"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2018. június 14., csütörtök

Amikor egy apa felajánlotta családját a démonnak

A történet egy sikeres asszonyról szól, aki az életben mindent megkapott amit ember csak kívánhat, szép házat, egészséget, karriert, hűséges férjet. A házasságukat is hűség és szeretet jellemezte. A házasságuk válságba került, amikor a házban a furcsa dologok történtek és megromlott a nő egészsége. A házban zajokat lehetett hallani. Olyan hangok voltak, mint amikor az egér futkorászik a padláson. De a kártevő irtók semmit sem találtak. Az elektromos készülékek zajokat adtak ki, a kenyérpirító tálcája felugrott, mintha valaki használta volna, vagy pl. a mikró úgy csipogott, mint amikor lejár a program. A jelenségek eleinte csak akkor jelentkeztek, amikor a nő egyedül volt otthon, később a férj és a feleség együtt is tapasztalták a rendellenességeket. Amikor ezek elkezdődtek, akkor az asszony egészsége is elkezdett romlani. Beteges lett. Ahogyan a kártevő irtók, a villanyszerelők sem találtak semmit, ugyanúgy a nő orvosai sem. Elhatározta a házaspár, hogy együtt él ezekkel a dolgokkal. Eközben a nő csatlakozott egy karizmatikus csoporthoz, mert úgy gondolta, hogy a lelki életét meg kell erősíteni. Sajnos a csoport amihez csatlakozott, nem keresztény alapú imákat használt. Tudtak arról, hogy a "Lélek" megszállja az embereket, és irányítja őket. Az volt a vágya, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsen Istennel. 

Megengedte magának, hogy "megszállja" az, akiről azt hitte a Szentlélek. Az összejövetelek alatt transzba esett. Az egészségi állapota nem változott, de bizonytalanná vált, és az otthon zajló események is gyakoribbá váltak. Végül elmondta ezt a lelki vezetőjének, aki azt a tanácsot adta neki, hogy ne járjon többé ilyen összejövetelekre, és koncentráljon inkább a hagyományos imára. Ez egy kissé segített, mert a nő többé nem került transz állapotba, de a többi dolog folytatódott.

Végül több héttel később lehetőségük nyílt találkozni Jocis Syquia atyával a manilai egyházmegye vezető ördögűzőjével. Jocis atya imádkozott érte, és a jelek démoni tevékenységre utaltak. Ilyen volt pl. a transz állapot ami után semmire sem emlékezett, ez okozta a házban zajló paranormális jelenségeket, a betegségeket melyekre nem volt magyarázat, a rejtett dolgok ismertét. Így Jocis atya kitűzte az ördögűzés időpontját, de előtte elmondta a nőnek, hogy kezdjen neki a lelki élete rendbe tételének, és ne alkalmazza azokat a technikákat amiket a csoportban tanult. Megkérte a férjét, hogy támogassa ebben a nehéz időszakban amin most keresztül megy. 

Nagyjából a 6. vagy 7. exorcizmus után találkoztam a párral. Addigra a nőt érintő démoni támadás sokat gyengült. Amikor Jocis atya megkért, hogy vezessem az imát, akkor ezeket határoztam el: 1. megtagadni minden tisztátalan köteléket, 2. meg kell vallania a hitét, 3. ki kell űzni a jós és okkult lelkeket, 4 be kell zárni a 3. szemet, 4. felajánlás a Szeplőtelen Szűznek. Az első és a második lépés simán lezajlott, de az ördögűzésnél a szenvedő alany megnyilvánult, így az utolsó két lépést már csak a teljes szabadulás után lehetett elvégezni. 

Jocis atya azt javasolta nekem, hogy a nagy ördögűzés helyett a római szertartást végezzem el latinul. Amikor elértem oda, hogy ráparancsoltam a tisztátalan szellemre  mondja meg a nevét, a megszállás okát, a távozás idejét, a megszállott újabb reakciókat mutatott. Nem volt erőszakos, de nem volt kellemes látvány. Áttértem János evangéliumára. Amikor elérkeztem oda, hogy és az Ige testté lett és közöttünk lakozott", akkor a reakciók még erőteljesebbé váltak. Végigvettem az I-es, a II-es, és a III-as fejezeteket. Mindegyik esetben erőteljes reakció volt tapasztalható. Nehéz bemutatni, hogy a megszállott hogyan állt ellen a transznak. Tisztában voltunk azzal, hogy a tisztátalan szellem kényszeríti a transzba, hogy megmutassa dühét. De a hölgy lelkileg már felkészült az elmúlt 7 ördögűzés során, így a múltban annyi kegyelmet és erőt gyűjtött be, hogy ellen tudott állni a megszállásnak. Azonban emiatt sokat szenvedett az ördögűzés során. 

Az első adag ördögűzés után még egyszer parancsoltam a tisztátalan szellemnek, hogy mondja meg a nevét. Legalább hétszer megismételtem a parancsot, de a szellem nem mondta meg a nevét. Azonban felfedte a megszállottság okát. Nem az áldozat hibája volt. A megszállottság azért alakult ki, mert az apja az egész vérvonalat egy démonnak ajánlotta fel, cserébe a védelemért és a sikerekért. Természetesen az apa nem tudta, hogy a családot egy démonnak ajánlja fel. Rituálék sorozatát hajtották végre egy olyan titkos társaságban ahová csatlakozott. Minden alkalommal amikor magasabbra jutott a csoportban, egy esküt kellett tennie. A titkos rituálék egyikén a paktum tárgya a "védelmező családi szellem" volt. A szerződést az apa vérével írták alá, és olyan helyre dobták el, ahol nem találhatja meg. Így a démon tálcán kapta meg a családot. Senki sem szólt erről az istentelen szerződésről. Senki sem tudta csak az apa, és a csoport ahová tartozott. Múltak az évek, és minden "rendben" ment. Minden rendben volt a családdal, és a háttérben a "védelmező családi szellem" szolgált, sikert, gazdagságot, szerencsét, egészséget biztosítva. A védő szellem megengedte a családnak, hogy alkalmanként elmenjenek a templomba és áldozzanak, hogy megkereszteljék a családtagokat, vagy hogy házasodjanak templomban. A védelmező családi szellem nem ellenezte ezeket a vallásos gyakorlatokat mindaddig, míg nem a családok el nem kezdték komolyan venni a vallásos életüket és Istennel való kapcsolatukat.

A védő családi szellem akkor vált izgatottá, amikor a szenvedő lány máshogy állt a katolikus valláshoz, amikor jelei voltak annak, hogy komolyan veszi az egészet, és többet akar. Az egyik kiváltó ok az volt, amikor csatlakozott egy ima csoporthoz. Ezzel egyidejűleg rátalált Jocis Syquia könyvére az "Ördögűzések: Tapasztalatok a paranormális és okkult tevékenységekről", mely felnyitotta a szemét, hogy eddig sötétségben volt. Ez elgondolkoztatta, imádkozott megkülönböztetésért és megvilágosodásért. Ez beindította a szellemet, ami megakadályozta a tisztánlátásban. Elkezdte terrorizálni. Először az álmaiba férkőzött be, és buja álmokkal, tisztátlan kísértésekkel kínozta. Aztán rémálmok következtek, ahol azt álmodta, hogy a férje, a fia és a szülei halálos balesetet szenvedtek. A rémálmok miatt nem tudott rendesen aludni, és nem pihente ki magát. Aztán ott voltak a zajok, és hogy a készülékek maguktól működtek. Az élet elviselhetetlenné vált. Úgy tűnt azonban, hogy az imádság segített, még ha egyre nehezebben ment is neki. 

Most a 8. exorcizmus idején a démon azt mondta, hogy nem hagyja el. Megfenyegetett, hogy ha elhagyja, akkor az egész vérvonalat megrohanja. Ez természetesen egy olyan démon fenyegetésem volt, aki érezte, hogy a családban betöltött szerepe véget ért egy magasabb rangú parancs miatt, aminek nem tud ellenállni. Nagy gyötrelmet okozott a nőnek. Láttuk a nőben a reakcióit, a hangját. Megkértük a csoportot és a férjét, hogy míg Jocis atyával az ördögűzést végezzük, addig imádkozzanak. Jocis atya jelezte, hogy parancsoljak a démonnak, hogy árulja el a nevét. Végül azt kiabálta Asmodeus. Akkoriban még nem találkoztunk ezzel a démonnal. Megfenyegetett minket, megfenyegette az asszonyt, megfenyegette a családot. A csoport egyik tagja elkezdett imádkozni az Angyalok Királynőjéhez, hogy küldjön angyalokat a kiűzéshez. Hirtelen a démon elkotyogott egy nevet, ami ihletet adott nekünk, és tudtuk közel a szabadulás. A démon ezt mondta: "Megint te vagy Rafael? Miért vagy itt? A nő az enyém!" Amikor meghallottuk a Rafael nevet, hirtelen beugrott, hogy Asmodeus volt az a démon, akivel Rafael megküzdött Tobit könyvében. "Ő itt van?" - kérdeztem magamtól. Ez több bátorságot adott nekem. Jocis atya intett, hogy bombázzam tovább a démont azzal a kérdéssel, hogy mikor megy ki. 

Először a démon visszautasította a válasz adást. De megfenyegetve a Mindenható ítéletével és a neve használatával azt válaszolta: "Hamarosan." A válasz nem volt kielégítő. Újra parancsoltunk neki Jézus nevében, és emlékeztettük, hogy már veszített, és az Úr Jézus aki parancsol neki. A démon kénytelen volt válaszolni: "Adventben." Ez még mindig nem volt elég. Újra parancsoltunk neki. Emlékeztettük Krisztus szenvedésére, halálára, feltámadására és mennybemenetelére kínozva őt. Azt válaszolta: "Vasárnap". Habár már volt egy válaszunk, hogy Advent vasárnap, azonban még nem találtuk elégségesnek, mert Adventben négy vasárnap is van, és még csak most kezdődik. Jocis atya jelezte a csoportnak és nekem, hogy imádkozzunk, és belekezdtünk a rózsafüzérbe. A csoport egy másik része latinul csatlakozott a rózsafüzérhez a háttérben, hogy megtörje a démon hatalmát, aki keserűen válaszolt: "Az Asszony ünnepnapján". Egy Szűzanya ikonra mutatott tőlünk balra. Habár a szeme csukva volt, mégis pontosan rámutatott a képre. Akkor december 7. volt. Holnap lesz december 8.-án a Szeplőtelen Fogantatás ünnepe. Jocis atya ismét megkért, hogy ismételjem meg a parancsot. A démon makacsul ellenállt, és azt mondta mindenre válaszolt. De megismételtem a parancsot, és kényszerítettem, hogy kimondja a távozás idejét, végül megadta az  idejét: "Délután háromkor". Aztán folytattam, és követeltem azt a jelet, amikor kimegy, ezért latinul ezt mondtam, cum aliquo signo. Azt válaszolta: "Meg fogom látogatni a szobáját." - mutatott Jocis atyára. 

Természetesen az ördög folyamatosan hazudik. Megpróbál válaszolni a kérdéseinkre, hogy leálljunk az imákkal való kínzással. De mi teljes mértékben bíztunk a Mi Urunk Jézus Krisztus hatalmában, mert Ő Isten Fia, a Miasszonyunk és Rafael arkangyal folyamatos közbenjárásában, melyek Asmodeust a démont arra kényszerítették, hogy elmondja a nevét és az igazságot. Nem volt kétségünk afelől, hogy amit utoljára mondott arról a jelről amikor kimegy, az szimpla hazugság volt. Mert a démon nem tehet semmit Isten tudta nélkül, aki korlátozza cselekedeteiben. 

Parancsoltunk Asmodeusnak, és kénytelen volt válaszolni. Amikor megkaptunk minden választ amire vártunk, folytattuk az ördögűzést; könyörgött, hogy hagyjuk abba, és elhagyja őt. Nem hagytuk abba addig, míg nem végeztünk az imával. Az imák végén könyörögtünk a nő gyógyulásáért és védelméért. Elbocsátottuk őt Isten áldásával. 

Amikor eljött december 8.-a, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepe, délután háromkor a nő szellőt érzett a házban, majd csend vette körül, a béke csendje. Azóta semmi nem mozdult a házban, nem voltak zajok, nem kapcsolgattak a készülékek ki és be. A démon elhagyta. Végre tudott aludni. Isten megmentette őt. Dicsőség Neki mindörökké. 

Most az apát kell megmenteni Asmodeustól, de az már egy másik történet... 

Forrás:
http://piscatores-hominum.blogspot.hu/2015/03/case-story-demon-of-lasciviousness-that.html

2018. április 25., szerda

Kundalini mellékhatásai

Az alábbi cikket egy másik blogból vettem át. Érdemes elolvasni, mert a Kundalini mellékhatásairól ír.

Nem könnyű téma 
Ebben a posztban nem járom körül a Kundalini természetét, első említéseit, a leírásokat és a róla megalkotott elméleti rendszereket. Mindössze „konyhanyelven” elmondva próbálok némileg képet adni róla. Arról is beszélni fogok -egyelőre csak érintőlegesen-, amelyről az engem féltők szerint lehet, hogy jobb lenne nem beszélni, mert a végén még kényszerzubbonyban találom magam, és ez amellett, hogy egy gyerekét egyedül nevelő anyukának fölöttébb kerülendő, még csak nem is állna jól. No de (nemcsak) egyszer élünk, lássuk a kígyót medvét.


A legfontosabbak a Kundaliniről
Az ősi tanítások szerint van egy láthatatlan erő bennünk, ez a Kundalini. Alaphangon ezeket lehet tudni róla:
 • összetekeredve a gerinc aljában pihen, megfelelő stimuláció hatására emelkedni kezd
 • amikor emelkedni kezd, útja során megvilágítja a csakrákat (ezek szintén láthatatlan energiaközpontok, amelyek egy-egy életterületünkért felelnek, így pl. a szívcsakra az emberi kapcsolatokért)
 • amikor egy adott csakrát megvilágít, a hozzá tartozó terület meggyógyul: így pl. amikor a Kundalini eléri a szívcsakrát, a szív betegségei meggyógyulnak és kapcsolataink megjavulnak 
 • végül a Kundalini teljesen felemelkedik, és az ember a tökéletes harmónia állapotába kerül
Tegyük fel, hogy így van, hogy mindezt tudja a Kundalini. Meggyógyít akár súlyos betegségeket is. Érzelmi, mentális, anyagi jólétet ad életünk végéig. Nosza, emeljük fel, nem?
Hát ne. Vagyis ne akárhogy.
Hogy miért is mondom ezt?


A Kundalini emelkedésének kísérőtünetei

A Kundalini emelkedését különböző testi jelek kísérik, és most csak párat emelek ki (külön posztot kíván majd a téma), méghozzá azokat, amelyeket magam is átéltem, úgymint:
 • alvásproblémák
 • fájdalomgócok a nyakon, háton, lábakban
 • izomrángás
 • erős hőérzés
 • erős hideg érzés
 • akaratlan testmozgások
 • spontán jógapózba csavarodás
 • spontán légzőgyakorlat
 • akaratlan hangadások
Hiszed vagy sem, átéltem, hogy szándékom ellenére jógapózba csavarodik a testem
Gondolom, most már érted a kényszerzubbonyos ügyet. Segít, ha azt mondom, hogy a fentiek még nem is a veszélyes tünetek közé tartoznak? És hogy hidd el, egy éve még veled együtt röhögtem volna azon a képtelen feltételezésen, miszerint egy láthatatlan erő csavar valakit olyan ászanába, amelynek a létezéséről fogalma sincs? Tudom, nem segít, kényszerzubbony. Én is azt adnék magamra. Komoly ember létemre, reál- és humán tudományokban való viszonylagos jártasságom ellenére képes vagyok a fentiekről azt állítani, hogy mindössze néhány gyakorlat hatására átéltem. Márpedig igen, és később majd pár videofelvételen meg is mutatom, miről beszélek. Ha odáig fajulna az ügy (és fajulhat), akár orvosi vizsgálatnak is alávethetem magam – mentálisnak, a spontán mozgásokat vizsgálóknak, bárminek (vagyis bárminek, ami nem fáj:)). De még így se biztos, hogy elhinnéd, vagy akár én magamnak, így arra kérlek, egyelőre tegyük fel, hogy igazat beszélek, és létezik a Kundalini.


Ha igaz is: csak lassan a testtel! 

A felemelkedése csodákat ígér, a tapasztalatok szerint (melyekhez csatlakozom) ad is. Hogy miért is ne rohanjunk csakrafelvágva nekilátni a Kundalininket előcsalogatni, az már a fent felsorolt kísérő tünetekből is felsejlik. Ám ezeknél jóval nagyobb és messzebbre mutatóbb következményei is lehetnek a Kundalini piszkálásának, főleg, ha nem megfelelő módon látunk neki, a komoly rosszulléteken át az érelzáródáson keresztül a pszichózisig dokumentáltak „mellékhatásokat”.

A Program, amely csodákat hozott. Ja, és mellesleg tönkretette pár ember életét. 

Hogy tudtam-e minderről? Nem. És mégis belevágtam? Igen. Hogy hogy lehet ez? El fogom mesélni, mert el kell mesélnem. Ugyanis sok ember járt még így, ahogy én. Vagyis nem. Sokkal-sokkal rosszabbul, mint én. Velem csak annyi történt, hogy (egy röhejes ok miatt) belevágtam a Programba, amelyik fűt-fát ígért. Valahol megemlítette, hogy a Kundalinire is hat ez az egész, de teljesen biztonságos, és különben is, nem ez a lényeg. Egy csodatévő nő alkotta meg a módszert, energiája rendkívüli, gyakorlatai kitisztítják az összes csakrát, helyre jön az összes gebasz az életemben, meggyógyulnak a nyavalyáim, egyszóval itten van a kánaán, ráadást a tejet-mézet ingyért méri, ezzel is megmutatva, milyen hiteles. (És valóban: ez utóbbi győzött meg először. Ám ez utóbbiról derült ki először, hogy ha jól meggondoljuk, lehet, hogy mégis huszonezrekbe kerül, de ismerek olyat is, akinek kétmillióját kebelezte már be a Program).

Csak későn értettem meg, hogy a Kundalinimmel babrálnak 

Szóval hallgattam a nőt (szuperjó fej, egyet lehet érteni minden egyes mondatával), belevágtam a gyakorlataiba, történtek a jó dolgok no meg jött némi kellemetlenség, rángatózás, spontán mozgás, és kissé későn ébredtem rá, hogy bár nem kértem meg erre senkit, szépen fel lett ébresztve a Kundalini, és voltaképp egy veszélyes folyamat kellős közepén csücsülök. Ha csak ennyi lenne, hagytam volna ezt a blogot annak, aminek eredetileg indult: a Kundalini feltérképezésének. Miután megértettem, mi is történt velem, mindent tudni akartam a Kundaliniről, és egy átfogó, részletekbe menő blogot szerettem volna írni, hogy segítség lehessen a hozzám hasonlóknak, a Kundalini útját járó keresőknek. Ez is lesz, de úgy hozták a történések, hogy előbb valami másról kell beszélnem.

Muszáj lerántani a leplet 

Valami sokkal fontosabbról. Azokról az emberekről, akik a Programban történt belső feszültségek kirobbanása után (ezt is elmondom majd) felkerestek, és mesélni kezdtek. Arról, amiről eddig nem mertek. Hogy -az egyre szektásabb légkörű- Program gyakorlatai bizony nem feltétlenül biztonságosak. Komoly rosszullétekről, kórházi kezelésekről, kialakult betegségekről esett szó. A Program felé tett jelzéseikről és azoknak elhárításáról. A visszásságokról, amelyeket magam is tapasztaltam, hiszen a szemem láttára alakult egyre bigottabbá és pénzéhesebbé a rendszer. De legfőképp tragédiákról, olyan negatív hatásokról, amelyeket a Kundalinivel való felelőtlen játszadozás okozhat. A Program pedig ontja önmagáról a reklámokat, emberek vetik bele magukat lelkesen, akik még csak nem is hallottak a Kundaliniről. Így úgy érzem -lesz, ami lesz, hiszen kétség sem fér hozzá, hogy a Program diktatórikus módszerei meg fognak találni e cikkekkel kapcsolatban (is)- nem hallgathatok. A következő posztokban így arról lesz szó, hogyan sajátított ki egy ősi erőt magáénak egy csodatévőnek kikiáltott módszer, hogyan fordította hasznára a pozitív hatásait és hallgatta el a negatívakat, hogyan nyúlt bele egyre jobban és jobban az emberek pénztárcájába, használta ki haldoklók végső kétségbeesését, és épített maga köré egy fanatikussá tett rajongói kört. Hogyan vált rémálommá jó pár ember élete rövidebb vagy hosszabb időre. Körülbelül negyven ilyen esetről van tudomásom. Ki tudja, hány lehet még. Mindenesetre ez épp elég ahhoz, hogy ennek körüljárásával induljon ez a blog. Holnap jelentkezem a következő bejegyzéssel.

Forrás: http://kundalinijoga.reblog.hu/a-kundalini-felebresztese-ahogyan-nem-szabadna

2018. március 31., szombat

Hollywood téved: a sátán Isten szolgája nem pedig a gonosz istene

A vezető római katolikus ördögűző azt mondta, a legtöbb hollywood-i film rosszul ábrázolja a démoni megszállottságot, mert a sátán nem a "gonosz istene", hanem Isten szolgája.
"A sátán nem a Jó Isten elleni gonosz isten, hanem olyan lény akit - más angyalokkal együtt - Isten jónak teremtett, és gonoszokká lettek azáltal, hogy szabad akaratukból megtagadták Istent és az Ő Királyságát" írta Francesco Bamonte az Ördögűzők Nemzetközi Szövetségének az elnöke a L'Osservatore Romanoban a vatikáni újságban. 

"A sátán és a szolgálatában álló szellemek nem mindenható lények, nem tudnak csodákat tenni, nem ismerik a jövőt vagy a gondolatainkat" - tette hozzá.   
Bamonte azt állította, hogy a hollywood-i filmek nem tudják pontosan ábrázolni az ördögűzések mögötti igazságot, mondván, "ahogyan ábrázolják a gonoszt, a démoni megszállottságot, az ördögűzést és a szabadító imát, az teljesen elfogadhatatlan és csalódást okoz." 

A pap megjegyezte, hogy a filmek nem tükrözik "Isten csodálatos jelenlétét és munkáját" a rítusok alatt, melyek arra irányulnak, hogy megszabadítsák az embereket a démoni megszállottságtól, és tagadják Szűz Mária szerepét is. 
Bamonte azzal érvelt, hogy az ördögűzés alatt "a démon még ha nem is akarja, képtelen ellenállni a katolikus hitigazságoknak, és erőszakos reakciót vált ki a szentelt vízre vagy a szentelményekre.

- Amikor a démon hallja a Szent Szűzhöz intézett imát, kimutatja minden gyűlöletét és félelmét, kényszerítve van arra, hogy elismerje Mária Isten anyja és közbenjár az emberiségért - mondta a pap.  
Hozzátette, hogy a filmek abban is tévednek amikor azt sugallják az üdvösséget csak azok kapják meg akik hozzáférnek valamilyen titokhoz vagy felsőbb tudáshoz, ami az embereket távol tartja az egyháztól. 
- Azok az emberek akik ráhagyatkoznak Istenre erősebbek mint az ördög és az összes rajongója - ezek az igazságok nem jelennek meg a moziban - folytatta. 

Az évtizedek során több film keletkezett ami az ördögűző rituálékat és a démoni megszállottságot szinte kizárólag horror formájában ábrázolták, ilyen volt William Friedkin 1973-as klasszikusa az Ördögűző, ami még mindig a leghíresebb. 
Emilio Ranzato a L'Osservatore Romano szerzője és filmkritikusa azt mondta, hogy az adott témában egy csomó jó hollywood-i film keletkezett, ideértve a James Wan-féle Conjuring 2013-ban,és Scott Derricksontól a Deliver Us from Evil, de a művész mozikban sokkal több ördögűző témájú film található. 

A jó filmek listájába az alábbiak is beletartoznak: Brunello Rondi The Demon (1963); Lucio Fulci Don't Torture a Duckling (1972); Waris Hussein The Possession of Joel Delaney (1972); Hans Christian Schmid Requiem. 

Az ördögűzés rituáléja továbbra is népszerű a katolikus országokban, beleértve a Fülöp-szigeteket is. Októberben a manilai érsekség azt jelentette, hogy új papokat toboroznak a háromszorosára emelkedett démoni megszállottság miatt.  
- Mostanság 80-100 esetünk van - mondta Jose Francisco Syquia atya a Manilai Érsekség fő exorcistája. 

Syquia megjegyezte, hogy sok egyházmegye nem rendelkezik házon belül ördögűzővel, ami oda vezetett, hogy néhány katolikus "gyógyítókhoz és okkultistákhoz fordul", hogy megoldást keressenek a feltételezett démonokra, ami szerinte csak ront a helyzeten.  

Forrás:
http://www.christianpost.com/news/exorcist-hollywood-movies-wrong-about-exorcism-satan-not-god-of-evil-servant-of-god-154868/