"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2013. szeptember 29., vasárnap

Angyalmágia, angyalok megidézéseTöbb mágiával foglalkozó weboldalon olvasható, hogy felvehetjük a kapcsolatot az angyalokkal. Megidézhetjük őket és "szolgálatunkba állíthatjuk" az angyalokat. Konkrét leírást is kapunk, hogy mit kell tenni. Gyertyát gyújtunk, elindíthatunk valami kellemes zenét, le kell rajzolni a megfelelő szimbólumot és az angyal nevét többször kimondva megidézni. Könyvekben és más forrásokban meglehetősen sok angyal nevet felsorolnak. Nekem túl soknak is tűnik. Elfogadott és hiteles keresztény könyvekben jó ha 10 (vagy kevesebb) angyal nevét ismerhetjük meg. Akkor kérdem én honnan lett a többi? Ellenőrizte már valaki hogyan szaporodtak meg az angyal nevek ennyire? Valóban mind a világosság angyalának neve? Ugye, kevesen vennék a fáradtságot erre. Az ismert nevek rendben lennének, de az ismeretlenek?


Angyalok léteznek, Isten teremtette őket, egy részükből ördögök lettek akik fellázadtak Isten ellen.
Az angyalok "funkciója" többrétű lehet. Vannak akik Istent dicsőítik, vannak akik az embereket segítik (pl. őrangyal), vannak akik valamilyen egyéb feladatot látnak el. Gábriel amikor átadta a Szűzanyának Isten üzenetét vagy Mihály aki letaszította a sátánt/Lucifert az égből, stb.
Az angyalok elsődlegesen Isten szolgálják, az Ő dicsőségére és segítségére vannak. Teljesen szellemi lények, akik folyamatosan látják Istent és ami nagyon lényeges, teljesen Isten fennhatósága alá tartoznak. Semmit sem tehetnek Isten engedélye nélkül. Pl. az őrangyalok nem jelenhetnek meg csak úgy magunktól nekük, hogy lássuk őket és boldogok legyünk. Isten kegyelméből van erre lehetőség.

Az angyalokhoz lehet imádkozni, kérhetjük a védelmüket vagy közbenjárásukat Istennél. Az őrangyalhoz imádkozhatsz, hogy védelmezzen meg minden bajtól, hogy imádkozzon a lelki üdvösségedért. Szent Mihály arkangyalhoz imádkozhatunk, hogy védjen meg minket a sátán cselszövéseitől, stb.

A fentieket figyelembe véve nem gondolom, hogy az angyalokat csak úgy kényünk-kedvünk szerint meg lehet idézni. Nem hiszem, hogy mi emberek az akaratunkat rájuk tudnánk kényszeríteni. Az idézésnek nekem amúgy is mágia szaga van. Ha ez így van, akkor pedig Isten előtt utálatos dolog.
Amennyiben abből indulok ki, hogy az emberi kapcsolatfelvételhez Isten engedélye kell, akkor a legjobb esetben nem működik a dolog. Rosszabb esetben valami egészen mást kapsz ami nem éppen angyal lesz. Mindenkiben szólni kellene a vészcsengőnek már maga a megidézés szó miatt és a szimbólumok, jelek használata miatt is. Szimbólumokat használnak a mágiában, boszorkányságban és a reikiben is. Isten angyalának nincs ilyenre szüksége. Engedély birtokában eljön hozzád és közli üzenetét vagy segít. Nem kell rángatni és idézgetni. Nem is hagyná magát.

A démonok megidézésénél is pont ugyanez az eljárás. Gyertya, szimbólumok használata és valamilyen idéző szöveg, ahol többször kimondjuk a megidézni kívánt démon nevét. Kísérteties a hasonlóság. Véleményem szerint ugyanez történik, csak valami jó és pozitív körítéssel. Sőt, még az elején (ha működik) érzed a pozitív energiákat, több pénzed lesz, javul az egészséged, stb. Persze később minden elromlik. Csak nem kapcsolod össze a kettőt... Mi lehet a jóságos angyalok (?) idézésének következménye.

Gondold át a dolgot racionálisan, érdemes-e olyannal játszadozni ami jóval fölötted áll és amivel kivíhatod Isten haragját vagy elutasítását.  

2013. szeptember 25., szerda

Okkult tárgyak, a szerencse eszközei

Babonás és pénzéhes világunkban hajlamosak vagyunk mindenféle tárgyakat, kabalákat, szerencsehozó szobrokat beszerezni. Ettől várjuk boldogulásunkat és a szerencsét. Több helyen láttam, hogy az ablakba vagy más helyre raknak egy kis pénzt és fölé pedig egy szerencsehozó békát vagy Buddha szobrot, elefántot tesznek. Aztán várnak. Várnak arra, hogy a szerencse rájuk találjon és sokasodjon az ott kirakott pénz. Van aki meg a pénztárcájába tesz kínai szerencsepénzt, ami piros szalaggal van összekötve.
A legjobb ami történik, hogy nem történik semmi. Rosszabb esetben pont az ellenkezője fog történni, kicsúszik minden pénz a kezedből, esetleg baljóslatú események sorozatával találod magad szemben.

Néha ezek sem kellenek, elég egy ártatlannak tűnő szobor vagy éppen egy olyan tárgy amit valamilyen rosszakarótól kaptál. Lehetnek elátkozott tárgyak is ami valóban a sátán gonoszságát hordozzák és onnantól kezdve vége a nyugodt életednek. Több helyen leírják, hogy nem csak személyekhez vagy helyekhez kötődhetnek rossz események, hanem egyéb tárgyakhoz is.
Vannak sokan akik mindenféle talizmánokat hordanak a nyakukban. Vannak közöttük kövek és más figurák is. Ezekkel is érdemes csínján bánni, mert adott esetben súlyos következményei lehetnek. Lássuk:

"...Létezik működő mágia. Corrie ten Boom beszéli el a következő esetet. (BOOM, Corrie ten: Jézus nevének ereje. Kiadó és évszám nélkül. 31. o.) Egy kislány súlyosan megbetegedett. Valakitől kapott egy talizmánt, amelyet a nyakában kellett viselnie, és nem volt szabad kinyitnia. A talizmán felvétele után a lány meggyógyult. Lelkében azonban elsötétült, tizenkét éves korában öngyilkosságot kísérelt meg. Lelkészt hivattak, aki rájött, hogy a kislány talizmánt visel a nyakában. Elkérte, és a hozzá fűzött fenyegetések ellenére fölnyitotta. A szelencében összehajtogatott papír volt ezzel a szöveggel: „Parancsolom neked, sátán, hogy tartsd egészségben ezt a testet, amíg a lelket a pokolra viheted”. A lelkész elégette a papírt, mire a lány visszaesett betegségébe, de később a hívők imájára teljesen kigyógyult. Az eset világos: a talizmán olyan személytől származott, aki szövetséget kötött a sátánnal. Ilyesmi nemcsak a Faust-legendában vagy a boszorkányperek kínzással kicsikart vallomásaiban szerepel, ma is szólnak róla valóságos tanúságtételek. Jelen esetben a Gonosz „jó fiú” akart lenni, amikor a testi betegséget meggyógyította, aztán a hatalom segítségével, amit a talizmán révén nyert a lány fölött, érvényesítette volna igazi szándékait."
Forrás: http://www.hagiosz.net/?q=node/515

A fenti példából jól látszik, hogy nem mindegy mit veszünk a nyakunkba. Főleg, ha nem tudjuk honnan van és mit jelképez. Ha meg a viselése után igencsak rossz irányba fordul az életünk vagy egészségünk, akkor mindenképpen meg kell szabadulni tőle.

Itt egy másik példa arra, hogy sok esetben egy ártatlannak tűnő dolog is mennyire ártalmas lehet.

"...Derek Prince protestáns karizmatikus biblia-tanító egy alkalommal böjtölve és imádkozva kereste az okát, miért szenved nehézségeket evangelizáló munkájában szervezési, kommunikációs, financiális problémák miatt. Isten egy kínai kézimunkára irányította figyelmét, amely négy sárkányt ábrázolt. Ott függött a szobájában, előkelő helyen, mert nagyapja örökségéhez tartozott, aki a kínai boxer-lázadás leverésére küldött brit expedíciós sereg parancsnoka volt. Most egy kérdés fogalmazódott meg a prédikátor lelkében: „Kit ábrázol a Szentírás sárkány alakjában?” A válasz ismeretes: a sátánt. Prince némi belső harc után engedelmeskedett az indításnak, eltávolította a kézimunkát, és röviddel ezután az akadályok megszűntek, anyagi helyzete megjavult, és szolgálata is felvirágzott. Ez a tapasztalat arra késztette, hogy nagy figyelmet szenteljen a következő bibliai szakasznak:
Faragott képeiket azonban el kell égetned a tűzben: meg ne kívánd azt az ezüstöt és aranyat, amelyből készültek, ne végy el belőlük semmit se magadnak, hogy bajba ne kerülj, mert utálatos az ilyesmi az Úr, a te Istened előtt. Ne vigyél tehát semmit se házadba a bálványból, hogy átkozottá ne légy, amilyen az; undokságként vesd meg, förtelemként és szennyként utáld, mert átkozott. (MTörv 7,25-26).
Prince belátta, hogy szubjektív szándéka, mellyel esze ágában sem volt vallási kultusz tárgyaként kezelni a kínai kézimunkát, nem változtatta meg a tárgy szimbólum-értékét. A rajta lévő sárkányok Kínában évezredeken át hamis vallási kultusz tárgyai voltak, tehát ezt a hamis kultuszt a kézimunka szimbolikusan képviselte. Derek azzal, hogy a tárgyat kifüggesztette, szándéka ellenére is magára vonta az ártó erőket."

Forrás: Forrás: http://www.hagiosz.net/?q=szellemikontextusok
 

Amorth atya könyvében külön kitér az amulettekre és talizmánokra.

"...Az úgynevezett magasrendű mágia megszentelésekre, áldásokra, lefokozásokra,
kiátkozásokra, átkokra osztható.
 Ezáltal a tárgyakat és személyeket „szent szimbólumokká”
alakítják (természetesen a sátán szempontjából szentekké).
A mágikus anyagot az asztrológia által megadott pillanatokban „átmágnesezik”. Minden mágus hord magánál, vagy készít mások számára „pentákulumot” (a görög pantaklea összetételből); ezek általában olyan érmék,
amelyeknek a szimbólumai „energiakatalizátorként” működnek.
 A mágusok szerint ezeknek különleges túlvilági erejük van. Ettől különböznek a talizmánok, amelyek annak a személynek a jellemzőit hordozzák, akit védelmezni hivatottak.
A szegény ügyfelek részéről a talizmánok irányában a legmagasabb a kereslet, ha úgy érzik, üldözi őket a balsors, az értetlenség, a szeretetlenség, a szegénység. Még örülnek is, ha kifizethetik az olykor igen magas összegeket ezért a szerencsehozó tárgyért, amelytől azt remélik, hogy megszabadítja majd őket minden bajuktól. Pedig olyan negatív töltést vesznek ezzel magukra, amely nemcsak őket károsítja, hanem veszélyt jelent családjuk tagjai számára
is.
Ezeknek a tárgyaknak az elkészítéséhez, csakúgy mint a mágia egyéb műveleteinek elvégzéséhez is, széles körben alkalmazzák a tömjént.
 Ez a tömjén, amit a sátánnak ajánlanak fel, nyilvánvaló ellentétben áll azzal a tömjénnel, amit a liturgia keretében Istennek ajánlunk fel."

Ha valakinek segítségre van szüksége, akkor a legrosszabb, ha fenti "szakemberek" segítségét kérjük. Imádkozz Istenhez, a Szűzanyához vagy a szentekhez. Az közbenjárásukra elég sok csoda történt már.
Visszatérve a nyakban hordott amulettekre, talizmánokra, stb. A Szűzanya egy csodálatos ajándékot adott nekünk ez pedig a Mária érem vagy közkeletű nevén Csodásérem. Aki egy megáldott/megszentelt érmet hittel hord és elmond egy nagyon rövid imádságot, az rengeteg segítséget és kegyelmet kap tőle.
Rengeteg megtérés és csodás gyógyulás történt mióta elérhető az érem. Itt sem maga az érem a csodaszerző, hanem a Szűzanya. Nem az éremben rejlik a gyógyító erő, hanem a Szűzanya kegyelmében.
Úgy gondolom érdemes változtatni a gondolkodáson. Ne hagyd magad befolyásolni a média és más emberek által. Ne vágyj az olcsó (?) megoldásra ami csak a romlásba visz. Az ördög csábítása nagyon erős és sajnos az emberi hiszékenység is. Megvan bennük a hirtelen meggazdagodás és az azonnali megoldások iránti igény. A mágusok és jósok honlapjaikon keresztül pont erre az igényre ígérnek megoldást. A nyakban hordott tárgyak is erre hajaznak.
Ne pakold tele otthon szerencsehozó figurákkal! Nem éri meg. Bízz az isteni gondviselésben, ez az egyetlen megoldás. :-)

  

2013. szeptember 22., vasárnap

Mágusok, varázslók, boszorkányok és New Age

Jellemző ránk emberekre, ha valami problémánk van és nem vagyunk elégedettek a hagyományos megoldásokkal, akkor valami "alternatív" utat keresünk. Nem fáj a fejünk vagy a hátunk és nem boldogul vele a nyugati orvoslás, akkor elmegyünk reiki mesterhez, kineziológushoz, szellemgyógyászhoz és még ki tudja hová (mindig tisztelet a kivételnek).

Persze vannak ennél rosszabb esetek is. Valaki úgy érzi rontás van rajta, nem sikerülnek a dolgai sem a magánéletben sem a szerelemben. Nincs elég pénze, szeretné megtudni mi van az elhunyt ősökkel, akkor "egyértelmű, hogy jóshoz, mágushoz, boszorkányhoz fordul az ember. Véleményem szerint itt ketté kell választani ezeket a "szakembereket".

Vannak olyanok, akik egyszerű kóklerek és csak pénzt csalnak ki emberekből főleg a hiszékenységen és a butaságon keresztül. Rengeteg hirdetés van, hogy "misztikus jellel" született mágus, stb. vállal mindenféle dolgokat. Ezen kívül vannak kártyajósok és egyéb szellemlátók/spiriszták is. Közöttük is van mindenféle. 

Van az a réteg aki talán tényleg kapcsolatban állnak "felsőbb" erőkkel, úgy is hívják lelki vezető, jó szellemek, stb. Aki olvasta a korábban az okkultizmussal kapcsolatos keresztény könyveket az már tudja, hogy nincsenek jó szellemek csak a gonosz megtévesztő arca. Gyakorlatilag erről szól az egész blog. Úgy gondolom az jár jobban, akinek csak pénztárcája kerül veszélybe és nem a lelke. Egy korábbi idézet ide is passzol, hogy nem attól kell félni aki a testet képes megölni, hanem attól aki a lelket is és a testet is. Aki részt vesz egy valódi szeánszon, annak jó esélyei vannak a gonosszal való kapcsolatra.
Aki probléma miatt mágushoz, varázslóhoz fordul, az csak nagyobb problémát vesz a nyakába. Íme:

"A  szertartáskönyv  elsőként  arra  figyelmeztet,  a  8.  számú  normában,  hogy  a  megrontott
személyek ne forduljanak mágusokhoz, boszorkányokhoz, vagy olyan személyekhez, akik nem
az  Egyházat  szolgálják;  és  hogy  az  érdekelt  ne  alkalmazzon  semmilyen  babonás  vagy  tiltott
eszközt. Hogy e figyelmeztetés nem hiábavaló, azt tapasztalatból tudom. Mégis, még egy olyan
elismert  szakértő  is,  mint  monsignor  Corrado  Balducci,  mindhárom  könyvében  azt  ajánlja  a
rontások  ellen,  hogy  az  érintett  személy  forduljon  mágushoz,  még  akkor  is,  ha  előre  tudható,
hogy újabb rontást vesz magára (ld. például:  Il diavolo, Piemme, 326. oldal). Megbocsáthatatlan
hiba  ez  egy,  könyvei  egyéb  részeiben  ilyen  érdemdús  szerzőtől.  Az  idézett  figyelmeztetés
ugyanis  annál  is  fontosabb,  mivel  a  mágusok,  boszorkánymesterek,  kuruzslók  és  hasonlók
felkeresése szokás, mióta a világ világ. A kulturális, tudományos, társadalmi fejlődés a legkisebb
mértékben sem befolyásolta ezt a szokást, ami békésen együtt él „haladó világunkkal”. Ráadásul
valamennyi  társadalmi  réteg  érintett  benne,  a  legműveltebbek  is  (mérnökök,  orvosok,  tanárok,
politikusok).

Van még egy örök érvényű igazság. Ez is sok helyen szerepel. Nincs fehér vagy fekete mágia csak MÁGIA. Az Isten nem fog különbséget tenni akkor amikor kiszabja az érte járó "jutalmat", mert nincs különbség. Teljesen mindegy ki mit mond vagy ír.

 A problémamegoldásba bejön a New Age is mint megoldási lehetőség. Nem kapod meg az élettől amit szeretnél, akkor inkább a könnyebb és csábítóbb utat választod. Ez a katyvasz, a megtévesztés mesterfoka. A minden egy istensége, a mágia és az okkultizmus útvesztője.

Olvastam egy megtért nő könyvét, amiben szintén szót ejt a jóslásról és a mágiáról. Érdemes a teljes könyvet elolvasni, de kiragadom belőle az idevágó részt.

"Aki a látta a Passió című filmet, emlékezhet arra, hogy  a Sátán Urunk
megostorozása idején bébi volt, nézte Jézust és ránevetett.
289  Tudják, a Sátán ma már nem bébi, ő egy szörnyeteg, minden rossz megtestesítője és
producere, egy undok perverz alak, aki az embereket tévtanokkal és cselszövéssel testük,
szenvedélyük rabjává teszi, pl. azzal, hogy elhiteti, hogy nem létezik.
290  Képzeljék el, milyen ravasz, hogy letagadtatja magát. Úgy tesz előttünk, mintha nem
létezne, s így nyugodtam azt tehet velünk, amit csak akar.
291  Még a hívőket is megtéveszti ily módon. Ezerféle módon téveszti meg az embereket,
s mindenkinek megtalálja a leggyengébb pontját. Ezért van az, hogy gyakorló katolikusok is,
akik járnak szentmisére, elmennek a jósnőhöz.
292  Mert a gonosz elhiteti velük, hogy ebben semmi rossz nincs, így is a mennybe jutnak,
mert ezzel senkinek sem ártunk. A démon vezeti őket, kihasználja, irányítja ravaszsággal,
egy finoman, jól kifundált álnoksággal, ármánnyal.
293  De elmondom önöknek, ha jósnőhöz mennek, teljesen mindegy, mit csinálnak ott. A
bestia minden esetben megpecsételi önöket, ha boszorkánysághoz fordulnak, kártyavetőt
keresnek fel vagy szellemekre esküsznek, asztalt táncoltatnak, spiritizmussal vagy
asztrológiával foglalkoznak. Ezek miatt a hobbik miatt, amik ma nagyon divatosak, a
gonosz megpecsételi önöket.

294  Egyszer egy barátnőmmel voltam egy helyen egy boszorkánynál, hogy megtudjam a
jövőt. A bestia rám nyomta a pecsétet. Ettől a pillanattól kezdve elkezdett a gonosz belső
nyugtalanságot, zavartságot, felzaklatást, éjszakai rémálmokat, félelmet, kínlódást, ijedtséget
okozni.
295  Még az is megfordult a fejemben, hogy öngyilkos leszek. Sírtam, boldogtalannak
éreztem magam, már nem találtam meg a békémet. Imádkoztam, de az Urat nagyon messze
éreztem magamtól, már nem éreztem úgy az Úr közelségét, mint gyermekkoromban. Egyre
jobban nehezemre esett imádkozni. Kinyitottam a gonosznak az ajtót."
Forrás: Dr. Gloria Polo Ortiz- Akit villámcsapás ért. Interneten elérhető pdf formában.

Amort atya is kitér a varázslók és mágusok "segítségére" amivel csak még nagyobb bajt hoznak az emberre. Az anyagi veszteségről nem is beszélve.

"Ami  a  mágusokhoz  és  hasonló  kuruzslókhoz  fordulást  illeti,  hadd  idézzek  fel  egy
hétköznapi  esetet.  Adott  egy  ember,  akinek  a  betegsége  semmilyen  gyógymódra  nem  enyhül,
vagy, tegyük fel, arra lesz figyelmes, hogy bármibe kezd, csődöt mond. Meg van róla győződve,
hogy  valami  átok  ül  rajta.  Elmegy  a  kártyajóshoz  vagy  varázslóhoz,  aki  megállapítja:  „Magán
valóban  varázslat  ül.”  Eddig  nem  kerül  sokba  az  ügy  és  kár  sem  keletkezett.  A  javaslat,  ami
ezután  gyakran  következik:  „Ha  azt  akarja,  hogy  megszüntessem,  adjon  egy  millió  lírát.”
De  lehet,  hogy  ennél  is  többet  kérnek.  A  kezembe  került  esetek  közül  a  legmagasabb  összeg
amiről  hallottam,  42  millió  líra  volt.  Amennyiben  az  illető  elfogadja  az  ajánlatot,  a  mágus  kér
tőle  valamilyen  személyes  tárgyat:  egy  fényképet,  egy  fehérneműt,  egy  hajfürtöt,  szőrszálat,
körömdarabot. Ezen a ponton a gonosz hatása bekövetkezett. Nyilvánvaló: fekete mágia céljára
használják ezeket.
Hadd hívjam fel valamire a figyelmet. Sokan azért dőlnek be ezeknek a trükköknek, mert
azt látják, hogy az illető asszonyok „folyton a templomban vannak”; vagy azt észlelik csak, hogy
a varázsló fogadószobája ki van tapétázva feszületekkel, Szűzanya-képekkel, szentekkel, P. Pio
képmásaival. Ráadásul azt állítják magukról: „Én csakis fehér mágiával foglalkozom, ha valaki
azt kérné tőlem, hogy fekete mágiát űzzek, visszautasítanám.” A köznapi nyelvben a fehér mágia
alatt azt értik, hogy valakiről elmulasztják a varázslatok hatását, míg a fekete mágia e varázslatok
véghezvitele volna. A valóságban azonban, P. Candido soha nem fáradt bele, hogy hirdesse, nem
létezik fehér és fekete mágia, csak fekete mágia. A mágia minden formája ugyanis nem más, mint
az  ördög  segítségül  hívása. 
Így  aztán,  a  pórul járt  ember,  ha  addig  valami  kis  enyhe  ördögi
befolyás alatt állt csupán (ám az is lehetséges, hogy szó sem volt semmi ilyesmiről), úgy tér már
haza, hogy nyakában a tényleges rontás. Mi, ördögűzők, sokszor sokkal többet fáradozunk azon,
hogy a mágusok gonosz művét semlegesítsük, mint a kezdeti probléma meggyógyításán.
"
Forrás: Don Amorth: Egy ördögűző tapasztalatai

Még Amorth atya könyvéből. Itt az a lényeg, hogy a mágusok, jósok, boszorkányok a legbűnösebbek a lelkek elvesztésében/elkárhozásában. Félrevezetik az embereket és az ördög szép lassan befonja a delikvenst és egyre mélyebbre süllyed a katyvaszba. Nagy lesz ezeknek az embereknek a büntetése, de az ördög dörzsöli a kezét, mert sok embert hozzáküldenek akarva-akaratlanul.

"A  boszorkánymesterek  azt  hiszik  magukról,  urai  rossznak  és  jónak.  A  spiritiszták  és
médiumok  a  túlvilági  szellemek  és  az  elhunytak  lelkeinek  megidézésével  tűnnek  ki;  valójában
ördögi erőknek adták át testüket és lelküket tudtukon kívül, s ezek mindig a romlás érdekében
használják  fel  őket, 
még  ha  nem  is  nyilvánvaló  azonnal  ez  a  cél.  Az  Istentől  elszakadt  ember
szegény és boldogtalan; képtelen felfogni élete értelmét és még kevésbé érti meg, mi az értéke
a nehézségeknek, a fájdalomnak, a szenvedésnek. Azt a boldogságot keresi, amit a világ kínál:
a gazdagságot, a hatalmat, a jólétet, a szerelmet, a gyönyört, mások csodálatát... Éppen mintha
az ördög sugallná: „Mindezt neked adom, mert az enyém, és annak adom, akinek én akarom, ha
leborulsz és imádsz engem” (Lk 4,6-7).
Fiatalok és öregek, asszonyok, munkások, tudósok, politikusok, színészek kíváncsi hada
tódul megtudni valami „igazságot” saját jövője felől. Ezzel a tömeggel szemben ott a másik: a
mágusok, jósok, asztrológusok, kártyajósok, pranoterapeuták (kézrátétellel gyógyítók), látnokok
serege.  Véletlenül,  reménykedve  vagy  éppen  kétségbeeséstől  hajtva  fordulnak  hozzájuk,  van,
aki csak úgy próbálgatja őket; van, akit csak megdöbbentenek, van, aki kötődik hozzájuk ettől
kezdve és van, akiket magához vonz a szekták zárt világa.
Mi  van  e  mögött  a  dolgok  mögött?  A  tudatlanok  azt  hiszik,  hogy  mindez  csupán
babona,  kíváncsiság,  fikció  és  csalás;  tény,  hogy  a  dologhoz  nagy  üzletek  is  kötődnek.
Az  esetek  többségében  azonban  más  a  helyzet.  A  mágia  nem  csupán  hiábavaló  hiedelem,
alaptalan  mesterkedés.  Az  ördögi  erőkhöz  fohászkodnak  ilyenkor,  hogy  befolyásolják  az
események természetes menetét és befolyást szerezzenek más emberek felett a maguk javára. A
vallásosságnak  ez  a  deformált  fajtája,  amely  a  primitív  népeket  jellemezte  hajdan,  átvészelte  a
történelem  korszakait  és  ma  is  együtt  él  minden  országban  az  ott  honos  különféle  vallásokkal.
Bár  a  formák  különböznek,  az  eredmény  egy  és  ugyanaz:  eltávolodás  Istentől,  a  bűnre,  a  lelki
halálra vezetve az embert
."

Miért nem választod Istent? Ha van egy betegséged vagy lelki problémád, még mindig kereshetsz egy katolikus karizmatikus közösséget, ahol van szabadító ima, van gyógyító ima és van SZENTLÉLEK. Csupa nagybetűvel. Ezt keresd ne mást. Isten soha nem okoz neked félelmet, békétlenséget, zavart, hiszen Ő a szeretet. Állandóan vár ránk, hogy hozzáfussunk, Őt keressük. Jézus a végtelen Irgalom és Szeretet. Dicsőség neki most és mindörökké!
További infó itt: http://hu.wikipedia.org/wiki/Katolikus_karizmatikus_meg%C3%BAjul%C3%A1s

2013. szeptember 21., szombat

A sátán hatalma

Az okkultuzmushoz erősen kapcsolódó téma, ami mellett nem lehet elmenni. Korábban is utaltam rá, hogy aki "keményebben" foglalkozik az okkultizmus világával, az maga is megihatja ennek levét. Közeli kapcsolatba kerül a gonosz hatalmával és erejével. Olyan közel, amiből saját erőből talán nincs is kiszállás.

Ebben a bejegyzésben Amorth atya könyvéből szeretnék idézni, aki már hosszú ideje foglalkozik exorcismussal, azaz ördögűzéssel. Ezt csak püspök vagy erre engedélyt kapott pap végezheti el. A könyv címe Egy ördögűző tapasztalatai.
Amort atya elég sok démonnal beszélt, akiktől megtudott olyan dolgokat is, ami esetleg sok helyen nincs leírva, de mindenképpen tanulságos. 

Az alábbi idézet elsősorban azoknak szól, akik foglalkoznak spiritiszta szeánsszal, poharazással és egyéb halottidézési módszerekkel. Jól figyeljen minden érintett!

"Amilyen téves a sátán létezésének tagadása, ugyanilyen hibás az az általánosan elterjedt felfogás is, amely más, a Bibliában nem szereplő lelki erők és lények létezéséről beszél, a spiritiszták, a reinkarnáció és a "vándor lelkek tanának hívei, valamint az okkult tudományok művelőinek koholmányai alapján. Nincsenek jó szellemek az angyalokon kívül és nincsenek rossz szellemek az ördögökön kívül. Az elhunytak lelkei azonnal a paradicsomba, a pokolba vagy a tisztítótűzbe kerülnek, amint ezt két zsinat is (lyoni és a firenzei) kijelentette. A spiritiszta szeánszokon jelentkező elhunyt lelkek nem mások, mint ördögök. Az Isten által engedett igen ritka kivételek a szabályt erősítik. "

Úgy gondolom neki talán lehet hinni, hiszen évtizedek óta ezzel foglalkozik, mély ismerője a témának. Természetesen ezt máshol, más könyvekben is megfogalmazzák, mint a New Age Keresztény Szemmel és hasonlókban.
A logika is ezt diktálja. Csak rá kell keresni. Aki foglalkozott hasonlóval, az érzékelheti utána a negatív következményeket. Ezt is felsoroltam egy korábbi alkalommal.

A gonosz a legjobb megtévesztő a világon. Szinte bármit képes elhitetni az emberrel. A hazugság fejedelme. Miért lenne más egy spiritiszta szeánsz, ahol kiadja magát a dédi szellemének.

Sajnos a kopogáson és azt ijesztgetésen kívül sokkal rosszabb dolgokra is képes. Erről is olvashatunk Amorth könyvében.
Felsorolja, hogy képes fizikailag kínozni az embert, elsősorban Isten engedélyével. Ilyet olvashatunk a szentek életrajzaiban pl. Pio atya vagy Vianney János esetén.
Más esetben az ördög teljesen megszállja az ember testét. Alapból a lelkét nem képes, kivéve ha valaki önként odaadja magát. Ilyen lehet az aki szövetséget követ vele vagy a sátánista aki meg önként ajánlja fel mert nem tudja mivel jár.

Létezik ördögi lidércnyomás és ördögi átkok is. Ez utóbbiak kapcsolódhatnak személyhez, tárgyhoz vagy egy helyhez is. Mondják úgyis, hogy elátkozott ez a hely vagy ház, stb.

Az ördögi mesterkedés együttjárója lehet még bizonyos betegségek kialakulása, főleg olyanoké amiknek nincs semmi háttere, nincs semmi szervi elváltozás mégis ott a probléma. Kovács Gábor szerint az elmebetegség is járhat együtt a gonosz működésével, de egyértelműen nem lehet kijelenteni, hogy akinek valamilyen pszichiátriai betegsége van (pl. schiztofrenia vizuális és akusztikai téveszmékkel), az az ördög műve. Több helyen említik, hogy a megváltozott tudatállapot jelentősen megkönnyíti a behatolást, ilyen az agykontrollos állapot vagy éppen a reikis behangolás.

Végül jön a nagy kérdés, ez ellen hogyan lehet védekezni? Mindenekelőtt a megszentelő kegyelem állapota, a rendszeres ima és szentségek magunkhoz vétele, a Szűzanya és a szentek közbenjárása és tartózkodás mindentől ahonnan "fertőzést" kaphatunk. Ha már megvan a baj, akkor érdemes felkeresni egy katolikus karizmatikus csoportot és kérni felszabadító imát. És ez a minimum.  

2013. szeptember 15., vasárnap

Hasznos könyvek

Szeretnék néhány, a témához kapcsolódó könyvet javasolni

Az első Gál Péter- A New Age keresztény szemmel c. könyve. Talán ez a legrészletesebb ami a témát érinti. Az okkultizmus/New Age különböző formáival foglalkozik, azok jellemzőivel és veszélyeivel. Elég olvasmányos. 

Könyvesboltban: http://www.libri.hu/konyv/a-new-age-kereszteny-szemmel-1.html
Elektronikus formában letöltve: http://www.ppek.hu/k407.htm

Másik szintén hasznos és a témát jól ismerő szakember Kovács Gábor. A könyve, Mágia és hit szintén megvásárolható könyvesboltban http://www.stephanus.hu/termek/540 és interneten is elolvasható ill. letölthető innen http://www.hagiosz.net/?q=magiaeshit

Mindketten katolikus papok, így elég sok kapcsolódási pontjuk van az okkultizmus művelőivel. Sokan csak Isten segítségével tudtak megszabadulni az okkultizmus következményeitől, erre is több példa olvasható a könyvekben.

Ez a könyv egy fogorvos megtéréséről szól, aki megjárta a poklot is odaát. Részletesen leírja milyen következménnyel jár a bűn terhe a másvilágon. Istent elvetette és nem hitt az ördögben sem, aztán rájött nagyon is létezik. Sokkal rosszabb mint gondolnánk. A megtévesztés mestere.
http://www.vilagkiralynoje.hu/ma_files/akit_villamcsapas_ert.pdf

Végül azoknak szeretném a figyelmébe ajánlani a következő könyvet/filmet, akik nem igazán hisznek a gonosz erejében, vagy legalábbis azt hiszik csak a mesekönyvekben létezik, hogy a kicsiket lehessen ijesztgetni vele. Nos, nem. A könyv igaz történeten alapul.

http://bookline.hu/product/home!execute.action?_v=Matt_Baglio_A_ritus&id=102674&type=22

Érdemes elolvasni, hogy tudd mivel játszol amikor pl. szövetséget kötsz démonokkal, szellemet idézel és hasonló utálatos és veszélyes dolgot művelsz. Nem feltétlenül lesz ilyen súlyos a cselekmény negatív hatása, de nem szabad elbagatellizálni.

Kiegészítem még Amorth atya könyvével aki évtizedek óta foglalkozik ördögűzéssel és az okkultizmus következményeivel. Ez is alap mű lehet. Részletes képet kapunk belőle a sátán és a démonok működéséről, hogyan képes megtéveszteni és romlásba venni az embereket. Elég sok szó esik az okkultizmusról is. 

https://docs.google.com/document/d/1nhcRw1hBwKN-1uIU0q-Jnwe2nfu15PqMAfSzJ5xnQbY/edit?hl=hu

2013. szeptember 7., szombat

Az univerzum ereje

"Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja" MT 10,28

Meglehetősen sok New Age-hez kapcsolódó tannál jelenik meg az "egyetemes erő", "kozmikus gyógyító erő", "szellemi energiának" stb. Megjelenik a reikinél, amikor a "gyógyító" kézrátétellel energiát ad át a betegnek/páciensnek. Ekkor az egyetemes erőt használja. Találkozhatunk vele a szellemgyógyászatban, a kineziológiában.

Fontos, hogy mindegyik esetében valamilyen nem éppen pontosan meghatározható egyetemes energiáról beszélhetünk. A benne hívők szerint ez mindenütt jelen van, megtalálható szinte mindenben. A növényekben, a kövekben, az univerzumban és persze bennük emberekben. Ahhoz, hogy ezt használhassuk általában valamilyen szertartáson, beavatáson, behangoláson kell részt venni. Természetesen ezek nem kevés pénzbe kerülnek, vagy legalábbis sok kicsikből nagy pénz lesz. De jelenleg nem ez a lényeg. Akkor mi?

Mindig az a kérdés, hogy mi ez az energia és honnan van. Most a reikit veszem alapul mert talán ott a legszembetűnőbb az "energia" használata. Ennek használatához több szintű beavatáson kell részt venni, aminek a végén mesterré avanzsálhatunk. A beavatás során különböző szimbólumokkal ismerkedhetünk meg, de ami a legfontosabb, be kell csatornázni magunkat, meg kell nyitni magunkat az egyetemes energiának. Azt hiszem itt van a fő probléma. Megnyitjuk magunkat valaminek, ami biztosan nem Istentől való. Az a félelmetes benne, hogy az "egyetemes energia" működhet is. Sokan meggyógyulnak a reiki erejétől. Persze kérdés milyen betegek és mennyire tartós. Erről nem szól a fáma.
A reiki használata járhat mellékhatásokkal is. Gál Péter atya könyvében (A New Age- keresztény szemmel) pont erről is olvashatunk.
"Ezek a szimbólumok nagy erővel bírnak és védettek. Többek között miattuk is fontos, hogy csak érett tanítvány kerüljön kettes beavatásra, mert bárki kezébe ezek nem adhatók. A szimbólumok megismerésén túl a tanítványok elsajátítják azok gyakorlati használatát is. Ezt mint távkezelést az avatás után csoportosan gyakorolják. ... Mivel ez a folyamat különösen komoly terhet ró azokra, akik egyébként is hajlamosak a belső lázadásra, ezek az emberek sokat szenvedhetnek a reiki második beavatásától. A reiki guru máshol is beszámol azokról a különböző rosszullétekről, fizikai fájdalmakról, rángatózásokról, akár hosszabb távon is hasmenésről vagy tarkótáji tompa, de állandóan jelenlévő fájásról, s azt követő fülproblémákról. Ha ezekhez tudjuk, hogy a beavató mester a 'behangolás' kezdetén az "összes szellemi vezetőt" segítségül hívja, és még kéri is az illető 'Énjét, hogy álljon félre', akkor látjuk azt, hogy ez nem a kereszténység beavatása (keresztség), hanem annak démoni párhuzama."

Nem tudom ehhez mennyi hozzáfűznivaló van, de elég egyértelműek a dolgok. Amit ebben a beavatásban csinálnak, az biztosan nem jó és nem a Szentlélektől való.
Aki kereszténynek vallja magát, ilyesmikre nincs szüksége. Nem kell univerzum ereje és energiája. Nem kell titokzatos, PÉNZBE KERÜLŐ beavatásokon részt venni. Nem kísérik a keresztséget vagy a bérmálást negatív testi és lelki tünetek.

Ma is történnek gyógyulások, melyeket nem beavatott mesterek közvetítenek felénk. Karizmatikus közösségekben vannak olyanok, akik megkapják a Szentlélektől a gyógyítás adományát. Ennek birtokában -Isten akaratával megegyezősen- történnek gyógyulások. Nem feltétlenül csodásak.
További infó http://www.hagiosz.net/?q=node/497 és http://emmausz.hu/index.php/hu/karizmak

Rengeteg gyógyulás történik Lourdesben, Fatimában a Szűzanya közbenjárására. Stb, stb.
A lényeg, hogy Isten rengeteg lehetőséget ad arra, hogy hozzá forduljunk. Hozzá forduljunk ha problémánk van, ha betegek vagyunk, stb. A Szentlélek által adományokat kaphatunk, amik nem járnak káros mellékhatással.
A lényeg. Konkrétan megnevezhetjük, hogy kihez és miért fordulunk. Hogy honnan várhatjuk az erőt vagy kegyelmeket.

Nem kell hozzá reiki, kineziológia vagy agykontroll. Nem kell megnyitni magunkat ismeretlen és veszélyes erőknek, nem kell semmilyen "szellemi segítő". Ne feledjük el a lényeget. A sötétség fejedelme képes magát jó szellemnek álcázni és gyógyítani is. Képes csodákat tenni. Képes nagyon jól megtéveszteni mindenkit.

Jézus világosan megmondta, gyümölcseiről ismerni meg a fát. A rossz fa nem hozhat jó gyümölcsöt és a jó fa sem rosszat. Ezen gondolkozz el! Érdemes-e magad kitenni a rossz fa gyümölcsének, vagy inkább a Szentlélek adományait kéred magad és családtagjaid számára.
Akit eltölt Isten kegyelme, az nem érez fájdalmat és félelmet. Nincsenek rossz testi tünetei. Nincs rossz érzése, nem nyomasztják rossz gondolatok. Jézus a végtelen szeretet és irgalom. Mindenkit vár és kéréseinket akár sokszorosan is teljesíti, amennyiben az javunkat szolgálja. Fordulj hozzá és ne az egyetemes energiához!