztítása, megölése és kárhozatba taszítása. Igaz a közismert mondás, miszerint a sátán sokat ígér keveset ad és végül mindent elvesz."

Forrás: http://www.ujremeny.hu/biblia/elgondolkodtato/365-joslas-vagy-profetalas.html

Továbbra is azt mondom, ne a jósoknál és boszorkányoknál keresd a boldogulást és a jövőt.  Nem fogják megoldani problémádat, még ha ezt is ígérik. Ne használj semmilyen mágiát vagy varázslatot. Keresd Istent és kérd a Szentlelket. Hagyatkozz Jézusra és az isteni gondviselésre. Még akkor is, ha ez nem ígér instant megoldást és nem kapod meg a pénz és siker mágiát. A rontáslevételről csak annyit, hogy ez nagyon jól hangzik, de valójában a mágusok nem képesek ezt megoldani. Csak Isten ereje gátolhatja meg a rontást. 

Végül idézet a Tízparancsolatból: Uradat, Istened imádd, és csak neki szolgálj!  
Ne a sötét és gonosz erőktől várd a problémáid megoldását, hanem Istentől. 

Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Éljünk az Ő szeretetével és gondviselés erejével. 

2013. október 24., csütörtök

Internetes cikkek az okkultizmusról

Rengeteg cikk jelent meg az okkultizmussal kapcsolatban, melyekből néhányat belinkelek ide. Érdemes mindet végigolvasni annak akit érdekel a téma.

Kereszténység és varázslás-Beszélgetés Gál Péter atyával az Új Emberben
http://ujember.katolikus.hu/Archivum/000528/0602.html

Cikkek a Magyar Kurírban

Reiki keresztény szemmel
http://www.magyarkurir.hu/hirek/reiki-kereszteny-szemmel

Kineziológia keresztény szemmel
http://www.magyarkurir.hu/hirek/kineziologia-kereszteny-szemmel

Bach virágterápia keresztény szemmel
http://www.magyarkurir.hu/hirek/bach-viragterapia-kereszteny-szemmel

Inga és varázsvessző keresztény szemmel
http://www.magyarkurir.hu/hirek/inga-es-varazsvesszo-kereszteny-szemmel

Tizenévesek és az okkultizmus
http://www.magyarkurir.hu/hirek/tizenevesek-es-az-okkultizmus

Boszorkányság Amerikában (Ez valószínűleg hazánkra is igaz)
http://www.magyarkurir.hu/hirek/boszorkanysag-leggyorsabban-terjedo-vallas-amerikaban

New Age keresztény szemmel
http://www.magyarkurir.hu/hirek/new-age-kereszteny-szemmel

Homeopátia keresztény szemmel
http://www.magyarkurir.hu/hirek/homeopatia-kereszteny-szemmel

New Age és globális etika
http://www.magyarkurir.hu/hirek/new-age-es-globalis-etika-nagy-szemfenyvesztes

Fengsui keresztény szemmel
http://www.magyarkurir.hu/hirek/fengsui-kereszteny-szemmel

Alternatív gyógymódok keresztény szemmel
http://www.magyarkurir.hu/hirek/alternativ-gyogymodok-kereszteny-szemmel

Hellinger-féle családállítás
http://www.magyarkurir.hu/hirek/hellinger-fele-csaladallitas-kereszteny-szemmel

Amerikai püspökök a reikiről
http://www.magyarkurir.hu/hirek/amerikai-puespoekoek-allasfoglalasa-reikivel-szemben

Megint reiki
http://www.magyarkurir.hu/hirek/amerikai-puespoekoek-iranymutatasa-reiki-alternativ-gyogymodkent-toerteno-alkalmazasarol

2013. október 23., szerda

Szerződés a démonokkal

Aki azt gondolja hogy a fenti cím csak kitaláció vagy ilyet úgysem lehet csinálni az nagyon téved. Sajnos erre is van lehetőség. Több könyv jelent meg a témával kapcsolatban, illetve internetes oldalak sokasága ad tippeket hogyan lehet démonokat megidézni és szolgálatunkba állítani. A célja mindenkinek más, de elsődlegesen valamilyen előny kovácsolása. Lehet valamilyen anyagi jellegű vagy éppen a nagy Ő. A durva az a dologban, hogy működik a szerződés és a megidézett démon akár teljesítheti a kívánságodat.

Valamit azért nem árt leszögezni. A démonokkal nem érdemes üzletelgetni, mert azon kívül, hogy teljesen elveszíted Isten szeretetét és támogatását, még a démonok általi üldözésnek is kiteszed magad. Ne hidd, hogy nem lesz következmények nélkül a dolog.
Már maga az idézés is veszélyes dolog. Több helyen leírják, hogy "jobb" esetben csak elmebeteg leszel, rosszabb esetben meghalsz a lelked pedig elkárhozik. Miért? Mert a mágia és főleg az ilyen cselekedetek utálatosak az Isten előtt. Mert ez teljes elfordulást jelent Istentől.

Isten megengedi a cselekményt a szabad akarat miatt, de súlyosak lesznek a rövid és hosszú távú következményei. Lehet megkapod amit akarsz és egy darabig örülsz is majd neki, de utána kamatos kamattal kéri meg a démon az árát. Ne engedd el Isten szeretetét és irgalmát, ne játssz a lelkeddel!

Aki szereti a sorozatokat és azon belül az Odaát-ot, az bőven talál erre példát miért veszélyes a dolog. Persze a film kitaláció, de valóság alapja van.

http://super-natural.hu/content/alkukoto-demon

Van egy leírás Valtorta Mária könyvében, ahol Jézus pont erről beszél az apostoloknak. Kifejti miért rossz és Isten miért engedi meg. Sajnos Júdás elkövette ezt a súlyos bűnt, mert mágiát alkalmazott és szellemet idézett.
Lássuk az idézetet:

"...Sötétekre. Vannak emberek, akik már a Sátánt imádják, mert a 
kevélységet ápolják, és azért, hogy mások felett hatalmuk legyen, 
eladják magukat a Sötétnek, hogy így megnyerjék barátjuknak -- 
válaszolja Jézus. 
  -- De hogyan lehetséges ez? Nemcsak a pogány vidékek legendája az, 
hogy az ember, szerződést köthet az ördöggel, vagy a pokolbeli 
szellemekkel? -- kérdezi csodálkozva János. 
  -- Ez lehetséges. Nem úgy, amint a pogány legendák elbeszélik. Nem 
pénzzel és anyagi dolgokkal kötik a szerzôdést. Hanem azzal, hogy a 
Gonoszhoz tartoznak, őt választják azzal, hogy átadják magukat a 
Gonosznak azért, hogy egy óráig bármiféleképpen diadalmaskodjanak. 
Igazán mondom nektek, hogy azok, akik eladják magukat az Átkozottnak 
azért, hogy elérjék céljukat, sokkal többen vannak, mint az emberek 
gondolnák. 
  -- És elérik? Valóban megkapják azt, amit kérnek? -- kérdezi András. 
  -- Nem mindig és nem mindenben. De néhány dologban igen. 
  -- És hogyan lehetséges ez? Olyan hatalma van az ördögnek, hogy 
utánozni tudja Istent? 
  -- Olyan nagy... de semmi hatalma sincs azoknál, akik szentek. 
Azonban sokszor megesik, hogy az ember már magától is ördög. Mi küzdünk 
a nyilvánvaló megszállásokkal, amelyek szemmel láthatóak és füllel 
hallhatóak. Ezeket mindenki felismeri... Ezek kellemetlenek a 
családtagok vagy polgártársak számára, és külsőségekkel kapcsolatosak. 
Az emberre mindig nagy hatással van az, ami feltűnő és érzékelhetô. Nem 
veszi azonban észre azt, ami külsőleg nem látszik, hanem csak az 
értelem és a lélek fogja fel. Vagy ha észreveszi, nem törődik vele, 
fôleg, ha számára nem ártalmas. Ezek a rejtett megszállások azért 
elkerülik a mi ördögűző hatalmunkat is. És ezek a legkárosabbak, mert a 
legmagasabb képességben működnek, más magas képességek irányában: az 
értelemtôl az értelemig, a lélektől a lélekig. Olyanok, mint a 
bomlasztó csírák, amelyeket nem tudunk megtapintani, nem veszünk észre, 
egészen addig, míg a betegség láza nem figyelmeztet arra, hogy 
megtámadtak valakit. 
  -- És a Sátán segít? Igazán? Miért? És Isten miért engedi meg ezt 
neki? És mindig meg fogja engedni? Az után is, hogy te uralkodsz? -- 
kérdezik mindnyájan. 
  -- A Sátán segít, azért, hogy végül szolgájává tegyen valakit. Isten 
megengedi ezt neki, mert ez a küzdelem a Magasság és a Mélység, a Jó és 
a Rossz között, mutatja meg az ember értékét. Értékét és akaratát. 
Isten mindig meg fogja ezt engedni. Még az én felvételem után is. Akkor 
azonban a Sátánnak egy jóval nagyobb ellenséggel kell majd megküzdenie, 
és az embernek egy nagyon hatalmas barátja lesz."

Forrás: Valtorta Mária: Júdás

Tehát a leírásból jól látszik, hogy működik a dolog és az ember megkaphatja amit akar. Isten megengedi, hogy a rosszat válassza. Megengedi a megszállást is, hiszen az ember akarta és a rossz mellett döntött. 

A keresztény gondolkodás szerint nincs szükség az effajta szerződésekre. Bízni kell az isteni gondviselésben és imában kérni Istent arra, amire szükségünk van. A Bibliábam is benne van, hogy a mennyei Atya tudja mire van szükségünk és ne aggodalmaskodjunk mit eszünk vagy iszunk, mibe öltözünk. Ami javunkat szolgálja, azt úgyis megkapjuk. Ez a lényeg. Fő a bizalom. 

2013. október 22., kedd

Okkultizmus a gyerekkorban

Bármilyen hihetetlennek tűnik, de elérte a gyerekeket is az okkultizmus szele. Hogyha jobban megnézzük, akkor már egészen kisgyerek korban is megfigyelhető a jelenség. Elég csak a mesékre gondolni. Régebben (jó régen) többnyire a mesehősök az erejükkel vagy az eszükkel győzték le a gonosz ellenséget. Most mi van? A mesék tele vannak boszorkányokkal, varázslókkal. Győzni varázslattal vagy mágiával lehet. Az ész és az erő már mit sem ér. Persze lehet azt mondani, hogy mindez marhaság és régen is volt varázsló meg a meséknek semmi köze a mágiához és az okkultizmushoz. Persze. Lehet, hogy így van. De a tendencia akkor is elgondolkodtató.

A kissé nagyobbakat már Harry Potter bűvöli el szintén a varázslat és a mágia világával. Itt egyértelműen a sötét erők csapnak össze a jó varázslattal. A Gyűrűk ura is -a másik nagy siker könyv vagy film- erre a momentumra épül. Persze fantáziavilág, de bőven van benne mágia és varázslat. Gandalf a szürke mágus és a Fehér mágus harca. Nem beszélve a gyűrűről, ami hatalmánál fogva nagy veszélyt rejt magában.

Szülői oldalról én az agykontrollt hoznám be, mint a gyerekeket érintő témát. Mert hogy vannak akik bizony a "gyerek érdekében" elviszik ilyen tanfolyamra, hogy céltudatosabb, okosabb, nyugodtabb, stb. legyen. Már egészen kis kortól elérhető ez a fajta "megvilágosodás". Nem mondom, hogy nem működik, de valószínűleg itt is ugyanaz a probléma mint a felnőtteknél. Az elváltozott tudatállapot miatt megnyithatjuk magunkat olyan erőknek, amiket aztán nem tudunk kontrollálni. Aki rákeres az agykontroll veszélyeire, számos bejegyzést talál miért nem jó. Persze, sokan istenítik mint lehetőséget, mert gyorsabban tanulnak vagy oldanak meg problémákat. Mindenkinek más a tapasztalata.

Kamasz korban már teljesen más veszélyek leselkednek rájuk. Itt jöhetnek be a keményebb dolgok, amiket csap poénból kipróbálnak, mert előtte nem jártak utána a témának. Ezek lehetnek az ingázás, az Ouija tábla használata vagy a szellemidézés. Nem nagyon kell ehhez jóstehetség milyen következményekkel járhat a felelőtlenség ami akár egy egész életre kihathat. Ez már nem olyan, hogy megnézek egy filmet és utána elfelejtem. Itt tényleges kézzelfogható veszélyeknek teszi ki magát az ember.
Ezekkel is tele vannak a fórumok ki hogyan próbálta ki és utána milyen rossz volt minden. Ne higgye senki, hogy büntetlenül lehet szórakozni vagy poénkodni ezekkel. A tábla és az inga mögött nem az van akit meghívsz, hanem a hazugság szelleme.

A sort még hosszan lehetne folytatni, de egyelőre ennyit említenék meg. Érdemes odafigyelni a gyerekekre, ha ilyen téma merül fel bennük, hogy kipróbáljanak ezt vagy azt. A megelőzés a legfontosabb, mert a gyógyítás már nehezebben megy.   

2013. október 12., szombat

Angyal inga

A korábbi bejegyzésem is az angyalokról szólt, most is újra itt a téma. Több helyen lehet olvasni, hogy ingával is beszélgethetünk az angyalokkal, vagyis "rákényszeríthetjük" őket a válaszadásra. Lássuk megint az alapokat.

Most ingát veszünk kézbe amivel rá kell hangolódnunk arra akivel kapcsolatot akarunk teremteni. Az inga alapból senki kezében nem mozog. Ez fizika. Ugye, külső erő nem hat rá, akkor nyugalomban marad. Ha "magától" kileng és "válaszol" adekvát módon, akkor már valamilyen erőnek hatnia kell rá és valamilyen intelligenciát is feltételezhetünk az igen-nem válaszok mögött. Mert alapból ha biztosan nem fog oda-vissza keringeni.

Van akinek nem működik a dolog, mert nem hangolódik rá eléggé az entitásra/angyalra. Van aki javasolja, hogy szorítsd magad háttérbe, a személyiséged és az akaratod, akkor majd működni. Fog. Minden bizonnyal. 

Megint felmerül a kérdés, hogy ez lehetséges? Tényleg megidézhetünk és válaszra kényszeríthetünk angyalokat, csak hogy saját kíváncsiságunkat kielégítsük? Biztos vagy benne, hogy valóban egy angyal válaszol még akkor is ha a válaszok helyesek? Én nem.
Megint visszatérek oda, hogy rendkívül kicsi annak a valószínűsége, hogy Isten fennhatósága alól egy angyalt elragadjunk és válaszra bírjuk. A Biblia csak néhány angyalnak említi a nevét és egyéb -az egyház által elismert dokumentumok- sem bővelkednek nevekben. Innentől fogva ahol felsorolnak vagy 20 angyal nevet, az nem biztos, hogy fedi a valóságot. Miért, mert egyszerűen nem lett kinyilatkoztatva. Akkor mégis kik vannak a nevek mögött akikkel felvesszük a kapcsolatot? Erre lehet már csak akkor jössz rá, amikor késő. Amikor elkezdődnek a meglehetősen furcsa jelenségek a környezetedben.

Ne kísérletezz olyannal amit nem ismersz és az inga elég erősen az okkultizmus témakörét érinti. Az egyik oldalon olyan is olvasható, hogy ha egy démon neve fölé viszed az ingát, akkor kérdezhetsz tőle. Na, ez már közelebb áll a valósághoz. Hamarabb fog egy démon válaszolni mint Isten angyala, aki csak és kizárólag Isten engedélyével léphet kapcsolatba velünk. Nincs rájuk semmilyen ráhatásunk. Ingával biztosan nem bírjuk szóra őket.

Bízz az isteni gondviselésben és ne az okkultizmusban. Ez legyen alapszabály az életedben.