"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2013. szeptember 22., vasárnap

Mágusok, varázslók, boszorkányok és New Age

Jellemző ránk emberekre, ha valami problémánk van és nem vagyunk elégedettek a hagyományos megoldásokkal, akkor valami "alternatív" utat keresünk. Nem fáj a fejünk vagy a hátunk és nem boldogul vele a nyugati orvoslás, akkor elmegyünk reiki mesterhez, kineziológushoz, szellemgyógyászhoz és még ki tudja hová (mindig tisztelet a kivételnek).

Persze vannak ennél rosszabb esetek is. Valaki úgy érzi rontás van rajta, nem sikerülnek a dolgai sem a magánéletben sem a szerelemben. Nincs elég pénze, szeretné megtudni mi van az elhunyt ősökkel, akkor "egyértelmű, hogy jóshoz, mágushoz, boszorkányhoz fordul az ember. Véleményem szerint itt ketté kell választani ezeket a "szakembereket".

Vannak olyanok, akik egyszerű kóklerek és csak pénzt csalnak ki emberekből főleg a hiszékenységen és a butaságon keresztül. Rengeteg hirdetés van, hogy "misztikus jellel" született mágus, stb. vállal mindenféle dolgokat. Ezen kívül vannak kártyajósok és egyéb szellemlátók/spiriszták is. Közöttük is van mindenféle. 

Van az a réteg aki talán tényleg kapcsolatban állnak "felsőbb" erőkkel, úgy is hívják lelki vezető, jó szellemek, stb. Aki olvasta a korábban az okkultizmussal kapcsolatos keresztény könyveket az már tudja, hogy nincsenek jó szellemek csak a gonosz megtévesztő arca. Gyakorlatilag erről szól az egész blog. Úgy gondolom az jár jobban, akinek csak pénztárcája kerül veszélybe és nem a lelke. Egy korábbi idézet ide is passzol, hogy nem attól kell félni aki a testet képes megölni, hanem attól aki a lelket is és a testet is. Aki részt vesz egy valódi szeánszon, annak jó esélyei vannak a gonosszal való kapcsolatra.
Aki probléma miatt mágushoz, varázslóhoz fordul, az csak nagyobb problémát vesz a nyakába. Íme:

"A  szertartáskönyv  elsőként  arra  figyelmeztet,  a  8.  számú  normában,  hogy  a  megrontott
személyek ne forduljanak mágusokhoz, boszorkányokhoz, vagy olyan személyekhez, akik nem
az  Egyházat  szolgálják;  és  hogy  az  érdekelt  ne  alkalmazzon  semmilyen  babonás  vagy  tiltott
eszközt. Hogy e figyelmeztetés nem hiábavaló, azt tapasztalatból tudom. Mégis, még egy olyan
elismert  szakértő  is,  mint  monsignor  Corrado  Balducci,  mindhárom  könyvében  azt  ajánlja  a
rontások  ellen,  hogy  az  érintett  személy  forduljon  mágushoz,  még  akkor  is,  ha  előre  tudható,
hogy újabb rontást vesz magára (ld. például:  Il diavolo, Piemme, 326. oldal). Megbocsáthatatlan
hiba  ez  egy,  könyvei  egyéb  részeiben  ilyen  érdemdús  szerzőtől.  Az  idézett  figyelmeztetés
ugyanis  annál  is  fontosabb,  mivel  a  mágusok,  boszorkánymesterek,  kuruzslók  és  hasonlók
felkeresése szokás, mióta a világ világ. A kulturális, tudományos, társadalmi fejlődés a legkisebb
mértékben sem befolyásolta ezt a szokást, ami békésen együtt él „haladó világunkkal”. Ráadásul
valamennyi  társadalmi  réteg  érintett  benne,  a  legműveltebbek  is  (mérnökök,  orvosok,  tanárok,
politikusok).

Van még egy örök érvényű igazság. Ez is sok helyen szerepel. Nincs fehér vagy fekete mágia csak MÁGIA. Az Isten nem fog különbséget tenni akkor amikor kiszabja az érte járó "jutalmat", mert nincs különbség. Teljesen mindegy ki mit mond vagy ír.

 A problémamegoldásba bejön a New Age is mint megoldási lehetőség. Nem kapod meg az élettől amit szeretnél, akkor inkább a könnyebb és csábítóbb utat választod. Ez a katyvasz, a megtévesztés mesterfoka. A minden egy istensége, a mágia és az okkultizmus útvesztője.

Olvastam egy megtért nő könyvét, amiben szintén szót ejt a jóslásról és a mágiáról. Érdemes a teljes könyvet elolvasni, de kiragadom belőle az idevágó részt.

"Aki a látta a Passió című filmet, emlékezhet arra, hogy  a Sátán Urunk
megostorozása idején bébi volt, nézte Jézust és ránevetett.
289  Tudják, a Sátán ma már nem bébi, ő egy szörnyeteg, minden rossz megtestesítője és
producere, egy undok perverz alak, aki az embereket tévtanokkal és cselszövéssel testük,
szenvedélyük rabjává teszi, pl. azzal, hogy elhiteti, hogy nem létezik.
290  Képzeljék el, milyen ravasz, hogy letagadtatja magát. Úgy tesz előttünk, mintha nem
létezne, s így nyugodtam azt tehet velünk, amit csak akar.
291  Még a hívőket is megtéveszti ily módon. Ezerféle módon téveszti meg az embereket,
s mindenkinek megtalálja a leggyengébb pontját. Ezért van az, hogy gyakorló katolikusok is,
akik járnak szentmisére, elmennek a jósnőhöz.
292  Mert a gonosz elhiteti velük, hogy ebben semmi rossz nincs, így is a mennybe jutnak,
mert ezzel senkinek sem ártunk. A démon vezeti őket, kihasználja, irányítja ravaszsággal,
egy finoman, jól kifundált álnoksággal, ármánnyal.
293  De elmondom önöknek, ha jósnőhöz mennek, teljesen mindegy, mit csinálnak ott. A
bestia minden esetben megpecsételi önöket, ha boszorkánysághoz fordulnak, kártyavetőt
keresnek fel vagy szellemekre esküsznek, asztalt táncoltatnak, spiritizmussal vagy
asztrológiával foglalkoznak. Ezek miatt a hobbik miatt, amik ma nagyon divatosak, a
gonosz megpecsételi önöket.

294  Egyszer egy barátnőmmel voltam egy helyen egy boszorkánynál, hogy megtudjam a
jövőt. A bestia rám nyomta a pecsétet. Ettől a pillanattól kezdve elkezdett a gonosz belső
nyugtalanságot, zavartságot, felzaklatást, éjszakai rémálmokat, félelmet, kínlódást, ijedtséget
okozni.
295  Még az is megfordult a fejemben, hogy öngyilkos leszek. Sírtam, boldogtalannak
éreztem magam, már nem találtam meg a békémet. Imádkoztam, de az Urat nagyon messze
éreztem magamtól, már nem éreztem úgy az Úr közelségét, mint gyermekkoromban. Egyre
jobban nehezemre esett imádkozni. Kinyitottam a gonosznak az ajtót."
Forrás: Dr. Gloria Polo Ortiz- Akit villámcsapás ért. Interneten elérhető pdf formában.

Amort atya is kitér a varázslók és mágusok "segítségére" amivel csak még nagyobb bajt hoznak az emberre. Az anyagi veszteségről nem is beszélve.

"Ami  a  mágusokhoz  és  hasonló  kuruzslókhoz  fordulást  illeti,  hadd  idézzek  fel  egy
hétköznapi  esetet.  Adott  egy  ember,  akinek  a  betegsége  semmilyen  gyógymódra  nem  enyhül,
vagy, tegyük fel, arra lesz figyelmes, hogy bármibe kezd, csődöt mond. Meg van róla győződve,
hogy  valami  átok  ül  rajta.  Elmegy  a  kártyajóshoz  vagy  varázslóhoz,  aki  megállapítja:  „Magán
valóban  varázslat  ül.”  Eddig  nem  kerül  sokba  az  ügy  és  kár  sem  keletkezett.  A  javaslat,  ami
ezután  gyakran  következik:  „Ha  azt  akarja,  hogy  megszüntessem,  adjon  egy  millió  lírát.”
De  lehet,  hogy  ennél  is  többet  kérnek.  A  kezembe  került  esetek  közül  a  legmagasabb  összeg
amiről  hallottam,  42  millió  líra  volt.  Amennyiben  az  illető  elfogadja  az  ajánlatot,  a  mágus  kér
tőle  valamilyen  személyes  tárgyat:  egy  fényképet,  egy  fehérneműt,  egy  hajfürtöt,  szőrszálat,
körömdarabot. Ezen a ponton a gonosz hatása bekövetkezett. Nyilvánvaló: fekete mágia céljára
használják ezeket.
Hadd hívjam fel valamire a figyelmet. Sokan azért dőlnek be ezeknek a trükköknek, mert
azt látják, hogy az illető asszonyok „folyton a templomban vannak”; vagy azt észlelik csak, hogy
a varázsló fogadószobája ki van tapétázva feszületekkel, Szűzanya-képekkel, szentekkel, P. Pio
képmásaival. Ráadásul azt állítják magukról: „Én csakis fehér mágiával foglalkozom, ha valaki
azt kérné tőlem, hogy fekete mágiát űzzek, visszautasítanám.” A köznapi nyelvben a fehér mágia
alatt azt értik, hogy valakiről elmulasztják a varázslatok hatását, míg a fekete mágia e varázslatok
véghezvitele volna. A valóságban azonban, P. Candido soha nem fáradt bele, hogy hirdesse, nem
létezik fehér és fekete mágia, csak fekete mágia. A mágia minden formája ugyanis nem más, mint
az  ördög  segítségül  hívása. 
Így  aztán,  a  pórul járt  ember,  ha  addig  valami  kis  enyhe  ördögi
befolyás alatt állt csupán (ám az is lehetséges, hogy szó sem volt semmi ilyesmiről), úgy tér már
haza, hogy nyakában a tényleges rontás. Mi, ördögűzők, sokszor sokkal többet fáradozunk azon,
hogy a mágusok gonosz művét semlegesítsük, mint a kezdeti probléma meggyógyításán.
"
Forrás: Don Amorth: Egy ördögűző tapasztalatai

Még Amorth atya könyvéből. Itt az a lényeg, hogy a mágusok, jósok, boszorkányok a legbűnösebbek a lelkek elvesztésében/elkárhozásában. Félrevezetik az embereket és az ördög szép lassan befonja a delikvenst és egyre mélyebbre süllyed a katyvaszba. Nagy lesz ezeknek az embereknek a büntetése, de az ördög dörzsöli a kezét, mert sok embert hozzáküldenek akarva-akaratlanul.

"A  boszorkánymesterek  azt  hiszik  magukról,  urai  rossznak  és  jónak.  A  spiritiszták  és
médiumok  a  túlvilági  szellemek  és  az  elhunytak  lelkeinek  megidézésével  tűnnek  ki;  valójában
ördögi erőknek adták át testüket és lelküket tudtukon kívül, s ezek mindig a romlás érdekében
használják  fel  őket, 
még  ha  nem  is  nyilvánvaló  azonnal  ez  a  cél.  Az  Istentől  elszakadt  ember
szegény és boldogtalan; képtelen felfogni élete értelmét és még kevésbé érti meg, mi az értéke
a nehézségeknek, a fájdalomnak, a szenvedésnek. Azt a boldogságot keresi, amit a világ kínál:
a gazdagságot, a hatalmat, a jólétet, a szerelmet, a gyönyört, mások csodálatát... Éppen mintha
az ördög sugallná: „Mindezt neked adom, mert az enyém, és annak adom, akinek én akarom, ha
leborulsz és imádsz engem” (Lk 4,6-7).
Fiatalok és öregek, asszonyok, munkások, tudósok, politikusok, színészek kíváncsi hada
tódul megtudni valami „igazságot” saját jövője felől. Ezzel a tömeggel szemben ott a másik: a
mágusok, jósok, asztrológusok, kártyajósok, pranoterapeuták (kézrátétellel gyógyítók), látnokok
serege.  Véletlenül,  reménykedve  vagy  éppen  kétségbeeséstől  hajtva  fordulnak  hozzájuk,  van,
aki csak úgy próbálgatja őket; van, akit csak megdöbbentenek, van, aki kötődik hozzájuk ettől
kezdve és van, akiket magához vonz a szekták zárt világa.
Mi  van  e  mögött  a  dolgok  mögött?  A  tudatlanok  azt  hiszik,  hogy  mindez  csupán
babona,  kíváncsiság,  fikció  és  csalás;  tény,  hogy  a  dologhoz  nagy  üzletek  is  kötődnek.
Az  esetek  többségében  azonban  más  a  helyzet.  A  mágia  nem  csupán  hiábavaló  hiedelem,
alaptalan  mesterkedés.  Az  ördögi  erőkhöz  fohászkodnak  ilyenkor,  hogy  befolyásolják  az
események természetes menetét és befolyást szerezzenek más emberek felett a maguk javára. A
vallásosságnak  ez  a  deformált  fajtája,  amely  a  primitív  népeket  jellemezte  hajdan,  átvészelte  a
történelem  korszakait  és  ma  is  együtt  él  minden  országban  az  ott  honos  különféle  vallásokkal.
Bár  a  formák  különböznek,  az  eredmény  egy  és  ugyanaz:  eltávolodás  Istentől,  a  bűnre,  a  lelki
halálra vezetve az embert
."

Miért nem választod Istent? Ha van egy betegséged vagy lelki problémád, még mindig kereshetsz egy katolikus karizmatikus közösséget, ahol van szabadító ima, van gyógyító ima és van SZENTLÉLEK. Csupa nagybetűvel. Ezt keresd ne mást. Isten soha nem okoz neked félelmet, békétlenséget, zavart, hiszen Ő a szeretet. Állandóan vár ránk, hogy hozzáfussunk, Őt keressük. Jézus a végtelen Irgalom és Szeretet. Dicsőség neki most és mindörökké!
További infó itt: http://hu.wikipedia.org/wiki/Katolikus_karizmatikus_meg%C3%BAjul%C3%A1s

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése